Hôm nay,  

Hỏi - Đáp: Lãi Từ Tiền Vay Mua Nhà Được Trừ Thuế

20/08/200400:00:00(Xem: 2063)
Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC
12. Tôi sử dụng khoản vay tín dụng bảo đảm bằng phần giá trị căn nhà tôi sở hữu (home equity) để trang trải nợ nần. Tiền lãi từ số tiền vay này có được trừ thuế hay không" Nếu được, khi khai thuế tôi khai ở phần nào"
-- Số tiền vay được bảo đảm bằng home equity để dùng vào những việc khác ngoài mục đích mua, xây cất, hay sửa chữa nâng cấp phần lớn căn nhà như trả nợ cá nhân có thể đủ tiêu chuẩn để khai trừ thuế. Tiền lãi vay có thể khai trên dòng số 10 của mẫu Schedule A, thuộc bộ đơn khai thuế 1040. Đây là mẫu đơn dùng để liệt kê các chi phí để trừ thuế. Nhưng nếu số tiền vay nhiều hơn phần giá trị căn nhà do quý vị sở hữu, tiền lãi trên số vay vượt giá trị sở hữu của quý vị sẽ không được trừ thuế.
13. Nếu tôi vay tiền từ quỹ hưu 401(k) của tôi để mua nhà ở, tiền lời tôi phải trả trên số tiền vay rút ra từ quỹ hư trí này có được khai để trừ thuế như tiền lãi vay mua nhà để ở hay không"
-- Số lời quý vị phải trả cho số tiền đã mượn từ quỹ 401(k) để mua nhà không được trừ thuế như tiền lãi vay mua nhà, vì số tiền vay đã không được bảo đảm bằng căn nhà. Để được trừ thuế cho số lãi từ tiền vay, món nợ vay phải được bảo đảm bằng ngôi nhà đủ tiêu chuẩn. Căn nhà thế chấp đủ tiêu chuẩn để được trừ thuế trên số lãi phát sinh là ngôi nhà chính nơi quý vị chọn làm nơi cư ngụ và căn nhà thứ hai của quý vị.
14. Tiền lãi vay và tiền thuế đất trên ngôi nhà ở thứ hai có được trừ thuế hay không"
-- Tiền lãi và tiền thuế đất quý vị chi phí cho ngôi nhà thứ hai là nơi quý vị sinh sống một khoảng thời gian trong năm thường thường sẽ được trừ thuế nếu số lãi vay phải cho căn nhà này cũng thỏa mãn các điều kiện trừ thuế như lãi vay trả cho căn nhà là nơi cư ngụ chính của quý vị. Tiền thuế đất cho cả hai căn nhà thứ nhất và thứ hai của quý vị đều được trừ thuế.
15. Tôi mua một khoang nhà kéo (gắn vào sau xe) để sử dụng mỗi khi đi nghỉ mát. Tôi có thể khai giảm thuế tiền lãi trên số tiền vay mua khoang xe nhà này không" Phần nào trên hồ sơ khai thuế dành cho loại giảm thuế này"
-- Quý vị có thể khai trừ thuế tiền lãi vay mua khoang xe kéo này như một loại lãi vay để thu thập tài sản dưới hình thức nhà ở (home acquisition debt) chỉ khi số tiền vay được bảo đảm bằng chính chiếc xe nhà kéo và đồng thời chiếc xe nhà kéo này phải đủ các tiêu chuẩn của một căn nhà có thể sinh sống trên đó được. Một nơi sinh sống đủ tiêu chuẩn có thể là một căn nhà, một căn hộ trong chung cư, một cụm nhà chung chủ, nhà di động, tàu thuyền hoặc một loại tài sản tương tự có chỗ ăn ở và vệ sinh. Mỗi người chỉ có thể có một nơi ở chính thức và một nơi khác được xem như nhà ở để khai giảm thuế. Cho dù chiếc xe nhà kéo không đủ tiêu chuẩn để được xem như một chỗ sinh sống, khi quý vị mua khoang nhà kéo sử dụng phần giá trị tài sản từ căn nhà chính quý vị sở hữu để vay tiền, tiền lời trên số tiền vay này vẫn có thể được trừ thuế. Quý vị có thể khai tiền lời phải trả cho khoản vay mua nhà kéo trên dòng số 11 mẫu liệt kê các chi phí để trừ thuế (Schedule A, 1040).
16. Xin cho biết những quy định cần thiết để khai trừ thuế cho tiền lãi vay mua một căn nhà tiền chế (manufactured home) là gì" Tôi có thể khai để trừ thuế cho số tiền lãi tôi phải trả khi vay tiền mua một căn nhà tiền chế hiện đang tọa lạc trên khu đất thuê. Tôi có thể khai trừ thuế cho tiền lãi vay mua căn nhà tiền chế này và cả khu đất để đặt căn nhà không"
-- Để được trừ thuế cho tiền lãi vay, món nợ vay của quý vị phải được bảo đảm bằng một chỗ ở đủ tiêu chuẩn. Chỗ ở đủ tiêu chuẩn để thế chấp vay tiền là nơi ở chính hoặc nơi ở thứ hai nơi quý vị cư ngụ. Chỗ ở có thể là một căn nhà, một căn hộ chung cư, khu nhà chung chủ, nhà di động, thuyền hoặc một loại tài sản tương tự có chỗ ăn ở và vệ sinh.
Khi căn nhà tiền chế tọa lạc trong một bãi đậu phải trả tiền quý vị có thể vẫn được trừ thuế cho tiền lãi vay mua căn nhà này. Trường hợp quý vị mua một khu đất để đặt căn nhà trên đó, tiền lãi vay để mua miếng đất cũng sẽ được trừ thuế nếu khoản vay được bảo đảm bằng một căn nhà khác do quý vị làm chủ.

17. Tôi tái thế chấp căn nhà đang ở và trả các chi phí hoàn tất thủ tục thế chấp. Các phí tổn để vay tiền, để đánh giá căn nhà, thủ tục lập hồ sơ vay tiền, phí trả cho hãng bảo hiểm và các loại phí tổn khác có được trừ thuế hay không" Ngoài ra còn có những loại phí tổn khác tôi đã trả cho ngân hàng để vay tiền, xin cho biết tôi có được trừ thuế trên các chi phí này không"
-- Các phí tổn được trừ thuế chỉ giới hạn trong hai loại là tiền lãi vay mua nhà và tiền thuế đất của căn nhà. Phụ phí quý vị trả để nhận được lãi xuất vay thấp (gọi là chấm/points) là loại tiền lãi được trừ dần theo số năm quý vị trả góp số tiền vay.
Có các chi phí không đi kèm với việc vay tiền vẫn có thể được tính vào giá thành của chỗ ở quý vị. Ví dụ: Quý vị có thể cộng chung phí tổn của loại thuế chuyển nhượng tài sản (một số các tiểu bang của Hoa Kỳ áp dụng loại thuế này) vào giá mua căn nhà để có được giá thành căn nhà; quý vị vẫn phải đóng loại thuế này (theo quy định của tiểu bang nơi căn nhà tọa lạc) cho dù quý vị không mượn tiền ngân hàng để mua nhà.
Các loại chi phí phát sinh trong quá trình vay tiền mua nhà không được trừ thuế và cũng không thể cộng vào giá thành căn nhà là phí lấy kết quả tín dụng của quý vị (credit report).
18. Tôi làm thủ tục tái thế chấp căn nhà của tôi và đã phải đóng thêm $2,000 phụ phí để vay tiền với lãi xuất thích hợp. Phụ phí lãi xuất (points) này có thể được trừ thuế hay không"
-- Phụ phí lãi xuất là khoản tiền lời quý vị đã trả cho một khoản vay tái thế chấp được trừ dần theo số tuổi của hợp đồng vay tiền (life of the loan). Các phụ phí khác trả cho các dịch vụ đặc biệt như phí làm thủ tục, phí hợp đồng, phí lượng định giá trị căn nhà, hoặc phí công chứng (chứng thực chữ ký hoặc giấy tờ được sao từ nguyên bản) đều không phải là tiền lãi vay; do đó, quý vị không thể khai để trừ thuế. Tuy nhiên, quý vị vẫn có thể trừ thuế phần lớn khoản phụ phí ngay trong năm đầu tiên nếu phần lớn khoản tiền vay được dùng để tân trang căn nhà.
19. Trường hợp tôi phải trừ dần khoản phụ phí khi vay tiền mua nhà hay tái thế chấp nhà theo số năm của hợp đồng vay tiền, chẳng hạn 30 năm. Tôi phải chia đều khoản tiền này thành 30 lần và khai số tiền được trừ hằng năm trên mẫu Schedule A, 1040 khi khai thuế hằng năm"
-- Nếu quý vị phải chia các khoản phụ phí theo số năm của hợp đồng vay tiền và khai trừ thuế cho số tiền này trên hồ sơ khai thuế, quý vị có thể nhân khoản phụ phí của mỗi lần với số lần trong năm quý vị đóng tiền cho ngân hàng hay cơ quan cho vay tiền (vì có người trả tiền vay nhiều hơn một lần trong năm nên số năm sẽ không kéo dài đến 30 năm). Nếu tiền vay được thanh toán trước thời hạn, khoản phụ phí còn lại sẽ được trừ hết trong năm quý vị trả hết món nợ vay. Phụ phí vay tiền không ghi trong mẫu đơn 1098, vì thường không được ghi trong số tiền tái thế chấp, sẽ được ghi trên dòng 12 của mẫu Schedule A, 1040.
20. Tôi sở hữu một căn nhà, căn nhà này có thể chia thành hai phần riêng biệt cho hai gia đình (duplex). Tôi sống một bên, còn bên kia cho thuê. Xin hỏi tiền lãi vay để mua căn nhà này và tiền thuế đất chung có thể được khai để trừ thuế trên mẫu Schedule E, phải không"
-- Không hoàn toàn đúng như vậy. Giả sử tiền mượn để mua căn nhà này được bảo đảm trên giá trị của căn nhà. Chỉ có phần lãi vay và thuế đất của phần nhà cho thuê được ghi trên mẫu Schedule E của bộ đơn khai thuế 1040. Nếu quý vị chỉ nhận được một giấy báo nợ chung cho cả hai phần nhà, quý vị phải tự tách phần tiền mỗi bên căn cứ trên diện tích của từng phần nhà. Lãi và thuế đất của phần nhà quý vị cư ngụ sẽ được khai trên mẫu Schedule A của bộ đơn khai thuế 1040 nếu quý vị chọn liệt kê các chi phí để trừ thuế thay vì lấy mức giảm thuế tiêu chuẩn tính theo tình trạng hôn nhân, tuổi tác và số miễn giảm cá nhân trong gia đình của quý vị.
Xin tham khảo thêm các chi tiết cần thiết về vần đề này trên ấn bản 527 - Bất Động Sản Cho Thuê Để Ở (Publication 527 - Residential Rental Property). Lưu ý, nhà cho thuê bao gồm nhà nghỉ mát. Ngoài ra, quý vị cũng có thể đọc thêm sách hướng dẫn khai mẫu đơn 1040, mẫu Schedule E, và ấn bản 936 - Lãi Vay Mua Nhà Để Ở (Publication 936 - Home Mortgage Interest).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.