Hôm nay,  
Việt Báo Online

Nói Chuyện Về Đại Hội Toàn Quân Tháng 9/2003

03/09/200300:00:00(Xem: 3721)
Nói Chuyện Về Đại Hội Toàn Quân Tháng 9/2003
Lời người viết: Những ngày cuối Tháng 9 năm 2003 sẽ là những dấu mốc rất quan trọng cho tất cả các cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, vì đó là những ngày tháng mà rất nhiều tổ chức Quân Đội từ khắp nơi trên thế giới về tham dự Đại Hội Toàn Quân lần đầu tiên được tổ chức tại Little Saigon, Nam California. Người viết xin trích thuật lại một số những ý kiến của Ban Tổ Chức cũng như của những tham dự viên trong ngày Khánh Thành Tượng Đài Chiến Sĩ tại Little Saigon.
-Ông Đoàn hữu Định, Chủ Tịch Hội Cựu Chiến Sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn, Tổng thư Ký Ban Tổ Chức Đại Hội: Khởi đầu, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ tại Hoa Thịnh Đốn và các vùng phụ cận chỉ lên tiếng phản đối về việc Cộng Sản ký hiệp định bán đất và dâng biển. Sau đó, nhiều đoàn thể cộng đồng đã hỏi chúng tôi tại sao không ngồi chung lại với các đoàn thể khác để ký một Tuyên Cáo Chung về việc này. Do đó, vào dịp Tết 2002, ngày 6 tháng 2, một Tuyên Cáo Chung đã được đưa ra. Bản Tuyên Cáo này được 42 Hội đoàn, nhiều Liên Hội, trong đó có 17 Tổng hội Cựu Quân Nhân, Cảnh Sát Quốc Gia, cùng với 72 niên trưởng Tuớng Lãnh và bốn vị dân cử trong thành phần Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa cũ cùng ký tên. Sau khi bản Tuyên Cáo Chung được phổ biến, một số người ngoại quốc, người Mỹ, và nhửng nơi khác đã hỏi các anh đã tạo được một tiếng nói, tại sao các anh không làm tiếp để cho người ta nghe được. Vì nếu trường hợp tiếng nói này mà người ta nghe được, những việc làm của quý vị sẽ được người ta đoái hoài tới. Chính vì thế, mà có một sự liên lạc hàng ngang giữa các Tổng hội và các địa phương với nhau, trong một cố gắng làm thế nào để các cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ngồi lại với nhau cùng bàn soạn chung một việc làm trong tương lai.
Cũng trong khi đó, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn chúng tôi đã liên lạc với Hạ viện Hoa Kỳ để mong nhìn nhận giá trị của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòà, nhìn nhận ngày 19 tháng 6 là ngày của Chiến Sĩ Tự Do. Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua và đưa lên Thượng Viện để biểu quyết chấp thuận ngày 19 tháng 6, nhưng vì có cuộc bầu cử trước đó nên đã không thành công ở Thượng Viện. Chúng tôi đã vận động ngược trở lại Tiểu Bang Virginia và Tiểu Bang Virginia đã nhìn nhận ngày 19 tháng 6 là ngày của Chiến Sĩ Tự Do. Sau đó, Quận hạt Fairfax đã nhìn nhận lá cờ Việt Nam Cộng Hòa ngang hàng với lá cờ Mỹ. Từ đó, chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp sơ bộ giữa các thành phần đại dịên các hội đoàn ngày 22 tháng 6 năm 2002.
Tại cuộc họp sơ bộ này, chúng tôi đã thành lập một cơ cấu lấy tên là Uỷ Ban Vận Động Tập Hợp Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải ngoại, để từ đó tiến tới một vận động lớn lao hơn. Nhiều đoàn thể cũng lên tiếng ủng hộ lập trường này. Ông Nguyễn hữu Luyện, người phản đối truờng Đại học Boston mời Cộng Sản Việt Nam qua đây để viết về những người Tị Nạn Cộng Sản Hải Ngoại, và nhiều người khác ở Âu châu cũng đề nghị có cuộc tập hợp lớn hơn cho toàn thể Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Trong buổi họp sơ bộ 2002, tất cả những người về họp đã cử Thiếu Tuớng Lê Minh Đảo là nguời điều hợp để tiến tới Đại Hội Toàn Quân, tạo một tiếng nói chung cho quân đội. Nỗ lực chánh đã được giao cho DC về vấn đề ngoại vận, làm sao cho lá cờ Việt Nam Cộng Hoà đuợc nhìn nhận. Việc này đã bị trở ngại vì đã chính phủ Cộng Sản có liên lạc ngoại giao, cho nên chúng tôi trở về Tiểu bang lại gặp khó khăn, lại bị phản đối nữa, bởi chúng tôi muốn việc công nhận cờ Việt Nam Cộng Hòa này trở thành Luật để sau đó, những ai không công nhận sẽ trở thành vi phạm pháp luật.
Trở lại vấn đề Đại Hội Toàn Quân được dự trù vào tháng 9, vào các ngày 26, 27, 28 tại Nam California. Vì đây là Đại Hội Toàn Quân, cần sự đóng góp cuả tất cả các thành phần cựu quân nhân, cựu tù nhân chính trị, cảnh sát Quốc Gia, các lực lượng bán quân sự, nhất là các thành phần hậu duệ đóng góp vào tạo nên một thực thể. Trước tiên, Uỷ Ban Phối Hợp là một cơ cấu đứng ra nhận lãnh trách nhiệm thực hiện cho được Đại Hội Toàn Quân đó. Trên nữa là tất cả các hội đoàn khác ở khắp nơi trên thế giới. Danh xưng tạm thời dự thảo là Cơ Cấu Phối Hợp Tổ chức Đại Hội Toàn Quân 2003. Niên trưởng Lê Minh Đảo là người điều hợp cơ cấu này.
Điều kiện tiên quyết để hoàn thành Đại Hội là chiến dịch vận động, trong đó có Ban Vận Động phổ biến tin tức đến tất cả các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại hải ngoại. Cơ cấu thứ hai là Ban Liên lạc kêu gọi các hội đoàn và cơ câú tổ chức địa phuơng cùng tham gia. Thứ ba là Ban Ghi Danh, làm nên danh sách những ai về tham dự Đại Hội. Kế tới là Ban Nghiên Cứu Chuơng Trình, trong đó có Ban Hồ sơ Đại Hội, huớng dẫn, tài liệu, văn thư. Thứ Hai nữa là Ban Hội Thảo và Ban Tham Luận. Một phần vụ nữa là Ban Bầu Cử, vì sau đại hội này, không phải chúng ta tự sắp xếp với nhau ai là người chấp hành tập thể trong tương lai. Chúng ta sống trong một xã hội dân chủ, phải có ứng cử, phải có đề cử để chọn người nào có một ngừơi nào xứng đáng lãnh đạo tập thể. Tổ chức thứ ba, nặng nhất là Ban Tổ Chức Vật Thể, phải lo hội truờng, kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, khai mạc, bếù mạc, văn nghệ. Rồi đến Ban lo về telephone cho nguời ở xa. Chúng ta biết rằng có rất nhiều người ở xa, không về được, muốn nói chuyện trong đại hội. Thí dụ như Đại Tướng Cao Văn Viên, Tổng Tham Mưu Trưởng, vì sức khỏe và tuổi cao, không về được, mà muốn nói chuyện trực tiếp với Đại Hội và chúng ta phải có phương tiện để trả lời lại. Và nhiều vị khác mà chúng ta kính nể nữa, chúng ta cần phải làm. Tiếp đến là Ban Cư Trú, Aåm thực, Ban Chuyển Vận. Ngoài ra còn Ban An Ninh đề phòng tai nạn, phối trí an ninh cuả chúng ta với Cảnh sát điạ phuơng, vì sự chống đối của Cộng sản rất lớn. Sau nữa, phải có một Ban Điều Hợp ngân sách thu chi, gây quỹ không phải chỉ riêng tại địa phương này mà thôi mà trên toàn cầu. Cuối cùng là Ban Báo Chí thực hiện tập san, ghi lại những kết quả mà Đại Hội thu được.
-Đại Tá Mai viết Triết, Ban Tổ chức, đến từ Âu Châu: Khi nói về Tiền Đại Hội, chúng tôi chỉ muốn họp nhau để tìm hiểu phương cách để tổ chức Đại Hội. Trong Tiền Đại Hội, chúng tôi chỉ đưa ra những đề nghị mà thôi, còn tùy anh em quyết định. Về danh xưng, Ban Tổ Chức hay Ủy Ban, cũng tùy thuộc Đại Hội. Sau khi đồng ý về danh xưng, chúng ta sẽ tiến hành các công tác được đại hội giao phó. Hiện tại, tổ chức thì có rồi, nhưng nhân sự ở đâu" Chúng tôi cần sự hợp tác của tất cả các anh em. Về địa điểm tổ chức, khi chúng tôi tổ chức sơ bộ ở Montreal, Canada, chúng tôi đã quyết định tổ chức ở Nam California, dù chúng tôi ở xa. Chúng tôi đã biết rằng ở đây có nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn quyết định chọn nơi này làm nơi tổ chức.
-Thiếu Tướng Lê Minh Đảo: Tôi rất mừng thấy một sinh hoạt mới đã hình thành tại Nam Cali. Tôi đánh giá cao công việc của các anh em. Các anh em đã làm việc không vì quyền lợi gì nữa. Làm công quả cho đất nước. Như vậy, nhất định tháng 9 này sẽ thành công. Thật sự, tôi cũng biết đây là cục lửa nóng, nhưng vẫn làm. Không vì danh vọng gì hết cả. Bẩy chục tuổi rồi. Làm để trả nợ cho mấy anh em, cho quân đội, cho những người nằm xuống. Chắc các anh em biết, những ngày vừa qua, tôi đi khắp nơi bằng xe bus, dùng phương tiện này cho rẻ, đi máy bay mắc tiền. Xuống đây cũng vậy. Có người giúp đỡ để đi máy bay nhưng vẫn phải hà tiện tiền. Nhưng làm mà vui, để khi nằm xuống thì mình yên lòng vì trả nợ được cái gì đó. Tôi biết anh em cũng vậy, ai cũng làm vì tình yêu nước của các anh em. Đại Hội Toàn Quân sắp tới sẽ là một biểu hiện tình đoàn kết của tất cả chúng ta.
-Trung Úy Lê đình Thọï, Bắc California: Tôi thuộc Sư đoàn 18 Bộ Binh, vừa thăng Trung Uý thì mất nuớc. Tôi thuộc cộng đồng nằm sát San Francisco có chừng bẩy tám ngàn dân. Tôi đã cùng một số anh em chiến sĩ đã vận động được cho lá cờ vàng của mình nằm sẵn trong City từ 2001. Tiếng nói của chúng tôi rất mạnh, nên Cộng sản không làm gì được dù chúng tôi ở rất gần San Francisco. Về Đại Hội Toàn Quân, tôi rất mừng, vì sẽ nối kết được tất cả anh em xa rời Tổ Quốc từ 28 năm nay. Biết bao đau đớn, phũ phàng, gặm nhấm trong tâm hồn họ mà họ không nói lên được. Bây giờ Đại Hội Toàn Quân nung nấu ý chí để trực tiếp chiến đấu hay gián tiếp chiến đấu trên mặt trận mới, mặt trận thông tin, tuyên truyền, làm sao để lật đổ quân thù cộng sản. Từ trước, tôi vẫn không giữ nhiệm vụ gì trong các tổ chức aí hữu quân đội, chỉ làm cộng đồng. Bây giờ, tôi muốn sau Đại Hội, phải có một danh xưng lớn hơn nữa, mang sắc thái một chính phủ để đối đầu với một chính phủ Cộng Sản. Để đương đầu với một chính phủ, chúng ta phải có một cơ chế tuơng tự. Trong chính phủ này sẽ bao gồm tất cả các mặt hành chánh, quân sự và phải có một sự phối hợp toàn bộ mới thành công.
-Trần văn Giỏi, Hội Võ Bị Connecticut: Việc tham dự Đại Hội Toàn Quân, rất quan trọng, vì chúng ta phải kết hợp cựu quân nhân ở khắp nơi trong các công tác để có một kết quả tốt, đấu tranh đem lại Tự Do, Dân Chủ cho Viêt Nam. Chúng ta phải đấu tranh nhiều mặt, về chính trị, về văn hóa, chúng ta có thể vận động các cơ quan lập pháp Hoa Kỳ, chúng ta cũng có thể liên lạc với cựu chiến binh Hoa Kỳ để có thêm sự hổ trợ từ người ngoại quốc.
-Không quân Nguyễn văn A, thuộc Hội Không Quân Canada: Điều mơ uớc của tất cả các quân nhân Việt Nam là xây dựng một Tuợng đài kỷ niệm đã đuợc thực hiện. Tôi hy vọng tiếp theo là làm thế nào để chúng ta có một đại hội toàn quân thành công do sự đóng góp của tất cả các Hội địa phương, các quân nhân, Cảnh sát Quốc Gia và hậu duệ. Với sự trình bày của Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, tôi hy vọng tất cả các anh em nhận thấy trách nhiệm của người lính Việt Nam Cộng Hòa đến lúc phải ngồi lại với nhau để tìm một phương pháp đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ tại quê nhà, mà thời điểm đã đến.
-Cựu Đại Úy Trần văn Thiện, Arizona: Với tình hình hiện tại, với sự tranh đấu ngấm ngầm của đồng bào trong nước , kể cả các đảng viên Cộng Sản, với sự đoàn kết của tất cả các hội đoàn hải ngoại, tôi thấy vấn đề triệu tập Đại Hội Toàn Quân là vấn đề thích hợp nhất. Trước đây, chúng ta đã có nhiều sự thiếu thống nhất, nói cho đúng là chia rẽ nội bộ, nay cần ngồi lại với nhau mới mong có một tương lai đấu tranh cho Tự do , Dân Chủ ở Việt Nam.
-Đại Tá Nguyễn Hồng Tài, Tổng Cục Tiếp Vận, Tổng Tham Mưu: Tôi rất hân hạnh được thấy tổ chức này hình thành từ một năm trước với Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, cùng với anh Mai viết Triết, anh Đoàn Hữu Định. Tôi theo dõi và ủng hộ hết mình khi ông Đảo đi một vòng Âu Châu để mong có sự ủng hộ của các anh em. Thật ra, đây là lần sau cùng của anh em tụi tôi để làm đuợc chút gì cho đất nước, nếu không làm được nữa thì không còn cơ hội nữa đâu. Tôi tin tưởng Đại Hội sẽ làm áp lực được để có Tự Do Dân Chủ cho đất nước.
-Trung Tá Ngô Minh Hồng, Biệt Động Quân: Tôi thấy anh em tổ chức được một đại hội toàn quân, phối hợp được cả Âu châu, Hoa Kỳ, để phục vụ cho đất nước, tôi rất vui. Thí dụ như hướng dẫn được cho lớp trẻ kế tiếp việc làm của cha ông. Thú thật, bây giờ tôi cũng già rồi, 70 tuổi rồi, dăm ba năm nữa là hết rồi. Tôi mong Thiếu Tướng Đảo làm được việc này, không cần cái gì ghê gớm, chỉ cần cho thế hệ thứ hai, thứ ba tiếp tục tranh đấu cho Nhân Quyền, cho Dân Chủ.
-Đại Úy Nguyễn văn Bình: Tôi đi lính hơn mười lăm năm, bị tù tám năm, nhưng sang đây, tôi vẫn chưa gia nhập vào một tổ chức nào cả, vì thấy anh em không đồng nhất với nhau về nhiều phương diện. Người thì đòi mang quân về tiêu diệt Cộng sản, người thì chỉ có vận động làm chính phủ. Tôi thấy cả hai phía đều không đúng đắn. Mang quân về gì nữa" Trước đây có cả triệu quân mà không làm gì được, thì nay có bao nhiêu quân" Bao nhiêu súng đạn" Rồi ai viện trợ" Tiền đâu trả lương cho lính" Đóng quân ở đâu trước khi về" Ở Hoa Kỳ hay ở Thái lan" Cho nên vấn đề đánh đấm thì sai rồi. Còn làm chính phủ" Ai xứng đáng lãnh đạo chính phủ đây" Mà ai viện trợ cho đây" Liệu Mỹ có viện trợ cho không" Hơn nữa, trong số những người làm chính phủ ấy, có ai có đủ khả năng làm một con tính không" Con tính về tiền bạc, về nhân tâm, về phương tiện tuyên truyền.. Lấy đâu ra tiền mà chi trả" Hiện nay, đồng bào chỉ góp cho những việc chính đáng còn chuyện làm chính phủ, chắc là họ còn lo ngại, vậy thì lấy đâu ra tiền điều hành một hệ thống chính phủ" Cho nên tôi thấy việc trước mắt vẫn là một đại hội gồm tất cả anh chị em mình, cùng ngồi lại với nhau bàn việc thống nhất trước đã, sau đó hãy tính đến việc đấu tranh cho Tự do của quê mình bằng phương diện chính trị, chứ không bằng quân sự nữa rồi.
-Thiếu Úy Lâm tường Vũ: Tôi về đây từ Iowa. Bên đó, chúng tôi rất vắng vẻ, vì thiếu người Việt Nam, chỉ có một ít người có phương tiện theo dõi thông tin. Chúng tôi nghe nói có đại hội toàn quân thì rất mừng vì có thể có những sinh hoạt mới liên lạc anh em chúng ta lại với nhau để tránh những ngộ nhận đáng tiếc. Tôi chỉ mới là một sĩ quan có cấp bậc nhỏ nhất trong quân đội, nhưng cũng biết rằng một sự liên kết thật sự sẽ là một cơ hội cho chúng ta làm được gì cho đất nước. Nhưng, nhìn lại những năm tháng vừa qua, chúng tôi chỉ mong cho Đại Hội lần này thực sự là một đại hội của thông cảm và làm việc, chứ không phải là cơ hội cho những người tham vọng, những kẻ thời cơ chủ nghĩa. Chúng tôi ở xa, chắc không về tham dự được nữa, chỉ cầu chúc cho đại hội thành công tốt đẹp.
Và, cuối cùng là ý kiến của một cựu Sĩ Quan Quân Y:
Xin được miễn nêu tên. Vắn tắt, tôi mong là đại hội thành công trong sự mong đợi của mọi người, nghĩa là đạt được mục đích tạo sự thông cảm giữa anh em cựu quân nhân với nhau, hầu đòi Tự Do Dân Chủ cho nước mình, không phải một đại hội cho những người mong tạo một thứ quyền lực mới để tranh thủ cho giai đoạn mới, giai đoạn Cộng Sản sụp đổ. Nhưng tôi cũng mong là nếu ai không đồng ý với việc làm của đại hội thì cứ nêu ý kiến xây dựng, xin đừng gây chia rẽ bằng cách nói xấu, bôi lọ đại hội. Hãy chờ xem việc làm của đại hội như thế nào rồi hãy phê bình, sửa chữa với thiện ý. Với hết tâm thành của một cựu sĩ quan, tôi mong Đại Hội đem lại nhiều thay đổi trong lề lối sinh hoạt của tất cả anh chị em cựu quân nhân, hầu đẩy mạnh công cuộc chiến đấu cho một nước Việt Nam Tự Do và Hạnh Phúc.
Chu Tất Tiến ghi nhanh

13/10/2019(Xem: 203)
vừa qua đời ngày 7 tháng 10 năm 2019 -- Chúng tôi -- nhiều nhà văn, nhà thơ, văn nghệ sĩ -- thành tâm chia buồn cùng tang quyến và cầu nguyện cho hương linh nhà thơ Du Tử Lê siêu sinh tịnh độ.
12/10/2019(Xem: 1924)
Tu tướng tức là dựa vào hình tướng bên ngoài: -Tụng kinh hấp dẫn… -Thuyết giảng cho hay …vẫn chỉ là hình tướng... Phát hành cả trăm băng đĩa, viết cả chục cuốn sách…...lấy cho được văn bằng Tiến Sĩ Phật Học…... “Thiền trà, thư pháp” cũng vẫn chỉ là hình tướng, nó chẳng biểu lộ sự chứng đắc của Thiền sư. -Làm thơ rồi nhờ nhạc sĩ phổ nhạc, ca sĩ nổi tiếng hát…chính là “bệnh”
12/10/2019(Xem: 319)
OSLO - Nhân vật nhận giải Nobel Hòa Bình 2019 (là giải thứ 100) là Thủ Tướng Abiy Admed của Ethiopia, theo tin từ thủ đô Na Uy ngày 11 tháng 10.
12/10/2019(Xem: 507)
Siêu thị nầy có lần mình quen Chiều cuối Đông phố mới lên đèn Hàng cây đỏ lá chờ cơn gió Hứa một đêm dài chắc lặng yên Em đẫy xe qua hàng trái cây Nầy em …xoài bưởi mãng cầu đây Quê hương một góc trời thu hẹp Gió Lái Thiêu về hoa mận bay
12/10/2019(Xem: 1790)
Một sao sáng trên bầu trời thi ca Việt Nam vừa vụt tắt. Nhà thơ Du Tử Lê đã qua đời tối thứ Hai 7/10/2019 tại Quận Cam, California.
12/10/2019(Xem: 579)
Bà Margarete Bause, dân biểu Quốc hội Liên Bang Đức, đã cho loan báo trên Facebook chính thức nhận bảo trợ cho ông Hoàng đức Bình, một nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền và môi sinh Việt Nam
12/10/2019(Xem: 591)
sau vài tuần, niềm vui của ông vơi dần, thay vào đó là nỗi nhớ nhà rất da diết – dù ông chẳng còn nhà; vì “nhà nước” đã chiếm đất để xây đường “cao tốc” hay bán cho Trung cộng ông cũng chả rõ
12/10/2019(Xem: 1637)
Bài báo nói trên là một minh chứng rõ ràng phản lại những lời vu cáo thiếu đứng đắn, vô trách nhiệm nhằm vào tổ chức VOICE cùng một số thiện nguyện viên có lòng, nhưng cũng là nỗi buồn phiền cho các nhà bảo trợ
12/10/2019(Xem: 1839)
Lịch sử cho thấy Liên Bang Sô Viết với một đế quốc CS lớn, nhiều nước thống thuộc hơn TC mà lại chết yểu, mới có 75 tuổi so với các đế quốc trên thế giới niên đại thường tính bằng thế kỷ.
12/10/2019(Xem: 206)
BRUSSELS - Liên Âu và vương quốc UK đồng ý tăng tốc thương lượng Brexit, sau cuộc tiếp xúc giữa bộ trưởng Brexit Steve Barclay của UK và trưởng đoàn Michel Barbier của Liên Âu vào ngày 11 tháng 10.
12/10/2019(Xem: 204)
LONDON - Vào ngày 11 tháng 10, khoảng 5, 6 người bị thương trong 1 vụ đâm chém tại thương xá Arndale tại trung tâm thành phố Manchester, Anh Quốc.
12/10/2019(Xem: 364)
JEDDAH - Tin BBC ngày 11 tháng 10: Tàu dầu Sabiti thuộc chủ quyền công ty quốc doanh Iran NIOC đã bị tấn công tại vùng biển cách cảng Jeddah của Saudi Arabia 60 dặm.
12/10/2019(Xem: 297)
IDLIB - Tin chiến sự ghi: lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ loan báo tổn thất nhân mạng đầu tiên, trong lúc bắt đầu vây đánh dân quân Kurd tại Ras al-Ain và Tal Abyad ven biên giới.
12/10/2019(Xem: 215)
NEW DEHLI - Lãnh tụ Trung Cộng đến nước lớn Nam Á ngày Thứ Sáu 11 tháng 10, để họp thượng đỉnh không chính thức thứ nhì với Thủ Tướng Natrenra Modi.
12/10/2019(Xem: 231)
KABUL - Taleban phản ứng dè dặt với các phát biểu của TT Trump, ngay cả sau tuyên bố của ông trong tháng qua “cơ may hòa đàm đã chết”.
Tin công nghệ
Dịch vụ stream nhạc Apple Music được giới thiệu từ năm 2015 và đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt
Khoảng đầu tháng 10/2019, báo cáo từ TF Securities và nhà phân tích Ming Chi Kuo gợi ý Apple chuẩn bị ra mắt hàng loạt sản phẩm mới vào nửa đầu năm 2020, bao gồm kính thông minh hợp tác với bên thứ ba.
iPhone SE 2 được dự đoán ra mắt đầu năm 2020, mang kiểu dáng của iPhone 8 và vi xử lý của iPhone 11.
Đẹp đẽ và mang dáng dấp tương lai, nhưng thiết kế của màn hình thác nước lại mang tính khoa trương về công nghệ kỹ thuật của nhà sản xuất hơn là hướng tới trải nghiệm người dùng.
Viên kim cương hai trong một được phát hiện tại một mỏ ở Siberia của Nga và được đặt tên là Kim cương Matryoshka, theo tên của búp bê Matryoshka truyền thống của nước Nga.
Những người thường đi máy bay sẽ thường được nghe tiếp viên hàng không thông báo rằng "Xin vui lòng tắt toàn bộ thiết bị điển tử để chuẩn bị cất cánh"... Vậy chúng ta làm điều đó vì mục đích gì? Tại sao?
Khoảng đầu tháng 10/2019, trên trạm vũ trụ quốc tế ISS, công ty công nghệ thực phẩm Aleph Farms tuyên bố đã thành công trong việc nhân giống tế bào gốc để sản xuất ra những miếng thịt nhân tạo ngoài môi trường không trọng lực.
Khoảng đầu tháng 10/2019, tòa án của Philadelphia đã đồng ý với đơn kiện của một người khởi kiện hãng dược phẩm Johnson & Johnson số tiền lên đến 8 tỷ USD. Lý do đưa ra là anh bị mắc căn bệnh phì đại tuyến vú ở nam giới khi hồi bé phải sử dụng 1 loại thuốc chống loạn thần của hãng.
Terry Hu lần đầu cảm nhận được vấn đề ở nơi làm việc của mình – một startup về game tại Bắc Kinh – khi ông chủ ngừng xuất hiện ở văn phòng. Sau đó hàng núi quà tặng miễn phí cho người dùng – những thẻ quà tặng, đồ chơi – cũng dần biến mất. Cuối cùng nhà đồng sáng lập cho biết, nguồn quỹ cho công ty đã cạn kiệt. Hu và 2/3 nhân viên bị sa thải.
Khoảng đầu tháng 10/2019, trong báo cáo tổng hợp đầu tiên về tình trạng thị lực trên toàn thế giới của WHO, hiện có ít nhất 2.2 tỷ người đang có các vấn đề về mắt, trong đó có 1 tỷ người đáng lẽ đã có thể phòng ngừa được các bệnh về mắt nếu được theo dõi thường xuyên.
Hàng rào thuế quan ông Trump áp đặt lên hàng hoá Trung Quốc khiến nhiều hãng công nghệ không còn mặn mà với “công xưởng của thế giới”.
Khoảng đầu tháng 10/201, tia sáng hy vọng cuối cùng cũng đã mở ra đối với Huawei vì các công ty công nghệ tại Mỹ có thể có cơ hội để hợp tác trở lại.
Giải Nobel vật lý năm 2019 thuộc về ba nhà khoa học là James Peebles, Michel Mayor và Didier Queloz vì sự nghiên cứu để hiểu rõ cấu trúc và lịch sử của vũ trụ, đồng thời là một công trình khám phá mới về một hành tinh có quỹ đạo quanh một ngôi sao bên ngoài hệ Mặt Trời.
Dòng Galaxy Note 10 khiến khá nhiều người e ngại với mức giá đắt đỏ, nhưng mọi thứ có thể thay đổi vào năm sau khi Samsung tung ra biến thể giá rẻ của thiết b
Khoảng đầu tháng 10/2019, một nhóm những nhà nghiên cứu từ Đại học Utah đã có một bước đột phá lớn về quang học khi phát triển một loại lens phẳng chỉ dày 10 micron, mỏng hơn 1,000 lần so với các ống kính thông thường. Và độ mỏng không làm giảm hiệu suất hoạt động của lens.