Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Giải Khuyến Học Năm 2000

01/03/200000:00:00(Xem: 5259)
THÔNG BÁO SỐ 2
V/v : Thể lệ, chương trình học thi, đề thi tiểu luận, đề thi sáng tác, tài liệu học thi dành cho các giải thuộc Giải Khuyến Học Kỳ XII-2000 về Lịch-Sử, Văn-Học Việt-Nam và Học-Sinh Sinh-Viên Ưu-Tú (GKH Kỳ XII).
Tiếp theo thông báo số 1 ngày 06 tháng 01 năm 2000 về việc tổ chức GKH Kỳ XII, sau đây là thể lệ, chương trình học thi, đề thi tiểu luận, đề thi sáng tác, và tài liệu học thi dành cho các giải:

A. GIẢI LỊCH SỬ, VĂN HỌC VIỆT NAM.
1. Hạn tuổi :
- Tiểu học cấp 1:
- Thí sinh không quá 9 tuổi (sinh năm 1990 trở về sau) nếu sinh tại Việt Nam.
- Thí sinh không quá 11 tuổi (1988) nếu sinh tại hải ngoại hay rời Việt Nam lúc dưới 3 tuổi.

- Tiểu học cấp 2:
- Thí sinh không quá 11 tuổi (1988) nếu sinh tại Việt Nam.
- Thí sinh không quá 13 tuổi (1986) nếu sinh tại hải ngoại hay rời Việt Nam lúc dưới 3 tuổi.

- Tiểu học cấp 3:
- Thí sinh không quá 13 tuổi (1986) nếu sinh tại Việt Nam.
- Thí sinh không quá 15 tuổi (1984) nếu sinh tại hải ngoại hay rời Việt Nam lúc dưới 3 tuổi.

- Trung học đệ I cấp: Thí sinh không quá 18 tuổi (1981).
- Trung học đệ II cấp: Thí sinh không quá 20 tuổi (1979).

- Đại học: Thí sinh không quá 26 tuổi (1973).

2. Hình thức:
a. Thi Viết Cá Nhân dành cho tất cả các cấp bậc Tiểu học, Trung học và Đại học.
b. Thi Đố Vui Để Học (mỗi đội gồm 4 thí sinh) dành cho tất cả các cấp bậc Tiểu học, Trung học và Đại học:
(Thi Vòng Loại Đố Vui Để Học sẽ dưới hình thức trắc nghiệm.
(Thi Chung Kết Đố Vui Để Học sẽ dưới hình thức vấn đáp, và dành cho 2 hoặc 4 đội có tổng số điểm cao nhất kỳ vòng loại.

3. Ngày thi:

3.1 Thi Viết vào chủ nhật 25 tháng 6 năm 2000
a. Bậc Tiểu học cấp 1: Tập đặt câu, điền vào chỗ trống trong một câu cho hợp nghĩa. Thời gian làm bài là một tiếng đồng hồ.
b. Bậc Tiểu học cấp 2: Làm một bài luận văn loại miêu tả với chủ đề về gia đình và học đường. Thời gian làm bài là một tiếng đồng hồ.
c. Bậc Tiểu học cấp 3: Làm một bài luận văn loại thư tín hay thuật chuyện với chủ đề về gia đình và học đường. Thời gian làm bài là một tiếng đồng hồ.
d. Bậc Trung học đệ I cấp, đệ II cấp, và Đại học: Làm một bài luận văn loại bình giảng và nghị luận về Văn học hoặc Lịch sử, hay cả hai bộ môn tùy theo khả năng của thí sinh. Thời gian làm bài là hai tiếng đồng hồ cho mỗi bài. Thí sinh có thể mang tài liệu vào phòng thi.
e. Giải thưởng gồm: Giải Nhất, Nhì, Ba, và Giải Khuyến Khích cho mỗi cấp và mỗi thể loại.

3.2 Thi Vòng Loại Đố Vui Để Học vào chủ nhật 25 tháng 6 năằm 2000
a. Dành cho thí sinh mọi cấp bậc Tiểu học, Trung học và Đại học, thi theo đội, mỗi đội có 4 thí sinh.
b. Mỗi thí sinh sẽ trả lời 100 câu trắc nghiệm (abc khoanh) trong một tiếng đồng hồ. Điểm của mỗi đội sẽ là tổng số điểm của các thí sinh trong đội. 2 hay 4 đội có điểm cao nhất sẽ vào thi chung kết.
c. Trong trường hợp không đủ túc số, ban tổ chức sẽ giới thiệu các thí sinh với nhau để thành lập đội vào thi vòng loại.

3.3 Thi Chung Kết Đố Vui Để Học vào chủ nhật 9 tháng 7 năm 2000
a. Các thí sinh của mỗi đội sẽ thi dưới hình thức vấn đáp.
b. Thể lệ thi vấn đáp sẽ được thông báo sau.
c. Giải thưởng gồm: Giải Nhất, Nhì, Ba, và Giải Cá Nhân Xuất Sắc.

B. GIẢI HỌC-SINH SINH-VIÊN ƯU TÚ :
1. Tất cả các học sinh trung học đệ nhị cấp (các lớp 10, 11, 12) và sinh viên đại học (không quá 26 tuổi) hiện đang theo học tại các trường đại học Hoa Kỳ, đều có thể tham dự.
2. Ứng viên phải đạt điểm GPA cao trong hai niên học 1997-1998 và 1998-1999 và cung cấp bản sao phiếu điểm và chứng chỉ khen thưởng.
3. Ứng viên có quá trình tham gia sinh hoạt cộng đồng, tối thiểu hai năm, trong nhiệm vụ quản trị hay điều hành. Cộng đồng được định nghĩa là những tổ chức, kể cả các đoàn thể học sinh, sinh viên, các đoàn thể trẻ sinh hoạt văn hoá, giáo dục, xã hội, và phục vụ cộng đồng. Thành viên của các tổ chức trên có thể thuộc bất cứ sắc dân nào.
4. Ứng viên viết bằng Việt ngữ hay Anh ngữ hai trang đánh máy, khổ 8 x 11 dòng đôi (double space) để tự giới thiệu mình và mô tả những sinh hoạt mà ứng viên đã tham gia trong vai trò quản trị hay điều hành, cũng như nói lên ước mơ và các dự tính của mình trong tương lai.
5. Ứng viên phải gửi về Ban Tổ Chức các chứng từ liên hệ đến các điều lệ trên.


6. Giải thưởng gồm có Giải Nhất, Nhì và Ba. Có thể có thêm giải đồng hạng và giải khuyến khích. Ở bậc Trung học đệ nhị cấp, giải nhất là $300, giải nhì $200 và giải ba $100. Ở bậc đại học, giải nhất là $500, giải nhì $300 và giải ba $200.
7. Ứng viên sẽ được Ban Giám Khảo phỏng vấn qua điện thoại hay giáp mặt. Ứng viên đồng ý cho Ban Tổ Chức được quyền phổ biến những bài viết và văn kiện đã nộp. Những ứng viên trúng giải sẽ được thông báo trước ngày phát thưởng một tuần lễ.

C. GIẢI TIỂU LUẬN (MINI RESEARCH CONTEST):
1. Tất cả các học sinh Trung Học Đệ Nhị Cấp (lớp 10, 11, 12) và sinh viên đại học (không quá 26 tuổi) hiện đang theo học tại các trường đại học Hoa Kỳ đều có thể tham dự.
2. Tiểu khảo-luận phải được thực hiện theo đúng các phương pháp và thể lệ khảo-cứu đã học ở trường. Tiểu luận có thể do một ứng viên hay do một nhóm (tối đa 4 ứng viên mỗi nhóm) viết. Ngôn ngữ sử dụng là Việt ngữ hay Anh ngữ.
3. Đề tài Tiểu Khảo-Luận : Ứng viên có thể chọn một trong hai đề tài sau đây :

Đề tài 1 : Tiến trình thành lập và phát triển những cộng đồng thiểu số tại Hoa Kỳ qua nhiều giai đoạn tới ngày nay. Có thể chọn một trong những cộng đồng thiểu số sau đây để thực hiện bài khảo cứu : Do Thái, Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn....Những chương trình hoạt động nào đã giúp cộng đồng này phát triển mạnh" Những hoạt động giúp quê hương gốc của họ phát triển về các mặt dân chủ, nhân quyền, kinh tế, kinh doanh, giáo dục, xã hội, văn hóa.... . Cộng đồng người Mỹ gốc Việt có thể rút tỉa những bài học nào"

Đề tài 2 : Tiến trình thành lập và phát triển cộng đồng người Mỹ gốc Việt vùng Little Saigon, San Jose, San Diego, Houston, Seattle, Washington D.C. .... Những hoạt động và những mục tiêu đã đạt được. Những vấn đề, những trở ngại, những giải pháp và đề nghị nhằm phát triển cộng đồng. Ứng viên có thể chọn một cộng đồng tại một vùng để viết tiểu khảo-luận. Bên cạnh những tài liệu in ấn ..., ứng viên có thể tìm hiểu thêm một số nhân vật có uy tín của cộng đồng qua những cuộc phỏng vấn.
Mỗi bài tiểu khảo-luận dài tối thiểu 12 trang đánh máy khổ 8 x 11 dòng đôi (double space).
4. Mỗi thí sinh tham dự, từng cá nhân hay theo nhóm, phải điền vào mẫu đơn ghi danh dự thi. Những ứng viên có bài tiểu luận được chọn, sẽ được Ban Giám Khảo phỏng vấn qua điện thoại hay giáp mặt. . Ứng viên đồng ý cho Ban Tổ Chức được quyền phổ biến những bài viết và văn kiện đã nộp. Những ứng viên trúng giải sẽ được thông báo trước ngày phát thưởng một tuần lễ.
5. Giải thưởng gồm có Giải Nhất, Nhì và Ba. Giải nhất là $500, giải nhì $300 và giải ba $200.

Có thể có giải đồng hạng và giải khuyến khích.

D. GIẢI SÁNG TÁC.
1. Thể loại : Thuật sự hoặc truyện ngắn.
2. Đề tài : Thí sinh được tự do chọn; tuy nhiên thí sinh có thể hướng về hội nhập và về nguồn.
3. Hạn tuổi : Tất cả các học sinh Trung Học Đệ Nhị Cấp (lớp 10, 11, 12) và sinh viên đại học (không quá 26 tuổi) hiện đang theo học tại các trường đại học Hoa Kỳ đều có thể tham dự.
4. Số trang : Từ 5 đến 7 trang đánh máy, khổ 8 x 11, dòng đôi ( double space ).
5. Giải thưởng gồm có Giải Nhất, Nhì và Ba. Giải nhất là $500, giải nhì $300 và giải ba $200. Có thể có giải đồng hạng và giải khuyến khích.
6. Mỗi thí sinh tham dự phải điền đơn dự thi đính kèm. Những ứng viên có bài tiểu luận được chọn, sẽ được Ban Giám Khảo phỏng vấn qua điện thoại hay giáp mặt. . Ứng viên đồng ý cho Ban Tổ Chức được quyền phổ biến những bài viết và văn kiện đã nộp. Những ứng viên trúng giải sẽ được thông báo trước ngày phát thưởng một tuần lễ.

E. Lễ phát thưởng sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 7 năm 2000.

F. Hạn chót nộp đơn cho tất cả các giải và nộp bài tiểu luận và bài sáng tác là ngày 30 tháng 5 năm 2000 ( theo dấu Bưu Điện ). Đơn, thể lệ và chương trình học thi có thể lấy tại nhà sách Văn Khoa, nhà sách Văn Nghệ, nhà sách Tự Lực, nhà sách Tú Quỳnh, tiệm Century TV, hoặc liên lạc với Ban Tổ Chức ở điện thoại 714-636-6949, hoặc email gkhuyenhocỴaol.com. Đơn và bài dự thi xin gởi về Giải Khuyến Học Kỳ XII-2000 - P.O. Box 802, Garden Grove, CA 92842.
Ban Tổ Chức thiết tha mời gọi sự hổ trợ tích cực của quý phụ huynh, quý thầy cô, quý ân nhân và của tất cả mọi người, đặc biệt là sự tham dự đông đảo của thí sinh để Giải Khuyến Học Kỳ XII-2000 được thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo,
Trưởng Ban
Nguyễn Thị Kim Ngân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Đây là loạt bài Hướng Dẫn Medicare bảo trợ bởi Clever Care Health Plan, nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ bảo hiểm Medicare Advantage phù hợp với văn hóa Đông kết hợp Tây Y. Đối với những người sắp bước sang tuổi 65, quý vị sẽ cần có nhiều quyết định quan trọng về bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Dưới đây là một số lời khuyên hữu ích về cách chi trả cho bảo hiểm sức khỏe của quý vị.
Viêm gan B là tình trạng viêm nhiễm gây ra bởi virus Viêm gan B làm tổn hại gan. Một số bệnh nhân nhiễm virus không thể chống lại tình trạng nhiễm trùng, và bị nhiễm bệnh suốt đời. Những bệnh nhân này bị Viêm gan B mạn tính, và có thể tiến triển thành các bệnh nghiêm trọng về gan qua thời gian, bao gồm cả xơ gan và ung thư gan.
Văn Phòng Vận Động Tranh Cử của cựu Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda (HarleyForCongress) xin mời quí cư dân đến với ngày trợ giúp điền đơn nhập tịch lần thứ ba 17/06/2021
Với tinh thần của mùa Vu Lan Báo Hiếu, chúng tôi mong muốn được đóng góp một phần ý nghĩa qua cuộc thi viết văn để các bạn trẻ có thể biểu lộ cảm xúc, tâm tư tình cảm của riêng mình đối với ông bà cha mẹ ngỏ hầu thu hẹp khoảng cách và sự cảm thông giữa các thế hệ. Chúng tôi tha thiết cần sự giúp đỡ của quý vị để cổ vũ và khích lệ con cháu của chúng ta tham gia vào cuộc thi viết luận này.
Chương trình Phần Thưởng Nhiên Liệu Sạch California trên toàn tiểu bang giảm giá cho người lái xe ở California tối đa tới $1,500 khi mua một chiếc xe EV mới. Khoản giảm giá áp dụng tại chỗ cho những chiếc xe mới được mua hoặc thuê tại các hãng bán xe và nhà bán lẻ có tham gia chương trình trên khắp California.
Đội Ứng Phó Khẩn Cấp Trong Cộng Đồng (Community Emergency Response Team, CERT) sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ và trò chuyện cùng cộng đồng vào ngày Thứ Bảy, 19 tháng Sáu, từ 9:00 giờ sáng đến 11:00 giờ trưa, tại Garden Grove Courtyard Center, địa chỉ là 12732 Main Street. Sẽ có phục vụ bữa ăn sáng nhẹ tại đây.
Nữ Dân Biểu Katie Porter đã đặt câu hỏi về tính trung thực của nữ Dân Biểu Michelle Steel sau khi hai người đã hợp tác dẫn đầu đưa ra nghị quyết lên án tội ác hận thù đối với người gốc Châu Á Thái Bình Dương.
Thứ Sáu, ngày 11 tháng Sáu tới đây là ngày cuối cùng để tham gia khảo sát trực tuyến (online survey) của Thành Phố Garden Grove để cung cấp thông tin về Hạng Mục Công Lý Môi Trường (Environmental Justice Element). Những ý kiến đóng góp của công chúng sẽ giúp một phần của việc điều chỉnh bản Quy Hoạch Chung (General Plan) nhằm giảm thiểu những rủi ro về sức khỏe có thể gây ra bởi nhiều yếu tố
Thành phố Garden Grove mời cộng đồng đến tham dự buổi chiếu phim ngoài trời (outdoor movie) với bộ phim về cuộc phiêu lưu kỳ thú và hấp dẫn ‘Jumanji’ (PG) vào ngày Thứ Năm, 17 Tháng Sáu, tổ chức tại Garden Grove Park, tọa lạc tại 9301 Westminster Boulevard.
Cho đến nay, chương trình đã hỗ trợ cho gần 2,500 doanh nghiệp nhỏ do cộng đồng Người Da Đen, Bản Địa và Da Màu (Black, Indigenous and People of Color, BIPOC) sở hữu, bao gồm các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Người Mỹ gốc Tây Ban Nha và Người Mỹ gốc Á, với tư cách là người hưởng lợi của Comcast RISE ở 34 tiểu bang. Quan hệ đối tác mới với Ureeka, một nền tảng trực tuyến dành cho doanh nhân, sẽ cung cấp cho những người nhận tài trợ chương trình huấn luyện kinh doanh và tất cả những người hưởng lợi để có một cộng đồng mạng trực tuyến có quyền truy cập vào các nội dung được tuyển chọn và biên soạn riêng và các tài nguyên giáo dục bổ sung.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.