Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Bài Nói Chuyện Trước Đại Hội Toàn Quân: Chống Csvn Xâm Nhập Cộng Đồng Việt Hải Ngoại

28/09/200300:00:00(Xem: 4829)
Thuyết trình viên: Vi Anh Bùi văn Nhân, Khoá 14 Thủ Đức, Cựu Dân biểu Chủ tịch Uûy ban Xây dựng Nông thôn Hạ nghị viện VNCH, Bình luận chánh trị Việt báo, Truyền hình SBTN
Kính thưa…..
Đề tài chúng tôi được phân công thuyết trình, là "Làm thế nào để bảo vệ Cộng đồng Người Việt Tự do chống lại sự nhuộm đỏ của CSVN."
Chúng tôi nghĩ khác. Còn lâu CS mới nhuộm đỏ được NVTD ở hải ngoại. Cách bảo vệ hay nhứt là tấn công. Lý do. Môt, bản chất của NVTD là tỵ nạn CS. Hai, môi trường sống và khung cảnh pháp lý của các nước NVTD định cư cũng như xu thế thời đại của thế giới, là tự do, dân chủ và nhân quyền. CS Hà nội có bang giao nhưng nếu CS hoạt động phá hoại, khủng bố, gián điệp, hay khuynh loát, chánh quyền sở tại sẽ lôi cổ họ ra trước công lý, chết hay sống.
Cả một tập thể hơn 3 triệu người, đa số là thành phần ưu tú của VNCH chịu không nổi CS đến nổi phải bỏ nước ra đi. Cả một cuộc di tản vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt, đánh động lương tâm Nhân Loại. Với những yếu tố căn bản đó, CS không thể nhuộm đỏ được.
Hơn 3 triệu người Việt được định cư và hoà nhập trong lòng văn minh Tây phương, Tây Aâu, Bắc Mỹ, và Uùc Châu. Lần đầu tiên trong lịch sử Việt 3 triệu Nguyễn trường Tộ thu nạp những kiến thức khoa học kỹ thuật tiền tiến nhứt. Lợi tức bình quân trên đầu người cao hơn 100 lần trong nước. Mỗi năm gởi về giúp đỡ bà con sơ sơ 3 tỷ đô la. 28 năm đấu tranh liên tục, trung thành với lời thề khi quì xuống Vũ đình trường để được gắn cấp bậc ra trường hay lời thề khi rời đất nước ra đi. Lời thề nguyền, lòng trung thành với Tổ quớc VN tự do, dân chủ, chưa hề phai . Trách nhiệm, đanh dự đối với Tổ Quốc chưa hoàn thành . 30 tháng tư chúng ta chỉ mới thua một trận. Cuộc chiến tranh vì dân chiến đấu vì nước hy sinh cho tự do, dân chủ VN hãy còn tiếp diễn.
Một lực lượng hàng triệu người với ý chí và quyết tâm chống CS không lay chuyển như vậy, với tiềm lực kinh tế, chánh trị, kiến thức, kinh nghiệm, nhiều mạnh như vậy, không riêng CS, mà tất cả nhà cầm quyền đều phải chú ý. Không phải không lý do để Quốc Hội Mỹ, trái tim của đệ nhứt siêu cường thế giới, Nghị Viện Liên Âu đem vấn đề nhân quyền VN vào dự luật ngoại viện và vấn đề đề ngoại giao như quí vị đã thấy. Không phải không lý do để nhiều thành phố Mỹ, chánh quyền địa phương đã thừa nhận lá quốc kỳ VN nền vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của tự do, dân chủ của người Việt Nam. Một lực lượng đáng gờm, chống Cộng như vậy, việc CS Hà nội tìm cách lũng đoạïn là chuyện nhà cầm quyền nào cũng phải làm. Nhưng còn lâu CS mới xích hoá tập thể đó được.
Cái ho ïcó thể, đã, đang và sẽ làm -- và chỉ có thể đến thế mà thôi, là xâm nhập. Xâm nhập để gây chia rẽ và lũng đoạn hàng ngũ người Việt tự do, mà thôi. Tự do, dân chủ có nhiều cái hay nhưng cũng có cái dở. Cái dở là địch có thể xâm nhập dễ vì xã hội tư do là xã hội mở rộng, tự do công dân. Nhưng thực sự CS cũng không có có gì ghê gớm lắùm đâu. CS chỉ là những con ngáo ộp. CS đã mất tính đấu tranh quân sự, chánh trị từ khi vào thành. 28 năm thống nhứt được đất nước mà không thống nhứt được dân tộc. CS đã hủ bại từ khi đổi sang kinh tế thị trường, chết dần chết mòn vì tham nhũng. Tờ đô la xanh mạnh hơn M16, chia rẽ nội bộ vì quyền lợi suy bì, thân Nga thân Mỹ, kỳ thị Bắc Nam. Do đó trong khuôn khổ thời gian cho phép, chúng tôi chỉ phân tích làm thế nào CHỐNG CS XÂM NHẬP hàng ngũ NVTD ở hải ngoại.
Việc đổi mới kinh tế mở cửa cho đầu tư và sự lớn mạnh của cộng đồng Người Việt Tự do (NVTD) tỵ nạn CS buộc hai bên CS Hà nội và NVTD hải ngoại phải tăng cường hành động. Phía tự do dân chủ chống phiá độc tài CS. Đó là chuyện bình thường thiện phải chống ác.
CS Hà nội (CSHN) có ngân sách, thế bang giao, giao thương, có con tin nắm trong tay, là thân nhân của người Việt hải ngoại đang ở trong nước. CS còn bắt bí NVTD khi gia tư hữu sự phài về nước.
NVTD hải ngoại có trên 3 triệu người tỵ nạn CS, đã tiếp nhận những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến của Tây Phương, đặc biệt là Điện Toán, đã đấu tranh cho tư do, dân chủ và nhân quyền ròng rã 28 năm. Nhưng người Việt tư do chống CS bằng tiền túi, sức nhà. Bù vào, Người Việt hải ngoại có thế quốc tế ủng hộ.. Không phải không có lý do để HT Quảng Độ, Huyền Quang được xả chế. Không phải không có lý do để Bác sĩ Phạm hồng Sơn, ba đưá cháu của LLM Lý được giảm án. Không phải không có lý do để chánh quyền Bush càng ngày càng siết vòng kim cô kim cô kinh tế chánh trị đối với Hà nội. Đó là thành quả đấu tranh, quốc tế vận của người Việt hải ngoại.
Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, hai bên vẫn ở thế cầm cự, chưa ai thăùng ai. CS chưa bắt rễ được, chỉ có một vụ Trần Trường nhưng hàng ngàn sinh viên con cháu cán bộ du học tìm cách ở lại như những con cháu của cán bộ có chức có quyền đi lao động xã hội chủ nghĩa nước ngoài ở lại ngoại quốc khi đế quốc Liên xô và Đông Aâu CS sụp đổ. Tiền nước ngoài có gởi về bạc tỷ, người có về hàng vạn nhưng gởi để giúp thân nhân, nhưng số đầu tư làm ăn với CS không đáng kể, về chơi thì có ở lại thì không. Văn hoá phẩm CS, một số có mặt ở các tiệm sách Việt Hải ngoại, nhưng không một cuốn sách, tờ báo nào của NVTD qua lọt các "cửa khẩu CS".

Nhưng sau cuộc khủng bố 911 và Chiến tranh Iraq, tình hình hình đang thay đổi, lợi thế nghiêng về phiá tự do, dân chủ. Ngưòi ta hiểu rõ độc tài nói chung trong đó có độc tài Hồi giáo cực đoan và độc tài CS còn sót lại sau Chiến tranh Lạnh.
Ngoài nước, thờøi đại hoà dịu để yên thân làm ăn của TT Clinton đã dứt sau cuộc khủng bố 911, kể cả đối với CS Hà nội: vụ cá ba sa bi phạt, hạn ngạch hàng dệt may bi cắt, vấn đề nhân quyền trở thành vấn đề trung tâm tâm ( HT Quảng Độ, Huyền Quang, Lm Nguyễn văn Lý, Cụ Lê quang Liêm). Nhân dân các nước tư do hiểu biết NVTD qua việc các thành phố Mỹ vinh danh cây cờ vàng 3 sọc đỏ
Trong nước phong trào đấu tranh cho tư do tôn giáo, tự do, dân chủ nhân quyền bắt đầu được NVTD yểm trợ quốc tế vận và tiếp vận mạnh.
Trước tình thế CS gọi là " diễn biến hoà bình" đã diễn biến không hoà bình nữa đó. CS HN phản công mạnh. CS chánh thức ghi vào ngân sách kinh phí kiều vận 500 triệu, khai thác tối đa lợi thế an ninh lộ trình nhờ thế bang giao và giao thương để lũng đơạn tập thể chống Cộng Hải ngoại. Hai mặt trận CS tập trung mũi dùi tấn công là mặt trận văn hoá và kinh tế.
Về mặt kinh tế, không đáng lo dù CS có an ninh lộ trình Thương ước. Mỹ đang xét lại việc giao thương một chiều bất lợi cho Mỹ. Người Việt hải ngoại thích mùi vị quê hương nhưng rất sợ đồ ăn, thức uống mất vệ sinh. CS còn lâu mói dám tên đề dấu đóng mở cửa hàng tại những vùng có người Việt vì sợ tẩy chay, cô lập. Cùng làm là CS xìa tiền cho những tay em hám lợi làm thôi, nhưng cây kim dấu trong túi cũng có ngày lòi ra. CS đã đóng chốt được ở Washington, San Fran, và đang tìm cách xuống Los Angeles vi San Fran và Los là hai cánh của Đi Á châu của Mỹ, vì Cali là nơi người Việt hải ngoại ở nhiều nhứt.
Về mặt văn hoá, chánh trị nhiều vấn đề cần đạt ra. CS Hà nội không thể nhuộm đỏ NVTD hải ngoại được, không thể xuất cảng cách mạnh xã hội chủ nghĩa, đem tiền qua mua đứt hết NVTD vì CS là một chủ nghĩa thất bại vì bản chất NVTD là tỵ nạn CS. Nhưng CS có thể xâm nhập làm lũng đoạn lề lối sinh hoạt chánh trị tư do, dân chủ và hàng ngũ của người chống CS. CS không thể đưa cán bộ CS vào. Nhưng CS có thể bắt bí người không CS làm việc cho họ bằng xì căn đan hay mua chuộc. Nhưng sớm muộn gì cũng bị lật tẩy. Nhưng khi tìm cách phát giác và lúc lật tẩy, ít nhiều nội bộ của chúng ta cũng bị xức mẻ. CS Hà nội dựa vào Thương Ước đem văn hoá phẩm và văn công qua Mỹ được mà văn hoá phẩm và nghệ sĩ NVTD không về được. Thương Ước vi hiến đối với người Mỹ gốc Việt. Nhưng sách vở CS viết theo chỉ đạo, không sángtạo, NVTD không thích, cũng không đáng lo.
Cái đáng lo nhứt trong mặt trận văn hoá hoá là mặt trận truyền thông. Hai giả thuyết mua làn sóng phát thanh để NVTD không có chỗ nói. Mua báo để cây viết chống Công không có chỗ viết, chưa xảy ra nhưng có cơ xảy ra vì truyền thông VN hải ngoại làm bằng tiền túi, lấy công làm lời, sống dưa vào quảng cáo, làm sao địch nổi với ngân sách quốc gia do 80 triệu dân đóng thuế. Nhưng truyền thông chân chính tiếng Vệt hải ngoại đã hợp đại hội tuyên hứa lấy dân chủ tự do làm mẫu số chung và đạo đức nghề nghiệp. Bằng cớ truyền thông hải ngoại yễm trợ Đại Hội Toàn Quân hơn kỳ vọng của ban vận động, tổ chức, và của bà con đồng bào người Việt hải ngoại. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta lơ là với mặt trận truiyền thông. Hy vọng các cuộc hội thảo nhóm và khoáng đại đại hội sẽ đóng góp ý kiến và giải pháp.
Thêm vào đó, điều mỗi một người chúng ta có thể làm được bây gìờ, là vừa tấn công vừa tự vệ. Trái quít vỏ dầy, the nhiều không sâu bọ nào lọt vào được. Muốn thế tăng cường và cũng cố các đoàn thề chống Cộng sản sẵn có, làm liệt bại các tổ chức manh nha đón gió trở cờ. Giải thích cho lớp trẻ tại sao, nhờ ai lớp trẻ được đến đây để có vạn lần cơ hội tiến thân hơn những người tranh lứa ơ nước nhà. Phát triễn lớp trẻ để tiếp tay trong công cuộc chống CS. Thuyết phục lớp già, kẹt lắm mới về VN vì vấn đề lương tâm, sĩ diện của người tỵ nạn CS và để tránh bị thiệt hai khi bịnh hoạn, về welfare, quốc tịch. Còn kẹt lắm phải về thì hãy ứng xử như người có tự do, dân chủ để làm gương cho đồng bào không sợ CS. Và quan trọng nhứt là mặc thì đồng ý như một qui tắc: người ra nhận nhiệm vụ các tổ chức lãnh đạo đoàn thể, đảng phái, cộng đồng không về VN, còn ai tại chức mà về coi như tự động từ nhiệm.
Trên đây là những nét phác hoa hiện tình cuộc chiến cầm cự của người Việt Hải ngoại trước âm mưu xâm nhập của CS. Dám monh ĐH sẽ thêm nhiều cao kiến và có những đề nghị giải pháp hữu hiệu, dựa vào kinh nghiệm của người chiến sĩ Cộng hoà trọn đời vì nước hy sinh, vì dân chiến đấu
Chân thành cùng quí quí vị và quí đồng đội.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.