Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mừng Sinh Nhật Ngài Dalai Lama Và Geshela Tsuktim Gieltsen

09/07/200300:00:00(Xem: 3846)
PHOTO: Hình 1: Đức Dalai Lama; Hình 2: Geshela Tsultim Gyeltsen; Hình 3: Sau lễ giải huyền Mandala vô lượng Thọ, vô lượng Quang, vô lượng công đức, Phật A Di đà, cát tạo dựng Mandala được quét từ ngoài vào tâm điểm Mandala và được phân phát từng bao nhỏ cho quý phật tử thỉnh về thờ. Hình 4: Mandala Đức vô lượng thọ, vô lượng Quang, vô lượng công đức Phật A Di Đà, được chư tăng Tây tạng tạo dựng cầu nguyện Trường thọ cho Đức Dalai Lama và Geshela Tsultim Gyeltsen; Hình 6: Chư tăng Tây Tạng thuộc Tu viện Gaden Shartshe đang làm lễ giải huyền Mandala vô lượng Thọ, vô lượng Quang, vô lượng công đức, Đức phật A Di Đà.

Bài viết Lưu Kim Chi; Hình ảnh Lê Phúc

Vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ hai mồng 7 tháng 7 dương lịch, năm 2003 một buổi lễ giải huyền Mandala được long trọng tổ chức tại Trung Tâm Phật Giáo Tây Tạng Thubten Dhargye Ling tại Long Beach, Quận Cam.
Buổi lễ giải huyền Mandala Đức vô lượng thọ, vô lượng Quang, vô lượng công đức Phật A Di Đà, được sự chứng minh của vị Tu viện trưởng Geshela Tsuktim Gieltsen, và chư tăng của Tu viện Gaden Shartshe.
Phái đoàn chư tăng này đang trong chuyến hoằng pháp gây quỹ tại Canada và Mỹ quốc, và trú ngụ tại Tu viện Thubten Dhargye Ling Long Beach. Lễ giải huyền Mandala của Đức vô lượng Thọ, vô lượng Quang, vô lượng công đức Phật A Di Đà, đã kết thúc một chương trình cầu nguyện trường thọ cho Tu viện Trưởng Geshela Tsultim Gyeltsen trong tháng sáu và cho ngài His Holiness the Dalai Dat ma trong tháng 7 năm nay.
Mandala đức Phật A Di Đà đã được phái đoàn chư tăng Tây Tạng nói trên tạo dựng từ tháng sáu và sau đó bắt đầu một chuỗi lễ cầu nguyện Trường Thọ cho đến ngày lễ giải huyền.
Ngày chủ nhật trước đó, tức là ngày mồng 6 tháng 7 năm 2003 đúng vào ngày sinh nhật của Đức Dalai Latma một buổi lễ cầu nguyện và thuyết pháp đặc biệt đã được Geshela Tu viện trưởng Tsultim Gyeltsen ban cho quý vị Phật tử và thân hữu của tu viện.
Trong thời thuyết pháp đặc biệt này Geshela tu viện trường Tsultim Gyeltsen đã giảng về lợi ích hành trì bồ đề Tâm và sự thị hiện của Đức phật và các vi thập địa Bồ Tát tại cõi Ta Bà này (Thập địa Bồ Tát là Bồ Tát đã rất gần thành Phật nhưng vẫn còn là Bồ Tát). Bài giảng rất dài nhưng chúng tôi xin tóm lược các điểm chính yếu như sau:
1. Lợi ích của sự tinh tấn hành trì Bồ Đề Tâm.
Geshela Tsultim Gyeltsen giảng rằng đại đa số chúng sanh trong cõi Ta Bà là đều mong cầu có hạnh phúc, vui vẻ sống, không ai mong cầu khổ đau hoạn nạn cả.
Thế sao khổ đau, hoạn nạn những điều trái ý không vui cứ đến với chúng ta, nghiệp dữ cứ tìm chúng ta dầu chúng ta không mong muốn"
Phật dạy chỉ có một phương cách giúp chúng sanh xa lìa nghiệp dữ, thanh tịnh hóa thân, tâm và trí và tạo dựng vun trồng các nhân lành cho đời này và đời sau đó là cách hành trì Bồ Đề Tâm.
Để đạt được trạng thái Giác Ngộ của Chư Bồ Tát và Chư Phật điểm tối quan trọng là chúng ta phải tinh tấn thanh tịnh hóa thân, khẩu và ý, và cương quyết hành trì hạnh nguyện phát Bồ Đề Tâm.
Mỗi chúng ta đều có khả năng lựa chọn hoặc tìm ra hay nhiều phương cách hành trì tu tập thích hợp với căn cơ và nguyện lực của mình.
Tinh tấn hành trì Bồ Đề Tâm là phương thức nhổ tận rễ tánh vị kỷ, lòng ích kỷ, vì chỉ thấy có ta là quan trọng nhất còn người khác không đáng quan tâm. Người tu hạnh Bồ Đề Tâm không còn thấy và nhớ đến mình mà chỉ thấy người khác và thực hành lợi ích cho người khác mà thôi. Nhờ thế, ngày càng xa dần áp lực, ác nghiệp vốn đã tạo ra do sự nuôi dưỡng tánh xấu vị kỷ, ích kỷ. Các ác lực này thường liên hệ đến các trạng thái của đời sống là sinh, lão, bệnh và tử. Các ác lực này có khi còn được xem là các ma chướng trên đường tu của chúng ta. Nên nhớ các loại ma chướng trên đường tu tập đều có sẵn trong các tình trạng tâm thức khác nhau của chúng ta và thường ít do ngoại lực đưa đến.


Hành trì một cách tinh tấn Bồ Đề Tâm là phương cách hữu hiệu giúp ta thắng và vượt qua các ma chướng trên đường ta. Vậy hành trì Bồ Đề Tâm là nghĩa gì"
Nói một cách đơn giản và tổng quát, hành trì Bồ Đề Tâm là nuôi dưỡng các nguyện lực cầu cho tất cả chúng sanh rốt ráo đều giác ngộ thành Phật. Tuy nhiên, nuôi đưỡng nguyện lực không vẫn chưa đủ, điểm quan trọng là các hành động chúng ta làm, dẫn dắt giúp đỡ tất cả chúng sanh đạt được trạng thái Giác ngộ thành Phật. Đơn giản chỉ có thể nói ngắn và gọn nguyện lực được xem như ý mong muốn mọi người đi thăm một thành phố nào và hành động là lái xe cho họ đến đó.
2. Sự thị hiện của Đức Phật và các vị Bồ tát tại cõi Ta Bà này.
Đức Phật Thích Ca Mâu ni, vì lòng đại bi thương xót chúng sanh cõi Ta Bà này đầy nghiệp dữ, ít duyên lành nên Ngài đã thị hiện ở đây để thùy từ gia hộ và giáo hóa chúng sanh vốn cứng cỏi bướng bỉnh. Chư Phật trong mười phương vẫn thường tán thán và khen ngợi lòng đại bi, đại trí và đại dũng của Đức Phật Thích Ca. Cũng như thế các vị Bồ Tát cũng thường thị hiện ở cõi Ta Bà để giáo hóa và hóa độ chúng sanh.
Tu viện trưởng Geshela Tsultim Gyeltsen giảng rằng nhân ngày sinh nhật và nhân buổi lễ cầu nguyện Trường thọ cho Ngài Dalai Dama, Geshela nhắc đến sự thị hiện của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm trong Phật giáo Tây tạng.
Theo truyền thống của Phật Giáo Tây Tạng, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, được gọi là Chenrezig là vị Phật đã thành, đã thị hiện ở Tây Tạng là xứ tuyết trong rặng núi Hy Mã Lạp Sơn qua hình thái của Đức Dalai Lama, từ thế kỷ thứ 14 trở đi.
Đức Bồ Tát Cherezig Quán Thế Âm tuy thị hiện ở xứ sư tử tuyết (xứ Tây Tạng) nhưng Ngài có lòng từ bi bình đẳng với mọi chúng sanh, trong mọi quốc độ. Ví như mặt trời chiếu sáng mọi quốc độ, mang hơi ấm và niềm vui đến mọi chúng sanh, không cứ chỉ mọi quốc độ nào. Cũng thế, Đức Dalai Lama có lòng từ bị ưu ái đến mọi người trên thế giới không phân biệt màu da, tôn giáo và nhất là Ngài rất quan tâm đến nền hòa bình liên lục địa và sự duy trì bảo tồn quả đất và các môi trường thiên nhiên cho mọi loài. Đức Dalai Lama nay đã trở thành một vị lãnh đạo tâm linh trên tầm vóc quốc tế chứ không còn là của báu riêng của người Tây Tạng.
Mừng Khánh Thọ Đức Dalai Lama không gì lợi lạc hơn là nhắc nhở chúng ta tinh tấn tụ tập Bồ Đề Tâm, hành trì lòng từ bi và thực hành các điều mang niềm vui đến người khác làm giảm đi các ác lực và ác nghiệp cho người khác. Đó là các điều nên làm để chúng ta hoan hỷ cầu nguyện trường thọ và vui mừng ngày sinh nhật của His Holiness Đức Dalai Lama.
Để kết thúc, chúng tôi xin trích đăng 4 câu tóm lược ý nghĩa cầu nguyện trường thọ cho Ngài.
Dịch âm tiếng Tây tạng
Gang ri ra way kor way zhing kam dir
Pan dang de wa ma lu jung way nay
Chen re sig wang ten zin gia tso yi
Zha pay sit ay bar du ten giur chig
Dịch nghĩa tiếng Mỹ:
In the land of snowy mountains
You are the source of all happiness and good
Lord chenre zig tenzin gyatso
May you stay unitl samsara ends.
Việt dịch (tạm dịch)
Nơi vùng đất bao la bởi tuyết sơn
Ngài là hiện thân của niềm hạnh phúc thiện Mỹ
Hỡi Đức Quan Âm, Tenzin Gyatso linh cảm
Xin ngài dừng gót cho đến khi phiền não đoạn.
Đức Dalai Lama đã và đang dừng gót ở đây.
Ngài đang hướng dẫn tâm linh cho những ai muốn được hướng dẫn.
Thành kính dâng lời Mừng sinh nhật Đức Dalai Lama.
Lưu Kim Chi 07/07/2003

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Khách hàng của SCE có thời hạn đến ngày 31 tháng Mười Hai để nộp đơn vào chương trình hồi phí Phần Thưởng Nhiên Liệu Sạch.
Vào thứ Bảy, ngày 14 tháng 11 năm 2020, lúc 11:00 sáng, Thành phố sẽ tổ chức một buổi hội thảo cộng đồng để thảo luận về những sữa chữa nâng cấp cho công viên Woodbury trong tương lai.
Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (CA-47) ngày hôm nay đã tham gia một buổi họp báo do Dân Biểu Katie Porter tổ chức với ông Michael Phương Minh Nguyễn, một công dân Mỹ vừa được trả tự do trở về đoàn tụ với gia đình.
Vào lúc 9:30 sáng ngày Thứ Tư 28/10/2020, văn phòng Nữ Dân Biểu Liên Bang Katie Porter (Địa Hạt 45) đã tổ chức buổi họp báo trên mạng nhân dịp ông Michael Phương Minh Nguyễn - một công dân Hoa Kỳ cư trú tại Địa Hạt 45- vừa được chính quyền CSVN trả tự do sau hơn 2 năm bị giam giữ tại Việt Nam, và đã đoàn tụ với gia đình tại thành phố Orange California vào ngày 22/10.
Vào ngày thứ Tư 28 tháng 10, 2020, dân biểu liên bang Hoa Kỳ Lou Correa (hạt 46) cùng dân biểu liên bang Katie Porter (hạt 45) và 5 đồng nghiệp đã tham gia cuộc họp báo trực tuyến về việc ông Michael Nguyễn được trả tự do.
SACRAMENTO, CA - Để giúp người dân California chuẩn bị bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới, CalMatters, một tổ chức phi đảng phái, phi lợi nhuận cam kết giải thích các chính sách và dự luật chính trị của California, đã xuất bản tập Hướng Dẫn Bầu Cử 2020 Election Guide. Hướng dẫn toàn diện bằng tiếng Anh trình bày tổng quan ngắn gọn và dễ đọc về từng dự luật trong số 12 dự luật trên toàn tiểu bang về lá phiếu, cuộc bầu cử tổng thống và các cuộc đua lập pháp và quốc hội quan trọng ở California.
Những quyết định sáng suốt và an toàn, bao gồm chỗ đặt đồ trang trí, là cách tốt nhất để tránh tai nạn về điện và cháy nổ.
Trong một thông cáo báo chí ghi ngày 27/10/2020, Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda đã có thông điệp của mình về sự kiện ông Michael Phương Minh Nguyễn được chính quyền CSVN trả tự do và trở về đoàn tụ với gia đình tại California.
Văn phòng Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda (Địa Hạt 48) sẽ tiếp tục duy trì văn phòng di động trợ giúp cử tri tại vùng Little Saigon ở địa điểm Zippost 9353 Bolsa Ave Suite J Westminster. Văn phòng di động này hoạt động vào mỗi sáng Thứ Bảy, từ 10:00 AM -12:00 PM, đã bắt đầu từ ngày 17 tháng 10, và sẽ duy trì đến ngày 14 tháng 11 2020.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.