Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuẩn Bị Đơn Kháng Nghị Nếu Bạn Không Đồng Ý Với Irs

21/07/200600:00:00(Xem: 1263)

- Bản tiếng Việt: Thúy Chi -  IRS/Publication 05

Bài báo này trích từ ấn bản số 05 của Sở Thuế Vụ Liên Bang Hoa Kỳ. Đọc giả có thể tham khảo tài liệu tiếng Anh của văn bản này trực tiếp từ mạng thông tin của IRS tại www.irs.gov.

Không đồng ý với các kết quả thuế vụ của IRS" Bạn có thể tự chuẩn bị một đơn kháng nghị gởi đến Sở Thuế vụ hay Tòa Án để yêu cầu cứu xét lại.

Nếu bạn không đồng ý với Sở Thuế Vụ về bất cứ hoặc tất cả kết quả về hồ sơ khai thuế của bạn, bạn có thể yêu cầu được gặp hay thảo luận qua điện thoại với người giám sát của nhân viên phụ trách hồ sơ của bạn. Nếu sau buổi họp, hoặc sau khi thảo luận với người này, bạn vẫn không đồng ý với những số liệu dẫn chứng, bạn có thể gởi đơn kháng nghị của mình đến Phòng Kháng Án của IRS.

Nếu bạn quyết định không làm gì hết (không gọi điện thoại để tìm hiểu thêm về các kết luận của người phụ trách việc kiểm tra hồ sơ thuế của bạn; không gởi đơn kháng nghị v.v.) và hồ sơ của bạn có những chi tiết cần phải thẩm tra lại như lợi tức, tài sản thừa kế, quà tặng bạn nhận được trong năm, cùng một số các vấn đề khác liên quan đến loại thuế xa xỉ phẩm (excise tax), hoặc bạn còn các khoản tiền phạt phải đóng, Bạn sẽ nhận được một thông báo chính thức của IRS về các khoản thuế còn nợ. Thông báo chính thức này cho phép bạn ra trình bày trước Tòa Án Thuế Vụ và giải thích rõ các quá trình cần được tiến hành. Nếu bạn không ra tòa, bạn sẽ không có cơ hội giải thích hay trình bày các lý do hoặc ý kiến của bạn về các kết luận của IRS. Sở Thuế Vụ sau đó sẽ gởi đến cho bạn một giấy báo nợ về số tiền thuế bạn phải đóng.

Nếu bạn vẫn tiếp tục quyết định không làm gì hết, và hồ sơ thuế của bạn liên quan đến các khoản tiền phạt do không đóng đủ các khoản thuế liên quan đến một quỹ tài chính tín dụng, hoặc các khoản tiền thuế lao động bạn chưa đóng, Sở Thuế Vụ sẽ gởi đến cho bạn một giấy báo nợ về các khoản tiền phạt. Trường hợp bạn vẫn không gởi đơn kháng án để được trả dần số thuế nợ hay để được cứu xét và giảm nhẹ số tiền phạt, Sở Thuế Vụ sẽ tiếp tục quá trình thu hồi tiền thuế nợ bằng hành động (tịch biên tài sản, vô hiệu hóa tài khoản ngân hàng v.v.).

Trường hợp bạn không đồng ý với kết luận của nhân viên thụ lý hồ sơ thuế của bạn, IRS khẩn khoản yêu cầu bạn gởi đơn kháng nghị về trường hợp của mình đến văn phòng kháng án của Sở Thuế Vụ. Khi nhận được đơn kháng án của bạn, bộ phận này sẽ sắp xếp để giải quyết các bất đồng ý kiến về các khoản tiền thuế nợ của bạn trong điều kiện ít tốn kém nhất cả về thời gian lẫn tiền bạc cho cả đôi bên.

Ghi chú: Các đơn kháng án không thể xem như những lý bất đồng ý kiến của bạn nếu những lý do bạn đưa ra không phù hợp với các phạm vi của luật thuế vụ. Chẳng hạn, những lý do bất đồng bạn đưa ra thuần túy chỉ vì các yếu tố đạo đức, tôn giáo, chính trị, hiến pháp, lương tâm, hay các lĩnh vực tương tự.

Các quy định trình bày dưới đây sẽ giúp bạn cách chuẩn bị một hồ sơ kháng án thuế.

Các Bộ Phận Phụ Trách Giải Quyết Đơn Kháng Án của Sở thuế Vụ

Bộ phận Kháng Án của IRS là văn phòng chuyên trách về các hồ sơ kháng án của người thọ thuế nhằm giải quyết các vấn đề thuế liên quan đến người thọ thuế trên phương diện hành chính. Bạn có thể gởi đơn kháng án về hầu hết các quyết định của IRS với các văn phòng kháng án tại địa phương nơi quý vị sinh sống. Phòng Kháng Án là một bộ phận riêng biệt và - hoạt động hoàn toàn độc lập - với Sở Thuế Vụ. Cơ quan này giải quyết các bất đồng giữa bạn và Sở Thuế Vụ về các vấn đề liên quan đến hồ sơ thuế của quý vị. Văn phòng kháng án là cơ quan duy nhất hoạt động độc lập ở mức độ hành chính của IRS (The Appeals Office is the only level of adminstrative appeal within the IRS).

Các cuộc họp, hội thảo với cơ quan này được tiến hành giản dị, bình thường qua trao đổi thư từ, điện thoại, hay gặp gỡ giữa nhân viên của cơ quan này và người thọ thuế. Bạn không cần thiết phải có người đại diện cho mình khi tiếp xúc với các nhân viên của phòng kháng án. Tuy nhiên, nếu bạn chọn và muốn có người đại diện cho mình khi tiếp xúc và làm việc với phòng kháng án, bạn nên tham khảo thêm các yêu cầu về việc này .

Trường hợp bạn muốn có một cuộc gặp gỡ với nhân viên của phòng kháng án, bạn có thể theo các hướng dẫn ghi trên thư cơ quan này gởi đến cho bạn. Yêu cầu của bạn sẽ được gởi đến phòng kháng án để sắp xếp một buổi thảo luận theo giờ giấc và nơi gặp thuận tiện. Bạn và người đại diện của mình nên thảo luận trước tất cả các vấn đề  bạn bất đồng ý kiến với IRS tại cuộc họp này. Hầu hết các ý kiến bất đồng đều được giải quyết ở giai đoạn này.

Trong nhiều trường hợp, bạn có thể phải đưa vấn đề của mình ra tòa để nhờ phân giải nếu bạn vẫn không đồng ý sau cuộc họp với các nhân viên phòng kháng án, hoặc nếu bạn không muốn gởi đơn kháng án đến văn phòng kháng án của IRS.

Các Bản Kháng Nghị

Khi bạn yêu cầu một cuộc họp mặt với phòng kháng án, bạn có thể cần phải gởi lời kháng nghị chính thức bằng văn bản hoặc phải gởi yêu cầu xem xét về trường hợp của bạn đến văn phòng kháng án ghi trên thơ của IRS gởi cho bạn. Bạn nên tham khảo thêm các quá trình yêu cầu kháng án đặc biệt liên quan đến quyền kháng án về việc tịch thu tài sản (Collection Appeal Rights - Publication 1660), nếu bạn không đồng ý với các lệnh thế chấp tài sản để trừ nợ (lien), lệnh thu thuế (levy), lệnh tịch thu tài sản (seizure), việc từ chối hay hành vi chấm dứt thỏa thuận trả góp tiền thuế nợ (denial or termination of an installment agreement).

Bạn Cần Phải Gởi Đơn Kháng Nghị:

Bất kể số tiền thuế liên quan đến trường hợp của bạn là bao nhiêu, bạn vẫn cần phải nộp đơn yêu cầu xem xét lại trường hợp của bạn.

- Trường hợp kháng án của bạn có thể liên quan đến tất cả kế hoạch nhân sự hay một tổ chức miễn thuế.

- Các trường hợp liên quan đến tất cả các doanh  nghiệp hợp tác, các hãng kinh doanh nhỏ và vừa.

- Tất cả các trường hợp khác. Trừ khi bạn đủ tiêu chuẩn để yêu cầu nhận được một thủ tục kháng án khác, hoặc các thủ tục kháng án đặc biệt khác như yêu cầu kháng án về lệnh thế chấp tài sản để trừ nợ, lệnh thu thuế, lệnh tịch thu tài sản, việc từ chối hay hành vi chấm dứt thỏa thuận trả góp tiền thuế nợ.

Chuẩn bị một đơn kháng nghị:

Nếu một đơn kháng nghị là điều bắt buộc, bạn phải gởi đơn kháng nghị trong khoảng thời gian quy định ghi trên thư gởi đến cho bạn. Đơn kháng nghị của bạn phải bao gồm:

1) Tên, địa chỉ và số điện thoại cần để liên lạc với bạn vào ban ngày.

2) Phần tường trình lý do tại sao bạn muốn gởi đơn kháng nghị đến phòng kháng án của IRS về các kết quả thuế vụ liên quan đến trường hợp của bạn.

3) Một bản sao thư thông báo ghi chú những thay đổi và số liệu do IRS đưa ra mà bạn không đồng ý (hoặc ngày tháng và các điểm trình bày trên thư).

4) Quý hoặc năm thuế liên quan.

5) Danh sách liệt kê các chi tiết bạn không đồng ý, hoặc lý do bạn không đồng ý với IRS.

6) Các sự kiện thực tế củng cố ý kiến của bạn về những lý do tại sao bạn không đồng ý với các kết luận do IRS đưa ra.

7) Các quy định luật pháp hoặc tài liệu, nếu có, bạn dựa vào để bảo vệ ý kiến của mình.

8) Bạn phải ký tên vào đơn kháng nghị, cam kết những điều trình bày trên đơn kháng nghị hoàn toàn đúng sự thật và đầy đủ, nếu man trá bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật như sau:

"Under the penalties of perjury, I declare that I examined the facts stated in this protest, including any accompanying documents, and, to the best of my knowledge and belief, they are true, correct, and complete."

Trường hợp người đại diện của bạn soạn thảo đơn kháng nghị giùm bạn và ký tên trên đơn kháng nghị, người này phải thay đoạn văn cam kết vừa nêu trên với lời tuyên bố mang nội dung như sau:

1. Người này gởi đơn kháng nghị cùng các tài liệu đính kèm, và

2. Cá nhân người này hiểu rằng các dữ kiện trình bày trên đơn kháng nghị và các chứng từ đính kèm là đúng sự thật.

Chúng tôi khuyến khích bạn cung cấp càng nhiều thông tin liên quan đến hồ sơ kháng nghị càng dễ dàng hơn cho chúng tôi xem xét trường hợp của bạn, vì như vậy sẽ giúp việc giải quyết vấn đề của quý vị nhanh chóng hơn. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và tiền bạc.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Hôm thứ Hai (18/01/2021), một ủy ban độc lập về chuẩn bị và ứng phó đại dịch, do cựu thủ tướng New Zealand Helen Clark và cựu tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf dẫn đầu, đã công bố đánh giá về sự khởi đầu khủng hoảng ở Trung Quốc
Hôm thứ Hai (18/01/2021), ông Trump đã duyệt gỡ bỏ lệnh cấm đi lại từ Anh, Châu Âu và Brazil vào Mỹ, quyết định dự kiến có hiệu lực từ ngày 26/01/2021.
Các đồng minh và cộng sự thân thiết của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc đã thu hàng chục nghìn USD từ những người xin ông ân xá.
Khảo sát từ trang CNN cho thấy, tổng thống Donald Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ với tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong 4 năm qua
Trung tâm thủ đô Washington bị phong tỏa sau vụ bạo loạn ở Quốc hội và nguy cơ bạo lực gia tăng tại lễ nhậm chức của ông Biden.