Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Các Chi Phí Y Tế Nào Được Trừ Thuế?

18/03/200400:00:00(Xem: 1081)
Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC
Chi phí y tế gồm những gì"
Chi phí y tế là những khoản tiền trả cho việc định bệnh, chữa bệnh, ngăn bệnh không cho phát triển, điều trị bệnh, hoặc phòng ngừa bệnh. Các chi phí y tế cũng bao gồm các tốn kém chữa trị các ảnh hưởng của căn bệnh trên các bộ phận khác của cơ thể hoặc giúp cơ thể chống đỡ sự lây lan hay duy trì các chức năng bình thường. Các chi phí loại này gọi là các chi phí chăm sóc y tế. Chi phí chăm sóc y tế phải nhằm mục đích giảm nhẹ các đau đớn về thể xác lẫn tâm thần do ảnh hưởng của bệnh tật hay do cơ thể suy yếu. Các chi phí y tế không bao gồm các khoản chi tiêu giúp tăng cường sức khỏe tổng quát, chẳng hạn tiền mua các loại sinh tố bổ dưỡng cơ thể hoặc chi phí đi nghỉ mát để phục hồi sức khỏe.
Các chi phí y tế bao gồm các phí bảo hiểm quý vị trả cho các công ty bảo hiểm về các khoản chi tiêu cho việc chăm sóc y tế cùng các tốn kém khi đi lại lúc đang điều trị bệnh. Các chi phí y tế cũng có thể bao gồm số tiền quý vị trả cho các dịch vụ săn sóc bệnh nhân dài hạn. Dịch vụ săn sóc người bệnh phải đúng yêu cầu đã quy định. Ngoài ra, các chi phí y tế cũng bao gồm số tiền trả cho các hợp đồng săn sóc bệnh nhân dài hạn ở mức giới hạn.
Các loại chi phí nào quý vị có thể khai trên hồ sơ thuế năm nay"
Quý vị chỉ có thể liệt kê các chi phí thuốc men và chi phí nha khoa quý vị đã thanh toán trong năm 2003 không nhất thiết khi nào quý vị nhận được các dịch vụ điều trị y tế này. Ví dụ: quý vị chữa răng vào tháng 12 năm 2002, nhưng mãi đến tháng 2 năm 2003 quý vị mới nhận được hóa đơn của dịch vụ này, quý vị có thể kê khai số tiền vào danh sách các khoản chi phí y tế cho năm 2003.
Nếu quý vị trả tiền cho các dịch vụ y tế bằng ngân phiếu, ngày thư được gởi đi, căn cứ trên dấu bưu điện, hay ngày gởi chi phiếu, nếu trả trực tiếp, thường sẽ được xem như ngày các chi phí y tế được thanh toán. Nếu quý vị có trả tiền qua điện thoại hay qua mạng thông tin điện tử, ngày số tiền được trích ra từ tài khoản của quý vị, căn cứ trên báo cáo tài chính hằng tháng của ngân hàng, được xem như ngày quý vị thanh toán các chi phí y tế. Quý vị có thể tính ngày quý vị trả tiền bằng thẻ tín dụng là ngày thanh toán các chi phí y tế không nhất thiết khi nào quý vị thực sự trả cho công ty tín dụng các khoản tiền này.
Nếu trong những năm trước đây nếu quý vị không khai để trừ thuế các khoản chi phí y tế do không nhớ hay không để ý đến các chi phí này, quý vị có thể khai lại hồ sơ thuế năm nào theo năm đó khi sử dụng mẫu đơn 1040X - Bản Khai Sửa Đổi Hồ Sơ Thuế Thu Nhập Cá Nhân. Xin đừng kê khai các chi phí đã quên không khai trên hồ sơ thuế năm nay. Thông thường, việc khai lại hồ sơ thuế có hiệu lực trong vòng 3 năm tính từ ngày hết hạn nộp đơn thuế của năm đó. Chẳng hạn, quý vị quên không khai các chi phí y tế trong năm 2002; ngày đáo hạn nộp đơn thuế của năm 2002 là ngày 15 tháng 4 năm 2003. Quý vị có thể nộp hồ sơ thuế khai lại trong vòng 3 năm sau ngày 15 tháng 4 năm 2003. Trong trường hợp này, quý vị vẫn được quyền khai lại hồ sơ thuế cho đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2006.
Một cách khác để tính thời gian cho phép khai lại hồ sơ thuế là trong vòng 2 năm kể từ ngày quý vị đóng số tiền thuế còn thiếu của năm đó. Ví dụ: Cho năm thuế 2002, quý vị đóng tiền thuế nợ vào ngày 15 tháng 4 năm 2003. Kể từ ngày đó cho đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2005, quý vị có thể nộp hồ sơ khai lại để kê khai các chi phí y tế chưa khai. Quý vị có thể chọn thời điểm nào dài hơn hoặc có lợi cho quý vị hơn.
Các chi phí y tế phải do chính quý vị thanh toán. Quý vị không thể kê khai các chi phí y tế do công ty bảo hiểm hay người khác trả cho quý vị, cho vợ/chồng hay con cái hoặc thân nhân là người sống phụ thuộc vào quý vị. Quy định này hoàn toàn đúng ngay cả khi các chi phí đó được gởi thẳng cho quý vị, cho thân nhân của quý vị, hay gởi trả cho người cung cấp các dịch vụ y tế cho quý vị. Ví dụ: Quý vị gặp tai nạn lao động, chủ nhân của quý vị trả tất cả các chi phí thuốc men, chăm sóc trong thời gian quý vị bị bệnh. Mặc dù tiền các chi phí y tế được gởi đến trực tiếp cho quý vị để quý vị tự thanh toán các khoản tốn kém trong khi nằm bịnh, quý vị không thể khai các chi phí này trong hồ sơ thuế năm đó.
Quý vị có thể trừ thuế được bao nhiêu trên các chi phí y tế"
Quý vị có thể khai để trừ thuế các chi phí gồm thuốc men và nha khoa những khoản tiền cao hơn 7.5% tổng lợi tức sau khi điều chỉnh trong năm của quý vị. Điều này có nghĩa là quý vị sẽ phải tính 0.75 của tổng lợi tức sau khi điều chỉnh, rồi lấy tổng số tiền chi phí thuốc men trừ đi số vừa tính được, con số còn lại là khoản chi phí y tế quý vị dùng để khai trừ thuế.
Ví dụ: Lợi tức sau khi điều chỉnh trong cả năm của quý vị là $20,000. 7.5% của số tiền này là $1,500. Trong năm quý vị đã tốn $800 cho các chi phí y tế. Vì các chi phí y tế thực nhỏ hơn 7.5% tổng lợi tức sau khi điều chỉnh, quý vị không thể khai $800 trên bảng liệt kê các chi phí để được trừ thuế (Schedule A - Itemized Deduction).
Quý vị có thể kể tiền thuốc men của những ai trên hồ sơ thuế của mình"
Thông thường, quý vị có thể kê khai các chi phí y tế của chính mình cũng như của vợ/chồng hay những người sống phụ thuộc vào quý vị khi các chi phí này được trả cho các dịch vụ y tế vào năm quý vị, vợ/chồng hay những người sống phụ thuộc vào quý vị nhận dịch vụ y tế đó. Quý vị cũng có thể kê khai các chi phí y tế cung cấp cho quý vị và gia đình vào năm quý vị thanh toán các chi phí đó.
Vợ/chồng: Quý vị có thể kê khai các khoản tiền quý vị trả cho các chi phí y tế của vợ/chồng của quý vị. Các chi phí y tế của vợ/chồng có thể là các chi phí phát sinh sau khi hai người chính thức kết hôn hay các chi phí quý vị trả cho vợ/chồng chính thức trước khi người này kết hôn với quý vị.
Ví dụ 1: Trước khi kết hôn với ông Bill, cô Mary có đến điều trị tại bệnh viện do bị ngã gẫy chân. Cô chưa thanh toán tiền thuốc men cho bệnh viện. Sau khi kết hôn, ông Bill trả hết các chi phí này cho vợ. Ông Bill có thể kê khai các chi phí y tế của vợ trên hồ sơ thuế mình để được trừ thuế ngay cả khi hai người không khai chung hồ sơ thuế.

Nhưng nếu cô Mary đã thanh toán các chi phí y tế này trước khi kết hôn với ông Bill, ông Bill khi đó không thể khai các chi phí của cô Mary nếu hai người khai riêng hồ sơ thuế. Trường hợp hai người Mary và Bill khai riêng hồ sơ thuế, cô Mary có thể liệt kê các chi phí y tế trả trước ngày kết hôn để trừ thuế. Nếu hai người quyết định khai chung hồ sơ thuế, họ có thể liệt kê các chi phí y tế trong cùng năm, trước và sau khi kết hôn của cả hai người để được trừ thuế.
Ví dụ 2: Người vợ trước của John qua đời năm ngoái. Anh vừa trả xong tiền thuốc thang cho vợ đầu năm nay. Giữa năm, anh tái hôn với Belle, hai người khai chung hồ sơ thuế. John có thể khai để trừ thuế các chi phí y tế cho cả hai người vợ trong năm nay. Nếu trước khi kết hôn với John, Belle nhận được các dịch vụ y tế chữa bịnh mà chưa kịp trả trước khi cô lấy John, và John thanh toán các hóa đơn cho cô sau khi hai người lấy nhau, từ đây quý vị có thể áp dụng ví dụ thứ nhất để quyết định xem John được khai các khoản chi phí y tế nào để được trừ thuế.
Người sống phụ thuộc: Quý vị có thể kể các chi phí y tế của người sống phụ thuộc vào quý vị để khai trừ thuế với điều kiện người này phải là người sống phụ thuộc vào quý vị khi họ bị bịnh và được khám chữa bệnh; hoặc họ phải là người sống phụ thuộc vào quý vị khi quý vị trả các chi phí này cho họ.
Nhằm mục đích khai các chi phí y tế để trừ thuế, thông thường người sống phụ thuộc vào quý vị phải là người hội đủ các điều kiện sau đây:
§ Người này phải sống chung trong một nhà với quý vị trong suốt cả năm khai thuế, hoặc họ là:
o Con, cháu, hay chắt của quý vị. Con nuôi hợp pháp được xem như con đẻ đủ tiêu chuẩn để khai miễn giảm y tế.
o Con riêng của vợ hay chồng của quý vị.
o Anh chị em ruột; anh chị em cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha; anh em là con riêng của cha hay mẹ kế.
o Cha mẹ, ông bà, hay ông bà cố nội ngoại đều được xem như người sống phụ thuộc vào quý vị nếu quý vị phụng dưỡng và săn sóc khi họ đau ốm, tiền thuốc thang hay phí bảo hiểm y tế quý vị đóng cho họ đều có thể được khai để trừ thuế. Nhưng cha mẹ nuôi không có giấy tờ họ xin quý vị làm con hợp pháp không được kể như cha mẹ ruột.
o Kế phụ, kế mẫu của quý vị.
o Con trai, con gái của anh chị quý vị.
o Cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, con rể, con dâu, anh em rể, chị em dâu đều được xem như anh chị em của quý vị.
Ghi chú 1: Về trường hợp người sống chung một nhà với quý vị cả năm khai thuế, có thể lấy ví dụ bạn gái hay bạn trai sống chung với quý vị như vợ chồng nhưng không cưới hỏi, và quý vị sống ở các tiểu bang không có luật Common Law Marriage. 9 tiểu bang ở Hoa Kỳ là các bang áp dụng luật tài sản chung (community property states) là các bang Arizona, California, Idaho, Louisiana, Nevada, New Mexico, Texas, Washington và Wisconsin.
Một trường hợp khác, nếu một người anh em cô cậu hay anh em chú bác của quý vị sống chung nhà với quý vị trong cả năm khai thuế, nếu quý vị trả tiền thuốc thang cho người này khi họ đau yếu trong năm khai thuế, quý vị có thể kê khai các chi phí y tế để trừ thuế.
§ Người này phải là công dân hay thường trú dân của Hoa Kỳ; hoặc là thường trú dân của Canada hay Mexico sinh sống ở một trong hai nước này một thời gian nào trong năm thuế.
§ Quý vị chu cấp hơn một nửa các chi phí sinh sống của người này trong năm thuế.
Ghi chú 2: Quý vị có thể bao gồm các chi phí y tế cho bất cứ người nào sống phụ thuộc vào quý vị ngay cả khi quý vị không thể khai miễn giảm thuế cá nhân cho người này.
Ví dụ: Trong năm 2002, con trai của quý vị là người sống phụ thuộc vào quý vị, nhưng năm 2003, cậu ấy không còn đủ tiêu chuẩn là người sống phụ thuộc vào quý vị nữa. Nhưng trong năm 2003, quý vị đã trả các chi phí thuốc men của năm 2002 (khi cậu còn là người sống phụ thuộc vào quý vị) cho con trai. Quý vị có thể tính $800 này vào các chi phí y tế của quý vị trong năm 2003. Quý vị không thể khai số tiền này vào các chi phí y tế của năm 2002 (paid this year, regardless of when the services were provided).
Con nuôi hợp pháp: Quý vị có thể cộng các khoản chi phí y tế quý vị phải trả trước khi đứa trẻ trở thành con nuôi hợp pháp của quý vị nếu đứa trẻ đủ tiêu chuẩn là người sống phụ thuộc vào quý vị khi dịch vụ y tế được cung cấp cho đứa bé, hay khi quý vị thanh toán các chi phí y tế cho đứa trẻ.
Nếu quý vị hoàn lại người hay tổ chức giúp quý vị xin đứa bé làm con các chi phí y tế họ đã trả cho đứa bé có sự thỏa thuận của quý vị, quý vị có thể xem như các chi phí y tế này là chi phí săn sóc đứa trẻ với điều kiện quý vị có thể chứng minh đầy đủ các tốn kém góp phần chăm sóc sức khỏe của đứa trẻ.
Nhưng nếu quý vị trả tiền cho người hay tổ chức giúp quý vị xin con nuôi về các chi phí y tế cho đứa trẻ trước khi có sự thỏa thuận giữa quý vị và họ, quý vị không thể khai các chi phí này để trừ thuế.
Con cái của vợ chồng ly thân hay ly dị: Nhằm mục đích khai các miễn giảm y tế, con cái của những cặp vợ chồng ly thân hay ly dị được xem như người sống phụ thuộc vào cả cha lẫn mẹ. Mỗi người cha, mẹ có thể bao gồm các chi phí y tế của đứa trẻ họ đã thanh toán vào các chi phí y tế trong năm mặc dầu chỉ một người được khai miễn giảm cá nhân cho đứa bé với điều kiện:
Cha mẹ đứa trẻ
o đã ly dị hay chính thức ly thân theo lệnh của tòa án.
o ly thân và có giấy thuận tình ly thân.
o không sống chung trong một nhà trong suốt 6 tháng cuối của năm khai thuế.
§ Đứa trẻ sống dưới quyền bảo trợ của một trong hai người hay cả hai người trong hơn nửa năm.
§ Cha mẹ đứa trẻ cung cấp hơn một nửa các chi phí sinh sống cho đứa trẻ.
Những điều vừa kể trên không có hiệu lực nếu cha mẹ có tờ thoả thuận cùng nuôi dưỡng đứa trẻ mặc dù họ đã ly dị hay ly thân. Hay nếu Hai hay hơn hai người cùng thoả thuận nuôi dưỡng một người khác:
§ Nếu quý vị trả hơn một nửa các chi phí nuôi dưỡng một người khác theo tờ thoả thuận chung giữa hai hay nhiều người, quý vị có thể liệt kê các chi phí y tế quý vị đã trả cho người này trên hồ sơ thuế của quý vị để được trừ thuế ngay cả khi quý vị không thể khai miễn giảm cá nhân cho người này.
§ Thỏa thuận nuôi dưỡng của nhiều người được sử dụng khi hai hay nhiều hơn hai người cung cấp hơn 50% các chi phí nuôi dưỡng người đó, nhưng riêng từng người, không ai cung cấp hơn một nửa các chi phí chung để nuôi dưỡng người này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.