Hòa Thượng Thanh Hiện Kháng Thư Đòi Quyền Hành Đạo

25/06/200100:00:00(Xem: 4108)
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - tự do - hạnh phúc

Hưng yên, ngày 21 tháng 06 năm 2001
Đơn kiến nghị

Kính gửi : Tỉnh Uỷ tỉnh Hưng Yên
- Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
- Ban giám đốc công an tỉnh Hưng Yên
- Ban tổ chức tỉnh uỷ tỉnh Hưng yên
- Ban tổ chức chính quyền tỉnh Hưng yên
- Ban dân vận tỉnh
- UBMTTQ tỉnh Hưng yên
- Huyện uỷ huyện kim động
- Uỷ ban nhân dân huyện kim động
- Uỷ ban mặt trận tổ quốc huyện kim động

Kính thưa quý các cơ quan !
Kính thưa quý vị !

Tôi Thích Thanh Hiện trụ trì chùa Phố, 43 đường Trưng trắc, phường Quang Trung, thị xã Hưng Yên xin làm đơn Kiến Nghị với quý các cơ quan một việc như sau:
Trước đây chùa thôn Phán Thuỷ xã Song Mai, huyện Kim động không có Tăng - Ni trụ trì nhân dân, tín đồ phật tử địa phương đã làm đơn đề nghị với tỉnh hội Phật Giáo (Hải Hưng cũ) xin một vị sư về giúp nhân dân thắp hương thờ Phật. Được thường trực tỉnh hội Phật giáo Hải Hưng chấp thuận và bổ nhiệm Đại đức Thích Chiếu Nhật về trụ trì từ tháng 12 năm 1996. Năm 1998 đại đức Thích Chiếu Nhật xin phép chính quyền địa phương và tỉnh hội Phật giáo Hưng yên đi miền nam để thăm Mẫu thân bệnh, thế rồi đại đức không trở về chùa nữa, từ đó trong nhân dân, tín đồ phật tử có sự mâu thuẫn bè phái vì hiểu lầm lẫn nhau, để cho sư phải ra đi.

Trong tình hình đó nhân dân, tín đồ phật tử địa phương làm đơn xin thỉnh tôi về kiêm nhiệm trụ trì để giúp đỡ nhân dân việc tín ngưỡng,và giáo hoá thực hiện chính tín bài trừ mê tín dị đoan, thực hiện các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà Nước... Tôi đã khước từ vì công việc nhiều, thế rồi nhân dân phật tử đi lại nhiều lần và lòng tha thiết thỉnh cầu, nên trước khi nhận lời tôi đề nghị với Chính quyền - Mặt trận và nhân dân là tôi chỉ kiêm nhiệm còn việc trông nom trực tiếp chùa cảnh thì tôi giao cho các đệ tử của tôi, nếu quý vị đồng ý thì tôi mới nhận lời. Việc đề nghị của tôi đã được Chính quyền và nhân dân địa phương đồng ý. (Xin gửi kèm theo đơn thỉnh sư của nhân dân).

Năm 1999 đáp ứng nguyện vọng của nhân dân tôi đã cử chú Thích Thanh Hùng thế danh: Dương Trọng Tài là đệ tử của tôi về trông nom chùa Phán Thuỷ với sự chứng kiến của các Ban ngành và nhân dân địa phương. Từ ngày về trông nom chùa Phán Thuỷ ở cùng với nhân dân địa phương Sư Bác đã hoàn thành suất sắc công việc được giao và không có điều gì để nhân dân, phật tử phàn nàn chê trách...

Đầu tháng 01 năm 2001 tôi được tin nhân dân và tín đồ phật tử thôn Phán Thuỷ cho biết là có giấy trục xuất sư bác Thích Thanh Hùng ra khỏi chùa Phán Thuỷ, tôi có điện làm việc với ông Nguyễn Tiến Ca chủ tịch UBND xã Song Mai và cũng là người trực tiếp ký giấy cho nhân dân thôn Phán Thuỷ đi thỉnh sư, (Trực tiếp là mời tôi) thì ông Nguyễn Tiến Ca cho biết là do UBND huyện Kim Động yêu cầu, tôi tìm hiểu tiếp thì được biết là ông Đoàn Văn Vang, Ban tôn giáo tỉnh chỉ đạo có văn bản đề ngày 22 tháng 11 năm 2000. (xin gửi kèm lệnh trục xuất của UBND huyện Kim Động và công văn của Ban tôn giáo tỉnh).

Chiều ngày 08 tháng 02 năm 2001 ông Thành cán bộ Công An huyện Kim Động đến chùa Phán Thuỷ ăn mặc quần áo bình thường, tự giới thiệu với nhân dân, thì mọi người mới biết ông tên là Thành,C/B Công An huyện Kim Động. ông Thành có thái độ làm việc với nhà chùa như sau: "Ông đập bàn và nói : Mày chưa đi à "...Mày không thực hiện lệnh của Uỷ Ban à "... Mày có đi không thì bảo "... không thì chúng tao phải chói mày cho nên xe....!!!" Theo lời của một người dân thôn Phán Thuỷ cho biết khi ông Thành làm việc sư bácÕ, nghe những lời cảnh cáo của ông thành Cán Bộ Công An huyện Kim Động mà dùng mình, giợn cả tóc gáy....

Kính thưa quý cơ quan !
Kính thưa chư quý vị !

Qua đây tôi xin có mấy ý kiến đề nghị lên các cấp lãnh đạo chứng minh:

1. Năm 1997 tỉnh hội Phật giáo Hưng Yên được tái lập, để giải quyết những Tăng - Ni cư trú trụ trì trái pháp luật tại địa bàn tỉnh Hưng Yên, tỉnh hội phật giáo chúng tôi từ năm 1997 đến nay đã nhiều lần có công văn đề nghị Ban tôn giáo tỉnh cũng như Ban tôn giáo các huyện thị xã trong tỉnh chỉ đạo và giúp đỡ cụ thể :
- Huyện kim động 3 trường hợp đó là thôn Phú cường xã Ngọc Thanh 1 trường hợp; Thôn Bông lai xã Hùng an 1 trường hợp; thôn Miêu Nha xã Song Mai 1 trường hợp.
- Huyện Khoái Châu 2 trường hợp; 1 ở thôn quan xuyên xã Thành Công; 2 ở thôn Đào Viên xã Dân Tiến.
- Huyện Văn Giang 3 trường hợp; 1 ở chùa Mễ sở xã Mễ Sở; 1 ở chùa Nhạn Tháp xã Mễ Sở; 1 ở chùa Xâm Khố xã Thắng Lợi
- Huyện Văm Lâm 8 trường hợp; xã Tân quang 4 trường hợp; xã Thường kiệt 1 trường hợp; xã Lạc Đạo 3 trường hợp...vv

2. Nhìn qua mấy huyện thôi đã có hàng chục Tăng - Ni không thuộc Hội Viên tỉnh hội Phật giáo Hưng Yên cũng không phải Công Dân tỉnh Hưng Yên sao họ lại đường hoàng cư trú, trụ trì và hoạt động tôn giáo thì lại không trái pháp luật """.


- Oái oăm thay, tại huyện kim động chứ chưa nói đến huyện khác đã có tới 3 trường hợp (như đã nêu ở trên) thì laị trục xuất 1 trường hợp ở chùa Miêu nha mà nhân dân đã có ý kiến thỉnh cầu Hoà thượng Thích Thanh Tứ. 1 là đệ tử của tôi ở chùa Phán thuỷ, Không thấy trục xuất 2 trường hợp kia" hay là Ban Tôn Giáo các cấp chưa biết đến", xin nêu nguyên văn một đoạn trong công văn 167 ngày 28 - 12 -2000 của ông Hoàng Sáng ký. " Thực hiện công văn số 87/CV - TG ngày 22-11-2000 của Ban tôn giáo tỉnh Hưng Yên về việc hoạt động tôn giáo trái phép. Qua khảo sát tình hình thực tế trên địa bàn huyện Kim Động..... " nếu chưa biết đến những trường hợp trái pháp luật kia, lại biết đến trường hợp ở chùa Phán Thuỷ xã Song Mai là ngươì đệ tử của tôi là hội viên tỉnh hội phật giáo Hưng Yên, thì thử hỏi rằng lãnh đạo đã sâu sát chưa" đã công bằng chưa" nếu lãnh đạo chưa sâu sát, chưa công bằng thì đề nghị quý vị lãnh đạo các cấp phải xem lại những vị cán bộ này. Nếu Ban tôn giáo tỉnh cũng như ban tôn giáo huyện biết những Tăng - Ni không thuộc hội viên của tỉnh hội cũng không phải công dân tỉnh Hưng yên mà vẫn cho cư trú, trụ trì và hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hưng yên thì xin đặt một dấu " thật to. ( Điều này nhường lại cho những bậc cao minh lãnh đạo các cấp minh xét cho !).

3. Trước đây Đảng ta chủ trương tự phê bình và phê bình, nay nghị quyết TƯ 6 lần 2 là kiểm điểm và chính đốn Đảng nhằm mục đích là sửa chữa, xây dựng cho những Đảng viên nào chưa xứng đáng là Đảng viên đứng trong hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam có như thế Đảng ta mới trong sạch và vững mạnh, nhân dân mới tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách của Đảng mới sống mãi trong lòng nhân dân.

- Cho nên ngành nào, cơ quan nào và tổ chức nào cũng có kỷ cương - pháp luật của họ, mục đích là phòng phi chỉ ác. Vậy việc kiểm điểm, kỷ kuật đối với các Tăng - Ni có khuyết điểm là việc làm thường xuyên của giáo hội, khi kiểm điểm, kỷ luật các Tăng - Ni đó biết sửa chữa, biết ăn năn hối cải giáo hội vẫn coi như những Tăng - Ni tốt. Đây là công việc nội bộ của Phật giáo tại sao Ban tôn giáo tỉnh lại đi sâu vào việc nội bộ của giáo hội là sao". Ban tôn giáo tỉnh ký quyết định đuổi Tăng - Ni trong giáo hội mà lại không bàn bạc gì với giáo hội cả. Ỏxin nhắc lại những công việc nội bộ giáo hội, giáo hội tự giải quyết khi chưa có ý kiến đề nghị với các cơ quan.

- Ở đây! chúng tôi xin đề nghị với quý cơ quan và quý vị lãnh đạo: chính sách của Đảng và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép Ban tôn giáo được quyền đuổi Tăng - Ni hay sao " nếu Ban tôn giáo được phép đuổi thì xin cho biết thuộc chính nào của Đảng và Nhà Nước" nếu không có chính sách nào cho phép Ban tôn giáo được phép đuổi Tăng - Ni thì việc làm của Ông Đoàn Văn Vang có đi ngược lại chính sách của Đảng và Nhà nước không" chúng tôi xin trích nguyên văn một đoạn trong công văn số 87 ngày 22 - 11 - 2000 của ông Đoàn Văn Vang : Ỏ Để thực hiện đúng quy định của luật pháp, cũng như Hiến chương của Giáo Hội, giữ nghiêm kỷ cương phép nước; Kính đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và UBND xã Song Mai đẩy đuổi số người hoạt động Tôn giáo trái phép khỏi địa bàn trả về quê quán./Õ

4. Bác Hồ kính yêu có 6 điều dạy cho Công An nhân dân, ( xin được phép không nhắc từng điều mà Bác Hồ đã dạy, vì tôi không phải là Công An nên tôi không thuộc hết ) nay xin nhắc lại lời của ông Thành công an huyện Kim động khi làm việc với nhà chùa (( Ông đập bàn và nói : Mày chưa đi à "...Mày không thực hiện lệnh của Uỷ Ban à "... Mày có đi không thì bảo "... không thì chúng tao phải trói mày cho lên xe....!!!)) Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã khuất rồi nên ông Thành công an huyện Kim động đã quên mất lời Bác Hồ dạy cho Công An, tôi thiết nghĩ Đảng ta ai cũng như ông Thành, Công An nhân dân ta ai cũng như ông Thành thì còn gì là Đảng nữa và còn gì là lực lượng Công an nữa, mất hết lòng tin đối với nhân dân.

5. Trong điều 11 Nghị định 26/1999/NĐ/CP ngày 19 - 4 -1999 của Chính Phủ có ghi: " Nhà Nước bảo hộ nơi thờ tự của tổ chức tôn giáo" Tại chùa Phán thuỷ xã Song Mai bị bán 160m2 đất của nhà chùa cho nhân dân xây nhà ở ngay trước cửa chùa, nhà được mua đất đó đã xây dựng những công trình phụ xuống giữa ao chùa phóng uế tất cả các thứ bẩn xuống ao làm ô nhiêm nặng nguồn nước không còn sinh hoạt được nữa và xây nhà trước cửa chùa làm mắt đi cảnh quan của di tích .

- Vậy việc bán 160m2 đất của Tôn giáo tại chùa Phán thuỷ ai có quyền bán và số tiền bán đất ấy đưa vào công quỹ nào, sử dụng nó vào việc gì "

- Chính sách của Đảng và Nhà Nước Bảo hộ những điều chính đáng của Tôn giáo nay Tăng - Ni thuộc hội viên của giáo hội bị đuổi, đất đai của nhà chùa bị bán đi cho dân ở. Đảng và Nhà Nước nghĩ sao ..."

Kính thưa quý vị lãnh đạo !

Trong tình chính trị ở Việt Nam cũng như trên thế giớ hiện nay, nhất là với vấn đề Tôn Giáo và Dân Tộc có nhiều vấn đề búc xúc mà Đảng và Nhà Nước đang cần phải giải quyết cho tốt đẹp. Thì hôm nay ! ở Hưng Yên lại có một cơ quan là Ban Tôn Giáo ký quyết định để đuổi Sư thuộc Hội viên của tỉnh hội phật giáo mà không hề bàn bạc với tỉnh hội chúng tôi. Từ đó đã làm cho giới Tăng - Ni và tín đồ Phật tử vô cùng phẫn nộ.

Vậy tôi kính mong quý các cơ quan hoan hỷ xem xét và giải quyết làm rõ sự việc cho chúng tôi.

Chúng tôi cũng xin thành thật cáo lỗi trong văn bản có điều gì sơ suất xin được các cơ quan lượng thứ.

Người Làm Đơn Ký:
Thích Thanh Hiện

Nơi nhận
- Như K/G
- Ban dân vận trung ương - Ban tôn giáo của chính phủ - TƯGHPG Việt Nam để báo cáo
- lưu

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.