Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Giải Khuyến Học Năm 2000

01/03/200000:00:00(Xem: 5140)
THÔNG BÁO SỐ 2
V/v : Thể lệ, chương trình học thi, đề thi tiểu luận, đề thi sáng tác, tài liệu học thi dành cho các giải thuộc Giải Khuyến Học Kỳ XII-2000 về Lịch-Sử, Văn-Học Việt-Nam và Học-Sinh Sinh-Viên Ưu-Tú (GKH Kỳ XII).
Tiếp theo thông báo số 1 ngày 06 tháng 01 năm 2000 về việc tổ chức GKH Kỳ XII, sau đây là thể lệ, chương trình học thi, đề thi tiểu luận, đề thi sáng tác, và tài liệu học thi dành cho các giải:

A. GIẢI LỊCH SỬ, VĂN HỌC VIỆT NAM.
1. Hạn tuổi :
- Tiểu học cấp 1:
- Thí sinh không quá 9 tuổi (sinh năm 1990 trở về sau) nếu sinh tại Việt Nam.
- Thí sinh không quá 11 tuổi (1988) nếu sinh tại hải ngoại hay rời Việt Nam lúc dưới 3 tuổi.

- Tiểu học cấp 2:
- Thí sinh không quá 11 tuổi (1988) nếu sinh tại Việt Nam.
- Thí sinh không quá 13 tuổi (1986) nếu sinh tại hải ngoại hay rời Việt Nam lúc dưới 3 tuổi.

- Tiểu học cấp 3:
- Thí sinh không quá 13 tuổi (1986) nếu sinh tại Việt Nam.
- Thí sinh không quá 15 tuổi (1984) nếu sinh tại hải ngoại hay rời Việt Nam lúc dưới 3 tuổi.

- Trung học đệ I cấp: Thí sinh không quá 18 tuổi (1981).
- Trung học đệ II cấp: Thí sinh không quá 20 tuổi (1979).

- Đại học: Thí sinh không quá 26 tuổi (1973).

2. Hình thức:
a. Thi Viết Cá Nhân dành cho tất cả các cấp bậc Tiểu học, Trung học và Đại học.
b. Thi Đố Vui Để Học (mỗi đội gồm 4 thí sinh) dành cho tất cả các cấp bậc Tiểu học, Trung học và Đại học:
(Thi Vòng Loại Đố Vui Để Học sẽ dưới hình thức trắc nghiệm.
(Thi Chung Kết Đố Vui Để Học sẽ dưới hình thức vấn đáp, và dành cho 2 hoặc 4 đội có tổng số điểm cao nhất kỳ vòng loại.

3. Ngày thi:

3.1 Thi Viết vào chủ nhật 25 tháng 6 năm 2000
a. Bậc Tiểu học cấp 1: Tập đặt câu, điền vào chỗ trống trong một câu cho hợp nghĩa. Thời gian làm bài là một tiếng đồng hồ.
b. Bậc Tiểu học cấp 2: Làm một bài luận văn loại miêu tả với chủ đề về gia đình và học đường. Thời gian làm bài là một tiếng đồng hồ.
c. Bậc Tiểu học cấp 3: Làm một bài luận văn loại thư tín hay thuật chuyện với chủ đề về gia đình và học đường. Thời gian làm bài là một tiếng đồng hồ.
d. Bậc Trung học đệ I cấp, đệ II cấp, và Đại học: Làm một bài luận văn loại bình giảng và nghị luận về Văn học hoặc Lịch sử, hay cả hai bộ môn tùy theo khả năng của thí sinh. Thời gian làm bài là hai tiếng đồng hồ cho mỗi bài. Thí sinh có thể mang tài liệu vào phòng thi.
e. Giải thưởng gồm: Giải Nhất, Nhì, Ba, và Giải Khuyến Khích cho mỗi cấp và mỗi thể loại.

3.2 Thi Vòng Loại Đố Vui Để Học vào chủ nhật 25 tháng 6 năằm 2000
a. Dành cho thí sinh mọi cấp bậc Tiểu học, Trung học và Đại học, thi theo đội, mỗi đội có 4 thí sinh.
b. Mỗi thí sinh sẽ trả lời 100 câu trắc nghiệm (abc khoanh) trong một tiếng đồng hồ. Điểm của mỗi đội sẽ là tổng số điểm của các thí sinh trong đội. 2 hay 4 đội có điểm cao nhất sẽ vào thi chung kết.
c. Trong trường hợp không đủ túc số, ban tổ chức sẽ giới thiệu các thí sinh với nhau để thành lập đội vào thi vòng loại.

3.3 Thi Chung Kết Đố Vui Để Học vào chủ nhật 9 tháng 7 năm 2000
a. Các thí sinh của mỗi đội sẽ thi dưới hình thức vấn đáp.
b. Thể lệ thi vấn đáp sẽ được thông báo sau.
c. Giải thưởng gồm: Giải Nhất, Nhì, Ba, và Giải Cá Nhân Xuất Sắc.

B. GIẢI HỌC-SINH SINH-VIÊN ƯU TÚ :
1. Tất cả các học sinh trung học đệ nhị cấp (các lớp 10, 11, 12) và sinh viên đại học (không quá 26 tuổi) hiện đang theo học tại các trường đại học Hoa Kỳ, đều có thể tham dự.
2. Ứng viên phải đạt điểm GPA cao trong hai niên học 1997-1998 và 1998-1999 và cung cấp bản sao phiếu điểm và chứng chỉ khen thưởng.
3. Ứng viên có quá trình tham gia sinh hoạt cộng đồng, tối thiểu hai năm, trong nhiệm vụ quản trị hay điều hành. Cộng đồng được định nghĩa là những tổ chức, kể cả các đoàn thể học sinh, sinh viên, các đoàn thể trẻ sinh hoạt văn hoá, giáo dục, xã hội, và phục vụ cộng đồng. Thành viên của các tổ chức trên có thể thuộc bất cứ sắc dân nào.
4. Ứng viên viết bằng Việt ngữ hay Anh ngữ hai trang đánh máy, khổ 8 x 11 dòng đôi (double space) để tự giới thiệu mình và mô tả những sinh hoạt mà ứng viên đã tham gia trong vai trò quản trị hay điều hành, cũng như nói lên ước mơ và các dự tính của mình trong tương lai.
5. Ứng viên phải gửi về Ban Tổ Chức các chứng từ liên hệ đến các điều lệ trên.


6. Giải thưởng gồm có Giải Nhất, Nhì và Ba. Có thể có thêm giải đồng hạng và giải khuyến khích. Ở bậc Trung học đệ nhị cấp, giải nhất là $300, giải nhì $200 và giải ba $100. Ở bậc đại học, giải nhất là $500, giải nhì $300 và giải ba $200.
7. Ứng viên sẽ được Ban Giám Khảo phỏng vấn qua điện thoại hay giáp mặt. Ứng viên đồng ý cho Ban Tổ Chức được quyền phổ biến những bài viết và văn kiện đã nộp. Những ứng viên trúng giải sẽ được thông báo trước ngày phát thưởng một tuần lễ.

C. GIẢI TIỂU LUẬN (MINI RESEARCH CONTEST):
1. Tất cả các học sinh Trung Học Đệ Nhị Cấp (lớp 10, 11, 12) và sinh viên đại học (không quá 26 tuổi) hiện đang theo học tại các trường đại học Hoa Kỳ đều có thể tham dự.
2. Tiểu khảo-luận phải được thực hiện theo đúng các phương pháp và thể lệ khảo-cứu đã học ở trường. Tiểu luận có thể do một ứng viên hay do một nhóm (tối đa 4 ứng viên mỗi nhóm) viết. Ngôn ngữ sử dụng là Việt ngữ hay Anh ngữ.
3. Đề tài Tiểu Khảo-Luận : Ứng viên có thể chọn một trong hai đề tài sau đây :

Đề tài 1 : Tiến trình thành lập và phát triển những cộng đồng thiểu số tại Hoa Kỳ qua nhiều giai đoạn tới ngày nay. Có thể chọn một trong những cộng đồng thiểu số sau đây để thực hiện bài khảo cứu : Do Thái, Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn....Những chương trình hoạt động nào đã giúp cộng đồng này phát triển mạnh" Những hoạt động giúp quê hương gốc của họ phát triển về các mặt dân chủ, nhân quyền, kinh tế, kinh doanh, giáo dục, xã hội, văn hóa.... . Cộng đồng người Mỹ gốc Việt có thể rút tỉa những bài học nào"

Đề tài 2 : Tiến trình thành lập và phát triển cộng đồng người Mỹ gốc Việt vùng Little Saigon, San Jose, San Diego, Houston, Seattle, Washington D.C. .... Những hoạt động và những mục tiêu đã đạt được. Những vấn đề, những trở ngại, những giải pháp và đề nghị nhằm phát triển cộng đồng. Ứng viên có thể chọn một cộng đồng tại một vùng để viết tiểu khảo-luận. Bên cạnh những tài liệu in ấn ..., ứng viên có thể tìm hiểu thêm một số nhân vật có uy tín của cộng đồng qua những cuộc phỏng vấn.
Mỗi bài tiểu khảo-luận dài tối thiểu 12 trang đánh máy khổ 8 x 11 dòng đôi (double space).
4. Mỗi thí sinh tham dự, từng cá nhân hay theo nhóm, phải điền vào mẫu đơn ghi danh dự thi. Những ứng viên có bài tiểu luận được chọn, sẽ được Ban Giám Khảo phỏng vấn qua điện thoại hay giáp mặt. . Ứng viên đồng ý cho Ban Tổ Chức được quyền phổ biến những bài viết và văn kiện đã nộp. Những ứng viên trúng giải sẽ được thông báo trước ngày phát thưởng một tuần lễ.
5. Giải thưởng gồm có Giải Nhất, Nhì và Ba. Giải nhất là $500, giải nhì $300 và giải ba $200.

Có thể có giải đồng hạng và giải khuyến khích.

D. GIẢI SÁNG TÁC.
1. Thể loại : Thuật sự hoặc truyện ngắn.
2. Đề tài : Thí sinh được tự do chọn; tuy nhiên thí sinh có thể hướng về hội nhập và về nguồn.
3. Hạn tuổi : Tất cả các học sinh Trung Học Đệ Nhị Cấp (lớp 10, 11, 12) và sinh viên đại học (không quá 26 tuổi) hiện đang theo học tại các trường đại học Hoa Kỳ đều có thể tham dự.
4. Số trang : Từ 5 đến 7 trang đánh máy, khổ 8 x 11, dòng đôi ( double space ).
5. Giải thưởng gồm có Giải Nhất, Nhì và Ba. Giải nhất là $500, giải nhì $300 và giải ba $200. Có thể có giải đồng hạng và giải khuyến khích.
6. Mỗi thí sinh tham dự phải điền đơn dự thi đính kèm. Những ứng viên có bài tiểu luận được chọn, sẽ được Ban Giám Khảo phỏng vấn qua điện thoại hay giáp mặt. . Ứng viên đồng ý cho Ban Tổ Chức được quyền phổ biến những bài viết và văn kiện đã nộp. Những ứng viên trúng giải sẽ được thông báo trước ngày phát thưởng một tuần lễ.

E. Lễ phát thưởng sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 7 năm 2000.

F. Hạn chót nộp đơn cho tất cả các giải và nộp bài tiểu luận và bài sáng tác là ngày 30 tháng 5 năm 2000 ( theo dấu Bưu Điện ). Đơn, thể lệ và chương trình học thi có thể lấy tại nhà sách Văn Khoa, nhà sách Văn Nghệ, nhà sách Tự Lực, nhà sách Tú Quỳnh, tiệm Century TV, hoặc liên lạc với Ban Tổ Chức ở điện thoại 714-636-6949, hoặc email gkhuyenhocỴaol.com. Đơn và bài dự thi xin gởi về Giải Khuyến Học Kỳ XII-2000 - P.O. Box 802, Garden Grove, CA 92842.
Ban Tổ Chức thiết tha mời gọi sự hổ trợ tích cực của quý phụ huynh, quý thầy cô, quý ân nhân và của tất cả mọi người, đặc biệt là sự tham dự đông đảo của thí sinh để Giải Khuyến Học Kỳ XII-2000 được thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo,
Trưởng Ban
Nguyễn Thị Kim Ngân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Vào thứ Bảy, ngày 14 tháng 11 năm 2020, lúc 11:00 sáng, Thành phố sẽ tổ chức một buổi hội thảo cộng đồng để thảo luận về những sữa chữa nâng cấp cho công viên Woodbury trong tương lai.
Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (CA-47) ngày hôm nay đã tham gia một buổi họp báo do Dân Biểu Katie Porter tổ chức với ông Michael Phương Minh Nguyễn, một công dân Mỹ vừa được trả tự do trở về đoàn tụ với gia đình.
Vào lúc 9:30 sáng ngày Thứ Tư 28/10/2020, văn phòng Nữ Dân Biểu Liên Bang Katie Porter (Địa Hạt 45) đã tổ chức buổi họp báo trên mạng nhân dịp ông Michael Phương Minh Nguyễn - một công dân Hoa Kỳ cư trú tại Địa Hạt 45- vừa được chính quyền CSVN trả tự do sau hơn 2 năm bị giam giữ tại Việt Nam, và đã đoàn tụ với gia đình tại thành phố Orange California vào ngày 22/10.
Vào ngày thứ Tư 28 tháng 10, 2020, dân biểu liên bang Hoa Kỳ Lou Correa (hạt 46) cùng dân biểu liên bang Katie Porter (hạt 45) và 5 đồng nghiệp đã tham gia cuộc họp báo trực tuyến về việc ông Michael Nguyễn được trả tự do.
SACRAMENTO, CA - Để giúp người dân California chuẩn bị bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới, CalMatters, một tổ chức phi đảng phái, phi lợi nhuận cam kết giải thích các chính sách và dự luật chính trị của California, đã xuất bản tập Hướng Dẫn Bầu Cử 2020 Election Guide. Hướng dẫn toàn diện bằng tiếng Anh trình bày tổng quan ngắn gọn và dễ đọc về từng dự luật trong số 12 dự luật trên toàn tiểu bang về lá phiếu, cuộc bầu cử tổng thống và các cuộc đua lập pháp và quốc hội quan trọng ở California.
Những quyết định sáng suốt và an toàn, bao gồm chỗ đặt đồ trang trí, là cách tốt nhất để tránh tai nạn về điện và cháy nổ.
Trong một thông cáo báo chí ghi ngày 27/10/2020, Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda đã có thông điệp của mình về sự kiện ông Michael Phương Minh Nguyễn được chính quyền CSVN trả tự do và trở về đoàn tụ với gia đình tại California.
Văn phòng Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda (Địa Hạt 48) sẽ tiếp tục duy trì văn phòng di động trợ giúp cử tri tại vùng Little Saigon ở địa điểm Zippost 9353 Bolsa Ave Suite J Westminster. Văn phòng di động này hoạt động vào mỗi sáng Thứ Bảy, từ 10:00 AM -12:00 PM, đã bắt đầu từ ngày 17 tháng 10, và sẽ duy trì đến ngày 14 tháng 11 2020.
Giải thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá 2020 sẽ được dành trao cho những người tại quốc nội đang trực diện bất chấp hiểm nguy, đòi hỏi Dân chủ, Công lý và Độc lập thật sự cho Việt Nam. Giải thưởng này do người Việt vinh danh người Việt.
Nhớ những người đã mất, chia sẽ những mất mát, cám ơn những con người tận tụy với thiên chức và sứ mạng của họ bảo vệ con người và cộng đồng: Chúng ta đốt những ngọn nến hôm nay và bỏ phiếu cho những thay đổi tốt đẹp ngày mai của đất nước này.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.