Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Db Correa Ra Nghị Quyết 58: Tự Do Tôn Giáo Tại Việt Nam

13/02/200400:00:00(Xem: 3785)
CALIFORNIA - Sự kiện đàn áp tự do tôn giáo của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam được chính giới và báo chí quốc tế quan tâm và thường xuyên tố cáo. Dân Biểu Lou Correa (Dân Chủ - Santa Ana) đã chính thức đệ trình Nghị Quyết AJR 58 liên quan đến tự do tôn giáo tại Việt Nam. Song song với những nổ lực của Nghị Quyết HR 427 tại cấp liên bang, Dân Biểu Lou Correa đã kết hợp 43 dân biểu tiểu bang khắp California đồng bảo trợ nghị quyết 58 thuộc cả hai đảng như Dân Biểu Negrete McLeod vùng Pomona, Dân Biểu Cindy Montanez vùng Los Angeles, Dân Biểu Manny Diaz vùng San Jose, Dân Biểu Ken Mađox vùng Costa Mesa, và Dân Biểu Juan Vargas vùng San Diego.
Theo lời chia sẻ của Dân Biểu Lou Correa với các dân biểu đồng nghiệp, "Tôi đại diện cho cộng đồng người Việt tại Quận Cam. Sau năm1975, khi cộng sản xâm chiếm Việt Nam, một số người đã rời quê hương tị nạn tại Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, họ đã trở thành công dân của nước Mỹ và đã đóng góp nhiều và thành công trên mọi lãnh vực trong xã hội, nhất là tại California. Nhưng, họ không quên quê hương và dân tộc Việt Nam. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp nhân quyền. Tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam cần sự quan tâm của chúng ta. Là những vị dân cử đại diện người Mỹ gốc Việt --- lên tiếng đòi tự do và nhân quyền cho Việt Nam là bổn phận của tất cả chúng ta."
Dân Biểu Lou Correa luôn luôn tích cực lên tiếng phản đối nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cũng như kêu gọi sự tham gia của các dân biểu đồng nghiệp tại Quốc Hội California. Trước sự kiện nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục chận xét, bắt bớ, và quản chế nhiều vị lãnh đạo tôn giáo như Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Mục Sư Bùi Văn Ba, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang, v.v. Dân Biểu Lou Correa đã tham gia các sinh hoạt Ngày Quốc Tế Nhân Quyền và đã từng thuyệt thực 24 tiếng đòi tự do tôn giáo cho Việt Nam tại Little Saigon.
Hiện nay bản nghị quyết này sẽ được biểu quyết tại Hạ Viện trong tháng 3 năm 2004. Xin quý vị vận động các dân biểu đại diện của quý vị và kêu gọi họ ủng hộ nghị quyết này.
Sau đây là nội dung của Nghị Quyết AJR 58:
Nghị Quyết Hạ Viện -- Số 58
Do Dân Biểu Correa Đệ Trình/Tác Giả
(Đồng tác giả: Dân Biểu Benoit, Berg, Bermudez, Calderon, Canciamilla, Chavez, Cohn, Corbett, Daucher, Diaz, Dutra, Dutton, Dymally, Firebaugh, Hancock, Jermone Horton, Shirley Horton, Keene, Kehoe, Koretz, Laird, Leno, Levine, Lieber, Liu, Longville, Lowenthal, Mađox, Maldonado, Matthews, Montanez, Mountjoy, Mullin, Negrete McLeod, Nunez, Parra, Plescia, Reyes, Ridley-Thomas, Salinas, Vargas, Wolk, và Wyland)
ngày 15 tháng 1 năm 2004
Nghị Quyết số 58 - Liên quan đến tự do tôn giáo tại Việt Nam.
SƠ LƯỢC CỦA LẬP PHÁP
Nghị quyết bày tỏ rằng Quốc Hội California ủng hộ quyền của hàng giáo phẩm lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được tự lựa chọn lãnh đạo và nhu cầu cho tự to tôn giáo và những nhân quyền liên quan cho dân Việt Nam.
Ban tài chánh: không.
XÉT RẰNG, Phật Giáo có truyền thống 2,000 năm tại Việt Nam và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất kế thừa truyền thống này; và
XÉT RẰNG, năm 1981 chính phủ Việt Nam tuyên bố bất hợp pháp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, là tôn giáo lớn nhất, tịch thu các chùa viện, khủng bố hàng giáo phẩm không chịu tham gia tổ chức Phật Giáo do nhà nước đỡ đầu; và
XÉT RẰNG, chính phủ Việt Nam thường xuyên bắt cầm tù hàng giáo phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hoặc ngược đãi họ dưới nhiều hình thức; Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, 85 tuổi, Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt NamThống Nhất, bị giam giữ 21 năm trong một ngôi chùa nơi đồng hiu quạnh ở miền Trung Việt Nam; và
XÉT RẰNG, chính phủ Việt Nam bắt giữ Hoà Thượng Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hoá Đạo, và người phụ tá ngài, Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ, qua nhiều cách giam cầm từ năm 1977; và
XÉT RẰNG, nhiều giaó phẩm của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất gồm các chư vị Thích Thiện Hạnh Thích Viên Định, Thích Thanh Huyền, Thích Nguyên Lý, Thích Chí Mậu, Thích Chí Thắng, Thích Không Tánh, Thích Phước An, Thích Thái Hòa, Thích Phước Viên, Thích Hải Tạng, Thích Nguyên Vương, Thích Đồng Thọ, và Thích Thanh Quang đã bị giam cầm, sách nhiễu, và bị theo dõi chặt chẽ; và
XÉT RẰNG, một số thành viên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất phải lánh nạn sang Cam Bốt để tránh những cuộc đàn áp và sách nhiễu; và
XÉT RẰNG, Thích Trí Lực bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt cóc tại Cam Bốt sau khi vị này được Cao Ủy Tị Nạnn Liên Hiệp Quốc công nhân quy chế tị nạn, bị dẫn độ về Việt Nam và giam cầm bí mật trong vòng một năm, và nay sắp đưa ra xét xử với tội phạm mơ hồ "trốn đi nước ngoài hoặc trốn lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân" là điều có thể bị án tù chung thân; và

XÉT RẰNG, Việt Nam đã ký các công ước quốc tế và các hiệp ước cấm cưỡng bức hồi hương những người tị nạn được Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc công nhận; và
XÉT RẰNG, Việt Nam đã ký các công ước quốc tế và các hiệp ước bảo vệ các quyền được có đức tin, tín ngưỡng và thực hành các đức tin ấy; và
XÉT RẰNG, hiến pháp Việt Nam bảo vệ quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng; và
XÉT RẰNG, trong hình thức phô bày bao dung tôn giáo tháng 4 năm 2003, chính phủ Việt Nam đã để cho Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Đức Tăng Thống Đệ Tứ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, ra Hà Nội chữa bệnh; và
XÉT RẰNG, vào thời điểm đó, Thủ Tướng Việt Nam, Pham Văn Khải, đã tiếp Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang và trấn an rằng trường hợp giam cầm Hòa Thượng và Hoà Thượng Thích Quảng Độ là những sai lầm ở cấp địa phương và hy vọng Hòa Thượng sẽ hỷ xả cho chính phủ về những sai lầm trong quá khứ; và
XÉT RẰNG, tháng 6 năm 2003, chính phủ chấm dứt lệnh quản chế Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất; và
XÉT RẰNG, tháng 9 và tháng 10 năm 2003, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất họp tại tụ viện Nguyên Thiều ở Bình Định để thảo bàn Phật Sự, chọn lựa nhân sự bổ sung sau hàng chục năm thiếu vắng, và cũng để thử xem lời hứa của Thủ Tướng Phan Văn Khải mở ra kỷ nguyên mới cho sự thông cảm và tôn trọng lẫn nhau giá trị đến đâu; và
XÉT RẰNG, nhà cầm quyền Việt Nam thực hiện việc phá vỡ những cuộc hội họp nói trên bằng cách ngăn chận chư Tăng đến từ các tỉnh khác và hăm dọa những ai muốn phó hội; và
XÉT RẰNG, ngày 8 tháng 10 năm 2003, nhà cầm quyền Việt Nam khởi động cuộc tranh chấp đối đầu sau đại hội (nói trên), khi công an ngăn hận xe của hàng giáo phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, sau đó giam giữ 11 hành khách trong xe; và
XÉT RẰNG, những vị Hòa Thượng Thích Quang và Thích Quảng Độ bị dẫn độ về chùa riêng của họ mà thực tế để cách ly và giam giữ tại cc nơi này; bốn vị Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ, Thích Thanh Huyền, Thích Nguyên Lým và thị giả của Đức Tăng Thống, Đại Đức Thích ĐỒng Thọ, tức khắc nhạn Quyết Định của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh quản chế hành chính 24 tháng, còn ba vị khác, Hoà Thượng Thích Thiện Hạnh, Thượng Tọa Thích Thái Hòa, Đại Đức Thích Nguyên Vương, thì các nhà cầm quyền địa phương ra lệnh bằng miệng quản chế 24 tháng; và
XÉT RẰNG, để phản đối việc này Hòa Thương Thích Thiện Hạnh bắt đầu tuyệt thực ngày 19 tháng 10 năm 2003; và
XÉT RẰNG, theo các phúc trình của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Ủy Hội Hoa Kỳ Bảo Vệ Tự Do Tôn Giáo Trên Thế Giới, Liên Hiệp Aâu Châu, thì Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sử dụng quản chế tại gia và cầm tù dài hạn để trừng phạt những cá nhân thực hành tín ngưỡng của họ, bằng chứng là việc cầm tù Cha Nguyễn Văn Lý, ba người cháu của linh mục, tín hữu Tin Lành Miền Núi, và Phật Giáo Hòa Hảo; và
XÉT RẰNG, vì xúc phạm tự do tôn giáo một cách có hệ thống, quá mức và tiếp diễn, nên Ủy Hội Hoa Kỳ Bảo Vệ Tự Do Tôn Giáo Trên Thế Giơi đã đề nghị Tổng Thống Hoa Kỳ chỉ định Việt Nam "quốc gia cần đặc biệt quan tâm" theo những dự phòng của Đạo Luật Bảo Vệ Tự Do Giáo Trên Thế Giới năm 1998; vì thế nay
Quyết nghị rằng Hạ Viện của Tiểu Bang California, với sự tán thành của Thượng Viện, ủng hộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được quyền tự chọn hàng giáo phẩm lãnh đạo; khuyên cáo chính phủ Việt Nam tôn trọng quyền của các tổ chức tôn giáo độc lập được hội họp, thờ cúng, hoạt động, và thực hành niềm tin tôn giáo của họ phù hợp theo bản Hiến Pháp của Việt Nam cũng như các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết, và trả lại tự do cho toàn thể công dân Việt Nam bị cầm tù hay quản chế vì đã thực hành tín ngưỡng hay vì phát biểu công khai ủng hộ tự do tôn giáo, đặc biệt trong trường hợp của Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Hoà Thượng Thích Quảng Độ; và khuyên cáo Quốc Hội Hoa Kỳ và Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam theo dõi chặt chẽ các trường hợp bị đối xử tồi tệ vì lý do tôn giáo và thực hành các tín ngưỡng, và thường xuyên tham viếng hành giáo phẩm bị giam cầm, đặc biệt với những vị cần chăm sóc thuốc men, và phúc trình cho Quốc Hội những biện pháp đặc thù đề bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo tại Việt Nam; vàhơn nữa
Quyết nghị rằng, Chánh Văn Phòng của Hạ Viện chuyển bản sao của nghị quyết này đến Thổng Thống và Phó Thổng Thống Hoa Kỳ, Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ, Chủ Tịch Thượng Viện Hoa Kỳ, và các Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ từ tiểu bang California.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.