Hôm nay,  
Việt Báo Online

Đạo Luật Yêu Nước Của Mỹ: Việc Thẩm Tra Căn Cuớc

01/11/200300:00:00(Xem: 3697)
Đạo Luật Yêu Nước Của Mỹ: Việc Thẩm Tra Căn Cuớc
Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Mọi đóng góp ý kiến xin liên lạc 1-800-411-0495
ĐạO LUẬT YÊU NƯỚC CỦA HOA KỲ, việc THẨM TRA CĂN CUỚC
và Lịch trình đáo hạn chiếu khán di dân tháng 11-2003
Vào Ngày 9 tháng 5 năm 2003, Bộ Tài chính Hoa kỳ, Bộ phận Phòng chống TộI phạm Tài chính và các Cơ quan Điều hành Tài chính Liên bang đã thông báo Qui định sau cùng bắt buộc áp dụng việc yêu cầu thẩm tra căn cuớc các khách hàng theo Đạo Luật Yêu Nước của Hoa kỳ, Mục 326. Qui định này yêu cầu các Tổ chức Tài chính áp dụng một Chương trình Xác định Căn cước Khách hàng bằng cách tiến hành như sau :
1-Thu thập những thông tin về định dạng cá nhân của Khách hàng trong một Chương mục.
2-Xác định rằng Khách hàng chính là ngưi mà Họ tự nhận.
3-Lưu giữ những thông tin đã xử dụng để xác định căn cước của họ
4-Xác định xem một khách hàng có Tên trong bất kỳ một danh sách tình nghi khủng bố hay một tổ chức khủng bố nào hay không"
Vào tháng 7 năm 2003, Bộ Tài chính đã bắt đầu thời hạn 30 ngày đóng góp ý kiến để thẩm tra về những trưng hợp dự phòng cho việc áp dụng Qui định sau cùng của Mục 326, Đạo luật Yêu Nước Mỹ. Bộ Tài Chính tìm kiếm thông tin liên quan đến 2 trưng hợp dự phòng đặc biệt sau :
1-Liệu có cần yêu cầu các Tổ chức Tài chính giữ lại bản sao các hồ sơ cá nhân đã được xử dụng để xác định căn cước các khách hàng hay không."
2-Liệu có thể cấm các Tổ chức Tài chính, không cho phép chấp nhận bất kỳ hồ sơ định dạng cá nhân nào khác được chính phủ ngoại quốc cung cấp, ngoài Hộ Chiếu như một hình thức xác định căn cước có thể chấp nhận được. Thông báo về việc thẩm tra này đã được đăng trên Công báo Liên Bang, kết thúc vào ngày 31 tháng 7 năm 2003.
Sau khi đã phân loại hơn 34,000 li góp ý, Bộ Tài chính xác định rằng không có Thông tin nào mới để hoãn lại việc công bố Qui định sau cùng. Vì thế Bộ Tài chính quyết định không cần phải sửa đổi Qui định sau cùng, cấm việc chấp nhận các chứng từ căn cước do ngoại quốc phát hành, như căn cước do Tòa Lãnh sự cấp, hay yêu cầu các Tổ chức Tài chính phải lưu lại Bản sao các hồ sơ cá nhân.
Bảng phân tích sau cùng các ý kiến nhận được cho thấy phần lớn các ý kiến đều yêu cầu không thay đổi các Qui định. Trong Tổng số 34,602 ý kiến, có 10,704 ý kiến đóng góp cho vấn đề Bản Sao, trong khi có 23,898 ý kiến về thẻ căn cước. Trong số những ý kiến này, 89% đồng ý vớI việc giữ nguyên yêu cầu về Bản sao và 82,73 % đồng ý không thay đổi trong vấn đề Thẻ Căn cước.
Bộ Tài Chính kết luận rằng những lo ngại về an ninh trong việc chấp nhận những Giấy t cá nhân do ngoại quốc phát hành, sẽ được giải quyết theo cách tiếp cận - rủi ro, phù hợp với qui định sau cùng, và có thể sẽ báo cho các tổ chức tài chính biết khi những lo ngại tăng cao đối với một số hồ sơ cá nhân đặc biệt. Bộ Tài chính cho rằng các Tổ chức Tài chính cần tìm cách cải thiện các phương thức họ xử dụng để nhận dạng và thẩm tra căn cước các khách hàng của mình. Những qui định sau cùng cho phép các tổ chức Tài chính được mềm dẻo nhưng vẫn buộc họ trách nhiệm đốI với hiệu quả chương trình nhận dạng khách hàng của họ.
Hơn nữa, Bộ Tài chính cho rằng việc bảo quản các Bản Sao của mọi hồ sơ, cũng không tạo được lợi ích về an ninh đủ để biện minh cho gánh nặng thêm trong việc lưu trữ hồ sơ.
Việc áp dụng Mục 326 của qui định sau cùng, yêu cầu các Tổ chức tài chính lưu trữ hồ sơ theo từng công đoạn để thẩm tra cá nhân. Trong khi những hồ sơ lưu trữ này có thể gồm nhiều Bản sao của giấy t cá nhân., các tổ chức tài chính không cần phải giữ những giấy t này trong hồ sơ khách hàng.
Bộ Tài chính yêu cầu tất cả những tổ chức tài chính lệ thuộc những qui định nhận dạng khách hàng cần phải có bản dự thảo chương trình nhận dạng khách hàng và được chấp thuận trước ngày 1 tháng 11 năm 2003 theo như lịch trình.
Những Tổ chức Tài chính sau đây phải theo qui định : Ngân Hàng và các Công ty Uỷ thác, các Quỹ Tiết kiệm, các Hiệp hội Tín dụng, các công ty Giao dịch Chứng khoán, các Quỹ Hỗ tương, và các công ty Môi giới và Chào hàng.
Lịch trình đáo hạn chiếu khán di dân tháng 11-2003
A-Những diện luôn luôn có hiệu lực, gồm có : Diện IR-1 (Phối ngẫu)
IR-2 (Con độc thân dưới 21), IR-5 (Cha mẹ) của công dân Mỹ.
B- Ưu tiên F1-1: Xét đến ngày 15 tháng 06-2000
C- Ưu tiên 2A : Xét đến ngày 08 tháng 10-1998
D- Ưu tiên 2B : Xét đến ngày 01tháng 05-1995
E- Ưu tiên F3 : Xét đến ngày 01 tháng 08-1997
F- Ưu tiên F4 : Xét đến ngày 15 tháng 01-1992
G- Diện tu sĩ tôn giáo: Diện SR : luôn luôn có hiệu lực .
HỎI ĐÁP.
1- Câu Hỏi : Tôi đang có giấy Chiếu khán H-1B. Liệu Tôi có thể mỡ một doanh nghiệp cổ phần với các Bạn của Tôi không" Việc đó có vi phạm quy chế hiện nay của Tôi không"
Trả lời: Nếu Bạn làm bất kỳ điều gì khác ngoài là một cổ đông im lặng, tức là Bạn đã vi phạm qui định của Giấy Chiếu khán. Bạn có thể đầu tư vào một doanh nghiệp, nhưng Bạn không thể tham dự vào việc điều hành hay làm việc tại đó. Nếu không Bạn sẽ bị coi là làm việc bất hợp pháp. Hãy nhớ rằng việc được trả Lương không phải là trắc nghiệm duy nhất để xem Bạn có làm việc hay không. Nếu Bạn làm công việc mà một Công dân Mỹ mong được làm để có Lương, cho dù Bạn không nhận Lưong, Bạn vẫn có thể bị coi như làm việc vì mục đích Di trú. Trong trường hợp đó, Bạn cần một Giấy phép thứ nhì cho phép Bạn làm việc này.
2- Câu hỏi : Tôi là một Sinh viên quốc tế đang theo học với Giấy Nhập cảnh sinh viên F-1. Tư vấn viên của Tôi ỡ Văn phòng Sinh viên Quốc tế nói vớI Tôi rằng : Tôi phải mua Bảo hiểm Sức Khoẻ để đúng quy chế theo Luật Di trú. Điều đó có đúng không" Hơn nữa, nếu đúng là có yêu cấu các sinh viên quốc tế phải mua Bảo hiểm mỗi lục cá nguyệt; thì có nghĩa là sinh viên phải mua bảo hiểm do Nhà Trường giới thiệu, hay Tôi được tự do chọn lựa bảo hiểm mà Tôi muốn "
Có điều luật nào yêu cầu sinh viên phải mua loại bảo hiểm đặc biệt nào đó theo tiu bang hay nhà Trường để có thể phù hợp với chính sách và luật Di trú không " hay tùy theo chính sách của nhà Trường được giám sát bỡi lập pháp tiểu bang " Tôi rất muốn được biết thông tin và nơi để Tôi có thể kim tra lại các luật liên quan đến sinh viên quốc tế.
Trả Lời : Không có Luật Liên bang nào đòi hỏi sinh viên quốc tế thuộc quy chế F-1 phải mua Bảo hiểm Sức khoẻ. Tuy nhiên, căn cứ trên hệ thống Sức khoẻ rất đắt đỏ của Hoa kỳ, nhiều Trường và Tiu bang đòi hỏi điều đó. Vì thế Bạn phải mua Bảo hiểm và coi đó như một điều kiện theo học. Chẳng hạn như tại Bang Tennesse, các hệ thống Giáo dục cao cấp đều yêu cầu Bảo hiểm đốI vớI tất cả các sinh viên quốc tế.
Bài Dịch từ website của Siskind Susser. Xin chân thành Cám ơn.
Quý độc giả quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7PM và sáng Chủ Nhật từ 11:00AM, trên các làn sóng 1110AM, 1430AM, 1500AM, và 106.3FM. Hoặc quý vị liên lạc với một trong những văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888, Oakland-San Francisco: (510) 533-8228, Sacramento (916) 393-3388 hay qua Email: info@rmiodp.com

14/11/2019(Xem: 534)
Vụ 39 người Việt chết trong xe container trên đường vượt biên đến Vương Quốc Anh đã đánh động lương tâm loài người, nhất là người Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước.
14/11/2019(Xem: 390)
Hôm qua đã vào tiết “Lập Đông”, nắng Thu đã nhạt trên những hàng phong trơ xương lá, cái lạnh đã len qua áo khoác vào tận trong ngực.
14/11/2019(Xem: 374)
Sáng nay tôi bỗng thấy Người tôi nhẹ như Rơm
14/11/2019(Xem: 352)
Tin về cái chết của 39 người Việt, được tìm thấy trong một xe thùng chở hàng đông lạnh tại khu công nghiệp ở Essex, Vương quốc Anh đã gây xúc động và được dư luận thế giới quan tâm trong hai tuần qua.
14/11/2019(Xem: 449)
Từ Berlin, Hiếu Bá Linh vừa trân trọng cho hay một tin vui … đã cũ: “40 năm trước, tổng thống Ý cử 3 tàu chiến đến Biển Đông cứu vớt thuyền nhân tị nạn Việt Nam … Hoạt động gần 1 tháng, 907 thuyền nhân đã được cứu sống và đưa về Ý. Ngày 21/8/1979, tại lối vào cảng Venice, thủy thủ đoàn và các thuyền nhân được dân chúng hân hoan chào đón.”
14/11/2019(Xem: 278)
VENUS GINSENG đang được phái đẹp trong và ngoài nước tìm đến và truyền tay nhau bởi công dụng tuyệt vời trắng sáng, làn da, chăm sóc sức khỏe tòan diện và cải thiện một đời sống chăn gối viên mãn.
14/11/2019(Xem: 1055)
Tin tức trên mạng đang sôi nổi về một lời phát biểu mới đây của Trần Long Ẩn rằng “Toàn bộ nền văn học nghệ thuật miền Nam trước 1975 là độc hại, cần phải xóa bỏ hết”.
14/11/2019(Xem: 372)
Dòng sông Lan Thương–Mekong đang bị tàn phá bởi hàng trăm dự án thủy điện trên dòng chính và các phụ lưu của nó từ cao nguyên Tây Tạng ở Trung Quốc tới hạ lưu sông Sê san ở Campuchia. Riêng trên dòng chính Mekong, Chính phủ Lào đóng vai trò chính trong việc xây dựng những dự án này và thậm chí đang có kế hoạch xây thêm
14/11/2019(Xem: 943)
Những trận bạo động kéo dài qua cả sau những ngày cuối tuần… Hồng Kông như thế là liênt ục ba ngày gián đoạn giao thông công cộng. Bạo lực xô xát giữa người biểu tình và cảnh sát tới cả sáng hôm Thứ Tư 13/11/2019.
14/11/2019(Xem: 432)
Khoảng đầu tháng 11/2019, Hongjin Tan, người Trung Quốc, thừa nhận đánh cắp những bí mật thương mại của công ty dầu khí Phillips 66, bang Oklahoma, Mỹ, khi làm việc tại đây.
14/11/2019(Xem: 342)
VENICE - Thành phố du lịch nổi tiếng tại châu Âu chứng kiến nước ngập gần kỷ lục.
14/11/2019(Xem: 150)
SEOUL - Vào ngày 13/11 Ủy Ban nhà nước Bắc Hàn phát tuyên cáo phản đối cuộc tập trận Mỹ- Hàn đã dự liệu, và cảnh báo: Mỹ sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng nếu bỏ qua kỳ hạn đối thoại phi nguyên tử do lãnh tụ Kim đề ra.
14/11/2019(Xem: 254)
BEIJING - Trong lúc bạo động tiếp tục và leo thang tại đặc khu Hong Kong, phát ngôn viên Geng Shuang của Bộ ngoại giao Trung Cộng khuyến cáo Hoa Kỳ “thẩm định tình hình và lui lại trươc khi quá muộn”.
14/11/2019(Xem: 211)
RIO DE JANEIRO - Vào ngày 13/11, tại Brazil, sứ quán của chế độ Maduro bị dân Venezuela ủng hộ lãnh tụ đối luận Juan Guaido lập đại sứ mới cho Venezuela.
14/11/2019(Xem: 125)
BARCELONA - Vào ngày 13/11, hàng trăm người biểu tình ủng hộ phong trào ly khai của vùng Catalonia đã bị giải tán, sau nhiều giờ chiếm lĩnh 1 đoạn của xa lộ lớn.
Tin công nghệ
Con sông gần biên giới Hàn - Triều chuyển màu đỏ sau khi máu từ xác lợn nhiễm dịch tả Châu Phi chảy vào đây theo nước mưa.
Khoảng đầu tháng 11/2019, cảnh sát Đan Mạch tái lập nhiều chốt kiểm soát tại các cửa khẩu với Thụy Điển để ngăn tội phạm xuyên biên giới.
Khoảng đầu tháng 11/2019, Facebook giới thiệu dịch vụ Facebook Pay, có mặt đầu tiên tại Mỹ trên hai nền tảng Facebook và Messenger trước khi cập nhật cho Instagram và WhatsApp. Người dùng Facebook Pay sẽ thấy lịch sử thanh toán của tất cả ứng dụng tại một chỗ.
Hongjin Tan, người Trung Quốc, thừa nhận đánh cắp những bí mật thương mại của công ty dầu khí Phillips 66, bang Oklahoma, Mỹ, khi làm việc tại đây.
Khoảng đầu tháng 11/2019, một cuộc tranh cãi nổ ra bên trong Nhà Trắng về cách để đánh bại cuộc điều tra luận tội Trump do đảng Dân chủ dẫn dắt.
Yongsan là vùng đất ở trung tâm Seoul, nhưng không thuộc quyền kiểm soát của Hàn Quốc suốt gần 70 năm.
Khoảng đầu tháng 11/2019, một nghiên cứu mới được công bố đã đưa ra kết luận rằng nhạc giao hưởng có thể tạo ra các ảnh hưởng tốt đến thai nhi trong bụng mẹ.
Trong Chiến Tranh Lạnh, Mỹ đã 67 lần ném bom nguyên tử xuống quần đảo Marshall để thử nghiệm, và khi chán vũ khí hạt nhân, họ ném xuống đây vũ khí sinh học.
Ngoại trưởng Mexico cho rằng quân đội Bolivia đã đảo chính khi phá vỡ hiến pháp, gây áp lực buộc Tổng thống Morales từ chức.
Khoảng đầu tháng 11/2019, theo một báo cáo của Wall Street Journal, Google có một bộ phận bí mật tên là Project Nightingale, đang tiến hành thu thập dữ liệu sức khỏe cá nhân của hàng triệu người dùng tại Mỹ.
Nền kinh tế Anh tăng trưởng yếu nhất gần 1 thập kỷ trong quý 3 vừa qua, khi những bấp bênh xung quanh vụ "ly dị" chưa có hồi kết giữa Anh với Liên minh Châu Âu (EU) – hay còn được gọi là Brexit - tiếp tục đè nặng lên các hoạt động kinh tế.
Khoảng đầu tháng 11/2019, tàu ngầm USS Grayback của Mỹ bị đắm từ Thế chiến II được các nhà thám hiểm thuộc dự án Lost 52 tìm thấy ngoài khơi bờ biển Okinawa.
Theo đó, nhà chức trách phạt UBS số tiền 400 triệu Đôla Hồng Kông, tương đương 51 triệu USD, và yêu cầu ngân hàng bồi thường 200 triệu Đôla Hồng Kông cho khách hàng.
Khoảng đầu tháng 11/2019, các nhà khoa học tại trường đại học Waterloo, Canada đã phát triển được một loại cảm biến có thể nhận diện và báo động cho người khác khi nó phát hiện ra có trẻ em hoặc thú cưng bị nhốt trong xe.
Khoảng đầu tháng 11/2019, thẻ tín dụng Apple Card đang bị các cơ quan quản lý tài chính điều tra, sau khi có những phản hồi về việc thuật toán của Apple khi cho vay phân biệt đối xử với phụ nữ.