Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tổng Kết Hoạt Động Di Trú Trong Năm 2001

15/02/200200:00:00(Xem: 5154)
Mục di trú và bảo lãnh hàng tuần do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Mọi đóng góp ý kiến xin liên lạc 1-800-411-0495
ĐỀ TÀI : TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG DI TRÚ TRONG NĂM 2001
Trước thềm năm mới 2002, chúng tôi xin tổng kết các hoạt động di trú trong năm qua, đồng thời nhận xét về chiều hướng di trú của năm mới. Trong năm 2001 đã xảy ra rất nhiều biến động trên mọi phương diện chính trị, kinh tế, xã hội và cả trên lãnh vực di trú.
Hoạt động di trú trong 2001 có những tiến triển khích lệ, mặc dù vào những tháng gần cuối năm đã phát sinh những mặt tiêu cực do ảnh của vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 tại New York và Washington DC.
Trong năm 2001, nhiều sắc luật mới về di trú đã được ban hành, nhiều cải tổ đã áp dụng có mục đích giải quyết bớt số hồ sơ ứ đọng và giúp cho việc đoàn tụ gia đình được thực hiện sớm hơn.
Sắc luật LIFE (Legal Immigration and Family Equity Act)
Sắc luật LIFE thiết lập hai loại chiếu khán mới : V Visa và K Visa.
Chiếu khán “V”, tức V visa, là loại chiếu khán dành cho các người phối ngẫu và các con vị thành niên của thường trú nhân ( chỉ có thẻ xanh ) ở Hoa Kỳ, mục đích để gia đình được đoàn tụ sớm, trước khi hồ sơ bảo lãnh đáo hạn để tiến hành thủ tục phỏng vấn cấp chiếu khán di dân (immigrant visa).
Điều kiện để xin cấp chiếu khán V như sau:
1- Đơn bảo lãnh di dân phải được gởi Sở Di Trú trước ngày 21-12-2000
2- Đơn bảo lãnh di dân đã được gởi ít nhất là 3 năm,
3- Đơn bảo lãnh di dân chưa được chuyển về Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Saigon.
Chiếu khán K Visa mới gồm có K-3 và K-4:
Chiếu khán K-3 và K-4 có mục đích giúp cho vợ ( hoặc chồng ) và các con vị thành niên của công dân Hoa Kỳ được sớm qua Hoa Kỳ trong khi đã có hồ sơ bảo lãnh rồi nhưng chưa được giải quyết.
Mặc dù diện vợ con của công dân Hoa Kỳ là diện có hiệu lực ngay, nhưng trên thực tế thủ tục kéo dài cả năm hoặc hơn nữa mới hoàn tất và gia đình mới đoàn tụ. Do đó, chiếu khán K-3 và K-4 sẽ giúp cho gia đình đoàn tụ trước, rồi điều chỉnh tình trạng di dân sau tại Hoa Kỳ.
Muốn xin chiếu khán K-3 và K-4, trước hết đương sự phải là vợ ( hoặc chồng) và con vị thành niên của công dân Hoa Kỳ và đã có hồ sơ bảo lãnh nhưng chưa được giải quyết. Người đứng bảo lãnh điền đơn nộp Sở Di Trú để xin chiếu khán K-3 và K-4 cho vợ và cho con.
Điều Luật 245(i)
Điều luật 245(i) có mục đích cho những người đang lưu trú tại Hoa Kỳ quá thời hạn hợp pháp hoặc những người nhập cảnh lậu vào Hoa Kỳ, được xin điều chỉnh quy chế di trú để trở thành thường trú mà không bắt buộc phải trở về nước nhà. Điều này đặc biệt quan trọng cho những thành phần nói trên, vì khi trở lại nước nhà, đương sự có thể bị cấm nhập cảnh trở lại Hoa Kỳ trong 3 hoặc 10 năm tùy trường hợp, mặc dù có thân nhân bảo lãnh.
Muốn xin điều chỉnh quy chế di trú, những người lưu trú bất hợp pháp nói trên phải cần có thân nhân bảo lãnh theo diện đoàn tụ gia đình hoặc chủ nhân bảo lãnh theo diện công nhân viên.
Những người có thể xin điều chỉnh quy chế di trú theo điều khoản 245(i) gồm có :
Những người nhập cảnh lậu vào Hoa Kỳ,
Những người nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ theo chiếu khán phi di dân nhưng lưu trú lại quá thời hạn cho phép,
Những người làm việc tại Hoa Kỳ nhưng không có giấy phép hợp lệ,
Những người thuộc các quốc gia được miển xin chiếu khán trước ( Visa Waiver Pilot Program) nhưng ở lại quá thời gian ấn định.
Nếu không có đạo luật 245(i), họ bắt buộc phải trở về nước rồi mới được xin chiếu khán đến Hoa Kỳ theo diện bảo lãnh gia đình hoặc theo diện công nhân viên. Nhưng khổ nổi vì thời gian cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ khá lâu nên sau khi trở về nước, họ bị cấm nhập cảnh trở lại Hoa Kỳ trong thời gian có thể đến 10 năm, dù có được bảo lãnh bất cứ theo diện gì.
Gia hạn thời gian áp dụng Tu chính án Mc Cain.
Đạo luật cho gia hạn thời gian áp dụng Tu chính án McCain đối với các con độc thân trên 21 tuổi của gia đình tị nạn ( HO ) được cứu xét cho đi định cư tại Hoa Kỳ, đã được Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua ngày 30 tháng 10-2001.
Hạ viện đã gia hạn thêm hai năm nửa để tiếp tục cứu xét cho các con độc thân của gia đình tỵ nạn Việt Nam, chủ yếu là diện HO, đã bị từ chối không cho đi định cư tại Hoa Kỳ cùng với cha mẹ, vì đã trên 21 tuổi lúc phái đoàn phỏng vấn.
Lúc ban đầu của Chương trình HO, Bộ Ngoại Giao chấp thuận cho các đứa con độc thân trên 21 tuổi của gia đình HO được cùng đi định cư với cha mẹ. Nhưng đến tháng 04-1995, nhằm mục đích chấm dứt chương trình định cư đối với các thành phần tỵ nạn Đông Nam Á, Bộ Ngoại Giao đã từ chối chấp nhận các đứa con độc thân trên 21 tuổi của gia đình HO.

Đến năm 1997 theo đề nghị của Thượng Nghị Sĩ John McCain, một Tu chánh án được ban hành, theo đó Bộ Ngoại Giao chấp thuận trở lại cho các đứa con độc thân trên 21 tuổi của gia đình HO được định cư tại Hoa Kỳ cùng với cha mẹ.
Thời gian áp dụng Tu Chính Án Mc Cain để tái xét các trường hợp con độc thân trên 21 tuổi của gia đình HO đã hết hạn trong tài khóa 2001, nhưng trên thực tế vẩn còn nhiều hồ sơ khiếu nại chưa giải quyết kịp.
Do đó vào cuối tháng 10-2001, Hạ Viện Hoa Kỳ đã thông qua một đạo luật cho gia hạn thời gian cứu xét các trường hợp khiếu nại nói trên cho đến ngày 30 tháng 09-2003.
Sắc luật gia hạn này chẳng những cho tái xét các trường hợp các đứa con độc thân của gia đình HO bị từ chối trước ngày 01 tháng 04-1995 vì lý do trên 21 tuổi, mà còn cho tái xét các trường hợp các đứa con của gia đình HO bị bác vì lý do không cùng hộ khẩu với cha mẹ, và tái xét luôn cả trường hợp bị bác vì thiếu chứng minh liên hệ gia đình.
Vụ khủng bố đã làm cản trở nghiêm trọng trong việc tiến hành hồ sơ tỵ nạn.
Tiếp theo các đạo luật rất khích lệ đối với vấn đề di trú, sự khủng bố ngày 11 tháng 9-2001 tại New York và Washington DC đã có ảnh hưởng tiêu cực đối với diện tỵ nạn.
Sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, có đến 20,000 người thuộc diện tỵ nạn đã hoàn tất xong hồ sơ để sẳn sàng nhập cảnh, nhưng chưa có thể nhập cảnh được vào Hoa Kỳ. Chiến dịch tấn công Afghanistan đưa đến hậu quả làm chậm trể việc cho nhập cảnh các diện tỵ nạn. Vấn đề càng gay go thêm vì tháng 9 là tháng cuối cùng của niên khóa ngân sách và thông thường đây là là thời điểm mà số người thuộc diện tỵ nạn được cho nhập cảnh nhiều nhất trong năm, có khi đến một phần ba của toàn thể số nhập cảnh trong năm.
Hơn nữa chính phủ cũng chưa ban hành chỉ tiêu (quota) số tỵ nạn sẽ nhận trong tài khóa mới, bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 mỗi năm. Bộ Ngoại Giao đã đề nghị chỉ tiêu tỵ nạn trong tài khóa mới là 70, 000 người. Thông thường thì Tòa Bạch Ốc chấp thuận theo đề nghị của Bộ Ngoại Giao. Tuy nhiên theo tình hình hiện nay thì Chính phủ có thể tăng thêm chỉ tiêu về người tỵ nạn.
Bộ Ngoại Giao là cơ quan có trách nhiệm quan trọng về việc phối trí hoạt động về việc giải quyết các hồ sơ xin tỵ nạn cho biết rất tiếc về tình trạng này, nhưng việc cho nhập cảnh người tỵ nạn phải trì hoản vì phải duyệt xét lại các biện pháp an ninh. Trong khi đó những người hoàn tất xong thủ tục tỵ nạn và đã được kiểm tra xong về an ninh vẩn phải chờ đợi ở các trại tỵ nạn ở hải ngoại.
Phần giải đáp thắc mắc:
Câu hỏi 1) Theo ý kiến của quý văn phòng, những sự kiện quan trọng nào đã xãy ra trong năm 2001 liên quan đến lĩnh vực di trú"
Đáp: Có 3 thay đổi quan trọng trong luật di trú năm 2001:
a) Thứ nhất là sự ban hành hai loại chiếu khán mới V và K, theo đó sẽ giúp rút ngắn hay loại bỏ thời gian chờ đợi của những người phối ngẫu hay con cái vị thành niên của thường trú nhân và công dân Hoa Kỳ. Tổng lãnh sự Hoa Ky tại Saìgon đã khởi sự cứu xét chiếu khán V-visa, nhưng chiếu khán K vẫn chưa được bắt đầu .
b) Thứ hai là việc gia hạn tu chính án McCain đến ngày 30 tháng 9, 2003. Việc này cho phép tổng lãnh sự Mỹ tại Saìgon hoàn tất thủ tục cứu xét và phỏng vấn một số lượng đông đảo hồ sơ ứ đọng chờ đợi khá lâu nay .
c) Thứ ba là điều luật về bảo lãnh thân nhân. Điều luật này cho phép thân nhân lập hồ sơ bảo trợ tài chánh để xin phục hồi hồ sơ nếu người đứng đơn đã qua đời. Trước đây, khi người bảo lãnh đã qua đời thì hồ sơ coi như bế tắt. Có lẽ chúng ta phải đợi từ 6 tháng đến 1 năm nữa sở di trú mới ban bố quy định thi hành.
Câu hỏi 2) Xin quý văn phòng cho biết những ảnh hưởng tiêu cực nổi bậc nhất do biến cố 9-11 mang lại trong lĩnh vực di trú năm 2001 vừa qua "
Đáp: Ảnh hưởng nổi bậc nhất là việc gia tăng kiểm soát an ninh đem lại sự chậm trể trong việc cứu xét cả hai loại chiếu khán di dân và phi-di-dân.
Ngoài ra biến cố 9-11 cũng là nguyên do gây ra sự chậm trể cho hai sự kiện đã chờ đợi rất lâu như: Thứ nhất là việc gia hạn điều khoảng 245(i) , cho phép lập thủ tục xin thường trú cho đương đơn đang ở quá hạn tại Hoa Kỳ . Hiện nay Hạ Viện vẫn đang nghiên cứu để gia hạn điều khoảng nàỵ
Thứ hai là việc ban hành quy định xin thường trú cho những người đến Mỹ theo diện công ích xã hội (PIP). Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, có lẽ sở di trú sẽ ban hành quy dịnh nộp đơn trong một tương lai gần.
Quý độc giả quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7PM, thứ Ba và thứ Sáu từ 6:00PM, Chủ Nhật từ 11:30AM, trên các làn sóng 1430AM, 1500AM, 1110AM và 106.3FM. Hoặc quý vị liên lạc với một trong những văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888, Oakland-San Francisco: (510) 238-8830 , Sacramento
1-800-411-0495 hay qua Email: info@rmiodp.com

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.