Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Mừng Sinh Nhật Ngài Dalai Lama Và Geshela Tsuktim Gieltsen

09/07/200300:00:00(Xem: 4254)
PHOTO: Hình 1: Đức Dalai Lama; Hình 2: Geshela Tsultim Gyeltsen; Hình 3: Sau lễ giải huyền Mandala vô lượng Thọ, vô lượng Quang, vô lượng công đức, Phật A Di đà, cát tạo dựng Mandala được quét từ ngoài vào tâm điểm Mandala và được phân phát từng bao nhỏ cho quý phật tử thỉnh về thờ. Hình 4: Mandala Đức vô lượng thọ, vô lượng Quang, vô lượng công đức Phật A Di Đà, được chư tăng Tây tạng tạo dựng cầu nguyện Trường thọ cho Đức Dalai Lama và Geshela Tsultim Gyeltsen; Hình 6: Chư tăng Tây Tạng thuộc Tu viện Gaden Shartshe đang làm lễ giải huyền Mandala vô lượng Thọ, vô lượng Quang, vô lượng công đức, Đức phật A Di Đà.

Bài viết Lưu Kim Chi; Hình ảnh Lê Phúc

Vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ hai mồng 7 tháng 7 dương lịch, năm 2003 một buổi lễ giải huyền Mandala được long trọng tổ chức tại Trung Tâm Phật Giáo Tây Tạng Thubten Dhargye Ling tại Long Beach, Quận Cam.
Buổi lễ giải huyền Mandala Đức vô lượng thọ, vô lượng Quang, vô lượng công đức Phật A Di Đà, được sự chứng minh của vị Tu viện trưởng Geshela Tsuktim Gieltsen, và chư tăng của Tu viện Gaden Shartshe.
Phái đoàn chư tăng này đang trong chuyến hoằng pháp gây quỹ tại Canada và Mỹ quốc, và trú ngụ tại Tu viện Thubten Dhargye Ling Long Beach. Lễ giải huyền Mandala của Đức vô lượng Thọ, vô lượng Quang, vô lượng công đức Phật A Di Đà, đã kết thúc một chương trình cầu nguyện trường thọ cho Tu viện Trưởng Geshela Tsultim Gyeltsen trong tháng sáu và cho ngài His Holiness the Dalai Dat ma trong tháng 7 năm nay.
Mandala đức Phật A Di Đà đã được phái đoàn chư tăng Tây Tạng nói trên tạo dựng từ tháng sáu và sau đó bắt đầu một chuỗi lễ cầu nguyện Trường Thọ cho đến ngày lễ giải huyền.
Ngày chủ nhật trước đó, tức là ngày mồng 6 tháng 7 năm 2003 đúng vào ngày sinh nhật của Đức Dalai Latma một buổi lễ cầu nguyện và thuyết pháp đặc biệt đã được Geshela Tu viện trưởng Tsultim Gyeltsen ban cho quý vị Phật tử và thân hữu của tu viện.
Trong thời thuyết pháp đặc biệt này Geshela tu viện trường Tsultim Gyeltsen đã giảng về lợi ích hành trì bồ đề Tâm và sự thị hiện của Đức phật và các vi thập địa Bồ Tát tại cõi Ta Bà này (Thập địa Bồ Tát là Bồ Tát đã rất gần thành Phật nhưng vẫn còn là Bồ Tát). Bài giảng rất dài nhưng chúng tôi xin tóm lược các điểm chính yếu như sau:
1. Lợi ích của sự tinh tấn hành trì Bồ Đề Tâm.
Geshela Tsultim Gyeltsen giảng rằng đại đa số chúng sanh trong cõi Ta Bà là đều mong cầu có hạnh phúc, vui vẻ sống, không ai mong cầu khổ đau hoạn nạn cả.
Thế sao khổ đau, hoạn nạn những điều trái ý không vui cứ đến với chúng ta, nghiệp dữ cứ tìm chúng ta dầu chúng ta không mong muốn"
Phật dạy chỉ có một phương cách giúp chúng sanh xa lìa nghiệp dữ, thanh tịnh hóa thân, tâm và trí và tạo dựng vun trồng các nhân lành cho đời này và đời sau đó là cách hành trì Bồ Đề Tâm.
Để đạt được trạng thái Giác Ngộ của Chư Bồ Tát và Chư Phật điểm tối quan trọng là chúng ta phải tinh tấn thanh tịnh hóa thân, khẩu và ý, và cương quyết hành trì hạnh nguyện phát Bồ Đề Tâm.
Mỗi chúng ta đều có khả năng lựa chọn hoặc tìm ra hay nhiều phương cách hành trì tu tập thích hợp với căn cơ và nguyện lực của mình.
Tinh tấn hành trì Bồ Đề Tâm là phương thức nhổ tận rễ tánh vị kỷ, lòng ích kỷ, vì chỉ thấy có ta là quan trọng nhất còn người khác không đáng quan tâm. Người tu hạnh Bồ Đề Tâm không còn thấy và nhớ đến mình mà chỉ thấy người khác và thực hành lợi ích cho người khác mà thôi. Nhờ thế, ngày càng xa dần áp lực, ác nghiệp vốn đã tạo ra do sự nuôi dưỡng tánh xấu vị kỷ, ích kỷ. Các ác lực này thường liên hệ đến các trạng thái của đời sống là sinh, lão, bệnh và tử. Các ác lực này có khi còn được xem là các ma chướng trên đường tu của chúng ta. Nên nhớ các loại ma chướng trên đường tu tập đều có sẵn trong các tình trạng tâm thức khác nhau của chúng ta và thường ít do ngoại lực đưa đến.


Hành trì một cách tinh tấn Bồ Đề Tâm là phương cách hữu hiệu giúp ta thắng và vượt qua các ma chướng trên đường ta. Vậy hành trì Bồ Đề Tâm là nghĩa gì"
Nói một cách đơn giản và tổng quát, hành trì Bồ Đề Tâm là nuôi dưỡng các nguyện lực cầu cho tất cả chúng sanh rốt ráo đều giác ngộ thành Phật. Tuy nhiên, nuôi đưỡng nguyện lực không vẫn chưa đủ, điểm quan trọng là các hành động chúng ta làm, dẫn dắt giúp đỡ tất cả chúng sanh đạt được trạng thái Giác ngộ thành Phật. Đơn giản chỉ có thể nói ngắn và gọn nguyện lực được xem như ý mong muốn mọi người đi thăm một thành phố nào và hành động là lái xe cho họ đến đó.
2. Sự thị hiện của Đức Phật và các vị Bồ tát tại cõi Ta Bà này.
Đức Phật Thích Ca Mâu ni, vì lòng đại bi thương xót chúng sanh cõi Ta Bà này đầy nghiệp dữ, ít duyên lành nên Ngài đã thị hiện ở đây để thùy từ gia hộ và giáo hóa chúng sanh vốn cứng cỏi bướng bỉnh. Chư Phật trong mười phương vẫn thường tán thán và khen ngợi lòng đại bi, đại trí và đại dũng của Đức Phật Thích Ca. Cũng như thế các vị Bồ Tát cũng thường thị hiện ở cõi Ta Bà để giáo hóa và hóa độ chúng sanh.
Tu viện trưởng Geshela Tsultim Gyeltsen giảng rằng nhân ngày sinh nhật và nhân buổi lễ cầu nguyện Trường thọ cho Ngài Dalai Dama, Geshela nhắc đến sự thị hiện của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm trong Phật giáo Tây tạng.
Theo truyền thống của Phật Giáo Tây Tạng, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, được gọi là Chenrezig là vị Phật đã thành, đã thị hiện ở Tây Tạng là xứ tuyết trong rặng núi Hy Mã Lạp Sơn qua hình thái của Đức Dalai Lama, từ thế kỷ thứ 14 trở đi.
Đức Bồ Tát Cherezig Quán Thế Âm tuy thị hiện ở xứ sư tử tuyết (xứ Tây Tạng) nhưng Ngài có lòng từ bi bình đẳng với mọi chúng sanh, trong mọi quốc độ. Ví như mặt trời chiếu sáng mọi quốc độ, mang hơi ấm và niềm vui đến mọi chúng sanh, không cứ chỉ mọi quốc độ nào. Cũng thế, Đức Dalai Lama có lòng từ bị ưu ái đến mọi người trên thế giới không phân biệt màu da, tôn giáo và nhất là Ngài rất quan tâm đến nền hòa bình liên lục địa và sự duy trì bảo tồn quả đất và các môi trường thiên nhiên cho mọi loài. Đức Dalai Lama nay đã trở thành một vị lãnh đạo tâm linh trên tầm vóc quốc tế chứ không còn là của báu riêng của người Tây Tạng.
Mừng Khánh Thọ Đức Dalai Lama không gì lợi lạc hơn là nhắc nhở chúng ta tinh tấn tụ tập Bồ Đề Tâm, hành trì lòng từ bi và thực hành các điều mang niềm vui đến người khác làm giảm đi các ác lực và ác nghiệp cho người khác. Đó là các điều nên làm để chúng ta hoan hỷ cầu nguyện trường thọ và vui mừng ngày sinh nhật của His Holiness Đức Dalai Lama.
Để kết thúc, chúng tôi xin trích đăng 4 câu tóm lược ý nghĩa cầu nguyện trường thọ cho Ngài.
Dịch âm tiếng Tây tạng
Gang ri ra way kor way zhing kam dir
Pan dang de wa ma lu jung way nay
Chen re sig wang ten zin gia tso yi
Zha pay sit ay bar du ten giur chig
Dịch nghĩa tiếng Mỹ:
In the land of snowy mountains
You are the source of all happiness and good
Lord chenre zig tenzin gyatso
May you stay unitl samsara ends.
Việt dịch (tạm dịch)
Nơi vùng đất bao la bởi tuyết sơn
Ngài là hiện thân của niềm hạnh phúc thiện Mỹ
Hỡi Đức Quan Âm, Tenzin Gyatso linh cảm
Xin ngài dừng gót cho đến khi phiền não đoạn.
Đức Dalai Lama đã và đang dừng gót ở đây.
Ngài đang hướng dẫn tâm linh cho những ai muốn được hướng dẫn.
Thành kính dâng lời Mừng sinh nhật Đức Dalai Lama.
Lưu Kim Chi 07/07/2003

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tại Hội Quán Phật Giáo Hòa Hảo Nam California số 2114 W. Mc Fadden Ave, Santa Ana CA 92704 vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 19 tháng 6 năm 2022, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại (PGHH) đã long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm 83 năm ngày khai sáng nền đạo, trong dịp nầy ban tổ chức cũng đã giới thiệu tân Ban Trị Sự PGHH Trung Ương Hải Ngoại
Lavender (Oải Hương) là một loài hoa rất phổ biến với các nền văn hóa phương Tây. Với người Việt – đặc biệt là người Việt ở Mỹ- trong vài thập niên qua cũng đã bắt đầu quen thuộc với loài hoa màu tím có hương thơm đặc trưng này. Lavender có tên khoa học là Lavendula, là một loại cây thuộc chi Oải Hương (Lavandula), là loại cây bụi có hoa mùi thơm nồng, xuất xứ từ vùng Địa Trung Hải. Cây hoa Oải Hương đã được biết đến cách đây hàng ngàn năm ở Châu Âu từ thời Hy Lạp cổ đại. Đó là nguồn cung cấp tinh dầu oải hương, được xem như là một thảo dược hữu dụng từ thuở xa xưa. Do mùi hương thơm sạch có tính chất đuổi côn trùng, có tính sát trùng, tinh dầu oải hương được ứng dụng rộng rãi để giúp thư giãn cơ thể, giúp làm lành vết thương, sát khuẩn nhẹ…
Chương trình tủ thực phẩm nay mở rộng thêm cho nhiều gia đình và quý đồng hương trong cộng đồng vào các ngày trong tuần. Để biết thêm chi tiết hoặc lấy hẹn, quý vị vui lòng liên lạc với văn phòng hoặc vào trang mạng https://tinyurl.com/vacfpantry.
Kính mời quý vị cùng tham dự buổi thuyết trình sắp đến về đề tài Tìm Hiểu & Ứng Phó Với Những Hành Vi Khi Chăm Sóc Người Mắc Bệnh Trí Nhớ Suy Giảm (Dementia) với sự trình bày của Cô Pauline Lê đến từ Trung Tâm Tài Nguyên Cho Người Chăm Sóc OC.
Thành Phố Garden Grove hiện đang có chương trình sửa chữa nhà để hỗ trợ cư dân Garden Grove có thu nhập thấp hội đủ tiêu chuẩn nhận được số tiền lên tới $5,000 để sửa chữa nhà. Khoản tiền hỗ trợ này sẽ không cần phải hoàn trả lại cho Thành phố. Người chủ nhà yêu cầu đóng góp ít nhất $500 trên dự án muốn sửa chữa. Nếu việc sửa nhà vượt quá mức $5,000 sẽ không được xem xét cho chương trình.
Phật giáo đã truyền vào Việt Nam hai nghìn năm, nhưng qua bao thăng trầm lịch sử dưới nhiều triều đại, chính thể, việc phiên dịch Tam Tạng Thánh Điển (từ tiếng Phạn hay Hán) sang tiếng Việt vẫn chưa được thực hiện một cách trọn vẹn và thống nhất. Trong khi đó, truyền bản Phạn-Hán thì tương đối đã được hoàn tất từ nhiều thế kỷ trước qua nhiều triều đại Trung Hoa; cho đến thế kỷ thứ 20, Đại Tạng Kinh bằng Hán văn lại được khởi sự biên tập, đối chiếu, hiệu chính và cước chú rất kỹ lưỡng, công phu dưới triều Đại Chánh (Taisho) thứ 11, vào năm 1922, với sự tham gia của trên 100 học giả Phật giáo hàng đầu tại Nhật Bản. Đại Tạng Kinh Việt Nam sẽ dùng Hán bản Đại Chánh Đại Tạng Kinh này làm để bản (bản đáy), và đặc biệt là có tham chiếu các truyền bản tiếng Phạn, Pali và Tây Tạng dưới sự chủ trì của nhị vị học giả tinh thông Phật học và Sử học là Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ và Giáo sư Trí Siêu Lê Mạnh Thát.
Văn Phòng Vận Động Tranh Cử Jay Chen- ứng cử viên Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 45- xin mời quí vị cư dân gốc Việt vùng Little Saigon ghi danh tham dự miễn phí ngày thực tập phỏng vấn thi quốc tịch 30 Tháng 06 2022.
“Tiêm vắc-xin cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên là một công cụ quan trọng để bảo vệ chống lại COVID-19, và đảm bảo cộng đồng cho của chúng ta hiện nay với toàn bộ gia đình được bảo vệ chống lại loại vi-rút chết người này...
Thành phố Garden Grove, phối hợp với cơ quan 'Orange County United Way' và 'United to End Homelessness', sẽ tổ chức một buổi học qua mạng miễn phí ‘Virtual Homelessness 101' (Vô Gia Cư 101 Qua Mạng) để cung cấp thông tin và trả lời một số câu hỏi thường gặp về tình trạng vô gia cư ở Orange County...
Chiều thứ sáu ngày 17/6/2022, ánh nắng còn gay gắt nhưng các cửa hàng trong khu hội chợ Phước Lộc Thọ đã chuẩn bị sẵn sàng: thịt nướng, bắp nướng, phở, bánh bò, v.v… Đủ loại thức ăn, không thiếu một món nào. Mùi thơm của thịt nướng, của bắp nướng hấp dẫn vô cùng...
Nhạc sĩ Cung Tiến
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.