Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bộ An Ninh Nội Địa Hướng Dẫn Cách Tiến Hành Hồ Sơ I-485

13/09/200300:00:00(Xem: 4119)
Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Mọi đóng góp ý kiến xin liên lạc 1-800-411-0495
Những điều căn bản về Nhập cảnh
HƯỚNG DẫN CỦA BỘ AN NINH NỘI ĐỊA VỀ CÁCH TIẾN HÀNH HỒ SƠ I-485.
Bộ An Ninh Nội địa vừa đưa ra một Bản Giác Thư cung cấp cho các viên chức địa phương, Hướng dẫn về cách tiến hành Hồ sơ I-485, Đơn xin Tư cách Thường trú hay Điều chỉnh Tình trạng của một người Thụ hưỡng, có hồ sơ I-140 ( thỉnh nguyện đơn của công nhân di trú ) đã được chấp nhận, và cá nhân đó đủ tư cách chuyn đổI chỗ làm theo Mục 106(c) của Đạo luật năm 2002 về Cạnh Tranh Mỹ Thế kỷ 21 ( AC 21). Bài viết dướI đây nhằm mục đích trả Lời cho những thắc mắc có thể phát sinh tùy tình huống .
1- Liệu những Bản Giác Thư trước đây liên quan đến Đạo luật Cạnh tranh Mỹ có còn hiệu lực "
Ba bản Giác thư trước đây liên quan đến Đề tài này vẫn còn hiệu lực là :
A- Hướng dẫn tạm thời về cách tiến hành hồ sơ H-1B Đơn xin được Nhập cư : Chịu tác động bỡi Đạo luật Cạnh tranh Mỹ Thế kỷ 21 năm 2002, Công Luật 106-313.
B- Hướng Dẫn Sơ khỡi về cách tiến hành Thỉnh nguyện đơn H-1B , chịu tác động bỡi Đạo luật Cạnh tranh Mỹ Thế kỷ 21 (Công luật 106-313) và Pháp chế liên quan (Công luật 106-311).
C- Thủ tục cho những hồ sơ I-485 nộp cùng lúc dựa trên Gia đình và Việc làm, khi đơn xin giấy nhập cảnh căn bản bị từ chối.
2- Qui định mới
3- có hiệu lực từ khi nào "
Phòng Công tác đã công bố một qui định tạm thời vào ngày 31 tháng 7 năm 2002 cho phép, trong một vài trường hợp, việc nộp hồ sơ I-140 và I-485 cùng một lúc.
3- Qui định mới này thay đổi luật cũ như thế nào "
Những qui định trước của phòng Công tác yêu cầu một Công nhân ngoại quốc, trước hết phải có hồ sơ căn bản I-140 được chấp thuận, sau đó mớI nộp hồ sơ I-485 xin Tình trạng Thường trú.
4- Trường hợp nào thì Hồ sơ I-140 thỉnh nguyện di trú làm việc đã được chấp thuận (EB) còn hiệu lực khi ngoại kiều đó đổI việc làm "
Hồ sơ I-140 vẫn còn giá trị nếu :
i- Hồ sơ I-485 Xin điều chỉnh tình trạng, dựa trên thỉnh nguyện đơn di trú làm việc đã nộp nhưng chưa được phê chuẩn sau 180 ngày hay hơn nữa, VÀ
ii- Việc làm mới giống hoặc tương tự xếp loại nghề nghiệp với công việc đã được cho phép hay chấp thuận lúc đầu.
5- Điều gì xảy ra nếu thời gian chờ đợi của Hồ sơ I-485 sớm hơn 180 ngày "
Nếu vậy Hồ sơ I-140 đã được chấp thuận sẽ không còn giá trị, vì không còn thích hợp với công việc mới được chào mi.
6- Điều gì xảy ra nếu Người Chủ của Tôi rút lại hồ sơ I-140 đã được chấp thuận vào ngay khi, hoặc sau thời hạn chờ đợi 180 ngày của Hồ sơ I-485 "
Hồ sơ I-140 đã được chấp thuận sẽ vẫn giữ nguyên giá trị, theo luật dự phòng mục 106 (c) của Đạo luật AC 21, với giả định rằng ngoại kiều đó sẽ trường nộp bằng chứng, chứng tỏ rằng việc làm mới được giới thờiệu sẽ giống hoặc tương tự xếp loại nghề nghiệp như việc làm theo thỉnh nguyện đơn đã nộp.
Tuy nhiên, nếu Hồ sơ I-140 đã được chấp thuận đó bị rút lại, và người ngoại kiều không nộp được bằng chứng liên quan đến công việc mới, viên chức chịu trách nhiệm phê chuẩn sẽ phải đưa ra một [Thông báo về ý định Từ chốI ] chờ đợi Hồ sơ I-485.
7- Liệu Tôi vẫn có thể trường nộp chứng cớ sau khi đã nhận được Thông báo về ý định Từ chối không "
Nếu Chứng cớ của một công việc mới được nộp để đáp lại, ngay sau khi nhận được Thông báo; và ngoại kiều đó có công việc mới giống hay tương tự nghề nghiệp cũ; BCIS có thể xem xét việc Hồ sơ I-140 đã được chấp thuận, sẽ còn hiệu lực trong tương quan vớI công việc mớI, và có thể sẽ tiếp tục tiến hành Hồ sơ I-485.
Nếu đương đơn trả Lời nhưng không chứng minh được rằng công việc mới giống hay tương tự nghề nghiệp cũ, viên chức chịu trách nhiệm phê chuẩn sẽ có thể từ chốI Hồ sơ I-485. Tương tự như vậy, nếu ngoại kiều đó không trả Lời kịp thời cho Thông báo về ý định Từ chối, Viên chức có trách nhiệm cũng có thể từ chối ngay Hồ sơ I-485.
8- Điều gì xảy ra nếu Người Chủ của Tôi rút lại Hồ sơ I-140 trước thời hạn chờ đợi 180 ngày của Hồ sơ I-485"
Nếu một Hồ sơ đã được chấp thuận I-140 bị huỷ bỏ hay thu hồI, trước khi thời hạn chờ đợi 180 ngày dành cho Hồ sơ I-485 của ngoại kiều hết hạn, Hồ sơ I-140 đó sẽ không còn giá trị trong tương quan với một lòi mI làm việc mới và Hồ sơ I-485 cũng sẽ bị từ chối.

9- Có trường hợp nào mà BCIS có thẩm quyền hủy bỏ hiệu lực hồ sơ dù những điều kiện trên được đáp ứng đầy đủ "
Bất kỳ hành vi nào có tính lừa dốI từ phía Người nhân viên hay chủ nhân đều có thể khiến cho ngoại kiều không nhận được những phúc lợi này. Thí dụ : Nếu BCIS hủy bỏ sự chấp thuận cho hồ sơ I-140 vì gian dốI, ngoại kiều đó sẽ không còn điều kiện được hưỡng những dự phòng mềm dẻo, dành cho việc làm của mục 106(c) của Đạo luật AC21, và Viên chức thẩm quyền có thể tự ý quyết định từ chối Hồ sơ I-485 đính kèm.
10-Liệu BCIS có yêu cầu một ngoại kiều phải làm việc cho tớI khi được cho phép thường trú "
Hiện nay không có bất kỳ yêu cầu hay qui định nào nêu rằng người thụ hưỡng Hồ sơ I-140 phải có công việc căn bản cho tớI khi nhận được phép Thường trú. Vì thé một ngoại kiều có thể đưọc hưỡng theo qui chế dự phòng của mục 106 (c) Đạo luật AC21 ngay cả khi Ông hoặc Cô ấy chưa hề làm việc cho Người Chủ nộp thỉnh nguyện đơn hoặc một Người Chủ nào đó theo khoản 204(j) của Đạo luật AC21.
CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI :
1- Câu Hỏi :
A- Có cách nào để các Ngoại kiều nhận được Số An sinh Xã hội nhanh hơn sau khi nhận được Giấy nhập cảnh " Tôi nhận thấy rằng Viên chức An sinh Xã hội sẽ không tiến hành cấp Số ASXH cho tới khi Họ thấy được tất cả các giấy tờ xin giấy nhập cảnh. Và việc này sẽ mất từ 3 đến 9 tuần l. Có cách nào khác hơn không "
B- Tôi được biết rằng mỗi khi đậu được một bằng Cử nhân, Thạc sĩ, hay Tiến sĩ sẽ giúp Sinh viên Loại F-1 được thêm 1 năm Thực tập Tùy chọn (OPT). Nhu vậy , đối với một Sinh viên Ghi danh Học thêm một Bằng Đại học thứ Hai thì thế nào " Họ có nhận được thêm một năm OPT nữa không"
C- Nếu một Sinh viên loại F-1 trỡ về nước của mình sau khi nhận được Bằng Cử Nhân; Liệu Cô ấy có thể trỡ lại Hoa kỳ để bắt đầu Thực tập Tuỳ chọn OPT không "
Trả Lời : Không có [Lối Tắt ] nào cho việc xin Số ASXH nhanh hơn. Sỡ An sinh Xã hội sẽ phải kim tra Bạn qua hệ thống SAVE và việc này phải có thời gian.
Việc Bạn muốn có thêm một năm Thực tập Tùy chọn OPT, Bạn phải học ỡ Cấp cao hơn. Vì thế, việc học Bằng Đại học thứ Hai sẽ không giúp Bạn được thêm một năm OPT, vì Bạn đã tham gia OPT ỡ những năm học Bằng ĐH thứ nhất.
Như Bạn đã biết, để được tham gia OPT Bạn đã phải nộp đơn trước khi Tốt nghiệp. Nếu Bạn đã nộp đơn tham gia OPT, đã nhận được Thẻ, sau đó Bạn về Nước để nghỉ hè; Bạn luôn luôn có thể trỡ lại để hoàn tất chương trình OPT của Bạn, miễn là Bạn trỡ lại trong thời hạn cho phép của OPT và Giấy Nhập cảnh của bạn vẫn còn Hiệu lực. Chúng tôi có thể cho Bạn Lời khuyên chính xác hơn nếu Bạn cho chúng tôi nhiều chi tiết hơn về ý muốn của Bạn.
2- Câu Hỏi : Mẹ Tôi là một Thường trú nhân tại Hoa kỳ, và vào ngày 30 tháng 4 năm 2001, Mẹ tôi đã nộp một Hồ sơ I-130 cho Tôi tại BCIS. Vào thời đim đó, Tôi còn độc thân và dưới 21 tuổi. Sáu tháng sau Tôi kết hôn với một thường trú nhân loại CU-6, và Anh ấy cũng đã nộp một thỉnh nguyện đơn I-130 cho Tôi, hiện vẫn còn đang chờ đợi. Điều lo lắng của Tôi là Tôi sắp Ly hôn. Vậy :
- Nếu Tôi Ly hôn, liệu thỉnh nguyện đơn thứ nhất do Mẹ Tôi nộp có còn Giá trị hay không "
- Mẹ Tôi có cần phải nộp một thỉnh nguyện đơn I-130 khác cho Tôi hay không "
Trả Lời : Thỉnh nguyện đơn của Mẹ Bạn dành cho Bạn có thể được tái hoạt theo một điều khoản không rõ ràng trong Luật. Thông thường, một cá nhân là người thụ hưỡng của Hồ sơ ưu tiên Gia đình 2B ( Một thường trú nhân nộp đơn xin Thẻ Xanh cho Con trưỡng thành của mình còn độc thân ) sẽ thấy hồ sơ của mình bị Vô hiệu khi Kết hôn. Vì từ trước tới nay chưa có trường hợp nào cấp thẻ Xanh cho Con Đã Kết hôn của một Thường trú nhân. Nhưng nếu người Con đó Ly hôn, thì Cha mẹ có thể nộp lại hồ sơ I-130 và yêu cầu lại Thời hạn ưu tiên lúc đầu. Điều đó có nghĩa là Bạn có thể đòi hỏi lại thời hạn ưu tiên năm 2001, và giảm được vài năm so với việc nộp thỉnh nguyện đơn mới.
Bản Dịch được thực hiện từ Tập san của Siskind Susser /http://www.visalaw.com.
Xin Chân thành Cảm ơn.
Quý độc giả quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7PM và sáng Chủ Nhật từ 11:00AM, trên các làn sóng 1110AM, 1430AM, 1500AM, và 106.3FM. Hoặc quý vị liên lạc với một trong những văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888, Oakland-San Francisco: (510) 533-8228, Sacramento (916) 393-3388 hay qua Email: info@rmiodp.com

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.