Hôm nay,  

Cuộc Thăm Dò Cali Về Vấn Đề Thiếu Nữ Thụ Thai

19/06/200300:00:00(Xem: 4384)
SACRAMENTO (Ngày 28 Tháng 4 Năm 2003) --- Những số dân sắc-tộc đa loại của California có bao nhiêu sự giống nhau thì cũng có bấy nhiêu sự khác nhau về thái-độ và ý-kiến về sinh-lý thiếu-niên và phòng-ngừa thiếu-nữ thụ-thai, theo như cuộc thăm-dò ý-kiến thực-hiện bởi The Field Research Corporation.
Hôm nay, chiến-dịch "Hãy Thực-tế về việc Thiếu-niên Thụ-Thai" ("Get Real About Teen Pregnancy") đã phổ-biến những kết-quả của cuộc thăm-dò bằng điện-thoại ý-kiến của trên 1,300 người lớn tại khắp tiểu-bang California, với sự đại-diện đồng-đều trong số người Mỹ gốc Phi-châu, Cáp-ca (Mỹ Da-trắng), Phi-luật-tân, và Việt-nam tham-dự. Những nhóm sắc-dân đã được chọn dựa trên tỷ-lệ của họ so với số dân tổng-hợp và tỷ-lệ sanh đẻ bởi thiếu-nữ trong mỗi số dân. Cuộc thăm-dò này nhằm nhận-thức ảnh-hưởng mà đặc-tính văn-hoá có thể có trên sự phòng-ngừa thiếu-nữ thụ-thai, trong nỗ-lực giúp phát-triển những chiến-thuật phòng-ngừa hữu-hiệu tôn-trọng những thái-độ văn-hoá. Cuộc thăm-dò cũng đã thử xét một số điều thừa-nhận về thái-độ và ý-kiến của các nhóm sắc-dân khác nhau về vấn-đề phòng-ngừa thiếu-nữ thụ-thai, và thấy vài điều thừa-nhận "theo mẫu rập khuôn" đã không đúng với sự thực.
Lần đầu tiên trên hơn 20 năm, tỷ-lệ số sanh đẻ bởi thiếu-nữ tại California gần đây giảm xuống dưới mức trung-bình quốc-gia. Tuy vậy, hãy còn 45 vụ sanh đẻ cho mỗi 1,000 thiếu-nữ tuổi từ 15 tới 19 trong năm 2001, tính trên số 52,966 em bé do các thiếu-nữ sanh ra. "Chúng ta không thể tự-mãn dù là chúng ta ăn mừng tin vui là California dẫn đầu quốc-gia về sự giảm số sanh đẻ bởi thiếu-nữ", Tiến-sĩ Norm Constatine, khoa-học-gia cấp cao tại "Public Health Institute" ở Berkeley nói. " Vì số dân thiếu-niên tại California gia-tăng, đặc-biệt trong những nhóm có tỷ-lệ cao nhất về số sanh bởi thiếu-nữ, số ước-đoán thấp dự-trù sẽ có 23 phần trăm gia-tăng về số sanh-đẻ bởi thiếu-nữ trong vòng 5 năm tới ".
Khi được hỏi những kết-quảõ này có nghĩa gì đối với số dân Việt-nam, Phát-ngôn-viên Thi Phạm của "Get Real" trả lời, " Những kết-quả cho thấy nếu các nhà lập-chánh-sách chỉ dùng một phương-pháp phòng-ngừa thiếu-nữ thụ-thai dùng chung cho tất cả thì rõ ràng không đủ. Những chương-trình và móc nối phải nhằm những số dân phục-vụ". Thi Phạm nói tiếp " Ngân-khoản tài-trợ phải được phân chia không những theo những cân-nhắc về địa-dư và thống-kê như những con số về tổng-số dân và tỷ-lệ sanh-đẻ trong mỗi số dân, mà còn phải theo những cân-nhắc về văn-hoá và sắc-dân".
Những ghi-nhận chính trong bản nghiên-cứu gồm những điều tin-tưởng sau đây từ nhóm Việt-nam:
Những ghi-nhận liên-quan đến số dân Việt-nam
-- 55 phần trăm người Việt được hỏi ý tin rằng thiếu-nữ thụ-thai là một vấn-đề rất quan-trọng tại California ngày nay.
-- Trong số các nhóm sắc-dân được hỏi ý, người Việt có thể dễ tin hơn ai hết là thiếu-nữ thụ-thai là một vấn-đề xã-hội , và chỉ có 45 phần-trăm tin rằng đây là một vấn-đề cá-nhân hoặc gia-đình.
-- 65 phần trăm tin rằng tỷ-lệ sanh-đẻ tại California đã gia-tăng và 22 phần trăm tin rằng tỷ-lệ đã giữ nguyên.
-- 78 phần trăm tin rằng cha mẹ các thiếu-niên có ảnh-hưởng hữu-hiệu nhất trên thái-độ và hành-vi của thiếu-niên.
-- Gần 40 phần trăm được nhận là cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với con gái vị-thành-niên của họ về tình dục và kiểm-soát sanh-đẻ, trong khi 35 phần trăm cảm thấy thoải-mái nói chuyện với nhừng con trai vị-thành-niên của họ về những vấn-đề này.

-- 62 phần trăm tin rằng giúp cho con vị-thành-niên của họ tránh việc thiếu-nữ thụ-thai rất là quan-trọng so với những vấn-đề hiện-hành mà cha mẹ các thiếu-niên phải đối-phó.
-- 93 phần trăm tin rằng cho các em nhiều cơ-hội hơn về việc làm, giáo-dục và giải-trí, là những cách hữu-hiệu nhất để phòng-ngừa thiếu-nữ thụ-thai.
-- 56 phần trăm tin rằng người lớn và thiếu-niên dễ kiếm được các tin-tức về phòng-ngừa thụ-thai.
-- 71 phần trăm tin rằng rất hữu-hiệu hoặc phần nào hữu-hiệu nếu dành sẵn/cung-cấp những dụng-cụ/thuốc ngừa thai miễn-phí cho các thiếu-niên hoạt-động sinh-lý tích-cực.
-- 78 phần trăm ủng-hộ giáo-dục sinh-lý do nhà trường phụ-trách, nhưng không tin là nên dạy trước lớp 8.
-- Trên 50 phần trăm tin rằng có thể chấp-nhận việc thiếu-nữ thụ-thai khi các thiếu-niên là vợ chồng.
Vài giải-pháp trong số những giải-pháp đề-nghị bởi các người được thăm-dò ý-kiến bao gồm:
· Sự liên-hệ /nhập cuộc của cha me gia-tăngï.
· Khuyến-khích cha mẹ nói chuyện (với con cái) về sinh-lý và kiểm-soát sanh-đẻ.
· Tạo nhiều cơ-hội hơn về việc làm, giáo-dục và giải-trí cho các thiếu-niên.
· Gia-tăng sự liên-hệ/nhập cuộc của các nhà chuyên-nghiệp và các nhóm cộng-đồng trong việc truyền-báo về vấn-đề với cha mẹ và thiếu-niên.
· Cung-cấp phương-tiện mở đường/dẫn tới các chương-trình giáo-dục sinh-lý cho thiếu-niên và người lớn.
· Gia-tăng dành sẵn/cung-cấp dụng-cụ/thuốc ngừa thai miễn-phí cho các thiếu-niên hoạt-động sinh-lý tích-cực.
Vào tháng 3 năm 2003, chiến-dịch "Get Real" đã triệu-tập một hội-nghị bàn tròn tại Quận Cam để duyệt lại những điều ghi-nhận được ở cộng-đồng Việt-nam. Những người tham-dự hội-nghị bàn tròn Việt-nam có đề-nghị một giải-pháp là dạy giáo-dục sinh-lý cho trẻ em trong các tổ-chức thiếu-niên, và luôn có lớp cho cả cha mẹ nữa.
Nhiều người tham-dự hội-nghị bàn tròn đồng-ý là cả người lớn lẫn thiếu-niên đều cần được chỉ-dậy về những phương-pháp phòng -ngừa thiếu-niên thụ-thai. Họ cũng tin rằng một cách mà cha mẹ và những người lớn khác có thể giúp thiếu-niên thành-công trong cuộc đời là khuyến-khích sự nói chuyện cởi mở trong gia-đình. Phạm kết luận , " Khi cả cha mẹ và thiếu-niên nói và nghe nhau, tình-trạng này giúp thiếu-niên hiểu là có nhiều lựa chọn ngoài sự phòng-ngừa thiếu-nữ thụ-thai".
Cuộc thăm-dò được thực-hiện bởi "The Field Research Corporation" vào mùa thu năm 2002 như là một tiếp-nối cho cuộc khảo-cứu về phẩm-chất thực-hiện năm 2000 và 2001đã đưọc phổ-biến dưới tựa-đề "Voices of California: A Multicultural Perspective on Teen Pregnancy." (" Tiếng Nói California: Một Viễn-ảnh Đa-dạng về vấn-đề Thiếu-nữ Thụ-thai ")
Muốn có thêm tin-tức về cách nói chuyện với thiếu-niên về vấn-đề phòng -ngừa thiếu-nữ thụ-thai hoặc muốn có một bản sao tài liệu "Survey Findings in Brief " ("Tóm-lược các Ghi-nhận Thăm dò"), xin viếng : www.letsgetreal.org
(Chiến-dịch "Get Real About Teen Pregnancy" nhằm gia-tăng sự hiểu-biết công-cộng về những đường lối thực-tế mọi người lớn có thể dùng để giúp xử-lý vấn-đề thiếu-nữ thụ-thai. Chiến-dịch cổ-võ quan-niệm "sinh-lý thiếu-niên lành mạnh" gồm cung-cấp thiếu-niên một giáo-dục sinh-lý chính-xác, tổng-hợp để lấy những quyết-định có trách-nhiệm, cũng như cổ-võ chúng tìm đến và dùng dụng-cụ/thuốc ngừa thai miễn-phí để tránh thu-thai và bệnh-tật ngoài ý-muốn. Chiến-dịch "Get Real" được tài-trợ bởi một ngân-khoản do "The California Wellness Foundation" cấp cho "Ogilvy Public Relations Worldwide".)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.