Hồ Sơ Bảo Lãnh Vẫn Còn Sống Dù Người Bảo Trợ Đã Qua Đời

09/08/200200:00:00(Xem: 5823)
LTS. Ông Nguyễn Nam Lộc hiện là giám đốc Văn Phòng Di Trú và Tỵ Nạn, cơ quan Bác Ái Công Giáo, tổng giáo phận Los Angeles. Đồng thời cũng là cố vấn luật di trú được Hội Đồng Kháng Cáo Di Trú, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (Board of Immigration Appeals - U.S./D.O.J.) chuẩn thuận, để đại diện thân chủ trước Sở Di Trú cũng như trước Tòa Án Di Trú.
Theo nguyên tắc của sở di trú, thì một khi mà người bảo trợ (the petitioner) của mẫu đơn I-130 qua đời, thì hồ sơ bảo lãnh cũng sẽ tự động "chết" theo. Ngoại trừ hai trường hợp dưới đây:
· Trường hợp Thứ Nhất, dành cho những người góa vợ hoặc quả phụ của Công Dân Mỹ.
Có một số trường hợp, những người góa vợ hoặc quả phụ (widow/widowers), vẫn có thể xin điều chỉnh tình trạng di trú để trở thành Thường Trú Nhân, dù người phối ngẫu đang bảo lãnh họ đã qua đời, nếu hội đủ những điều kiện đòi hỏi sau đây:
1. Đã lập gia đình hợp pháp với một công dân Mỹ.
2. Người phối ngẫu bảo trợ đã có quốc tịch Hoa Kỳ trước khi qua đời (không nhất thiết phải trong suốt thời gian hôn phối).
3. Đã kết hôn tối thiểu là 2 năm, trước khi người phối ngẫu bảo trợ qua đời.
4. Không ở trong tình trạng chia ly chính thức (legally separated), vào thời điểm người phối ngẫu bảo trợ qua đời.
5. Đương đơn phải nộp đơn xin tự bảo trợ mẫu I-360, trong vòng 2 năm kể từ ngày người phối ngẫu bảo trợ qua đời.
6. Đương đơn không ở trong tình trạng bị "cấm nhập cảnh" (inadmissible).
Ngoài ra đương đơn cũng không được tái giá (remarried) trước ngày xin chiếu khán di dân theo điều khoản này. Dựa vào bộ luật di trú hiện hành, những người ở trong trường hợp vừa kể sẽ được liệt vào thành phần "liên hệ trực thuộc" (immediate relatives), do đó chiếu khán nhập cảnh luôn luôn có hiệu lực và sẽ không bị hạn chế bởi thứ tự ưu tiên (preference categories).
Muốn được thụ hưởng quyền lợi này, thì điều kiện đầu tiên đòi hỏi là đương sự phải điền vào đơn xin tự bảo trợ, mẫu I-360 có tên là "Petition for Amerasian, Widow(er), or Special Immigrant". Lệ phí hiện tại là $130.00 dollars. Những chi tiết điền đơn đòi hỏi cũng không rắc rối lắm, chúng tôi xin hướng dẫn một cách tổng quát như sau: Đương đơn hãy bỏ qua Part 1, nhưng check vào Box (b) của Part 2, và điền lý lịch căn bản của mình vào Part 3.
Nếu đương đơn đã nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện "phi di dân" (nonimmigrant), thí dụ như du lịch, du học v..v.., thì cũng vẫn có thể nộp đơn tự bảo trợ mẫu I-360, dù đang sống quá hạn di trú hoặc đang làm việc mà không có giấy phép ở Hoa Kỳ. Thêm vào đó nữa là nếu đương sự nộp đơn I-360 cho sở di trú trước ngày 30, tháng 4, 2001 thì xem như đã đủ điều kiện để được điều chỉnh tình trạng di trú ngay tại Hoa Kỳ theo điều khoản 245(i). Tuy nhiên, dù ở trong trường hợp nào thì đương đơn cũng đều phải ghi tên cùng địa chỉ của lãnh sứ quán Hoa Kỳ tại quốc gia nơi mình sinh sống trước khi đến Mỹ vào Part 4, để đề phòng trường hợp bị phỏng vấn ở nước ngoài. Bỏ qua Part 5 & 6. Cung cấp thêm dữ kiện lý lịch khác vào Part 7. Và nhớ liệt kê danh sách những người con độc thân, dưới 21 tuổi vào Part 8, để họ có thể được đi theo cùng với đương đơn.
Sau đây là những chứng từ đòi hỏi phải đính kèm với mẫu I-360:
- Chứng từ công dân Mỹ của người phối ngẫu bảo trợ đã quá cố (khai sanh nếu đẻ ở Hoa Kỳ hoặc chứng chỉ nhập tịch)
- Giấy khai tử của người phối ngẫu bảo trợ đã quá cố.
- Hôn thú
- Giấy ly dị, nếu có những cuộc hôn nhân trước đó.
- Và khai sanh của các con độc thân, dưới 21.
Đương đơn thuộc diện góa vợ hoặc quả phụ (widow/widowers) không bị đòi hỏi phải cung cấp chứng chỉ cam kết trợ giúp (affidavit of support), hay thường được gọi là giấy bảo trợ tài chánh, mẫu I-864, khi xin tự bảo trợ, hoặc điều chỉnh tình trạng di trú.
Nếu đương đơn đang sống ở Hoa Kỳ, và hội đủ điều kiện của điều khỏan 245(i), thì đương sự có thể nộp đơn xin tự bảo trợ I-360, cùng một lúc với đơn xin điều chỉnh tình trạng di trú, mẫu I-485 tại trụ sở cơ quan di trú địa phương. Nhưng nếu đương đơn chưa hội đủ điều kiện để điều chỉnh tình trạng di trú, thì phải gởi mẫu I-360 về trung tâm dịch vụ di trú vùng (INS services center) tùy theo tiểu bang nơi mình cư ngụ. Còn nếu đương đơn sống ngoài nước Mỹ, thì phải nộp mẫu I-360 tại lãnh sứ quán Hoa Kỳ ở quốc gia nơi mình đang sinh sống.
· Trường hợp Thứ Hai, dành cho các đơn bảo lãnh I-130 khác, đã được Sở Di Trú chấp thuận.
Mặc dù quy tắc của sở di trú Hoa Kỳ minh định rằng các đơn bảo lãnh I-130 sẽ tự động chấm dứt ngay sau khi người bảo trợ qua đời. Tuy nhiên cùng một lúc, thì luật di trú cũng đưa ra một điều khoản ngoại lệ, cho phép người được bảo trợ (the beneficiary) có thể xin "hồi phục" (reinstate) đơn xin bảo lãnh I-130 đã được chấp thuận, nếu chứng minh được rằng, việc hủy bỏ hồ sơ đang bảo lãnh là một quyết định không thích đáng (inappropriate), dựa trên khía cạnh nhân đạo (humanitarian factors).
Thủ tục này bắt đầu bằng việc, người được bảo trợ phải viết một lá thư yêu cầu, đồng thời tùy theo trường hợp, đính kèm những chứng từ cần thiết bao gồm các văn kiện như sau:

- Một đơn tự khai, mà người được bảo trợ phải trình bầy lý do cùng chi tiết của những khía cạnh nhân đạo để xin hồi phục hồ sơ bảo lãnh.
- Giấy chấp thuận của đơn xin bảo trợ, mẫu I-797 (Notice of Approval)
- Chứng từ về thời gian đã sống trên đất Mỹ.
- Chứng từ liên hệ với các thân nhân khác đang có mặt tại Hoa Kỳ cùng tình trạng di trú của họ.
- Chứng từ về tình trạng sức khỏe của đương đơn cùng thân nhân đi kèm.
- Tình trạng đời sống kinh tế và chính trị tại quê hương của đương đơn.
- Chi tiết về mối liên hệ với cư dân địa phương nơi đương đơn đang cư trú, cùng sự tham gia vào các công tác xã hội hoặc sinh hoạt cộng đồng.
- Lời khai của những thân hữu, quý vị lãnh đạo tinh thần, chủ hãng, hoặc các nhân chứng khác đề cao tư cách đạo đức cùng sự lợi ích của đương đơn đối với cộng đồng.
- Các chứng minh khác liên quan đến những lý do nhân đạo.
Tờ tự khai của người được bảo trợ nên đề cập và tập trung vào những khía cạnh chính sau đây: (1) thời gian sống ở Mỹ; (2) mối liên hệ với người bảo trợ; (3) những khó khăn về kinh tế hoặc trở ngại cùng cực khác (hardships) mà đương đơn sẽ phải đương đầu nếu trở lại sống trên quê hương của họ; (4) có những thân nhân nào đang cư ngụ ở Hoa Kỳ và còn ai đang sống nơi quê nhà; (5) sự hòa nhập vào xã hội Mỹ, kể cả các mối liên hệ với cộng đồng địa phương; (6) tình trạng sức khỏe của đương đơn cùng thân nhân đi kèm; (7) tuổi tác của đương đơn; (8) khả năng Anh ngữ; (9) bằng chứng về tư cách đạo đức và (10) không vi phạm luật di trú. (Những lý do vừa đề nghị ở trên chỉ có tính cách hướng dẫn tổng quát, tùy theo từng trường hợp, đương đơn nên sưu tầm thêm những dữ kiện khác, hầu nhấn mạnh vào khía cạnh nhân đạo, hoặc cung cấp cho các cơ quan trợ giúp pháp lý chuyên về luật di trú để hoàn tất tờ tự khai cho hợp tình, hợp cảnh).
Bước kế tiếp là nộp đơn xin hồi phục mẫu I-130 (reinstate the I-130) tại địa chỉ sở di trú nơi đang quản lý hồ sơ bảo lãnh của mình. Thường là tại trung tâm dịch vụ di trú vùng (INS services center). Trong trường hợp người được bảo lãnh đang tiến hành thủ tục điều chỉnh tình trạng di trú, thì hồ sơ sẽ nằm tại sở di trú địa phương (INS district office). Còn nếu ứng đơn sống ngoài Hoa Kỳ thì phải thông báo đến lãnh sứ quán Hoa Kỳ (U.S. consulate) ở quốc gia nơi mình đang sinh sống hoặc tại Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (National Visa Center). Nhớ nói rằng quý vị đang có ý định nộp đơn xin hồi phục cũng như đang tiến hành thủ tục này (trước khi họ đóng hồ sơ và gởi trả về kho dự trữ tài liệu quốc gia).
· Điều kiện đòi hỏi mẫu "Bảo Trợ Tài Chánh" (Affidavit of Support).
Như đã trình bầy ở trên, nếu trường hợp thứ nhất tức là diện góa vợ hoặc quả phụ (widow/widowers) không bị đòi hỏi phải cung cấp giấy bảo trợ tài chánh (affidavit of support), mẫu I-864, thì ngược lại các đơn xin bảo lãnh nằm trường hợp thứ hai vẫn phải thỏa mãn điều kiện này. Tuy nhiên một trong những điều khoản cải tổ quan trọng của đạo luật di trú năm 1996 liên hệ đến trách nhiệm của người bảo trợ, đã làm cho sự việc vừa kể trở nên mâu thuẫn, phức tạp và đưa đến bế tắc. Đó là việc đòi hỏi tất cả những người bảo trợ (the petitioners) của mẫu đơn I-130, đồng thời cũng phải điền và ký vào mẫu bảo trợ tài chánh, I-864. Vì thế cho nên trong trường hợp người bảo trợ qua đời, thì dù người được bảo trợ (the beneficiary) xin hồi phục đơn bảo lãnh I-130 và dù sở di trú chấp thuận dựa trên những khía cạnh nhân đạo. Thế nhưng họ vẫn không được phép "miễn trừ"(waive) việc nộp mẫu bảo trợ tài chánh, ngay cả trong trường hợp có một thân nhân khác sẵn sàng đứng ra nhận trách nhiệm thay thế. Chính vì lẽ đó mà rất nhiều hồ sơ bảo lãnh đã tự động "chết" theo người bảo trợ. Tạo cảnh dở khóc, dở cười cho biết bao di dân "hụt".
Tuy nhiên, vào đầu năm nay, tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush đã ký ban hành đạo luật di trú HR. 1892, có tên là "Family Sponsor Immigration Act of 2001" (Đạo Luật Di Trú Bảo Trợ Gia Đình 2001), công luật số PL. 107-150, cho phép người di dân tương lai có thể yêu cầu một thân nhân khác trong gia đình đứng ra ký giấy bảo trợ tài chánh I-864, thay cho người bảo trợ chính, trong trường hợp họ đã qua đời. Luật mới cũng đã minh định rõ những thành phần được phép hành sử như một người bảo trợ thay thế, dựa trên mối liên hệ sau đây đối với người được bảo trợ: Vợ chồng, cha mẹ, ông bà nhạc, con cái trên 18 tuổi, anh chị em ruột, con cái và anh chị em dâu rể, kể cả ông bà, cùng các cháu nội ngoại.
Đạo luật di trú mới này có tính cách hồi tố, và có giá trị cho tất cả các hồ sơ dù đã nộp trước đây, hiện tại hay trong tương lai. Vì thế nó được xem như là một liều thuốc hồi sinh, làm sống lại những những hồ sơ bảo lãnh tưởng đã chết theo người bảo trợ, đồng thời đem niềm hy vọng mới đến những người di dân, hầu như đã không còn cơ hội nhập cảnh Hoa Kỳ.
Nếu quý vị độc giả cần thêm chi tiết hoặc văn bản của công luật PL.107-150, xin liên lạc với chúng tôi ở số (213) 251-3460.
Nam Lộc

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.