Hôm nay,  

Vấn Đề Thường Trú Nhân Đi Về Vn Hoặc Ra Nước Ngoài

05/10/200200:00:00(Xem: 7309)
Mục di trú và bảo lãnh hàng tuần do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Mọi đóng góp ý kiến xin liên lạc 1-800-411-0495
VẤN ĐỀ THƯỜNG TRÚ NHÂN ĐI VỀ VIỆT NAM HOẶC ĐI RA NƯỚC NGOÀI
Trước khi rời khỏi Hoa Kỳ để về Việt Nam hoặc đi đến một nước khác, vì lý do cần thiết nào đó, một thường trú nhân cần phải quyết định xem mình có cần phải xin giấy phép tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ hay không. Có nhiều loại giấy phép tái nhập cảnh cấp cho những người ngoại quốc (tức chưa có nhập tịch ) gồm cả những người không thường trú và những người đã có quy chế thường trú, để họ có thể trở lại Hoa Kỳ sau thời gian lưu trú ở ngoại quốc.
Thông thường có 3 loại giấy phép tái nhập cảnh sau đây được cấp tùy theo trường hợp cá nhân của người xin :
1- Giấy Re-entry permit ( giấy phép tái nhập cảnh, thường dành cho thường trú nhân, tức người đã có thẻ xanh ),
2- Giấy Advance parole ( giấy hứa cho tái nhập có điều kiện, thường dành cho những người chưa có thẻ xanh ),
3- Giấy Refugee travel document ( giấy phép cho đi ra nước ngoài, cấp cho những người tỵ nạn chưa có thẻ xanh ).
NÊN CẨN THẬN TRONG TÌNH HÌNH HIỆN TẠI:
Do một số thay đổi về thủ tục và luật lệ di trú trong thời gian gần đây, việc đi ra nước ngoài có thể đưa đến những hậu quả nghiêm trọng đối với những người chưa nhập tịch Hoa Kỳ, nhất là những người thuộc các trường hợp sau đây:
Những người đang tiến hành thủ tục điều chỉnh quy chế, để trở thành thường trú nhân ( adjustment of status ),
Những người đang xin gia hạn lưu trú ( extending nonimmigrant stay ),
Những người đang xin chuyển đổi quy chế phi di dân ( changing nonimmigrant status ).
Những người trong các trường hợp nói trên, khi đi ra nước ngoài và trở lại Hoa Kỳ, có thể hoặc bị khước từ không cho tái nhập cảnh, hoặc hồ sơ xin điều chỉnh, xin gia hạn, xin chuyển quy chế bị bác, hoặc bị cả hai.
Do đó trước khi rời khỏi Hoa Kỳ, điều quan trọng là nên xin cấp những giấy phép tái nhập nào thích hợp cho trường hợp của mình.
NÊN NHỚ LÀ VIỆC TÁI NHẬP VÀO HOA KỲ KHÔNG BẢO ĐẢM
Trong tất cả mọi trường hợp đều phải qua sự kiểm xét của thanh tra di trú lúc đương sự đến cửa khẩu nhập cảnh ( phi cảng hoặc hải cảng ). Thanh tra di trú có toàn quyền quyết định cho nhập hay không.
Trường hợp lưu trú bất hợp pháp.
Đây là trường hợp những người thuộc diện không di dân ( nonimmigrant ) đến Hoa Kỳ một cách hợp pháp, như du lịch, du học, tham quan, vân.. vân.. nhưng đã ở lại Hoa Kỳ sau khi thời gian lưu trú đã hết hạn. Trong số này cũng kể luôn những người diện vị hôn thê, nhưng sau khi đến Hoa Kỳ không kết hôn với người bảo lãnh mình và cũng không trở về Việt Nam. Những người này dù có giấy hứa cho tái nhập ( Advance parole ), khi trở lại Hoa Kỳ cũng không được cho vào, vì đương sự đã vi phạm luật di trú và bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong thời hạn 3 năm hoặc 10 năm tùy theo thời gian lưu trú bất hợp pháp là dưới một năm hay trên một năm.
Re-entry Permit ( giấy phép tái nhập cảnh ):
Những thường trú nhân, tức những người đã có thẻ xanh, nếu đi ra nước ngoài quá 1 năm, cần phải xin Re-entry permit trước khi đi. Giấy Re-entry thường có giá trị trong 2 năm kể từ ngày cấp phát.
Những người có thẻ xanh tạm, hoặc thẻ xanh có điều kiện ( Conditional residents ):
Những người có thẻ xanh tạm ( Conditional residents ) rời khỏi Hoa Kỳ trên một năm cần phải xin giấy Re-entry permit trước khi đi. Re-entry permit cho diện này cũng có giá trị trong hai năm kể từ ngày cấp.
Tuy nhiên, người diện thẻ xanh tạm phải cẩn thận về ngày hết hạn, vì mặc dù Re-entry permit có hiệu lực trong 2 năm, nhưng nếu ngày ấn định phải đổi thẻ xanh thực thụ ( Conditional removal ) đến sớm hơn thì giá trị của Re-entry permit cũng hết hạn vào ngày đó chớ không phải đúng 2 năm như đã ghi trong Re-entry permit.
Advance parole ( giấy hứa cho tái nhập ):

Những người chưa có thẻ xanh, hoặc đang tiến hành thủ tục xin thẻ xanh, cần phải xin giấy hứa cho tái nhập (Advance parole ) trước khi đi ra nước ngoài. Những người có hồ sơ xin điều chỉnh quy chế di trú ( adjustment of status ) đang chờ giải quyết, nếu đi ra ngoài mà không có xin giấy Advance parole thì hồ sơ xin điều chỉnh quy chế có thể bị ủy bỏ.
Những người thuộc diện sau đây không thể xin cấp Advance parole:
Những người nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ,
Những đến Hoa Kỳ theo chương trình trao đổi tập huấn với điều kiện có thời hạn cư trú nước ngoài.
Xin lưu ý là Giấy Advance parole không bảo đảm đương nhiên được cho tái nhập cảnh Hoa Kỳ. Khi trở lại Hoa Kỳ, đương sự sẽ được thanh tra di trú kiểm xét ở phi cảng để quyết định việc cho tái nhập cảnh.
Giấy phép cho người tỵ nạn đi ra nước ngoài ( Refugee Travel Document ):
Những người thuộc diện tỵ nạn ( refugee or assylee ) nhưng chưa có thẻ xanh, cần phải xin giấy phép đi ra nước ngoài ( Refugee Travel Document )
trước khi rời khỏi Hoa Kỳ để có thể về trở lại theo diện tỵ nạn.
TIN TỨC QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI HÀNH KHÁCH VỀ VIỆT NAM:
Theo thông báo của Hảng Hàng Không China Airlines gởi cho các đại lý bán vé máy bay thì chính phủ Việt Nam đã thay đổi thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam đối với các hành khác như sau:
Tất cả hành khách muốn vào Việt Nam, phải có đủ các giấy tờ sau đây, không có trường hợp ngoại lệ :
1- Sổ hộ chiếu còn hiệu lực ( Valid passport ),
2- Chiếu khán nhập cảnh Việt Nam còn hiệu lực (Valid Vietnam visa ),
3- Thẻ xanh (Green card),
4- Giấy phép cho tái nhập cảnh Hoa Kỳ ( US Re-entry permit )
Các tài liệu sau đây không được chấp nhận:
1- Con dấu I-551 đóng trên tài liệu nhập cảnh vào Hoa Kỳ hoặc trên Sổ Hộ Chiếu Việt Nam đã hết hạn;
2- Giấy hứa cho tái nhập, hoặc giấy phép đi ra nước ngoài, hoặc có đơn xin nhập cảnh, hoặc tài liệu tương tự.
Ghi chú: Con dấu I-551 là con dấu của Sở Di Trú chấp thuận cho nhập cảnh theo diện di dân, thường được thanh tra di trú đóng trên giấy I-94 hoặc trên Sổ Hộ chiếu.
Sự thay đổi thủ tục này được áp dụng ngay tức thời.
Nếu tin tức trên đây được chính phủ Việt Nam xác nhận thì kể từ nay những người Việt Nam chưa có thẻ xanh, thí dụ như diện PI P chẳng hạn, sẽ không có hy vọng về Việt Nam khi gặp trường hợp khẩn thiết như cưới hỏi, ma chay hoặc thân quyến bệnh nặng, mặc dù họ được Sở Di Trú Hoa Kỳ cấp giấy Advance Parole hoặc Refugee Travel Document.
Phần Giải Đáp Thắc Mắc:
Câu hỏi 1) Xin cho biết thường trú nhân muốn về thăm thân nhân một thời gian ngắn có cần xin giấy re-entry permit hay không"
Đáp: Thông thường là không cần thiết, tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco cũng xác nhận như thế, nhưng theo thông báo của hảng hàng không China Airlines, và nếu được chính phủ Việt Nam xác nhận, thì có thể đây là một điều lệ mới từ phía chính phủ Việt Nam
Câu hỏi 2) Thẻ xanh của tôi sẽ hết hạn vào tháng 12-2002 nhưng giấy re-entry permit của tôi có giá trị đến tháng 10-2003, tôi muốn đi Việt Nam ăn Tết vài tuần vào tháng 1-2003 được không"
Đáp: Mặc dầu bạn có giấy re-entry permit hiệu lực đến tháng 10-2003, nhưng thẻ xanh sẽ hết hạn vào tháng 12-2002, do đó bạn không nên đi nếu không có sự gia hạn thẻ xanh cuả sở di trú.
Câu hỏi 3) Tôi đến Mỹ theo diện PIP và có giấy hứa tái nhập (advance parole) do sở di trú cấp. Nhưng nhân viên hảng hàng không từ chối không cho tôi lên máy bay, xin cho biết tôi phải làm sao"
Đáp: Vì bạn không đủ điều kiện xin giấy re-entry permit cho đến khi trở thành thường trú nhân, có lẻ bạn nên xin một hộ chiếu (passport) Việt Nam trước khi đến phi trường lần thứ hai.
Quý độc giả quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh của chúng tôi vào mỗi chiều thứ Ba từ 6:00PM, tối thứ Tư từ 7PM và sáng Chủ Nhật từ 11:30AM, trên các làn sóng 1110AM, 1430AM, 1500AM, và 106.3FM. Hoặc quý vị liên lạc với một trong những văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933 , San Jose (408) 294-3888, Oakland-San Francisco: (510) 533-8228, Sacramento (916) 393-3388 hay qua Email: info@rmiodp.com

Ý kiến bạn đọc
15/04/201500:02:46
Khách
Xin cho hỏi, tôi theo diện refugee đã có thẻ xanh, vậy khi tôi rời Mỹ có cần đăng ký refugee travel document không? Có nhiều thông tin trái chiều nên tôi không biết phải làm thế nào, mong nhận được giải đáp sớm nhất có thể, xin cám ơn.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.