Việt Nam : Dân Chủ Giả Vờ

09/04/200400:00:00(Xem: 4325)
Lại thêm một trị mị dân của ơng Thủ tướng anh minh!
Hoa Thịnh Đốn.- Cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp Tỉnh, Huyện và Xã ở Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 25-4 năm nay (2004), nhưng người dân chưa bỏ phiếu mà họ đã gièm pha lệnh kê khai tài sản của ứng cử viên chỉ là trị chơi "khai mà khơng mở".

ĐẦU ĐUÔI CÂU CHUYỆN
Bắt chước theo lối đã áp dụng cho cuộc bầu cử Quốc hội ngày 19-5-2002 khi các ứng cử viên được lệnh phải kê khai tài sản (KKTS) nhưng chỉ để lưu giữ ở cơ quan và các Hội đồng bầu cử, lệnh KKTS của các ứng cử viên cấp Hội đồng Nhân dân cũng làm như thế.
Trước đây người dân khơng được quyền xem lời khai trước khi bỏ phiếu thì nay họ cũng khơng được phép nhịm vào, mặc dù Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn thường xuyên cổ súy cho quyền làm chủ và quyền giám sát của nhân dân và của các tổ chức, đồn thể trong cơng tác giúp Đảng ngăn chặn và chống tham nhũng!
Trị "dân chủ mạ kền" này cũng đã thể hiện trong việc KKTS của các cấp cán bộ lãnh đạo từ Nơng Đức Mạnh, Tổng Bí thư trở xuống. Nhưng khơng một ai, kể cả Ban Kiểm tra Trung ương Đảng được xem hồ sơ khai báo.
Nghị quyết KKTS ứng cử viên Hội đồng Nhân dân của Ban Thường vụ Quốc hội chỉ vỏn vẹn cĩ 6 điều nhưng rất rõ khơng ai cĩ thể diễn nghĩa hay hiểu sai để làm bậy.
Điều 1 viết: " Khi ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, người ứng cử phải kê khai tài sản của mình. Mục đích của việc kê khai tài sản là nhằm cơng khai, minh bạch về tài sản, tạo điều kiện để cử tri tham gia giám sát đại biểu của mình."
Những tài sản phải khai gồm : " Nhà được thừa kế, nhà được tặng cho, nhà mua, nhà tự xây cất hoặc các loại nhà khác mà người kê khai hiện cĩ. Đất được giao quyền sử dụng, đất được thừa kế, đất được chuyển nhượng, đất được thuê hoặc các loại đất khác mà trên thực tế người kê khai hiện cĩ. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, bao gồm : tài sản cố định, tài sản lưu động. Các loại cổ phiếu, trái phiếu, vốn gĩp vào doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Những tài sản được dùng cho sinh hoạt cĩ giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên."
Một đoạn trong điều 3 viết: "Bản kê khai tài sản được gửi kèm trong hồ sơ của những người ứng cử."
Nghị quyết này đã minh thị mục đích của việc KKTS của các ứng cử viên là để "tạo điều kiện để cử tri tham gia giám sát đại biểu của mình" nhưng nhân dân lại khơng được đọc tờ khai tại các cuộc họp cử tri để bình chọn ứng cử viên. Thậm chí, theo lời Đỗ Quang Trung, Bộ trưởng Nội vụ :"Một số nơi do làm chưa tốt cơng tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật hoặc do nội bộ mất đồn kết, cán bộ xã - thơn cĩ biểu hiện tiêu cực, nhân dân khơng dự họp cử tri đầy đủ như quy định hoặc cĩ đến dự nhưng khơng thống nhất được việc giới thiệu người ra ứng cử nên ảnh hưởng đến quy trình chuẩn bị bầu cử." (Báo Thanh Niên (Thơng tấn xã Việt Nam), 5-4-2004)
Thế mà điều 4 của Nghị quyết lại viết: " Khi phát hiện tài sản kê khai cĩ dấu hiệu bất minh thì Hội đồng bầu cử yêu cầu cơ quan cĩ thẩm quyền thẩm tra,xác minh, kết luận để Hội đồng bầu cử xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật về bầu cử."
Câu hỏi đặt ra là ai là người biết rõ ứng cử viên hơn hết, nếu khơng phải là nhân dân địa phương - những người sẽ bỏ phiếu bầu họ vào các Hội đồng nhân dân " Như vậy, một đằng cho dân "tham gia giám sát", một đằng lại chỉ dành quyền ấy cho Hội đồng bầu cử do Ủy ban nhân dân điều hành. Nhưng Ủy ban này chỉ cĩ thể tổ chức bầu cử sau khi đã "thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp" (Luật Bầu cử) . Nhân dân và các đồn thể nhân dân đã bị ra rìa thì cĩ phải đĩ là chuyện giả vờ dân chủ để "giải quyết nội bộ" hay "đĩng cửa bảo nhau" để tránh tiếng xấu "
Tại cuộc họp ở Ninh Bình ngày 4-4-2004 về cơng tác bầu cử của các tỉnh phía Bắc từ Thừa Thiên - Huế trở ra, Đỗ Quang Trung đã lớn tiếng "chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức kê khai tài sản đối với ứng cử viên" và "giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến ứng cử viên và quyền lợi của cử tri..."
Làm sao người dân cĩ thể "khiếu nại" hay"tố cáo" khai báo tài sản gian lận của người ứng cử khi khơng biết họ khai báo những gì "
Để làm cho trị dân chủ trá hình được hợp pháp hĩa, Phan Văn Khải, Thủ tướng đã ký Nghị định (108/2004/NĐ-CP) nĩi rõ hơn về việc KKTS, trong đĩ quan trọng nhất cĩ đoạn : " Bản kê khai tài sản được gửi kèm theo trong hồ sơ của người ứng cử và được quản lý, sử dụng theo quy định quản lý, sử dụng hồ sơ bầu cử" (!)
Để bảo vệ bí mật cho việc KKTS, Khải cịn ra lệnh: "Nghiêm cấm việc làm sai lệch nội dung, mát mát, hư hỏng, cung cấp cho những người khơng cĩ thẩm quyền khai thác, sử dụng trái pháp luật bản kê khai tài sản; người nào vi phạm, tùy tính chất, mức độ sẽ bị xử lý hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật."

KHAI RA ĐẬY LẠI
Để giải thích cho tình trạng khai ra đậy lại ngớ ngẩn này, Nguyễn Kinh Quốc, Phát ngơn viên của Thủ tướng nĩi với báo chí ở Hà Nội : " Biên bản kê khai tài sản được lưu hồ sơ để khi cĩ khiếu nại, tố cáo về tài sản của ứng cử viên thì cĩ cơ sở để xác minh, đối chiếu."
"Tuy nhiên, cĩ nhiều ý kiến cho rằng", bản tin của VietNamNet ngày 5-4-2004 viết tiếp, " nếu kê khai lưu trữ hồ sơ thì dân cũng khơng thể biết tài sản của ứng cử viên cĩ bất hợp pháp hay khơng để mà khiếu nại."


Quốc thừa nhận "nếu khơng cơng khai thì khơng cĩ giá trị", nhưng lại bảo :"Việc cơng khai tài sản sẽ được bổ sung, làm từng bước một....Trong khi dự thảo Nghị định thực hiện kê khai tài sản đối với ứng cử viên của HĐND cũng đã tính đến việc cơng khai niêm yết. Song hiện vẫn chưa cĩ quy định thực hiện điều này do thời gian quá gấp (")
Tại sao lại quá gấp và cần gì mà phải cĩ thêm một quy định bằng văn bản để nĩi về việc "niêm yết" " Niêm yết là dán lên tường hay đăng lên báo để cho dân đọc mà kiểm chứng chứ cĩ khĩ khăn gì mà phải nại ra trăm ngàn lý do "
Đã thế , Quốc cịn biện bạch vớ vẩn : " Chưa cơng khai niêm yết tài sản của ứng cử viên để tránh xáo động tiến trình bầu cử đang đến gần, nhất là đối với ứng cử viên trong giới kinh doanh..."
Lạ nhỉ. Nếu làm ăn đàng hồng thì giới kinh doanh ngại ngùng gì mà, theo lời Quốc, đã cĩ ứng cử viên trong giới này ở Sài Gịn rút tên, hoặc cĩ ý định rút khỏi danh sách ứng cử khi cĩ lệnh KKTS.
Nhưng khơng chỉ cĩ Quốc là người nĩi năng loạng quạng mà ngay cả Nguyễn Văn An, Chủ tịch Quốc hội là người đã ký Nghị quyết về việc buộc ứng cử viên các HĐND phải kê khai tài sản cũng giải thích việc "khơng cơng khai" một cách trơn tru: " Hiện thời chưa cĩ quy định cụ thể về vấn đề này. Ngay như trước đây các ứng cử viên đại biểu QH cũng chỉ kê khai rồi cơng khai ở trong tổ chức như: cơ quan và Hội đồng bầu cử biết thơi. Cái này rồi sẽ phải bàn. Cĩ thể cơng bố cơng khai ở nơi bầu cử chẳng hạn. Vì về nguyên tắc thì khơng cĩ gì bí mật, để người dân bầu ai thì cũng biết tài sản của người đĩ thế nào..."
Thế thì tại sao khơng làm ngay trong kỳ bầu cử này mà cịn "phải bàn". Chuyện ai bàn và bao giờ bàn trong chế độ hiện nay ở Việt Nam cũng giống như nhiều chuyện quan trọng hơn đã bị Đảng và Nhà nước nĩi rồi để cho nước chảy qua cầu chẳng làm ai ngạc nhiên.
Vì vậy mà chúng ta khơng khỏi ngạc nhiên thấy ơng Nguyễn Sĩ Dũng, tiến sỹ viết trên VietnamNet (7-4-04) ca ngợi quyết định khơng cơng khai hĩa việc KKTS của ứng cử viên là một quyết định "anh minh".
Dũng biện giải: " Tuy nhiên, cứ xem xét cho kỹ các điều kiện kinh tế, chính trị và xã hội của đất nước, chúng ta sẽ thấy sự an minh đang đứng về phía Thủ tướng."
Dũng cho rằng việc "Cơng khai tài sản trước lúc bầu cử là đối xử khơng cơng bằng với các ứng cử viên cĩ thu thập khá hơn. Đây cũng chính là lý do giải thích tại sao các ứng cử viên là các doanh nhân cảnh báo là họ sẽ bỏ cuộc, nếu bị đặt vào một tình cảnh bất lợi như vậy. Quyết định nĩi trên của Thủ tướng sẽ giúp chúng ta tránh được rủi ro nĩi trên và bảo đảm sự cơng bằng của cuộc bầu cử...."
Dũng ủng hộ việc theo dõi tài sản của những người đã được bầu, sau khi họ làm nhiệm vụ để so sánh với tài sản lúc họ ra ứng cử. Nhưng kinh nghiệm trước mắt ở Việt Nam cho thấy cĩ ơng bà Đại biểu nhân dân nào trong Quốc hội bị lơi ra tố cáo tham nhũng và hối mại quyền thế sau khi họ đã được tái đắc cử nhiều lần và tài sản thì mỗi ngày một chồng chất lên cao"
Và cĩ ai giải thích được nhờ vào đâu mà vài trăm ngàn con cán bộ cĩ tiền du học nước ngồi mỗi năm tiêu tốn vài chục ngàn Mỹ kim cho một sinh viên " Một số Đại biểu Quốc hội đã yêu cầu Đảng và Nhà nước tìm cho ra manh mối mà đã cĩ ai làm được gì"
Để bổ túc "cứu bồ" cho những phát biểu nước chảy theo dịng, Vũ Mão, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc Hội đã bênh vực cho việc KKTS mà khơng cơng khai: "Đây cũng là vấn đề mới, phải cần nghiên cứu sâu hơn, từ quan điểm đến chủ trương, giải pháp cụ thể. Vấn đề này quả thực lúng túng. Chủ trương kê klhai tài sản là đúng, thể hiện sự dân chủ, cơng khai với dân. Nhưng với các nước thì khác, họ cĩ quản lý tài sản, tiền bạc, cịn ta lâu nay khơng quản lý. Ngay cả khái niệm "thế nào là tài sản" cũng đã lúng túng. Thứ hai nữa, kê khai trong phạm vi nào ....đây là hướng tiến bội nhưng cũng phải cĩ bước đi ....kết quả kê khai khơng phải là văn bản thơng báo dán lên tường, cho mọi người biết về tài sản của đại biểu, mà sẽ lưu trong hố sơ để cơ quan cĩ trách nhiệm quản lý biết được. Cịn ai đĩ quan tâm thì cĩ thể hỏi, thậm chí cĩ thể chất vấn..." (Báo Người Lao Động, 6-4-2004)
Khi được hỏi : " Nếu khơng nhằm cơng khai, thì việc kê khai tài sản nhằm mục đích gì "", Mão đáp tỉnh bơ : " Đây khơng phải là khơng cơng khai, mà vẫn minh bạch. Nhưng minh bạch khơng phải là dán tất cả lên tường. Các nước cĩ hoạt động mổi lần bầu cử phải kê khai tài sản, người ta chỉ cần nhìn vào sổ sách của cơ quan quản lý là biết được tài sản của đại biểu, cịn ta thì khơng làm sao biết được nên phải kê khai....Cử tri quan tâm đến đại biểu nào thì cĩ thể hỏi, cơ quan quản lý sẽ cung cấp thơng tin về đại biỂu đĩ...."
Để xem rồi cĩ người dân nào dám hé răng thắc mắc về tài sản của ứng cử viên ơng kẹ hay khơng " Cứ lấy chuyện mỗi năm Quốc hội nhận được vài trăm ngàn đơn khiếu kiện của người dân mà đã giải quyết được mấy vụ thì biết hậu quả của hành động "được vạ thì má đã sưng" như thế nào"
Chuyện bầu cử ở Việt Nam bây giờ là như thế mà Bộ Chính trị đảng CSVN vẫn cĩ thể khoe khoang rằng cuộc bầu cử các HĐND ngày 25-4-2004 là "cuộc vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng của nhân dân cả nước và là sự kiện chính trị lớn của đất nước trong những năm đầu của Thế kỷ XXI." (Chỉ thị ngày 26-11-2003)
Dù phải nghe riết những câu nĩi hồ hởi như thế nhưng người dân thừa hiểu rồi chuyện đâu cũng vào đĩ. Nĩi thì cứ thi đua nhau nĩi cịn việc cĩ "nĩi và làm" như Nơng Đức Mạnh và Bộ Chính trị đảng CSVN đã hứa hay khơng thì mọi người ở Việt Nam đã "biết rồi khổ lắm nĩi mãi." -/-
Phạm Trần (04-04)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.