Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Tự Do Từ ‘cái Đĩa’ Xuống ‘cái Ly’

28/03/200300:00:00(Xem: 3760)
TGM Phạm Minh Mẫn :"Ở Việt Nam không có quyền tự do mà có phép tự do."
Hoa Thịnh Đốn.- "Ở Việt Nam, các quyền tự do cơ bản của công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền được thông tin được quy định trong Hiến pháp và được bảo đảm trên thực tế." (Bộ Ngoại giao Việt Nam 12-3-2003)
"Các giáo hội và các tổ chức tôn giáo nào có đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc, có tôn chỉ, mục đích, điều lệ phù hợp với luật pháp Nhà nước, có tổ chức phù hợp và bộ máy nhân sự đảm bảo tốt về cả hai mặt đạo, đời thì sẽ được Nhà nước xem xét trong từng trường hợp cụ thể để cho phép hoạt động." (Nghị quyết 24 năm 1990 của Bộ Chính trị đảng CSVN)
Đó là lập trường căn bản trong lời nói của đảng Cộng sản Việt Nam về các quyền tự do ngôn luận và tự do tôn giáo. Nhưng trong thực tế thì những thứ quyền này đã được đảng sử dụng như một "đặc quyền", "đặc lợi" dành cho riêng đảng viên và những người phục tùng theo Nhà nước để làm công tác kiểm soát tư tưởng nhân dân.
Về báo chí Nhà nước khoe hiện ở Việt Nam có "486 cơ quan báo chí với hơn 600 ấn phẩm. Hằng năm có trên 550 triệu bản báo được xuất bản. Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam đã nâng cao công suất, tăng thời lượng phát sóng, mở rộng diện phủ sóng rộng khắp trong cả nước, tới các khu vực nông thộn, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Hơn 80% số hộ nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam và 70% số hộ xem được chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam.." (Phan Thúy Thanh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao CSVN, 12-3-2003).
Cái thiếu trong ngôn ngữ hồ hởi của Thanh là đã không dám nói tất cả báo chí và hai đài Phát thanh và Truyền hình là tài sản riêng của Nhà nước. Và những người phục vụ tại các đơn vị này là cán bộ và đảng viên CSVN. Tuyệt nhiên không một người dân nào có quyền ra báo hay làm chủ bất cứ hình thức thông tin nào.
Vì vậy mà ngay ngày hôm sau (13-3), Bác sỹ Nguyễn Đan Quế -Nhà tranh đấu Dân chủ và Nhân quyền ở Sài Gòn - đã đại diện Cao trào Nhân bản, một tổ chức đấu tranh đòi đảng CSVN chấm dứt độc tài đảng trị và dân chủ hóa Việt Nam, đưa ra lời tuyên bố:
"Nhân dân Việt Nam, nhất là giới trẻ chiếm trên 60% dân số và đặc biệt là những người làm báo, những văn nghệ sĩ, sinh viên, trí thức...cương quyết: Bác bỏ hoàn toàn luận điệu tuyên truyền xảo trá trắng trợn của phát ngôn viên bộ ngoại giao Hà Nội ngày 12-3-2003 nói ở Việt Nam có tự do báo chí bằng cách đưa ra con số 486 tờ báo, 80% số hộ (gia đình) được nghe phát thanh và 70% được xem truyền hình. Chúng tôi mạnh mẽ tố cáo trước dư luận trong và ngoài nước tất cả chỉ là công cụ tuyên truyền cho quan diễm sai, lỗi thời của đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện ở Việt Nam không có báo chí tư nhân độc lập với chính quyền dù chỉ là một tờ."
Bốn ngày sau đó (17-3-2003), Công an Sài Gòn bắt Bác sỹ Quế với lời buộc "đang chuyển tài liệu có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam cho một tổ chức có tên "Cao trào nhân bản" có trụ sở ở Mỹ."
Theo bản tin của Thông tấn xã Việt Nam ngày 21-3-2003 thì Bác sỹ Quế bị cáo "vi phạm vào Điều 80 Bộ Hình sự nước Cộng hòa XHCN Việt Nam." Và "Cơ quan điều tra Công an TP. HCM đã khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Đan Quế để tiến hành điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật."
Đây là một bằng chứng không có quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam. Hà Nội đã chà đạp lên điều 69 của Hiến pháp năm 1992, theo đó :"Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật."
Sự nguy hiểm của điều 69 là cái đuôi "theo quy định của pháp luật". Nó cho phép đảng CSVN dùng luật tự biên, tự chế để độc quyền thông tin, để bảo vệ quyền lợi dù có làm mất tính pháp lý tối cao của Hiến pháp. Sự có mặt của Hiến pháp trong chế độ hiện nay ở Việt Nam, vì vậy chỉ còn là tấm bình phong che mặt độc tài.
Bằng chứng là người làm báo không được tự do viết như con mắt họ thấy. Đội ngũ này buộc phải trung thành với Đảng, không được viết ra những gì Đảng chưa cho phép và phải tuyên truyền, vận động nhân dân thi hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
TÔN GIÁO
Đến Tôn giáo cũng thế. Đảng và Nhà nước CSVN tiếp tục có những vi phạm điều 70 của Hiến pháp, theo đó "Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng chín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước."
Một lần nữa Nhà nước Hà Nội đã dùng cụm từ "pháp luật và chính sách của Nhà nước" thòng phía sau để ngồi chồm hổm lên Hiến pháp và dùng nó làm phương tiện siết cổ những người hành đạo và theo đạo.
Để tăng cường kiểm soát, Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN khóa IX họp kỳ 7 đã công bố Nghị quyết "Về công tác tôn giáo" đã xác định quyền giám sát của Nhà nước:"Các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật..." Và rằng :"Các tổ chức tôn giáo được Nhà nước thừa nhận được hoạt động theo pháp luật và được pháp luật bảo hộ, được hoạt động tôn giáo, mở trường đào tạo chức sắc, nhà tu hành, xuất bản kinh sách và gìn giữ, sửa chữa, xây dựng cơ sở thờ tự tôn giáo của mình theo đúng quy định của pháp luật.."
Như vậy là những tôn giáo nào không được Nhà nước cho phép hoạt động đều nằm ngoài luật pháp thì bị cấm đoán, các chức sắc bị khủng bố, bị bỏ tù chỉ vì không chịu đặt mình dưới sự chỉ huy của đảng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (Ấn Quang), Phật giáo Hòa Hảo (Cụ Lê Quang Liêm), Tin lành và Công giáo ở Thượng du miền Bắc và Cao nguyên miền Nam.
Nghị quyết còn:" Nghiêm cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối xâm phạm an ninh quốc gia....Việc theo đạo, truyền đạo cũng như mọi hoạt động tôn giáo khác đều phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, không được lợi dụng tôn giáo tuyên truyền tà đạo, hoạt động mê tín dị đoan, không được ép buộc người dân theo đạo. Nghiêm cấm các tổ chức truyền đạo, người truyền đạo và các cách thức truyền đạo trái phép, vi phạm các quy định của Hiến pháp và pháp luật."
Và để đạt được chủ trương này, đảng CSVN đặt ưu tiên đào tạo đội ngũ cán bộ để chuyên "làm công tác tôn giáo" từ Trung ương xuống địa phương và xuyên suốt các ngành, các cấp.
Nghị quyết viết:" Làm tốt công tác tôn giáo là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tôn giáo có trách nhiệm trực tiếp, cần được củng cố và kiện toàn. Công tác quản lý nhà nước đối với các tôn giáo và đấu tranh chống lợi dụng tôn giáo để chống đối chế độ chỉ thành công nếu làm tốt công tác vận động quần chúng."

Đội ngũ cán bộ "làm công tác tôn giáo" phải phối hợp :"Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống "tốt trời đẹp đạo" trong quần chúng tín đồ, chức sắc, nhà tu hành ở cơ sở...Phát huy tinh thần yêu nước của đồng bào có đạo, tự giác và phối hợp đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để phá hoại đoàn kết dân tộc, chống đối chế độ."
"Hướng dẫn các tôn giáo thực hiện quan hệ đối ngoại phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước; đấu tranh làm thất bại những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch bên ngoài đối với tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo ở nước ta..."
LÊ QUANG VỊNH
Điều được gọi là "các thế lực thù địch bên ngoài" đã được Lê Quang Vịnh, Trưởng Ban Tôn giáo Nhà nước nói với báo Nhân Dân ngày 14-2-2003:"...Tình hình tôn giáo ở Việt Nam có những diễn biến phức tạp, chứa đựng những nguy cơ gây mất ổn định. Điều này biểu hiện: Một là các thế lực thù địch đưa người từ nước ngoài vào nước ta hoạt động với danh nghĩa tôn giáo, nhưng thực chất là hoạt động chính trị, phá hoại và có cả mưu đồ khủng bố. Có phần tử xấu khi bị ta phát hiện trục xuất thì lu loa rằng chúng ta "đàn áp tôn giáo". Hai là chúng tìm cách gây các địa điểm nóng, có nhiều hiện tượng tranh chấp đất đai lẽ ra giải quyết rất đơn giản thì lại dâng lên thành sự việc lớn. Thủ đoạn thứ ba là xúi giục tín đồ thoát ra khỏi sự quản lý của Nhà nước về tôn giáo...."
Những điều ám chỉ của Vịnh đang xẩy ra trên Thượng du miền Bắc và Cao nguyên miền Nam, nơi các tín đồ theo đạo Thiên chúa và Tin lành đang bị đàn áp, bao vây, chạy trốn vì không chịu bỏ đạo.
Điển hình như nhiều người của hai sắc dân Hmong và Tài ở hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai, theo báo cáo của Human Rights Watch năm nay (2003), đã bị đánh đập, bắt giam và ép buộc phai bỏ đạo, hoặc ngăn cấm các cuộc tụ tập cầu nguyện. Các cuộc đàn áp gia tăng từ tháng 2/2002 tại quận Mường Lay, tỉnh Lai Châu nơi có một số nhà nguyện bị phá hủy.
Giáo hội Tin lành miền Bắc, được Nhà nước cho phép hoạt động từ tháng 10-2002, nhìn nhận hàng trăm nhà nguyện của người Hmong bị khủng bố bằng nhiều hình thức.
Đồng bào Thượng theo đạo Thiên chúa và Tin lành ở Cao Nguyên miền Nam, đặc biệt tại hai tỉnh Ban Mê Thuột và Gia Lai, cũng tiếp tục bị đàn áp. Nhiều nhà nguyện đã bị phá bỏ, bắt dẹp bàn thờ, đốt sách kinh và các thầy giảng đạo hay trông coi giáo đường bị bắt đi mất tích. Đất đai mà Vịnh nói là bị tranh chấp thực ra chỉ xẩy ra sau khi cán bộ Nhà nước đến chiếm lĩnh làm của riêng ở nhiều vùng đất trù phú tại hai tỉnh này. Nhiều nhà thờ đã bị biến thành tài sản của Nhà nước.
Từ tháng 6-2002, Hà Nội đã đem khoảng 1,000 bộ đội và công an tăng cường đến Cao Nguyên để chống lại theo điều được gọi là "những phần tử xấu lợi dụng tôn giáo để gây chia rẽ đoàn kết quốc gia."
TGM PHẠM MINH MẪN
Nhưng hình ảnh tốt đẹp về "tự do tôn giáo" của Nhà nước Việt Nam đã bị nhân chứng Đức Tổng Giám mục Phạm Minh Mẫn của Giáo phận Sài Gòn xóa tan mau chóng trong cuộc phỏng vấn của Linh Mục Trần Công Nghị, Giám đốc Vietcatholic Network, ngày 21-3 vừa qua.
L.M. Nghị hỏi:"...Bây giờ chúng con muốn hỏi một câu, xin Đức Tổng Giám Mục cho biết nhận định thế nào về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam hôm nay, và theo Đức Tổng thì đã có những bước tiến hay những cải cách gì không ""
TGM Mẫn:" Có nhiều người trong nước và ngoài nước đến hỏi là Việt Nam không có tự do thì tôi nghĩ làm sao. Tôi trả lời cho những người đó và những người trong chính quyền như thế này: Ở Việt Nam trong Hiến Pháp thì có quyền tự do, trong thực tế thì không có "quyền tự do" nhưng có "phép tự do" và một điều khác nữa là cái tự do mà người ta được phép thì trong thực tế là như thế này là người dân, cả bản thân tôi,tôi ước muốn tự do mà tự do tôi mong đợi nó lớn bằng "cái bàn". Nhưng mà ở thành phố thì cái "phép tự do" nó lớn bằng "cái đĩa". Rồi những nơi khác mà tôi được nghe nói thì nó chỉ bằng "cái ly, cái tách" thôi. Đại khái là như vậy."
Về vấn đề làm sao để giúp người Công giáo ở Giáo phận Sài Gòn giữ vững được đức tin trong hoàn cảnh hiện nay, TGM Mẫn nói:"Tôi thấy là đức tin của người Công giáo ở thành phố Sài Gòn thường có mang hai nét hay hai cái đặc tính này: Thứ nhất là rất kiên trì, cái thứ hai là có sự đoàn kết. Đức tin của họ như một cái ngọn đèn cần được thắp sáng luôn, vì lẽ là cái ngọn đèn đó có thể cạn hết dầu, có thể bị chính bản thân mình hay người khác lấy cái thúng úp nó lại, có thể bị những cơn lốc dập tắt....Đời sống đức tin, nó cũng rất phức tạp, nó đứng trước rất nhiều thử thách có khi là những đe dọa nữa..."
Ngày 22-2-2003, trong thư gửi cho Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc của đảng CSVN tại Sài Gòn, TMG Mẫn viết:"Tôi nghĩ rằng tổ chức Ủy Ban Mặt trận các cấp, các nơi, cần vận động và tạo điều kiện cho Nhà nước cùng nhân dân giải quyết căn gốc của cái nghèo trên đất nước Việt Nam ngày nay. Tôi muốn nói đến cái nghèo toàn diện, nghèo vật chất, nghèo phương tiện phát triển, nghèo nhân cách, nghèo nhân phẩm, nghèo niềm tin, nghèo quyền làm người sống "độc lập, tự do, hạnh phúc."
Và trong cuộc phỏng vấn của L.M. Nghị, TGM Mẫn đã đưa ra bằng chứng về một "cái nghèo" nguy hiểm trong giới học sinh, sinh viên ngày nay. Ngài nói:"Tôi thấy qua xã hội, báo chí có nhiều thông tin, thì thấy một tình cảnh nhất là các bạn trẻ lớn lên trong một chiều hướng mà tôi thấy là cần phải ý thức điều chỉnh lại. Thí dụ cách đây vài tháng tôi đọc tờ báo, trong đó có một nhóm điều tra xã hội về học sinh cấp I, trường tiểu học, trung học và đại học. Theo kết quả điều tra thì cho tôi thấy một con số mà tôi hết sức quan tâm : Ở cấp I học sinh gian lận chừng 30 - 40%, lên tới Trung học thì tỉ số tăng lên 40 - 50%, lên đại học nó còn tăng lên hơn nữa. Như thế là lãnh vực giáo dục cho các bạn trẻ lớn lên mỗi ngày có tính gian lận, gian dối hơn, thì tôi không hiểu rằng tương lai của xã hội sẽ đi về đâu. "
"Tôi có mang chuyện này ra để hỏi một nhóm giáo viên để trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghề nghiệp cũng như về đời sống đức tin trong môi trường của họ. Tôi đã hỏi những con số mà bài báo đã đưa ra như vậy có đúng không, thì có một người đã đứng ra trả lời trước mặt mọi người rằng con số còn hơn thế nữa. Như thế thì tình trạng con người lớn lên nó sẽ ra cái con người nào ""
Đấy là hình ảnh của tuổi trẻ Việt Nam, dường cột tương lai của đất nước, trong chế độ Nhà nước Xã hội chủ nghĩa hiện nay. Liệu có cần phải có thêm bằng chứng nào nữa, ngoài nhận xét và bằng chứng của TMG Phạm Minh Mẫn, mới nói hết được những thảm họa đang phủ lên đất nước và dân tộc "
Và đảng CSVN có nhìn thấy như thế không hay họ đã ngủ quên trong vũng bùn chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tướng Hồ Chí Minh" -/-
Phạm Trần (3-03)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,
Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân "vượt lên trên thù hận đảng phái", ca ngợi thành tựu dưới thời ông, chúc chính quyền mới may mắn trong thông điệp tạm biệt
Hôm thứ Hai (18/01/2021), một ủy ban độc lập về chuẩn bị và ứng phó đại dịch, do cựu thủ tướng New Zealand Helen Clark và cựu tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf dẫn đầu, đã công bố đánh giá về sự khởi đầu khủng hoảng ở Trung Quốc
Hôm thứ Hai (18/01/2021), ông Trump đã duyệt gỡ bỏ lệnh cấm đi lại từ Anh, Châu Âu và Brazil vào Mỹ, quyết định dự kiến có hiệu lực từ ngày 26/01/2021.
Các đồng minh và cộng sự thân thiết của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc đã thu hàng chục nghìn USD từ những người xin ông ân xá.