Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Các Hướng Dẫn Liên Quan Đến Tiền Refund

11/10/200300:00:00(Xem: 1626)
1. Sau khi nộp hồ sơ thuế, nếu người khai thuế có tiền refund, phải mất bao lâu họ mới nhận được số tiền này"
-- Nếu quý vị nộp hồ sơ khai thuế qua hệ thống điện tử (e-file) kèm theo số tài khoản ở ngân hàng để nhận được tiền refund ký gởi trực tiếp vào tài khoản của quý vị, quý vị sẽ nhận được tiền refund của mình trong vòng 3 tuần lễ kể từ ngày nộp hồ sơ thuế. Trường hợp quý vị nộp hồ sơ thuế trên giấy và muốn nhận tiền refund bằng ngân phiếu, thời gian để nhận tiền refund sẽ vào khoảng 8 tuần lễ kể từ ngày Sở Thuế Vụ nhận được hồ sơ đầy đủ của quý vị.
Quý vị có thể kiểm tra tình trạng số tiền refund này bằng cách vào mạng thông tin của Sở Thuế Vụ, trang "Where"s My Refund"" hoặc quý vị có thể gọi số điện thoại dành riêng cho vấn đề refund tại số 1-800-829-1954. Trước khi tiến hành việc kiểm tra số tiền refund, trên mạng thông tin hoặc qua điện thoại, quý vị nên có sẵn một bản sao tờ khai thuế của năm quý vị có tiền refund vì quý vị sẽ phải dùng đến các thông tin trên tờ khai thuế như số an sinh xã hội, tình trạng hôn nhân, và số tiền refund ghi trên tờ khai thuế của năm quý vị yêu cầu.
2. Nếu người khai thuế cung cấp tài khoản ký gởi trực tiếp ở ngân hàng, bao lâu số tiền này mới được gởi vào tài khoản"
-- Nếu quý vị khai thuế qua mạng thông tin điện tử (e-file) kèm theo số tài khoản để số tiền này được ký gởi trực tiếp, thời gian từ khi quý vị hoàn tất việc nộp hồ sơ cho đến khi nhận tiền refund sẽ là 3 tuần. Trường hợp quý vị không yêu cầu ký gởi trực tiếp, thời gian sẽ vào khoảng 5 tuần. Qua hệ thống internet hay qua gọi đường dây riêng như vừa nêu ở câu hỏi trên, quý vị có thể kiểm tra tình trạng tiền refund của mình, chẳng hạn, tiền đã gởi đến cho quý vị chưa hay đã được nhận và nhận ngày nào v.v.
3. Trường hợp người khai thuế không có trương mục ở ngân hàng, họ có thể yêu cầu gởi tiền refund của mình vào tài khoản của người khác không"
-- Không. Chủ tài khoản phải dưới tên của quý vị.
4. Tôi sẽ được thông báo cho biết tiền refund đã được gởi vào tài khoản của tôi hay tôi phải liên lạc với ngân hàng để được biết"
-- Quý vị sẽ phải liên lạc với ngân hàng nơi quý vị mở tài khoản để biết được khi nào tiền refund được gởi đến cho quý vị. Ngày, giờ và số tiền được ký gởi vào tài khoản riêng của quý vị sẽ được tường trình trên tờ báo cáo của ngân hàng. Tuy nhiên, nếu quý vị sử dụng hệ thống tự động để kiểm tra số tiền hiện có trên tài khoản của mình, quý vị sẽ biết được ngay tiền refund đã được gởi đến cho quý vị hay chưa.
5. Tôi có thể kiểm tra xem tiền refund của tôi ở đâu qua mạng thông tin điện tử không"
-- Quý vị có thể biết được tình trạng tiền refund của mình qua mạng thông tin điện tử khi vào trang "Where"s My Refund"" của Sở Thuế Vụ. Quý vị nên có sẵn số an sinh xã hội, tình trạng hôn nhân của quý vị khai trên hồ sơ thuế của năm yêu cầu và chính xác số tiền refund ghi trên tờ khai thuế.
6. Làm thế nào để biết được số tiền refund hiện đang ở đâu"
-- Thông tin về tiền refund của người khai thuế sẽ được phổ biến sau 6 tuần kể từ ngày người khai thuế nộp đầy đủ hồ sơ (3 tuần cho người khai thuế qua mạng điện tử hay qua điện thoại). Sau khoảng thời gian kể trên, quý vị có thể biết được tình trạng của số tiền refund qua mạng thông tin điện tử. Đây là cách nhanh nhất, dễ dàng nhất. Sở Thuế Vụ cập nhật thông tin về vấn đề này mỗi ngày trong tuần.
7. Năm ngoái tôi còn nợ thuế của chính phủ; năm nay tôi được biết tôi có một ít tiền refund. Tôi muốn dùng số tiền này để trả món nợ thuế của năm trước, xin cho biết tôi phải làm sao"
-- Quý vị có thể sẽ không nhận được tất cả số tiền refund nếu quý vị còn nợ một số thuế, như thuế thu nhập đóng cho Liên bang, Tiểu bang, hay nợ do vay tiền đi học (cho quý vị hoặc cho con cái của quý vị), hoặc tiền trợ cấp nuôi con. Tiền refund của quý vị sẽ lập tức được dùng để trả bất cứ món nợ nào quý vị còn thiếu.
8. Tiền refund của tôi có thể dùng để trang trải các món nợ khác không"
-- Theo luật định, các cơ quan cấp tiểu bang và Liên bang sẽ cung cấp cho Sở Thuế Vụ tên của những người chậm trễ trong việc trả nợ các món tiền như trợ cấp nuôi con, tiền thuế, hay các món tiền vay khác. Tiền thuế trả lại của quý vị có thể sẽ không gởi đến cho quý vị nếu quý vị chểnh mảng trong việc gởi tiền trợ cấp nuôi con, tiền trợ cấp gởi cho vợ cũ và con chung với người này, hoặc quý vị còn nợ chính phủ Liên bang (như tiền vay để đi học), hay còn nợ thuế thu nhập của tiểu bang. Do đó, tiền refund của quý vị sẽ được dùng để trang trải các món nợ quý vị còn thiếu.
9. Một người hiện thời còn nợ thuế Liên bang và được phép trả dần số nợ ấy. Nếu họ có tiền refund, họ có thể nhận đượcsố tiền này hay không"
-- Nếu quý vị còn nợ một số nợ quá hạn như thuế đóng cho chính phủ Liên bang hay cho chính phủ tiểu bang, tiền trợ cấp nuôi con, tiền vay để đi học, quý vị có thể sẽ không nhận được tất cả khoản tiền refund. Sở Thuế Vụ sẽ tự động dùng số tiền này để trả số nợ quý vị chưa thanh toán. Nếu tiền refund không đủ để trang trải các món nợ của quý vị, quý vị phải tiếp tục trả dần số nợ còn lại theo được thỏa thuận với Sở Thuế Vụ.
10. Trường hợp một người đã khai phá sản theo bộ luật Chapter 13 - Bankruptcy, nay họ có tiền refund, họ vẫn có thể nhận được số tiền refund phải không"
-- Tiền refund có được gởi đến cho quý vị hay gởi đến một cơ quan/người ủy thác của quý vị, hoặc dùng để trả các món nợ quá hạn sẽ còn tùy thuộc vào các quy định của luật phá sản ở mỗi địa phương. Điều này có nói rõ trong hồ sơ khai phá sản của của quý vị. Đồng thời cũng được căn cứ trên tình cảnh riêng và các tình trạng liên quan đến hồ sơ phá sản của quý vị.
11. Tôi làm mất ngân phiếu tiền refund gởi cho tôi. Xin cho biết làm thế nào tôi có thể nhận được ngân phiếu khác cho số tiền bị mất"
-- Quý vị hãy gọi Sở Thuế Vụ số 1-800-829-1954. Nếu chưa có ai đổi ngân phiếu này lấy tiền, thông thường quý vị sẽ nhận được một ngân phiếu thay thế cho ngân phiếu bị mất trong vòng từ 6 đến 8 tuần lễ. Trường hợp có ai đó đã nhận tiền từ ngân phiếu này, Sở Thuế Vụ sẽ giúp quý vị tiến hành thủ tục truy tìm người nhận để xác nhận chữ ký trên ngân phiếu bị hủy bỏ trước khi gởi đến cho quý vị ngân phiếu có hiệu lực khác.
12. Có phải người khai thuế phải nộp đơn khai thuế đúng thời hạn mới nhận được tiền refund, nếu có, của mình"
-- Quý vị có thể nộp hồ sơ khai thuế bất cứ khi nào. Nếu quý vị có tiền refund và số tiền này không bị giữ lại để trừ các món nợ quý vị còn thiếu trong thời gian 3 năm gần nhất kể từ lúc quý vị nộp hồ sơ thuế. Trường hợp quý vị nộp hồ sơ thuế trễ hạn có thông báo trước, quý vị có thể cộng thêm thời gian này vào thời gian 3 năm vừa kể để tính thời hạn cho phép món nợ có hiệu lực để được thanh toán từ tiền refund. Ngày giờ nộp hồ sơ thuế có thể căn cứ vào dấu bưu điện khi quý vị gởi hồ sơ khai thuế. Các khoản thuế tạm thu từ tiền lương hay thuế phỏng định của quý vị đóng trước ngày đáo hạn, không kể thời gian khai thuế trễ hạn, được xem như đóng đúng thời hạn.

Nếu hồ sơ của quý vị khai không đúng và được điều chỉnh lại sau khi quý vị đã nộp hồ sơ thuế, bất cứ số tiền thuế nào quý vị còn thiếu quý vị sẽ phải trả thêm tiền phạt trên số thuế đóng trễ hạn này. Mức phạt cho khoản tiền thuế đóng trễ hạn thường là 5% mỗi tháng, hoặc chỉ tính trên số ngày bị trễ với mức phạt này, nhưng số tiền phạt sẽ không quá 25% tiền thuế nợ. Ví dụ về trường hợp điều chỉnh hồ sơ thuế dẫn đến việc đóng phạt là khi hồ sơ thuế của quý vị bị kiểm tra và có các thay đổi làm tăng số thuế quý vị nợ.
13. Tôi khai chung hồ sơ thuế với vợ tôi; chúng tôi hy vọng sẽ nhận được một số tiền refund. Trường hợp một trong hai vợ chồng giả mạo chữ ký của người kia để nhận tiền refund một mình, người vợ hay chồng kia sẽ phải làm sao"
-- Quý vị có thể yêu cầu yêu cầu nhận được một bản sao cả mặt trước và mặt sau của tờ ngân phiếu không hợp lệ mang tên của quý vị. Quý vị cũng có thể yêu cầu nhận được một bản sao của tờ khai thuế nộp dưới tên của quý vị. Xin gọi số 1-800-829-1040 và theo các hướng dẫn của nhân viên IRS để xác nhận chữ ký trên tờ khai thuế hoặc trên chi phiếu refund.
14. Nếu tôi nghi ngờ ngân phiếu trả tiền refund của chính phủ Liên bang trả cho tôi đã bị người khác đổi lấy tiền, tôi có thể xác minh được tình trạng này hay không"
-- Nếu quý vị muốn biết có phải tờ ngân phiếu của chính phủ Liên bang gởi trả tiền refund cho quý vị đã bị người nào đó đổi lấy tiền, quý vị có thể gọi số 1-800-829-1954 và yêu cầu gởi đến cho quý vị mẫu đơn 3911 - Tường Trình của Người Khai thuế Liên Quan Đến Tiền Refund (Form 3911 - Taxpayer Statement Regarding Refund).
Nếu quý vị yêu cầu được biết về chi phiếu của người khác, Sở Thuế Vụ sẽ không thể đáp ứng yêu cầu này của quý vị căn cứ trên bộ luật Privacy Act năm 1974 (The Privacy Act of 1974) cấm cung cấp thông tin cá nhân.
15. Có phải Sở Thuế Vụ cho phép Bưu Điện chuyển thư có tiền refund đến người khai thuế"
-- Đúng. Tuy nhiên nhiều Bưu Điện ở Hoa Kỳ từ chối không tự động chuyển đến địa chỉ mới của người nhận các chi phiếu tiền refund sau khi những người này đã thay đổi chỗ ở. Quý vị nên hỏi bưu điện nơi quý vị cư trú để biết được cách thức chuyển thư tín của họ.
16. Người chồng trước của tôi có trách nhiệm trợ giúp tôi nuôi con, nhưng ông ấy không hoàn thành trách nhiệm này. Tôi có thể tìm hiểu xem gần đây ông ấy có khai thuế hay không, và nếu ông ấy có tiền refund tôi có thể yêu cầu được giải quyết số nợ nuôi con ông ấy còn trả đầy đủ hay không"
-- Các thông tin trên tờ khai thuế của người khai thuế được bảo vệ bằng bộ luật Privacy Act năm 1974. Vì vậy, Sở Thuế Vụ sẽ giới hạn viện phổ biến các thông tin liên quan đến tài khoản của người chồng trước của bà. Tuy nhiên, nhếu văn phòng buộc thi hành trợ cấp nuôi con của tiểu bang nơi quý vị cư ngụ gởi thông báo đến Bộ Tài Chính Hoa Kỳ về việc không hoàn thành trách nhiệm trợ cấp nuôi con, tiền refund của người này sẽ được dùng để trả số tiền còn nợ này.
17. Hai vợ chồng tôi có tiền refund, nhưng số tiền này được dùng để trả số nợ nuôi con của chồng tôi với người vợ trước, làm sao tôi có thể lấy lại phần của tôi trong số tiền refund này"
-- Khi hai vợ chồng nộp chung hồ sơ thuế và chỉ một người nợ tiền trợ cấp nuôi con, người kia có thể được xem người vợ/chồng bị thương tổn (injured spouse); người vợ/chồng này có thể yêu cầu nhận được phần tiền refund của mình. Nếu quý vị ở trong tình cảnh này, xin điền đầy đủ vào mẫu đơn 8379 - Đơn Khiếu Nại của Người Vợ/chồng Bị Thương Tổn Để Nhận Tiền Dành Cho Họ (Form 8379 - Injured Spouse Claim and Allocation) để nhận phần tiền của mình khi khai chung hồ sơ thuế.
Quý vị được xem như một người vợ hay chồng bị thương tổn trong trường hợp này nếu:
· Quý vị khai chung hồ sơ thuế
· Quý vị có nguồn thu nhập (khi làm việc như tiền lương hoặc có tiền lãi tiết kiệm)
· Quý vị có đóng thuế (chẳng hạn, thuế tạm thu)
· Quý vị có khai thu nhập của mình trên hồ sơ thuế khai chung với chồng/vợ, và
· Quý vị có tiền refund, một phần hay tất cả số tiền refund này có thể được dùng để thanh toán số nợ quá hạn của chồng hay vợ của quý vị.
18. Nếu người chồng trước của tôi không hoàn tất việc trợ cấp nuôi con và nếu ông ấy có tiền refund, xin cho biết thủ tục hành chánh nào tôi phải làm để nhận được phần tiền refund của người chồng trước để bù lại số nợ trợ cấp nuôi con của ông ấy đối với mẹ con tôi"
-- Quý vị phải nộp đơn tại văn phòng cơ quan buộc thi hành việc trợ cấp nuôi con nơi quý vị cư ngụ. Để biết thêm chi tiết xin liên lạc với cơ quan sau đây: The U.S. Department of Health and Human Services Administration for Children & Family Office of Child Support Enforcement.
19. Người chồng cũ của tôi vẫn nợ tôi tiền trợ cấp nuôi con. Cơ quan thi hành luật trợ cấp nuôi con - The Child Support Enforcement Agency - cho biết tôi có thể nhận tiền refund của ông ấy để bù vào số nợ này nếu ông ấy có khai thuế và có khả năng nhận được tiền refund. Làm sao tôi biết được người chồng cũ của tôi có khai thuế năm nay hay không"
-- Các thông tin trên tờ khai thuế của người khai thuế được bảo vệ bằng bộ luật Privacy Act năm 1974. Vì vậy, Sở Thuế Vụ sẽ giới hạn viện phổ biến các thông tin liên quan đến tài khoản của người chồng trước của bà. Tuy nhiên, nhếu văn phòng buộc thi hành trợ cấp nuôi con của tiểu bang nơi quý vị cư ngụ gởi thông báo đến Bộ Tài Chính Hoa Kỳ về việc không hoàn thành trách nhiệm trợ cấp nuôi con, tiền refund của người này sẽ được dùng để trả số tiền còn nợ này.
20. Tôi khai chung hồ sơ thuế với chồng tôi và chồng tôi hiện còn nợ tiền trợ cấp nuôi con. Như vậy có phải tất cả tiền refund của tôi cũng sẽ được dùng để trả món nợ này cho đến khi món nợ nuôi con của chồng tôi được trả hết"
-- Nếu hai vợ chồng quý vị có tiền refund, nhưng người vợ/chồng vẫn còn nợ một số tiền, như tiền trợ cấp nuôi con, một phần hay toàn bộ số tiền refund của cả hai vợ chồng sẽ được giữ lại để thanh toán số nợ còn thiếu. Trường hợp này áp dụng cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế. Khi hai vợ chồng nộp chung hồ sơ thuế và chỉ một người nợ tiền trợ cấp nuôi con, người kia có thể được xem người vợ/chồng bị thương tổn (injured spouse); người vợ/chồng này có thể yêu cầu nhận được phần tiền refund của mình. Nếu quý vị ở trong tình cảnh này, xin điền đầy đủ vào mẫu đơn 8379 - Đơn Khiếu Nại của Người Vợ/chồng Bị Thương Tổn Để Nhận Tiền Dành Cho Họ (Form 8379 - Injured Spouse Claim and Allocation) để nhận phần tiền của mình khi khai chung hồ sơ thuế.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,
Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân "vượt lên trên thù hận đảng phái", ca ngợi thành tựu dưới thời ông, chúc chính quyền mới may mắn trong thông điệp tạm biệt
Hôm thứ Hai (18/01/2021), một ủy ban độc lập về chuẩn bị và ứng phó đại dịch, do cựu thủ tướng New Zealand Helen Clark và cựu tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf dẫn đầu, đã công bố đánh giá về sự khởi đầu khủng hoảng ở Trung Quốc