Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

1 Trưởng Lão Thư Tâm Huyết: Tự Thiêu Đòi Tự Do Tôn Giáo

06/11/199900:00:00(Xem: 5462)
THÁNH ĐỊA HÒA HẢO (VB) — Một lá thư thống thiết từ quê nhà vừa được ông Nguyễn Văn Cội phổ biến từ Văn Phòng PGHH Khối Tín Đồ Thuần Túy tại Maryland, do cụ Hà Hải ký tên, cho biết đây là lời cuối trước khi tự thiêu đòi quyền hành đạo cho PGHH. Nguyên văn thư như sau.

Thư Tâm Huyết
Kính gởi: Toàn Thể Đồng Đạo PGHH Ở Quê Nhà và Ở Hải Ngoại

Kính thưa chư đồng đạo thân mến,
Tiếng kêu của con chim gần chết nghe vô cùng thống thiết. Lời nói của người sắp lia bỏ cõi đời xét ra cũng thảm thương và đáng quan tâm.
Tôi là Hà Hải vốn sinh trưởng nơi thú quê sằn dã, nhưng nhờ có tiền duyên nên mới được trở thành tín độ PGHH và môn đệ của Đức Huỳnh Giáo Chủ.
Ngót 40 năm đem tấm thân quê đốt theo đuổi con đường Học Phật Tu Nhân, gội nhuần ân đức Tổ Thầy tôi đã thấu hiểu được cái “Lý Sống” vì Đạo.
Hai mươi lăm năm trôi qua (1975-1999) tôi phải vào tù ra khám và đến bây giờ còn đang bị quản chế tại gia cùng vì theo đuổi cái “Lý Sống” đó. Bức Tuyệt Mạng Thư của tôi đã phổ biến tất một số chư đồng đạo dã được đọc, nay tôi xin có mấy lời tâm huyết này, những lời trăn trối cuối cùng xin lưu lại cho 5 triệu đồng đạo suy gầm.

I. Trách Nhiệm Của Người Tín Đồ Đối Với Đạo:
Dầu ai có bền gan sắt đá,
Cũng động lòng trước cảnh ngửa nghiêng.
Đạo diệu mầu gặp lúc truân chuyên,
Phận môn đệ phải lo vun quén.
Tầm sức nhỏ còn làm nên kén,
Người không lo có thẹn hay chăng"
Lời kêu gọi tiên tri này của Đức Thầy thật tha thiết làm sao! thật sâu sắc làm sao ấy! Sắt đá là loại vô tri còn phải động lòng, huống hồ là con người, chúng ta có tri giác, và là tín đồ PGHH, là môn đệ của Đức Huỳnh Giáo Chủ sao lại không động lòng, sao lại có thể điềm nhiên tọa thị trước cảnh ngửa nghiêng của Đạo Pháp"
Con tầm là một sinh vật qúa bé bỏng, trót ăn là dâu mà lớn, còn biết nhả tơ để trả nợ dâu. Chúng ta là con người, nhứt là mày râu nam tử, tấm thân bảy thước chẳng lẽ không bằng một con tầm bé bỏng, nõ đành khoanh tay bó gới trước bạo quyền, trước nhũng âm mưu tàn ác rấp tâm tiêu diệt PGHH"""
Sợ Chết Ư:
Trên cõi đời vô thường này, có ai lại không chết" Có ai sợ chết mà khỏi chết" Có ai ham sống mà đước sống ngàn năm"
Sợ Tù Tội Ư:
Là người học Phật, chúng ta không ai là không nhìn nhận mọi tai họa đến với mình là do Nhân sinh ra Quả. Nhân nào quả ấy là một quy luật chung cho con người trên cõi thế gian này.
Là tín đồ PGHH, chúng ta phải nhìn lại những hình ảnh chói ngời của tiền nhân để noi theo những tấm gương oanh liệt rạng rõ muôn đời đó:
* Đức Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực chống Tây, có thắng Tây đâu, tại sao lại là Thượng Đẳng Đại Thần"
* Đức Quản Cơ Trần Văn Thành chống Pháp có diệt được Pháp đâu tại sao lại là Đức Cố Quản"
Thế thì chỉ có tiết tháo của con người mới làm nên lịch sử lưu lại muôn đời, chỉ có chí khí dám xả thân cho chính nghĩa và cho đạo pháp mới lưu danh hậu thế. Ngày nay, chúng ta là môn đệ của các Ngài lại ham sống sợ chết trước cảnh nguy vong của đạo pháp thì không thể nào gọi là “Quy Y Theo Mấy Ngài”, như chúng ta đã khấn nguyện hằng ngày được.

II. Thân Cộng Sản, Theo Cộng Sản, Chống Cộng Sản"
Là tín đồ PGHH, muốn làm tròn bổn phận đối với Đạo pháp và Thầy Tổ, chúng ta phải biết nhìn xưa để gẫm nay hầu biết được mình phải làm gì trong cái khúc quanh của lịch sử Đõo pháp hiện nay.
Qua quá trình lịch sử, tất cả chúng ta, người tín đồ PGHH, ai ai cũng đều thấy rõ ràng:
* Hai bối cảnh lịch sử cách nhau 52 năm đã ấn sâu vào tâm khảm chúng ta những nét đậm oan cừu của những âm mưu tiêu điệt PGHH, trước cũng như sau đều manh tính chất rập khuôn:
1. Năm 1947, Đức Thầy kính yêu vô vàn của chúng ta bị Việt Minh ám hại ở Đốc Vàng qua những bàn tay khát máu của Bửu Vinh, Trần Văn Nguyên, Kiều Tấn Lập.
2. Năm 1999, những người Cộng Sản lạc hậu, tân ác âm mưu tiêu diệt PGHH bằng thủ đoạn Dùng PGHH Diệt PGHH qua hình ảnh Ban Đại Diện với những bàn tay thô bạo, lừa dối của những tên gian ác Nguyễn Văn Tôn, Thái Văn Năm, Nguyễn Huy Diễm, Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Văn Lượng, Dương Minh Đức.
Đó là những nét đậm của lịch sử Việt bằng máu và nước mắt, thế thì ai muốn thân CS thì thân, ai muốn theo CS thì theo, nhưng đừng bao giờ quên những oan hồn của các liệt sĩ: Huỳnh Phú Mậu, Trần Ngọc Hoành, Thi Sĩ Việt Châu (Nguyễn Xuân Thiếp) và hằng ngàn Trị Sự viên, nhân sĩ PGHH đã ngã gục dưới lưỡi dao tàn ác của Việt Minh, đang cho những kẻ Phản Thầy Bội Đạo và nhất là đừng bao giờ quên 4 câu thi thống thiết này:


Mưu quốc hóa ra Người phản quốc,
Ngàn thu mối hận dễ nào phai.
Cường quyền một lũ ngu si,
Oan này hận ấy sử nghị muôn đời
Ngày xưa, trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng, một còn một mất, trong giai đoạn chốn xâm lược Pháp, giành độc lập, với tư cách Giáo Chủ một tôn giáo đặc thù dân tộc, với tinh thần cao cả của một nhà chi sĩ trì chí trong phong trào giải phóng dân tộc, hưởng ứng lời kêu gọi tha thiết của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Đức Huỳnh Giáo Chủ sẵn sàng hợp tác với Việt Minh và nhận chức Ủy viên Đặc Biệt trong Ủy ban kháng chiến hành chánh Nam bộ.
Nhưng với thiên chi đặc quyền lợi Tổ quốc lên trên hết đó của Đức Huỳnh Giáo Chủ lại được Việt Minh đáp lại bằng một âm mưu ám hại vừa thô bạo vừa hèn nhát nhất trong lịch sử giải phóng dân tộc Việt Nam.
Ngày nay, Điều 4 của Hiến pháp nước CHXHCNVN đã lồ lộ một chế độ độc tài đảng trị trên cả lý thuyết và hành động mà các tôn giáo là những nạn nhân hàng đầu, và PGHH là nạn nhân số một.
Thế nên, để bảo tồn được PGHH, người tín đồ PGHH chỉ còn có một con đường duy nhất là phải đối kháng với chính quyền CS bằng những cuộc tranh đấu bất bạo động, triệt để và kiên cường thì mới mong thất được ánh sáng tự do tôn giáo và bảo tồn được cái vĩ nghiệp của Đức Thầy dày công khai sáng và lưu lại cho gần 5 triệu tín đồ PGHH chúng ta,
Hồn chiến sĩ ngàn thu rạng tỏ,
Gương anh hào chói đỏ như châu.
Kia là Địa Ngục đang chờ nhốt những kẻ Phản Thầy Diệt Đạo!
Kia là Thiên Đàng đang chờ đón những bậc hào hùng Tận Trung với Đạo và Tận Hiếu với Thầy!
Hiếu trung lòng chớ vội quên,
Sống lo trọn đạo thác lên Tiên đài.

III. Ban Đại Diện PGHH:
Không hơn không kém, đây là một nhóm tay sai của ác qủy đành bán rẻ lương tâm Phản Thầy Diệt Đạo. Bản Quy chế PGHH của Ban đại diện PGHH quốc doanh mang một âm mưu tiêu hủy hết các truyền thống của PGHH đẩy PGHH vào mạt lộ không còn gì là một tôn giáo nữa.
Tại sao Ban đại diện PGHH lại là những đảng viên Cộng Sản" Ba chục ngàn cựu trị sự viên và hơn 20.000 nhân sĩ PGHH không thể chọn được 10 người để làm Ban đại diện sao" Quả là một âm mưu tiêu diệt PGHH một cách trắng trợn. Quả là một sự khinh miệt 5 triệu tín đồ PGHH một cách thậm tộ.
Từ ngày Ban đại diện PGHH ra mắt (26-5-99) với Bản qui chế PGHH đã làm cho gần như hầu hết đồng đạo tín đồ vô cùng thất vọng, đã nhứt tề đứng lên phản đối, nhất là Cụ Lê Quang Liêm đã tạo rất nhiều cơ hội, điều kiện để Ban đại diện đưa vào đó hầu có lý do yêu cầu chính quyền đáp ứng nguyện vọng chung. Đã 5 tháng trôi qua, Ban đại diện không hề có một lời đề nghị, một bản văn nào can thiệp với chính quyền, thì rõ ràng Ban đại diện là nhóm tay sai của chính quyền nên không dám hở môi.
Ở đời, làm con người phải biết tự trọng, phải biết Vinh và Nhục, người xưa bảo: Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục.
Nhìn về các tôn giáo bạn, Ban đại diện ắt phải thấy những chùa chiền, những nhà thờ, những thánh thất hiện ở trước mắt với kiến trúc nguy nga, tráng lệ, sơn son phết vàng, cờ bay phất phới, còn Ban đại diện thì cứ rút vào một góc chùa, không cờ xí, không kèn trống, thua cả một đám sơn đông mãi võ. Trong lúc Hội sở Trung ương cũ cách nơi làm việc của Ban đại diện không quá một cây số, sao Ban đại diện không năn nỉ xin lại một vài phòng nhỏ để có nơi làm việc có phải dễ coi không" Chỉ có mỗi một việc nhỏ nhặt như thế này mà Ban đại diện không làm nổi thì nói chi đến việc lãnh đạo một tôn giáo đến bốn, năm triệu người"
Tôi nghĩ rằng tất cả người trong Ban đại diện, dầu sao cũng còn một ít lương tâm nên suy cùng nghĩ cạn, mình làm nhục cá nhân mình còn có chỗ chước lương, nhưng mình làm nhục danh dự đạo pháp, danh dự Thầy Tổ, danh dự chung của bốn, năm triệu đồng đạo thì đó là một tội ác mà Trời Không Dung, Người Không Tha, con đường tốt nhứt là nên tự giải tán để còn có cơ hội sám hối, nhất là Nguyễn Huy Diễm nỡ dành hủy diệt cái tên tuổi vốn sáng tỏ của cha mình sao"
Luật nhân quả thật là cao viễn
Suốt cổ kim chẳng lọt một ai
Vật ta nên làm chuyển thắng ngay,
Cứ bền chí có ngày thong thả.
Nguyện cầu ơn trên Chư Phật và Đức Thầy gia hộ cho Đạo pháp được trường tồn và PGHH sớm chấn hưng rưc rỡ.

Phật Giáo Hòa Hảo Bất Diệt
Đức Huỳnh Giáo Chủ Sống Mãi Trong Não Chúng Ta

Ngày 25 tháng 10 năm 1999
(ký tên)
Hà Hải
N. Chánh Thơ Ký T.Ư GH PGHH
Kính lời vĩnh biệt

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.