Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Pháp Hội Địa Tạng Muôn Vừng Mây Sáng Rỡ

06/12/200600:00:00(Xem: 3421)

Pháp Hội Địa Tạng Muôn Vừng Mây Sáng Rỡ

Hình ảnh trong Pháp Hội Điạ Tạng

Chư Bồ Tát thường phát lời đại nguyện cứu độ chúng sanh. Lời phát nguyện tùy theo hạnh nguyện của quý ngài khi chứng kiến khổ não vô tận của chúng sanh, do vô minh mà trầm thống lăn trôi trong ức kiếp luân hồi địa ngục.

Tiền thân Ngài Địa Tạng Bồ Tát khi còn là vị Thánh-nữ hiếu thảo, có lòng thương nhớ mẹ vượt trội hơn mọi chúng sanh nên đã được Đức Phật Giác-Hoa-Định-Tự-Tại-Vương Như Lai chiêu cảm, cho nhìn thấy bao cảnh địa ngục hãi hùng trong núi Thiết Vi, nơi những người tạo nghiệp ở cõi Diêm Phù Đề mới thác, như mẹ của Thánh-nữ đã phạm, có thể bị đọa vào.

Hình ảnh trong Pháp Hội Điạ Tạng
Lòng hiếu thảo cùng đức hạnh sâu dày Thánh-nữ từng vun trồng nhiều đời nhiều kiếp, khi hồi hướng cho mẫu thân vừa khuất, đã lập tức cứu vớt thần hồn của mẹ khỏi sa vào nghiệp báo trong ba đường ác đạo.

Do tiền kiếp từng chứng kiến tội khổ vô lường của tội nhân nên khi Đức Phật vì Thánh Mẫu Ma-Gia mà thuyết pháp tại cung trời Đao Lợi thì phân thân của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng cùng với vô lượng vô biên hàng Trời, Rồng, Quỷ Thần khắp tam thiên đại thiên thế giới đến hội họp. Chính nơi đây, do những lời thưa hỏi của các vị Bồ Tát đến dự hội mà Đức Thế Tôn đã diễn nói về lời phát nguyện, đại từ, đại bi của ngài Địa Tạng Vương Bồ tát là:

Chúng Sanh Độ Tận

Phương Chứng Bồ Đề

Địa Ngục Vị Không

Thệ Bất Thành Phật

Ngài nguyện ở lại địa ngục, độ cho hết mọi chúng sanh vì vô minh mà chịu quả khổ. Ngày nào địa ngục còn tội nhân, ngày đó ngài nguyện chưa thành Phật.

Pháp Hội Địa Tạng vừa khai diễn ba ngày từ 01- 12- 06 đến 03- 12-06 tại chùa Phật Đà, thành phố San Diego với sự chứng minh và hướng dẫn niệm Phật của Pháp-sư Ngộ Thông và Thượng Tọa Thích Nguyên Siêu, trụ trì chùa Phật Đà cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni về tham dự.

Đúng thời gian này, thời tiết đột ngột trở lạnh và những cơn gió mạnh bất ngờ giạt vào miền Nam Californa. Sức mạnh của gió đã làm trốc gốc cổ thụ, nghiêng đổ xe 18 bánh trên xa lộ, ngả xập cột điện xi măng trong thành phố. Nhưng lạ thay, sức vũ bão kia không hề lung lay tấm lòng tìm đạo, tín nguyện lời Phật dạy, mong soi tỏ bản lai diện mục của mình. Đoàn người hoan hỷ cứ theo nhau, hướng về chùa Phật Đà từ tờ mờ sáng ngày đầu tiên của tháng 12 năm 2006. Nhiều người đi sớm, tưởng mình đã là sớm lắm, nhưng đến nơi thì đã nghe văng vẳng tiếng công phu trầm hùng của Thượng Tọa viện chủ từ chánh điện, tiếng niệm Phật của những Phật tử ở xa, tới từ hôm trước, được Thượng Tọa từ bi phát túi ngủ, nghỉ tại chùa trong thời gian dự lễ.

Đúng 8 giờ sáng, Phật tử đã tề tựu đông đủ nơi chánh điện, người đến trễ được hướng dẫn lên lầu, nơi có thể nhìn thẳng tới chánh điện để cùng tham dự. Tiếng niệm Phật A Di Đà đồng loạt cất lên, cung nghinh Pháp-sư và Chư Tôn Đức. Bao tấm lòng cùng thành kính cất lời nguyện, chí tâm đảnh lễ Tam Bảo; rồi trang kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện được mở ra. Nắng sớm ban mai rực rỡ, chan hòa trên những trang kinh châu ngọc mà âm thanh tụng niệm đang quyện vào tiếng chuông mõ vi diệu, lan tỏa không gian:

“…Bấy giờ, Đức Như Lai mỉm cười, phóng ra trăm nghìn vừng mây sáng rỡ lớn. Như là: Vừng mây sáng rỡ đầy đủ, vừng mây sáng rỡ đại từ bi, vừng mây sáng rỡ đại trí huệ, vừng mây sáng rỡ đại Bát Nhã, vừng mây sáng rỡ đại tam-muội, vừng mây sáng rỡ đại kiết tường, vừng mây sáng rỡ đại phước đức, vừng mây sáng rỡ đại công đức, vừng mây sáng rỡ đại quy y, vừng mây sáng rỡ đại tán thán … Đức Phật phóng ra bất-khả-thuyết vừng mây sáng rỡ như thế, rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu …”

Toàn thể hội chúng trong đạo tràng Phật Đà San Diego, nương nhờ Phật lực và sự hướng dẫn của Pháp-sư, Thượng Tọa Thích Nguyên Siêu qua những thời thuyết pháp, những ân cần nhắc nhở, những chỉ dẫn tận tình để trong kiếp sống đời-thường này, có thể áp dụng được những điều căn bản trong đạo pháp nhiệm mầu mà Đức Thế Tôn đã khai mở. Từ đấy, bao chư Phật, chư Bồ Tát đã phát đại nguyện truyền giáo bằng mọi phương tiện, cứu độ chúng sanh. Riêng lời phát nguyện của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát quá rộng lớn, nguyện ngày nào không còn địa ngục, không còn tội đồ chịu nghiệp báo thì ngày đó, ngài mới thành Phật.

Thương thay! Ngài Địa Tạng Vương đã nhìn rõ tâm chúng sanh nên mới phát đại nguyện như thế. Chúng sanh trong cõi Diêm-phù-đề này nghiệp dày phước mỏng, quen huân tập vô minh quá nặng, khiến dễ kết nghiệp dữ, phạm tội trọng, nên dẫu ngài mang thần lực cùng tâm đại từ đại bi mà cứu ra khỏi ác đạo, rồi không bao lâu chúng sanh đó lại mê mờ, trở lại vòng oan nghiệt, làm nhọc cho ngài Địa Tạng phải trải qua nhiều số kiếp lo cứu độ.

Vì thế, mà cho đến nay, đúng theo lời phát nguyện, ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn chưa thành Phật!

Là Phật tử, được may mắn nghe lời dạy của Đức Thế Tôn, có duyên lành hiểu được phần nào trong muôn một, qua tâm lượng truyền giảng của chư Tôn Đức, chúng ta phải làm gì để, trước, là khỏi phụ lòng chư Phật, chư Bồ Tát, chư ân-sư; sau, là chính chúng ta được giải thoát khỏi nghiệp chướng luân hồi.

Đức Từ Phụ quá xót thương đàn con căn tánh chẳng đồng nên mới lập ra nhiều pháp môn để mỗi đứa con, nếu biết tin lời cha dạy, tự lượng sức mình mà chọn được đường đi.

Pháp Hội Địa Tạng và khóa tu niệm Phật ba ngày tại chùa Phật Đà, San Diego hẳn đã mở cho những Phật tử hiện diện một cánh cửa thoát khỏi hang sâu nghiệp chướng. Với thời khóa đầy ân đức từ tám giờ sáng đến tám giờ tối, liên tục được Chư Tôn Đức hướng dẫn tụng kinh, niệm Phật, kinh hành, nghe pháp v… v… đại chúng đã được giảng-sư ân cần giảng giải  rằng, dù nghiệp nặng như đá nhưng chúng ta có quyết tâm sám hối, dũng mãnh tu tập thì đá kia cũng nhờ thuyền-từ mà qua bờ giác. Ngược lại, nếu không có Tín, Nguyện, Phụng, Hành thì nghiệp kia dù nhỏ như hạt cát, hạt cát đó cũng lăn trôi rồi chìm sâu đáy biển, muôn đời chẳng có ngày qua bờ.

Là những Phật tử gặp phước duyên được tham dự pháp hội, chúng con kính tri ân pháp-sư, tri ân Thượng Tọa viện chủ chùa Phật Đà, tri ân Chư Tôn Đức Tăng, Ni đã vì thương tưởng chúng sanh mà mở Pháp Hội Địa Tạng để chúng con có cơ hội thấu rõ về Đại Nguyện vô biên của Chư Phật, Chư Bồ Tát.

Ngưỡng xin Chư Phật hộ trì Quý Ngài pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, tùy sở trú xứ thường an lạc.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ, Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Diệu Trân

(Như-Thị-Am, tháng 12, 2006)         

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.