Hôm nay,  

Hỏi - Đáp: Về Gia Hạn Ngày Nộp Đơn Khai Thuế

08/04/200400:00:00(Xem: 1705)
1. Nếu tôi không thể hoàn tất hồ sơ khai thuế của gia đình tôi trước ngày 15 tháng 4, chúng tôi có thể xin gia hạn khai thuế không"
-- Được. Quý vị có thể gia hạn trước ngày 15 tháng 4 để được có thêm thời gian hoàn tất hồ sơ thuế khi quý vị nộp mẫu đơn 4868 đã điền đầy đủ. Mẫu đơn này là mẫu đơn dùng để xin gia hạn ngày nộp hồ sơ khai thuế lợi tức cá nhân. Khi nộp đơn gia hạn ngày khai thuế, quý vị sẽ không bị phạt vì khai thuế trễ hạn. Tuy nhiên, điều quan trọng quý vị cần nhớ là, đơn 4868 chỉ giúp quý vị gia hạn ngày nộp đơn khai thuế chứ không giúp quý vị gia hạn ngày đóng thuế trong trường hợp quý vị nợ thuế.
2. Chúng tôi phải dùng mẫu đơn nào để xin gia hạn"
-- Nếu quý vị khai thuế với một trong 3 mẫu đơn 1040, 1040A hay 1040EZ, quý vị có thể sử dụng mẫu đơn 4868 để xin gia hạn ngày nộp đơn khai thuế. Khi nộp mẫu đơn 4868 quý vị sẽ được thêm 4 tháng để hoàn tất hồ sơ thuế của quý vị, nhưng đơn 4868 phải được nộp trước ngày 15 tháng 4.
Được gia hạn thêm ngày nộp hồ sơ thuế không có nghĩa là quý vị được gia hạn ngày phải đóng thuế. Quý vị phải phỏng chừng số tiền thuế quý vị có thể thiếu và gởi số tiền thuế thiếu này chung với đơn xin gia hạn ngày khai thuế thì sẽ không bị phạt. Nếu quý vị không có đủ tiền để đóng đủ số thuế nợ, nhưng vẫn gởi đơn xin gia hạn, quý vị vẫn được gia hạn thêm 4 tháng, nhưng vẫn còn nợ cả tiền lời lẫn tiền thuế chưa đóng.
Trường hợp chỉ nộp đơn xin gia hạn, quý vị sẽ nhận được giấy báo phạt do không đóng thuế đúng thời hạn. Số tiền phạt sẽ là 0.5% số tiền thuế còn thiếu tính theo từng tháng kể từ ngày đáo hạn nộp thuế, ngày 15 tháng 4. Nhưng nếu quý vị đã có khoảng 90% số tiền thuế đã đóng từ tiền lương được tạm thu thuế, từ tiền thuế đóng phỏng định trong năm, hay gởi kèm 90% số tiền thuế thiếu chung với đơn gia hạn trước ngày 15 tháng 4, quý vị sẽ không phải đóng phạt. Trong những trường hợp đặc biệt, nếu quý vị có thể đưa ra những lý do chính đáng cho biết lý do quý vị đã không đóng thuế hay đóng thuế trễ hạn, quý vị sẽ không phải đóng phạt.
Nếu quý vị đã được gia hạn 4 tháng mà vẫn không đủ thời gian để khai thuế, quý vị vẫn có thể xin gia hạn thêm 2 tháng nữa, cả thảy là 6 tháng. Để được gia hạn thêm 2 tháng, quý vị phải nộp đơn 2688. Quý vị nên hỏi Sở Thuế Vụ về việc gia hạn thêm này để biết xem quý vị có đủ tiêu chuẩn được gia hạn thêm hay không.
3. Trường hợp chúng tôi biết mình có tiền refund nhưng vì một vài lý do chúng tôi không nộp hồ sơ khai thuế như vậy chúng tôi có cần phải xin gia hạn bằng mẫu đơn 4868 không"
-- Có. Quý vị nên nộp đơn xin gia hạn bằng cách điền đầy đủ vào mẫu đơn 4868 để gia hạn ngày nộp đơn khai thuế mặc dù biết rằng quý vị sẽ nhận được tiền thuế đã đóng dư.
Lý do nên nộp đơn gia hạn là để đề phòng trường hợp có những điều cần sửa đổi trong hồ sơ thuế và kết quả là quý vị đã không đóng đủ số thuế cần đóng, quý vị sẽ không bị phạt vì khai thuế trễ hạn. Số tiền phạt do không khai thuế đúng hạn là 5% mỗi tháng tính trên số tiền thuế nợ. Nếu quý vị thanh toán tiền thuế nợ trong vòng một tháng kể từ ngày hết hạn khai thuế, tiền phạt sẽ tính trên số ngày bị trễ. Tổng số tiền phạt sẽ không cao hơn 25% số tiền phạt bất kể thời gian chậm trễ là bao lâu, nhưng tiền lời trên số thuế nợ sẽ không có giới hạn về thời gian nợ thuế.
Trường hợp điển hình cho việc điều chỉnh hồ sơ khai thuế cá nhân là nếu sau ngày nộp đơn thuế hằng năm cho đến 10 năm sau, nếu IRS chứng minh được quý vị đã khai sót một hay nhiều nguồn lợi tức trong năm, quý vị sẽ bị truy thu thuế. Mặc dù quý vị đã nộp đơn đúng thời hạn hoặc nhận được tiền refund của năm đó, sau khi điều chỉnh, quý vị vẫn phải đóng đầy đủ số thuế còn nợ và tiền lời tính từ ngày nộp đơn cho đến khi thanh toán hết số thuế nợ.

4. Nếu chúng tôi không nợ thuế, chúng tôi có cần phải nộp hồ sơ thuế hay không"
-- Quý vị có phải nộp đơn khai thuế hay không tùy thuộc vào 3 yếu tố: (1) tình trạng hôn nhân, (2) tuổi tác và (3) tổng thu nhập trong năm. Ngay cả khi quý vị có tiền thuế đã đóng dư cho chính phủ, quý vị vẫn phải nộp đơn khai thuế. Trường hợp quý vị không phải khai thuế, quý vị cũng nên khai thuế, vì nếu quý vị đi làm lĩnh lương và đã đóng thuế tạm thu cho chính phủ, số tiền này được trừ trực tiếp từ lương hằng tháng hay hằng tuần của quý vị; hoặc nếu nguồn lợi tức trong năm của quý vị thấp và quý vị đủ điều kiện để nhận tín thuế EITC hay tín thuế trợ cấp thêm cho người có trên hai trẻ đủ tiêu chuẩn, nếu quý vị không nộp đơn khai thuế, quý vị sẽ không thể nhận được các khoản tiền này.
5. Nếu chúng tôi khai thuế trễ hạn và cũng không nộp đơn xin gia hạn, trường hợp chúng tôi có tiền refund, chúng tôi có phải đóng phạt không" Và số tiền phạt là bao nhiêu"
-- Nếu quý vị có tiền thuế đóng dư, quý vị sẽ không bị phạt vì khai thuế trễ hạn. Tiền phạt do khai thuế trễ hạn căn cứ trên số tiền thuế nợ chưa đóng tính từ ngày hết hạn nộp đơn khai thuế. Nhưng việc nhận tiền refund cũng có giới hạn về thời gian. Quý vị có thể nộp đơn khai thuế bất cứ lúc nào, tiền thuế đóng dư chưa nhận lại sẽ không tăng theo thời gian và chỉ giới hạn trong vòng 3 năm. Nếu quý vị có khai gia hạn ngày nộp hồ sơ thuế cho năm có tiền refund, quý vị sẽ được thêm 4 tháng cho năm đó. Tiền thuế tạm thu và thuế phỏng định đã đóng trong năm được xem như tiền thuế đóng trong ngày đáo hạn không kể thời gian gia hạn thêm 4 hay 6 tháng.
6. Nếu tôi nộp đơn xin gia hạn ngày nộp hồ sơ khai thuế, tôi có cần phải nộp số tiền thuế tôi có thể phải trả cho chính phủ trước ngày 15 tháng 4 hay không" Trong trường hợp này, tôi có nên đợi cho đến khi tôi biết rõ số tiền thuế nợ rồi mới gởi đơn xin gia hạn không"
-- Nếu quý vị cần thêm thời gian để hoàn tất hồ sơ khai thuế, quý vị cần biết số thuế quý vị có thể nợ chính phủ. Khi điền mẫu đơn 4868, quý vị sẽ có thể biết được số thuế nợ. Quý vị có quyền nộp đơn xin gia hạn ngay cả khi chưa có tiền đóng thuế hay đóng ước chừng số thuế nợ. Nhưng, như đã đề cầp nnhiều lần ở trên, được gia hạn ngày nộp đơn không có nghĩa là quý vị được gia hạn ngày đóng thuế; nếu quý vị nợ thuế, quý vị phải đóng tiền lời trên số thuế nợ. Quý vị cũng có thể bị đóng phạt do đóng thuế trễ nếu số tiền thuế còn thiếu, cho dù quý vị đã nộp đơn xin gia hạn ngày nộp đơn, hơn 10% tổng số tiền thuế còn thiếu. Quý vị chỉ được miễn đóng phạt do đóng không đủ sô thuế nợ khi cung cấp đầy đủ lý do chính đáng cho việc đóng không đủ tiền thuế này.
Tóm lại, nếu vào ngày đáo hạn nộp hồ sơ thuế hằng năm quý vị không nộp đơn khai thuế và cũng không nộp đơn xin gia hạn, quý vị sẽ phải đóng đủ 3 loại thuế phạt:
• Phạt do không nộp đơn khai thuế đúng kỳ hạn (failure to file)
• Phạt do không đóng đủ số thuế cần phải đóng (failure to pay). Để tránh loại phạt này quý vị phải có tổng tiền thuế tạm thu hay thuế phỏng định đóng trong năm ít nhất 90% tổng số thuế cả năm; hoặc quý vị gởi kèm theo đơn xin gia hạn 90% số thuế còn nợ vào trước ngày 15 tháng 4.
Trong 5 tháng đầu tiên kể từ ngày hết hạn nộp đơn khai thuế, tiền phạt do không nộp hồ sơ thuế đúng hạn và không đóng đủ số thuế sẽ được tính chung là 5% mỗi tháng, với mức cao nhất cả thảy là 25% trên số tiền thuế còn thiếu.
Sau năm tháng đầu tiên, nếu quý vị vẫn còn nợ thuế, quý vị sẽ phải đóng mỗi tháng 0.5% với tổng số tiền phạt vẫn không cao hơn 25% trên số thuế nợ.
• Tiền lời tính trên số thuế còn nợ (interest) - Tiền lãi sẽ tính theo từng ngày với lãi xuất 5% mỗi năm. Lãi xuất có thể thay đổi theo từng quý tùy theo quy định lãi xuất của Sở Thuế Vụ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.