Hôm nay,  

Bảo Trợ Tài Chánh Bao Lâu, Khi Nào Không Cần?

28/07/200100:00:00(Xem: 8165)
Mục di trú và bảo lãnh hàng tuần do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Mọi đóng góp ý kiến xin liên lạc 1-800-411-0495

ĐỀ TÀI : TIN TỨC MỚI VỀ VẤN ĐỀ BẢO TRỢ TÀI CHÁNH:

Trách nhiệm bảo trợ tài chánh kéo dài trong bao lâu "

Trường hợp nào không cần làm bảo trợ tài chánh "

Theo điều khoản 212 (a)(4)(C) của Luật Di Trú thì những người muốn xin quy chế thường trú tại Hoa Kỳ do thân nhân bảo lãnh, phải nộp giấy bảo trợ tài chánh, mẫu I-864, để chứng minh là sẽ không trở thành gánh nặng xã hội sau khi đến Hoa Kỳ, nếu không, hồ sơ sẽ bị từ chối. Các điều kiện phải có để thiết lập giấy bảo trợ tài chánh đã được quy định trong điều khoản 213A của Luật Di Trú.

Trong phần tin tức di trú kỳ này, chúng tôi xin trình bày về hai đề mục liên quan đến việc bảo trợ tài chánh là : Trách nhiệm bảo trợ tài chánh kéo dài trong bao lâu và những trường hợp nào không cần phải làm giấy bảo trợ tài chánh.

1- Trách nhiệm bảo trợ tài chánh kéo dài trong bao lâu "
Theo điều khoản 213A(a)(2) của Luật Di Trú, trách nhiệm bảo trợ của người ký giấy bảo trợ tài chánh mẫu I-864 chấm dứt khi nào người thân nhân được bảo trợ có quốc tịch Hoa Kỳ.
Ngoài ra, theo điều khoản 213A(a)(3)(A), trách nhiệm bảo trợ cũng được chấm dứt khi người thân nhân được bảo trợ đã đi làm việc, hoặc đã thụ đắc được 40 quý (quarters) tín chỉ thâm niên việc làm, theo quy định của Đạo luật về An sinh Xã hội.

Trách nhiệm bảo trợ tài chánh theo điều kiện của mẫu I-864 cũng được áp dụng đối với trường hợp bảo lãnh thân nhân đến Hoa Kỳ theo diện công nhân viên, nếu đơn xin chiếu khán, mẫu I-140 do bản thân người thân nhân ở Hoa Kỳ đứng nộp, hoặc do công ty đứng nộp, mà trong công ty này người thân nhân ở Hoa Kỳ có phần hùn quan trọng.

2- Trường hợp không cần phải làm giấy bảo trợ tài chánh:
Vì trách nhiệm của người đứng bảo trợ tài chánh chấm dứt khi nào người thân nhân được bảo trợ có quốc tịch Hoa Kỳ hoặc có đủ 40 quý tín chỉ thâm niên việc làm, cho nên, nếu người được bảo lãnh khi vừa đến Hoa Kỳ đã có ngay quốc tịch hoặc có ngay 40 quý tín chỉ thâm niên việc làm, thì việc thiết lập giấy bảo trợ tài chánh không có lý do nữa. Nhưng trên thực tế có trường hợp nào vừa đến Hoa Kỳ mà có ngay quốc tịch hoặc có ngay 40 quý (tức 10 năm) tín chỉ thâm niên việc làm hay không "

Đó là các trường hợp sau đây:

a- Trường hợp có quốc tịch Hoa Kỳ khi vừa đến Hoa kỳ.
Những đứa trẻ sinh ở ngoại quốc, có người cha hay người mẹ là công dân Hoa Kỳ, được đương nhiên trở thành công dân Hoa Kỳ khi vừa sang cư trú tại Hoa Kỳ. Muốn được như vậy, đứa trẻ phải hội đủ các điều kiện sau đây:
Có người cha hay người mẹ là công dân Hoa Kỳ,
Đứa trẻ phải dưới 18 tuổi,
Đứa trẻ phải cư trú tại Hoa Kỳ dưới sự giám hộ hợp lệ của người cha hay mẹ công dân Hoa Kỳ, và đến Hoa Kỳ một cách hợp pháp.

Xin lưu ý là các điều kiện phải hội đủ vào ngày 27 tháng 2, 2001 trở về sau. Nếu có một điều kiện nào có trước ngày 27 tháng 2, 2001 thì không được hưởng quyền lợi này. Thí dụ như đứa trẻ được 18 tuổi trước ngày 27 tháng 2, năm 2001 thì đứa trẻ sẽ đến Hoa Kỳ theo quy chế thường trú nhân và tiếp tục giữ quy chế này cho đến khi nào được nhập tịch theo thủ tục nhập tịch thông thường. Do đó, khi đến Hoa Kỳ đứa trẻ này không đương nhiên trở thành công dân Hoa Kỳ và người đứng bảo lãnh phải làm giấy bảo trợ tài chánh mẫu I-864, thì chiếu khán di dân mới được chấp thuận.

Đối với trường hợp bảo lãnh con nuôi cũng vậy, có nghĩa là nếu đứa con nuôi hội đủ 3 điều kiện nói trên về đương nhiên thụ đắc quốc tịch khi mới đến Hoa Kỳ thì không cần phải làm giấy bảo trợ tài chánh. Dĩ nhiên việc nhận con nuôi phải thực hiện đúng theo thủ tục di trú.

Về con nuôi thì những đứa trẻ mồ côi có thể được nhận làm con nuôi trước khi hoặc sau khi chúng nhập cảnh vào Hoa Kỳ theo quy chế thường trú.

Nếu đứa trẻ mồ côi được nhận làm con nuôi trước khi chúng đến Hoa Kỳ, và khi đến Hoa Kỳ, chúng sống dưới sự giám hộ của người cha hay mẹ là công dân Hoa Kỳ, và hội đủ các điều kiện nói trên về thụ đắc công dân Hoa Kỳ, các cha mẹ nuôi không cần phải làm giấy bảo trợ tài chánh, mẫu I-864.

Nếu đứa trẻ mồ côi được nhận làm con nuôi sau khi chúng đến Hoa Kỳ, do đó khi đứa trẻ đến Hoa Kỳ thì sự quan hệ cha con nuôi (hoặc mẹ con nuôi) chưa có, nên đứa trẻ không đương nhiên thụ đắc công dân Hoa Kỳ như trường hợp trên, và cha mẹ nuôi cần phải làm giấy bảo trợ tài chánh, mẫu I-864.

Nếu đứa trẻ không thuộc diện trẻ mồ côi và được nhận làm con nuôi tại nước ngoài, thì khi cha mẹ nuôi trở về Hoa Kỳ đứa con nuôi cũng được cho nhập cảnh theo. Nếu hội đủ các điều kiện nói trên, đứa trẻ sẽ đương nhiên thụ đắc công dân Hoa Kỳ ngay khi đến Hoa Kỳ và cha mẹ nuôi không cần phải làm giấy bảo trợ tài chánh.

b-Trường hợp người được bảo lãnh đã đi làm hoặc đã được 40 quý tín chỉ làm việc.
Theo Sở Di Trú thì người đứng bảo lãnh không phải làm giấy bảo trợ tài chánh, mẫu I-864, khi người được bảo lãnh đã đi làm hoặc đã có 40 quý tín chỉ thâm niên làm việc. Mẫu I-864 này thông thường phải nộp lúc người được bảo lãnh làm thủ tục xin chiếu khán di dân hoặc làm thủ tục xin điều chỉnh quy chế di trú tại Hoa Kỳ.

Người mới được bảo lãnh làm sao có đủ 40 quý ( 40 quarters ) tín chỉ thâm niên làm việc được " Theo điều khoản 213(a)(3)(B) của Luật Di Trú, người con có thể hưởng các quý ( quarters ) về thâm niên làm việc của cha hay mẹ trong thời gian người con dưới 18 tuổi.

Xin lưu ý về điểm là điều luật nói trên không đòi hỏi quan hệ cha con ( hay mẹ con ) không nhất thiết phải được thiết lập trong thời gian người cha hay mẹ làm việc để tích lủy các quý tín chỉ. Như vậy, người con có thể khai để thụ hưởng các quý tín chỉ của người cha hay mẹ đã đi làm lúc nó chưa sinh ra hoặc lúc nó chưa được nhận làm con nuôi (nếu là con nuôi).

Tuy nhiên trong trường vợ chồng thì khác. Người vợ hay chồng chỉ có thể khai để thụ hưởng các quý tín chỉ làm việc của người phối ngẫu của mình trong thời gian hiệu lực của hôn thú mà thôi.

PHẦN GIẢI ĐÁP THẮC MẮC:

1) Hỏi: Xin quý văn phòng cho biết trách nhiệm tài chánh của người chồng đứng đơn bảo lãnh có chấm dứt khi hai người đã ly dị nhau"

ĐÁP: Không, việc ly dị không xoá bỏ trách nhiệm bảo trợ tài chánh của người bảo lãnh, trách nhiệm tài chánh chỉ chấm dứt sau khi người được bảo lãnh nhập tịch hoặc làm việc 40 quý tại Mỹ.

2) Hỏi: Một công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân Hoa kỳ, đang cư trú ở nước ngoài có thể làm giấy bảo trợ được không "

ĐÁP: Câu trả lời là không. Luật lệ đòi hỏi người bảo trợ phải cư trú tại Hoa Kỳ hoặc trên lảnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ.

Quý độc giả quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7PM, thứ Sáu từ 6:00PM, thứ Bảy và mỗi trưa Chủ Nhật từ 11:30AM, trên các làn sóng 1430AM, 1500AM, 1390AM và 106.3FM. Hoặc quý vị liên lạc với một trong những văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888, Oakland-San Francisco: (510) 238-8830 , Sacramento (916) 257-6550 hay qua Email: info@rmiodp.com, hoặc www.rmiodp.com , mục diễn đàn vấn đáp forum.

Ý kiến bạn đọc
22/12/201912:09:54
Khách
Xin hỏi. Nếu đưa cùi lương tháng 11 mà nộp hồ sơ thuế bảo lãnh tại chanh thang 2 có đường không . Cảm on
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.