Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Sở Di Trú Chính Thức Thi Hành Điều Khoản 245(i) Của Luật "life"

27/03/200100:00:00(Xem: 4054)
Sau 2 tháng trì hoãn để các trưởng nhiệm sở thuộc nội các mới vừa được tân tổng thống bổ nhiệm có cơ hội duyệt xét và chấp thuận những điều lệ chi phối bởi các đạo luật do quốc hội thứ 106th cùng cựu tổng thống Bill Clinton phê chuẩn và ban hành vào những tháng cuối năm 2000, chính quyền dưới sự lãnh đạo của tổng thống George W. Bush đã bắt đầu chính thức áp dụng những luật lệ kể trên.

Vào ngày Thứ Sáu 23 tháng 3, 2001 vừa qua, sở di trú đã ra thông báo về việc thi hành điều khoản 245(i) của đạo luật LIFE (Legal Immigration & Family Equity Act), đồng thời phổ biến những điều lệ này trên Công Báo Liên Bang (Federal Register) hôm Thứ Hai 26 tháng 03, 2001. Chúng tôi xin tóm lược hầu quý vị độc giả những điểm chính sau đây:

Trước hết, theo lời mở đầu của Quyền Ủy Viên Di Trú, bà Mary Ann Wyrsch thì đây là một đạo luật di trú rất quan trọng, vì nó đã tạo được lối thoát cho hàng triệu người di dân đang sống bất hợp lệ ở Hoa Kỳ có cơ hội điều chỉnh tình trạng di trú để trở thành thường trú nhân. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng đây không phải là một đợt ân xá mới (new amnesty) như nhiều lời đồn đãi hay quảng cáo mập mờ để cố tình lường gạt người nhẹ dạ. Quyền Ủy Viên Di Trú còn cho biết thêm là hiện nay cơ quan di trú và nhập tịch (INS) đang làm việc ráo riết để hoàn tất mọi điều khoản khác của những đạo luật di trú đã được ban hành.

Điều khoản 245(i) như chúng tôi đã trình bày và giải thích cùng quý vị độc giả nhiều lần trước đây, cho phép những người xin thẻ xanh qua diện nghề nghiệp, hoặc các thân nhân được gia đình bảo lãnh theo thứ tự ưu tiên (Family Preferences), có thể xin điều chỉnh tình trạng di trú và được phỏng vấn ngay tại Hoa Kỳ, thay vì phải trở về quê hương của họ, nếu hội đủ ba điều kiện căn bản sau đây:

1. NỘP ĐƠN BẢO TRỢ TRƯỚC NGÀY 30 THÁNG TƯ, 2001
Theo nội dung của thông báo mới thì các thành phần thụ hưởng điều khoản 245(i) bao gồm những người được bảo lãnh qua mẫu I-130 (đơn xin bảo lãnh gia đình), I-140 (bảo lãnh nhân viên), I-360 (diện di dân đặc biệt/special immigrant), hoặc mẫu I-526 (bảo lãnh doanh gia/alien entrepreneur), và những mẫu đơn nói trên cần phải nộp cho sở di trú liên bang trước hoặc trong ngày 30 tháng Tư, năm 2001. Nếu gửi bằng thư thì phải có dấu của sở bưu điện đóng trên phong bì trước hoặc trong ngày 30 tháng Tư, năm 2001.

Đối với các đương đơn được bảo lãnh qua diện công việc làm, thì giấy xin chứng nhận nghề nghiệp (labor certification application) cũng cần phải nộp cho Bộ Lao Động (Department of Labor) trước hoặc trong ngày 30 tháng Tư, năm 2001 tương tự như những điều kiện kể trên.

GHI CHÚ: Có một số người không bị ảnh hưởng bởi bất cứ khoảng thời gian giới hạn nào của điều luật 245(i), cũng như không cần phải nộp đơn điều chỉnh tình trạng di trú qua điều khoản này, đó là vợ, chồng cùng các con độc thân dưới 21 tuổi của công dân Mỹ, hoặc cha mẹ có con là công dân Mỹ trên 21 tuổi, nếu những người này nhập cảnh Hoa Kỳ hợp pháp, nhưng sau đó ở lại quá hạn, dù đang cư trú cũng như làm việc bất hợp lệ tại đây.

Riêng đối với các thành phần nộp đơn xin chiếu khán nhập cảnh qua diện nghề nghiệp, nhưng cũng đã đặt chân vào Hoa Kỳ một cách hợp pháp, thì dù đang cư trú bất hợp lệ cũng không cần phải nộp đơn điều chỉnh tình trạng di trú qua điều khoản 245(i), với điều kiện là không vi phạm tình trạng di trú cũng như làm việc mà không có giấy phép quá 180 ngày.


2. ĐÓNG $1000.00 DOLLARS TIỀN PHẠT
Sở di trú liên tục nhắc nhở mọi người rằng, điều kiện đòi hỏi đóng $1000.00 dollars tiền phạt chỉ áp dụng vào thời điểm chiếu khán nhập cảnh hiệu lực và khi đương đơn xin điều chỉnh tình trạng di trú tức là lúc điền vào mẫu I-485 có tên là "Application to Register Permanent Resident or Adjust Status". Tuy nhiên, đối với các thành phần nằm trong mục GHI CHÚ mà chúng tôi vừa kể ở trên sẽ không bị đòi hỏi đóng tiền phạt.

3. PHẢI CÓ MẶT Ở HOA KỲ TRƯỚC VÀ TRONG NGÀY ĐẠO LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH, TỨC LÀ NGÀY 21 THÁNG 12, NĂM 2000
Điều kiện căn bản thứ ba này chỉ áp dụng cho những trường hợp nộp đơn bảo lãnh thân nhân hoặc xin giấy chứng nhận nghề nghiệp trong thời gian từ sau ngày 14 tháng 01, 1998 cho đến 30 tháng Tư, 2001 mà thôi.

Đây cũng là điều lệ mà rất nhiều người chờ đợi chi tiết do sở di trú phổ biến. Theo cơ quan này thì để thẩm định những yếu tố minh chứng cho vấn đề có mặt ở Hoa Kỳ (physical presence in the U.S.) trước và trong ngày 21 tháng 12, năm 2000, họ sẽ dành ưu tiên cho các văn kiện do chính phủ liên bang cung cấp, thí dụ như bản sao của mẫu I-94 hoặc các giấy tờ cấp phát khi nhập cảnh Hoa Kỳ, mẫu I-862 (Notice of Appear), mẫu I-122 (Notice to Applicant for Admission Detained for Hearing), mẫu I-221 (Order to Show Cause), hoặc những biên lai nhận tiền nộp đơn bảo lãnh thân nhân hay các dịch vụ khác do sở di trú cung cấp trước hoặc trong ngày 21 tháng 12, 2000. Trường hợp nếu bạn thất lạc những văn kiện kể trên, nhưng biết chắc là có bản sao nằm trong hồ sơ di trú của mình thì cơ quan INS cũng sẵn sàng tìm kiếm những chứng từ đó khi họ duyệt xét đơn xin thẻ xanh của bạn, với điều kiện bạn phải cung cấp một tờ khai báo rõ ràng gồm đầy đủ chi tiết. Điều này cũng tránh được việc phải nộp đơn xin phó bản theo đạo luật "Freedom of Information Act" gọi tắt là FOIA.

Kế đó là những chứng từ do chính phủ tiểu bang hay quận hạt cung cấp như bằng lái xe, thẻ căn cước, hồ sơ bệnh viện, hồ sơ thuế vụ, phiếu điểm hoặc học bạ trường công, hay những trường do tư nhân hoặc các cơ sở tôn giáo điều hành, nhưng có giấy phép hoạt động cũng như được chính phủ địa phương chuẩn thuận, các giấy chứng nhận xin trợ cấp, bản sao khai thuế lợi tức, biên lai đóng tiền thuế bất động sản, hoặc những loại văn kiện tương tự.

Trong trường hợp bất khả kháng, sở di trú cũng chấp nhận các loại chứng từ không do chính phủ cung cấp (non-government documentation), nhưng phải ghi rõ tên của đương đơn, ngày cấp phát, đồng thời với dấu ấn và chữ ký của những người có thẩm quyền, cũng như phải dùng văn bản chính thức có tên cùng địa chỉ của cơ sở đó. Thí dụ như hồ sơ trường học, biên lai thuê nhà, giấy trả tiền gas, điện, nước, bản lưu của các chi phiếu trả tiền có dấu đã lãnh của nhà băng, hồ sơ làm việc, cùi lương, hoặc những bản sao thư từ qua lại với các cơ quan nhà nước kể cả sở di trú v..v..

Xin lưu ý, bạn chỉ phải cung cấp những chứng từ nói trên vào thời điểm chiếu khán nhập cảnh hiệu lực tức là khi điền đơn xin điều chỉnh tình trạng di trú mẫu I-485 mà thôi (tương tự như việc đóng $1000.00 dollars tiền phạt). Ngoài ra, người phối ngẫu hoặc con cái của đương đơn được thụ hưởng (principal beneficiary) không bị đòi hỏi phải chứng minh việc có mặt ở Hoa Kỳ trong ngày đạo luật được ban hành, tức là ngày 21 tháng 12, 2000.

Sau cùng, qua những bản thông cáo báo chí, tài liệu hướng dẫn quần chúng cũng như các điều lệ mới ban hành vừa kể, sở di trú đã nhấn mạnh và giải thích thêm những điểm quan trọng dưới đây:

+ Việc nộp đơn bảo lãnh thân nhân hoặc xin giấy chứng nhận nghề nghiệp qua điều
khoản 245(i) KHÔNG có nghĩa và cũng KHÔNG cho phép bạn được sống hợp pháp ở Hoa Kỳ cho đến khi chiếu khán nhập cảnh hiệu lực, tức là lúc mà bạn có thể nộp mẫu đơn I-485 để xin điều chỉnh tình trạng di trú. (Thời gian này có thể kéo dài cả chục năm sau như trong trường hợp anh chị em bảo lãnh chẳng hạn).

Nếu hội đủ các điều kiện đòi hỏi của điều khoản 245(i), và khi chiếu khán nhập cảnh hiệu lực thì bạn sẽ phải nộp các mẫu đơn và lệ phí sau đây:
- Mẫu I-485 (Application to Register Permanent Resident or Adjust Status)
- Mẫu phụ I-485A (Supplement A to form I-485)
- $1000.00 dollars tiền phạt.
- $220.00 lệ phí nộp đơn cộng $25.00 lệ phí lăn tay.
- Chứng từ có mặt ở Hoa Kỳ trước và trong ngày 21 tháng 12, 2000ø.

+ Việc nộp đơn bảo lãnh thân nhân hoặc xin giấy chứng nhận nghề nghiệp qua điều
khoản 245(i) cũng KHÔNG cho phép bạn được làm việc hợp pháp ở Hoa Kỳ cho đến khi chiếu khán nhập cảnh hiệu lực, và trong lúc nộp đơn I-485 để điều chỉnh tình trạng di trú bạn cũng có thể xin giấy phép làm việc bằng cách điền vào mẫu I-765 (Application for Employment Authorization) kèm theo $100.00 lệ phí.

+ Việc nộp đơn bảo lãnh thân nhân hoặc xin giấy chứng nhận nghề nghiệp qua điều
khoản 245(i) cũng KHÔNG cho phép bạn được tự do xuất ngoại. Có nghĩa là nếu bạn đã sống bất hợp pháp ở Hoa Kỳ từ 6 tháng cho đến 1 năm trở lên, và sau đó rời khỏi nước Mỹ bất cứ vì lý do gì, thì dù khi chiếu khán nhập cảnh hiệu lực, bạn vẫn có thể bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ từ 3 cho đến 10 năm.

Muốn biết thêm chi tiết hoặc được hướng dẫn thêm về đạo luật LIFE, xin gọi số điện thoại miễn phí của sở di trú Hoa Kỳ: 1 (800) 375-5283.

Nam Lộc (213) 251-3460

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Hôm thứ Hai (25/01/2021), thượng viện Mỹ đã phê chuẩn bà Janet Yellen là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Bộ Tài chính.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo nguy cơ "Chiến tranh Lạnh mới" nếu lãnh đạo thế giới không gác lại đối đầu khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.