Hôm nay,  

Pháp Hội Địa Tạng Muôn Vừng Mây Sáng Rỡ

06/12/200600:00:00(Xem: 4319)

Pháp Hội Địa Tạng Muôn Vừng Mây Sáng Rỡ

Hình ảnh trong Pháp Hội Điạ Tạng

Chư Bồ Tát thường phát lời đại nguyện cứu độ chúng sanh. Lời phát nguyện tùy theo hạnh nguyện của quý ngài khi chứng kiến khổ não vô tận của chúng sanh, do vô minh mà trầm thống lăn trôi trong ức kiếp luân hồi địa ngục.

Tiền thân Ngài Địa Tạng Bồ Tát khi còn là vị Thánh-nữ hiếu thảo, có lòng thương nhớ mẹ vượt trội hơn mọi chúng sanh nên đã được Đức Phật Giác-Hoa-Định-Tự-Tại-Vương Như Lai chiêu cảm, cho nhìn thấy bao cảnh địa ngục hãi hùng trong núi Thiết Vi, nơi những người tạo nghiệp ở cõi Diêm Phù Đề mới thác, như mẹ của Thánh-nữ đã phạm, có thể bị đọa vào.

Hình ảnh trong Pháp Hội Điạ Tạng
Lòng hiếu thảo cùng đức hạnh sâu dày Thánh-nữ từng vun trồng nhiều đời nhiều kiếp, khi hồi hướng cho mẫu thân vừa khuất, đã lập tức cứu vớt thần hồn của mẹ khỏi sa vào nghiệp báo trong ba đường ác đạo.

Do tiền kiếp từng chứng kiến tội khổ vô lường của tội nhân nên khi Đức Phật vì Thánh Mẫu Ma-Gia mà thuyết pháp tại cung trời Đao Lợi thì phân thân của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng cùng với vô lượng vô biên hàng Trời, Rồng, Quỷ Thần khắp tam thiên đại thiên thế giới đến hội họp. Chính nơi đây, do những lời thưa hỏi của các vị Bồ Tát đến dự hội mà Đức Thế Tôn đã diễn nói về lời phát nguyện, đại từ, đại bi của ngài Địa Tạng Vương Bồ tát là:

Chúng Sanh Độ Tận

Phương Chứng Bồ Đề

Địa Ngục Vị Không

Thệ Bất Thành Phật

Ngài nguyện ở lại địa ngục, độ cho hết mọi chúng sanh vì vô minh mà chịu quả khổ. Ngày nào địa ngục còn tội nhân, ngày đó ngài nguyện chưa thành Phật.

Pháp Hội Địa Tạng vừa khai diễn ba ngày từ 01- 12- 06 đến 03- 12-06 tại chùa Phật Đà, thành phố San Diego với sự chứng minh và hướng dẫn niệm Phật của Pháp-sư Ngộ Thông và Thượng Tọa Thích Nguyên Siêu, trụ trì chùa Phật Đà cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni về tham dự.

Đúng thời gian này, thời tiết đột ngột trở lạnh và những cơn gió mạnh bất ngờ giạt vào miền Nam Californa. Sức mạnh của gió đã làm trốc gốc cổ thụ, nghiêng đổ xe 18 bánh trên xa lộ, ngả xập cột điện xi măng trong thành phố. Nhưng lạ thay, sức vũ bão kia không hề lung lay tấm lòng tìm đạo, tín nguyện lời Phật dạy, mong soi tỏ bản lai diện mục của mình. Đoàn người hoan hỷ cứ theo nhau, hướng về chùa Phật Đà từ tờ mờ sáng ngày đầu tiên của tháng 12 năm 2006. Nhiều người đi sớm, tưởng mình đã là sớm lắm, nhưng đến nơi thì đã nghe văng vẳng tiếng công phu trầm hùng của Thượng Tọa viện chủ từ chánh điện, tiếng niệm Phật của những Phật tử ở xa, tới từ hôm trước, được Thượng Tọa từ bi phát túi ngủ, nghỉ tại chùa trong thời gian dự lễ.

Đúng 8 giờ sáng, Phật tử đã tề tựu đông đủ nơi chánh điện, người đến trễ được hướng dẫn lên lầu, nơi có thể nhìn thẳng tới chánh điện để cùng tham dự. Tiếng niệm Phật A Di Đà đồng loạt cất lên, cung nghinh Pháp-sư và Chư Tôn Đức. Bao tấm lòng cùng thành kính cất lời nguyện, chí tâm đảnh lễ Tam Bảo; rồi trang kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện được mở ra. Nắng sớm ban mai rực rỡ, chan hòa trên những trang kinh châu ngọc mà âm thanh tụng niệm đang quyện vào tiếng chuông mõ vi diệu, lan tỏa không gian:

“…Bấy giờ, Đức Như Lai mỉm cười, phóng ra trăm nghìn vừng mây sáng rỡ lớn. Như là: Vừng mây sáng rỡ đầy đủ, vừng mây sáng rỡ đại từ bi, vừng mây sáng rỡ đại trí huệ, vừng mây sáng rỡ đại Bát Nhã, vừng mây sáng rỡ đại tam-muội, vừng mây sáng rỡ đại kiết tường, vừng mây sáng rỡ đại phước đức, vừng mây sáng rỡ đại công đức, vừng mây sáng rỡ đại quy y, vừng mây sáng rỡ đại tán thán … Đức Phật phóng ra bất-khả-thuyết vừng mây sáng rỡ như thế, rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu …”

Toàn thể hội chúng trong đạo tràng Phật Đà San Diego, nương nhờ Phật lực và sự hướng dẫn của Pháp-sư, Thượng Tọa Thích Nguyên Siêu qua những thời thuyết pháp, những ân cần nhắc nhở, những chỉ dẫn tận tình để trong kiếp sống đời-thường này, có thể áp dụng được những điều căn bản trong đạo pháp nhiệm mầu mà Đức Thế Tôn đã khai mở. Từ đấy, bao chư Phật, chư Bồ Tát đã phát đại nguyện truyền giáo bằng mọi phương tiện, cứu độ chúng sanh. Riêng lời phát nguyện của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát quá rộng lớn, nguyện ngày nào không còn địa ngục, không còn tội đồ chịu nghiệp báo thì ngày đó, ngài mới thành Phật.

Thương thay! Ngài Địa Tạng Vương đã nhìn rõ tâm chúng sanh nên mới phát đại nguyện như thế. Chúng sanh trong cõi Diêm-phù-đề này nghiệp dày phước mỏng, quen huân tập vô minh quá nặng, khiến dễ kết nghiệp dữ, phạm tội trọng, nên dẫu ngài mang thần lực cùng tâm đại từ đại bi mà cứu ra khỏi ác đạo, rồi không bao lâu chúng sanh đó lại mê mờ, trở lại vòng oan nghiệt, làm nhọc cho ngài Địa Tạng phải trải qua nhiều số kiếp lo cứu độ.

Vì thế, mà cho đến nay, đúng theo lời phát nguyện, ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn chưa thành Phật!

Là Phật tử, được may mắn nghe lời dạy của Đức Thế Tôn, có duyên lành hiểu được phần nào trong muôn một, qua tâm lượng truyền giảng của chư Tôn Đức, chúng ta phải làm gì để, trước, là khỏi phụ lòng chư Phật, chư Bồ Tát, chư ân-sư; sau, là chính chúng ta được giải thoát khỏi nghiệp chướng luân hồi.

Đức Từ Phụ quá xót thương đàn con căn tánh chẳng đồng nên mới lập ra nhiều pháp môn để mỗi đứa con, nếu biết tin lời cha dạy, tự lượng sức mình mà chọn được đường đi.

Pháp Hội Địa Tạng và khóa tu niệm Phật ba ngày tại chùa Phật Đà, San Diego hẳn đã mở cho những Phật tử hiện diện một cánh cửa thoát khỏi hang sâu nghiệp chướng. Với thời khóa đầy ân đức từ tám giờ sáng đến tám giờ tối, liên tục được Chư Tôn Đức hướng dẫn tụng kinh, niệm Phật, kinh hành, nghe pháp v… v… đại chúng đã được giảng-sư ân cần giảng giải  rằng, dù nghiệp nặng như đá nhưng chúng ta có quyết tâm sám hối, dũng mãnh tu tập thì đá kia cũng nhờ thuyền-từ mà qua bờ giác. Ngược lại, nếu không có Tín, Nguyện, Phụng, Hành thì nghiệp kia dù nhỏ như hạt cát, hạt cát đó cũng lăn trôi rồi chìm sâu đáy biển, muôn đời chẳng có ngày qua bờ.

Là những Phật tử gặp phước duyên được tham dự pháp hội, chúng con kính tri ân pháp-sư, tri ân Thượng Tọa viện chủ chùa Phật Đà, tri ân Chư Tôn Đức Tăng, Ni đã vì thương tưởng chúng sanh mà mở Pháp Hội Địa Tạng để chúng con có cơ hội thấu rõ về Đại Nguyện vô biên của Chư Phật, Chư Bồ Tát.

Ngưỡng xin Chư Phật hộ trì Quý Ngài pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, tùy sở trú xứ thường an lạc.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ, Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Diệu Trân

(Như-Thị-Am, tháng 12, 2006)         

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.