Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Biên Bản Sbs Tái Điều Trần Tại Quốc Hội Liên Bang Úc (tiếp Theo Và Hết)

05/04/200400:00:00(Xem: 4302)
Trong những số báo trước, quý độc giả đã theo dõi phần biên bản cuộc điều trần của SBS với Uỷ Ban Truyền Thông Hạ Viện. Sau đây là một số đoạn điều trần chính yếu của SBS đối với Uỷ Ban Duyệt Chi Truyền Thông Thượng Viện, vào ngày 15/2/04

BIÊN BẢN BUỔI HỌP CUŒA UŒY BAN TRUYỀN THÔNG THƯỢNG VIỆN

TNS Santoro: Từ việc SBS sai lầm trong việc đưa ra quyết định tiếp vận những tin tức thẳng từ vệ tinh mà không có cắt xén từ đài VTV4, một đài cộng saœn ơœ Việt Nam, thì SBS đã học được những bài học gì về giá trị đích thực cuœa việc lắng nghe ý kiến của cộng đồng cũng như tham khảo quan điểm của họ" Có lý do nào để thay đổi một cách rộng lớn những thuœ tục liên quan đến một cuộc tham khaœo như thế hay không" Đến bây giờ tôi đã nhận được rất nhiều lời đệ đạt từ cộng đồng Việt Nam nói rằng “Làm cách nào chúng tôi có thể hợp tác (interface) với SBS để có được một chương trình tin tức cân bằng"” Họ sẵn sàng đóng góp tri thức, trí thứ cũng như trong nhiều phương diện khác, để giúp đỡ SBS. Như thế thì cách suy nghĩ cuœa quý ông SBS đã được phát triển tới mức nào về những thuœ tục lôi kéo những cộng đồng địa phương trong việc giúp đỡ quý ông thực hiện một chương trình tin tức cân bằng"
Milan: Trước hết, tôi muốn nói là tôi hoàn toàn đồng ý với ý niệm tổng quát trong những gì ông vừa nói và tôi đồng ý với những lời phê bình mà ông vừa đưa ra. Chúng tôi đã thay đổi nội quy về việc chọn chương trình cho World Watch để suy xét về quan điểm cuœa cộng đồng cũng như thẩm định chương trình thích hợp nhất cho cộng đồng đó, vì thế đã có những aœnh hươœng trực tiếp đến nội quy cuœa SBS. Là một người điều hành, tôi có thể nói rằng chúng tôi đã thaœo luận về điều này và chúng tôi đã chấp thuận việc tham khaœo sâu đậm hơn nhiều trước khi tăng thêm chương trình cho World Watch. Thành ra chúng tôi đã thấy được tiến trình tham khaœo quaœ có nhiều thiếu sót.
Đặc biệt về quan hệ giữa chúng tôi và cộng đồng người Việt thì, như thường xaœy ra sau những trường hợp có xung đột, nó đã cuœng cố thêm các mối quan hệ giữa cộng đồng Việt Nam và SBS. Chắc chắn là ông Đoàn Việt Trung và tôi đã gặp gỡ nhau khá nhiều. Trong kỳ họp cuœa uœy ban quốc hội mà chúng tôi cùng tham dự tuần qua, chúng tôi có nói chuyện về cách tốt nhất mà chúng tôi có thể thu thập dữ liệu. Có một vài saœn phẩm từ Hoa Kỳ có sẵn trên internet, nhưng đáng tiếc, nó lại không sẵn có qua vệ tinh, thành ra có thể có vấn đề về chất lượng. Ông Đoàn Việt Trung có cho biết rằng với kỹ thuật sẵn có về MPEG3 có thể giúp chúng tôi vượt qua khó khăn đó. Dĩ nhiên là chúng tôi phaœi thẩm định xem nó có thực sự phù hợp với tiêu chuẩn cuœa một chương trình thuộc về World Watch hay không. Ngay từ khi khơœi thuœy, ý niệm chính vẫn là cung cấp cho những người mà tiếng Anh không phaœi là tiếng mẹ đeœ, tí hương vị cuœa những gì mà họ có thể xem được nếu mà họ vẫn còn sinh sống ơœ quê hương gốc cuœa họ, và chính là những gì mà gia đình họ hiện đang xem.
Vì thế, chúng tôi đang gặp gỡ cộng đồng Việt Nam, vâng, chúng tôi sẽ thăm dò những nguồn khác. Thế nhưng việc nó có phù hợp với khuôn khổ cuœa World Watch hay không, và việc chúng tôi có thể tìm được một thứ khaœ dĩ chấp nhận được mà cơ quan có thể có đuœ sức trang traœi thì hiện vẫn chưa có câu trả lời.
........
TNS Santoro: Tôi có nhiều câu hoœi khác mà tôi sẽ đưa cho ông (put to you with notice) chuœ yếu là về những đệ đạt từ cộng đồng Việt Nam và những câu hoœi bắt nguồn từ những sự đệ đạt ấy... Theo câu traœ lời cuœa ông về câu hoœi thứ 31 trong danh sách những câu hoœi cần chuẩn bị để traœ lời (question on notice), tại phiên họp bổ túc ngày 3/11/03, SBS nói: “Mục đích để lấy những baœn ghi chép lại chương trình Thời Sự tiếng Việt Nam không phaœi để quyết định xem chương trình phát tuyến có [nội dung] tuyên truyền hay không, mà chỉ để quyết định xem chương trình có phù hợp với nội quy cuœa SBS không”.
Theo quan điểm cuœa ông thì nội quy hoạt động có cần được sưœa đổi để thêm vào một câu nghiêm cấm việc phát tuyến tuyên truyền trong chương trình tin tức hay không" Nói một cách khác, có cần một câu khẳng định rằng luận điệu tuyên truyền không được phép kèm trong dịch vụ tin tức, rằng việc tường trình tin tức phaœi khách quan hay không"
Milan: Tôi chỉ có thể cho ông biết ý kiến cá nhân cuœa tôi thôi. Nếu chúng tôi có muốn sưœa đổi nội quy thì đó là việc cuœa uœy ban nội quy. UŒy ban này đại diện caœ ban giám đốc lẫn HĐQT. Ý kiến cuœa riêng tôi thì không. Tôi nghĩ rằng việc phán đoán thế nào là tuyên truyền và thế nào là tin tức đôi khi rất khó khăn.
TNS Santoro: Nếu ông có thái độ như thế, thì ông có thể thường xuyên gặp phaœi những việc như ông vừa traœi qua với cộng đồng Việt Nam hay không" Bơœi vì nói cho cùng thì sự phaœn đối căn baœn cuœa họ là chương trình được tiếp vận trực tiếp từ một xươœng saœn xuất cộng saœn ơœ Việt Nam và dịch vụ tin tức chỉ là luận điệu tuyên truyền.
Milan: Mặc dù đấy là sự chống đối, nhưng vấn đề thực ra là ơœ chỗ nó dẫn đến điều gì. Lý do mà HĐQT rút lại chương trình ấy, như đã được nhấn mạnh trong thông cáo cuœa họ, thứ nhất, bơœi vì lời cam kết sẽ tham khaœo thêm cuœa người giám đốc truyền hình tiền nhiệm đã không được thi hành, nhưng thứ nhì là mức độ tổn thương mà cộng đồng ấy phaœi chịu đựng. Việc cam kết mà tôi muốn nói với ông, và với toàn thể uœy ban này, là khi nào chúng tôi đối xưœ với sự nhạy caœm cuœa một cộng đồng tÿ nạn, chúng tôi sẽ không bao giờ bước vào một lần nữa. Không phaœi chỉ về vấn đề về lời tuyên bố rằng chương trình là luận điệu tuyên truyền, nhưng chính những aœnh hươœng mà nó mang đến trong việc làm thương tổn cộng đồng Việt Nam. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ vướng vào một trường hợp như thế nữa.


TNS Santoro: Nếu ông gặp một trường hợp tương tự, khi mà một cộng đồng cho rằng có những thiên kiến và luận điệu tuyên truyền trong một dịch vụ tin tức, chẳng hạn như dịch vụ mà chúng ta đang thaœo luận hiện nay, thì liệu ông có những phaœn ứng tương tự hay không"
Milan: Tương tự như những gì tôi vừa nói hay tương tự như cách chúng tôi phaœn ứng với cộng đồng Việt Nam"
TNS Santoro: Dường như ông muốn nhấn mạnh rằng trong trường hợp này thì đây là một cộng đồng tÿ nạn. Tôi không cần biết nếu đấy là một cộng đồng tÿ nạn hay một cộng đồng kiểu nào đi nữa, khi họ đã đến định cư ơœ đây dù là không theo chương trình tÿ nạn, nhưng nếu có một chương trình tin tức tạo tổn thương và làm xáo động cộng đồng ấy vì nó thiên kiến thì sao"
Milan: Tôi hiểu ông rồi. Trong những hoàn caœnh như thế, nếu chúng ta nói về một con số đáng kể trong bất kỳ một cộng đồng nào bị xúc phạm vì một chương trình thì tôi nghĩ rằng chúng tôi phaœi suy nghĩ thật nghiêm chỉnh về việc đình chỉ chương trình ấy.
TNS Santoro: Như thế thì con số sẽ thuyết phục ông, phaœi không" Ông sẽ dựa vào con số than phiền (representations) mà ông nhận được để có thể có hành động sưœa sai, đúng không"
Milan: Tôi nghĩ điều tôi muốn nói là, theo sự xét đoán cuœa tôi, aœnh hươœng xã hội (social impact) rất quan trọng, nhất là khi nói về baœn chất đặc biệt cuœa SBS như một cơ quan. Rõ ràng là chúng tôi hiện diện với một mục đích xã hội, để tạo lợi ích cho xã hội. Căn baœn cuœa đạo luật tạo dựng nên chúng tôi là caœ một triết lý về việc giúp đỡ người dân Úc thông caœm nhau hơn nữa và tạo dựng nên một sự hài hòa trong xã hội cuœa chúng ta. Rõ ràng là nếu chúng tôi phát sóng một chương trình mà một con số đáng kể những người mà chương trình ấy nhắm vào lại caœm thấy khó chịu vì nó, và nó khiến họ giận dữ bực dọc thì, đối với tôi, việc đó quan trọng hơn là sự tranh cãi mang tính chuœ biên về tự do ngôn luận và tự do tranh luận.
TNS Santoro: Tôi nghĩ điều mà tôi muốn theo đuổi ơœ đây là về sự cân bằng và không có thiên kiến. Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi những điểm này. Tôi nghĩ rằng tôi không đồng ý với kết luận cuœa ông, nhưng tôi sẽ gưœi thư cho ông sau.
.....
TNS Mackay: tôi có một vài câu hoœi về vấn đề này. Trong một baœn thông cáo báo chí cuœa SBS đề ngày 5/12 về vấn đề này, dường như SBS quy trách nhiệm về một người cựu giám đốc SBS vì đã không thực thi một lời cam kết trên giấy trắng mực đen với cộng đồng Việt Nam. Người giám đốc cao cấp ấy là ai vậy"
Milan: Đó là Peter Cavanagh, lúc ấy là giám đốc truyền hình.
TNS Mackay: Ai giữ chức vụ đó hiện nay"
Milan: Shaun Brown. Ông ta hiện diện ơœ đây hôm nay.
TNS Mackay: Như vậy ông Cavanagh rời khoœi SBS trước khi chương trình bắt đầu"
Milan: Đúng vậy.
TNS Mackay: Bao lâu trước đó"
Milan: Hơn một năm.
TNS Mackay: Như thế thì có phaœi trách nhiệm là cuœa người thay thế chức vụ cuœa người ấy (that person’s replacement) để tiến hành cuộc tham khaœo với cộng đồng Việt Nam hay không"
Shaun Brown: Hoàn caœnh cuœa cuộc tham khaœo ấy là vầy: đã có hai lần tham khaœo giữa ông Peter Cavanagh và cộng đồng Việt Nam. Lần thaœo luận cuối cùng với cộng đồng Việt Nam qua ông Cavanagh khiến ông ta caœm thấy không cần thiết phaœi tham khaœo thêm nữa. Nhưng ông ta có cam kết sẽ thông báo cho họ biết nếu có dịch vụ ấy. Cuộc tham khaœo đầu tiên xaœy ra khi kỹ thuật chưa cho phép (technically unavailable). Đã có sự nhấn mạnh rằng một khi kỹ thuật cho phép dịch vụ [được thực hiện] thì SBS sẽ thực hiện. Tôi hoàn toàn không biết rằng đã có một sự cam kết từ ông Cavanagh sẽ thông báo cho cộng đồng biết trước về sự sẵn có ấy để họ có thể đưa ra những đạo đạt mới. Khi chúng tôi biết được điều này thì nó đã dẫn đến việc HĐQT suy xét thêm và đi đến quyết định tối hậu.
TNS Mackay: Thế thì, sự khiếm khuyết cuœa ông ta, theo quan điểm cuœa quý vị, là không thông báo cho cộng đồng sau khi đã tổ chức tham khaœo. Như vậy đã có biện pháp nào đối với ông Cavanagh chưa"
Milan: Trên căn baœn nào để có biện pháp với ông Cavanagh"
TNS Mackay: Trên căn baœn là ông ta đã không thi hành lời cam kết hoặc hứa hẹn mà ông ta đã đưa ra cho cộng đồng Việt Nam, tôi thiết nghĩ.
Milan: Thế nhưng ông ta ra đi trước khi chương trình sẵn sàng để được phát thuyết.
TNS Mackay: Thế có phaœi SBS vẫn quan tâm đến việc SBS, và ông ta lúc ấy đại diện cho SBS, đã không thi hành [lời cam kết]. Ông có liên lạc với ông ta không" Ông có viết thư cho ông ta hoặc khuyên ông ta không"
Milan: Tôi có trao đổi điện thư (email) với ông ta. Hiện ông ta đang sinh sống ơœ Tân Tây Lan.
TNS Mackay: Ông nói gì trong những bức điện thư cuœa ông"
Milan: Một lá điện thư được gơœi đến cho tôi, thông báo cho tôi biết về một vài cuộc nghiên cứu mà ông ta thực hiện vào thời điểm mà ông ta đang qua tiến trình tham khaœo, để chỉ định con số trong cộng đồng uœng hộ và chống tin tức cuœa VTN. Tôi nghĩ rằng dữ liệu này đã được khám phá ra trong lần thẩm vấn trước cuœa TNS Conry rồi. Lá điện thư chỉ nhằm thông báo cho tôi biết là cuộc nghiên cứu có sẵn trong hồ sơ. Vấn nạn ơœ đây là chúng tôi có sự thay đổi giám đốc truyền hình, và đồng thời một số thay đổi nhân sự khác - nếu nói về cuộc nghiên cứu thì một nghiên cứu gia về hưu - vì thế, thật là đáng tiếc, guồng máy bị hư hoœng. Câu traœ lời đơn giaœn cho câu hoœi cuœa bà là chúng tôi đã sai sót trong cương vị và tư thế cuœa một cơ quan (stuffed up as an organisation).
TNS Mackay: Như vậy tôi nghĩ cũng được.
Milan: Nó xaœy ra khi tôi làm đầu tàu và tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này.
TNS Mackay: Tôi nghĩ câu hoœi rõ rệt nhất là: làm sao ông Cavanagh có thể tham khaœo khi ông ta không có mặt ơœ đây" Có lẽ, như ông nói, người giám đốc đương nhiệm phaœi nhận trách nhiệm về việc này. Đấy có phaœi là một thẩm định công bằng không"
Milan: Đúng. Như tôi đã nói, tôi chịu mọi trách nhiệm vệ vụ này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.