Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

First American, Greenlining Giúp Dân Thiểu Số Mua Nhà

16/10/200300:00:00(Xem: 3872)
Một Sự Cam Kết Gồm Nhiều Triệu Mỹ Kim Trong Nhiều Năm Nhằm Kích Thích Sự Phát Triển Kinh Tế và Giúp Cho Những Gia Đình Ít Được Phục Vụ Thực Hiện Giấc Mơ Được Làm Chủ Một Căn Nhà Để Ở
LOS ANGELES, Oct. 14, 2003 - The First American Corporation (NYSE:FAF), một công ty đứng hàng đầu toàn quốc chuyên cung cấp thông tin về nhiều sản phẩm và dịch vụ liên hệ đến kinh doanh, hôm nay công bố sự phát minh của một chương trình lịch sử được phác thảo để mở rộng một cách đáng kể những cơ hội làm chủ một căn nhà cho những gia đình ít được phục vụ trong các cộng đồng Latino, cộng đồng Mỹ gốc Châu Phi, cộng đồng gốc Á Châu/Các Đảo Thái Bình Dương và các cộng đồng có lợi tức thấp và trung bình.
Cùng với The Greenlining Institute, một liên minh gồm nhiều sắc tộc chuyên khuyến khích việc làm chủ một căn nhà và việc phát triển kinh tế ở nội thành, công ty First American hôm nay công bố chương trình 5-năm sẽ phối hợp những sản phẩm có tính cách đổi mới, hướng về hội đoàn và việc đầu tư có chiến thuật để phát triển cơ hội làm chủ một căn nhà trong số 100 triệu người thiểu số trêntoàn quốc, bắt đầu với 20 triệu người thiểu số của California.
Chương trình toàn diện năm điểm của First American sẽ giới thiệu một loạït những sản phẩm lựa chọïn tín dụng khác nhau cốt để làm cho việc vay tiền mua nhà hạng A thành dễ dàng cho những khách hàng ít được phục vụ mà trước đây đã bị từ chối vì những hệ thống định giá theo lối cổ truyền. Điều này phối hợp với những yếu tố của chương trình mới được thêm vào, First American sẽ phục vụ như là một chất xúc tác mạnh mẽ cho những cơ sở cho vay, những nhà đầu tư, giới Địa ốc (Realtors® ) và giới xây dựng nhà cửa đang cùng nhau hoạt động để đóng kín lại cái khoảng cách trong việc làm chủ một căn nhà của người thiểu số.
Ông Parker S. Kennedy, chủ tịch The First American Corporation, nói rằng: "Hôm nay, việc làm chủ một căn nhà trong giới Mỹ trắng ở vào khoảng 74 phần trăm, nhưng chỉ có dưới một nửa người Mỹ gốc thiểu số mới làm chủ một căn nhà. Với số người thiểu số kỳ vọng là hơn 60 phần trăm sẽ là những người mua nhà lần đầu tiên trên nước Mỹ trong thập niên tới, việc phục vụ những thị trường ít được phục vụ một cách truyền thống này với những sản phẩm mới và những chương trình sẽ đặt First American ở vị trí hàng đầu trên đà phát triển của kỹ nghệ. Chúng tôi biết là việc làm chủ một căn nhà là nền tảng của sự ổn định kinh tế, và chúng tôi tại First American đang giữ cam kết để bảo đảm là tất mọi người Mỹ đều có cơ hội để làm chủ một căn nhà."
Với First American can dự vào một trong ba vụ chuyển nhượng địa ốc trên nước Mỹ, công ty đang ở đúng vị trí để làm việc với giới kinh doanh và những tổ chức trên khắp lăng kính của giới mua nhà để gia tăng việc làm chủ một căn nhà trong giới thiểu số. Chương trình tình nguyện của First American-một chuyển dịch chưa hề có trước đây trong kỹ nghệ bảo hiểm danh hiệu (title insurance) và kỹ nghệ những dịch vụ định cư-sẽ cống hiến:
Những Dịch Vụ Định Cư Giá Hạ và Bảo Đảm, Trọn Bộ
Dưới chương trình đặc biệt của First American, những người tìm mua nhà mà lợi tức thấp sẽ được đủ điều kiện cho toàn bộ bảo hiểm danh hiệu và những dịch vụ liên hệ đến việc kết thúc hồ sơ với giá hạ. Chương trình, sẽ có tại California vào đầu năm 2004 và có thể luôn cho cả nước, nhằm giúp đơn giản hóa thủ tục mua nhà và có thể giảm bớt phí tổn đúc kết hồ sơ khoảng chừng 25 phần trăm cho những khách hàng đủ điều kiện tại California.
Những Sản Phẩm Tín Dụng Lựa Chọn
Trong tam cá nguyệt thứ hai của năm 2004, First American-công ty cung cấp hàng đầu về tin tức tín chỉ cho kỹ nghệ cho mượn tiền mua nhà-sẽ giới thiệu những sản phẩm tín dụng lựa chọn khác nhau cốt để làm cho việc vay tiền mua nhà hạng A thành dễ dàng cho những khách hàng mà trước đây đã bị từ chối vì những hệ thống định giá theo lối cổ truyền. Những sản phẩm này có thể giúp giải tỏa đường đi cho hàng chục ngàn người mới có nhà, đặc biệt những người thiểu số và những người di dân mới.
Mục Tiêu Nhân Đức
Kể từ ngày 1 tháng Giêng, năm 2004, First American sẽ thực hiện một chương trình chiến lược do công ty đưa ra, chỉ đạo tối thiểu 1 phần trăm của lợi tức đồng niên trước khi đóng thuế cho việc mở rộng những cơ hội sở hữu chủ một căn nhà trong những cộng đồng ít được phục vụ.
Đầu Tư Cộng Đồng

First American có ý định trở thành lãnh đạo trong ngành kỹ nghệ này và là một lãnh đạo trong các công ty Fortune 500 trong việc phát triển một chương trình đầu tư cộng đồng tự nguyện. Bắt đầu trong tháng Giêng, First American sẽ thành lập một danh sách vốn đầu tư sinh lợi để chỉ đạo tối thiểu là 10 phần trăm của vốn đầu tư thực vào những kế hoạch có tác động một cách trực tiếp đến khả năng mua nhà và việc phát triển thành thị trong những cộng đồng thiểu số và lợi tức thấp.
Lực Lượng Lao Động Đa Diện
First American đang thực hiện những mục tiêu đặc biệt từ hội đồng hướng dẫn đến tất cả mọi cấp của công ty để tạo nên một cơ cấu nhân dụng mà trong vòng năm năm phải phản ảnh dân số mà công ty phục vụ. Công ty cũng cam kết gia tăng số cung cấp đa diện, nhằm thực hiện được mục tiêu là 25 phần trăm cơ sở kinh doanh buôn bán do người thiểu số làm chủ phục vụ công ty trong thời gian 5 năm.
Ông John C. Gamboa, giám đốc điều hành của The Greenlining Institute, nói: "Kỹ nghệ bảo hiểm đi sau kỹ nghệ ngân hàng tối thiểu là 20 năm trong việc phát triển những cơ hội kinh doanh có lợi với những người thiểu số. First American phải được tán dương cho việc đã chụp được cơ hội bằng vàng một cách thích thú và tình nguyện để thu hẹp kẽ hở của việc làm chủ một căn nhà của người thiểu số, nâng cao sự phát triển kinh tế của những khu nội thành của chúng ta và-cùng thời gian đó-bảo đảm một dòng lợi tức mới, tốt đẹp. Chúng tôi hy vọng là gương của First American sẽ sớm được sao chép bởi nhiều công ty bảo hiểm khác ở tiêu chuẩn của Fortune 500 và những cơ sở cung cấp tin tức kinh doanh."
Ông Landon V. Taylor, phó chủ tịch đặc trách phát triển thị trường cho The First American Corporation, nói rằng: "First American đứng vào vị trí duy nhất và cam kết giúp cho việc lấp bỏ kẽ hở việc làm chủ một căn nhà, nhưng chúng tôi không thể làm một mình. Nhiều tổ chức trong ngành địa ốc, cho vay mua nhà và những kỹ nghệ xây dựng nhà cửa đang hoạt động để theo đuổi mục tiêu này. Chúng tôi cam kết sẽ kiến tạo sự hợp tác chiến thuật chính yếu hầu làm cho mục tiêu này thành sự thực"
Ông Richard C. Hartnack, cựu chủ tịch của hiệp hội California Bankers Association, thêm: "Trong 15 năm, kỹ nghệ ngân hàng đã lãnh đạo việc đầu tư sinh lợi trong nội thành. Chương trình của
First American có thể là đầu tiên của nhiều chương trình trong việc bảo hiểm danh mục và kỹ nghệ dịch vụ định cư sẽ bổ sung những sự đầu tư ngân hàng và tạo nên một sự gia tăng lớn mạnh trong việc làm chủ một căn nhà của người thiểu số tại California, kích thích sự phát triển kinh tế toàn diện của tiểu bang chúng ta."
Sơ lược về First American
The First American Corporation, một công ty của Fortune 500 và đứng đầu toàn quốc về phân phối tin tức kinh doanh, cung cấp cho giới kinh doanh và người tiêu thụ những tài nguyên thông tin bằng cách liên hệ với những biến cố kinh tế quan trọng của đời sống dân chúng, thí dụ như tìm kiếm việc làm, mua xe, mua nhà, mua tàu thuyền hoặc máy bay; bảo đảm một dịch vụ vay tiền mua bán bất động sản; mở hoặc mua một cơ sở kinh doanh; và hoạch định việc hưu dưỡng. Những Công ty của The First American Family of Companies, trong đó có rất nhiều chi nhánh giữ địa vị lãnh đạo trên thị trường kinh doanh tùy theo những ngành kỹ nghệ mà họ đảm nhận, điều hành trong bảy loại kinh doanh chính yếu như: Bảo hiểm Danh Mục và Những Dịch Vụ (Title Insurance and Services), Bảo hiểm Đặc biệt (Specialty Insurance), Ký Thác và Những Dịch Vụ Khác (Trust and Other Services), Thông Tin Về Để Tương (Mortgage Information), Thông Tin Về Tài Sản (Property Information), Thông Tin Tín Dụng và Kiểm Tra (Credit Information and Screening Information). Với lợi tức thu nhập là $4.70 tỷ trong năm 2002, First American có gần 25,000 nhân viên làm việc trong khoảng 1,400 văn phòng trên khắp nước Mỹ và ngoại quốc. Muốn biết thêm tin tức về công ty và cơ quan lưu trữ về những tài liệu phổ biến cho báo chí, xin viếng trang mạng www.firstam.com.
Sơ lược về Greenlining
The Greenlining Institute là một hiệp hội gồm 39-thành viên, đa chủng tộc có trụ sở đặt tại San Francisco thuộc về người tiêu thụ, nhà thờ, nhân quyền và những tổ chức kinh doanh chuyên lo việc hỗ trợ việc làm chủ một căn nhà và việc phát triển kinh tế tại nội vi đô thị. Hiệp hội đã đạt được $900 tỷ dollar trong những hợp đồng tái đầu tư với hàng tá cơ sở tài chánh như Merrill Lynch, Bank of America, Washington Mutual và Wells Fargo. Muốn biết thêm chi tiết, xin viếng trang mạng www.greenlining.org.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.