Mừng Sinh Nhật Ngài Dalai Lama Và Geshela Tsuktim Gieltsen

09/07/200300:00:00(Xem: 4511)
PHOTO: Hình 1: Đức Dalai Lama; Hình 2: Geshela Tsultim Gyeltsen; Hình 3: Sau lễ giải huyền Mandala vô lượng Thọ, vô lượng Quang, vô lượng công đức, Phật A Di đà, cát tạo dựng Mandala được quét từ ngoài vào tâm điểm Mandala và được phân phát từng bao nhỏ cho quý phật tử thỉnh về thờ. Hình 4: Mandala Đức vô lượng thọ, vô lượng Quang, vô lượng công đức Phật A Di Đà, được chư tăng Tây tạng tạo dựng cầu nguyện Trường thọ cho Đức Dalai Lama và Geshela Tsultim Gyeltsen; Hình 6: Chư tăng Tây Tạng thuộc Tu viện Gaden Shartshe đang làm lễ giải huyền Mandala vô lượng Thọ, vô lượng Quang, vô lượng công đức, Đức phật A Di Đà.

Bài viết Lưu Kim Chi; Hình ảnh Lê Phúc

Vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ hai mồng 7 tháng 7 dương lịch, năm 2003 một buổi lễ giải huyền Mandala được long trọng tổ chức tại Trung Tâm Phật Giáo Tây Tạng Thubten Dhargye Ling tại Long Beach, Quận Cam.
Buổi lễ giải huyền Mandala Đức vô lượng thọ, vô lượng Quang, vô lượng công đức Phật A Di Đà, được sự chứng minh của vị Tu viện trưởng Geshela Tsuktim Gieltsen, và chư tăng của Tu viện Gaden Shartshe.
Phái đoàn chư tăng này đang trong chuyến hoằng pháp gây quỹ tại Canada và Mỹ quốc, và trú ngụ tại Tu viện Thubten Dhargye Ling Long Beach. Lễ giải huyền Mandala của Đức vô lượng Thọ, vô lượng Quang, vô lượng công đức Phật A Di Đà, đã kết thúc một chương trình cầu nguyện trường thọ cho Tu viện Trưởng Geshela Tsultim Gyeltsen trong tháng sáu và cho ngài His Holiness the Dalai Dat ma trong tháng 7 năm nay.
Mandala đức Phật A Di Đà đã được phái đoàn chư tăng Tây Tạng nói trên tạo dựng từ tháng sáu và sau đó bắt đầu một chuỗi lễ cầu nguyện Trường Thọ cho đến ngày lễ giải huyền.
Ngày chủ nhật trước đó, tức là ngày mồng 6 tháng 7 năm 2003 đúng vào ngày sinh nhật của Đức Dalai Latma một buổi lễ cầu nguyện và thuyết pháp đặc biệt đã được Geshela Tu viện trưởng Tsultim Gyeltsen ban cho quý vị Phật tử và thân hữu của tu viện.
Trong thời thuyết pháp đặc biệt này Geshela tu viện trường Tsultim Gyeltsen đã giảng về lợi ích hành trì bồ đề Tâm và sự thị hiện của Đức phật và các vi thập địa Bồ Tát tại cõi Ta Bà này (Thập địa Bồ Tát là Bồ Tát đã rất gần thành Phật nhưng vẫn còn là Bồ Tát). Bài giảng rất dài nhưng chúng tôi xin tóm lược các điểm chính yếu như sau:
1. Lợi ích của sự tinh tấn hành trì Bồ Đề Tâm.
Geshela Tsultim Gyeltsen giảng rằng đại đa số chúng sanh trong cõi Ta Bà là đều mong cầu có hạnh phúc, vui vẻ sống, không ai mong cầu khổ đau hoạn nạn cả.
Thế sao khổ đau, hoạn nạn những điều trái ý không vui cứ đến với chúng ta, nghiệp dữ cứ tìm chúng ta dầu chúng ta không mong muốn"
Phật dạy chỉ có một phương cách giúp chúng sanh xa lìa nghiệp dữ, thanh tịnh hóa thân, tâm và trí và tạo dựng vun trồng các nhân lành cho đời này và đời sau đó là cách hành trì Bồ Đề Tâm.
Để đạt được trạng thái Giác Ngộ của Chư Bồ Tát và Chư Phật điểm tối quan trọng là chúng ta phải tinh tấn thanh tịnh hóa thân, khẩu và ý, và cương quyết hành trì hạnh nguyện phát Bồ Đề Tâm.
Mỗi chúng ta đều có khả năng lựa chọn hoặc tìm ra hay nhiều phương cách hành trì tu tập thích hợp với căn cơ và nguyện lực của mình.
Tinh tấn hành trì Bồ Đề Tâm là phương thức nhổ tận rễ tánh vị kỷ, lòng ích kỷ, vì chỉ thấy có ta là quan trọng nhất còn người khác không đáng quan tâm. Người tu hạnh Bồ Đề Tâm không còn thấy và nhớ đến mình mà chỉ thấy người khác và thực hành lợi ích cho người khác mà thôi. Nhờ thế, ngày càng xa dần áp lực, ác nghiệp vốn đã tạo ra do sự nuôi dưỡng tánh xấu vị kỷ, ích kỷ. Các ác lực này thường liên hệ đến các trạng thái của đời sống là sinh, lão, bệnh và tử. Các ác lực này có khi còn được xem là các ma chướng trên đường tu của chúng ta. Nên nhớ các loại ma chướng trên đường tu tập đều có sẵn trong các tình trạng tâm thức khác nhau của chúng ta và thường ít do ngoại lực đưa đến.


Hành trì một cách tinh tấn Bồ Đề Tâm là phương cách hữu hiệu giúp ta thắng và vượt qua các ma chướng trên đường ta. Vậy hành trì Bồ Đề Tâm là nghĩa gì"
Nói một cách đơn giản và tổng quát, hành trì Bồ Đề Tâm là nuôi dưỡng các nguyện lực cầu cho tất cả chúng sanh rốt ráo đều giác ngộ thành Phật. Tuy nhiên, nuôi đưỡng nguyện lực không vẫn chưa đủ, điểm quan trọng là các hành động chúng ta làm, dẫn dắt giúp đỡ tất cả chúng sanh đạt được trạng thái Giác ngộ thành Phật. Đơn giản chỉ có thể nói ngắn và gọn nguyện lực được xem như ý mong muốn mọi người đi thăm một thành phố nào và hành động là lái xe cho họ đến đó.
2. Sự thị hiện của Đức Phật và các vị Bồ tát tại cõi Ta Bà này.
Đức Phật Thích Ca Mâu ni, vì lòng đại bi thương xót chúng sanh cõi Ta Bà này đầy nghiệp dữ, ít duyên lành nên Ngài đã thị hiện ở đây để thùy từ gia hộ và giáo hóa chúng sanh vốn cứng cỏi bướng bỉnh. Chư Phật trong mười phương vẫn thường tán thán và khen ngợi lòng đại bi, đại trí và đại dũng của Đức Phật Thích Ca. Cũng như thế các vị Bồ Tát cũng thường thị hiện ở cõi Ta Bà để giáo hóa và hóa độ chúng sanh.
Tu viện trưởng Geshela Tsultim Gyeltsen giảng rằng nhân ngày sinh nhật và nhân buổi lễ cầu nguyện Trường thọ cho Ngài Dalai Dama, Geshela nhắc đến sự thị hiện của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm trong Phật giáo Tây tạng.
Theo truyền thống của Phật Giáo Tây Tạng, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, được gọi là Chenrezig là vị Phật đã thành, đã thị hiện ở Tây Tạng là xứ tuyết trong rặng núi Hy Mã Lạp Sơn qua hình thái của Đức Dalai Lama, từ thế kỷ thứ 14 trở đi.
Đức Bồ Tát Cherezig Quán Thế Âm tuy thị hiện ở xứ sư tử tuyết (xứ Tây Tạng) nhưng Ngài có lòng từ bi bình đẳng với mọi chúng sanh, trong mọi quốc độ. Ví như mặt trời chiếu sáng mọi quốc độ, mang hơi ấm và niềm vui đến mọi chúng sanh, không cứ chỉ mọi quốc độ nào. Cũng thế, Đức Dalai Lama có lòng từ bị ưu ái đến mọi người trên thế giới không phân biệt màu da, tôn giáo và nhất là Ngài rất quan tâm đến nền hòa bình liên lục địa và sự duy trì bảo tồn quả đất và các môi trường thiên nhiên cho mọi loài. Đức Dalai Lama nay đã trở thành một vị lãnh đạo tâm linh trên tầm vóc quốc tế chứ không còn là của báu riêng của người Tây Tạng.
Mừng Khánh Thọ Đức Dalai Lama không gì lợi lạc hơn là nhắc nhở chúng ta tinh tấn tụ tập Bồ Đề Tâm, hành trì lòng từ bi và thực hành các điều mang niềm vui đến người khác làm giảm đi các ác lực và ác nghiệp cho người khác. Đó là các điều nên làm để chúng ta hoan hỷ cầu nguyện trường thọ và vui mừng ngày sinh nhật của His Holiness Đức Dalai Lama.
Để kết thúc, chúng tôi xin trích đăng 4 câu tóm lược ý nghĩa cầu nguyện trường thọ cho Ngài.
Dịch âm tiếng Tây tạng
Gang ri ra way kor way zhing kam dir
Pan dang de wa ma lu jung way nay
Chen re sig wang ten zin gia tso yi
Zha pay sit ay bar du ten giur chig
Dịch nghĩa tiếng Mỹ:
In the land of snowy mountains
You are the source of all happiness and good
Lord chenre zig tenzin gyatso
May you stay unitl samsara ends.
Việt dịch (tạm dịch)
Nơi vùng đất bao la bởi tuyết sơn
Ngài là hiện thân của niềm hạnh phúc thiện Mỹ
Hỡi Đức Quan Âm, Tenzin Gyatso linh cảm
Xin ngài dừng gót cho đến khi phiền não đoạn.
Đức Dalai Lama đã và đang dừng gót ở đây.
Ngài đang hướng dẫn tâm linh cho những ai muốn được hướng dẫn.
Thành kính dâng lời Mừng sinh nhật Đức Dalai Lama.
Lưu Kim Chi 07/07/2003

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sáng Chủ Nhật ngày 27 tháng 05 năm 2023, dưới ánh nắng hạ ấm áp, tại chùa An Lạc, thành phố San Jose, miền Bắc California, Hoa Kỳ, chư tôn đức ni hân hoan tổ chức Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và Chư ni tiền bối hữu công, nhân bảy ngày an cư kiết hạ của Chư Ni vừa hoàn mãn.
Tại buổi lễ ký kết gần đây tại Trụ sở Hoa Kỳ của Tập đoàn Nhân sâm Hàn Quốc, Andrea bày tỏ sự ưu ái sâu sắc của mình đối với các sản phẩm của CheongKwanJang, cô cho biết: “Ngay cả vào những ngày không có giải đấu, tôi vẫn rèn luyện bản thân để trở thành gôn thủ giỏi nhất bằng cách đánh tập hàng trăm quả bóng và dành nhiều giờ nâng tạ trong phòng tập. Trước và sau khi tập luyện, tôi luôn uống CheongKwanJang's Everytime để chống lại sự mệt mỏi và duy trì sức khỏe của mình.
Sau ba thập niên liên tục phục vụ khán thính giả trong lĩnh vực văn nghệ, Saigon Entertainment càng ngày càng lớn mạnh. Và giờ đây, để đánh dấu quá trình này, Saigon Entertainment sẽ tổ chức một chương trình ca nhạc với chủ đề “30 năm Saigon Entertainment” để mời quý khán thính giả thân thương đến cùng tưng bừng ghi dấu đoạn đường đã qua cũng như cùng chúng tôi chuẩn bị bước sang thập niên mới hào hứng, lôi cuốn hơn nữa. Trong show ca nhạc sẽ được tổ chức ngày 8 tháng 7 tới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý vị một chương trình ca vũ nhạc rất đặc biệt, thật hấp dẫn với thành phần nghệ sĩ đến từ Mỹ, Canada, Việt Nam.
Pháp Viện Minh Đăng Quang-Tổ Đình Giác Nhiên tọa lạc số 8752 Westminster Blvd, Thành phố Westminster CA 92683 do Sư Cô Tiến Sĩ Ngọc Liên, Viện Chủ và Sư Cô Tiến Sĩ Hoa Liên, Phó Viện Chủ đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL.2567-2023 vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 21 tháng 5 năm 2023
Tại Hội Trường Châu Đạo Cao Đài trên đường Chestnut Thành Phố Westminster Nam California vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 20 tháng 5 năm 2023, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm Tử Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, đồng minh và Ukraine Nhân ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ.
Chùa Liên Hoa tọa lạc tại số 9561 Bixby Ave, Thành phố Garden Grove do Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới làm Viện Chủ đã trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2567-2023 vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 21 Tháng 5 năm 2023, Tham dự buổi lễ có Hòa Thượng Thích Chơn Tôn, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới đến từ Arizona, một số quý chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni đến từ các chùa Nam California, ngoài ra còn có một số quý vị dân cử, đại diện dân cử Tiểu bang, Quận Hạt, Thành Phố, một số quý vị nhân sĩ Phật Giáo cùng hàng trăm đồng hương Phật tử, Gia Đình Phật Tử, một số các cơ quan truyền thông.
Vào sáng ngày Chủ Nhật, 05/21/2023, tại Công Viên Mile Square , Sư Cô Chân Không cùng khoảng 60 tăng ni của Tu Viện Lộc Uyển đã tổ chức Ngày Quán Niệm Dāna. Có khoảng 600 người đã tham gia ngày thực tập Chánh Niệm đặc biệt này.
Khi chứng kiến thời tiết nhiều mưa trong thời gian gần đây, rất dễ hiểu khi người dân California tự hỏi điều này có ý nghĩa như thế nào đối với hệ thống cấp nước của California. Có thể quý vị đang thắc mắc liệu mình có cần tiếp tục tiết kiệm nước hay không? Tôi có thể tạo ra khác biệt gì trong sân nhà mình? Sự thật là, khí hậu nóng và khô hơn của chúng ta đang khiến chúng ta phải suy nghĩ lại về cách nhìn của mình đối với các thảm cỏ trong sân nhà. Sau đây là những điều quý vị cần biết và những việc quý vị có thể thực hiện liên quan đến điều này:
Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) sẽ tổ chức Hội Chợ Sách “Viet Book Fest,” vào thứ Bảy, ngày 3 tháng 6, năm 2023 tại khu vực Downtown Santa Ana, nhằm giới thiệu sách viết bằng tiếng Anh của các tác giả gốc Việt. Tất cả các sự kiện trong Viet Book Fest đều miễn phí và mở cửa cho công chúng.
Chủ Tịch Thượng Viện Tiểu Bang California đã bổ nhiệm Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Chủ Tịch Đảng Thiểu Số Thượng Viện, vào Ủy Ban Công Nghiệp Thủy Sản.
300x250_CTA-Vietnamese-NguoiViet
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.