Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Luật Về Người Tới 21 Tuổi Khi Duyệt Hồ Sơ Bảo Lãnh

12/04/200300:00:00(Xem: 6174)
Mục di trú và bảo lãnh hàng tuần do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách, nhằm mục đích thông báo các tin tức thi sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Mọi đóng góp ý kiến xin liên lạc 1-800-411-0495.
GIẢI THÍCH THÊM CỦA BỘ NGOẠI GIAO VỀ ĐẠO LUẬT HR-1209 (GỌI TẮT LÀ CSPA)
Sau hơn 7 tháng được ban hành tính từ ngày 6 tháng 8 năm 2002, Đạo luật HR-1209 đã có không ít những giải thích và bổ sung để đáp ứng sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên, những sự diễn dịch khác nhau đối với các từ ngữ gốc được dùng trong đạo luật đã làm cho nhiều người lầm tưởng rằng đạo luật HR-1209 có thể được áp dụng cho tất cả các trưng hợp "quá tuổi"; mà thật ra, chỉ được áp dụng cho một số trưng hợp mà thôi.
Nói một cách khái quát, đạo luật HR-1209 cho phép một số đương đơn xin cấp Chiếu khán được giữ nguyên số tuổi dựa vào ngày mà hồ sơ của họ được lập với Sở Di Trú. Điều này nghĩa rằng nếu họ trở nên 21 tuổi trước ngày được duyệt cấp Thẻ Xanh hay Chiếu khán, số tuổi của họ vẫn dược xem như dưới 21 vào thời điểm duyệt cấp Chiếu khán.
Đạo luật HR-1209 được áp dụng cho những hồ sơ nào được lập với Sở Di Trú k từ ngày 6 tháng 8 năm 2002 trở về sau. Các hồ sơ lập trước ngày này vẫn có th được cứu xét theo đạo luật HR-1209 với điều kiện việc duyệt cấp Chiếu khán cho họ chưa bị từ chối trước ngày 6 tháng 8 năm 2002 vì lý do trên 20 tuổi.
Đạo luật này không được áp dụng giống nhau cho tất cả các đương đơn. Những người con còn độc thân của công dân Hoa Kỳ được hưởng ưu tiên hơn. Những trường hợp khác cần phải hội đủ thêm một số điều lệ mà đôi khi rất phức tạp.
Muốn biết chắÉc chắn người thân của mình có được hưởng quyền lợi của đạo luật HR-1209 hay không, phải thận trọng xem xét lại các vấn đề về tuổi tác, hồ sơ thuộc diện nào, ngày ưu tiên và ngày đáo hạn của hồ sơ. Sau đây là một số hướng dẫn tổng quát:
Trường hợp 1: Con còn độc thân của công dân Hoa Kỳ (thuộc diện IR2, sau trở thành diện F1) Tuổi của người con được giữ nguyên tính vào ngày lập hồ sơ.
Trường hợp 2: Con còn độc thân của Thường trú nhân (thuộc diện F2A)
Tuổi của người con được giữ nguyên tính vào ngày Cha Mẹ được nhập quốc tịch Hoa Kỳ. (Lúc này, người con đã được chuyển sang diện IR2 hoặc F1).
Trường hợp 3: Con đã ly hôn của công dân Hoa Kỳ (thuộc diện F3, sau khi ly hôn chuyển sang diện IR2 hoặc F1).
Tuổi của người con được giữ nguyên tính vào ngày ly hôn.
Trường hợp 4 bao gồm các diện sau: con của Thường trú nhân trở nên 21 tuổi sau ngày hồ sơ được lập (thuộc diện F2A sau chuyển thành F2B); cháu của công dân Hoa Kỳ (gồm cháu Nội/Ngoại tức diện F3-3 và cháu đi theo cha mẹ, gọi người bảo lãnh là cô chú, cậu dì,.. tức diện F4-3)
Đối với các diện thuộc trường hợp 4 kể trên, số tuổi của người con hay cháu được tính như sau: Lấy số tuổi vào ngày đáo hạn duyệt cấp chiếu khán trừ đi khoảng thi gian tính từ ngày được cấp Biên nhận (Receipt Notice) đến ngày được cấp thư Chấp thuận (Approval Notice).
Nhiều luật sư chuyên về di trú thoạt đầu cho rằng đạo luật HR-1209 cho phép đương đơn khấu trừ khoảng thời gian từ ngày lập hồ sơ đến ngày đáo hạn duyệt cấp chiếu khán. Nhưng theo thông báo mới đây của Bộ Ngoại giao, tuổi của đứa trẻ chỉ được trừ đi khoảng thời gian chờ đợi trong quá trình duyệt xét ở Sở Di Trú mà thôi.
Ví dụ 1: Dành cho diện F2-B (sau chuyển thành F2-A)
a/ Người con được sanh vào tháng 4 năm 1982.
b/ Cha Mẹ là thường trú nhân nộp hồ sơ bảo lãnh cho người con này vào tháng 5 năm 1991 và đến tháng 3 năm 1992 thì nhận được thư Chấp thuận. Nghĩa là khoảng thi gian ch đợi từ lúc nộp hồ sơ cho đến khi nhận được Chấp thuận là 10 tháng.

c/ Thời gian đáo hạn để được duyệt cấp chiếu khán của hồ sơ là vào tháng 5 năm 2003.
Số tuổi của người con lúc hồ sơ đáo hạn là: lấy c/ trừ a/ = 21 tuổi 1 tháng
Trừ thêm 10 tháng (phần b) thì tuổi của người con còn lại là 20 tuổi 3 tháng.
Ví dụ 2: Dành cho diện F4-3
a/ Người cháu được sanh vào tháng 1 năm 1981.
b/ Hồ sơ của Cha Mẹ cháu được lập vào tháng 2 năm 1998 và nhận được thư_ chấp thuận vào tháng 7 năm 1999. Như vậy, khoảng thi gian hồ sơ chờ đợi duyệt xét ở Sở Di Trú là 1 năm 5 tháng.
c/ Thời gian đáo hạn để duyệt cấp Chiếu khán của hồ sơ là vào tháng 4 năm 2003.
Số tuổi người cháu lúc hồ sơ của Cha Mẹ được đáo hạn là: lấy c/ trừ a/ = 21 tuổi 3 tháng. Trừ thêm 1 năm 3 tháng (phần b) thì tuổi của người cháu được tính là 19 tuổi 10 tháng.
Công thức tính tuổi trên đây sẽ được gởi đến Tổng Lãnh sự cho việc duyệt xét những hồ sơ nào được hưởng quyền lợi của đạo luật HR-1209.
Xin lưu ý:
Theo luật Patriot Act, tất cả những người con có hồ sơ được lập trước ngày 11 tháng 9 năm 2001 đều được quyền hưởng thêm 45 ngày sau khi trở nên 21 tuổi. Điều này nghĩa là họ vẫn có cơ hội đươc cấp Chiếu khán hoặc xin Thẻ xanh trong vòng 45 ngày sau sinh nhật lần thứ 21.
Đạo luật HR-1209 không áp dụng cho các hồ sơ xin V Visa hay K3/4 Visa.
Phần Giải đáp Thắc Mắc:
Câu hỏi 1: Xin cho biết những diện nào được hưởng quyền lợi nhiều nhất cũng như những trưng hợp nào hưởng quyền lợi ít nhất dưa theo đạo luật HR-1209"
Đáp 1: Đạo luật HR-1209 chủ yếu ưu tiên cho những người con của công dân Hoa Kỳ mà trở nên 21 tuổi trong quá trình ch đợi duyệt cấp Chiếu khán. Những người con này sẽ không bao gi bị liệt kê vào trưng hợp "quá tuổi".
Tuy nhiên, đạo luật mới này lại không đem đến nhiều quyền lợi cho những người con của Thưng trú nhân hay những người cháu của công dân Hoa Kỳ đi theo Cha Mẹ (bao gồm cháu Nội/Ngoại và cháu gọi người bảo lãnh là cô chú, cậu dì). Thông thưng, đối với các trưng hợp này, tuổi của họ vẫn khó có th dưới 21 đ được hợp lệ duyệt cấp Chiếu khán cho dù số tuổi của họ đã được trừ bớt đi khoảng thi gian duyệt xét của Sở Di Trú.
Câu hỏi 2: Tôi có lập hồ sơ bảo lãnh cho một người anh. Sau khi áp dụng công thức của đạo luật HR-1209 thì số tuổi của người con trai lớn nhất của anh tôi là 21 tuổi 3 tháng. Nhưng cách đây 2 năm, ngày đáo hạn duyệt cấp Chiếu khán cho diện này đã bị đình trệ 3 tháng. Xin hỏi: tuổi của người con có th được trừ thêm khoảng thi gian bị đình trệ này hay không"
Đáp 2: Rất tiếc là không, thưa bạn. Nếu ngày đáo hạn duyệt cấp Chiếu khán có bị trì hoãn vì lý do nào đó hay đôi khi các Chiếu khán cho những đương đơn theo diện này không có sẵn, thì vẫn không hề có sự thay đổi nào cho công thức tính tuổi này. Cho dù nếu chỉ quá một ngày so với độ tuổi qui định, người con này vẫn không được hợp lệ cho việc duyệt xét.
Câu hỏi 3: Luật Patriot Act được áp dụng như thế nào đối với những trưng hợp "quá tuổi""
Đáp 3: Những người con bị quá tuổi sau ngày 11 tháng 9 năm 2001 sẽ được quyền gia hạn thêm 45 ngày. Nếu như hồ sơ của họ được hoàn tất trong vòng 45 ngày này, thì họ vẫn được cấp Chiếu khán đến Mỹ một cách hợp lệ.
Quý độc giả quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7PM và sáng Chủ Nhật từ 11:30AM, trên các làn sóng 1110AM, 1430AM, 1500AM, và 106.3FM. Hoặc quý vị liên lạc với một trong những văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888, Oakland-San Francisco: (510) 533-8228, Sacramento (916) 393-3388 hay qua Email: info@rmiodp.com

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.