Thế Nào Là Quyền Được Nói, Quyền...

06/11/200600:00:00(Xem: 7682)

Thế Nào Là Quyền Được Nói, Quyền Lao Động, Và Thế Nào Là Tội Xâm Phạm An Ninh Quốc Gia"

Hiện nay, trên thế giới có trên 1,2 tỷ người đang sống dưới mức một đô la một ngày. Và trong số những người nghèo này, nhiều người không chịu được cảnh bần cùng về vật chất và thể chất, mà còn không có quyền lên tiếng trong những quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Hơn thế nữa, tham nhũng cùng công tác quản trị nhà nước còn lỏng lẻo đã làm xói mòn tính hiệu qủa của viện trợ.

Rõ ràng là đã có những tiến bộ nhất định trong việc giải quyết những thách thức này, song phát triển là một vấn đề phức tạp liên quan đến nhiều hành động trên nhiều mặt trận đời sống , kinh tế, xã hội, mà một phầ then chốt của chiến lược phát triển hiệu quả là phổ biến kiến thức và tăng cường tính minh bạch. Để xóa đói và giảm nghèo, tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh của mỗi quốc gia, nhưng phải thể hiện được tính tự do hóa và xã hội hóa quyền tiếp cận thông tin, cũng như nâng cao chất lượng thông tin. Với nhiều thông tin hơn, người dân sẽ được tăng cường hiểu biết pháp luật, nắm bắt được công nghệ , khoa học kỹ thuật giúp cho gười dân có cơ hội được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra những gì mà pháp luật không cấm, góp ý với chính phủ để có thể đưa ra những lựa chọn tốt hơn.

Từ những luận điểm trên, quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận chính là những vấn đề cốt lõi quyết định cho nền tảng của sự phát triển, công bằng. Truyền thông có thể vạch trần tham nhũng. Nó có thể kiểm chứng chính sách Công, thông qua việc hướng dẫn sự chú ý của người dân vào các hoạt động của chính phủ. Nó cho phép người dân được bày tỏ nhiều quan điểm khác nhau về sự quản trị của nhà nước và cải cách hành chính dịch vụ công, cũng như góp phần xây dựng sự đồng thuận trong công chúng để tạo ra sự thay đổi. Nó còn hỗ trợ cho các thị trường vận hành tốt hơn, nhất là trong tiến trình toàn cầu hóa và dân chủ như hiện nay, truyền thông không bị trở ngại về mặt vị trí địa lý hay gianh giới quốc gia.

Song kinh nghiệm cho thấy, tính độc lập của truyền thông rất mong manh và rất dễ bị tổn thương. Mọi chính phủ đều thường xuyên bó buộc truyền thông. Đôi khi truyền thông còn bị kiểm soát bởi những lợi ích cá nhân đầy thế lực đang muốn bưng bít thông tin. Học vấn thấp, vốn con người và và công nghệ nghèo nàn, cũng có thể hạn chế vai trò tích cực của truyền thông. Và chúng ta từng thấy tác hại của việc vận động và thông tin tắc trách – Bằng chứng là tác hại khủng khiếp của việc tuyên truyền chiến tranh ở Ruanđa. Rõ ràng là để hỗ trợ cho phát triển, truyền thông cần một môi trường phù hợp – xét về tự do, năng lực kiểm sóat và đối trọng.

Báo cáo phát triển thế giới năm 2002 đã khẳng định rõ về vai trò của truyền thông đối với phát triển về ảnh hưởng của truyền thông đến những kết quả phát triển trong những bối cảnh khác nhau, đưa ra bằng chứng về môi trường chính sách, sự cần thiết để giúp truyền thông có thể hỗ trợ thị trường kinh tế, chính trị, đồng thời nói lên tiếng nói cũng như ý chí của những người yếu thế, nhằm thiết lập những kênh thông tin để tiếp cận và cộng tác với chính phủ nhằm củng cố và xử lý thông tin liên lạc về phát triển có hiệu qủa.

Để đạt được những nỗ lực trên là sự đóng góp của những cá nhân và tổ chức của hàng nghìn chương trình (NGO) NON – GORVERNMENT ORGANIZATION trên khắp thế giới , tài trợ cho các quốc gia nghèo và chậm phát triển trong đó có Việt Nam, nhằm trợ giúp cho người dân là các đối tượng thụ hưởng chính sách kinh tế xã hội một cách tốt nhất từ các cơ quan chính phủ. Mà quyền lao động là một phần quyền của con người (Nhân Quyền). Người dân có quyền lựa chọn một việc làm tử tế mà mình yêu thích, chứ không phải bất cứ việc gì, là phần không thể thiếu được của phẩm cách con người. Công ăn việc làm góp phần rất quan trọng vào việc giảm nghèo hay tạo ra sự thịnh vượng, nền dân chủ, sự tôn trọng quyền con người và tự do cá nhân lâu dài.

Các cơ hội việc làm, tỷ lệ người có việc làm và người thất nghiệp là các lăng kính để người dân đánh giá năng lực của các quan chức chính phủ, sự phồn vinh của xã hội và tình hình kinh tế thế giới. Tăng cơ hội việc làm tốt cho người dân là một dấu hiệu quan trọng chứng tỏ tòan cầu hóa mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Không có một thể chế dân chủ nào được thiết lập mà không thông qua các họat động đấu tranh vì quyền lao động nhằm cải thiện điều kiện làm việc thường diễn ra trong phạm vi các phong trào họat động xã hội lớn hơn như cuộc đấu tranh vì quyền tự do và quyền được tham gia một cách đầy đủ và công bằng vào đời sống chính trị và xã hội ở mỗi quốc gia. Vào giữa thế kỷ 20, các đảng trung tả cầm quyền ở các nước đã và đang phát triển cho ra đời nhiều luật tiêu chuẩn hóa các quy định lao động tiên tiến như mức lương tối thiểu, số giờ làm việc, các khoản đền bù, nghiêm cấm lao động trẻ em, sa thải có lý do chính đáng, các quy định về an toàn sức khỏe, quyền thành lập công đoàn và đàm phán, nghỉ phép có lương và chính sách khi đi công tác. Và chuẩn mực lao động trong bối cảnh ở mỗi quốc gia nhưng phải đáp ứng những chuẩn mực lao động quốc tế và việc thi hành luật của các nước thành viên. Và Hiệp ước quốc tế về quyền chính trị và dân sự và hiệp ước quốc tế về quyền kinh tế văn hóa và xã hội. Tiêu chuẩn quốc tế thường đóng vai trò là cơ sở để các quốc gia ban hành và thực thi luật ở trong nước. Tuyên bố chung về quyền con người của liên hiệp quốc đã được minh định tại địa chỉ: http://www.un.org/Overview/rights.html.

Bảo vệ quyền lao động là trách nhiệm, quyền lợi của người lao động và mỗi cá nhân trong cộng đồng. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đã công nhận các quyền cơ bản của người lao động như quyền tự do lập hội, quyền được đàm phán tập thể, quyền từ chối lao động cưỡng ép , phản đối sự phân biệt đối xử ở nơi làm việc và xóa bỏ sử dụng lao động vị thành niên. Những quyền này nằm trong Tuyên bố Toàn cầu về Quyền con người của Liên Hiệp quốc năm 1948 và Tuyên bố về Quyền và Nguyên tắc cơ bản trong lao động năm 1998 của (ILO) International Labour Organization. Cả hai tuyên bố đều đã được hơn 170 quốc gia công nhận.

Kể từ khi đổi mới, chủ trương của đảng và nhà nước đã chỉ đạo các cấp các nghành không còn giấu giếm hay bí mật trong mặt kinh tế hay xã hội là một điều đáng khích lệ. Mà cụ thể là từ năm 1988, ĐCSVN đã ứng dụng và phổ biến dân chủ cơ sở qua khẩu hiệu/nguyên tắc «dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra». Nhưng trên thực tế thì những người dân tham gia hoạt động xã hội và bảo vệ nhân quyền, tranh đấu cho tự do, dân chủ ở Việt Nam không những không được đảng và nhà nước quan tâm, tạo điều kiện để phát triển hay trả lương, mà còn bị gây khó khăn về mọi mặt trên cả đời sống vật chất lẫn tinh thần.

Nói đơn cử như trường hợp của tôi chỉ vì muốn khiếu kiện đòi lại sự công bằng và lẽ phải cho tôi khi các cá nhân trong cơ quan nhà nước vi phạm pháp luật, giúp dân oan khiếu kiện, đòi hỏi những quyền lợi chính đáng cho công nhân và sự cần thiết phải thành lập một công đòan độc lập với chính phủ, thực sự lưu tâm đến quyền lợi của người công nhân, hay sự lên tiếng cần thiết phải có một tổ chức nhân quyền bảo vệ cho những quyền lợi cơ bản của nhân dân hợp hiến và phù hợp với thông lệ quốc tế, qua thực tế những năm qua, những tiêu cực trên khắp mọi mặt của đời sống xã hội, mà chính phủ không thể kiểm soát và ngăn chặn triệt để. Nhất là Quyền Công nhân hiện nay chưa được quan tâm đúng mực, nên đã dẫn đến hàng trăm nghìn công nhân Việt Nam đã biểu tình trên khắp cả nước để yêu cầu các nghành chức năng liên quan và giới chủ phải cải thiện cuộc sống cơ cực của họ, từ thực tế cho thấy: "Pháp luật Việt Nam hiện hành thiếu những qui định đúng đắn của công nhân, thậm chí không hề có một định nghĩa về đình công. Mặc dù trong Bộ luật lao động có điều khoản cho phép người công nhân đình công, nhưng để thực hiện được điều này nhà nước lại qui định nhiều thủ tục rất nhiêu khê và bất khả thi."Pháp luật Việt Nam hiện hành cản trở đình công đó là "Luật Việt Nam không định nghĩa đình công là gì nhưng lại quy định thế nào là một cuộc đình công bất hợp pháp", và như vậy "luật pháp đã trở thành công cụ để các cơ quan an ninh thẳng tay đàn áp các cuộc đình công".

Công đoàn trong thời gian qua đã không thành công trong các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, ĐCSVN hoàn toàn bất lực trong việc làm cho công đoàn hoạt động hiệu qủa với đầy đủ ý nghĩa của nó. Thế nhưng Chính quyền không từ bỏ tham vọng thống trị giới công nhân mặc dù Tổng liên đoàn lao động đã hoàn toàn bất lực trước các đòi hỏi của công nhân lên đã xảy ra đình công hàng lọat trên diện rộng. Vì vậy họ đã khống chế công nhân bằng pháp luật. Đó là lý do khiến cho luật lao động 2002 được ban hành.

Luật 2002 không hề định nghĩa thế nào là đình công. Đặc biệt điều 170, 171 và các điều kế tiếp của luật 2002 đòi hỏi công nhân muốn đình công phải trải qua thủ tục hòa giải 17 ngày. Nếu hòa giải bất thành, công nhân phải được một nửa số công nhân đồng nghiệp ký tên xin đình công, cộng với ba nhân viên ban chấp hành công đoàn đồng ý chuyển đơn đình công đến các cơ quan liên hệ. Có như vậy, cuộc đình công mới hợp pháp theo luật như trên đã trình bày." Thông thường công đoàn ở các doanh nghiệp đều do ban giám đốc chỉ định, chịu sự điều khiển từ ban giám đốc, qua các vụ đình công ở Sài Gòn và Bình Dương vừa qua. Như vậy thì làm gì có sự việc ban chấp hành công đoàn giúp công nhân đình công. Không còn nghi ngờ gì nữa, luật lao động 2002 của Chính Phủ là luật có chủ ý gián tiếp nhưng dứt khoát và cứng rắn ngăn cấm công nhân đình công. Không những thế: nghị định 31 CP và nghị định 56 CP, cho cơ quan an ninh quá nhiều quyền hành để gây cản trở đến sinh hoạt đời sống tinh thần của người dân. Có quyền câu lưu, triệu tập, cưỡng chế hoặc tạm giữ công dân mỗi khi công an nghi vấn mà không cần chứng cứ để chứng minh và không cần đưa ra tòa án xét xử theo luật định.

Từ những luận điểm trên và sự cần thiết phải thành lập những tổ chức bảo vệ cho quyền con người. Đáng tiếc thay tôi thường xuyên phải lên cơ quan công an làm việc để giải trình về các nội dung, tài liệu mà cơ quan công an đã thu thập được từ trên mạng internet liên quan đến Thông tin về cá nhân tôi, trong đó có quyền lao động, quyền tự do lập hội, tự do thông tin, tự do ngôn luận mà trong đó điều 53 và điều 69 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN VN đã minh định rõ là: công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận chung các vấn đề của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan nhà nước và biểu quyết khi nhà nước trưng cầu dân ý. Và công dân cũng có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền được hội họp, lập hội và biểu tình theo quy định của pháp luật. Và công dân có quyền làm những gì mà pháp luật không cấm.

Tôi thường xuyên bị một nhóm người khoảng từ 3 đến 4 người đi theo và giám sát mọi sinh hoạt của tôi trong cuộc sống: Các biển số xe như sau: 34L3 31-45 , 50 V1 14 – 73, 51 Z3 99 – 58, 86 H8 – 77 – 61, 79 H3 86 – 56.

Qua thông tin được biết những người điều khiển các phương tiện có biển số trên thuộc quân số phòng PA 21 Địa chỉ 165 Điện Biện Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh. Điện thọai 08.8402920, 08.8402921, 08.9202757, 08.8404728. Đã có lần bảo vệ tòa sọan báo Tuổi Trẻ kiểm tra giấy tờ phát hiện ra một người tên Kha Quê ở Tỉnh Vĩnh Long đang công tác tại phòng PA 21 là một người thường xuyên đi theo tôi và gây khó khăn cho tôi trong việc đi lại.

Những người thân của tôi hoặc quen biết cũng bị công an gây phiền phức, như trường hợp của chị Nguyễn Thị Kim Loan thường trú tại 178/1Bis Phan Đăng lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận thường xuyên bị công an khu vực mời làm việc với lý do: bổ sung hồ sơ hộ khẩu mặc dù Chị Loan là công dân TP. Hồ Chí Minh và đã có hộ khẩu từ lâu, Giấy mời số 53 lần, chỉ để hỏi về các việc liên quan về hộ khẩu, nhưng khi lên công an thì họ không hề hỏi về hồ sơ hộ khẩu mà lại vu khống người thân của chị Loan là thành phần phản động, v..v… Anh Nguyễn Thanh Dân là công an phường 3 số điện thọai di động 0907734759 và số 0982014759 thường xuyên gọi điện thọai để khủng bố tinh thần Chị Loan, tiếp tay để khủng bố tinh thần chị Loan là Thiếu tá Hồ văn Ấm chức vụ trưởng công an phường 3. Số điện thọai: 08.8440301.

Những nạn nhân cùng cảnh ngộ giống tôi là Anh Đỗ Nam Hải, Giáo sư Nguyễn Chính Kết, thường xuyên phải lên cơ quan công an làm việc khi cơ quan công an triệu tập bất cứ khi nào, các anh Nguyễn Ngọc Quang, Vũ Hoàng Hải, Trương Quốc Huy, Thương gia Phạm Bá Hải bị cơ quan an ninh giam giữ, đến nay vẫn chưa được trả tự do mà cũng không đưa ra tòa xét xử theo luật định.

Đã đến lúc đảng và nhà nước ta nên đưa các vụ án có yếu tố chính trị ra xét xử công khai, để tuyên truyền cho người dân và thế giới được biết, thế nào là tội họat động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân: Điều 79, Tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Điều 88, Tội gián điệp Điều 80, Tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân Điều 258, Thế nào là tội phản động" Phản động là gì" phản động là đi ngược lại với xu thế tiến bộ của thời đại hiện nay, khi nhiều cán bộ đảng và nhà nước, chính họ đang đi ngược lại với xu thế đó.

Trong khi chúng tôi đấu tranh để mà có được tự do dân chủ ở Việt Nam và đi đúng với xu thế tiến bộ của thời đại hôm nay, thì lại bị quy kết, chụp mũ cho những tội danh không hề có thực như đã kể trên. Và công bố tuyên truyền cho toàn thể báo giới và quần chúng nhân dân được biết, giúp cho người dân tăng cường hiểu biết pháp lý và thực thi pháp luật được tốt hơn.

Ngày 1 Tháng 11 năm 2006

Cựu Chiến Binh: Lê Trí Tuệ

Địa chỉ 195 – 197 Đòan văn Bơ

Phường 12 – Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

ĐT: 0982152619.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Sau nhiều ngày, với nhiều “phương án cứu hộ” rất nặng phần trình diễn của nhà nước Việt Nam, chung cuộc, giới truyền thông của xứ sở này đã đồng loạt (và ái ngại) loan tin: “Bé Hạo Nam đã tử vong!”
Hôm đầu tháng Hai DL vừa qua, một chiếc khinh khí cầu kích thước bằng 3 chiếc xe buýt bay vào không phận Mỹ và đã đặt chính quyền Biden cũng như hệ thống phòng ngự Bắc Mỹ vào tình trạng báo động. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau người ta biết đích xác đó là khinh khí cầu do thám của Trung quốc, và ngay tức khắc, thông tin này tràn ngập TV, báo chí, mạng xã hội...
Đầu năm mới Qúy Mão không ai muốn nghe chuyện xui, nhưng dân gian và báo chí của đảng CSVN lại chỉ nói đến những nguy cơ tiềm ẩn đang đe dọa sự sống còn của chế độ...
✱ HĐ Tham Mưu Trưởng LQ/JCS: Tổng thống Kennedy và Johnson đều không tin tưởng vào các cố vấn quân sự của họ, vì cho rằng các tướng lĩnh và đô đốc thiếu sự tinh tế về mặt chính trị - Giới quân sự bất bình vì "coi lực lượng quân sự là công cụ để thương lượng về mặt ngoại giao". ✱ McNamara: Một khi bổ sung quân số sẽ tăng thêm chi phí về nhân sự, về chính trị và kinh tế do cuộc chiến gây ra, làm suy giảm khả năng của quốc gia một khi cuộc chiến kéo dài. ✱ JCS: McNamara chủ trương tìm kiếm một giải pháp hòa đàm về cuộc chiến - thúc giục Hà Nội đi đến bàn đàm phán hòa bình...
Cái thời bao cấp (thổ tả) ấy, may quá, đã xa như dĩ vãng. Sau khi Đảng dũng cảm nhìn vào sự thực, quyết tâm đổi mới toàn diện, và cương quyết bẻ lái con tầu tổ quốc (theo hướng kinh tế thị trường) thì bộ mặt của xã hội đã hoàn toàn thay đổi ...
Hiệp định về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973 tại Paris, gồm có 9 chương và 23 điều khoản. Nội dung mà Chính phủ Hoa Kỳ, Chính phủ VNDCCH, Chính phủ VNCH và Chính phủ CMLTMNVN đồng thuận không phải là thoả hiệp giữa hai phe thắng và thua, mà nhằm quy định việc ngưng mọi cuộc giao tranh, Hoa Kỳ rút quân trong vòng 60 ngày ra khỏi Việt Nam, QĐNDVN được ở lại miền Nam; bù lại, Hà Nội trao trả các tù binh Hoa Kỳ, VNCH và MTGPMN cùng hoạt động trên lãnh thổ của mình...
Tại sao rất ít người Việt đọc sách Việt? Tôi muốn nói đến sách văn chương, sách triết học, sách khoa học. Đây là ba nguồn kiến thức, tư tưởng lớn của nhân loại. Nếu lấy ra hết ba loại hiểu biết này, con người chỉ là đàn bò nhai lại và tranh cãi. Nếu một người không có hiểu biết nào từ ba nguồn cung cấp trên, người đó không thể khác hơn con bò. Tuy nhiên, việc này không bao giờ xảy ra.
Hôm thứ Sáu 13/1/2023 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiếp Thủ tướng Kishida Fumio của Nhật Bản tại phòng Bầu Dục Tòa Bạch Ốc. Chương trình nghị sự của hai nguyên thủ quốc gia hẳn phải đề cập đến hiểm họa an ninh từ Trung quốc, mà cả hai quốc gia trong thời gian những năm gần đây đều đặt lên trọng tâm hàng đầu
Làm sao để giữ vững tư tưởng trong Quân đội và Công an là vấn đề sống còn năm 2023 của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN). Lý do vì năm con Mèo (Quý Mão) có Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Khóa đảng XIII, dự trù vào khoảng tháng Sáu, để bỏ phiếu tín nhiệm các cấp Lãnh đạo từ Trung ương xuống địa phương. Cuộc bỏ phiếu này sẽ là cơ hội cho các cấp tranh đua, chạy chức, chiếm quyền lãnh đạo. Và kết quả cuộc bỏ phiếu này sẽ đặt nền tảng cho Đại hội đảng khóa XIV để bầu lên Tổng Bí thư và Bộ Chính trị mới nhiệm kỳ 2026-2031...
Chứ chả lẽ cái chết thảm thiết của bà Cát Hanh Long và của hàng bao nhiêu triệu lương dân khác nữa (ở khắp ba miền đất nước, từ hơn nửa thế kỷ nay) thì đất/trời có thể dung tha được hay sao?
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.