Hôm nay,  
Việt Báo Online

Giải Khuyến Học Năm 2000

01/03/200000:00:00(Xem: 4981)
Giải Khuyến Học Năm 2000
THÔNG BÁO SỐ 2
V/v : Thể lệ, chương trình học thi, đề thi tiểu luận, đề thi sáng tác, tài liệu học thi dành cho các giải thuộc Giải Khuyến Học Kỳ XII-2000 về Lịch-Sử, Văn-Học Việt-Nam và Học-Sinh Sinh-Viên Ưu-Tú (GKH Kỳ XII).
Tiếp theo thông báo số 1 ngày 06 tháng 01 năm 2000 về việc tổ chức GKH Kỳ XII, sau đây là thể lệ, chương trình học thi, đề thi tiểu luận, đề thi sáng tác, và tài liệu học thi dành cho các giải:

A. GIẢI LỊCH SỬ, VĂN HỌC VIỆT NAM.
1. Hạn tuổi :
- Tiểu học cấp 1:
- Thí sinh không quá 9 tuổi (sinh năm 1990 trở về sau) nếu sinh tại Việt Nam.
- Thí sinh không quá 11 tuổi (1988) nếu sinh tại hải ngoại hay rời Việt Nam lúc dưới 3 tuổi.

- Tiểu học cấp 2:
- Thí sinh không quá 11 tuổi (1988) nếu sinh tại Việt Nam.
- Thí sinh không quá 13 tuổi (1986) nếu sinh tại hải ngoại hay rời Việt Nam lúc dưới 3 tuổi.

- Tiểu học cấp 3:
- Thí sinh không quá 13 tuổi (1986) nếu sinh tại Việt Nam.
- Thí sinh không quá 15 tuổi (1984) nếu sinh tại hải ngoại hay rời Việt Nam lúc dưới 3 tuổi.

- Trung học đệ I cấp: Thí sinh không quá 18 tuổi (1981).
- Trung học đệ II cấp: Thí sinh không quá 20 tuổi (1979).

- Đại học: Thí sinh không quá 26 tuổi (1973).

2. Hình thức:
a. Thi Viết Cá Nhân dành cho tất cả các cấp bậc Tiểu học, Trung học và Đại học.
b. Thi Đố Vui Để Học (mỗi đội gồm 4 thí sinh) dành cho tất cả các cấp bậc Tiểu học, Trung học và Đại học:
(Thi Vòng Loại Đố Vui Để Học sẽ dưới hình thức trắc nghiệm.
(Thi Chung Kết Đố Vui Để Học sẽ dưới hình thức vấn đáp, và dành cho 2 hoặc 4 đội có tổng số điểm cao nhất kỳ vòng loại.

3. Ngày thi:

3.1 Thi Viết vào chủ nhật 25 tháng 6 năm 2000
a. Bậc Tiểu học cấp 1: Tập đặt câu, điền vào chỗ trống trong một câu cho hợp nghĩa. Thời gian làm bài là một tiếng đồng hồ.
b. Bậc Tiểu học cấp 2: Làm một bài luận văn loại miêu tả với chủ đề về gia đình và học đường. Thời gian làm bài là một tiếng đồng hồ.
c. Bậc Tiểu học cấp 3: Làm một bài luận văn loại thư tín hay thuật chuyện với chủ đề về gia đình và học đường. Thời gian làm bài là một tiếng đồng hồ.
d. Bậc Trung học đệ I cấp, đệ II cấp, và Đại học: Làm một bài luận văn loại bình giảng và nghị luận về Văn học hoặc Lịch sử, hay cả hai bộ môn tùy theo khả năng của thí sinh. Thời gian làm bài là hai tiếng đồng hồ cho mỗi bài. Thí sinh có thể mang tài liệu vào phòng thi.
e. Giải thưởng gồm: Giải Nhất, Nhì, Ba, và Giải Khuyến Khích cho mỗi cấp và mỗi thể loại.

3.2 Thi Vòng Loại Đố Vui Để Học vào chủ nhật 25 tháng 6 năằm 2000
a. Dành cho thí sinh mọi cấp bậc Tiểu học, Trung học và Đại học, thi theo đội, mỗi đội có 4 thí sinh.
b. Mỗi thí sinh sẽ trả lời 100 câu trắc nghiệm (abc khoanh) trong một tiếng đồng hồ. Điểm của mỗi đội sẽ là tổng số điểm của các thí sinh trong đội. 2 hay 4 đội có điểm cao nhất sẽ vào thi chung kết.
c. Trong trường hợp không đủ túc số, ban tổ chức sẽ giới thiệu các thí sinh với nhau để thành lập đội vào thi vòng loại.

3.3 Thi Chung Kết Đố Vui Để Học vào chủ nhật 9 tháng 7 năm 2000
a. Các thí sinh của mỗi đội sẽ thi dưới hình thức vấn đáp.
b. Thể lệ thi vấn đáp sẽ được thông báo sau.
c. Giải thưởng gồm: Giải Nhất, Nhì, Ba, và Giải Cá Nhân Xuất Sắc.

B. GIẢI HỌC-SINH SINH-VIÊN ƯU TÚ :
1. Tất cả các học sinh trung học đệ nhị cấp (các lớp 10, 11, 12) và sinh viên đại học (không quá 26 tuổi) hiện đang theo học tại các trường đại học Hoa Kỳ, đều có thể tham dự.
2. Ứng viên phải đạt điểm GPA cao trong hai niên học 1997-1998 và 1998-1999 và cung cấp bản sao phiếu điểm và chứng chỉ khen thưởng.
3. Ứng viên có quá trình tham gia sinh hoạt cộng đồng, tối thiểu hai năm, trong nhiệm vụ quản trị hay điều hành. Cộng đồng được định nghĩa là những tổ chức, kể cả các đoàn thể học sinh, sinh viên, các đoàn thể trẻ sinh hoạt văn hoá, giáo dục, xã hội, và phục vụ cộng đồng. Thành viên của các tổ chức trên có thể thuộc bất cứ sắc dân nào.
4. Ứng viên viết bằng Việt ngữ hay Anh ngữ hai trang đánh máy, khổ 8 x 11 dòng đôi (double space) để tự giới thiệu mình và mô tả những sinh hoạt mà ứng viên đã tham gia trong vai trò quản trị hay điều hành, cũng như nói lên ước mơ và các dự tính của mình trong tương lai.
5. Ứng viên phải gửi về Ban Tổ Chức các chứng từ liên hệ đến các điều lệ trên.
6. Giải thưởng gồm có Giải Nhất, Nhì và Ba. Có thể có thêm giải đồng hạng và giải khuyến khích. Ở bậc Trung học đệ nhị cấp, giải nhất là $300, giải nhì $200 và giải ba $100. Ở bậc đại học, giải nhất là $500, giải nhì $300 và giải ba $200.
7. Ứng viên sẽ được Ban Giám Khảo phỏng vấn qua điện thoại hay giáp mặt. Ứng viên đồng ý cho Ban Tổ Chức được quyền phổ biến những bài viết và văn kiện đã nộp. Những ứng viên trúng giải sẽ được thông báo trước ngày phát thưởng một tuần lễ.

C. GIẢI TIỂU LUẬN (MINI RESEARCH CONTEST):
1. Tất cả các học sinh Trung Học Đệ Nhị Cấp (lớp 10, 11, 12) và sinh viên đại học (không quá 26 tuổi) hiện đang theo học tại các trường đại học Hoa Kỳ đều có thể tham dự.
2. Tiểu khảo-luận phải được thực hiện theo đúng các phương pháp và thể lệ khảo-cứu đã học ở trường. Tiểu luận có thể do một ứng viên hay do một nhóm (tối đa 4 ứng viên mỗi nhóm) viết. Ngôn ngữ sử dụng là Việt ngữ hay Anh ngữ.
3. Đề tài Tiểu Khảo-Luận : Ứng viên có thể chọn một trong hai đề tài sau đây :

Đề tài 1 : Tiến trình thành lập và phát triển những cộng đồng thiểu số tại Hoa Kỳ qua nhiều giai đoạn tới ngày nay. Có thể chọn một trong những cộng đồng thiểu số sau đây để thực hiện bài khảo cứu : Do Thái, Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn....Những chương trình hoạt động nào đã giúp cộng đồng này phát triển mạnh" Những hoạt động giúp quê hương gốc của họ phát triển về các mặt dân chủ, nhân quyền, kinh tế, kinh doanh, giáo dục, xã hội, văn hóa.... . Cộng đồng người Mỹ gốc Việt có thể rút tỉa những bài học nào"

Đề tài 2 : Tiến trình thành lập và phát triển cộng đồng người Mỹ gốc Việt vùng Little Saigon, San Jose, San Diego, Houston, Seattle, Washington D.C. .... Những hoạt động và những mục tiêu đã đạt được. Những vấn đề, những trở ngại, những giải pháp và đề nghị nhằm phát triển cộng đồng. Ứng viên có thể chọn một cộng đồng tại một vùng để viết tiểu khảo-luận. Bên cạnh những tài liệu in ấn ..., ứng viên có thể tìm hiểu thêm một số nhân vật có uy tín của cộng đồng qua những cuộc phỏng vấn.
Mỗi bài tiểu khảo-luận dài tối thiểu 12 trang đánh máy khổ 8 x 11 dòng đôi (double space).
4. Mỗi thí sinh tham dự, từng cá nhân hay theo nhóm, phải điền vào mẫu đơn ghi danh dự thi. Những ứng viên có bài tiểu luận được chọn, sẽ được Ban Giám Khảo phỏng vấn qua điện thoại hay giáp mặt. . Ứng viên đồng ý cho Ban Tổ Chức được quyền phổ biến những bài viết và văn kiện đã nộp. Những ứng viên trúng giải sẽ được thông báo trước ngày phát thưởng một tuần lễ.
5. Giải thưởng gồm có Giải Nhất, Nhì và Ba. Giải nhất là $500, giải nhì $300 và giải ba $200.

Có thể có giải đồng hạng và giải khuyến khích.

D. GIẢI SÁNG TÁC.
1. Thể loại : Thuật sự hoặc truyện ngắn.
2. Đề tài : Thí sinh được tự do chọn; tuy nhiên thí sinh có thể hướng về hội nhập và về nguồn.
3. Hạn tuổi : Tất cả các học sinh Trung Học Đệ Nhị Cấp (lớp 10, 11, 12) và sinh viên đại học (không quá 26 tuổi) hiện đang theo học tại các trường đại học Hoa Kỳ đều có thể tham dự.
4. Số trang : Từ 5 đến 7 trang đánh máy, khổ 8 x 11, dòng đôi ( double space ).
5. Giải thưởng gồm có Giải Nhất, Nhì và Ba. Giải nhất là $500, giải nhì $300 và giải ba $200. Có thể có giải đồng hạng và giải khuyến khích.
6. Mỗi thí sinh tham dự phải điền đơn dự thi đính kèm. Những ứng viên có bài tiểu luận được chọn, sẽ được Ban Giám Khảo phỏng vấn qua điện thoại hay giáp mặt. . Ứng viên đồng ý cho Ban Tổ Chức được quyền phổ biến những bài viết và văn kiện đã nộp. Những ứng viên trúng giải sẽ được thông báo trước ngày phát thưởng một tuần lễ.

E. Lễ phát thưởng sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 7 năm 2000.

F. Hạn chót nộp đơn cho tất cả các giải và nộp bài tiểu luận và bài sáng tác là ngày 30 tháng 5 năm 2000 ( theo dấu Bưu Điện ). Đơn, thể lệ và chương trình học thi có thể lấy tại nhà sách Văn Khoa, nhà sách Văn Nghệ, nhà sách Tự Lực, nhà sách Tú Quỳnh, tiệm Century TV, hoặc liên lạc với Ban Tổ Chức ở điện thoại 714-636-6949, hoặc email gkhuyenhocỴaol.com. Đơn và bài dự thi xin gởi về Giải Khuyến Học Kỳ XII-2000 - P.O. Box 802, Garden Grove, CA 92842.
Ban Tổ Chức thiết tha mời gọi sự hổ trợ tích cực của quý phụ huynh, quý thầy cô, quý ân nhân và của tất cả mọi người, đặc biệt là sự tham dự đông đảo của thí sinh để Giải Khuyến Học Kỳ XII-2000 được thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo,
Trưởng Ban
Nguyễn Thị Kim Ngân

15/10/2019(Xem: 229)
Đêm chủ nhật vừa qua tôi tham dự buổi ra mắt sách. Thông thường ra mắt sách phải tổ chức ban ngày. Ban đêm độc giả cao niên lái xe lạng quạng sẽ không dự. Tổ chức thường phải có ca sĩ, ban nhạc và ẩm thực miễn phí. Sách tặng nhiều hơn sách bán.
15/10/2019(Xem: 723)
Một loạt tai nạn xe cộ dính tới 7 chiếc xe hơi, gồm xe tuần của cơ quan California Highway Patrol
15/10/2019(Xem: 171)
Thành phố Garden Grove sẽ có buổi hội thảo cộng đồng sắp tới, với mục đích mong cộng đồng tham gia đóng góp ý kiến cho việc sử dụng quỹ liên bang liên quan đến vấn đề nhà ở, phát triển cộng đồng và các dự án cơ sở hạ tầng.
15/10/2019(Xem: 196)
Seattle/WA.-Mỗi năm cứ đến mùa Thu mưa lạnh và cây cối chuyển mình đổi màu vàng rực rỡ.
15/10/2019(Xem: 191)
Santa Ana (Bình Sa)- - Để ngưỡng vọng và tỏ lòng tri ân đối với bậc Ân Sư cố Sư Trưởng thượng Diệu hạ Từ, Viện Chủ Khai Sơn hai ngôi Chùa Diệu Quang 1 tại Sacramento Bắc California và Diệu Quang 2 tại Santa Ana, Nam California, Sư Trưởng là một bậc thầy đã dày công giáo dưỡng và cống hiến cuộc đời mình cho đạo pháp và quê hương…,
15/10/2019(Xem: 175)
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
14/10/2019(Xem: 232)
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
12/10/2019(Xem: 241)
ROSEMEAD, Calif., Ngày 1 tháng 10 năm 2019 - Những học sinh năm cuối trung học có ước mơ tạo sức mạnh cho tương lai và tạo sự khác biệt qua nghiên cứu khoa học, công nghệ, kỹ thuật hoặc toán học (STEM) được mời nộp đơn cho Edition Scholars Program với tổng trị giá 1.2 triệu Mỹ Kim.
12/10/2019(Xem: 316)
Santa Ana (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Majesty vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy ngày 05 tháng 10 năm 2019, một buổi họp mặt các cựu Sĩ Quan Huấn Luyện Viên, cựu học viên Trường Quân Báo Cây Mai đã đượic tổ chức lần đầu tiên tại Nam California
12/10/2019(Xem: 244)
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
11/10/2019(Xem: 2471)
Tân Phó Đề Đốc Nguyễn Từ Huấn là quân nhân Hải Quân Mỹ gốc Việt đầu tiên được thăng cấp tướng đã chính thức tuyên thệ hôm 10 tháng 10
11/10/2019(Xem: 314)
Santa Ana (Bình Sa)- - Tại Nhà Hàng Majesty Seafood Restaurant, 5011 W. Edinger Ave, Santa Ana, CA 92704, vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật ngày 06 tháng 10 năm 2019, Hội Ái Hữu Bà Triệu và Hội Thái Cực Quyền đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Bà Triệu Lần Thứ 23 tại hải ngoại để tưởng nhớ công ơn của vị nữ anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh.
11/10/2019(Xem: 307)
Kết quả những cuộc thăm dò ý kiến độc giả năm 2019 của hai tờ The Press-Enterprise và Orange County Register đã được tiết lộ, Pechanga đã được bầu là “Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất Nam Cali - Best Southern California Casino.”
11/10/2019(Xem: 266)
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
10/10/2019(Xem: 337)
Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg, Cơ quan Contractors State License Board, và Dehli Center kính mời quý vị tham dự buổi Hội thảo miễn phí với đề tài Giúp Cao Niên Ngăn Ngừa Nguy Cơ Bị Lừa Gạt.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 10/2019, trang The Hollywood Reporter cho biết hãng phim của Apple hiện vẫn chưa được đặt tên chính thức, nhưng sẽ do các giám đốc bộ phận Worldwide Video mới của công ty là Zack Van Amburg và Jamie Erlicht điều hành.
Từ trước đến nay, trình duyệt Safari của Apple, vẫn gửi dữ liệu tới Google Safe Browsing để giúp bảo vệ người dùng tránh khỏi những trang web lừa đảo. Nhưng có vẻ như công ty Internet Trung Quốc - Tencent cũng nhận được dữ liệu.
Ở Châu Á, các ứng dụng như WeChat, Alipay, Grab, Go-Jek, Paytm, Kakao và Line đang trở thành một phần không thể thiếu của nhiều người. Phần lớn đều bắt đầu từ các tính năng cơ bản như nhắn tin, thanh toán, gọi xe… nhưng dần trở nên đa năng hơn.
Khoảng giữa tháng 10/2019, một số nguồn tin cho biết Apple gửi dữ liệu của người dùng iOS về Trung Quốc, ngay sau đó, Apple đã trả lời cụ thể hơn về vụ việc.
Khoảng giữa tháng 10/2019, tạp chí Học viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ đăng tải một báo cáo khoa học mới tới từ các nhà nghiên cứu tại Na Uy và Thụy Điển, cũng có thể coi là một tia hy vọng mới cho nhân loạ
Khoảng giữa tháng 10/2019, Samsung đưa ra cảnh báo người dùng Galaxy S10 không nên dán những tấm kính cường lực màn hình hoặc những miếng dán bảo vệ màn hình trên thị trường tự do.
Khoảng giữa tháng 10/2019, một số nguồn tin cho biết, Singapore sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm quảng cáo các loại đồ uống chứa nhiều đường. Động thái được đưa ra sau khi quốc gia Đông Nam Á tuyên chiến với bệnh tiểu đường.
Sự ra mắt của Libra vào ngày 18/06/2019 đã tạo ra một chiến trường mới trong việc mở rộng một cách “vĩ cuồng” (megalomaniacal) của Facebook.
PalmOS, nền tảng từng chiếm 73.94% thị phần vào năm 1999 dần thất thế rồi biến mất. Sang Quý 2/2009, Android tiến lên vị trí thứ năm với 2.18% thị phần.
Khoảng giữa tháng 10/2019, công ty dịch vụ tài chính Finco Services ở bang Delaware đã khởi kiện Facebook vì ăn cắp bản quyền logo dấu ngã xoáy cho dự án tiền ảo Libra tại một tòa án ở New York. Công ty cũng đang kiện chính người thiết kế cũ của mình đã làm logo cho Facebook, vì sử dụng lại thiết kế.
Lẽ dĩ nhiên, không phải tất cả xu hướng công nghệ phổ biến trong 10 năm qua đều tốt đẹp, có những thứ khiến cho cuộc sống trở nên tồi tệ hơn. Đó là những gì?
99% số nước ngọt tồn tại dưới dạng băng đá hiện đang có mặt ở Greenland (Bắc Cực) và Nam Cực. Mỗi năm, số băng đó dần dần tan ra, chảy xuống các đại dương. Thông thường, cần đến hàng trăm, hàng ngàn năm để chúng tan chảy hết. Nhưng giả sử nếu ngày mai thức dậy, toàn bộ số băng trên Trái đất không còn nữa thì thế giới sẽ ra sao
Khoảng giữa tháng 10/2019, theo sau PayPal, hàng loạt đối tác trong liên minh tiền ảo Facebook như Visa, eBay, Mastercard cho biết sẽ rút lui.
Với hầu hết mọi người, người thầy đầu tiên của tất cả chúng ta là cha mẹ. Chúng ta học nói ngôn ngữ của loài người, bắt đầu bằng cách nhại lại những gì cha mẹ chúng ta từng nói. Nhưng thử tưởng tượng một ngày nào đó, người khác có thể "hack" vào quá trình đó
Dịch vụ stream nhạc Apple Music được giới thiệu từ năm 2015 và đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt