Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Miễn Giảm Thuế Đặc Biệt Cho Người Lương Thấp Năm 2004

16/12/200400:00:00(Xem: 1227)
1. Ai có thể nhận tín thuế EITC"
Những người có thể nhận được tiền miễn giảm EITC trên hồ sơ thuế năm 2004 là những người hội đủ những điều kiện sau đây:
-- Phải có nguồn thu nhập do làm việc, hay thu nhập do làm chủ cơ sở kinh doanh.
-- Số tiền kiếm được trong khi làm việc và thu nhập sau khi điều chỉnh (AGI) của người này phải ít hơn:
§ $33,692 và quý vị có từ hai trẻ đủ tiêu chuẩn EITC. Nếu là người hiện đang kết hôn và khai chung hồ sơ thuế với vợ/chồng, nguồn lợi tức sau khi điều chỉnh của người này (AGI) phải ít hơn $35,458;
§ $30,338 và có một con trẻ đủ tiêu chuẩn EITC. Trường hợp người này là người kết hôn và khai chung hồ sơ thuế với vợ/chồng, thu nhập hay AGI trong năm của họ phải dưới $31,338;
§ $11,490 và người khai thuế để nhận tín thuế EITC không có trẻ em đủ tiêu chuẩn để nuôi dưỡng. Nếu người này là người hiện đang kết hôn và khai chung hồ sơ thuế với vợ/chồng, thu nhập sau khi điều chỉnh của họ phải ít hơn $12,490.
-- Thu nhập từ nguồn đầu tư, chẳng hạn, lãi tiết kiệm phải bằng hay ít hơn $2,650.
-- Tình trạng hôn nhân của người khai thuế không phải là kết hôn và khai riêng hồ sơ thuế.
-- Người khai thuế phải là công dân hay thường trú dân của Hoa Kỳ trong suốt năm 2004. Nếu người này khai chung hồ sơ thuế với vợ hay chồng, người vợ/chồng cũng phải là công dân hay thường trú dân của Hoa Kỳ.
-- Người khai thuế không thể là con/trẻ em đủ tiêu chuẩn để nhận tín thuế EITC của người khác.
-- Ngay cả khi không có con trẻ đủ tiêu chuẩn, người khai thuế vẫn có thể nhận được tín thuế EITC. Trong trường hợp này, Họ phải:
o Trên 25 tuổi và dưới 65 tuổi vào cuối năm 2004.
o Sinh sống ở Hoa Kỳ hơn 6 tháng trong năm 2004.
o Không phải là người sống phụ thuộc vào người khác.
2. Ai có thể là trẻ em đủ tiêu chuẩn để khai miễn giảm EITC"
Trẻ em đủ tiêu chuẩn để khai miễn giảm EITC là:
-- Con hay cháu hay em của người khai thuế, gồm:
a) Con trai, con gái ruột của quý vị hay con riêng của vợ/chồng quý vị; con trai, con gái của con cái quý vị (bao gồm con ruột và con riêng của vợ/chồng quý vị);
b) Em trai, em gái ruột; em trai, em gái cùng cha khác mẹ hay con của kế phụ/kế mẫu của quý vị; hoặc con cái của anh/chị/em khác cha, mẹ của quý vị và quý vị chăm sóc cho những đứa trẻ này như con ruột của mình;
c) Con nuôi hợp pháp (do một cơ quan đủ thẩm quyền giao cho quý vị vàquý vị chăm sóc đứa trẻ như con của mình).
-- Đến cuối năm 2004 đứa trẻ:
§ Vẫn còn dưới 19 tuổi; hay
§ Dưới 24 tuổi và là học sinh trọn thời gian; hay
§ Trường hợp người đủ tiêu chuẩn thân thích như kể trên nhưng không thể làm việc để kiếm sông do bị thương tật hoàn toàn và vĩnh viễn - vào bất cứ thời điểm nào trong năm người này bị thương tật, hay quý vị bắt đầu chăm sóc người này vào bất cứ lúc nào trong năm.
-- Đứa trẻ phải chung sống với quý vị trên lãnh thổ Hoa Kỳ trên nửa năm. Đây là tiêu chuẩn sống chung một nhà (residency test).
Con xin về nuôi được xem như con đẻ.
3. Ai sẽ là người được khai EITC nếu cả hai có cùng một đứa trẻ đủ tiêu chuẩn"
Chính quý vị và người này (hay những người này) có thể tự quyết định xem ai sẽ nên khai và nhận miễn giảm EITC khi khai đứa trẻ trên hồ sơ khai thuế. Nếu quý vị không thể đồng ý với nhau, khi đó luật ngoại lệ (tie-breaker rule) - các quy định về huyết thống, thời gian chung sống trong năm, hay mức thu nhập sau khi điều chỉnh của mỗi bên sẽ được cân nhắc để quyết định ai là người được hưởng miễn giảm EITC.
4. Luật ngoại-lệ/Tie-breaker rule - là gì"
Theo luật ngoại lệ, một đứa trẻ được xem là trẻ đủ tiêu chuẩn để khai EITC cho:
· Chính cha mẹ đứa trẻ, nếu chỉ một trong hai người (cha hoặc mẹ) đứng tên khai; hoặc

· Người cha hoặc người mẹ nào đứa trẻ sống chung lâu hơn trong năm nếu cha mẹ không khai chung hồ sơ thuế; hoặc
· Nếu đứa trẻ sống chung cùng một thời gian với cả hai người, và họ không khai chung hồ sơ thuế, người nào có thu nhập sau khi điều chỉnh cao hơn sẽ được quyền khai miễn giảm EITC; hoặc
· Nếu không ai trong số những người có đủ điều kiện khai đứa trẻ là trẻ đủ tiêu chuẩn EITC là cha mẹ ruột của đứa trẻ, người nào có thu nhập cao hơn sẽ được khai miễn giảm EITC .

5. Thu nhập do đi làm là gì"
Thu nhập do đi làm là nguồn lợi tức quý vị nhận được khi đi làm việc cho người khác, hay khi làm chủ công việc kinh doanh của mình.
-- Thu nhập do đi làm bao gồm:
§ Lương công nhật hay lương năm phải đóng thuế; tiền tips/tiền thưởng trong khi làm việc phải đóng thuế.
§ Thu nhập ròng hay thu nhập sau khi trừ các chi phí kinh doanh khi quý vị làm chủ công việc kinh doanh của mình.
§ Tổng thu nhập của người lao động không theo quy luật làm việc thông thường (statutory employees).*
-- Bắt đầu từ năm 2002, tiền kiếm được do làm việc không bao gồm các khoản bù lỗ không phải đóng thuế của công nhân.
6. Có phải ai cũng phải có số an sinh xã hội mới được khai nhận EITC"
Quý vị, vợ/chồng (nếu quý vị khai chung hồ sơ thuế), và bất cứ đứa trẻ đủ tiêu chuẩn nào quý vị khai để nhận EITC đều phải có số an sinh xã hội có hiệu lực do Sở An Sinh Xã Hội Hoa Kỳ cấp.
· Nếu một người nhận được số an sinh xã hội chỉ nhằm mục đích nhận các nguồn lợi tức do chính phủ Liên Bang cấp, chẳng hạn, phiếu nhận thực phẩm (foodstamps), người này không thể sử dụng số an sinh xã hội loại này để khai nhận miễn giảm thuế đặc biệt EITC. Thẻ an sinh xã hội cấp trong những trường hợp như vậy thường ghi dòng chữ NOT VALID FOR EMPLOYMENT - KHÔNG DÙNG ĐỂ KIẾM VIỆC LÀM.
· Nếu quý vị khai chung hồ sơ thuế với vợ hay chồng mình và người này có số ITIN (số chứng nhận dùng để đóng thuế) thay vì số an sinh xã hội, quý vị không thể nhận EITC.
· Nếu quý vị có con và con của quý vị có số ITIN hay số ATIN, quý vị không thể khai nhận EITC theo tên đứa trẻ này.
7. Làm thế nào để khai và nhận miễn giảm thuế đặc biệt EITC"
Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn để nhận loại miễn giảm thuế đặc biệt này, quý vị có thể chọn một trong nhiều cách dưới đây:
-- Trong hầu hết các trường hợp, điều quý vị cần phải làm là khai miễn giảm EITC trên hồ sơ khai thuế theo các hướng dẫn của mẫu đơn thích hợp với điều kiện thu nhập và những điều kiện khác để chọn mẫu đơn 1040, 1040A hoặc 1040EZ. Nhưng nếu quý vị thuộc những trường hợp phức tạp hơn, quý vị có thể cần phải tham khảo thêm ấn bản 596 - Miễn Giảm Thuế Đặc Biệt Dành Cho Người Đi Làm Có Thu Nhập Thấp (Publication 596 - Earned Income Tax Credit). Trong những trường hợp như vậy, sách hướng dẫn sử dụng mẫu đơn 1040 sẽ đề nghị quý vị đọc tài liệu này.
-- Nếu quý vị có trẻ em đủ tiêu chuẩn để khai EITC, quý vị cần phải điền đầy đủ và kèm theo hồ sơ khai thuế bản tính toán của mẫu đơn EITC (Schedule EITC).
ØNếu đơn xin nhận EITC năm 1997 hay những năm trước đó của quý vị bị từ chối hay số tiền miễn giảm quý vị nhận trong những năm kể trên bị giảm do kết quả kiểm toán của Sở Thuế Vụ, để khai miễn giảm EITC cho năm 2003, quý vị có thể cần phải kèm theo mẫu đơn 8862 - Thông Tin Để Khai Miễn Giảm Đặc Biệt Sau Khi Bị Từ Chối (Form 8862 - Information to Claim Earned Income Credit after Disallowance) chung với hồ sơ thuế. Xin tham khảo thêm ấn bản 596 hoặc sách hướng dẫn sử dụng mẫu đơn 8862 để biết thêm các chi tiết cần thiết.
-- Nếu quý vị muốn Sở Thuế Vụ tính miễn giảm EITC cho quý vị, xin theo các bước hướng dẫn trong tập sách khai thuế sẽ được gởi đến cho quý vị.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.