Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Phòng Thông Tin Phật Giáo Trả Lời Vị Sư Dân Biểu Ở Vn

06/12/200300:00:00(Xem: 4217)
PARIS -- Đâu là lằn ranh giữa một người con Phật và một người con của Đảng CSVN" Đâu là lằn ranh giữa một vị sư sống bằng tiền chúng sinh cúng dường và một vị sư lãnh lương của nhà nước độc tài" Cuộc tranh luận này đang bùng lên trong nội bộ Phật Giáo...
Một bản Thông Cáo Báo Chí từ Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế ở Paris hôm 5-12 đã đi sâu vào cuộc tranh luận trên, cụ thể về trường hợp Hòa Thượng Thích Chơn Thiện, một đại biểu quốc hội Hà Nội, khi thầy trả lời trực tuyến trên mạng nhà nước rằng Việt Nam đang có tự do tôn giáo và rằng quý thầy Giáo Hội PGVNTN phải chịu trách nhiệm trước lịch sử và luật pháp nhà nước khi đòi sinh hoạt giáo hội ngoài luồng...
Cần ghi nhận, Hòa Thượng Chơn Thiện là một danh tăng, đã có công lớn với nền học thuật Phật Giáo và do vậy, ngài có ảnh hưởng rất lớn với Phật Tử. Đó là điều mà Việt Báo rất mực trân trọng công lớn của ngài với nền Phật Học. Tuy nhiên, vì tình hình quý thầy GHPGVNTN đang bị công an quản chế, truy bức... nên nơi đây Việt Báo sẽ trích đoạn các phần quan trọng trong bản Thông Cáo Báo Chí của Phòng Thông Tin PGQT để làm sáng tỏ thêm cuộc tranh luận về giới hạn của những Thầy mang lời nguyện “không quy y thiên, thần, quỷ, vật, tà sư ngoại đạo...” mà lại bị kẹt trong lời thề của một dân biểu khi tuyên thệ “trung thành với lý tưởng XHCN và tư tưởng Hồ Chí Minh, và hết lòng bảo vệ Hiến Pháp CHXHCNVN.”
Vì bản Thông Cáo Báo Chí rất dài, nên được trích đoạn như sau (toàn văn trên www.vientangthong.net ).
“Chỉ cách nhau trong một ngày, ngày 19.11.2003, Hạ viện Hoa kỳ thông qua Nghị quyết 427, sang ngày 20.11.2003 Quốc hội Âu châu thông qua Quyết nghị về Tự do tôn giáo tại Việt Nam. Nội dung tương đồng giữa hai bản Quyết Nghị. Cả hai bản đều hậu thuẫn triệt để Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, cả hai bản đều tố cáo quyết liệt chính sách đàn áp Phật giáo của Hà Nội. Cả hai bản đều yêu sách cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cũng như các Giáo hội không được thừa nhận được phục hồi quyền sinh hoạt và có quy chế pháp lý bảo đảm, cũng như yêu sách trả tự do tức khắc cho nhị vị lãnh đạo Phật giáo : Đức Tăng thống Thích Huyền Quang, Hòa thượng Thích Quảng Độ, các Thượng tọa Thích Tuệ Sỹ, Thích Thanh Huyền, Thích Nguyên Lý và Đại đức Thích Đồng Thọ...
“Trên và trước hết, đây là công luận thế giới chống lại ngụy luận khủng bố : 680 triệu tiếng nói chống lại 2 triệu đảng viên Cộng sản, đại biểu cho chính sách bất nhân và phi nhân. 680 triệu tiếng nói làm thành công luận thế giới, phát xuất từ 300 triệu công dân Hoa Kỳ thể hiện qua cơ quan đại biểu, vừa phát ngôn vừa lập pháp, là Quốc hội Hoa Kỳ, cộng với 380 triệu công dân thuộc 15 quốc gia thành viên của Liên hiệp Âu châu, mà cơ quan đại biểu, vừa phát ngôn vừa lập pháp, là Quốc hội Âu châu...
“Đảng cộng sản Việt tuy có 2 triệu đảng viên, nhưng chưa ai dám khẳng định là toàn bộ 2 triệu đảng viên ấy nhất trí tán thành chủ trương khủng bố và đàn áp tôn giáo, nhân quyền hiện tại. Vì từ năm 1988 đến nay, chúng ta không ngừng chứng kiến từng đoàn lớp nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long, Thái Bình, Thanh Nghệ hay ven đô Hà Hội không ngừng biểu tình tố cáo Đảng cướp đất, ức hiếp dân lành, mà nông dân vốn được Đảng xem là liên minh chủ lực, rồi phong trào Truyền thống Kháng chiến chống Đảng ở miền Nam lan dần ra Bắc, rồi những phát ngôn phê phán Đảng của những cán bộ có 50, 60 tuổi đảng, như ông Bảy Nguyễn Văn Trấn, cố Tướng Trần Độ, ông Hoàng Minh Chính, ông Phạm Quế Dương, v.v... Hoặc của những cán bộ làm công tác Dân vận và Tôn giáo vận, như ông Nguyễn Quang Huy, khi ông này than phiền với cán bộ cao cấp Đỗ Trung Hiếu, thời hai ông kiến trúc cho Đảng cái gọi là "Hội Phật giáo Việt Nam" năm 1981: "Đảng không phải là của mình, mà là của mấy ổng, chỉ là của mấy ổng thôi, dù mình là đảng viên. Tất cả đảng viên chỉ là con cờ cho mấy ổng sử dụng thôi, giỏi lắm là được học Nghị quyết và được giơ tay biểu quyết theo ý của mấy ổng".
“Các biên cương quốc gia độc trị bị phá vỡ trước xu thế toàn cầu hóa kinh tế đang chuyển hóa sang công cuộc toàn cầu hóa dân chủ. Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng thế giới, Thương ước song phương Mỹ-Việt hay Hiệp ước hợp tác kinh tế Liên hiệp Âu châu-Việt Nam đang chỉ huy Nhà nước Cộng sản Việt Nam, đang dần dà biến hóa một cơ chế độc tài toàn trị thành những xã hội công dân trên tiến trình dân chủ hóa. Chỉ là tiến độ của thời gian, như một thỏi sắt tiêu mòn trong chậu cường toan...
“Do đó, mà hai Nghị quyết nói trên đặt giới cầm quyền ở Hà Nội trước một chọn lựa tối hậu: Bước theo xu thế mới của thế giới trong công cuộc toàn cầu hóa trên các địa hạt kinh tế, nhân quyền và dân chủ ; hay từ khước tham dự vào bàn cờ quốc tế " Chọn lựa đầu bắt Hà Nội phải thay đổi chính sách nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam. Chọn lựa sau đưa chế độ trở về thời cấm vận kinh tế và chính trị, thời mà chính những người cộng sản cứng đầu ở Đại hội VI, năm 1986, cũng đành chân nhận là bế tắt, cụt đường. Không "đổi mới" là chết. Thế nhưng cuộc "đổi mới" ấy còn nửa vời, lửng lơ trên cuộc cải cách kinh tế theo định hướng phá sản. Trầm trọng hơn, chưa chấp nhận đổi thay chính trị...
“Đã có hàng trăm nhà Sư được Đảng cho xuống đường trên các xa lộ thông tin nhằm bênh vực chế độ trong công tác thanh toán Giáo hội truyền thống và dân lập, là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất... các ngài Thích Thanh Tứ, Thích Trí Tịnh, Thích Chơn Thiện... Họ phát ngôn theo 4 luận điểm : 1. Không có đàn áp tôn giáo, không có bắt bớ Tăng tín đồ Phật giáo tại Việt Nam ; 2. Giáo hội Phật giáo Việt Nam (mà ban Dân vận và Ban tôn giáo chính phủ gọi là "Hội Phật giáo Việt Nam", còn Bộ Ngoại giao thì gọi là "Hội Tăng già Việt Nam") ra đời năm 1981 là giáo hội chính thống, đại biểu duy nhất cho toàn thể Phật tử Việt Nam ; 3. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không còn nữa, vì đã sáp nhập vào Giáo hội Phật giáo Nhà nước từ năm 1981 ; và 4. Hai Nghị quyết của Hạ viện Hoa Kỳ và Quốc hội Âu châu vu cáo và xuyên tạc tình hình thực tế ở Việt Nam và xâm phạm chuyện nội bộ quốc gia.
“...ngay bây giờ, ai cũng đều thấy rõ các nhà Sư ấy ăn nói theo điệu Đảng, điệu Dân biểu Quốc hội Cộng sản, chứ không là ăn nói theo Chánh pháp. Tăng sĩ mà làm dân biểu quốc hội, là đã phạm giới Ba la đề mộc xoa rồi, chứ đừng nói chi khác...
“Thời gian qua, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế nhận được nhiều thư của độc giả ở Úc châu, Hoa Kỳ cũng như trong nhiều nước Âu châu và Đông Âu hỏi thăm về Hòa thượng Thích Chơn Thiện qua sự lên tiếng của ngài về hai Giáo hội Phật giáo Việt Nam (của Nhà nước) và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, về Nhị vị Hòa thượng lãnh đạo Thích Huyền Quang, Thích Qủang Độ, về Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, về Nghị quyết 427 thông qua tại Hạ viện Hoa Kỳ...
Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin được trả lời chung như sau về con người và hoạt động của Hòa thượng Thích Chơn Thiện :
Trong cuộc giao lưu trực tuyến trên báo điện tử VietnamNet chiều ngày 26.11.2003, Hòa thượng Thích Chơn Thiện có trả lời 20 câu hỏi về hiện tình Phật giáo ở Việt Nam. Điều trước tiên phải đồng tình là phần giới thiệu tiểu sử Hòa thượng của tờ báo điện tử tương đối đúng: Hòa thượng Thích Chơn Thiện hiện nay là Phó trưởng ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tức Giáo hội Nhà nước), Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Đại biểu Quốc hội khóa XI; Hòa thượng là tác giả và dịch giả của 15 cuốn sách ; Hòa thượng đã tốt nghiệp Cao học Tâm lý giáo dục tại Hoa Kỳ năm 1973 và Tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ năm 1996 ; Hòa thượng là đệ tử và từng làm thị giả cho Cố Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, Đức Đệ nhất Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
20 câu hỏi đến từ khắp vùng đất nước, từ đồng bằng đến cao nguyên, kể cả từ ngoài nước : 8 câu đến từ Hà Nội, 1 câu đến từ Saigon, 2 câu đến từ Hai phòng, 1 câu đến từ Vinh, 1 câu đến từ Gia Lai, 1 câu đến từ Nam Định, 1 câu đến từ California, Hoa Kỳ, 2 câu đến từ Anh, 1 câu đến từ Pháp, 1 câu đến từ Đài loan, và 1 câu không biết xuất xứ.
Cái khéo là 20 câu hỏi đến từ năm châu bốn biển lại giúp cho Hòa thượng trả lời vào đúng các câu hỏi trung tâm mà Nhà nước Cộng sản đang bối rối, quan ngại và mong cầu giải tỏa : 1. Vị thế chính thống và duy nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Giáo hội Nhà nước) ; 2. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bất hợp pháp, từ đó đi tới nhận định về Đức Tăng thống Thích Huyền Quang và Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo ; 3. Phủ nhận Nghị quyết 427 của Hạ viện Hoa Kỳ ; 4. Đánh phá Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế.
Trả lời 4 vấn đề chính yếu trên đây, Hòa thượng Thích Chơn Thiện không ăn nói theo ngôn ngữ của người Tăng sĩ Phật giáo tôn trọng sự thật lịch sử của nền Phật giáo cận đại. Hòa thượng Thích Chơn Thiện ăn nói như một Dân biểu của Quốc hội Cộng sản, cho nên kể từ đây chúng tôi gọi ngài là Dân biểu Thích Chơn Thiện để thương xác các câu trả lời của ngài. Chúng tôi cũng dám khẳng định Quốc hội mà ngài làm Đại biểu là Quốc hội Cộng sản chứ không là Quốc hội Việt Nam. Vì một lẽ rất đơn giản : 90% đại biểu trong Quốc hội này là đảng viên Cộng sản, phần còn lại tuy không đảng viên nhưng phải được Mặt trận Tổ quốc bình bầu thì mới được ứng cử và trúng cử. Ai lại không biết Mặt trận Tổ quốc là đứa con song sinh của Đảng Cộng sản" Trong một nước có 80 triệu dân, mà 78 triệu người không có một đại biểu nào tại Quốc hội. Trong khi ấy cái Đảng thiểu số 2 triệu người lại chiếm trọn mọi ghế trong Quốc hội. Cho nên phải chính danh nó là Quốc hội của đảng Cộng sản. Dân biểu Thích Chơn Thiện tuy không có thẻ đảng như ông xác nhận qua cuộc phỏng vấn nói trên, mà chúng ta có thể tin. Nhưng có gì khác nhau giữa một đảng viên phục vụ Đảng, với một người không đảng viên nhưng lại phục vụ hết mình cho Đảng"
Tám điều chúng tôi muốn thương xác với Ngài Dân biểu Thích Chơn Thiện :
Thứ nhất, cần chân nhận sự phạm giới của Ngài Thích Chơn Thiện khi làm Dân biểu cho Quốc hội Cộng sản. Ngài là Tăng sĩ, lại từng viết một cuốn sách về "Tăng già thời Đức Phật", hẳn Ngài phải tự biết Ngài phá giới hạnh Ba-la-đề-mộc-xoa (Pratimoksa) khi đã đầu tròn áo vuông mà lại vào ngồi chễm chệ trong cái hội trường thế tục gọi là Quốc hội kia.
Thứ hai, trả lời hai câu hỏi đến từ Hà Nội, Dân biểu Thích Chơn Thiện đoan quyết rằng : "Đã là một tu sĩ Phật giáo thì phải tôn trọng sự thật" (...) "Tôi xin thành thật xác nhận, cho đến bây giờ, tôi thực sự là một tu sĩ Phật gíao. Tôi chưa bao giờ là một Đảng viên Cộng sản hay là cán bộ của chính quyền".
Vậy xin được hỏi Dân biểu Thích Chơn Thiện hai sự kiện sau đây, Dân biểu hành xử theo tư cách Tăng sĩ Phật giáo hay theo cương vị cán bộ của Chính quyền :
Sự kiện thứ nhất qua việc Nhà cầm quyền Hà Nội muốn cướp một ngôi chùa của Phật tử Việt Kiều ở ngoại ô Paris làm trạm giao liên và tuyên truyền cho Đảng. Đó là chùa Trúc Lâm. Chùa này do cố Hòa thượng Thích Thiện Châu dựng lập. Ai cũng biết trước 1975, Hòa thượng Thiện Châu hoạt động chính trị cho Hà Nội và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Vì vậy, năm 1966, Viện Hóa Đạo đã ra Thông tư cất chức Chủ tịch Hội Phật tử Việt kiều Hải ngoại tại Pháp của Thượng tọa Thích Thiện Châu, là một Chi bộ hải ngoại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Nói rõ xuất xứ như thế để hiểu rằng, từ nguyên thủy đa số giới Phật tử chùa Trúc Lâm thân Hà Nội. Thế nhưng những năm gần đây, chân nhận ra tính chất độc tài toàn trị, lại đàn áp Phật giáo, của nhà cầm quyền Hà Nội. Nên Ban Quản trị chùa Trúc Lâm chia thành hai nhóm. Nhóm do hai giáo sư Lê Thành Khôi làm Chủ tịch Hội và Nghiêm Xuân Hải làm Tổng Thư ký, muốn cho chùa hoạt động thuần túy tôn giáo, không chịu theo chỉ thị chính trị đến từ Ban Tôn giáo Chính phủ và Sứ quán Hà nội tại Paris. Dù chùa Trúc Lâm thống thuộc hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Giáo hội Nhà nước). Còn phe kia thì dùng chùa làm bàn đạp hoạt động chính trị cho đảng Cộng sản và Sứ quán. Chùa được thành lập theo luật hội đoàn 1901 của Pháp, nên phe của hai giáo sư Lê Thành Khôi và Nghiêm Xuân Hải đòi hỏi quyền tự trị và quyền sinh hoạt tự quản của cộng đồng Phật tử tại Pháp.

Chia rẽ và tranh chấp trầm trọng đến độ hai phe đã đưa nội vụ ra tòa án Pháp. Chùa Trúc Lâm mà tuột khỏi vòng tay Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ "làm sụp đổ hàng loạt các trung tâm quyền lực của Đảng bộ tại Pháp". Thế nên, từ ngày 11 đến 14.7.2002, ông Lê Quang Vịnh, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, cầm đầu một phái đoàn Nhà nước bí mật bay sang Paris giải quyết. Phái đoàn gồm có : các ông Lê Quang Vịnh, Ngô Yên Thi, Trần Khánh Dư, Tạ Nguyên Ngọc, Trịnh Hồng Đoàn cùng các chức sắc Thích Thanh Tứ, Thích Hiển Pháp, Thích Chơn Thiện, Thích Thanh Nhiễu và Thích Thiện Nhơn. Giải quyết chuyện một ngôi chùa Phật giáo, nhưng lại không họp tại chùa trước đông đảo hội viên của chùa. Ba cuộc họp giải quyết kín đáo tổ chức tại Sứ quán Paris trước sự hiện diện của Phái đoàn Lê Quang Vịnh , ông Đại sứ Nguyễn Mạnh Dũng và ông Cao Vân, Ủy viên Tôn giáo của Sứ quán. Phái đoàn Lê Quang Vịnh triệu tập các phe phái chùa Trúc Lâm để lên lớp chính trị và yêu sách thành lập Ban Hòa giải hòng tiến tới Ban Quản trị Chùa Trúc Lâm. Ban này do Ban Tôn giáo và Sứ quán đề cử, đa số thành phần là người của Đảng lại chưa hề quy y theo đạo Phật. Tại cuộc họp đầu tiên ngày 11.7.2002, phe ông Lê Thành Khôi phản bác các điều kiện do Phái đoàn Lê Quang Vịnh đề nghị. Lại còn yêu sách giải tán Ban Quản trị do Phái đoàn và Sứ quán đề cử, vì ban này bất hợp pháp theo luật pháp của Nhà nước Cộng hòa Pháp. Yêu sách bị Phái đoàn Lê Quang Vịnh bác bỏ. Vì thế, giáo sư Lê Thành Khôi tuyên bố tẩy chay cuộc họp và bỏ ra về trước khi bế mạc.
Hai cuộc họp sau đó, cũng tại Sứ quán, đi tới việc áp đặt của Đảng và Sứ quán trong việc điều hành chùa Trúc Lâm, trước sự phản đối và bất tuân của hội viên chùa. Sự việc gì xẩy ra sau đó " Xin hãy nghe lời phán đoán của Đạo hữu Nguyên Đạt Nguyễn Văn Khoa, đệ tử của Cố Hòa thượng Thích Thiện Châu (theo Đảng) phát biểu qua bức "Thư ngỏ gửi "Ban Hòa giải" Hội Phật tử Việt Nam tại Pháp". Ở đây cần nói rõ là ông Khoa chưa hề có một liên hệ nào với chính quyền Việt Nam Cộng hòa cũ, chẳng những thế, trước năm 1975 ông còn theo chân Bổn sư Thích Thiện Châu của ông ủng hộ "cuộc đấu tranh chống Mỹ Ngụy của Nhà nước ta". Ông Khoa viết :
"50 ngày sau đó, (tức sau 3 cuộc họp vào trung tuần tháng 7 của Phái đoàn Lê Quang Vịnh), Đảng, Nhà nước Cộng sản Việt Nam và Giáo hội Nhà nước phải gửi sang Paris một ông "Hòa thượng" kiêm Dân biểu quốc hội đến chùa Trúc Lâm với danh nghĩa là "Giảng giáo lý trong vòng một tháng và thuyết pháp nhân ngày lễ Vu Lan (tổ chức ngày 8/09/02). Nhưng thật ra là để củng cố Ban Hòa Giải què quặt do Phái đoàn (Lê Quang Vịnh) đẻ ra trước đó 50 ngày, đồng thời lợi dụng Giáo lý nhà Phật để tuyên truyền đạo đức "Cách mạng" Xã hội Chủ nghĩa và tư tưởng Hồ Chí Minh. Một mặt nhằm phỉnh gạt quần chúng, mặt khác nhằm lũng đoạn tinh thần và hàng ngũ của những người Phật tử chân chính của Trúc Lâm. Dưới mắt Bắc bộ phủ và Trung tâm Chỉ đạo triệt hạ Phật giáo đặt tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, thì nhóm Phật tử của chùa Trúc Lâm là quả bom nổ chậm có sức công phá rất lớn có thể làm sụp đổ hàng loạt các Trung tâm quyền lực của Đảng bộ tại Pháp, các cơ sở Kiều vận cũng như Kinh tài của Hà Nội tại Paris, từ đó lan ra khắp nơi trên thế giới và gây cảm hứng cho đồng bào quốc nội đứng lên lật đổ chế độ toàn trị hiện hành. Đây là lý do chính làm Bắc bộ phủ phải mất ăn mất ngủ, phải gửi đi một Phái đoàn hùng hậu như thế. Và bằng mọi giá phải gở cho được ngòi nổ của quả bom.
"Nhưng lại một lần nữa Hà Nội chuốc lấy thất bại thảm hại. Ngay trong buổi "thuyết pháp" đầu tiên của ông "Hòa thượng" kiêm Dân biểu, kiêm Trưởng ban Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm Giám đốc Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, "Thích" Chơn Thiện đã bị Phật tử tại đây lột mặt nạ (xem "Thư gửi ông Hòa thượng Dân biểu Thích Chơn Thiện" của Tôn Nữ Vĩnh Hằng) và tẩy chay các buổi "giảng" đạo của ông sau đó. Đứng trước tâm hành Bi Trí Dũng của Phật tử Trúc Lâm, đương sự đã phải rơi lệ tự thương cho thân mình mấy mươi năm tu học, gần cuối đời tưởng lên được lão làng. Nhưng than ôi ! Chợt thấy ra, đây là Paris chứ không phải Huế, Saigon, Hà Nội. Làm gì có Công an với súng AK, còng US để lên án tử hình, cột đầu, trói tay đưa đi "cải tạo" hay quản thúc tại gia theo Nghị định 31/CP. Thế là ông "Hòa thượng" Dân biểu đành phải kết thúc công tác của Đảng và Giáo hội Nhà nước giao phó trước thời hạn". Ông Nguyễn Văn Khoa còn tố cáo cái "Ủy ban Hộ trì Tam Bảo" ở chùa Trúc Lâm mà Dân biểu Thích Chơn Thiện và Sứ quán Paris hộ trì lập ra là "Ủy ban Tam Bạo Đảng Cộng sản, Nhà nước và Sứ quán".
Thưa Dân biểu Thích Chơn Thiện, ngài Tây du thuyết giảng giáo lý đạo Phật hay ngài làm "cán bộ của Chính quyền" đi công tác kiều vận quốc ngoại như ngài nhỏ nhẹ phủ nhận trong cuộc phỏng vấn của báo điện tử VietnamNet "
Chưa hết đâu, vì ai cũng có thể một lần lầm lỡ "tay đã nhúng chàm". Nhưng ngài nhúng chàm nhiều lần lắm. Xin kể thêm một lần tương tự khác qua sự kiện thứ hai sau đây :
Trong bản báo cáo viết tay và ấn ký, ngài Dân biểu Thích Chơn Thiện kể : "8 giờ ngày 28.8.2000, cả Đoàn Tôn giáo Việt Nam đến trụ sở Liên Hiệp Quốc (New York) để dự Hội nghị thì mới rõ là Ban Tổ chức Hội nghị đã mời một vị "hòa thượng" không có chân trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm đại biểu chính thức cho Tôn giáo Việt Nam. Thế là một cuộc đấu tranh cực kỳ phức tạp để giành tư cách đại biểu của Đoàn. Phái đoàn Thường trực của nước ta tại Liên Hiệp Quốc phải can thiệp trực tiếp cho đến gần 2 giờ sau, Ban Tổ chức Hội nghị mới thừa nhận Đoàn ta là Đoàn Đại biểu chính thức". Thế rồi trong thời lượng 3 phút phát biểu mà LHQ cho phép, Dân biểu Thích Chơn Thiện nói gì cho Phật giáo Việt Nam" Theo báo cáo của chính ngài Chơn Thiện, thì ngài Dân biểu đã bênh vực cho lập trường Hà Nội khi ngài Dân biểu khẳng định : "Chính phủ Việt Nam luôn tôn trọng tín ngưỡng và tự do tôn giáo của các công dân Việt Nam".
Mô Phật ! Thưa Dân biểu Thích Chơn Thiện, ngài Mỹ du để hoằng dương đạo Phật Việt Nam hay ngài làm "cán bộ của Chính quyền" đi công tác quốc tế vận cho Đảng và Nhà nước cộng sản như ngài nhỏ nhẹ phủ nhận trong cuộc phỏng vấn của báo điện tử VietnamNet"
Từ những điều không thật trên đây, chúng tôi không muốn dùng chữ dối láo, ngài Dân biểu Thích Chơn Thiện đã vọng ngữ 6 lần sau đây :
Lần thứ nhất, khi khẳng định vị thế chính thống và duy nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là Giáo hội Nhà nước. Những điều ngài dân biểu giải thích dài dòng về quá trình thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng những số liệu trường ốc Phật giáo, kinh sách xuất bản, học vị các Tăng sĩ, v.v... chúng tôi đã từng nghe Nhà nước nhắc đi nói lại hoài hoài. Hồi còn mồ ma ông Lê Mai, chúng tôi đã phản bác ngay tại Hội Nghị Nhân quyền Thế giới do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại thủ đô Áo ở Vienne năm 1993. Ông Lê Mai và người phụ tá, bà Tôn Nữ Thị Ninh, đã phải ngậm đắng nuốt cay. Xin hỏi nhỏ Dân biểu Thích Chơn Thiện 4 điều : Một là, Đại học Vạn Hạnh của Phật giáo trước năm 1975 nay ở đâu rồi " Hai là, Giáo hội Phật giáo Nhà nước có nhà xuất bản riêng như trước năm 75 để in kinh sách, hay phải trình giao cho nhà in của đảng như hiện nay" Ba là, ngoài tờ báo Giác Ngộ chuyên in cờ đỏ sao vàng và những chỉ thị của Mặt trận, còn có báo chí tư nhân nào khác của Phật giáo như trước năm 75" Bốn là, ngài và Nhà nước cứ khoe hoài Đại tạng kinh, xin Ngài xác nhận có phải cái gọi là Đại tạng kinh này chưa phải là bản Đại tạng đã in hằng chục thế kỷ trước ở Trung quốc, Triều Tiên, Nhật bản " Đại tạng mà ngài và Nhà nước rêu rao chỉ là những bản dịch đã thực hiện tại miền Nam trước năm 75 " Còn cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập năm 1981, là tổ chức Phật giáo bù nhìn của Đảng không hơn không kém. Không tin, xin ngài Dân biểu nên đọc lại tài liệu "Thống nhất Phật giáo" của cán bộ cao cấp Đỗ Trung Hiếu. Ông Hiếu cho biết thừa lệnh 3 ông Trưởng ban Dân vận ở Bộ Chính trị, Xuân Thủy, Nguyễn Văn Linh và Trần Quốc Hoàn để thành lập ra làm công cụ cho Đảng. Bà mụ cuối cùng đẻ ra cái Giáo hội của các ngài là ông Trần Quốc Hoàn, 30 năm liên tiếp giữ chức Bộ trưởng bộ Nội vụ vấy máu lương dân. Ngài Dân biểu sẽ thối thác vì bận công vụ cho Nhà nước, không có thì giờ đọc tài liệu nói trên. Cho nên, chúng tôi xin dẫn một câu ông Đỗ Trung Hiếu nhận định về sự thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Nhà nước) tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, ngày 4.11.1981, như sau : "Thực sự đại biểu là giữa Phật giáo của ta và Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Ban Vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam đều là đại biểu dự Đại hội, trong đó đại biểu của ta đa số. Chín tổ chức và hệ phái Phật giáo, Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là một, còn lại tám với những danh nghĩa khác nhau, nhưng tất cả đều hoặc là ta hoặc là chịu sự lãnh đạo của Đảng". (...) "Cuộc thống nhất Phật giáo lần này bên ngoài do các hòa thượng gánh vác, nhưng bên trong bàn tay đảng Cộng sản Việt Nam xuyên suốt quá trình thống nhất để nắm và biến tướng Phật giáo Việt Nam trở thành một tổ chức bù nhìn của Đảng".
Lần thứ hai, khi được một người ở Gia Lai hỏi "Hòa thượng có suy nghĩ gì về Hòa thượng Thích Huyền Quang và Thượng tọa (sic) Thích Quảng Độ "". Dân biểu Thích Chơn Thiện đáp : "Trước năm 1975, nhị vị Hòa thượng là cấp lãnh đạo Phật giáo của chúng tôi (...) Riêng hoạt động của nhị vị Hòa thượng nhân danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, thì nhị vị Hòa thượng chịu trách nhiệm với lịch sử, với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và với luật pháp của Nhà nước hiện nay". Trả lời như thế, là đưa dao cho nhà nước cứa cổ hai Cao Tăng Phật giáo rồi còn gì. Lòng từ bi học hỏi 43 năm qua ngài Tăng sĩ để đâu " Ấy là chưa nói tới kiến thức mơ hồ của Tiến sĩ Thích Chơn Thiện về khái niệm lịch sử rất sặc mùi duy vật lịch sử này.
Lần thứ ba, khi trả lời câu hỏi của người ở Hải Phòng: "Mới đây, tôi đọc trên một website ở nước ngoài nói rằng các hòa thượng ở miền Nam bị chính quyền đàn áp, cấm hoạt động, giam lỏng. Vậy xin Hòa thượng cho biết điều này có đúng không " Rất đoan quyết, Dân biểu Thích Chơn Thiện đáp ngắn gọn như đinh đóng cột : "Xin trả lời thẳng thắn điều đó hoàn toàn sai sự thực". Ngài Dân biểu bất chấp cả lời xác nhận của ông phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao, Lê Dũng, trả lời các hãng thông tấn quốc tế vào thượng tuần tháng 11 rằng, đã ra Quyết định quản chế 2 năm các Thượng tọa Thích Tuệ Sỹ, Thích Thanh Huyền, Thích Nguyên Lý và Đại đức Thích Đồng Thọ, cũng như đang tiến hành điều tra Nhị vị giáo phẩm cao cấp Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ "mắc trọng tội".
Lần thứ tư, khi một người ở Đài Loan hỏi về cuộc tuyệt thực của Hòa thượng Thích Thiện Hạnh ở Huế. Dân biểu Thích Chơn Thiện đáp theo điệu "mặt trận phía Tây vẫn yên tĩnh" : "Tôi rời Huế một tháng rưởi nay rồi nên không biết rõ tình hình hiện tại của hòa thượng hiện tại ở Huế. Điều mà tôi biết ngày gần nhất là tình hình Phật giáo ở Huế rất bình ổn, và sinh hoạt ở chùa Bảo Quốc, nơi Hòa thượng Thiện Hạnh cư trú, vẫn bình thường". Vừa làm Hòa thượng ở Huế lại là Dân biểu Quốc hội mà không biết dân tình ở Huế ra sao thì thật hết ý. Trong bài phỏng vấn trực tuyến nói trên, báo điện tử VietnamNet còn cho đăng 4 tấm hình ngài Dân biểu Thích Chơn Thiện quanh quẩn bên các [nhân viên] duyên dáng tại tòa soạn báo điện tử VietnamNet. Thế nhưng ngài chẳng lợi dụng các máy điện tử la liệt trước mắt để xem hình Hòa thượng Thích Thiện Hạnh tuyệt thực ở chùa Bảo Quốc, Huế, hình các Cao Tăng các chùa ở Huế đến thỉnh xin Hòa thượng ngưng tuyệt thực, nhất là tấm hình 60 Tăng sinh đến xin tháp tùng ngài tuyệt thực, mà những "khúc ruột ngoài ngàn dặm" trên năm châu đều chứng kiến với tấm lòng âu lo, rỏ lệ. Riêng ngài Dân biểu Thích Chơn Thiện, tu hành hạnh từ bi suốt 43 năm, vẫn điềm nhiên tọa thị, bất chấp nổi lòng người dân Huế!
Lần thứ năm, Ngài Dân biểu Thích Chơn Thiện còn cho biết rằng ngài là người thông báo Quốc hội cộng sản bức thư của Hòa thượng Thích Trí Tịnh, nhân danh Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Nhà nước gửi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ phủ nhận Nghị quyết HR. 427. Thưa ngài Dân biểu, 107 Tăng sinh Huế vừa ký tên chung bức Tâm thư gửi Hòa thượng Thích Trí Tịnh phản bác những lập luận của Giáo hội Phật giáo Nhà nước. Trong Tâm thư có đoạn viết rằng : "việc Hòa thượng nói : "... do một vài Dân biểu trình trước Quốc hội, là một điều không hợp pháp". Chúng con nghĩ rằng, lẽ ra Hòa thượng không nên nói bất cứ một điều gì khi Hòa thượng chưa nắm rõ. Hợp pháp hay không hợp pháp là việc của các vị Dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ. Chắc chắn họ biết rõ ràng hơn hẳn Hòa thượng về điểm này. Đó là chuyên môn của họ. Không ai có thể tin rằng, Hòa thượng có khả năng chỉ bày về luật pháp Hoa Kỳ cho các Dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ. Còn việc Hòa thượng cho rằng, Quốc hội Hoa Kỳ đã xen vào công việc nội bộ của Việt Nam, thì qua văn thư, chính Hòa thượng đã xen vào công việc nội bộ của Quốc hội Hoa Kỳ, của nhân dân Hoa Kỳ, nhắc nhở ông Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ về luật pháp của Hoa Kỳ". ... (toàn văn trên www.vientangthong.net ).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.