Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Quản Chế 3 Thượng Tọa; Xe Jeep Công An Húc 2 Vị Sư

14/10/200300:00:00(Xem: 4130)
HT Quảng Độ kêu gọi chư Tăng, Tín đồ trong nước: Đừng sợ hãi nữa
PARIS -- Dưới đây là bản tin chính thức từ Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế ở Paris về đợt công an đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI MELBOURNE NGÀY 13.10.2003
Đại hội Bất thường Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất suy tôn Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang lên ngôi vị Đức Đệ Tứ Tăng Thống trước 134 Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni và 5000 Phật tử, trong khi ấy tại Việt Nam, Tu viện Nguyên Thiều ở Bình Định và Thanh Minh Thiền viện ở Saigon bị công an phong tỏa, ba Thượng Tọa Thích Tuệ Sĩ, Thích Thanh Huyền, Thích Nguyên Lý bị 2 năm quản chế.
Chiều ngày 12.10.2003 tại Tu viện Quảng Đức ở thành phố Melbourne, Úc châu, Đại hội Bất thường Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bế mạc bằng cuộc lễ suy tôn Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang lên ngôi vị Đức Đệ Tứ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trước một thính chúng uy nghi, nhiệt thành gồm 134 chư Tôn túc Tăng Ni và 5000 Phật tử. Giây phút xúc động khiến nhiều người rơi lệ, là khi hai hàng Đại đức cầm tích trượng và hoa dẫn đường rước kiệu chân dung pháp tượng Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang tiến vào chánh điện. Tại đây 134 chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, y hậu vàng rực chờ đón. Nam nữ Phật tử chen chúc trong nỗi hân hoan theo dõi cuộc lễ. Chiêng trống Bát nhã vang lừng. Hòa thượng Thích Hộ Giác quỳ gối trang trọng tuyên đọc Quyết nghị của Đại hội suy tôn Đức Đệ tứ Tăng thống. Ba vị Tăng Thống tiền nhiệm là Cố Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, Cố Đại lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên và Cố Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu.
Đại hội Bất thường ở Melbourne nối tiếp khai triển và kết thúc các công tác đề ra tại Tiền đại hội được tổ chức trong nước ở Tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định, hôm 1.10.2003. Vì vậy tại cuộc lễ suy tôn, cuốn băng hình thu phiên họp Tiền Hội nghị tại Tu viện Nguyên Thiều được chiếu trên màn ảnh lớn. Mọi người chứng kiến sự hồi phục của Giáo hội trong nước, qua hình ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang ban Đạo từ khai mạc, Hòa thượng Thích Quảng Độ tuyên đọc danh sách chư Trưởng lão, Hòa thượng được cung thỉnh vào Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Viện Tăng Thống, Hòa thượng Thích Thiện Hạnh đọc Giáo chỉ tổ chức Đại hội Bất thường và Thượng tọa Thích Tuệ Sĩ đọc danh sách ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo.
25 vị Trưởng lão, Hòa thượng được cung thỉnh vào Hội đồng Gíao phẩm Trung ương là : Đại lão HT. Thích Huyền Quang, HT. Thích Quảng Độ, HT. Thích Nhật Liên, HT. Thích Huệ Viên, HT. Thích Bảo An, HT. Thích Trí Giác, HT. Thích Thiện Hạnh, HT. Thích Như Đạt, HT. Thích Diệu Tánh, HT. Thích Minh Chiếu, HT. Thích Minh Tuệ, HT. Thích Đức Chơn, HT. Thích Minh Tuấn và HT. Thích Tâm Linh (ở trong nước), Đại lão HT. Thích Tâm Châu, HT. Thích Hộ Giác, HT. Thích Mãn Giác, HT Thích Huyền Vi, HT. Thích Thuyền Ấn, HT. Thích Chánh Lạc, HT. Thích Thắng Hoan, HT. Thích Trí Chơn, HT. Thích Chơn Thành, HT. Thích Minh Tâm và HT. Thích Như Huệ (ở ngoài nước).
16 vị Hòa thượng, Thượng tọa được cung nghinh vào ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo là: Viện trưởng, HT. Thích Quảng Độ, Đệ nhất Phó viện trưởng (Văn phòng I), TT. Thích Tuệ Sĩ, Đệ nhị Phó viện trưởng (Văn phòng I), TT. Thích Viên Định Phó Viện trưởng, HT. Thích Hộ Gíac (Văn phòng II ở hải ngoại), Phó Viện trưởng, HT. Thích Chánh Lạc (Văn phòng II ở hải ngoại), Tổng Thư ký, TT. Thích Đức Thắng (Văn phòng I), Phó Tổng thư ký, TT. Thích Viên Lý (Văn phòng II ở hải ngoại), Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ, HT. Thích Đức Chơn, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự, TT. Thích Quảng Hạnh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên, TT. Thích Thanh Huyền, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn hóa, TT. Thích Phước An, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục, TT. Thích Phước Viên, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng pháp, TT. Thích Thái Hòa, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện - Xã hội, TT. Thích Không Tánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Kiến thiết, TT. Thích Thành Đạt, Tổng Thủ quỹ, TT. Thích Nguyên Lý.
Đạo từ khai mạc Ðại hội hôm 1.10 tại Tu viện Nguyên Thiều, Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang phác họa hoàn cảnh của Giáo hội trong nước : "Gần ba mươi năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã giữ vững con thuyền Chánh pháp trong tinh thần hy sinh vô úy được bồi dưỡng qua hai nghìn năm lịch sử, vượt qua bao lớp thăng trầm, phế hưng của lịch sử và thời đại, với vô vàn chướng duyên, ma sự. Năm 1999, Hội đồng Lưỡng Viện đã ủy nhiệm Văn phòng II tổ chức Đại hội VIII tại Hoa kỳ, trùng hưng cơ cấu Giáo hội sau thời gian dài sinh hoạt Giáo hội bị gián đoạn. Sau bốn năm khắc phục các chướng ngại, nay đã đến lúc cần bổ sung nhân sự để kiện toàn tổ chức, ngõ hầu tạo thuận duyên góp phần kiến tạo một xã hội thanh bình và an lạc".
Đạo từ của Viện Hóa Đạo, qua tiếng nói của Hòa thượng Thích Quảng Ðộ, vạch ra hướng khai lộ cho tiến trình chuyển hóa Giáo hội : "Thay mặt Hội đồng Lưỡng Viện, nhân danh Viện trưởng Viện Hóa Đạo, tôi trân trọng gửi đến Chư Tôn Trưởng lão cùng toàn thể Tăng, Tín đồ trong và ngoài nước thành quả của quá trình tiến hành Ðại hội được đúc kết trong buổi lễ hôm nay. Thành quả đó là hiện thân của Chư vị Hòa thượng trong hàng Trưởng lão Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Viện Tăng Thống, cùng với sự hình thành Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo.
"Kể từ Đại hội VII, được triệu tập năm 1977 tại chùa Ấn Quang, đến nay đã 25 năm ; nhiều vị Tôn túc trong Hội đồng Giáo phẩm Trung ương đã viên tịch, một số khác biến dị căn cơ do bởi dao động xã hội, nên sinh hoạt của Giáo hội bị gián đoạn. Tuy vậy, sinh mệnh của Giáo hội vẫn y nhiên như kim cang bất hoại, theo lẽ duyên hội thì sinh, duyên tán thì diệt. Sinh diệt là lẽ tuần hoàn. Bất diệt là bản thân của Chánh Pháp. Trong ý nghĩa đó, kết thúc buổi lễ hôm nay, tôi kính gửi đến chư vị để cùng chia xẻ Niềm Tin bất hoại nơi tính trường tồn và thuần tịnh của Chánh Pháp bất khả phá hoại". Hòa thượng Thích Quảng Độ kêu gọi chư Tăng, Tín đồ trong nước "Đừng sợ hãi nữa!" Với Tăng, Tín đồ ở hải ngoại Hòa thượng kêu gọi hãy làm sứ giả truyền thông cho yêu sách tự do tôn giáo và nhân quyền. Hòa thượng tuyên bố:
"Từ tâm niệm sát na này trở đi, trên nền tảng sở y là Hội đồng Lưỡng Viện, tôi ước nguyện toàn thể Tăng, Tín đồ Phật giáo Việt Nam sẽ cùng hòa hiệp như nước với sữa, cùng tôn thờ một đấng Đạo sư Đại hùng lực, Đại từ bi ; cùng hành trì một Chánh Pháp chân thật không hư dối, không hề dao động trước mọi cuồng phong tham dục, si mê của thế gian. Cầu nguyện tất cả những người con Phật có đủ trí tuệ sáng suốt để thấy rõ hướng đi của mình ; có đủ năng lực bồi dưỡng tinh thần Vô Úy để bước theo dấu chân Đại bi, Đại trí, Đại nguyện.
"Những lời trên đây, tôi phát biểu trong phiên Tiền Hội nghị của Đại hội Bất thường tổ chức tại Tu viện Nguyên Thiều, Bình Ðịnh, hôm 1 tháng 10 dương lịch 2003, tức mồng 6 tháng 9 âm lịch Quí Mùi, trước một thính chúng có trên 60 Tăng Ni đại biểu. Từ 25 năm qua, đây là lần đầu tiên đông đảo các đại biểu hòa tâm trong lời nguyện cầu Phật gia bị, lần đầu tiên nhóm họp tiến hành Đại hội Bất thường ở trong nước. Nay khâm thừa ý chỉ của Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống, giao phó cho Đại hội Bất thường ở hải ngoại khai triển và hoàn tất công tác Đại hội, tôi muốn nói thêm mấy lời cùng chư Liệt vị Tôn túc và đồng bào Phật tử đang sinh sống và hành đạo ở hải ngoại.
"Thưa quí Liệt vị, trước muôn nghìn trở lực, chướng duyên, đe dọa đến từ ngoại cảnh, cuộc hoằng dương Chánh pháp ngày nay kêu gọi chúng ta phải sống trong tinh thần không sợ hãi. Đừng sợ nữa, thì mới đưa con thuyền Chánh pháp vượt lướt qua mọi cuồng phong bão táp. Phải có tinh thần Vô Úy Thí để sử dụng tất cả các phương tiện bố thí làm cho chúng sinh hết lo sợ trước mọi hiểm nguy và biến cố. Giải phóng con người ra khỏi sự sợ hãi truyền kiếp, thì đạo Trí tuệ mới phát huy hết bản sắc của nền Phật giáo dân tộc. Vô Úy Thí là cứu cánh của Tài thí và Pháp thí, làm nên tính chất Ðại hùng lực, Ðại từ bi của Phật giáo trong sứ mệnh cứu khổ trừ nguy. Của cải, cơm áo, thuốc men đem bố thí cho kẻ bần hàn, đau yếu là nghĩa cử cấp cứu người đồng loại. Nhưng trước lòng tham sanh úy tử, tính ham lợi cầu danh, khiến con người mờ mắt, vị kỷ, chỉ thấy có mình mà không thấy chúng sinh đang rên siết, vì đói khổ hay bức bách, thì phải có tinh thần thượng đẳng Vô Úy mới có thể cứu dân tộc và nhân loại ra khỏi những tai nạn khủng khiếp của kiếp người, mới tạo lập môi trường trong sạch và tự do để nhân sinh thăng tiến, nhân quyền rộng mở, cùng nhau bước lên đường Giác ngộ.

"Xin quí Liệt vị hãy là sứ giả nói lên ước vọng và thái độ ấy của đạo Phật Việt Nam để thế giới càng thêm thông cảm và hậu thuẫn Giáo hội trong yêu sách chính đáng phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, hoàn trả một số cơ sở căn bản bị chiếm dụng từ 25 năm qua để Giáo hội làm trụ sở sinh hoạt, và làm sáng tỏ cái chết ở trong tù của Cố Hòa thượng Thích Thiện Minh, Cố vấn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, cũng như trả tự do cho tất cả Tăng, Ni, Phật tử còn bị tù đày, quản thúc vì lý do hoạt động tín ngưỡng và tôn giáo. Tự do tôn giáo bao hàm trong các quyền tự do cơ bản được quy định và bảo đảm trong "Công ước quốc tế về các Quyền dân sự và chính trị" của LHQ, mà Nhà nước Việt Nam tham gia ký kết năm 1982. Các quyền này phải được tôn trọng, bảo đảm và thực thi cho toàn thể đồng bào nói chung và quần chúng Phật tử toàn quốc nói riêng. Chánh pháp làm sao tuyên dương khi không có quyền tự do ngôn luận" Kinh sách làm sao diễn luận khi không có tự do báo chí " Tu học làm sao phát triển khi không có quyền tự do hội họp " Những điều cơ bản ấy, Phật giáo Việt Nam chưa bao giờ bị cấm cản trong mười thế kỷ trước đây. Cho nên, Đạo Phật phải được tự do sinh hoạt giữa lòng dân tộc, để có thể đóng góp cải thiện cuộc sống vật chất và tinh thần cho toàn thể nhân dân trên các lĩnh vực đạo giáo, văn hóa, giáo dục, xã hội, kinh bang tế thế... Cuộc sống của người theo Đạo Phật chỉ có ý nghĩa và thực hữu, khi được sống Phật như thế, và đã nhờ thế, làm hưng thịnh đất nước qua bao nhiêu triều đại. Ngày nay, không có lý do nào có thể biện hộ để bác bỏ cuộc sống Phật của người Phật tử Việt Nam".
Qua Diễn văn bế mạc Ðại hội Bất thường tổ chức tại Melbourne, Úc châu, Hòa thượng Thích Hộ Giác khai triển nhận thức thế sự theo quan điểm Đạo Phật, đồng lúc báo hiệu sự xuất hiện của những Bồ tát cứu nguy : "Điều tôi hân hoan hôm nay, và chưa từng hân hoan như thế, là gánh nặng không còn đè riêng trên vai Giáo hội ở hải ngoại. Nay, những bậc lương đống của Giáo hội trong nước đã kíp thời rủ bỏ bao nguy khốn, sợ hãi, đe dọa, cùng đứng lên gánh vác cơ đồ Giáo hội. Kể từ nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đứng trên hai chân vạm vỡ, một chân trên đất nước quê hương, một chân trên thế giới muôn màu.
"(...) Ba ngày vừa qua, thời gian thật ngắn ngủi trong tinh thần hòa kỉnh của chư Đại Tăng và quý Cư sĩ đại biểu. Những vấn đề cấp thiết nhất đã được đem ra trình bày, phân tích, đề xuất thành chương trình hoạt động để phát triển Giáo hội cho bốn chúng đệ tử trước tình hình mới cũng như trước xu thế toàn cầu hóa của thế giới.
"Chương trình ấy không gì khác hơn là chu toàn công cuộc tuyên dương Chánh Pháp mà Lịch đại Tổ sư không ngừng khai phóng suốt hai nghìn năm qua trên đất nước Việt Nam thân yêu, chư Bồ Tát hộ trì dẫn lối, chư Thánh tử đạo chuyển hóa pháp nạn thành cảnh độ từ bi, an lạc. Nói tới Chánh Pháp là nói tới việc giải thoát giác ngộ, nói tới công trình khai hóa nhân sinh, xã hội. Hẳn là chúng ta chưa thể hài lòng trước mức sống khốn cùng của đại đa số nông dân, lao động trong nước mà đa số là Phật tử, trước những tệ nạn xã hội làm suy thoái đời sống tâm linh. Đức Phật dạy rằng : Thân người khó được. Làm sao cho môi trường sống hiện tại được cân bằng giữa vật chất và tinh thần " Trả lời câu hỏi ấy, là ý thức rằng chúng ta không thể thoái thác sứ mệnh hiện tiền, không thể chờ đợi hay phó mặc cho thế hệ mai sau. Do đó, vai trò hiện hữu của Giáo hội truyền thống và dân lập, là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, không thể thiếu vắng trên quê hương. Khả năng và lý tưởng của Giáo hội ấy đã xác tín bao lần qua những triều đại tự chủ, tự cường, làm cho nhân dân an lạc, hạnh phúc. Là Trưởng tử của Như Lai, là thành viên của Giáo hội, chúng ta phải ngày càng gia công hiện thực công cuộc hoằng truyền Chánh Pháp, biến công cuộc ấy thành thực tại lịch sử trong lòng dân tộc và giữa thế giới loài người.
"Kính thưa quý Liệt Vị,
"Tại Pháp hội Linh Thứu, trước thính chúng có chín mươi tám nghìn đại diện, đến từ mười cõi để nghe kinh Pháp Hoa, đức Thế tôn đã báo hiệu rằng từ cõi kham nhẫn này, nghìn muôn ức Bồ tát Đại sĩ sẽ từ lòng đất nứt nẻ vụt đứng lên (tùng địa dũng xuất) bảo vệ Chánh Pháp.
"Cũng thế, không có thành quả nào to tát hơn cho một Đại hội, khi có thể công bố sự tham gia đông đảo của chư Đại Tăng trong và ngoài nước vào Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Viện Tăng Thống và vào Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo. Nhất là khi chúng ta biết rằng sự kiện hy hữu này xẩy ra lần đầu sau 25 năm im vắng".
Ba ngày Đại hội cũng là ba ngày khánh thành Tu viện Quảng Đức, một ngôi chùa hùng vĩ, tráng lệ vừa hoàn thành sau ba năm xây cất dưới sự điều động tài ba của Thượng tọa Viện chủ Thích Tâm Phương và Đại đức phụ tá Thích Nguyên Tạng. Hai vị đã chọn tên Quảng Đức để tưởng nhớ Bồ tát Quảng Ðức tự thiêu năm 1963 để bảo vệ Chánh pháp, thế mà hôm nay toàn dân vẫn chưa hưởng được các nhân quyền cơ bản, Phật giáo vẫn còn bị đàn áp khốc liệt hơn bao giờ.
Trong khi Đại hội Bất thường thảo bàn sôi nổi về hiện tình Phật giáo Việt Nam từ trong ra đến ngoài nước, thì suốt ba ngày Phật tử tấp nập tới lui như một ngày hội Tết. Tiếng đại hồng chung ngân nga đều đặn giữa tiếng tụng kinh liên hồi hộ trì cho chư Đại Tăng và Phật tử lâm nạn ở trong nước.
Ba văn kiện đúc kết Đại hội Bất thường: một là Quyết nghị Suy tôn Đức Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang chiếu theo tâm nguyện của Chư Tôn Trưởng lão Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Viện Tăng Thống ; hai là Quyết nghị của Ðại hội Bất thường nói lên sự huy động quần chúng Phật tử trong việc kiện toàn tổ chức và phát huy Đạo Phật Việt Nam; ba là Tuyên ngôn của Đại hội Bất thường về việc Nhà nước Việt Nam vi phạm quyền tự do đi lại và quyền sinh hoạt tôn giáo của Nhị vị Hòa thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ và bốn Thượng tọa thuộc ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo.
Bản tin của Phòng Thông Tin PG Quốc Tế ngoài các bản văn còn ghi nhận lòng dân hải ngoại sôi sục hướng về giáo hội quê nhà như sau.
Nguyên trong phần kết thúc lễ Suy tôn Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, Đại hội công cử ông Võ Văn Ái khẩn báo tin tức quốc nội xẩy ra qua vụ chận xe ở Bình Ðịnh và bắt bớ tại Khánh Hòa, ông Ái trình bày các sự kiện ghi trong Tuyên Ngôn. Và hỏi xin sự hậu thuẫn trước hàng nghìn Phật tử tham dự rằng : Đại hội sẽ gửi đến Nhà cầm quyền Hà Nội lời yêu sách chấm dứt việc đàn áp Nhị vị Hòa thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ và chư Thượng tọa thuộc Viện Hóa Đạo cũng như phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Rồi ông Ái hỏi : "Đồng bào Phật tử có đồng ý không " Chúng tôi không xin một tràng pháo tay, một lời thét lớn, hay một nắm tay thề để biểu tỏ sự đồng ý của quý liệt vị. Chúng tôi chỉ xin một đóa sen lòng của quý vị bằng cách chắp đôi lòng bàn tay thành hoa sen và đưa cao lên".
Thế là từ chánh điện xuống đến sân chùa bát ngát : hằng nghìn đóa Sen lòng đã đưa cao hậu thuẫn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
Trong khi ấy tại Việt Nam...
Kể từ cuộc chận bắt tại Khánh Hòa như đã kể trong Tuyên Ngôn nói trên, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa được thêm các tin sau đây :
Tu viện Nguyên Thiều ở Bình Định và Thanh Minh Thiền viện đã bị công an phong tỏa. Tại Nguyên Thiều, nơi có 300 Tăng sinh cư trú, công an sách nhiễu qua các buổi tra hỏi về những chuyện không đâu. Công an cũng tạo những tai nạn "giả" để hãm hại, khủng bố tinh thần, nhằm ngăn cấm họ rời tu viện, như trong ngày 12.10 cho xe jeep tông vào 2 Tăng sinh vừa ra khỏi tu viện đến phải chở đi bệnh viện. Tại Thanh Minh Thiền viện, ai đến vấn an Hòa thượng Thích Quảng Độ đều bị đuổi đi không cho vào chùa ;
Hôm bắt tại Lương Sơn, Khánh Hòa, Đại lão Hòa thượng phải làm việc với công an từ 1 giờ trưa đến 8 giờ tối, phải trả lời đủ thứ khẩu cung vô ích hoặc điền vào các câu hỏi vớ vẩn in sẵn. Hòa thượng cũng bị khám xét thân thể như Hòa thượng Thích Quảng Độ, nhưng công an không tìm thấy bất cứ tài liệu gì. Thế mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội dám trắng trợn vu cáo là "bắt được những tài liệu bí mật quốc gia". Chính Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang đã xác nhận với Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế như thế. Trường hợp Hòa thượng Thích Quảng Độ, sức khỏe yếu vì mới giải phẫu tháng trước, áp huyết cao, nên nhiều lần bị ngất xỉu, vì vậy, sau 4 giờ "làm việc" công an chở Hòa thượng về Thanh Minh Thiền viện ở Saigon. Còn Hòa thượng Thích Huyền Quang công an áp giải về Bình Định. Hai thị giả của Hòa thượng là Đại đức Thích Minh Hạnh và Thích Đồng Thọ bị còng tay, giải xe riêng về Tu viện Nguyên Thiều.
Trường hợp các Thượng tọa Thích Tuệ Sĩ, Thích Viên Định, Thích Thanh Huyền, Thích Nguyên Lý, thì bị mỗi người giam một nơi để làm việc và nghe "nhân dân địa phương" do công an triệu tập tố khổ, có cả trường hợp dùng giới Tăng sĩ theo Giáo hội Nhà nước đến "vạch mặt chỉ tên" và "tố khổ". Liên tục như thế từ ngày 9 cho đến đêm 11.10 mới được thả ra với cái "án" (không thông qua tòa án) 24 tháng quản chế hành chính cho ba Thượng tọa Tuệ Sĩ, Thanh Huyền và Nguyên Lý. Chiếu theo điều gì, và tội gì "
Theo "Quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Quản chế hành chính" thì áp dụng Nghị định 31/CP ban hành quản chế hành chính (không thông qua tòa án, vì thông qua ý kiến công an địa phương), Nghị định 26 về hoạt động tôn giáo, và Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, nên Quyết định thẳng tay tố cáo các Thượng tọa "đã có những hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước" qui định tại điều 258 Chương 20 trong Bộ luật Hình sự.
Ba Thượng tọa đều bị 24 tháng quản chế tính từ ngày 11.10.2003.
Công lý đã tiêu dưới chế độ Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Pháp quyền đã liệt dưới bàn tay công an trị. Người trở thành lang sói với người. Công an là những kẻ tấn công vào sự an vui của dân.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.