Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

10 Điểm Bảo Vệ Quyền Tự Do Ngôn Luận Của Sàigòn Times

14/07/200100:00:00(Xem: 4148)

Điểm 4: Trách nhiệm Bảo Vệ Người Việt Tỵ Nạn của chính phủ Úc

Hữu Nguyên

Thứ Năm, 7 tháng 6, tòa soạn Sàigòn Times nhận được qua fax và qua thư bảo
đảm, hai lá thư của luật sư Karl Quy (tức Nguyễn Xuân Cao) thuộc công ty luật
Thomson Bentley & Partners (Suite 2, 19 Restwell Street, Bankstown), trong đó,
ông Karl Quy Nguyễn Xuân Cao cáo buộc Sàigòn Times đã có những bài viết phỉ
báng mạ lỵ hai thân chủ của ông là bà Ngọc Lan và ông Khắc Bình. Luật sư Karl
Quy yêu cầu báo Sàigòn Times phải đăng lời cáo lỗi nhị vị thân chủ của ông,
bằng không, báo Sàigòn Times sẽ bị kiện về tội phỉ báng và mạ lỵ. Xét thấy
việc làm mà chúng tôi cho là thiếu hợp lý của luật sư Karl Quy cùng nhị vị
thân chủ của ông, đã có ý cản trở và đe dọa đến quyền tự do ngôn luận chính
đáng của Sàigòn Times cũng như quyền tự do lên tiếng chống tuyên truyền
cộng sản trong cộng đồng người Việt tỵ nạn chính trị tại Úc, nên trong
những số báo trước, chúng tôi đã mạnh dạn, công bằng và thẳng thắn trình
bầy những ý kiến của mình qua một số bài viết để làm sáng tỏ 10 điểm bảo vệ
quyền tự do ngôn luận của Sàigòn Times. Trong số báo tuần này, chúng tôi xin
trình bầy về "Trách nhiệm Bảo Vệ Người Việt Tỵ Nạn của chính phủ Úc, trong đó
có bộ di trú Úc".

*

Controversial Visa Applicants

Trên nguyên tắc, bất cứ chính phủ nào cũng phải có bổn phận bảo vệ cho người
dân của quốc gia mình được an cư, lạc nghiệp, thoát khỏi mọi sự đe dọa từ
thiên tai đến ngoại xâm. Đối với các quốc gia tự do dân chủ như Úc Đại Lợi,
bổn phận bảo vệ người dân càng rõ ràng và cụ thể, chứ không phải chỉ nói suông
trong hiến pháp như cộng sản Việt Nam.

Nhìn vào lịch sử của Úc trong suốt thời gian 200 năm qua, chúng ta có quyền
tin tưởng để đi đến kết luận, chính phủ Úc dù khi mới ở cấp tiểu bang thời
trước 1901 hoặc ở cấp liên bang sau đó, luôn luôn là một chính phủ của dân, do
dân và vì dân.

Bắt nguồn từ nền tảng phụng sự cho dân và bảo vệ sự an cư lạc nghiệp của công
dân Úc, nên chính phủ Úc luôn luôn có những chính sách về quốc phòng, kinh tế,
giáo dục, ngoại giao, di trú... phụng sự quyền lợi của công dân Úc. Cụ thể,
trên phương diện di trú, luật di trú đã có những điều khoản ngăn chặn không
cho nhập cảnh Úc những thành phần bất hảo, tội phạm, hoặc những người có thể
gây nguy hại cho xã hội Úc.

Tuy nhiên, đôi lúc, vì lý do này hoặc lý do khác, chính phủ Úc đã không có
những quan tâm thích đáng đến nguyện vọng và sự an cư của những người Việt tỵ
nạn cộng sản. Một trong những biểu hiện cụ thể nhất của sự thiếu quan tâm này
là việc chính phủ Úc, mà cụ thể là bộ di trú Úc và bộ ngoại giao Úc, tiếp tục
và công khai cấp chiếu khán nhập cảnh cho những phái đoàn văn nghệ tuyên
truyền do cộng sản Việt Nam lãnh đạo, bất chấp sự phản đối suốt 20 năm qua của
cộng đồng Úc gốc Việt.

Điều khiến mọi người Việt ngạc nhiên và bất mãn hơn là luật pháp Úc đã có
những điều khoản cụ thể và rõ ràng, quy định việc không cấp chiếu khán nhập
cảnh cho những cá nhân có thể "gây mâu thuẫn" trong cộng đồng Úc, hoặc một bộ
phận trong cộng đồng đó (vilify or incite discord in the Australian community
or a segment of that community). Ngoài ra, những cá nhân có thể gây nguy hiểm
cho cộng đồng Úc hoặc một bộ phận trong cộng đồng đó (represent a danger to
the Australian community or a segment of the Australian community) cũng có thể
bị Úc từ chối.

Đặc biệt, những cá nhân:

Có tư tưởng cực đoan, coi bạo lực là phương tiện "hợp pháp" để thể hiện quan
điểm chính trị của mình (the holding of extremist views such as belief in the
use of violence as a "legitimate" means of political expression);

Có những hành động có thể tạo ra những nhạy cảm trong xã hội đa văn hóa
(acting in a way likely to be sensitive in a multicultural society);

Là thành viên của những tổ chức chính trị theo đuổi mục tiêu lật đổ một chính
phủ của họ hoặc một chính phủ khác bằng bạo lực (being active in political
movements directed towards the non peaceful overthrow of their own or other
governments);

Có thể gây hấn tạo ra những sự cố đáng tiếc tại Úc (being liable to provoke an
incident in Australia);

Là tội phạm chiến tranh, hoặc bị nghi ngờ, hoặc bị tố cáo là tội phạm chiến
tranh (being a war criminal or suspected or accused of war crimes);

Là người được biết, hoặc bị nghi ngờ là, hoặc có liên quan đến một tội ác có
tổ chức (being known to be, or suspected of being, involved in organised
crime);

Có thể đe dọa hoặc gây nguy hiểm cho cộng đồng Úc hoặc một bộ phận của cộng
đồng đó (posing some threat or harm to the Australian community or part of
it);

Những cá nhân thuộc những loại trên cũng đều xếp vào loại có thể "gây tranh
cãi, gây mẫu thuẫn, gây nguy hiểm" trong xã hội Úc. Những đơn xin nhập cảnh
của những cá nhân có thể "gây tranh cãi, gây mâu thuẫn" này được luật pháp Úc
mệnh danh là "Controversial Visa Applicants". Theo luật pháp của Úc, những cá
nhân thuộc loại này một khi xin nhập cảnh Úc, đơn của họ phải được cứu xét một
cách đặc biệt theo luật di trú. Trong những trường hợp đặc biệt, người quyết
định việc cấp chiếu khán nhập cảnh phải là tổng trưởng di trú hoặc tổng trưởng
ngoại giao. Dĩ nhiên, một khi các vị dân biểu hoặc nghị sĩ chất vấn về những
quyết định này, các vị tổng trưởng phải có bổn phận giải thích thỏa đáng.

The Character Requirement

Phần 501 (Section 501) của luật di trú Migration Act 1958 cũng có điều khoản
buộc người xin chiếu khán nhập cảnh Úc phải hội đủ những tiểu chuẩn về tư cách
cá nhân (character requirements).

Cụ thể, luật pháp của Úc đã quy định, những người được coi là không hội đủ
tiêu chuẩn về tư cách cá nhân:

Khi người đó có tiền án (when a person has a substantial criminal record);

Khi người đó giao lưu, hoặc từng giao lưu với cá nhân, hoặc nhóm, hoặc tổ
chức, bị nghi ngờ là đang hoặc đã dính líu đến tội phạm (when the person
either has, or has had, an association with an individual, group or
organisation suspected of having been, or being, involved in criminal
conduct);

Trong trường hợp đặc biệt, tổng trưởng di trú hoặc nhân viên đại diện bộ di
trú quyết định cấp chiếu khán nhập cảnh cho những người không hội đủ tiêu
chuẩn về tư cách đạo đức, quyết định đó phải thỏa mãn 4 điều kiện:

Cộng đồng Úc phải được bảo vệ (the Australian community will be protected);

Những kỳ vọng của cộng đồng Úc phải được thỏa mãn (the expectations of the
Australian community will be met);

Sẽ không có nguy cơ tái phạm (there is no risk of repeat offences);

Và những hiệp ước quốc tế mà Úc Đại Lợi đã ký kết không bị xâm phạm (the
international conventions to which Australia is a party will bot be
compromised).

Ngoài ra, trong trường hợp đặc biệt, đơn xin nhập cảnh của một người sẽ bị từ
chối khi giám đốc cơ quan tình báo an ninh Úc (ASIO) cho rằng sự hiện diện
của người đó trên đất Úc sẽ phương hại đến nền an ninh của Úc (a visa will be
refused when, in the assessment of the Director General of the Australian
Security Intelligence Organisation (ASIO), a visit by the applicant would
place the national security of Australia at risk).

Trách nhiệm thi hành luật của bộ di trú Úc

Trên đây là những luật lệ được quốc hội Úc thông qua nhằm bảo vệ an ninh và
đời sống của mọi công dân Úc. Tất cả các cơ quan công quyền của Úc, trong đó
đặc biệt là bộ di trú Úc, phải có bổn phận thi hành nghiêm chỉnh và phải chịu
trách nhiệm trước quốc hội mọi quyết định trong việc thực thi những luật pháp
trên.

Tuy nhiên, trong thời gian trên dưới 20 năm qua, việc bộ di trú Úc liên tục
cấp chiếu khán nhập cảnh cho các phái đoàn văn nghệ của cộng sản bất chấp tư
cách tỵ nạn cộng sản cũng như sự phản đối của cộng đồng người Việt tại Úc, đã
chứng tỏ bộ di trú Úc không những không đếm xỉa gì tới nguyện vọng chính đáng
của người Úc gốc Việt, coi thường cộng đồng chúng ta, mà còn vi phạm ngay
những luật lệ được quốc hội thông qua.

Xét trên phương diện luật pháp, ta phải thừa nhận, sự hiện diện trên đất Úc
của những cán bộ cộng sản trong đoàn văn công cộng sản, nhất là những cán bộ
đảng viên cộng sản, bao gồm cả công an cộng sản, đều tạo nên những xáo trộn,
những xung đột, những mâu thuẫn trong cộng đồng người Úc gốc Việt. Sự hiện
diện đó đã tạo nên những nguy hiểm, những sợ hãi trong cộng đồng Úc gốc Việt.

Căn cứ vào những điều luật di trú vừa nêu trên, chúng ta thấy, những cán bộ
cộng sản cầm đầu các đoàn văn công cộng sản đến Úc trình diễn, đều là những
người có tư tưởng cực đoan, coi bạo lực là phương tiện "hợp pháp" trong việc
thực hiện các mục tiêu chính trị. Bằng chứng hiển nhiên là ngay trong bài quốc
cả của cộng sản, cũng có những câu thể hiện quan điểm duy bạo lực như "thề ăn
gan, uống máu quân thù".

Ngay cả chủ thuyết của cộng sản từ xưa đến nay cũng công nhiên cổ võ cho bạo
lực. Người cộng sản luôn luôn tuyên bố "chính quyền đến từ nòng súng". Bạo lực
cách mạng và đấu tranh giai cấp có đổ máu là châm ngôn của những người cộng
sản.

Nhìn vào lịch sử của chủ nghĩa cộng sản quốc tế cũng như cộng sản Việt Nam, ta
thấy rõ ràng, họ là những kẻ tôn thờ bạo lực, dùng bạo lực để giải quyết mọi
tranh chấp. Hàng chục triệu người trên thế giới đã bị thảm tử vì cộng sản.
Cuộc chiến tranh Việt Nam với hơn 4 triệu người bị thảm tử, trong đó có cả
những người lính Úc, cũng là do CSVN theo đuổi cuộc chiến tranh xâm lăng Miền
Nam bằng con đường bạo lực. Ngoài ra, người cộng sản cũng đã dùng bạo lực để
lật đổ nhiều chính phủ hợp hiến và hợp pháp trên thế giới.

Căn cứ vào bản chất của cộng sản, căn cứ vào chủ thuyết của cộng sản, và căn
cứ vào thực tế của cuộc chiến tranh VN trong suốt thời gian mấy chục năm, cùng
những tội ác mà CSVN đã gây ra cho đất nước và dân tộc Việt Nam trong suốt
phần tư thế kỷ qua, chúng ta hoàn toàn tin tưởng để đi đến kết luận: Những
người cán bộ cộng sản trong các đoàn văn công của cộng sản VN sang Úc trình
diễn đều không ít thì nhiều là những tên tội phạm chiến tranh, hoặc có liên
quan đến những trọng tội về hình sự tại Việt Nam.

Nói cách khác, dựa trên những luật lệ của bộ di trú Úc, hầu hết, nếu không nói
là 100%, những cán bộ cộng sản, nhất là những đảng viên cộng sản, hiện diện
trên đất Úc, đều là những kẻ tội phạm, hoặc liên quan đến tội phạm, hoặc là
những kẻ cổ võ cho bạo lực, gây nguy hại đến trật tự của xã hội Úc, gây mâu
thuẫn trong cộng đồng người Úc gốc Việt.

Thực tế, như chúng ta đã thấy, nhiều cuộc biểu tình chống văn công cộng sản
của cộng đồng người Úc gốc Việt đã bị du đãng do cộng sản VN thuê mướn hành
hung. Nhiều người Việt biểu tình đã bị chính cán bộ cộng sản chửi bới. Thậm
chí có người Úc gốc Việt khi tham dự cuộc biểu tình còn bị cán bộ cộng sản
ngang nhiên thách thức, "Mày có giỏi về Việt Nam biểu tình, tụi ông cho ăn
kẹo đồng..." (Lời của ông Phạm V.A. trong cuộc biểu tình chống văn nghệ cộng
sản tại Liverpool).

Nói tóm lại ta thấy, luật pháp của Úc có những điều khoản không cho phép thành
phần bất hảo vô Úc. Trong khi cán bộ cộng sản là những thành phần bất hảo,
trong những phái đoàn văn nghệ tuyên truyền của CSVN vẫn ngang nhiên nhập cảnh
vô Úc, tạo nên những mâu thuẫn, thậm chí xung đột với người Úc gốc Việt. Như
vậy mấy câu hỏi then chốt nhất được đặt ra ở đây: Các nhân viên của bộ di trú
Úc có thi hành đúng những điều luật về di trú hay không" Các vị tổng trưởng di
trú Úc có hành xử đúng quyền hạn và chức năng của mình hay không" Tại sao
trong suốt thời gian trên dưới hai chục năm qua, tệ trạng văn công tuyên
truyền của cộng sản vô Úc trình diễn vẫn tiếp tục xảy ra với sự chấp thuận của
bộ di trú Úc, bất chấp sự phản đối của cộng đồng người Úc gốc Việt" Trong suốt
thời gian trên dưới 20 năm qua, các vị tổng trưởng di trú, các nhân viên di
trú, nhất là các nhân viên di trú gốc Việt, có hiểu được sự phẫn nộ của cộng
đồng Úc gốc Việt đối với các cuộc trình diễn của các đoàn văn công tuyên
truyền cộng sản hay không" Liệu các nhân viên người Úc gốc Việt làm việc tại
bộ di trú trong mấy chục năm qua, đã bao giờ lên tiếng phản ảnh trung thực
nguyện vọng chính đáng của cộng đồng người Úc gốc Việt về vấn đề này hay
không"

Theo như tôi được biết, thông thường các cơ quan của chính phủ, trước khi
quyết định một vấn đề gì có liên quan đến một cộng đồng sắc tộc, bao giờ cũng
tế nhị và khôn ngoan hỏi ý kiến các nhân viên thuộc sắc tộc đó. Vấn để là
những nhân viên người Úc gốc Việt có được hỏi về vấn đề này hay không, và khi
được hỏi, những vị đó có phản ảnh đúng nguyện vọng và lập trường của cộng đồng
người Việt tỵ nạn tại Úc hay không"

(Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.