Hôm nay,  
Việt Báo Online

Hồ Sơ Bảo Lãnh Vẫn Còn Sống Dù Người Bảo Trợ Đã Qua Đời

09/08/200200:00:00(Xem: 4890)
Hồ Sơ Bảo Lãnh Vẫn Còn Sống Dù Người Bảo Trợ Đã Qua Đời
LTS. Ông Nguyễn Nam Lộc hiện là giám đốc Văn Phòng Di Trú và Tỵ Nạn, cơ quan Bác Ái Công Giáo, tổng giáo phận Los Angeles. Đồng thời cũng là cố vấn luật di trú được Hội Đồng Kháng Cáo Di Trú, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (Board of Immigration Appeals - U.S./D.O.J.) chuẩn thuận, để đại diện thân chủ trước Sở Di Trú cũng như trước Tòa Án Di Trú.
Theo nguyên tắc của sở di trú, thì một khi mà người bảo trợ (the petitioner) của mẫu đơn I-130 qua đời, thì hồ sơ bảo lãnh cũng sẽ tự động "chết" theo. Ngoại trừ hai trường hợp dưới đây:
· Trường hợp Thứ Nhất, dành cho những người góa vợ hoặc quả phụ của Công Dân Mỹ.
Có một số trường hợp, những người góa vợ hoặc quả phụ (widow/widowers), vẫn có thể xin điều chỉnh tình trạng di trú để trở thành Thường Trú Nhân, dù người phối ngẫu đang bảo lãnh họ đã qua đời, nếu hội đủ những điều kiện đòi hỏi sau đây:
1. Đã lập gia đình hợp pháp với một công dân Mỹ.
2. Người phối ngẫu bảo trợ đã có quốc tịch Hoa Kỳ trước khi qua đời (không nhất thiết phải trong suốt thời gian hôn phối).
3. Đã kết hôn tối thiểu là 2 năm, trước khi người phối ngẫu bảo trợ qua đời.
4. Không ở trong tình trạng chia ly chính thức (legally separated), vào thời điểm người phối ngẫu bảo trợ qua đời.
5. Đương đơn phải nộp đơn xin tự bảo trợ mẫu I-360, trong vòng 2 năm kể từ ngày người phối ngẫu bảo trợ qua đời.
6. Đương đơn không ở trong tình trạng bị "cấm nhập cảnh" (inadmissible).
Ngoài ra đương đơn cũng không được tái giá (remarried) trước ngày xin chiếu khán di dân theo điều khoản này. Dựa vào bộ luật di trú hiện hành, những người ở trong trường hợp vừa kể sẽ được liệt vào thành phần "liên hệ trực thuộc" (immediate relatives), do đó chiếu khán nhập cảnh luôn luôn có hiệu lực và sẽ không bị hạn chế bởi thứ tự ưu tiên (preference categories).
Muốn được thụ hưởng quyền lợi này, thì điều kiện đầu tiên đòi hỏi là đương sự phải điền vào đơn xin tự bảo trợ, mẫu I-360 có tên là "Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant". Lệ phí hiện tại là $130.00 dollars. Những chi tiết điền đơn đòi hỏi cũng không rắc rối lắm, chúng tôi xin hướng dẫn một cách tổng quát như sau: Đương đơn hãy bỏ qua Part 1, nhưng check vào Box (b) của Part 2, và điền lý lịch căn bản của mình vào Part 3.
Nếu đương đơn đã nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện "phi di dân" (nonimmigrant), thí dụ như du lịch, du học v..v.., thì cũng vẫn có thể nộp đơn tự bảo trợ mẫu I-360, dù đang sống quá hạn di trú hoặc đang làm việc mà không có giấy phép ở Hoa Kỳ. Thêm vào đó nữa là nếu đương sự nộp đơn I-360 cho sở di trú trước ngày 30, tháng 4, 2001 thì xem như đã đủ điều kiện để được điều chỉnh tình trạng di trú ngay tại Hoa Kỳ theo điều khoản 245(i). Tuy nhiên, dù ở trong trường hợp nào thì đương đơn cũng đều phải ghi tên cùng địa chỉ của lãnh sứ quán Hoa Kỳ tại quốc gia nơi mình sinh sống trước khi đến Mỹ vào Part 4, để đề phòng trường hợp bị phỏng vấn ở nước ngoài. Bỏ qua Part 5 & 6. Cung cấp thêm dữ kiện lý lịch khác vào Part 7. Và nhớ liệt kê danh sách những người con độc thân, dưới 21 tuổi vào Part 8, để họ có thể được đi theo cùng với đương đơn.
Sau đây là những chứng từ đòi hỏi phải đính kèm với mẫu I-360:
- Chứng từ công dân Mỹ của người phối ngẫu bảo trợ đã quá cố (khai sanh nếu đẻ ở Hoa Kỳ hoặc chứng chỉ nhập tịch)
- Giấy khai tử của người phối ngẫu bảo trợ đã quá cố.
- Hôn thú
- Giấy ly dị, nếu có những cuộc hôn nhân trước đó.
- Và khai sanh của các con độc thân, dưới 21.
Đương đơn thuộc diện góa vợ hoặc quả phụ (widow/widowers) không bị đòi hỏi phải cung cấp chứng chỉ cam kết trợ giúp (affidavit of support), hay thường được gọi là giấy bảo trợ tài chánh, mẫu I-864, khi xin tự bảo trợ, hoặc điều chỉnh tình trạng di trú.
Nếu đương đơn đang sống ở Hoa Kỳ, và hội đủ điều kiện của điều khỏan 245(i), thì đương sự có thể nộp đơn xin tự bảo trợ I-360, cùng một lúc với đơn xin điều chỉnh tình trạng di trú, mẫu I-485 tại trụ sở cơ quan di trú địa phương. Nhưng nếu đương đơn chưa hội đủ điều kiện để điều chỉnh tình trạng di trú, thì phải gởi mẫu I-360 về trung tâm dịch vụ di trú vùng (INS services center) tùy theo tiểu bang nơi mình cư ngụ. Còn nếu đương đơn sống ngoài nước Mỹ, thì phải nộp mẫu I-360 tại lãnh sứ quán Hoa Kỳ ở quốc gia nơi mình đang sinh sống.
· Trường hợp Thứ Hai, dành cho các đơn bảo lãnh I-130 khác, đã được Sở Di Trú chấp thuận.
Mặc dù quy tắc của sở di trú Hoa Kỳ minh định rằng các đơn bảo lãnh I-130 sẽ tự động chấm dứt ngay sau khi người bảo trợ qua đời. Tuy nhiên cùng một lúc, thì luật di trú cũng đưa ra một điều khoản ngoại lệ, cho phép người được bảo trợ (the beneficiary) có thể xin "hồi phục" (reinstate) đơn xin bảo lãnh I-130 đã được chấp thuận, nếu chứng minh được rằng, việc hủy bỏ hồ sơ đang bảo lãnh là một quyết định không thích đáng (inappropriate), dựa trên khía cạnh nhân đạo (humanitarian factors).
Thủ tục này bắt đầu bằng việc, người được bảo trợ phải viết một lá thư yêu cầu, đồng thời tùy theo trường hợp, đính kèm những chứng từ cần thiết bao gồm các văn kiện như sau:
- Một đơn tự khai, mà người được bảo trợ phải trình bầy lý do cùng chi tiết của những khía cạnh nhân đạo để xin hồi phục hồ sơ bảo lãnh.
- Giấy chấp thuận của đơn xin bảo trợ, mẫu I-797 (Notice of Approval)
- Chứng từ về thời gian đã sống trên đất Mỹ.
- Chứng từ liên hệ với các thân nhân khác đang có mặt tại Hoa Kỳ cùng tình trạng di trú của họ.
- Chứng từ về tình trạng sức khỏe của đương đơn cùng thân nhân đi kèm.
- Tình trạng đời sống kinh tế và chính trị tại quê hương của đương đơn.
- Chi tiết về mối liên hệ với cư dân địa phương nơi đương đơn đang cư trú, cùng sự tham gia vào các công tác xã hội hoặc sinh hoạt cộng đồng.
- Lời khai của những thân hữu, quý vị lãnh đạo tinh thần, chủ hãng, hoặc các nhân chứng khác đề cao tư cách đạo đức cùng sự lợi ích của đương đơn đối với cộng đồng.
- Các chứng minh khác liên quan đến những lý do nhân đạo.
Tờ tự khai của người được bảo trợ nên đề cập và tập trung vào những khía cạnh chính sau đây: (1) thời gian sống ở Mỹ; (2) mối liên hệ với người bảo trợ; (3) những khó khăn về kinh tế hoặc trở ngại cùng cực khác (hardships) mà đương đơn sẽ phải đương đầu nếu trở lại sống trên quê hương của họ; (4) có những thân nhân nào đang cư ngụ ở Hoa Kỳ và còn ai đang sống nơi quê nhà; (5) sự hòa nhập vào xã hội Mỹ, kể cả các mối liên hệ với cộng đồng địa phương; (6) tình trạng sức khỏe của đương đơn cùng thân nhân đi kèm; (7) tuổi tác của đương đơn; (8) khả năng Anh ngữ; (9) bằng chứng về tư cách đạo đức và (10) không vi phạm luật di trú. (Những lý do vừa đề nghị ở trên chỉ có tính cách hướng dẫn tổng quát, tùy theo từng trường hợp, đương đơn nên sưu tầm thêm những dữ kiện khác, hầu nhấn mạnh vào khía cạnh nhân đạo, hoặc cung cấp cho các cơ quan trợ giúp pháp lý chuyên về luật di trú để hoàn tất tờ tự khai cho hợp tình, hợp cảnh).
Bước kế tiếp là nộp đơn xin hồi phục mẫu I-130 (reinstate the I-130) tại địa chỉ sở di trú nơi đang quản lý hồ sơ bảo lãnh của mình. Thường là tại trung tâm dịch vụ di trú vùng (INS services center). Trong trường hợp người được bảo lãnh đang tiến hành thủ tục điều chỉnh tình trạng di trú, thì hồ sơ sẽ nằm tại sở di trú địa phương (INS district office). Còn nếu ứng đơn sống ngoài Hoa Kỳ thì phải thông báo đến lãnh sứ quán Hoa Kỳ (U.S. consulate) ở quốc gia nơi mình đang sinh sống hoặc tại Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (National Visa Center). Nhớ nói rằng quý vị đang có ý định nộp đơn xin hồi phục cũng như đang tiến hành thủ tục này (trước khi họ đóng hồ sơ và gởi trả về kho dự trữ tài liệu quốc gia).
· Điều kiện đòi hỏi mẫu "Bảo Trợ Tài Chánh" (Affidavit of Support).
Như đã trình bầy ở trên, nếu trường hợp thứ nhất tức là diện góa vợ hoặc quả phụ (widow/widowers) không bị đòi hỏi phải cung cấp giấy bảo trợ tài chánh (affidavit of support), mẫu I-864, thì ngược lại các đơn xin bảo lãnh nằm trường hợp thứ hai vẫn phải thỏa mãn điều kiện này. Tuy nhiên một trong những điều khoản cải tổ quan trọng của đạo luật di trú năm 1996 liên hệ đến trách nhiệm của người bảo trợ, đã làm cho sự việc vừa kể trở nên mâu thuẫn, phức tạp và đưa đến bế tắc. Đó là việc đòi hỏi tất cả những người bảo trợ (the petitioners) của mẫu đơn I-130, đồng thời cũng phải điền và ký vào mẫu bảo trợ tài chánh, I-864. Vì thế cho nên trong trường hợp người bảo trợ qua đời, thì dù người được bảo trợ (the beneficiary) xin hồi phục đơn bảo lãnh I-130 và dù sở di trú chấp thuận dựa trên những khía cạnh nhân đạo. Thế nhưng họ vẫn không được phép "miễn trừ"(waive) việc nộp mẫu bảo trợ tài chánh, ngay cả trong trường hợp có một thân nhân khác sẵn sàng đứng ra nhận trách nhiệm thay thế. Chính vì lẽ đó mà rất nhiều hồ sơ bảo lãnh đã tự động "chết" theo người bảo trợ. Tạo cảnh dở khóc, dở cười cho biết bao di dân "hụt".
Tuy nhiên, vào đầu năm nay, tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush đã ký ban hành đạo luật di trú HR. 1892, có tên là "Family Sponsor Immigration Act of 2001" (Đạo Luật Di Trú Bảo Trợ Gia Đình 2001), công luật số PL. 107-150, cho phép người di dân tương lai có thể yêu cầu một thân nhân khác trong gia đình đứng ra ký giấy bảo trợ tài chánh I-864, thay cho người bảo trợ chính, trong trường hợp họ đã qua đời. Luật mới cũng đã minh định rõ những thành phần được phép hành sử như một người bảo trợ thay thế, dựa trên mối liên hệ sau đây đối với người được bảo trợ: Vợ chồng, cha mẹ, ông bà nhạc, con cái trên 18 tuổi, anh chị em ruột, con cái và anh chị em dâu rể, kể cả ông bà, cùng các cháu nội ngoại.
Đạo luật di trú mới này có tính cách hồi tố, và có giá trị cho tất cả các hồ sơ dù đã nộp trước đây, hiện tại hay trong tương lai. Vì thế nó được xem như là một liều thuốc hồi sinh, làm sống lại những những hồ sơ bảo lãnh tưởng đã chết theo người bảo trợ, đồng thời đem niềm hy vọng mới đến những người di dân, hầu như đã không còn cơ hội nhập cảnh Hoa Kỳ.
Nếu quý vị độc giả cần thêm chi tiết hoặc văn bản của công luật PL.107-150, xin liên lạc với chúng tôi ở số (213) 251-3460.
Nam Lộc

16/10/2019(Xem: 188)
Columbus Day năm nay 2019 nhằm Thứ Hai 14 tháng 10. Đây là ngày lễ của Liên bang Mỹ, đa số tiểu bang cho công sở, trường học nghỉ, có tiểu bang không.
16/10/2019(Xem: 168)
WASHINGTON - Tin Reuters: thông tấn Interfax của Nga cho hay: vào ngày 15/10 bộ trưởng quôc phòng của chính quyền Putin và bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ mở điện đàm để thảo luận hồ sơ Syria.
16/10/2019(Xem: 79)
WASHINGTON - World Economic Outlook (WEO), là tài liệu thẩm định tiềm lực của kinh tế thế giới của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, hạ thấp đáng kể dự báo về tỉ lệ tăng trưởng GDP hàng năm của 2 nước Hồi Giáo Iran và Saudi Arabia.
16/10/2019(Xem: 94)
PARIS - 5 thành viên của 1 tổ khủng bố nằm vùng toàn nữ bị trừng phạt bằng án tù 5 đến 32 năm, trong mưu toan đánh bom bất thành nhà thờ Notre Dame- dấu ấn của thủ đô Pháp vào năm 2015.
16/10/2019(Xem: 80)
ISTANBUL - Bỏ ngoài tai cảnh cáo của TT Trump, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tự bênh vực can thiệp quân sự tại Syria, xác quyết nhu cầu đánh SDF cho tới khi đạt mục tiêu.
16/10/2019(Xem: 99)
MEXICO CITY - Vào ngày 14/10, công xa đưa cảnh sát đi cưỡng chế lệnh bắt của tòa án bị phục kích tại tỉnh bang Michoacan, miền tây Mexico, khiến ít nhất 14 cảnh sát thiệt mạng.
16/10/2019(Xem: 75)
IDLIB - Lực lượng của chế độ Assad tại Syria tiến đánh SDF tại vùng đông bắc đã nắm quyền kiểm soát thị trấn Manbij và trại định cư gần bên, theo tin quân sự Nga.
16/10/2019(Xem: 75)
SANAA - Viên chức Yemen báo tin: binh lính từ lân bang Saudi Arabia đã nắm quyền kiểm soát phi trường và cảng tại khu vực Aden, là thủ đô tạm.
16/10/2019(Xem: 82)
MANILA - Giới phê bình nhận xét: Tướng Oscar Albayaldes - tư lệnh cảnh sát Philippines- nghỉ phép trươc ngày về hưu là tìm kiếm “xuất ngũ mềm”, khi ông bị tố dính líu tai tiếng về thuộc cấp bán ma túy tịch thu, gọi bằng tên “ninja cops” từ vài tháng qua.
16/10/2019(Xem: 94)
HONG KONG - Các nguồn tin báo trước: các sáng kiến phúc lợi xã hội, gồm hỗ trợ gia cư sẽ là điểm quan yếu trong diễn văn về chính sách năm thứ 3, sẽ được đọc vào tuần tới của đặc khu trưởng Carrie Lam.
16/10/2019(Xem: 187)
Ước tính có khoảng 50 quả bom hạt nhân được lưu trữ tại căn cứ không quân Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ, đang trở thành những quân bài mặc cả tiềm năng trong mối quan hệ căng thẳng giữa Washington và Ankara, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào miền Bắc Syria.
16/10/2019(Xem: 135)
Trước khi phát hành, iOS 13 từng được kỳ vọng giúp những mẫu iPhone đời cũ có thể hoạt động mượt mà, ổn định hơn.
16/10/2019(Xem: 163)
VENICE COUNTY - Ông lão 94 tuổi ở Florida gọi cảnh sát để báo tin đã giết vợ, và bị kết tội cố sát cấp 1.
16/10/2019(Xem: 156)
FORT WORTH - Tin của cảnh sát Fort Worth Texas cho hay: Vào tối Thứ Bảy 12 tháng 10, cảnh sát viên Aaron Dean đã bắn chết Atatiana Jefferson 28 tuổi ngay trong phòng ngủ của bà ta.
16/10/2019(Xem: 202)
WASHINGTON - Ông John Bolton, là nhân vật có tiếng diều hâu, từng làm cố vấn an ninh quốc gia của TT Trump, mới thôi việc vì bất đồng chính sách với TT Trump.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 10/2019, tại sự kiện Made by Google 2019 được tổ chức ở New York (Mỹ), Google đã chính thức ra mắt Pixel Buds 2 - mẫu tai nghe không dây tiếp theo của hãng, sau thành công từ người tiền nhiệm Pixel Buds từng được giới thiệu vào năm 2017.
Khoảng giữa tháng 10/2019, cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu của con người ghi nhận thêm một tin lạc quan.
“Chuyện thật như đùa” đang xảy ra với một số người dùng Facebook. Sau khi báo cáo tài khoản giả mạo, lừa đảo, họ lại bị mạng xã hội khóa nick.
Nếu bầu trời nơi ta sống cũng ảo diệu như thế này, có lẽ nhiều người sẽ chiêm ngưỡng nó thường xuyên hơn!
Khoảng giữa tháng 10/2019, trang The Hollywood Reporter cho biết hãng phim của Apple hiện vẫn chưa được đặt tên chính thức, nhưng sẽ do các giám đốc bộ phận Worldwide Video mới của công ty là Zack Van Amburg và Jamie Erlicht điều hành
Từ trước đến nay, trình duyệt Safari của Apple, vẫn gửi dữ liệu tới Google Safe Browsing để giúp bảo vệ người dùng tránh khỏi những trang web lừa đảo. Nhưng có vẻ như công ty Internet Trung Quốc - Tencent cũng nhận được dữ liệu.
Ở Châu Á, các ứng dụng như WeChat, Alipay, Grab, Go-Jek, Paytm, Kakao và Line đang trở thành một phần không thể thiếu của nhiều người. Phần lớn đều bắt đầu từ các tính năng cơ bản như nhắn tin, thanh toán, gọi xe… nhưng dần trở nên đa năng hơn.
Khoảng giữa tháng 10/2019, một số nguồn tin cho biết Apple gửi dữ liệu của người dùng iOS về Trung Quốc, ngay sau đó, Apple đã trả lời cụ thể hơn về vụ việc.
Khoảng giữa tháng 10/2019, tạp chí Học viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ đăng tải một báo cáo khoa học mới tới từ các nhà nghiên cứu tại Na Uy và Thụy Điển, cũng có thể coi là một tia hy vọng mới cho nhân loạ
Khoảng giữa tháng 10/2019, Samsung đưa ra cảnh báo người dùng Galaxy S10 không nên dán những tấm kính cường lực màn hình hoặc những miếng dán bảo vệ màn hình trên thị trường tự do.
Khoảng giữa tháng 10/2019, một số nguồn tin cho biết, Singapore sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm quảng cáo các loại đồ uống chứa nhiều đường. Động thái được đưa ra sau khi quốc gia Đông Nam Á tuyên chiến với bệnh tiểu đường.
Sự ra mắt của Libra vào ngày 18/06/2019 đã tạo ra một chiến trường mới trong việc mở rộng một cách “vĩ cuồng” (megalomaniacal) của Facebook.
PalmOS, nền tảng từng chiếm 73.94% thị phần vào năm 1999 dần thất thế rồi biến mất. Sang Quý 2/2009, Android tiến lên vị trí thứ năm với 2.18% thị phần.
Khoảng giữa tháng 10/2019, công ty dịch vụ tài chính Finco Services ở bang Delaware đã khởi kiện Facebook vì ăn cắp bản quyền logo dấu ngã xoáy cho dự án tiền ảo Libra tại một tòa án ở New York. Công ty cũng đang kiện chính người thiết kế cũ của mình đã làm logo cho Facebook, vì sử dụng lại thiết kế.
Lẽ dĩ nhiên, không phải tất cả xu hướng công nghệ phổ biến trong 10 năm qua đều tốt đẹp, có những thứ khiến cho cuộc sống trở nên tồi tệ hơn. Đó là những gì?