Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tiền Hưu Trọn Gói, Lợi Nhuận Đầu Tư Và Thuế Phỏng Định

11/07/200600:00:00(Xem: 1259)

1. Tôi nhận được toàn bộ số tiền hưu phân phối từ quỹ hưu của tôi. Số tiền này chưa trừ thuế. Tôi cần phải đóng bao nhiêu cho loại thuế phỏng định trên khoản tiền hưu phân phối trọn gói cho tôi"

Quý vị nên sử dụng mẫu đơn 1040-ES để tính số tiền thuế phỏng định cho khoản tiền hưu phân phối. 1040-ES là mẫu đơn dùng để tính các khoản thuế phỏng định cá nhân (Form 1040-ES - Estimated Tax for Individuals). Qúy vị có thể đủ tiêu chuẩn để được đóng thuế dần trong 10 năm (the ten-year tax option) áp dụng trên các khoản tiền hưu phân phối trọn gói nếu quý vị hội đủ các yêu cầu đặc biệt. Quý vị cũng có thể phải sử dụng thêm mẫu đơn 4972 để tính các khoản thuế phỏng định cho nguồn lợi tức phải đóng thuế này.

2. Đến cuối năm nay tôi sẽ phải rút một tiền tối thiểu từ quỹ hưu IRA của tôi (required Minimum Distribution - RMD). Khi rút tiền tôi có phải đóng thuế phỏng định ngay cho toàn bộ số tiền rút khỏi quỹ hưu, hay chỉ  1/4 số tiền phải đóng thuế phỏng định vào mỗi kỳ đáo hạn"

Quý vị không phải đóng thuế trên các khoản tiền phân phối cho đến khi quý vị thực sự nhận được nguồn lợi tức này. Do đó, tiền thuế phỏng định của quý vị vào quý thứ tư  của năm sẽ làm tăng số thuế quý vị phải đóng. Quý vị có thể chọn mức thuế phỏng định nhiều hơn mỗi quý, hoặc đóng thêm một khoản thuế tạm thu mỗi quý trước quý cuối cùng của năm.

Nếu quý vị có một mức thuế tạm thu đúng với nguồn lợi tức quý vị nhận được, quý vị không cần phải đóng thuế phỏng định, cũng không phải khai và nộp chung với hồ sơ khai thuế cuối năm mẫu đơn 2210. Mẫu 2210 dùng để khai các khoản thuế phỏng định đóng không đủ (Form 2210 - Underpayment of Estimated Tax by Individuals, Estates, and Trusts). Ngược lại, nếu quý vị chọn đóng một khoản tiền thuế nhiều hơn vào cuối năm, quý vị phải dùng mẫu đơn 2210 để khai số tiền thuế phỏng định chưa đóng đủ trong  năm. Trường hợp quý vị đợi đến cuối năm mới đóng các khoản thuế phỏng định cho các nguồn lợi tức trong năm (vì không biết chắc khi nào quý vị mới nhận được các khoản tiền này), quý vị sẽ phải khai và nộp mẫu đơn 2210 chung với hồ sơ thuế của quý vị. Do nhận được những nguồn lợi tức không đều đặn trong năm, quý vị phải báo cho IRS biết khi nào quý vị nhận được các khoản tiền này bằng cách điền đầy đủ vào mẫu đơn 2210.

3. Tôi dự tính nhận được một số tiền lớn trong năm do bán một số tài sản đầu tư. Tôi có cần phải đóng các khoản tiền thuế phỏng định theo hạn kỳ từng quý hay không"

Nếu quý vị nhận được một nguồn lợi tức phải đóng thuế phỏng định vào một thời điểm không rơi vào quý thứ nhất của năm thuế, quý vị phải đóng một khoản tiền thuế phỏng định cho số tiền này trước ngày đáo hạn của quý đó (first payment by the due date for the period the income is received). Quý vị có thể đóng toàn bộ số tiền thuế cho nguồn lợi tức vừa nhận được trước ngày đáo hạn của quý đó, hoặc đóng thành nhiều lần trước mỗi kỳ đáo hạn của các quý còn lại trong năm.

Nếu quý vị có nợ thuế (khi nhận được bất cứ nguồn lợi tức nào phải đóng thuế), quý vị có thể đóng nhiều hơn số tiền thuế phỏng định hay thuế tạm thu phải đóng cho chính phủ Liên bang. Nếu quý vị hiện có một khoản thuế tạm thu đúng căn cứ trên mức lợi tức nhận được, quý vị có thể không cần phải đóng các khoản thuế phỏng định, cũng không cần phải nộp chung mẫu 2210 với hồ sơ khai thuế. Nếu quý vị nhận được một một khoản thu nhập mà không đóng thuế phỏng định cho số tiền này ngay, mà đợi đến các quý sau mới đóng, quý vị phải nộp chung mẫu đơn 2210 với hồ sơ khai thuế. Vì quý vị không nhận được các nguồn thu nhập đều đặn trong năm, quý vị phải báo cho Sở Thuế Vụ biết khi nào quý vị có các khoản tiền này khì nộp đơn  khai các khoản tiền thuế phỏng định chưa đóng đủ (Form 2210).

4. Trường hợp tôi bán các cổ phiếu có lời, tôi có phải đóng thuế phỏng định trên các số tiền lời kiếm được trước ngày đáo hạn của quý kế tiếp hay không" Hay tôi có thể chia đều đặn số tiền thuế phải đóng trên các kỳ đáo hạn còn lại của năm"

Nếu quý vị nhận được một nguồn lợi tức phải đóng thuế phỏng định trong khoảng thời gian không thuộc quý thứ nhất của năm thuế, quý vị phải đóng khoản thuế phỏng định đầu tiên trước ngày đáo hạn của quý lúc nhận  được nguồn lợi tức. Quý vị cũng có thể đóng toàn bộ số tiền thuế phỏng định của nguồn lợi tức nhận được trước ngày đáo hạn của quý, hoặc đóng thành nhiều kỳ trước ngày đáo hạn của quý và trước ngày đáo hạn của các quý còn lại trong năm.

5. Vì các khoản tiền phân phối của Mutual Fund thường nhận được vào quý cuối cùng của năm, như vậy khi nhận được các khoản tiền phân phối này tôi có cần phải đóng thuế lợi tức trên các khoản tiền phân phối trước ngày 15 tháng 1 của năm sau hay không" Hoặc tôi phải đóng các khoản tiền thuế phỏng định theo từng quý trong năm"

Quý vị không phải đóng thuế phỏng định nếu quý vị chưa nhận được nguồn lợi tức phải đóng thuế. Vì quỹ Mutual Fund thường gởi các khoản phân phối đến khách hàng vào quý cuối cùng của năm, quý vị chỉ phải đóng tiền thuế phỏng định cho quý cuối trong năm trước ngày 15 tháng 1 năm sau. Tuy nhiên, ngay cả khi quý vị đóng đủ số thuế phải đóng vào trước ngày đáo hạn 15 tháng 1, quý vị cũng phải khai mẫu 2210 và nộp chung với hồ sơ khai thuế. Nếu không, khi IRS làm việc trên hồ sơ thuế của quý vị, quý vị có thể phải đóng phạt vì không đóng thuế phỏng định đúng kỳ hạn. Vì các khoản thuế phỏng định thường được chia thành 4 kỳ đều đặn; đồng thời Sở Thuế Vụ không biết tiền thuế quý vị phải đóng trong quý 4 là bao nhiêu, quý vị phải báo cho IRS biết ngày nhận được nguồn lợi tức phải đóng thuế bằng cách nộp mẫu đơn 2210). Khi dùng mẫu đơn này, quý vị nên đánh dấu vào ô trống trên trang đầu của mẫu đơn để chọn phương pháp đóng thuế lợi tức cho cả năm (Box C, Part II - the annualized income installment method); sau đó, điền đầy đủ các chi tiết trên Schedule AI - Annualized Income Installment Method (page 4 of For 2210). Phần Schedule AI sẽ giúp quý vị tính số tiền phạt quý vị phải đóng; mức phạt của quý vị có thể là $0 nếu quý đóng các khoản thuế phỏng định theo đúng kỳ hạn. Ngay cả khi quý vị  không nộp thuế phỏng định cho nguồn lợi tức đã nhận được trong quý 4 của năm vào ngày 15 tháng 1, hoặc khi quý vị không đóng đủ số thuế, phương pháp tính thuế lợi tức hằng năm sử dụng trên mẫu đơn 2210 cũng làm giảm đáng kể mức thuế phạt của bạn.

6. Vào ngày 20 tháng 12 tôi có nhận được  một số tiền lớn từ quỹ Mutual Fund. Vì số tiền khá lớn tôi sẽ nợ $7,000 tiền thuế khi nộp hồ sơ thuế cuối năm. Như vậy, có phải tôi chỉ việc trả $7,000 tiền thuế trên số tiền vừa nhận được khi nộp hồ sơ khai thuế"

Nếu số tiền $7,000 thuế là kết quả của việc nhận số tiền phân phối không tính các khoản thuế đã đóng trước, như thuế lợi tức hay thuế tạm thu hay thuế phỏng định, quý vị nên đóng khoản thuế phỏng định trên nguồn lợi tức vừa nhận được vào ngày 20 tháng 12 trước gngày đáo h ạn 15 tháng 1 năm tiếp theo. Nếu quý vị đợi đến khi nộp hồ sơ khai thuế mới nộp số tiền thuế $7,000, quý vị có thể bị phạt do không đóng đủ mức thuế tạm thu cần phải đóng trước ngày đáo hạn cho nguồn lợi tức nhận được. Ngay cả khi quý vị đóng đủ số thuế phỏng định trước ngày 15 tháng 1, qúy vị vẫn có thể bị phạt theo cách đánh giá của Sở Thuế Vụ khi họ nhận được hồ sơ thuế của quý vị, trừ khi quý vị có khai kèm theo mẫu đơn 2210. Lý do: Thông thường thuế phỏng định phải đóng và chia đều thành 4 kỳ hạn trong năm; đồng thời, IRS không biết được khoản thuế nợ của quý vị phát sinh vào quý cuối cùng trong năm (khi quý vị nhận được nguồn lợi tức) trừ khi quý vị giải thích hay ghi rõ thời điểm nhận được nguồn thu nhập.

Quý vị có thể bị phạt nếu quý vị nợ ít nhất $1,000 tiền thuế sau khi trừ đi các khoản thuế tạm thu và các tín thuế quý vị nhận được, và quý vị đã không đóng trước ít nhất 90% tiền thuế của năm hiện tại, hoặc 100% mức thuế của năm trước. Những người thọ thuế có nguồn thu nhập cao sẽ không bị phạt nếu trong năm họ đã đóng ít nhất 110% mức thuế của năm trước.

Trường hợp quý vị đóng đủ số tiền thuế phỏng định trước ngày 15 tháng 1, nhưng không đóng các khoản thuế phỏng định cho các nguồn lợi tức đã nhận được trong năm, quý vị phải sử dụng mẫu đơn 2210 để khai và nộp chung trong hồ sơ khai thuế của năm. Mẫu đơn 2210 giúp quý vị tính khoản tiền phạt do không đóng thuế phỏng định cho nguồn lợi tức nhận được đúng  kỳ hạn.

Muốn biết thêm chi tiết về các khoản thuế phỏng định và mức phạt do không đóng thuế đúng kỳ hạn, xin tham khảo thêm ấn bản 505 về hai loại thuế tạm thu và thuế phỏng định (Publication 505 - Tax Withholding and Estimated Tax).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,
Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân "vượt lên trên thù hận đảng phái", ca ngợi thành tựu dưới thời ông, chúc chính quyền mới may mắn trong thông điệp tạm biệt
Hôm thứ Hai (18/01/2021), một ủy ban độc lập về chuẩn bị và ứng phó đại dịch, do cựu thủ tướng New Zealand Helen Clark và cựu tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf dẫn đầu, đã công bố đánh giá về sự khởi đầu khủng hoảng ở Trung Quốc