Hôm nay,  

Các Giáo Hội Phật Giáo Tại Hải Ngoại Lên Tiếng

31/05/200300:00:00(Xem: 4002)
PARIS -- Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, Canada, Âu châu và Úc châu vừa lên tiếng đòi trả tự do cho Hòa thượïng Thích Quảng Độ và phục hồi quyền sinh hoạt của Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Bản tin của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quóác Tế viết như sau.
THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 30.5.2003
Ngày 29.5.2003, Văn phòng II Viện Hóa Đạo và các Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Âu châu, Canada, Hoa Kỳ, Úc châu và Tân Tây Lan đã lên tiếng trong một bản văn "kêu gọi Nhà nước CHXHCNVN tiến hành thay đổi những "giải pháp tình thế" thành chính sách công bằng xã hội và tôn trọng tự do tôn giáo, tín ngưỡng đối với tôn giáo nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nói riêng". Những "giải pháp tình thế" của nhà cầm quyền Cộng sản đưa ra lâu nay qua các Nghị định, Quyết nghị, Chỉ thị, Hướng dẫn... về công tác tôn giáo chỉ nhằm biến các tôn giáo lớn tại Việt Nam thành công cụ chính trị cho Đảng cộng sản. Vì vậy mà bản Lên tiếng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại các châu đòi hỏi một "chính sách công bằng xã hội và tôn trọng tự do tôn giáo, tín ngưỡng đối với tôn giáo nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nói riêng" được quy định và bảo đảm trong các Công ước quốc tế của LHQ. Đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bản Lên tiếng yêu sách ba điều :
4. "Phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, một Giáo hội dân lập và truyền thống của Phật giáo đồ Việt Nam từ 2000 năm qua", tức một Giáo hội đã hiện hữu trước khi chế độ Cộng sản lên nắm quyền tại Việt Nam.
5. " Trả tự do cho hàng giáo phẩm và thành viên thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị truy bức, khủng bố, giam cầm, quản chế từ sau năm 1975. Đặc biệt là trường hợp của Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống, và Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo. Trả tự do theo nghĩa được quy định và bảo đảm trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của LHQ" ; và
6. "Hoàn trả (bước đầu) Việt Nam Quốc tự để Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất có nơi đặt trụ sở hoạt động tôn giáo".
Ngoài 3 yêu sách đối với Nhà cầm quyền Hà Nội nêu trên, bản Lên tiếng cũng "ngỏ lời tri ân các Tổ chức Nhân quyền trên thế giới, chính phủ Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu châu, các cơ quan truyền thông, báo chí quốc tế cũng như công luận quốc tế, đã không ngừng hậu thuẫn lập trường chính đáng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất", và ngỏ lời "toàn tâm tán thành và hậu thuẫn những nỗ lực của Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống, đã trực diện nói lên những nguyện vọng, bức xúc và ức chế của toàn thể chư Tăng Ni và Phật giáo đồ với cấp chính quyền cao cấp tại Hà Nội nhân chuyến đi chữa bệnh vừa qua", "toàn tâm tán thành và hậu thuẫn những nỗ lực kiên trì lâu nay của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, nhằm mục đích phục hoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất", cũng như "tận lực thực thi mọi Giáo chỉ của Hội đồng Lưỡng viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và tiếp tục những nỗ lực vận động cần thiết nhằm đạt được 3 điểm nêu trên để Giáo Hội có thể thực hiện được những chương trình hoằng pháp, giáo dục, văn hóa và từ thiện xã hội".
Văn phòng II Viện Hóa Đạo có trụ sở đặt tại San Gabriel, California, Hoa Kỳ, được thiết lập theo Giáo chỉ của Hội đồng Lưỡng viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (trong nước) ban hành cuối năm 1992. Các Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Âu châu, Canada, Hoa Kỳ, Úc châu và Tân Tây Lan đều trực thuộc vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong nước và Văn phòng II Viện Hóa Đạo. Hiện nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Âu châu, Canada, Hoa Kỳ, Úc châu và Tân Tây Lan đại biểu cho toàn thể Phật giáo đồ trong con số gần 3 triệu người Việt tị nạn ở hải ngoại, và sinh hoạt trong 500 ngôi chùa và trung tâm văn hóa của Phật giáo Việt Nam trên khắp năm châu.
Kèm đây là toàn văn "Bản Lên tiếng của Văn phòng II Viện Hóa Đạo và các Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại trước hiện tình Phật giáo tại Việt Nam" với chữ ký đại diện của Hòa thượng Thích Hộ Giác, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo kiêm Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ – Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Hòa thượng Thích Như Huệ, Hội Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, Hòa thượng Thích Minh Tâm, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Âu châu, và Thượng tọa Thích Thiện Tâm, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Canada.
*
Bản Lên tiếng của Văn phòng II Viện Hóa Đạo và các Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại trước hiện tình Phật giáo tại Việt Nam
Tình hình Phật giáo tại Việt Nam gần đây có những biến chuyển mới, đặc biệt là cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Phan Văn Khải và Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tại Hà Nội ngày 2.4.2003, và ba lần gặp gỡ tại Saigon giữa Nhị vị lãnh đạo Giáo hội, Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang và Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo. Mặc dù Hòa thượng Thích Quảng Độ còn ở trong thời hạn quản chế khắc khe không được tiếp xúc bất cứ ai trong thời gian 2 năm qua. Ngoài ra còn có cuộc tiếp xúc giữa Đại diện Liên hiệp Âu châu, rồi ông Đại sứ Hoa Kỳ với Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang tại Hà Nội, cũng như với bà Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Saigon.

Văn phòng II Viện Hóa Đạo và các Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Âu châu, Canada, Hoa Kỳ, Úc châu và Tân Tây Lan xin lên tiếng hoan nghênh, chào đón các cuộc gặp gỡ quốc tế vừa qua, chứng tỏ sự quan tâm và hậu thuẫn của thế giới đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
Do đó, Văn phòng II Viện Hóa Đạo và các Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Âu châu, Canada, Hoa Kỳ, Úc châu và Tân Tây Lan.
- ngỏ lời tri ân các Tổ chức Nhân quyền trên thế giới, chính phủ Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu châu, các cơ quan truyền thông, báo chí quốc tế cũng như công luận quốc tế, đã không ngừng hậu thuẫn lập trường chính đáng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong việc đòi hỏi phục hồi quyền sinh hoạt của một Giáo hội dân lập có truyền thống từ 2000 năm qua, cũng như yêu sách trả tự do cho hàng giáo phẩm cao cấp và Phật giáo đồ bị giam cầm, quản chế vì đã vận động cho nhân quyền và tự do tôn giáo ;
- thiết tha kêu gọi các tổ chức Nhân quyền quốc tế, nhân dân yêu chuộng tự do, dân chủ và các Chính phủ trên thế giới tiếp tục quan tâm theo dõi sự trạng tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam để giúp đỡ nhân dân Việt Nam phục hồi các quyền tự do căn bản được quy định và bảo đảm trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của LHQ.
Đối với Nhà nước CHXHCNVN, Văn phòng II Viện Hóa Đạo và các Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Âu châu, Canada, Hoa Kỳ, Úc châu và Tân Tây Lan hoan nghênh cuộc gặp gỡ bước đầu giữa Thủ tướng Phan Văn Khải và Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang vốn bị quản chế suốt 21 năm qua mà không hề được công bố lý do hay xét xử theo quy định của luật pháp, và qua cuộc lưu đày quản chế vị lãnh đạo cao cấp này, toàn thể Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị cấm chỉ hoạt động trong thực tế, dù chưa hề có văn kiện công khai nào của Nhà nước quy định sự trạng ấy. Hoan nghênh vì theo truyền thống Phật giáo Việt Nam lấy tâm Từ bi, Khoan dung, cùng chủ trương Đối thoại làm đầu mối giải quyết mọi tranh chấp mà mục tiêu nhắm đến là giải thoát con người ra khỏi vô minh, cuồng tín và bất công xã hội.
Do đó, Văn phòng II Viện Hóa Đạo và các Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Âu châu, Canada, Hoa Kỳ, Úc châu và Tân Tây Lan kêu gọi Nhà nước CHXHCNVN tiến hành thay đổi những "giải pháp tình thế" thành chính sách công bằng xã hội và tôn trọng tự do tôn giáo, tín ngưỡng đối với tôn giáo nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nói riêng. Đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, hãy khởi đầu những điều cụ thể sau đây :
4. Phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, một Giáo hội dân lập và truyền thống của Phật giáo đồ Việt Nam từ 2000 năm qua. Trên mặt pháp lý, Phật giáo Việt Nam đã thống nhất thành tổ chức từ năm 1951 tại chùa Từ Đàm, Huế, với 3 tập đoàn Tăng, Ni và 3 tập đoàn nam nữ Cư sĩ khắp ba miền Bắc, Trung, Nam (thời đất nước chưa bị Hiệp định Genève qua phân) ; và sau đó, khi cuộc đấu tranh của Phật giáo đồ đòi tự do tín ngưỡng thành công hủy bỏ Dụ số 10 do chế độ Pháp thuộïc để lại, nhờ vậy, danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chính thức ra đời tại Đại hội Phật giáo ở Saigon tháng Giêng 1964 ;
5. Trả tự do cho hàng giáo phẩm và thành viên thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị truy bức, khủng bố, giam cầm, quản chế từ sau năm 1975. Đặc biệt là trường hợp của Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống, và Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo. Trả tự do theo nghĩa được quy định và bảo đảm trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của LHQ ;
6. Hoàn trả Việt Nam Quốc tự để Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất có nơi đặt trụ sở hoạt động tôn giáo.
Văn phòng II Viện Hóa Đạo và các Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Âu châu, Canada, Hoa Kỳ, Úc châu và Tân Tây Lan toàn tâm tán thành và hậu thuẫn những nỗ lực của Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống, đã trực diện nói lên những nguyện vọng, bức xúc và ức chế của toàn thể chư Tăng Ni và Phật giáo đồ với cấp chính quyền cao cấp tại Hà Nội nhân chuyến đi chữa bệnh vừa qua. Cuộc gặp gỡ mở đầu cho việc đòi hỏi Nhà nước CHXHCNVN phục hồi và tôn trọng quyền tự do sinh hoạt tôn giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
Văn phòng II Viện Hóa Đạo và các Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Âu châu, Canada, Hoa Kỳ, Úc châu và Tân Tây Lan cũng toàn tâm tán thành và hậu thuẫn những nỗ lực kiên trì lâu nay của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, nhằm mục đích phục hoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Trong tinh thần khâm thừa cố hữu, Văn phòng II Viện Hóa Đạo và các Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Âu châu, Canada, Hoa Kỳ, Úc châu và Tân Tây Lan tận lực thực thi mọi Giáo chỉ của Hội đồng Lưỡng viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và tiếp tục những nỗ lực vận động cần thiết nhằm đạt được 3 điểm nêu trên để Giáo Hội có thể thực hiện được những chương trình hoằng pháp, giáo dục, văn hóa và từ thiện xã hội.
Phật lịch 2547 - Làm tại San Gabriel, Hoa Kỳ, ngày 29.5.2003
Đồng ký tên :
Hòa thượng Thích Hộ Giác, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo kiêm Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ – Văn phòng II Viện Hóa Đạo,
Hòa thượng Thích Như Huệ, Hội Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan,
Hòa thượng Thích Minh Tâm, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Âu châu,
Thượng tọa Thích Thiện Tâm, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Canada.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.