Hôm nay,  

Việt Nam: Đảng Hô Chống Mỹ, Thanh Niên Quay Lưng Xa Đảng

05/03/200400:00:00(Xem: 4811)
Nguyễn Khoa Điềm: "Muốn chống văn hóa Mỹ phải chống ý thực hệ tư sản..."
Hoa Thịnh Đốn.- Mặc dù Việt Nam mê làm ăn với tư bản Mỹ nhưng lại lên án Mỹ có âm mưu "diễn biến hòa bình" lật đổ đảng Cộng sản Việt Nam.
Những điều cáo buộc Hoa Kỳ có hoạt động chống phá Việt Nam phát ra từ miệng Nguyễn Khoa Điềm, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương tại Hội nghị triển khai công tác tư tưởng - văn hóa toàn quốc năm 2004 tại Đà Nẵng trong hai ngày 19-21/2/2004.
Điềm nói : " Hiện nay, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng diễn ra ngày một gay gắt, kẻ địch đang tìm mọi cách phá vỡ mặt trận tư tưởng của cúng ta. Một trong vũ khí lợi hại kẻ thù tung ra là dùng văn hóa - tư tưởng để tấn công vào mặt tư tưởng dưới hình thức "diễn biến hòa bình". "Diễn biến hòa bình" biểu hiện với nhiều nội dung, hình thức khác nhau, đối phó cũng phải cần những phương thức khác nhau. Một trong những đòn tiến công của lực lượng thù địch là diễn biến về chính trị, như các phần tử cơ hội tung ra các khẩu hiệu đa nguyên, đa đảng, đòi thay đổi đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, chống lại sự lãnh đạo của Đảng."
" Hình thức này chúng ta dễ nhận ra và dễ đối phó", Điềm nói tiếp, " Nhưng có loại "diễn biến hòa bình" lại không trực tiếp mang màu sắc chính trị như vậy, tức là nó thâm nhập bằng lối sống thực dụng, lai căng, mất gốc, nhào nặn con người Việt Nam theo hình ảnh con người xã hội phương Tây..."
Điềm nhìn nhận Pháp luật Việt Nam chưa có những điều khoản nào nhằm trừng phạt việt "truyền bá các tác phẩm văn học nghệ thuật" mà Điềm gọi là " báo chí lai căng mất gốc, lối sống thực dụng." Điềm hỏi cán bộ dự Hội nghị : " Vậy thì trong hội nhập khu vực, giao lưu quốc tế hiện nay chúng ta có chính sách gì để đối phó hiện tượng tràn ngập sản phẩm văn hóa hẠ cấp của người nước ngoài""
Điềm không nói "người nước ngoài" là ai nhưng lại coi Mỹ là thủ phạm. Điếm nói : "Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa tinh thần đang diễn ra quyết liệt, có qui mô thế giới. Người Mỹ có chủ trương lãnh đạo thế giới, trước hết là lãnh đạo văn hóa tinh thần. Họ đưa sản phẩm văn hóa Mỹ tràn ngập sang chi phối văn hóa các nước. Do vậy chúng ta muốn chống lại sự chi phối của văn hóa Mỹ trước nhất phải chống sự chi phối ý thức hệ tư sản, vừa phải xây hệ tư tưởng của ta, làm giàu nền văn hóa của ta, phải làm rất quyết liệt mới ngăn chặn được âm mưu "diễn biến hòa bình."
"Trong cuộc đấu tranh này", Điềm nói tiếp, " chúng ta phải thực hiện đúng phương châm đúc rút từ trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta là phải đoàn kết, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Đoàn kết có kỷ luật cao mới không bị âm mưu "diễn biến hòa bình" khuynh đảo. Phải trên tinh thần chủ động tiến công, sớm dự báo được âm mưu, thủ đoạn, đón trước khả năng của các phần tử xấu, của âm mưu" diễn biến hòa bình"..."
Nhưng đảng CSVN có "hệ tư tưởng" nào để có thể chống lại "diễn biến hòa bình", ngoại trừ điều được gọi là "tư tưởng Hồ Chí Minh", một sản phẩm của chủ nghĩa Mác - Lênin nhưng các Chính phủ theo chủ nghĩa này, kể cả Nga Xo,âđã tan vỡ từ 14 năm rồi.
Đảng CSVN từng lên án cán bộ, đảng viên tham nhũng, quan liêu, chệch hướng tư tưởng, sa sút đạo đức, phẩm chất là do chưa thấm nhuần tư tưởng họ Hồ để sa ngã vào cậm bẫy của "diễn biến hòa bình" do Hoa Kỳ giăng ra. Nhưng Đảng lại không nhận ra là cán bộ, đảng viên bây giờ đã mất tin tưởng vào những lời dạy của Hồ Chí Minh và của Đảng vì trước mắt và chung quanh họ chỉ toàn là những kẻ hết còn là "đầy tớ của nhân dân", đã mất hết bản lĩnh của những con người đáng lẽ ra phải "cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư" thì lại hống hách, đội trên đạp dưới, bóc lột nhân dân, bòn mót, rút ruột ngân quỹ quốc gia do dân làm ra.
Điềm nhìn nhận trước Hội nghị : " Đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên sa sút nghiêm trọng. Sự sa sút đạo đức, phẩm chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã trở thành vấn đề xã hội, làm phức tạp thêm những tiêu cực của xã hội, trở thành mối lo lắng lớn của nhân dân."
Đúng ra đó chỉ là "mối lo lắng lớn" của Đảng, nhân dân chẳng có lý do gì để phải bận tâm vì cán bộ có sửa đổi, cải tà quy chánh thì nhân dân cũng vẫn chỉ là lớp người bị trị không khá hơn.
THANH NIÊN VÀ ĐẢNG
Điều mà Điềm và đảng CSVN lo ngại hiện nay là làm thế nào để có thể tuyên truyền "tư tưởng" Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác - Lênin vào trong dân, nhất là đội ngũ thanh niên là thành phần kế thừa bảo vệ quyền lãnh đạo và sự tồn tại cho Đảng. Nhưng như Nguyễn Khoa Điềm nhìn nhận, việc tuyên truyền, giáo dục lý tưởng chính trị trong thời buổi kinh tế thị trường không mấy dễ dàng.
Điềm nói : "Chúng ta làm công tác tư tưởng của một đảng cách mạng cho nên vấn đề hàng đầu là lý tưởng chính trị. Hiện nay nhiều người đưa ra khẩu hiệu làm giàu. Trên một tờ báo đặt tít : Lớn lên em sẽ làm gì " Đáp: Lớn lên em sẽ làm doanh nhân. Có người cho rằng mục đích của thanh niên bây giờ là làm giàu, cuốn sách gối đầu của thanh niên là làm giàu. Thật ra chúng ta không bài xích việc làm giàu, chúng ta đang cổ vũ mọi người làm giàu một cách lương thiện chính đáng. Nhưng nói lý tưởng là làm giàu thì đó là bước thụt lùi về lý tưởng của con người....."
Do đó mà Hà Phan đã đề nghị với Đảng nên đặt trọng tâm vào công tác "Gíao dục ý thức đấu tranh chống diễn biến hòa bình cho thế hệ trẻ."
Phan viết trong mục Diễn đàn - Thảo luận của Ủy Ban Trung ương Đảng ngày 18-9-2003 : " Tuy nhiên, trong sự cạnh tranh của kinh tế thị trường, chính những bận rộn lo toan thường nhật về đời sống kinh tế, lao động, việc làm đã khiến cho một bộ phận không nhỏ thanh niên ít có điều kiện quan tâm học tập nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, còn mơ hồ về chính tgrị, thiếu tin vào XHCN (Xã hội Chủ nghĩa). Thậm chí là phai nhạt lý tưởng , coi thường các giá trị nhân văn, các chuẩn mực đạo đức, kỷ cương phép nước, trở thành gánh nạng cho gia đình và xã hội..."

Giống như Nguyễn Khoa Điềm, Hà Phan đổ cho "các thế lực phản động" là thủ phạm làm cho thanh niên thờ ơ với Đảng. Phan viết : " Hiện nay các thế lực phản động đang ráo riết thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, một chiến lược thâm độc, tấn công toàn diện, trên nhiều mặt, nhất là trên lĩnh vực chính trị tư tưởng vào Đản và Nhà nước ta. Mục tiêu hàng đầu của chiến lược này là nhắm vào thế hệ trẻ, một bộ phận cực kỳ nhạy cảm, lực lượng rất quan trọng quyết định sự hành bại của cách mạng Việt Nam, niềm hy vọng của dân tộc Việt Nam."
"Bằng các thủ đoạn tinh vi", Phan viết tiếp, "bằng các phương tiện hiện đại, các thế lực phản động ra sức xuyên tạc, bóp méo sự thật, tuyên truyền lôi kéo làm cho TN, HS,SV xa rời Đảng, xa rời lý tưởng XHCN, đi ngược lại mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ra đã lựa chọn, đi đến xóa bỏ ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, của Đảng Cộng sản Việt Nam và ảnh hưởng của tư tường Hồ Chí Minh; xóa nhóa ranh giới giữa giai cấp bóc lột và giai cấp bị bóc lột; làm lẫn lộn ranh giới giữa CNXH và CNTB (chủ nghĩa Tư bản); đồng thời ra sức truyền bá hệ tư tưởng giai cấp tư sản, truyền bá văn hóa, lối sống thực dụng vị kỷ trong TN,HS,SV...."
Để chống lại, Hà Phan đề nghị Đảng "coi công tác thanh niên và chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược của Đảng" với các nhiệm vụ :" Tăng cường giáo dục chính trị - tư tưởng, truyền thống cách mạng cho TN,HS,SV ; Tăng cường, đổi mới công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chính sách của Đảng cho thanh niên, tạo những cơ sở, tiền đề để cho TN,HS,SV có ý thức cách mạng, tự giác đấu tranh chống diễn biến hòa bình, chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch...sẵn sàng đập tan âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch..."
THỰC TẾ QUAY LƯNG
Đọc những câu chữ của Hà Phan và Nguyễn Khoa Điềm nói về nguy cơ của Đảng trước "diễn biến hòa bình" , người ta không khỏi đặt câu hỏi : Diễn biến hòa bình do các thế lực thù địch với Việt Nam tiến hành ở đâu mà có hay nó lại là kẻ "nội thù" nằm ngay trong nội bộ Đảng và Nhà nước "
Phạm Văn Đồng, cựu Thủ tướng khi còn sống, đã cảnh giác Đảng về nguy cơ của kẻ "nội thù" nhưng Đảng không bao giờ coi đó là có thật nên cứ đổ vấy cho "những thế lực thù địch" để che đậy những thất bại chồng chất năm sau cao hơn năm trước.
Một bài báoi đăng trên tờ Sài Gòn Giải Phóng ngày 7-8-2003 cho biết từ năm 1996 đến năm 2000, chỉ hơn một chục học sinh được kết nạp Đảng. Từ năm 2000 đến nay (2003), chỉ có 124 sinh viên được đứng vào hàng ngũ Đãng. Có nhiều nơi suốt năm năm liền, không thể kết nạp được một sinh viên nào vào Đảng..."
Bà Lê Thị Phương Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm TPHCM cho biết: "Dù có nhiều nỗ lực nhưng công tác phát triển Đảng của Đảng bộ Đại học Nông Lâm cũng không đáp ứng kịp tốc độ phát triển của nhà trường. Tuổi đời bình quân đảng viên của Đảng bộ là 46 tuồi. Chúng tôi tự nhận là một Đảng bộ già cần trẻ hóa đội ngũ. Tuy nhiên công tác phát triển Đảng trong sinh vien còn rất chậm, trung bình chỉ phát triển được từ 3 - 5 sinh viên/năm..."
Đa số sinh viên - học sinh khi được hỏi ý kiến vào Đảng thì họ nói thẳng rất ngần ngại hoặc chỉ chú trọng đến học tạp chuyên môn. Nhiều giáo chức, vẫn theo báo SGGP, "cho rằng nhiệm vụ của sinh viên là học tập, các vấn đề khác chỉ là chuyện phụ, xem SV là đối tượng quản lý của mình hơn là đối tượng quần chúng mà Đảng cần dìu dắt, lãnh đạo..."
Một cuộc trưng cầu ý kiến của VietNamNet công bố ngày 27-11-2003 cho thấy có từ 52% đến 59% sinh viên cho biết mục đích của họ là học để kiếm việc làm, trong khi chỉ có 18% sinh viên có ý muốn "phục vụ cho nhu cầu phát triểncủa đất nước."
Cũng trên VietNamNet ngày 19-11-2003 cho biết có tới 60% sinh viên không muốn tham gia vào các hoạt động xã hội, chính trị, sinh hoạt tập thể mà chỉ muốn sống cho bản thân.
Ngay cả đối với sinh viên du học ở nước ngoài cũng không muốn về nước sau khi tốt nghiệp, theo báo Lao Động ngày 22-11-2003, vì họ cảm thấy "về nước sẽ không có điều kiện phát huy tài năng, không được tiếp tục học cao hơn."
Mặt khác, sự kỳ thị, nạn bè phái trong guồng máy cai trị của Nhà nước và của Đảng cũng đã làm cho du học sinh chán không muốn về nước. Bài báo viết : " Cũng cần thấy thực trạng đáng buồn nữa là ở một số cơ quan địa phương thường vẫn diễn ra nghịch lý : Người không có tài nhưng có "ô dù", giỏi luồn cúi, hối lộ nên được cân nhắc, đề bạt; còn người có tài không được trọng dụng, thậm chí còn bị trù dập, không được cử đi học cao học, nghiên cứu sinh tiến sỹ, khôn được phong àm PGS (Phó Giáo sư), GS (Giáo sư) vì lý do còn trẻ v.v..."
Ngay đến Tổng Hội Sinh viên cũng đã nhìn nhận chỉ có 50% sinh viên tốt nghiệp làm đúng chuyên ngành được đào tạo, còn lạithất nhiệp hoặc chịu cảnh trái nghề rồi sinh ra chán nản thất chí, có khi đi làm những việc bất chính phạm luật.
Đó là những nghịch cảnh mà giới trẻ Việt Nam đang phải gánh chịu và đối phó trong cuộc sống hiện nay dưới chế độ tự xưng là một Nhà nước pháp quyền, nhưng không ai được bình đẳng.
Việc giới trẻ Việt Nam quay lưng lại với Đảng, không muốn trở thành đảng viên do đó cũng chỉ là chuyện tất yếu chẳng do thế lực thù địch nào xúi bẩy hay lôi kéo tham gia đạo quân "diễn biến hòa bình". Nhưng thực tế họ đã làm cho Đảng lo ngại về sự tồn tại của mình.
Phạm Trần (3-04)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.