Hôm nay,  

Thẻ Làm Việc Tại Hoa Kỳ: Thủ Tục Xin Và Điều Kiện

31/05/200300:00:00(Xem: 9906)
Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thi sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Mọi đóng góp ý kiến xin liên lạc 1-800-411-0495
THẺ LÀM VIỆC TẠI HOA Kỳ
Lịch trình đáo hạn chiếu khán di dân tháng 6-2003
Sau khi đến Hoa Kỳ, một số người ngoại quốc chỉ có th cư ngụ tạm thi trong một thi gian nào đó có th điền Mẫu Đơn Xin Phép Làm Việc, tức mẫu đơn I-765. Họ nộp mẫu đơn này để xin một Chứng Liệu Được Phép Đi Làm, mà chúng ta hay gọi là "Work Permit Card", tức Thẻ Được Phép Đi Làm. Những người ngoại quốc khác nếu đã hợp lệ làm việc tại Hoa Kỳ, mà không bị giới hạn nào khác, cũng có th điền mẫu đơn này nếu muốn dùng Thẻ Được Phép Đi Làm như một chứng minh cho sự hợp lệ làm việc tại Hoa Kỳ.
Nếu bạn đang là một Thường Trú Nhân, hoặc là một người Thường Trú Có Điều Kiện (như người có Thẻ Xanh tạm trong hai năm chẳng hạn), hay một người không phải là thưng trú nhân nhưng đã được thuê mướn làm việc hợp pháp với một công ty hợp pháp, dưới đạo luật 8 CFR 274a.12(b), thì không nên sử dụng mẫu đơn I-765.
Khi điền mẫu đơn I-765, ngoài việc bắt đầu xin Thẻ Được Phép Làm Việc, bạn còn thề:
sử dụng mẫu đơn này để:
- Xin gia hạn thẻ làm việc cũ đã hết hạn,
- Xin đổi thẻ làm việc mới vì thẻ cũ đã bị thất lạc, bị mất c¡p, bị hư, bị m, sai lạc chi tiết cá nhân (như bị ghi sai tên họ chẳng hạn)....
- Xin giấy làm việc tạm thời khi Sở Di Trú đã không thể xét đơn xin Thẻ Được Phép Đi Làm của bạn trong vòng 90 ngày, kể từ ngày ghi trên Biên Nhận mà Sở Di Trú đã gửi cho bạn trước đó; hoặc không giải quyết đơn của bạn trong vòng 30 ngày kể từ khi bạn nộp đơn nếu bạn có quy chế xin "ẩn cư" tại Hoa Kỳ sau ngày 4 tháng 1 năm 1995. Giấy chứng minh được làm việc tạm thời này sẽ không được nhiều hơn 240 ngày và sẽ có ghi chú các điều kiện giới hạn.
PHÂN LOẠI THEO DIỆN CƯ TRÚ
Phòng Công Dân và Dịch Vụ Di Trú (BCIS) sẽ xét đơn xin Thẻ Được Phép Đi Làm của bạn dựa trên sự phân loại tình trạng cư trú của bạn trên đất Mỹ. Bạn cần phải biết về bảng phân loại này đe biết thêm chi tiết về giấy to cần phải đính kèm và nơi nào sẽ nộp đơn. Bảng phân loại này rất dài nên trong phạm vi hạn hẹp củ bài viết chúng tôi chỉ ghi lại mã số của một vài diện cư trú thông thưng mà thôi. Mã số này sẽ được ghi ở phần số 16 trên đơn I-765:
- Diện hôn phu thê (K-1) và con cái của người có diện hôn phu thê (K-2), có mã số là (a) (6). Bạn chỉ có the nộp đơn xin Thẻ Được Phép Đi Làm trong vòng 90 ngày, kể từ ngày đến Hoa Kỳ. Thẻ đi làm được cấp cho diện K-1 và K-2 không thể xin gia hạn. Đơn sẽ được gửi đến những trung tâm duyệt xét tùy theo tiu bang mà bạn đang cư ngụ. Tuy nhiên, nếu bạn nộp đơn xin làm việc cùng một lúc với bộ hồ sơ xin điều chỉnh quy chế thường trú, thì mã số sẽ ghi trên đơn I-765 sẽ là (c) (9) và sẽ nộp tại Sở Di Trú nơi bạn cư ngụ, và có thể được cấp ngay Thẻ Được Phép Đi Làm ngay trong ngày, nhưng cũng tuỳ cách làm việc ở một số địa phương.
- Diện vợ hay chồng của công dân Hoa Kỳ nhưng đến Mỹ theo diện Phi Di Dân (còn gọi là K-3), và diện con của vợ hay chồng kể trên (tức K-4). Mã số cho diện này là (a) (9). Bạn phải nộp kèm theo những chứng minh nhập cảnh, chẳng hạn như bản sao I-94, sổ thông hành, và chiếu khán (visa) diện K. Bạn sẽ gửi hồ sơ đến địa chỉ: BCIS, P.O. Box 7218, Chicago, IL 60680-7218.
- Diện chiếu khán V-1, V-2 hay V-3 Phi Di Dân: Mã số của diện này là (a) (15). Nếu nhập cảnh Hoa Kỳ với chiếu khán diện V, bạn sẽ điền đơn xin làm việc kèm theo những chứng minh khi nhập cảnh, chẳng hạn như giấy I-94, sổ thông hành và chiếu khán diện V. Nếu bạn được chấp thuận diện V lúc đang ở Hoa Kỳ thì nộp đơn xin làm việc kèm theo chứng minh được chấp thuận diện V, như Giấy Chấp Thuận (Approval Notice) chẳng hạn. Nếu bạn đang ở Hoa Kỳ nhưng chưa nộp đơn xin diện V, bạn có th điền đơn xin làm việc cùng lúc với việc nộp đơn xin diện V. Văn phòng di trú sẽ xét đơn xin làm việc sau khi họ xét đơn xin diện V của bạn. Tất cả đơn xin làm việc của diện V đều gửi đến địa chỉ: BCIS, P.O. Box 7216, Chicago, IL 60680-7219.

Để biết thêm về mã số phân loại của những trưng hợp khác, bạn có thể vào mạng lưới điện tử của Phòng Công Dân và Dịch Vụ Di Trú ở địa chỉ www.bcis.gov ; hoặc liên lạc với các văn phòng di trú tại điạ phương nơi mình cư ngụ hay các văn phòng tư nhân chuyên trách về di trú.
Theo thông báo mới đây của Phòng Công Dân và Dịch Vụ Di Trú, k từ ngày 29 tháng 5 năm 2003, bạn có thể điền hai loại mẫu đơn xin Thẻ Được Phép Đi Làm (tức mẫu đơn I-765) và điền mẫu đơn xin thay đổi Thẻ Xanh cũ (tức mẫu đơn I-90) trên hệ thống điện tử. Bạn không cần nộp hình lúc điền đơn qua mạng lưới điện toán. Cơ quan liên hệ sẽ sắp xếp một buổi hẹn thuận tiện để bạn đến Trung Tâm Hỗ Trợ Đơn Từ (ACS) hoàn tất việc chụp hình, lăn tay và ký tên. Sau khi điền đơn qua mạng lưới điện toán, bạn sẽ gọi cho Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Quốc Gia, số (800) 375-5283, để sắp xếp một buổi hẹn.
Lịch trình đáo hạn chiếu khán di dân tháng 6-2003
A-Những diện luôn luôn có hiệu lực, gồm có : Diện IR-1 (Phối ngẫu)
IR-2 (Con độc thân dưới 21), IR-5 (Cha mẹ) của công dân Mỹ.
B- Ưu tiên F1-1: Xét đến ngày 01 tháng 11-1999
C- Ưu tiên 2A : Xét đến ngày 15 tháng 04-1998
D- Ưu tiên 2B : Xét đến ngày 22 tháng 10-1994
E- Ưu tiên F3 : Xét đến ngày 15 tháng 03-1997
F- Ưu tiên F4 : Xét đến ngày 08 tháng 07-1991
G- Diện tu sĩ tôn giáo : Diện SR : luôn luôn có hiệu lực .
PHầN Hỏi ĐÁP:
- Câu hỏi 1: Muốn nộp mẫu đơn I-765 để xin Thẻ Được Phép Đi Làm, tôi sẽ phải đóng bao nhiêu tiền"
- Trả lời 1: Theo thông báo trước đây của Phòng Công Dân và Dịch Vụ Di Trú (BCIS), bạn sẽ đóng chi phí 120 Mỹ kim. Tuy nhiên, văn phòng này vẫn chưa cho biết lệ phí bao nhiêu nếu bạn điền đơn qua hệ thống mạng lưới điện toán của BCIS, nhưng theo chúng tôi nghĩ, lệ phí cũng là 120 Mỹ kim.
- Câu hỏi 2: Sau khi điền đơn I-765 qua hệ thống điện toán một thời gian lâu mà không thấy BCIS trả lời, tôi phải làm sao"
- Trả lời 2: Khách hàng của BCIS khi điền đơn qua hệ thống điện toán, hoặc đã từng nộp một loại đơn khác qua bưu điện mà chưa thấy kết quả trong một thời gian quá lâu, có thể xem tình trạng hồ sơ của mình trên mạng lưới điện toán www.bcis.gov . Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chúng tôi, tình trạng cập nhật thi gian giải quyết hồ sơ di trú trên mạng lưới điện toán của BCIS hiện nay vẫn chưa được nhanh chóng, một phần vì sự chuyn giao công việc giữa Sở Di Trú (INS) của Bộ Tự Pháp trước đây và Phòng Công Dân và Dịch Vụ Di Trú của Bộ Nội An hiện nay.
- Câu hỏi 3: Nếu đơn xin Thẻ Được Phép Đi Làm bị từ chối, tôi phải làm sao"
- Trà lời 3: Nếu đơn xin Thẻ Được Phép Đi Làm của bạn bị từ chối, bạn sẽ nhận được một lá thư cho biết lý do. Bạn không th phản đối quyết định xui xẻo này bằng cách đòi một cấp cao hơn của cơ quan xét đơn này giải quyết. Tuy nhiên, bạn có thể nộp một thư kiến nghị xin tái mở hồ sơ, hoặc thư đề nghị xin tái duyệt xét hồ sơ với văn phòng di trú đã đưa ra quyết định không thuận lợi cho bạn. Thư kiến nghị phải chứng minh bạn cung cấp những "yếu tố mới" để xin tái mở hồ sơ và phải đính kèm thư giải thích có thị thực chữ ký hay những bằng chứng giá trị đính kèm. Một lá thư kiến nghị phải minh chứng rằng quyết định của cơ quan di trú đã áp dụng luật di trú không đúng hay áp dụng sai chính sách của Phòng Công Dân và Dịch Vụ Di Trú. Và hơn nữa, thư kiến nghị phải chứng minh rằng quyết định của cơ quan di trú đã thẩm định sai lạc khi dưạ trên những bằng chứng khi bạn nộp hồ sơ trước đây.
Quý độc giả quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7PM và sáng Chủ Nhật từ 11:30AM, trên các làn sóng 1110AM, 1430AM, 1500AM, và 106.3FM. Hoặc quý vị liên lạc với một trong những văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888, Oakland-San Francisco: (510) 533-8228, Sacramento (916) 393-3388 hay qua Email: info@rmiodp.com

Ý kiến bạn đọc
29/06/202001:23:41
Khách
Tôi đang đi làm full time và đang chờ xét duyệt thẻ xanh từ 2 năm sang 10 năm . Tôi đến Mỹ diện fisncee . Tôi nạp form I 751 từ tháng 9 -2017 và đã chụp hình. , lăn tay . Thẻ đi làm hết hạn và thất lạc . Tôi có thể xin thẻ đi làm khác không vì tôi chưa nhận được thẻ xanh thường trú và sự gia hạn chờ thẻ xanh quá lâu . Xin cám ơn .
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.