Hôm nay,  

Hỏi - Đáp: Lãi Từ Tiền Vay Mua Nhà Được Trừ Thuế

17/08/200400:00:00(Xem: 2342)
Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC
1. Tôi vừa mua một căn nhà để ở. Xin cho biết những khoản tiền nào trong hợp đồng chuyển tài sản tôi có thể dùng để khai giảm thuế"
-- Nếu quý vị đã mua nhà, quý vị có lẽ đã phải trả các chi phí chuyển nhượng hoặc hoàn tất việc mua bán nhà ngoài giá cả đã thoả thuận về căn nhà. Các chi phí chuyển nhượng tài sản là căn nhà thường được chia ra cho cả người bán nhà và người mua nhà theo hợp đồng mua bán, theo tục lệ địa phương hoặc theo sự hiểu biết của đôi bên. Trường hợp quý vị xây nhà để ở, quý vị phải trả tất cả các phí khoản này khi quý vị mua đất hoặc khi quý vị nhận tiền vay để mua nhà hay mua đất.
Các chi phí hoàn tất hồ sơ mua nhà quý vị có thể khai để trừ thuế là lãi từ số tiền vay để mua nhà, phụ phí đi kèm với tiền lãi vay (chấm/points) và một số các loại thuế bất động sản. Quý vị có thể khai các chi phí này trên hồ sơ thuế của năm quý vị mua căn nhà khi quý vị liệt kê các chi phí để trừ thuế. Người bán và người mua nhà sẽ cùng chia khoản thuế bất động sản căn cứ trên thời gian mỗi người sở hữu căn nhà.
Quý vị cộng chung các chi phí này vào số tiền phải trả khi quý vị mua căn nhà. Đây là giá thành của căn nhà (basis) khi quý vị trở thành sở hữu chủ. (Sau này, khi quý vị sửa chữa hoặc nâng cấp căn nhà, quý vị có thể cộng một số các phí tổn sửa chữa vào giá thành khi mua nhà; đây là giá thành mới quý vị cần giữ các hóa đơn sửa chữa để chứng minh giá thành mới này khi quý vị tính số lời hay tiền bị lỗ khi bán nhà).
Một số các chi phí quý vị phải trả khi làm thủ tục mua nhà không được trừ thuế hoặc cộng chung vào giá thành căn nhà là các chi phí quý vị phải trả khi làm thủ tục mượn tiền mua nhà. Về các chi phí này, quý vị có thể tham khảo thêm trên ấn bản 530 - Các Thông Tin Cần Biết Liên Quan Đến Thuế Dành Cho Người Làm Chủ Căn Nhà Đầu Tiên (Publication 530 - Tax Information for First Homeowners) và ấn bản 936 - Lãi Trên Tiền Vay Để Mua Nhà Được Trừ Thuế (Publication 936 - Home Mortgage Interest Deduction).
2. Tôi có vay một số tiền để mua căn nhà gia đình tôi hiện đang ở; tôi còn một khoản vay khác cho khu đất tôi mua định để xây một căn nhà khác. Như vậy tôi có thể trừ thuế tiền lãi tôi phải trả cho số tiền vay thứ hai không"
-- Nếu quý vị đã bắt đầu việc xây cất trên lô đất trống và quý vị dự định dọn vào ở trong vòng 24 tháng kể từ ngày khởi công, quý vị có thể khai để trừ thuế trên phần lãi phải trả trên khoản tiền vay để mua đất; nếu không, tiền bỏ vào miếng đất được xem như tiền đầu tư, do đó, số lãi quý vị phải trả trên tiền vay để mua miếng đất sẽ không được trừ thuế. Tuy nhiên, nếu quý vị liệt kê các chi phí để trừ thuế trên hồ sơ khai thuế (itemized), lãi vay để đầu tư được trừ thuế. Xin tham khảo thêm ấn bản 550 - Lợi Tức và Các Chi Phí Đầu Tư (Publication 550 - Investment Income and Expenses) và ấn bản 936 - Lãi Từ Tiền Vay Mua Nhà Được Trừ Thuế (Publication 936 - Home Mortgage Interest Deduction).
3. Năm ngoái tôi giúp trả tiền lãi và vốn mẹ tôi vay để mua nhà cùng tiền thuế đất của căn nhà. Căn nhà này do mẹ tôi đứng tên sở hữu, như vậy tôi có thể khai để trừ thuế trên số tiền lãi vay và thuế của căn nhà trên hồ sơ khai thuế của tôi không"
-- Thông thường, quý vị có thể khai để trừ thuế các khoản thuế của chính quý vị. Quý vị không thể khai trừ tiền thuế đất nếu quý vị không phải là người sở hữu căn nhà hay tài sản đó; tương tự, quý vị không thể khai để trừ thuế tiền lãi vay nếu quý vị không phải là người chính thức vay tiền. Người mẹ của quý vị cũng sẽ không không được trừ thuế trên số tiền lãi vay nếu bà không đóng tiền lãi. Muốn biết thêm chi tiết, xin tham khảo thêm ấn bản 936 - Lãi Từ Tiền Vay Mua Nhà Được Trừ Thuế (Publication 936 - Home Mortgage Interest Deduction).
4. Tôi và con gái tôi cùng đứng chung chủ quyền sở hữu một căn nhà. Con tôi đứng tên mượn tiền mua nhà, nhưng cả hai mẹ con tôi cùng có tên trên chứng thư sở hữu. Xin hỏi mỗi người, tôi và con gái tôi, có thể khai để trừ thuế trên một nửa số lãi vay và tiền thuế đất không"
-- Để hai người cùng có thể khai trừ thuế tiền lãi vay lẫn tiền thuế đất, bà và con gái phải đồng thời là người chịu trách nhiệm hợp pháp về số tiền vay. Vì chỉ mình con gái bà là người có trách nhiệm pháp lý về số tiền vay nên cô ấy là người duy nhất có thể khai giảm thuế trên số tiền lãi cô ấy đã trả cho người/cơ quan cho vay tiền; riêng tiền thuế đất, cả bà và con gái đều có thể khai để được trừ mỗi người một nửa số tiền thuế thổ trạch phải trả trong năm.
5. Tiền lời phải đóng cho số tiền vay sử dụng giá trị sở hữu của chủ nhân trên bất động sản đã được thế chấp (home equity line) có được trừ thuế như một khoản vay thế chấp thứ hai (second mortgage) hay không"

-- Trong trường hợp này, quý vị có thể khai số lãi phải trả khi liệt kê các chi phí để trừ thuế nếu quý vị là người vay tiền hợp pháp, sử dụng giá trị sở hữu căn nhà của quý vị để vay tiền; quý vị đã đóng tiền lời trên số tiền vay; và số tiền vay không quá giá trị sở hữu của quý vị trên căn nhà này.
6. Năm ngoái tôi tái thế chấp căn nhà đang ở và trả phụ phí để được vay với lãi xuất thấp (paid points). Tôi có thể khai để trừ thuế tất cả số tiền phụ phí này trong năm nay không"
-- Toàn bộ phụ phí trả khi tái thế chấp nhà không được trừ hết một lần trong năm quý vị trả số tiền này. Phụ phí sẽ được trừ dần trên số năm của số tiền vay khi quý vị tái thế chấp nhà.
7. Lãi vay từ số tiền mượn để mua một miếng đất trống có được trừ thuế như lãi phải trả khi vay tiền mua nhà để ở không"
-- Nói chung, tiền lãi phải trả khi vay tiền để mua đất không được trừ thuế như tiền lãi vay để mua nhà. Tuy nhiên, nhếu quý vị mua đất và dự tính xây nhà để ở trên miếng đất này, quý vị có thể bắt đầu khai để trừ thuế cho số lãi phát sinh từ khoản tiền vay mua đất ngay khi quý vị khởi công xây nhà trên miếng đất ấy. Xin tham khảo thêm ấn bản 936 - Giảm Thuế Trên Lãi Từ Tiền Vay Mua Nhà (Publication 936 - Home Mortgage Interest Deduction) để biết thêm các chi tiết về vấn đề này.
Quý vị có thể xem căn nhà đang xây như một căn nhà đã hoàn tất trong thời gian 24 tháng với điều kiện trong vòng 24 tháng này quý vị phải sắp xếp để dọn vào ở trong căn nhà ấy. Thời gian 24 tháng có thể được tính từ bất cứ thời điểm nào, ngay khi khởi công hoặc sau khi đang được thi công xây dựng.
8. Chúng tôi vừa mua một miếng đất, dự định sẽ xây nhà để ở. Xin cho biết tiền lời chúng tôi phải trả cho số tiền vay để mua đất có được trừ thuế hay không"
-- Tiền lời quý vị phải đóng cho số tiền vay được bảo đảm bằng giá trị của miếng đất trống thông thường sẽ không được trừ thuế như tiền lời phải trả khi vay tiền mua nhà. Để có thể khai trừ thuế số tiền lời, số tiền vay phải được bảo đảm bằng một bất động sản có thể cư ngụ được và đủ điều kiện để thế chấp. Một nơi cư ngụ đủ điều kiện để thế chấp phải là nơi quý vị dùng làm nơi ở chính, hoặc đây có thể là một căn nhà khác do quý vị sở hữu và chọn làm chỗ cư ngụ.
Một khi quý vị bắt đầu công trình xây cất căn nhà để ở, quý vị có thể xem căn nhà đang xây này là nơi cư ngụ đủ tiêu chuẩn trong thời gian nhiều nhất là 24 tháng và trong vòng 24 tháng đó, căn nhà phải được xây dựng xong để quý vị có thể dọn vào ở được.
9. Tôi vay tiền mua đất để xây nhà ở. Đây là căn nhà đầu tiên tôi làm chủ. Xin hỏi tiền lời trên số tiền vay mua đất để xây căn nhà đầu tiên này có được trừ thuế như khi tôi đi vay tiền để mua nhà hay không"
-- Quý vị có thể xem căn nhà đang xây như một căn nhà bình thường để khai số tiền vay mua đất và xây nhà như tiền vay mua một căn nhà trong vòng 24 tháng và chỉ 24 tháng tính từ khi quý vị khai để trừ thuế cho đến khi dọn vào ở. Nếu sau thời gian đó, căn nhà vẫn chưa xây cất xong, quý vị phải điều chỉnh lại hồ sơ thuế của mình để tiếp tục được khaitrừ thuế trên tiền lãi phát sinh từ số tiền vay.
10. Tôi vay được một số tiền để mua một miếng đất trống. Sau đó, tôi vay thêm một số tiền nữa để xây nhà trên miếng đất này. Sau khi hoàn tất việc xây cất, tôi vay thêm một khoản tiền nữa để trả dứt số tiền vay hai lần trước đó. Như vậy, khoản tiền lời nào từ ba lần vay tiền tôi dùng để khai trừ thuế"
-- Một phần của cả ba khoản lãi vay đều có thể được trừ thuế. Nói chung, tiền lãi trên số tiền vay mua đất không được trừ như tiền lãi vay mua nhà. Quý vị có thể khai số tiền lãi này để trừ thuế như một hình thức lãi vaytiền để đầu tư, cho đến khi quý vị bắt đầu xây nhà trên miếng đất ấy. Trong vòng 24 tháng kể từ ngày khởi công xây nhà cho đến lúc căn nhà sẵn sàng để ở, quý vị có thể khai để trừ thuế trên cả hai khoản lãi vay. Khi căn nhà hoàn toàn xây cất xong và quý vị có thể dọn vào để ở, quý vị tái thế chấp nhà để vay thêm tiền trả dứt hai lần vay trước, tiền lãi từ lần vay thứ ba này được trừ thuế.
11. Tôi vay tiền để mua một miếng đất và đóng đầy đủ tiền lãi cho số tiền vay. Sau đó, tôi xây nhà trên miếng đất để ở, nhưng không vay thêm tiền. Như vậy tôi có thể khai để trừ tiền lãi trên số tiền vay để mua đất hay không"
-- Từ khi mua đất cho đến khi khởi sự xây nhà trên miếng đất đó, tiền lãi quý vị phải trả khi vay tiền mua đất sẽ không được trừ thuế như tiền lãi vay để mua nhà. Ngay khi quý vị bắt đầu xây nhà trên miếng đất này, quý vị có thể bắt đầu tính để được trừ thuế trên tiền lãi vay và xem như số tiền vay được bảo đảm bằng căn nhà nếu các điều kiện khác về việc khai để trừ thuế thỏa đáng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.