Hôm nay,  
Việt Báo Online

Toàn Cầu Hóa Không Làm Cho Tiền Bạc Luân Lưu

30/07/200100:00:00(Xem: 3130)
Toàn Cầu Hóa Không Làm Cho Tiền Bạc Luân Lưu
Mặc dầu có các hứa hẹn của thị trường tự do làm cho tất cả đều thịnh vượng, nhưng giầu thì lại giầu thêm, nghèo thì lại nghèo thêm, theo như James K. Galbraith viết.

Adam Smith, ông thánh thuộc loại bậc thầy về thị trường tự do, đã phân tích cho nhìn thấy rõ việc bất bình đẳng , ông viết "Người hầu, dân lao động và công nhân tất cả đủ loại đang đóng góp nhiều hơn cho mỗi xã hội chính trị," và ông cho biết thêm, " cái gì cải tiến các tình trạng đóng góp nhiều hơn này có thể không bao giờ được coi như là một việc bất tiện đối với toàn thể."

Ngày nay các nhà kinh tế hàng đầu cho chúng ta biết rằng các đồng lương chính thực phải cắt đi để cạnh tranh với những đồng lương của ai đó còn thấp hơn. Các nhà kinh tế cho biết, luật về đồng lương tối thiểu và nghiệp đoàn làm cho công việc làm ăn mất đi. Các nhà kinh tế cho biết quốc gia của tôi, tức Hoa kỳ, là một mô hình mẫu cho thị trường lao động có sự uyển chuyển để có sự toàn dụng công nhân bằng cách chấp nhận sự nghèo nàn. Các nhà kinh tế giảng rằng trật tự toàn cầu cho việc tư hữu hóa, cho việc phá lệ, cho mậu dịch tự do và cho các thị trường chính được cởi mở - như là sự nhất trí của Washington - nó sẽ tạo ra những cái lợi lớn mới cho tất cả dân số trên toàn thế giới.

Tại Âu châu, đã từng giữ cái khôn ngoan đương thời như là một di chứng cho xã hội chủ nghĩa, cho dân chủ xã hội và cho hệ thống phúc lợi. Song nếu các ngài xem kỹ các quốc gia Âu châu, các ngài mới thấy rõ rằng những quốc gia theo các truyền thống mạnh nhất về bình đẳng con người (tựa như Na Uy và Đan Mạch) có sự thất nghiệp thấp nhất. Còn những quốc gia đã bỏ chủ nghĩa phát xít lại đằng sau (như Tây Ban Nha) và nhận sự trợ giúp của Liên Bang sô viết gần đây sự thất nghiệp tại các nước này lại cao nhất (trên 20%).

Không có trường hợp nào chung, tại Âu châu hay nơi nào khác, các quốc gia đạt được sự duy trì thịnh vượng là nhờ cắt giảm đồng lương chính thực hay chấp nhận thêm sự nghèo nàn cho phần nào đó của dân số. Mặc dầu có những cố gắng lớn, các nhà kinh tế đã không chứng tỏ được luật về đồng lương tối thiểu hay các nghiệp đoàn đang làm mất đi các công ăn việc làm.

Còn Hoa kỳ, một quốc gia có tiền hưu nhiều, việc ghi tên học trường công tới 90%, y tế công cũng như tư rộng lớn với các khu trường đại học, nhiều việc làm táo bạo của thành phố và luật lệ vươn xa, tại nơi đây đồng lương tối thiểu đã tăng lên và được trả không đồng đều, nạn ngheò đói và nạn thất nghiệp tất cả đã đi xuống vào cuối năm 1990, Hoa kỳ không có một mô hình mẫu nào gọi là sự nhất trí của Washington.

Người tiên phong vĩ đại trong các cuộc nghiên cứu về phát triển là Simon Kuznets, ông đã lý luận từ lâu việc công nghiệp hóa được tiến triển, thành thị và giai cấp trung lưu thường đá đổ nền kinh tế bất quân bình như đã xẩy ra từ giữa thế kỷ thứ 19 cho suốt tới giữa thế kỷ thứ 20. Nhưng ngày nay các nhà chuyên về phát triển kinh tế hầu như đã bỏ Kuznets sang một bên để theo những quan điểm nói rõ các hưũ hiệu đã được đề ra theo tiến trình của thị trường.

Một quan điểm theo khuynh hướng này là việc làm tiên khởi để có sự đồng đều về cơ hội, đặc biệt về giáo dục và sở hữu đất đai. Nhưng khi lý luận tiếp tục đi xa, thị trường phải cho phép để đồng lương trả cho công nhân được minh định nếu kết quả cuối cùng vẫn còn không đồng đều. Theo quan điểm khác, những sự không đồng đều chính nó tự hỗ trợ lấy, có lẽ bởi vì tiết kiệm cần phải có sự tích lũy, sự tích lũy là cái gì đó chỉ đại diện cho sự làm giầu.

Phải chăng các nhà kinh tế hiện nay không hiểu tất cả chuyện này " Khốn thay hầu hết các nhà kinh tế đã dùng các phương thức này để đo về sự không đồng đều, theo như Ngân hàng Thế giới đã cho đăng lên hồi năm 1996 đã làm cho các vấn đề này bị lần lộn. Con số đưa ra thường không thuyết phục nổi, cho thấy Nam Dương có sự đồng đều hơn là Úc Đại Lợi vào ngay lúc đó, phạm vi bao hàm đã bị giới hạn, các ngài không có thể đo các sự phát triển này suốt thời gian. Các ngài cũng còn kỳ lạkhông có thể nói chắc chắn, theo các cách đo này, sự không đồng đều trên thế giới đã tăng lên trong 20 năm qua.Nhưng có bất cứ ai đang thiệt sự nghi ngờ chuyện này không chứ "

Để lấp khoảng cách, một nhóm nhỏ mệnh danh là công trình nghiên cứu không đồng đều của đại học Texas hiện nay, công trình đưa ra theo hệ thống đo lường hầu như hàng năm về đồng lương đựơc trả trong công nghiệp cho trên 150 quốc gia, đo ngược lại cho tới đầu năm 1960. Đồng lương được tập trung cho hẹp lại để đo được chính xác và kiên định suốt trong thời gian này - chúng tôi có thể cho thấy ánh sáng mới về mối tương quan quan trọng giữa sự không đồng đều về kinh tế và sự tăng trưởng của nền kinh tế.

Lần thứ nhất, chúng tôi đã tìm ra sự không đồng đều trên toàn thế giới đã đột tăng theo việc toàn cầu hóa. Trong khi đó sự gia tăng đã không bắt đầu tại Hoa kỳ, vào khoảng năm 1970, sự gia tăng này có hiện sâu sắc hơn vào những năm sau này tại Mỹ Châu La Tinh, tại Trung Âu, tại Trung quốc và nhất là Nga. Trong các quốc gia của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế 'OECD' (Organization for Economic Cooperation and Development), Tây Tây Lan đã từng có kinh nghiệm các sự gia tăng lớn nhất này, Úc có ít theo một số nào đó. Trong một số ít quốc gia, nhất là Scandinavia, đồng luơng không đồng đều không tăng lên nhiều hay hầu như không tăng.

Lần thứ hai, đo theo các thời kỳ rộng lớn thì Kuznets coi như đúng: sự không đồng đều có giảm đi khi tổng số lợi tức tăng lên; sự không đồng đều cao thường thấy tại các quốc gia nghèo hơn là quốc gia giầu có. Phần của vấn đề trong nền kinh tế thế giới bị chậm lại đối với sự tăng trưởng trung bình; sự đình trệ sắp tới của thế giới sẽ chắc chắn hầu như làm cho đồng lương trả không đồng đều còn xấu đi . (Các cách đo của chúng tôi không dựa vào bất cứ biến đổi nào theo lối nhìn cận đại.)

Lần thứ ba, khuynh huớng toàn cầu về không đồng đều đượcï ổn định năm 1960, hơi đi xuống năm 1970 và vọt lên sau năm 1981 và kế đó. Lấy cái gì để tin chuyện này " Kỹ thuật " Mậu dịch " Chúng tôi không nghĩ như thế. Chúng tôi bấm chính theo thời gian vào lúc chế độ tài chánh hầu như có sự bạo hành cho thay đổi vào đầu năm 1980: lãi xuất tăng lên thực sự, có những sự khủng hoảng của nợ nần và sự khải hoàn của nền tài chánh tư trên toàn cầu. Có rất nhiều cách đo, mẫu đo giống như những gì chúng tôi tìm thấy riêng cho từng quốc gia (như Chili), tiếp theo là một cuộc đảo chính.

Còn tuỳ thuộc vào chính sách. Trên hết, chúng tôi suy ngẫm sự kiện này rõ ràng là trật tự tài chánh của 28 năm qua không có thể đưa ra để có duy trì đuợc sự phát triển kinh tế toàn thế giới. Vì vậy cần phải gây dựng lại một cấu trúc kiểm soát và giữ ổn định được tài chánh tương tự theo như hệ thống Bretton Woods của qũy tiền tệ quốc tế, nhưng phải thích hợp hơn nữa đối với thế giới đa cực.

Việc này là mục tiêu khó đạt, chắc chắn như thế. Nhưng đối với chúng tôi, thay hế vào đó sẽ có sự gia tăng về sự bất ổn chính trị và nỗi khốn khó cho con người, vì mục tiêu khó đạt, các quốc gia giầu có sẽ không còn được ngoại trừ.

CHÚ THÍCH : James K. galbraith là một giáo sư tại trường đại học Texas tại Austin, nhà biên soạn chung về Việc Không Đồng Đều và Sự Thay Đổi Công Ngiệp : Một quan điểm tòan cầu (nhà xuất bản Cambridge, 2001) và giám đốc của Công trình Nghiên cứu Bất đồng đều của đại học Texas. Giaó sư hiện nay ở Sydney như một người khách của Viện Whitlam Instiute.

21/10/2019(Xem: 145)
Hội Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa (JFFV) vừa viết thư kêu gọi người Việt tại hải ngoại ký tên vào một thỉnh nguyện thư gởi đến Tòa Thượng Thẩm Đài Loan trước ngày 24/10.
21/10/2019(Xem: 675)
Tôi vốn tính hiếu kỳ lại đang vô cùng rảnh rỗi nên nghe qua câu chuyện (“kỳ cục”) như thế thì không khỏi “động lòng bốn phương,” muốn thực hiện ngay một chuyến “Đông Du” cho biết đó biết đây.
21/10/2019(Xem: 830)
Tình hình chung mấy năm qua ở Á châu Thái bình dương từ đông bắc tới đông nam cho thấy: Mỹ thêm bạn, TC thêm thù.
21/10/2019(Xem: 593)
Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Tom Cotton của Arkansas đã lên án nhiều nhân vật trong NBA tỏ ra yếu hèn trước Trung Cộng, trong đó có cả ngôi sao Lebron James. Theo Cotton, Lebron James phản đối việc một nhà quản trị NBA ủng hộ Hong Kong là vì muốn bảo vệ lợi nhuận kinh doanh của mình tại Trung Cộng.
21/10/2019(Xem: 433)
Theo một thăm dò mới của Viện Nghiên Cứu Chính Quyền thuộc UC Berkeley, hầu hết những cử tri tại California - bao gồm cả đa số cử tri Cộng Hòa - cho rằng di dân đã làm cho nước Mỹ trở thành một nơi tốt hơn để sinh sống.
21/10/2019(Xem: 401)
Hai viên chức ẩn danh của Hoa Kỳ đã tiết lộ với Reuters: sau vụ những cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia bị tấn công vào ngày 14/09, Hoa Kỳ đã bí mật thực hiện một cuộc tấn công mạng chống lại Iran.
21/10/2019(Xem: 1161)
Sinh-trụ-hoại-diệt là lẽ thường tình, cả với người lẫn… xe hơi. Mua xe hơi, có đi là có mòn. Xe mới rồi sẽ cũ. Tuy nhiên, nếu chủ xe biết giữ gìn, bảo trì đúng cách, thì tuổi thọ của xe sẽ dài hơn.
21/10/2019(Xem: 247)
Theo The Wall Street Journal, công ty bán lẻ trên mạng Amazon đang trả chi phí di chuyển cho những nhân viên được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư, để họ có thể đến điều trị tại hệ thống City of Hope- Los Angeles.
21/10/2019(Xem: 304)
Những ngân hàng hiện nay đang được ghi nhận là tính lãi suất cao kỷ lục trên thẻ tín dụng, khi những người sử dụng thẻ vay nợ càng nhiều.
21/10/2019(Xem: 720)
Kẹt xe, phải nối đuôi hàng dài trên đường đi làm là nỗi căng thẳng, đau khổ của nhiều người Mỹ.
21/10/2019(Xem: 202)
Theo một cuộc thăm dò của Gallup được công bố vào giữa Tháng 10, hơn một nửa người trưởng thành Mỹ cho biết có thành viên trong gia đình sử dụng quá nhiều bia rượu, thuốc.
21/10/2019(Xem: 204)
Theo Hiệp hội Mì ăn liền thế giới (WINA), 2 năm trở lại đây mức tiêu thụ trong nước về mì gói (còn gọi là mì ăn liền) của Việt Nam gia tăng mạnh.
21/10/2019(Xem: 164)
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
21/10/2019(Xem: 160)
Câu chuyện ô nhiễm môi trường càng lúc càng bi thảm… không chỉ thiên nhiên làm cho đời sống gian nan hơn, ngay chính con người cũng làm thêm tệ hại.
21/10/2019(Xem: 371)
Theo Đại Học Dị Ứng, Hen Suyễn, Miễn Dịch Hoa Kỳ, hơn 50 triệu người Mỹ đang bị bệnh dị ứng, và chi phí chữa trị hằng năm của họ vượt quá $18 tỉ. Dị ứng là căn bệnh mãn tính đứng hàng thứ sáu của nước Mỹ.
Tin công nghệ
Một dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) được hãng tin Bloomberg trích dẫn nói rằng đến năm 2024, nhóm 20 nền kinh tế đóng góp nhiều nhất trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ có thay đổi.
Theo Brightside, rất nhiều công ty thích in hình trên bao bì, hàm ý nói rằng nước quý vị mua đến từ một dòng suối hay thác nước đẹp và trong vắt như tranh vẽ. Nhưng sự thật là không ít lần nước đóng chai quý vị mua thực sự chỉ là nước máy được cho vào chai nhựa, giống hệt với nước lấy từ vòi ở nhà. Điều khác biệt duy nhất là chiến dịch tiếp thị trị giá hàng triệu USD đằng sau nó.
Khoảng giữa tháng 10/2019, theo dữ liệu của hãng tin Reuters, Trung Quốc cho biết tổng sản phẩm trong nước (GDP) của họ trong Quý 3 tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018, mức tăng thấp nhất trong vòng ít nhất 27.5 năm.
Khoảng giữa tháng 10/2019, các nhà nghiên cứu của Thụy Sĩ đã đưa ra kết luận tiếng sáo êm dịu sẽ có khả năng giúp phát triển não bộ cho trẻ sinh non.
Facebook đã thất bại trong một nỗ lực ngăn vụ kiện tập thể trị giá đến 35 tỷ USD liên quan đến cáo buộc vi phạm Đạo luật bảo mật thông tin sinh trắc học Illinois, cụ thể là lạm dụng dữ liệu nhận diện gương mặt người dùng.
Thay vì trả lãi, các ngân hàng Thụy Sĩ sẽ bắt đầu tính phí đối với các khoản tiền gửi của khách hàng. Khoảng giữa tháng 10/2019, ngân hàng Credit Suisse cho biết sẽ áp dụng lãi suất âm (-0.75%) với các khoản tiền gửi từ 2 triệu Francs Thụy Sĩ (khoảng 2 triệu USD).
Nhà quản lý quỹ đầu cơ hàng đầu thế giới Ray Dalio nói rằng chu kỳ kinh doanh toàn cầu hiện nay đang ở giai đoạn "lún sâu" và nền kinh tế thế giới đang có ít nhất hai điểm tương đồng với hồi thập niên 1930 - thời kỳ Đại Suy Thoái.
Các nhà quảng cáo và marketing trên Internet đang có những động thái cứng rắn với Facebook khi gửi văn bản khiếu nại lên tòa án tại Mỹ, tố cáo Facebook cố tình khai khống lượt xem và thời lượng xem video clip trên tran mạng xã hội.
Khoảng giữa tháng 10/2019, theo trang The Elec của Hàn Quốc, Samsung có thể đang thử nghiệm và chuẩn bị sản xuất quy mô lớn màn hình có camera trước giấu phía dưới panel OLED
Công nghệ đang được ứng dụng trong mọi mặt của đời sống, từ đảm bảo an ninh tại sân bay, phòng chống tội phạm cho tới phân loại rác tại Trung Quốc.
Một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên Galaxy S10 được phát hiện sau khi Lisa Neilson, người dùng tại Anh, phát hiện điện thoại của cô có thể mở khóa bằng các dấu vân tay chưa ghi danh.
Thế vận hội Olympic 2020 sẽ diễn ra vào mùa hè năm 2020 tại Nhật Bản. Đất nước Mặt Trời mọc dự tính sẽ đón hàng triệu lượt khách đến từ khắp nơi trên thế giới.
Khoảng gữa tháng 10/2019, một vụ việc dở khóc dở cười liên quan tới Google Maps - ứng dụng bản đồ và chỉ đường phổ biến nhất thế giới - đã bất ngờ xảy ra: Thị trưởng thành phố Sardinia (thuộc Italy) đã quyết định cấm lưu hành ứng dụng Google Maps trên lãnh thổ, vì đã có quá nhiều khách du lịch bị lạc do nghe lời chỉ đường của Google Maps.
Kể cả khi có thể di chuyển bằng vận tốc năm ánh sáng, ta vẫn phải mất rất nhiều năm Trái Đất để đến được hệ sao gần nhất.
Khoảng giữa tháng 10/2019, theo một báo cáo mới của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đến năm 2030, tới 40% dân số thế giới sẽ bị cận thị.