Hôm nay,  
Việt Báo Online

Cuộc Thăm Dò Cali Về Vấn Đề Thiếu Nữ Thụ Thai

19/06/200300:00:00(Xem: 3592)
Cuộc Thăm Dò Cali Về Vấn Đề Thiếu Nữ Thụ Thai
SACRAMENTO (Ngày 28 Tháng 4 Năm 2003) --- Những số dân sắc-tộc đa loại của California có bao nhiêu sự giống nhau thì cũng có bấy nhiêu sự khác nhau về thái-độ và ý-kiến về sinh-lý thiếu-niên và phòng-ngừa thiếu-nữ thụ-thai, theo như cuộc thăm-dò ý-kiến thực-hiện bởi The Field Research Corporation.
Hôm nay, chiến-dịch "Hãy Thực-tế về việc Thiếu-niên Thụ-Thai" ("Get Real About Teen Pregnancy") đã phổ-biến những kết-quả của cuộc thăm-dò bằng điện-thoại ý-kiến của trên 1,300 người lớn tại khắp tiểu-bang California, với sự đại-diện đồng-đều trong số người Mỹ gốc Phi-châu, Cáp-ca (Mỹ Da-trắng), Phi-luật-tân, và Việt-nam tham-dự. Những nhóm sắc-dân đã được chọn dựa trên tỷ-lệ của họ so với số dân tổng-hợp và tỷ-lệ sanh đẻ bởi thiếu-nữ trong mỗi số dân. Cuộc thăm-dò này nhằm nhận-thức ảnh-hưởng mà đặc-tính văn-hoá có thể có trên sự phòng-ngừa thiếu-nữ thụ-thai, trong nỗ-lực giúp phát-triển những chiến-thuật phòng-ngừa hữu-hiệu tôn-trọng những thái-độ văn-hoá. Cuộc thăm-dò cũng đã thử xét một số điều thừa-nhận về thái-độ và ý-kiến của các nhóm sắc-dân khác nhau về vấn-đề phòng-ngừa thiếu-nữ thụ-thai, và thấy vài điều thừa-nhận "theo mẫu rập khuôn" đã không đúng với sự thực.
Lần đầu tiên trên hơn 20 năm, tỷ-lệ số sanh đẻ bởi thiếu-nữ tại California gần đây giảm xuống dưới mức trung-bình quốc-gia. Tuy vậy, hãy còn 45 vụ sanh đẻ cho mỗi 1,000 thiếu-nữ tuổi từ 15 tới 19 trong năm 2001, tính trên số 52,966 em bé do các thiếu-nữ sanh ra. "Chúng ta không thể tự-mãn dù là chúng ta ăn mừng tin vui là California dẫn đầu quốc-gia về sự giảm số sanh đẻ bởi thiếu-nữ", Tiến-sĩ Norm Constatine, khoa-học-gia cấp cao tại "Public Health Institute" ở Berkeley nói. " Vì số dân thiếu-niên tại California gia-tăng, đặc-biệt trong những nhóm có tỷ-lệ cao nhất về số sanh bởi thiếu-nữ, số ước-đoán thấp dự-trù sẽ có 23 phần trăm gia-tăng về số sanh-đẻ bởi thiếu-nữ trong vòng 5 năm tới ".
Khi được hỏi những kết-quảõ này có nghĩa gì đối với số dân Việt-nam, Phát-ngôn-viên Thi Phạm của "Get Real" trả lời, " Những kết-quả cho thấy nếu các nhà lập-chánh-sách chỉ dùng một phương-pháp phòng-ngừa thiếu-nữ thụ-thai dùng chung cho tất cả thì rõ ràng không đủ. Những chương-trình và móc nối phải nhằm những số dân phục-vụ". Thi Phạm nói tiếp " Ngân-khoản tài-trợ phải được phân chia không những theo những cân-nhắc về địa-dư và thống-kê như những con số về tổng-số dân và tỷ-lệ sanh-đẻ trong mỗi số dân, mà còn phải theo những cân-nhắc về văn-hoá và sắc-dân".
Những ghi-nhận chính trong bản nghiên-cứu gồm những điều tin-tưởng sau đây từ nhóm Việt-nam:
Những ghi-nhận liên-quan đến số dân Việt-nam
-- 55 phần trăm người Việt được hỏi ý tin rằng thiếu-nữ thụ-thai là một vấn-đề rất quan-trọng tại California ngày nay.
-- Trong số các nhóm sắc-dân được hỏi ý, người Việt có thể dễ tin hơn ai hết là thiếu-nữ thụ-thai là một vấn-đề xã-hội , và chỉ có 45 phần-trăm tin rằng đây là một vấn-đề cá-nhân hoặc gia-đình.
-- 65 phần trăm tin rằng tỷ-lệ sanh-đẻ tại California đã gia-tăng và 22 phần trăm tin rằng tỷ-lệ đã giữ nguyên.
-- 78 phần trăm tin rằng cha mẹ các thiếu-niên có ảnh-hưởng hữu-hiệu nhất trên thái-độ và hành-vi của thiếu-niên.
-- Gần 40 phần trăm được nhận là cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với con gái vị-thành-niên của họ về tình dục và kiểm-soát sanh-đẻ, trong khi 35 phần trăm cảm thấy thoải-mái nói chuyện với nhừng con trai vị-thành-niên của họ về những vấn-đề này.
-- 62 phần trăm tin rằng giúp cho con vị-thành-niên của họ tránh việc thiếu-nữ thụ-thai rất là quan-trọng so với những vấn-đề hiện-hành mà cha mẹ các thiếu-niên phải đối-phó.
-- 93 phần trăm tin rằng cho các em nhiều cơ-hội hơn về việc làm, giáo-dục và giải-trí, là những cách hữu-hiệu nhất để phòng-ngừa thiếu-nữ thụ-thai.
-- 56 phần trăm tin rằng người lớn và thiếu-niên dễ kiếm được các tin-tức về phòng-ngừa thụ-thai.
-- 71 phần trăm tin rằng rất hữu-hiệu hoặc phần nào hữu-hiệu nếu dành sẵn/cung-cấp những dụng-cụ/thuốc ngừa thai miễn-phí cho các thiếu-niên hoạt-động sinh-lý tích-cực.
-- 78 phần trăm ủng-hộ giáo-dục sinh-lý do nhà trường phụ-trách, nhưng không tin là nên dạy trước lớp 8.
-- Trên 50 phần trăm tin rằng có thể chấp-nhận việc thiếu-nữ thụ-thai khi các thiếu-niên là vợ chồng.
Vài giải-pháp trong số những giải-pháp đề-nghị bởi các người được thăm-dò ý-kiến bao gồm:
· Sự liên-hệ /nhập cuộc của cha me gia-tăngï.
· Khuyến-khích cha mẹ nói chuyện (với con cái) về sinh-lý và kiểm-soát sanh-đẻ.
· Tạo nhiều cơ-hội hơn về việc làm, giáo-dục và giải-trí cho các thiếu-niên.
· Gia-tăng sự liên-hệ/nhập cuộc của các nhà chuyên-nghiệp và các nhóm cộng-đồng trong việc truyền-báo về vấn-đề với cha mẹ và thiếu-niên.
· Cung-cấp phương-tiện mở đường/dẫn tới các chương-trình giáo-dục sinh-lý cho thiếu-niên và người lớn.
· Gia-tăng dành sẵn/cung-cấp dụng-cụ/thuốc ngừa thai miễn-phí cho các thiếu-niên hoạt-động sinh-lý tích-cực.
Vào tháng 3 năm 2003, chiến-dịch "Get Real" đã triệu-tập một hội-nghị bàn tròn tại Quận Cam để duyệt lại những điều ghi-nhận được ở cộng-đồng Việt-nam. Những người tham-dự hội-nghị bàn tròn Việt-nam có đề-nghị một giải-pháp là dạy giáo-dục sinh-lý cho trẻ em trong các tổ-chức thiếu-niên, và luôn có lớp cho cả cha mẹ nữa.
Nhiều người tham-dự hội-nghị bàn tròn đồng-ý là cả người lớn lẫn thiếu-niên đều cần được chỉ-dậy về những phương-pháp phòng -ngừa thiếu-niên thụ-thai. Họ cũng tin rằng một cách mà cha mẹ và những người lớn khác có thể giúp thiếu-niên thành-công trong cuộc đời là khuyến-khích sự nói chuyện cởi mở trong gia-đình. Phạm kết luận , " Khi cả cha mẹ và thiếu-niên nói và nghe nhau, tình-trạng này giúp thiếu-niên hiểu là có nhiều lựa chọn ngoài sự phòng-ngừa thiếu-nữ thụ-thai".
Cuộc thăm-dò được thực-hiện bởi "The Field Research Corporation" vào mùa thu năm 2002 như là một tiếp-nối cho cuộc khảo-cứu về phẩm-chất thực-hiện năm 2000 và 2001đã đưọc phổ-biến dưới tựa-đề "Voices of California: A Multicultural Perspective on Teen Pregnancy." (" Tiếng Nói California: Một Viễn-ảnh Đa-dạng về vấn-đề Thiếu-nữ Thụ-thai ")
Muốn có thêm tin-tức về cách nói chuyện với thiếu-niên về vấn-đề phòng -ngừa thiếu-nữ thụ-thai hoặc muốn có một bản sao tài liệu "Survey Findings in Brief " ("Tóm-lược các Ghi-nhận Thăm dò"), xin viếng : www.letsgetreal.org
(Chiến-dịch "Get Real About Teen Pregnancy" nhằm gia-tăng sự hiểu-biết công-cộng về những đường lối thực-tế mọi người lớn có thể dùng để giúp xử-lý vấn-đề thiếu-nữ thụ-thai. Chiến-dịch cổ-võ quan-niệm "sinh-lý thiếu-niên lành mạnh" gồm cung-cấp thiếu-niên một giáo-dục sinh-lý chính-xác, tổng-hợp để lấy những quyết-định có trách-nhiệm, cũng như cổ-võ chúng tìm đến và dùng dụng-cụ/thuốc ngừa thai miễn-phí để tránh thu-thai và bệnh-tật ngoài ý-muốn. Chiến-dịch "Get Real" được tài-trợ bởi một ngân-khoản do "The California Wellness Foundation" cấp cho "Ogilvy Public Relations Worldwide".)

21/05/2019(Xem: 119)
Không còn bao nhiêu diện tích biển cho ngư dân Việt nữa… Đó là một thực tế cả quốc tế cũng thấy. Nhật báo New Straits Times từ Singapore hôm 20/5/2019 nói lên thực tế đó: Ngư dân Việt đưa tàu cá vào biển Malaysia đánh cá trộm một phần vì vùng biển này ít bị cảnh sát tuần duyên so với các vùng dầy đặc Hải quân Trung Quốc ở vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
21/05/2019(Xem: 100)
WASHINGTON - Phi cơ không người lái (UAV) sản xuất tại Hoa Lục có thể là công cụ trong hoạt động trộm cắp dữ liệu điện toán, theo thông điệp báo động từ Bộ Nội An (DHS).
21/05/2019(Xem: 89)
PARIS - Tháp Eiffel tạm ngưng tiếp đón du khách, sau khi có người mưu toan leo lên đỉnh kiến trúc cao hơn 300 mét (bằng cao ốc 81 tầng) giữa thủ đô Pháp hôm Thứ Hai 20/05.
21/05/2019(Xem: 66)
KIEV - Tân TT Ukraine nguyên là kịch sĩ Volodymur Zelensky loan báo ưu tiên trong chính sách của ông là diệt tham nhũng.
21/05/2019(Xem: 73)
TEHRAN - Vào ngày Chủ Nhật 19/05, chủ nhân Bạch Ốc đã twit rằng: Iran muốn chiến tranh, sẽ chính thức bị diệt vong.
21/05/2019(Xem: 65)
NEW DEHLI - Kết quả tổng tuyển cử tại Ấn Độ sẽ là thắng lợi của liên hiệp cầm quyền, với tỉ lệ ủng hộ Thủ Tướng Modi cao hơn.
21/05/2019(Xem: 74)
JAKARTA - BBC vào ngày 20/05 đưa tin: Félix Dorfin, là công dân Pháp 35 tuổi, đã bị Indonesia tuyên án tử hình về tội buôn lậu ma túy tới đảo Lombok.
21/05/2019(Xem: 110)
BEIJING - Trong lúc dư luận bàn tán về “đất hiếm” có thể là vũ khí trong chiến tranh thương mại chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm khu mỏ của loại khoáng sản hiếm là 1 trong các sản phẩm không là đối tượng của thuế suất phạt hàng xuất cảng của Hoa Lục của chính quyền Trump.
21/05/2019(Xem: 70)
SHANGHAI - Hối suất nội tệ của Trung Cộng hiện nay là 7 yuan đổi 1 MK, là thấp về tâm lý. Giám đốc của cơ quan hối đoái nhà nước cho biết: hối suất hợp lý và cân bằng này sẽ đuợc duy trì trong thời gian thương lượng mậu dịch với Hoa Kỳ tiếp diễn, ít nhất đến giữa năm 2019, theo ước lượng của giới phân tích.
21/05/2019(Xem: 75)
BEIJING - Thành viên của Ban thường vụ Bộ chính trị thuộc đảng CS Trung Cộng ước lượng chiến tranh thương mại có thể làm giảm 1% GDP của Hoa Lục, nhưng tư bản Taiwan chớ vội chuyển đầu tư vì Hoa Lục vẫn cung cấp nhiều cơ hội lớn.
21/05/2019(Xem: 70)
KALGOORLIE - Một người tìm vàng tài tử khám phá “vàng cục” trị giá 100,000 MK bằng máy dò kinh phí, theo lới kể của chủ cửa hàng bán vật liệu và dụng cụ tìm vàng tại thị trấn Kalgoolie thuộc Miền Tây Australia.
21/05/2019(Xem: 87)
DETROIT - Nhà sản xuất xe hơi Ford loan báo giảm 7,000 việc làm toàn cầu trước cuối Tháng 8 trong kế hoạch giảm chi.
21/05/2019(Xem: 90)
ATLANTA - Sinh viên reo hò trong buổi lễ tốt nghiệp hôm cuối tuần tại Morehouse College (Atlanta), sau khi tỉ phú Robert F. Smith loan báo dùng 1 tỉ MK xóa nợ đi học cho 400 sinh viên.
21/05/2019(Xem: 87)
Hệ thống cửa hàng bán quần áo tại Mỹ Dressbarn tuyên bố hôm Thứ Hai sẽ đóng cửa tất cả cửa hàng của họ. Dressbarn cho biết hôm Thứ Hai rằng “có kế hoạch bắt đầu chấm dứt các hoạt động bán lẻ, gồm đóng cửa 650 cửa hàng.”
21/05/2019(Xem: 94)
Chánh án địa hạt Amit Mehta hôm Thứ Hai đã phán quyết ủng hộ trác đòi được đưa ra bởi Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện để đòi hồ sơ tài chánh của TT Trump từ công ty kế toán Mazars.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 05/2019, sau khi bị Google ngừng cấp phép sử dụng hệ điều hành Android và các dịch vụ, Huawei cũng đã có phản hồi chính thức. Lời đầu tiên đó là khẳng định những chiếc smartphone Huawei và Honor hiện tại sẽ vẫn nhận được các bản cập nhật mới.
Hồi năm 2016, một loạt các đồng minh và công ty tư nhân của Mỹ ở Châu Âu và Châu Á bị tấn công mạng. Theo công ty an ninh mạng Synmantec, Trung Quốc đứng sau các vụ tấn công. Nhưng điều bất ngờ lớn nhất là các công cụ hack được sử dụng lại chính là tài sản của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), đã bị các nhân viên tình báo Trung Quốc mua lại và tái sử dụng. Điều này cho thấy một thực tế khá phũ phàng là Mỹ đã mất quyền kiểm soát các phần quan trọng trong kho vũ khí an ninh mạng của chính mình.
Tháng 04/2019, người dùng Windows 10 gặp sự cố khi bản cập nhật Windows 10 April "Patch Tuesday" khiến hệ thống treo cứng ngay trong quá trình cài đặt chính nó, và tệ hơn là khiến nhiều người dùng khác không thể khởi động lại máy sau đó.
Khoảng giữa tháng 05/2019, theo nguồn tin riêng gửi tới trang Reuters, Google đã cắt đứt quan hệ kinh doanh với Huawei, sau khi tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp, cấm tất cả các nhà mạng viễn thông Mỹ sử dụng trang thiết bị của Huawei hay các tập đoàn đến từ “các quốc gia thù địch”.
Ngày 20/05/2019 không chỉ là ngày đo lường quốc tế đo lường (World Metrology Day) mà còn sẽ cột mốc đánh dấu sự kiện: khái niệm 1kg sẽ hoàn toàn thay đổi so với những gì mà chúng ta biết trong 130 năm qua.
Lượng CO2 trong khí quyển đang chạm ngưỡng kỷ lục, con số đã chạm ngưỡng 415 phần triệu (ppm). Nồng độ CO2 cao trong khí quyển là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra biến đổi khí hậu và làm Trái Đất nóng lên do ngăn cản cơ chế thoát nhiệt và làm mát tự nhiên
Đôi khi còn được gọi là cầu vồng lửa vì vẻ ngoài giống như ngọn lửa của nó, một vòng cung hình tròn nằm song song với đường chân trời.
Khoảng giữa tháng 05/2019, theo thông tin mới nhất từ leaker nổi tiếng Ice Universe, Samsung có thể sẽ ra mắt hai tùy chọn màu gradient cho chiếc Galaxy Note 10, bao gồm Gradient Blue (xanh lam) và Gradient Silver (bạc).
Mỹ đã kêu gọi các đồng minh ngừng sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc của Huawei, và điều đó ảnh hưởng đến cả ngành năng lượng Nhật Bản – một số trang trại năng lượng Mặt trời tại đây quyết định từ bỏ các sản phẩm của công ty Trung Quốc.
Khoảng giữa tháng 05/2019, gần 700 cá thể tê giác tại tỉnh Limpopo của Nam Phi đã thoát hiểm sau khi được tiêm một hỗn hợp thuốc độc chuyên dụng vào sừng, khiến chúng không còn giá trị đối với những toán đi săn trộm tê giác với mục đích lấy sừng
Khoảng giữa tháng 05/2019, Sound United đang có những bước đi đầu tiên trong quá trình mua lại mảng âm thanh gia đình của hai thương hiệu âm thanh lớn tại Nhật là Onkyo và Pioneer. Nếu thành công, đây sẽ là một trong những thương vụ lớn làm thay đổi thị trường âm thanh Châu Á với nhiều thương hiệu âm thanh lớn sẽ cùng chung một nhà.
Sony và Microsoft là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nhau. Một công ty Nhật Bản sở hữu hệ máy PlayStation và một công ty của Mỹ sở hữu hệ máy Xbox, vốn đã là đối thủ trong cuộc chiến tranh giành thị phần console trên toàn cầu. Nhưng thật bất ngờ khi vào khoảng giữa tháng 05/2019, Sony và Microsoft đã công bố một thỏa thuận hợp tác.
Tòa án tối cao Mỹ khẳng định rằng người dùng có thể kiện App Store với cáo buộc chống độc quyền, và nó có thể mở ra một tương lai rất khác cho những người đang sử dụng kho ứng dụng trực tuyến - nơi người dùng có thể cài được ứng dụng từ nhiều nguồn khác nhau kể cả trên iPhone, nhưng chất lượng, độ tiện lợi và độ an toàn chưa chắc sẽ được như hiện nay.
Khoảng giữa tháng 05/2019, Boeing cho biết bản cập nhật phần mềm cho các máy bay 737 Max của hãng đã hoàn thiện và chờ đánh giá, kiểm tra từ cơ quan hàng không liên bang (FAA). Khoảng một tháng trước, Boeing cũng đã thử nghiệm bản cập nhật mới, có thể hiểu đây là phiên bản hoàn chỉnh và đã khắc phục được những lỗi mà 737 Max gây ra trong thời gian qua.
Khoảng giữa tháng 05/2019, theo dữ liệu từ Đài thiên văn Mauna Loa ở Hawaii, nồng độ CO2 trong khí quyển là hơn 415 phần triệu (ppm), cao hơn nhiều so với bất kỳ thời điểm nào trong 800,000 năm qua, ngay cả trước khi sự tiến hóa của người tinh khôn diễn ra.