Hôm nay,  

Góp Ý Đại Hội Đảng 10 (bài 2/3): Cần Thêm Bao Nhiêu Máu Và Nước Mắt Để Xây Dựng Cnxh?

20/02/200600:00:00(Xem: 7091)
- II/- KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Đây là nền kinh tế mà Đảng và nhà nước đeo đuổi và thực hiện trong 20 năm qua. Đảng tự hào và kiên định đây là đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam (Mục II).

Đảng xây dựng nền kinh tế tư bản định hướng xã hội chủ nghĩa dựa trên căn bản của chủ thuyết Mac Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Câu hỏi đặt ra khái niệm định hướng XHCN trích xuất từ chương mục nào trong tất cả toàn tập Mac, Lenin, và Hồ Chí Minh"

Nếu đây chỉ là sáng kiến của những người từng thất bại khi thực hiện Xã Hội Chủ Nghĩa, thì có ý nghĩa gì" Có phải đây là một kiểu treo đầu dê bán thịt chó"

Nếu đảng vẫn kiên định con đường đi lên Xã Hội Chủ Nghĩa là đúng và phải thực hiện bằng mọi giá. Đảng hãy công khai tranh luận về những vấn đề sau đây:

1)- Nội dung của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN có khác biệt gì với nền kinh tế thị trường theo quan niệm của tổ chức WTO" mà đảng và nhà nước đang nỗ lực xin gia nhập.

2)- Hai cụm từ “kinh tế thị trường” và “Xã Hội Chủ Nghĩa” tự thân của nó đã bao hàm những nội dung đối kháng không thể hòa nhập được. Và cho đến nay đã 20 năm đảng vẫn chưa có lời đáp chính thức.

3)- Giả sử rằng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là tốt đẹp thì vấn đề đặt ra là BAO LÂU nữa và trong hoàn cảnh xã hội nào, đất nước đạt đến cái đích của định hướng XHCN" 20 năm" 30 năm" 50 năm " Hay là đảng không trả lời được là bao lâu"

4)- Sau khi đạt được cái đích định hướng XHCN rồi đất nước sẽ ra sao" Sẽ thực hiện “Chặng đường đầu tiến lên xã hội chủ nghĩa” nghĩa là trở lại bóng đen của “đêm trước đổi mới” như phóng sự của báo Tuổi Trẻ phổ biến"

Trường hợp không thể đạt được cái đích định hướng XHCN, thì Đảng đặt ra làm gì"

5)- Đảng kiên định mục tiêu dân giàu nước mạnh mà đường lối thực hiện theo VIỄN TƯỢNG đưa đất nước trở về đói khổ của thời quá khứ, thì đó chính là NGHỊCH LÝ MANG TÍNH CƠ BẢN trong dự thảo cần giải quyết.

6)- Cái giá bao nhiêu để dân tộc Việt Nam phải trả cho một giai đoạn gần nữa thế kỷ bao gồm 20 năm qua và khoảng thời gian sắp tới để đạt được cái đích “định hướng xã hội chủ nghĩa” là con đường XUẤT PHÁT TỪ KHỞI ĐIỂM BẾ TẮC NGHÈO KHỔ ĐỂ TRỞ LẠI THỰC HIỆN CÁI ĐÍCH BẾ TẮC NGHÈO KHỔ BAN ĐẦU DƯỚI DANH XƯNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA"

7)- Khi đạt được cái đích định hướng xã hội chủ nghĩa rồi thì dân tộc Việt Nam phải đổ thêm bao nhiêu MÁU VÀ NƯỚC MẮT nữa" của thành phần kinh tế tư nhân cá thể phải hy sinh để xây dựng nền kinh tế XHCN mà trong đó chỉ còn lại hai thành phần kinh tế quốc doanh và tập thể. Ngoài số lượng máu và nước mắt của 80 triệu dân Việt Nam còn có máu và nước mắt của ba triệu đảng viên Cộng Sản Việt Nam nữa (một khi đảng chấp thuận cho đảng viên làm kinh tế tư nhân và đảng viên sẽ là những ông chủ tương lai, thuộc giai cấp bóc lột là đối tượng cần phải GIẾT SẠCH và GIẾT ĐẦU TIÊN khi bước vào Xã Hội Chủ Nghĩa).

Đảng hãy trả lời" Những ai mang danh trí thức XHCN, những ai là giáo sư , thạc sĩ, tiến sĩ đứng trên bục giảng của các lớp chính trị Mác Lê Nin với lương tâm của mình hãy trả lời thay cho Đảng (vì hưởng ân huệ của đảng)" Những ai là đảng viên CS đang và sẽ làm kinh tế tư nhân theo sự cho phép của đảng hãy trả lời"

Hãy giúp cho tôi một lời đáp thỏa đáng để tôi có thể gom hết những niềm tin còn sót lại, để có đủ can đảm đem hết tài sản và gia đình trở về xây dựng quê hương theo lời kêu gọi của Đảng và Nhà Nước.

PHẢI ĐỐI DIỆN VỚI THỰC TẾ, máu và nước mắt của thôn xóm tôi, của đồng bào tôi, của các anh, các chị là ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN và của những tầng lớp con cháu sau này đã đổ ra trong quá khứ và sẽ đổ ra tương lai để hòa chung với nhau không phân biệt giai cấp, không phân biệt chính kiến hay ý thức hệ để vẽ lên bức tranh hoành tráng “XÃ HỘI CHỦ NGHĨA” mà đảng đang tự hào, kiên định thực hiện.

Đại hội đảng 10 PHẢI NHÌN RÕ VÀO TƯƠNG LAI để biểu quyết hướng đi đầy MÁU VÀ NƯỚC MẮT CHO DÂN TỘC mà trong đó các anh, các chị đảng viên Cọng Sản là người biểu quyết hôm nay, và con cháu của các anh chị, của dân tộc tôi sẽ ngã xuống ngày mai, để lót đường cho giai cấp vô sản tiến lên xã hội chủ nghĩa.

Phải chăng đó là cái giá nghiệt ngã mà dân tộc Việt Nam phải trả chăng" Không còn con đường nào khác để cho dân tộc Việt Nam phát triển, giàu mạnh, mà không phải “thông qua con đường Xã Hội Chủ Nghĩa”chăng"

III/- TÊN NƯỚC:

Sau hội nghị hiệp thương thống nhất đất nước, đảng Cộng Sản độc quyền lãnh đạo thay đổi tên nước từ Việt Nam Dân Chủ Cọng Hòa trở thành nước Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam với mục tiêu là độc lập, tự do, hạnh phúc. Dự thảo báo cáo thiếu sót chưa đúc kết đầy đủ thành quả về lãnh vực này. Người viết xin bổ sung.

1)- Mục tiêu Xã Hội Chủ Nghĩa: kể từ 2- 7-1976 là ngày đổi tên nước. Đảng hân hoan, kiêu hãnh tuyên bố “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Xã Hội Chủ Nghĩa” theo nghị quyết IV.

Năm năm sau, đến đại hội V đảng thụt lùi một bước là đất nước đang trong chặng đường đầu tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa ( chứ không phải là thực hiện Xã Hội Chủ Nghĩa). Thời gian này không còn 3 tiến như đại hội IV nữa mà là THOÁI.

Và kể từ đại hội VI (1986) cho đến nay Đảng xây dựng kinh tế định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, có nghĩa là đảng thụt lùi thêm một nấc nữa không còn ở vị trí chặng đường đầu nữa mà mới chỉ là định hướng thôi, và chính đảng còn không biết đất nước hiện đang ở vị trí nào đi đến XHCN. Tất cả chỉ là định hướng, chỉ là ảo giác trong đầu chứ không phải là thực tế để thực hiện. Điểm cần lưu ý trong thời gian này hai đặc tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa mà đảng thường rêu rao ca ngợi là nền giáo dục và nền y tế phổ cập, không mất tiền đã biến mất.

Đảng Cộng Sản thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa theo một quy trình nghịch, nghĩa là đi giật lùi, đi nghịch hướng để càng ngày càng xa rời xã hội chủ nghĩa.

2)- Mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc.

Sau ngày đất nước thống nhất và đã tuyên bố độc lập. Mà đảng còn đề ra mục tiêu độc lập là dư thừa, vì mục tiêu này đã thực hiện xong.

Còn hai mục tiêu tự do, hạnh phúc thực tế đã chứng minh cho thấy người dân hoàn toàn không có tự do, hạnh phúc trong suốt thời gian 1975-1986.

Đúc kết trong 10 năm thực hiện Chủ nghĩa Xã Hội - độc lập - tự do - hạnh phúc là đất nước đi vào bế tắc đen tối. Đất nước trở nên nghèo đói trở thành một trong những nước nghèo nhất trong thế giới.

Một đất nước tự hào từng xuất khẩu gạo, mà dưới sự cai trị của đảng Cọng Sản, chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành một đất nước không bị thiên tai mất mùa mà bị đói đến nỗi phải đi ăn mày lương thực nước ngoài chính là một nghịch lý. Người soạn dự thảo báo cáo tránh né không dám đưa ra báo cáo giai đoạn này là một thiếu sót lớn.

Đến đây người viết xin nhắc lại một sự sỉ nhục thuộc đẳng cấp nhà nước XHCN mà cho đến nay chưa có một bài báo nào khai thác đầy đủ. Đó là trong thời gian tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, lên xã hội chủ nghĩa, cả nước rơi vào cái đói triền miên. Để chữa cháy Đảng đã đi ăn mày viện trợ Liên Xô và các nước trong khối XHCN. Và với nghĩa vụ quốc tế vô sản trong sáng (")các nước XHCN đã viện trợ THỨC ĂN SÚC VẬT là bo bo vàng (loại lương thực dùng cho ngựa ăn), để cho đảng đem về nuôi đảng viên và nhân dân để có sức, tiếp tục tiến lên XHCN.

Điều đáng nói ở đây, trong cơn đói mỗi cá nhân chúng ta có thể ăn bất cứ cái gì có thể ăn. Con vật gì lúc lắc được thì chúng ta có thể ăn (ngoại trừ con bù lon), để qua cơn đói. Chúng ta có truyền thống biết ơn những ai đã giúp đỡ chúng ta qua cơn đói.

Thế nhưng trên bình diện quốc tế, trên cương vị của một dân tộc, một nhà nước, một Đảng lãnh đạo của 3 triệu đảng viên, không thể nào chấp nhận cái hành động nước đàn anh XHCN lấy đồ ăn súc vật bố thí cho nước đàn em để cứu đói được. Hành động này là một điều sĩ nhục. Thế mà Đảng vẫn vuốt mặt, hân hoan chấp nhận và bắt cả nước ca tụng nước đàn anh XHCN. Đó là QUỐC NHỤC, lịch sử phải lên án không thể tha thứ . Người viết không còn đủ ngôn từ để diễn tả cho trung thực tình huống xã hội này.

Phải chăng cả dân tộc Việt Nam chỉ là một CHUỒNG NGỰA, phía sau chuồng ngựa của những Hồng quân Liên xô" và sẽ là chuồng gấu, phía sau chuồng gấu Trúc của Trung Quốc"

Còn một điều nghịch lý nữa là đất nước và dân tộc Việt Nam còn phải nai lưng trả vốn và lời cho món nợ QUỐC NHỤC này bằng XƯƠNG bằng MÁU của con em dân Việt qua cái gọi là đóng góp “NGHĨA VỤ QUỐC TẾ VÔ SẢN” trong cuộc chiến Campuchia 1979 và cho Liên Xô khai thác hải cảng Cam Ranh Vũng Tàu vô điều kiện.

Liên Xô và khối CNXH đã sụp đổ từ lâu, lý thuyết CNXH và chủ nghĩa Cộng Sản đã bị vất vào sọt rác lịch sử ngay trên quê hương sinh ra và quê hương trưởng thành của nó. Thế mà đảng Cọng Sản vẫn bắt dân tộc Việt Nam kiên định theo mục tiêu này thì đây chính là một nghịch lý đầy nhục nhã vậy.

3)- Mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh” : Được đề ra trong dự thảo báo cáo để thay thế cho mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc đã thất bại nói trên. Mục tiêu mới này cũng có nhiều điều không ổn như sau:

a)- XUẤT PHÁT ĐIỂM mục tiêu dân giàu nước mạnh.:

Hai mươi năm qua, đảng đã thực hiện mục tiêu này rồi, theo dự thảo báo cáo đảng phải tiếp tục “Đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo” (Mục IV đoạn 1). Nhận định “nguy cơ tái nghèo còn lớn” (Mục I- đoạn 5 phân đoan 2).

Điều này cho thấy 20 năm qua cọng thêm bao nhiêu năm sắp tới đảng mới hoàn tất mục tiêu xóa đói giảm nghèo nghĩa là đói có cơm ăn, lạnh có áo mặc" Rồi từ thời gian đó bao nhiêu lâu nữa thì thực hiện được mục tiêu dân giàu" (Ở đây chưa kể một lực cản của mục tiêu này đó là NGUY CƠ TÁI NGHÈO).

Dự thảo báo cáo không đưa ra được dự báo thời gian này. Phải chăng mục tiêu này sẽ không bao giờ thực hiện được theo nền kinh tế thị trường định XHCN" Hay là đảng đã đề ra mục tiêu không phù hợp với những điều kiện thực tế xã hội Việt Nam để rồi không thực hiện được"

Để trả lời cho vấn đề này chúng ta phải trở về xuất phát điểm của mục tiêu dân giàu nước mạnh. Thật vậy, cụm từ “Dân giàu nước mạnh” là đường lối cai trị đất nước có từ thời Khổng Tử. Là cái thời sơ khai đất rộng người thưa, nền kinh tế hoàn toàn dựa vào nông nghiệp. Mức sinh hoạt xã hội của người dân thấp, tình trạng phân xóa giàu nghèo không quá chênh lệch để trở thành một vấn đề xã hội cần giải quyết. Tư liệu sản xuất giản đơn hoàn toàn nằm trong tay dân chúng. Vì thế mục tiêu dân giàu nước mạnh dễ dàng thực hiện dưới sự cai trị của một vị quan thanh liêm, theo phương cách cá nhân phụ trách, cá nhân chịu trách nhiệm.

Nay đảng đem nguyên xi cụm từ có từ thời Khổng Tử của mấy ngàn năm trước, áp dụng cho dân tộc Việt Nam với xuất phát điểm của nền kinh tế là: Đất chật người đông, nền kinh tế nữa nông nghiệp, nữa công nghiệp ("),mức sinh hoạt của người dân cao, không đồng đều tùy theo vùng sinh sống, thôn quê hay thị thành. Tư liệu sản xuất phức tạp hoàn toàn nằm trong tay nhà nước, (thời điểm 1986) kinh tế quốc doanh chủ đạo. Những vấn nạn xã hội do hậu quả sai lầm của chính sách cai trị từ 1975-1986 chưa được giải quyết. Xã hội đặt dưới sự cai trị của một tam đầu chế : Bí thư đảng, chủ tịch ủy ban và chủ tịch mặt trận (hay công đoàn) tham nhũng, theo phương cách “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” và không ai chịu trách nhiệm.

So sánh hai xuất phát điểm của hai nền kinh tế, cho thấy hoàn toàn trái nghịch nhau về những điều kiện cơ bản. Thì làm sao tránh khỏi thất bại.

Theo lối chiết tự của người Trung Hoa:

Chữ Quan có hai chữ khẩu (là cái miệng)

Ý nghĩa là ông QUAN có hai CÁI MIỆNG điều này ngụ ý nếu quan nói nhiều thì dân cải không lại. Nếu quan tham ăn hối lộ nhiều thì dân đói. Ngày xưa thời phong kiến, một ông quan cai trị mà tham nhũng thì dân đói, nhưng còn có chổ để kêu ca khiếu nại được, còn đất sống được vì người dân chỉ chịu đựng có 2 cái miệng của một ông quan.

Ngày nay dưới chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người dân phải chịu đựng tới 6 cái miệng của ba ông quan cai trị, khi các quan nói xuôi, nói ngược, nói tráo trở, nói một đường làm một nẻo, nói dài, nói dai thì người dân không còn chỗ để nói là chuyện đương nhiên. Sáu cái miệng của 3 ông quan ăn tham cùng lúc, dân không còn đất để cạp mà ăn, đất nước nghèo đứng vào hàng đội sổ thế giới là chuyện đương nhiên.

Hình ảnh người dân với cái đáy quần rách nát tả tơi, bị cướp đất, cả nhà ba đời vác đơn đi kiện, ăn bờ ngủ bụi ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng ngay giữa lòng thủ đô XHCN, từ năm này sang năm khác là một minh chứng hùng hồn cho sự thất bại của đảng trong mục tiêu dân giàu nước mạnh.

Như vậy mục tiêu dân giàu nước mạnh mà đảng đề ra là không phù hợp với thực tiễn tình hình của đất nước trong một nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Dựa vào câu chuyện 6 cái miệng của 3 ông quan nói trên có thể rút ra được một kinh nghiệm để bài trừ tham nhũng một cách có hiệu quả. Đó là đảng bỏ bớt đi 4 cái miệng của hai ông quan cai trị dư thừa, người dân chỉ còn chịu đựng 2 cái miệng của một ông quan. Như vậy tệ nạn tham nhũng đã giảm được 2/3. Ông quan bớt nói, người dân có chỗ để nói, có tự do dân chủ hơn, có hạnh phúc hơn, người dân không còn kêu ca gì nữa. Với biện pháp này đảng sẽ giải quyết được tình trạng khan hiếm nhân tài, không còn HỤT HẨNG TRÍ TUỆ (từ của ông Nguyễn Trung). Làm một công mà có 3, 4 điều lợi, tại sao lại không làm"

b)- Cụm từ “Công bằng xã hội, văn minh” được đề ra trong dự thảo nhưng lại không thấy đúc kết thành quả trong 20 năm thực hiện mục tiêu này. Trong dự thảo ghi:” Cán bộ, đảng viên và công chức phải thật sự là công bộc của nhân dân” (mục XIII đoạn 1). Điều này chứng tỏ đảng đã minh thị công nhận trong xã hội hiện tại còn nhiều giai tầng như : Cán bộ, đảng viên, công chức mới đến nhân dân. Những giai tầng này đối xử với nhau theo quan hệ CHỦ và ĐẦY TỚ (Bao gồm cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cho dù nói xuôi hay nói ngược), đây là hình thái “người bóc lột người“mà một thời các lý thuyết gia XHCN từng rao giảng, thì dựa vào đâu để thực hiện công bằng xã hội"

Một điều cơ bản trong một xã hội văn minh cần phải có: Đó là sự tôn trọng lẫn nhau. Ví dụ: Tôi tôn trọng anh, tôi lắng nghe anh nói, thì trái lại tôi có quyền nói và anh phải tôn trọng tôi qua sự việc lắng nghe trở lại. Trong đất nước Xã Hội Chủ Nghĩa, đảng nói bắt dân phải tôn trọng lắng nghe, nhưng trái lại đảng đã không tôn trọng dân, không những không lắng nghe dân nói, mà còn cấm không cho dân nói. Và còn tệ hại hơn nữa là khi dân nói sự thật thì bị trù dập, tù đày, có khi còn phải hy sinh tính mạng. Không những chỉ người nói đó chịu trách nhiệm, mà là cả gia đình cũng bị vạ lây. Đó là xã hội văn minh mà đảng muốn xây dựng hay sao" Đây chính là mục tiêu đảng không thực hiện được.

TÓM LẠI dù theo dự thảo báo cáo tổng kết 20 năm đổi mới hay là tổng kết 30 năm thực hiện lý thuyết xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam có thể kết luận ngắn gọn trong 8 chữ: ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÃ HOÀN TOÀN THẤT BẠI từ việc xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa tại Việt Nam cho đến mục tiêu độc lập, tự do hạnh phúc hay mục tiêu dân giàu nước mạnh, công bằng xã hội văn minh.

Như vậy tên nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã lỗi thời, không còn thích hợp với dân tộc Việt Nam vì không thực hiện được. Không còn thích hợp trong một xã hội với xu thế hòa mình vào cộng đồng quốc tế, vào nền kinh tế tư bản. CẦN PHẢI THAY ĐỔI.

Vì thế, thời gian gần đây đã có nhiều người đưa ra đề nghị lấy lại tên nước là “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” không rõ đề nghị này xuất phát từ tình cảm hiện có của người đề nghị đối với người sáng lập là ông Hồ Chí Minh. Hay đây chỉ là tấm bùa hộ mệnh của người viết đưa ra để đảm bảo tính đảng của mình, để bài viết có thể đến tay độc giả. Thế nhưng dù xuất phát điểm thế nào đi nữa thì đề nghị này cũng chứa đựng nhiều điều không ổn.

- Lịch sử phát triển của một đất nước luôn luôn đi về phía trước, tên gọi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một dấu ấn đã đi vào lịch sử thì không nên sử dụng trở lại. Nếu ai hỏi dấu ấn này là gì" Tôi phải viết ra và giải thích là vinh quang, là chiến thắng là chiến tranh, là độc lập, là huynh đệ tương tàn, là máu, là nước mắt, là hận thù giai cấp, là sai lầm, là đổ vở, là mất mát, là đau thương, là chế độ mà người dân phải trốn chạy.... thì rất dài dòng và có nhiều tranh cãi. Vì thế tên gọi này nên trả về cho lịch sử. Đúng theo tinh thần: “ xếp lại quá khứ hướng về tương lai”.

- Ngoài ra tên gọi này còn bao hàm một nội dung dân chủ xã hội hay dân chủ tập trung là đặc trưng ưu việt của chế độ XHCN, mà như trên đã minh chứng xây dựng chủ nghĩa xã hội đã thất bại thì còn “vương vấn làm chi cho bận lòng nhau” . Nói theo nhân gian những

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.