Hôm nay,  

Suy Nghĩ Về “thư Mời Tham Gia Ý Kiến Chọn Ngày Tỵ Nạn Vn” Của “nhóm Vì Tự Do”

12/12/200500:00:00(Xem: 6592)
Trung tuần tháng 11, trên một số website của người Việt hải ngoại có phổ biến "Thư Mời Tham Gia Ý Kiến Chọn Ngày Tỵ Nạn Việt Nam" của "Nhóm Vì Tự Do". Sau khi tham khảo ý kiến nhiều vị có uy tín và hiểu biết trong cộng đồng về vấn đề này, Sàigòn Times xin thưa cùng quý độc giả một số điểm, trước khi phổ biến Thư Mời của “Nhóm Vì Tự Do”; cùng bài nhận định của ký giả Phạm Thanh Phương trong mục Những Điều Trông Thấy.

Thứ nhất, Sàigòn Times nhận thấy việc chọn Ngày Tỵ Nạn Việt Nam là việc ý nghĩa, chúng ta nên làm, để sáng tỏ hơn nữa những tội ác tày trời của CSVN đối với dân tộc và đất nước VN;

Thứ hai, tên của ngày này nên gọi là Ngày Tỵ Nạn CSVN. Vì nếu chỉ gọi là Ngày Tỵ Nạn VN thì rất chung chung, không hiểu tỵ nạn gì, như vậy không thể hiện rõ ràng lập trường chính trị và chính nghĩa của người Việt tỵ nạn CS. Nhất là kể từ khi thảm họa CSVN bắt đầu áp đặt lên VN từ ngày 30-4-1975, không phải chỉ có người Việt phải tỵ nạn CS, mà còn có cả mấy trăm ngàn người Hoa, người Lào, người Căm Bốt... cũng cùng tỵ nạn CS. Còn nếu nhìn rộng hơn, và có ý nghĩa hơn, tại sao ta không gọi ngày đó là Ngày Tỵ Nạn CS, để cùng đoàn kết với các cộng đồng tỵ nạn CS Lào, CS Căm Bốt, CS Nga, CS Trung Quốc, CS Ba Lan... Như vậy, chúng ta sẽ có dịp làm sáng tỏ hơn thảm họa CS đối với nhân loại.

Thứ ba, Ngày Tỵ Nạn CSVN nên chọn là ngày 14-11, vì ngày đó vào năm 1978, là ngày LHQ chính thức thừa nhận, vấn đề tỵ nạn CSVN là mối quan tâm hàng đầu của Cao Ủy Tỵ Nạn. Như vậy vừa hợp tình, hợp lý và có ý nghĩa;

Thứ tư, những ngày còn lại (Quốc Hận 30-4, Quốc Tế Tỵ Nạn 20-6, Ngày Chia Đôi Đất Nước 20-7) đều đã có giá trị và ý nghĩa lịch sử riêng của nó. Nếu ta lấy những ngày đó làm Ngày Tỵ Nạn VN, ý nghĩa lịch sử của nó sẽ ít nhiều bị biến dạng theo nhu cầu của chúng ta; và ý nghĩa thực sự của Ngày Tỵ Nạn CSVN chúng ta muốn chọn, cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Làm vậy, vô hình chung, chúng ta, 3 triệu người Việt tỵ nạn hải ngoại, đã làm cái việc "tảy xóa" những ngày đau thương của lịch sử cả một dân tộc. Cho dù chúng ta có thực sự đại diện cho cả 3 triệu người Việt tỵ nạn tại hải ngoại, thiết tưởng, chúng ta cũng không thể, và không nên làm điều đó. Làm như vậy sẽ rất nguy hiểm, tạo tiền lệ thiếu tôn trọng lịch sử cho các thế hệ tương lai.

Thứ năm, đặc biệt ngày 30-4 là ngày Quốc Hận, và 20-7 là ngày CSVN cấu kết với CS quốc tế ký kết Hiệp Nghị Geneva chia đôi đất nước VN, đã có một giá trị trọng đại và ý nghĩa lịch sử, được cả dân tộc VN và thế giới thừa nhận trong suốt mấy chục năm qua. Ý nghĩa đó và giá trị đó đã thuộc về lịch sử của VN và thế giới. Đối với hai ngày lịch sử này, ta phải hiểu, thảm họa tỵ nạn CSVN chỉ là một phần hậu quả của cả một đại thảm họa, đại bi kịch do CSVN gây ra kể từ ngày 20-7-1954, và 30-4-1975. Nói cách khác, khi nói đến Quốc Hận 30-4 là nói đến hàng loạt thảm họa đã và đang diễn ra liên tục trên quê hương VN từ 1975 cho đến nay, trong đó có thảm họa của những người tỵ nạn Việt Nam. Vì vậy, nếu lấy ngày Quốc Hận 30-4 làm Ngày Tỵ Nạn CSVN, vô hình chung chúng ta đã lấy cái BỘ PHẬN thay thế cái ĐẠI THỂ; cái đau thương tang tóc của 3 triệu người Việt tỵ nạn CS thay thế cho nỗi đau thương tang tóc của 80 triệu người VN; cái tội ác tày trời của CS đối với 3 triệu người VN thay thế cái tội ác của CS đối với cả dân tộc VN 80 triệu người...

Thứ sáu, CSVN hiện đang tìm trăm phương ngàn kế để xóa bỏ mọi di tích tội ác do chúng gây ra, trong đó có việc xóa bỏ ngày Quốc Hận 30-4, cũng như việc đập phá những bia tưởng niệm người tỵ nạn tại Mã Lai và Nam Dương. Vì vậy, nếu chúng ta chọn ngày Quốc Hận 30-4 làm Ngày Tỵ Nạn Việt Nam một cách mơ hồ, chung chung, vô tình chúng ta đã giúp CSVN xóa bỏ tội lỗi tày trời của chúng đối với dân tộc.

Thứ bảy, hiểu rõ, ngày 30-4 là ngày Quốc Hận của cả dân tộc VN, ngày đó đã thuộc về lịch sử, nên mọi tổ chức, hội đoàn, đoàn thể... ở hải ngoại đều có bổn phận tôn trọng; mặt khác, cũng hiểu rõ âm mưu của CSVN muốn xóa bỏ ngày Quốc Hận 30-4, nên sau khi "Nhóm Vì Tự Do" phổ biến thư ngỏ, một số tổ chức của người Việt hải ngoại đã không đồng ý, vì họ lo ngại rằng, ngày Quốc Hận 30-4 có thể bị thay thế bằng Ngày Tỵ Nạn VN. Cụ thể, ngày 15 tháng 11, 2005, Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia Houston đã ra Thông Báo do ông Trương Như Phùng Chủ tịch ký, trong đó có đoạn xác nhận: "Ngày 30/04, Ngày Quốc Hận, Ngày có tính cách lịch sử đau thương của Dân Tộc, Ngày Tập Đoàn cộng sản Hà Nội cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam nên không ai có đủ thẩm quyền xóa bỏ hay thay thế được". Cũng trong tinh thần đó, ngày 17 tháng 11, 2005, Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Houston thuộc Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt nam cũng đã phổ biến Thư Kêu Gọi, trong đó có đoạn: "Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Houston phản đối bất cứ Tổ Chức nào, cá nhân nào có manh nha thay trắng, đổi đen, làm lu mờ ngày 30 tháng 4 Quốc Hận"....
Thứ tám, vì vậy, để thứ nhất, trong cộng đồng không có những ngộ nhận cho rằng, việc hô hào chọn Ngày Tỵ Nạn Việt Nam là nhằm xóa bỏ ngày Quốc Hận 30-4; thứ hai, ý nguyện của đồng hương khi trưng cầu ý kiến được tập trung; thứ ba, tránh tình trạng đa số có thể chọn ngày 30-4 làm Ngày Tỵ Nạn VN; và thứ tư, CSVN không thể nào có hy vọng xóa bỏ ngày Quốc Hận 30-4; thiết nghĩ, chúng ta chỉ nên trưng cầu ý kiến chọn ngày 14-11 làm Ngày Tỵ Nạn CSVN.
Thứ chín, cuộc trưng cầu ý kiến chỉ thực sự có kết quả khi nào "Nhóm Tự Do" giải quyết thỏa mãn những thắc mắc và đề nghị chính đáng của đồng hương, như: Một, ai có quyền đưa ý kiến" Chỉ có người vượt biên thôi, hay tất cả người Việt hải ngoại" Còn du sinh và thành phần cán bộ từ VN ra hải ngoại tu nghiệp thì sao" Hai, làm cách nào chúng ta kiểm chứng được tư cách hợp lệ của những người có ý kiến" Ba, làm cách nào ngăn ngừa được tình trạng bỏ phiếu bất hợp lệ, một người bỏ phiếu nhiều lần" Bốn, ai, hoặc cơ cấu nào, có thẩm quyền kiểm chứng các lá phiếu" Năm, nếu "vote trên Internet, gởi qua bưu điện, fax,..." như "Nhóm Vì Tự Do" đã viết trong "Kế hoạch" dưới đây, liệu chúng ta phải làm những gì để ngăn ngừa không cho CSVN dùng internet để lũng đoạn, quậy phá, ảnh hưởng đến kết quả cuộc trưng cầu ý kiến"...

Thứ mười, đứng trước những phức tạp và nguy hiểm cùng tầm quan trọng của cuộc trưng cầu ý kiến chọn Ngày Tỵ Nạn VN, thiết nghĩ, cộng đồng người Việt hải ngoại, trong đó có cộng đồng người Việt tại các tiểu bang, lãnh thổ trên nước Úc, cần phải có những cuộc thảo luận sâu rộng, chín chắn trước khi đi đến việc phổ biến Thư Mời. Nhưng thực tế, tại Úc, cộng đồng người Việt chưa hề có một cuộc bàn luận sâu rộng nào về vấn đề này, thì "Nhóm Vì Tự Do" đã cho phổ biến "Thư Ngỏ" đề ngày 1 tháng 11 năm 2005, trong đó đề cập đến cuộc trưng cầu ý kiến, và ghi rõ CĐNVTD Liên Bang Úc Châu là một thành viên của "Nhóm Vì Tự Do".

Thứ mười một, tại sao, trong khi cộng đồng người Việt hải ngoại có cả mấy chục cơ cấu cộng đồng tại các quốc gia; hàng trăm tổ chức, hội đoàn, đoàn thể; trên dưới 100 cơ quan ngôn luận truyền thông... nhưng chỉ có một số rất ít hiện diện trong "Nhóm Vì Tự Do"" Điều này vô hình chung dẫn đến những ngộ nhận, cho rằng "Nhóm Vì Tự Do" đã làm việc thiếu dân chủ, thiếu tế nhị, và không đắc nhân tâm, nên đại đa số, vì không được bàn bạc thảo luận để hiểu rõ vấn đền, nên đã có thái độ thờ ơ, thậm chí công khai lên tiếng phản đối... Như vậy, đáng lý ra, "Nhóm Vì Tự Do" nên thực hiện những cuộc bàn luận dân chủ để đạt đến sự đồng thuận rộng khắp, rồi khi đó mới phổ biến Thư Ngỏ, trong đó có sự tham dự của hầu hết các cộng đồng, tổ chức, hội đoàn, đoàn, và các cơ quan ngôn luận truyền thông của người Việt hải ngoại, chắc chắn việc trưng cầu ý kiến sẽ tốt hơn việc vội vàng phổ biến Thư Ngỏ khi chưa có sự đồng thuận sâu rộng trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Làm như vậy, ngay cả những cộng đồng, tổ chức, hội đoàn, đoàn thể, hay cơ quan ngôn luận truyền thông, dù có tha thiết muốn tham gia "Nhóm Vì Tự Do", nhưng cũng thiếu nhiệt tình vì không được góp phần trong tư thế bình đẳng với các thành viên trong nhóm.

Trên đây là một số suy nghĩ của Sàigòn Times về Thư Mời Tham Gia Ý Kiến Chọn "Ngày Tỵ Nạn Việt Nam" của "Nhóm Vì Tự Do". Sau đây, kính mời quý độc giả theo dõi nguyên văn Thư Mời được đăng trên Việt Báo Online ngày 10 tháng 11, trong mục Tin Cộng Đồng; và tiếp đó là bài nhận định của ký giả Phạm Thanh Phương.

* * *

Thư Mời Tham Gia Ý Kiến Chọn ‘Ngày Tỵ Nạn Việt Nam’ - 11/10/2005 -

LGT: Ngày 1-11- 2005, Nhóm Vì Tự Do: Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu, Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường, Liên Hội Người Việt tại Canada, Cộng Đồng Người Việt Nam Cali, Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali, Cộng Đồng Người Việt Houston, Ban Điều Hợp Cộng Đồng tại Đức, Đài Việt Nam Hải Ngoại, Đảng Việt Tân ra thư ngỏ như sau.

Kính Gởi quí vị đại diện các Tôn Giáo, Cộng Đồng, Tổ Chức và Cơ Quan Truyền Thông.

Kính thưa quí vị,

Chúng ta vô cùng phẫn nộ khi hay tin tấm bia tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam trên đảo Galang (Indonesia) đã bị đục bỏ vào giữa tháng 6 năm 2005 và mới đây, tấm bia tưởng niệm ở đảo Bidong (Mã Lai) cũng đã bị phá vỡ trong tháng 10 năm 2005. Đối với chúng ta, việc làm này chà đạp lên vong linh của những người Việt Nam đã chết, chà đạp lên sự thật của lịch sử, chà đạp lên lòng tri ân của người Việt Nam đối với nhân dân và chính quyền các nước đã cưu mang, giúp đỡ người Việt tỵ nạn.

Chúng ta còn phẫn nộ hơn khi các vụ phá bia tưởng niệm thuyền nhân nói trên là do áp lực của nhà cầm quyền Hà Nội. Qua hành động này, đảng CSVN đang muốn xóa sạch những vết tích lịch sử đậm nét tội ác của họ, muốn thế giới lãng quên tấm thảm kịch thuyền nhân Việt Nam mà thủ phạm cũng chính là họ và muốn các thế hệ Việt Nam tương lai không còn nhớ tại sao cha ông đã ồ ạt bỏ nước để tìm tự do.

Sự phẫn nộ của chúng ta không thể chỉ là cảm xúc nhất thời.

Chúng ta phải kêu gọi nhau phát động một cuộc đấu tranh mạnh mẽ để tái dựng các bia tưởng niệm nói trên. Chúng ta phải kêu gọi nhau bảo vệ và xây dựng những chứng tích của người tỵ nạn Việt Nam trên bước đường tìm tự do. Từ Mã Lai, Nam Dương, sang Thái Lan, Phi Luật Tân,... nơi nào có người tỵ nạn đặt chân, nơi đó cần có những chứng tích lịch sử để mọi thế hệ mãi mãi không quên.

Mặt khác, để mãi mãi ghi nhớ những kỷ niệm bi thảm và hùng tráng của cuộc ra đi tìm Tự Do của người dân Việt vào cuối thế kỷ 20, chúng ta cần có một ngày chung gọi là "Ngày Tỵ Nạn Việt Nam", để hàng năm cứ đến ngày này, tất cả mọi nơi sẽ cùng tổ chức những hình thức tưởng niệm những người tỵ nạn đã nằm xuống, tri ân các quốc gia, dân tộc, tổ chức,... đã giúp đỡ người tỵ nạn Việt Nam và để nhắc nhở các thế hệ tương lai của cộng đồng không quên nguồn gốc tỵ nạn chính trị của mình.

Để có một ngày chung cho toàn thể cộng đồng người Việt hải ngoại, chúng ta cần tổ chức một cuộc trưng cầu ý kiến đồng bào ở khắp nơi. Ngày nào được đa số người Việt chọn lựa sẽ trở thành "Ngày Tỵ Nạn Việt Nam". Cuộc trưng cầu dân ý sẽ được khởi sự từ ngày 14 tháng 11 năm 2005. Đây là ngày vào năm 1978, khi làn sóng người Việt tỵ nạn dâng cao, Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố là "vấn đề thuyền nhân Việt Nam là mối quan tâm hàng đầu của Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc". Cuộc trưng cầu ý kiến sẽ kéo dài trong hơn 5 tháng và chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 năm 2006, là ngày đánh dấu cả nước Việt Nam rơi vào vòng thống trị của đảng CSVN, mở đầu cho cuộc ra đi tìm tự do của người Việt Nam.

Một cuộc trưng cầu ý kiến như vậy chỉ có thể thành công khi có được nhiều tôn giáo, cộng đồng, tổ chức, đoàn thể, cơ quan truyền thông của người Việt ở khắp thế giới đồng tình tham gia vận động.

Qua lá thư này, chúng tôi, những cộng đồng, tổ chức và cơ quan truyền thông đã có cơ hội làm việc với nhau trong nhóm "Vì Tự Do", được thành lập nhằm phối hợp mở cuộc vận động phản đối phá bia thuyền nhân Việt Nam ở Nam Dương và Mã Lai, xin được kêu gọi quí vị hãy cùng với chúng tôi thực hiện cuộc vận động trưng cầu ý kiến nói trên.

Đính kèm theo thư kêu gọi này, chúng tôi xin được gởi đến quí vị bản kế hoạch chi tiết về cuộc vận động Trưng Cầu Ý Kiến Chọn "Ngày Tỵ Nạn Việt Nam" và mẫu phiếu tham gia. Chúng tôi rất mong quí vị đồng ý điều vào mẫu phiếu tham gia này và gởi về cho chúng tôi trước ngày 12 tháng 11 năm 2005. Khi cuộc vận động chính thức bắt đầu, danh sách của các cộng đồng, tổ chức và cơ quan truyền thông đồng ý tham gia sẽ được công bố và sẽ được bổ túc sau đó.

Kính gởi đến quí vị lời chào đoàn kết và thân ái.

Ngày 1 tháng 11 năm 2005.

Nhóm Vì Tự Do: Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu, Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường, Liên Hội Người Việt tại Canada, Cộng Đồng Người Việt Nam Cali, Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali, Cộng Đồng Người Việt Houston, Ban Điều Hợp Cộng Đồng tại Đức, Đài Việt Nam Hải Ngoại, Đảng Việt Tân.

Để biết thêm chi tiết, xin quí vị liên lạc qua các địa chỉ email : Úc Châu: ông Nguyễn Mạnh Tiến: tmnguyen@ozemail.com.au, ông Đoàn Việt Trung: doanviettrung@gmail.com, ông Nguyễn Hoàng Thanh Tâm: nguyentam@lenduong.net - Hoa Kỳ: ông Hoàng Thế Dân: danthehoang@jps.net, Ông Ngô Chí Thiền : lamgiang07@yahoo.com, ông Nguyễn Trọng Phú: phutopia@yahoo.com, ông Nguyễn Ngọc Quyết: quyet0406@yahoo.com, Ông Ngô Ngọc Hùng: Rfvi@aol.com - Canada: ông Lê Duy Cấn: hg_yen@yahoo.com - Âu Châu: ông Nguyễn Thanh Văn: Vanhaminh@aol.com, ông Nguyễn Ngọc Đức: nguyennd@cegetel.net

Kế Hoạch Trưng Cầu Ý Kiến Chọn Một Ngày Chung

Làm "Ngày Tỵ Nạn Việt Nam"

1. Nhu Cầu.

Sau vụ CSVN vận động phá bia tưởng niệm thuyền nhân ở Mã Lai và Nam Dương, nhiều người nhận thấy có nhu cầu có một ngày chung để đánh dấu ngày người Việt Nam đã rời nước đi tỵ nạn khắp nơi.

Mặc dù cho đến nay, chúng ta đã lập được một số đài tưởng niệm như tượng đài kỷ niệm cuộc vượt biên "Mẹ bồng con" ở Ottawa, Canada, các tượng đài kỷ niệm chiến binh Việt Nam Cộng Hòa ở Hoa Kỳ, Úc Châu,... nhưng cộng đồng người Việt chưa chọn một ngày kỷ niệm chung để hằng năm làm lễ tưởng nhớ những đồng bào tử nạn trên đường vượt biên, đánh dấu giai đoạn tỵ nạn và tri ân các dân tộc và đất nước đã cho chúng ta tạm trú và định cư.

Để có thể có một ngày chung mà mọi người chấp nhận, chúng ta cần tổ chức một cuộc Trưng Cầu Ý Kiến đồng bào trên toàn thế giới.

2. Mục Tiêu.

Kế hoạch này ngoài việc giải quyết nhu cầu nêu trên, còn nhắm vào các mục tiêu sau đây:

Thứ nhất là củng cố sự đoàn kết trong cộng đồng người Việt hải ngoại: có lẽ đây là lần đầu tiên nhiều tổ chức, đảng phái, cộng đồng,... của người Việt ở khắp nơi cùng tham dự vào việc chọn lựa một ngày có ý nghĩa chung. Việc làm này sẽ góp phần củng cố sự đoàn kết trong cộng đồng.

Thứ hai là xây dựng nề nếp sinh hoạt dân chủ trong cộng đồng người Việt hải ngoại: có lẽ đây là lần đầu tiên một cuộc trưng cầu ý kiến của người Việt hải ngoại ở khắp nơi được tổ chức. Việc làm này dần dần tạo nề nếp sinh hoạt dân chủ và trong tương lai, nó sẽ tạo tiền lệ tốt cho cộng đồng khi có những việc quan trọng cần quyết định chung, thì có thể làm những cuộc trưng cầu ý kiến tương tự.

Thứ ba là xác định lập trường chính trị của cộng đồng người Việt tỵ nạn: sự chọn lựa một ngày chung làm ngày tỵ nạn sẽ góp phần xác định lập trường chính trị của cộng đồng người Việt, đó là một cộng đồng tỵ nạn, không chấp nhận chế độ cộng sản hiện nay tại Việt Nam.

Thứ tư là luôn luôn nhắc nhở những thế hệ tương lai về nguồn gốc tỵ nạn của cộng đồng: khi ngày tỵ nạn được chọn lựa và được tổ chức hàng năm ở khắp nơi, các thế hệ tương lai của cộng đồng sẽ luôn luôn được nhắc nhở về nguồn gốc của mình và hiểu được tại sao các thế hệ cha anh đã kiên trì tranh đấu để chấm dứt nguồn gốc đã gây ra thảm trạng tỵ nạn của dân tộc Việt Nam.

3. Các bước thực hiện.

Sau đây là một số bước thực hiện được đề nghị.

Bước một, từ đây đến ngày 14 tháng 11 năm 005.

Những việc làm trong bước này gồm có:

Thứ nhất, vận động thêm một số cộng đồng, tổ chức, đoàn thể tham gia vận động cho cuộc trưng cầu ý kiến: hiện nay đã có một số cộng đồng, tổ chức như Cộng Đồng NVTD Úc Châu, Mạng Lưới Tuổi Trẻ Lên Đường, Liên Hội Người Việt Canada, Cộng Đồng Người Việt tại Nam Cali, Tổng Hội SVVN Nam Cali, Cộng Đồng Người Việt tại Bắc Cali, Cộng Đồng Người Việt tại Houston, Đài Việt Nam Hải Ngoại, Ban Điều Hợp Cộng Đồng tại Đức,... đồng ý tham gia cuộc vận động. Danh sách này sẽ được bổ túc khi có thêm các cộng đồng, tổ chức hưởng ứng sau khi lá thư kêu gọi được gởi đi.

Thứ hai, quyết định về tên gọi của ngày kỷ niệm chung : hiện nay có 3 tên gọi được nêu lên là:

- Ngày Tỵ Nạn Việt Nam.

- Ngày Dân Việt Tỵ Nạn Cộng Sản.

- Ngày Tưởng Nhớ và Vinh Danh Những Người Tử Nạn Trên Đường Vượt Biên.

Khi các phiếu tham gia và góp ý kiến của các cộng đồng, tổ chức được gởi về, chúng ta sẽ quyết định về tên gọi ngày kỷ niệm dựa theo ý kiến của đa số.

Điều cần nhấn mạnh là tên gọi nào cũng được và cũng không nhất thiết sau đó nơi nào cũng dùng một tên chung, miễn là có một cuộc trưng cầu ý kiến quy mô được tổ chức và sau đó mọi nơi có cùng một ngày chung.

Thứ ba, quyết định về danh sách các ngày đề nghị trưng cầu ý kiến : đây là danh sách những ngày tiêu biểu có liên hệ đến sự kiện người Việt Nam ra đi tìm tự do. Hiện nay, có những ngày tiêu biểu sau đây đã được đề nghị trong danh sách sẽ trưng cầu ý kiến:

- Ngày 30 tháng 04: ngày đánh dấu cả nước Việt Nam rơi vào vòng thống trị của đảng CSVN, mở đầu cho cuộc ra đi tìm tự do của người Việt Nam.

- Ngày 20 tháng 6: là ngày đã được LHQ chọn làm "Ngày Quốc Tế Tỵ Nạn" để kêu gọi lương tâm thế giới quan tâm đến người tỵ nạn ở mọi nơi.

- Ngày 20 tháng 7: 20/7/1954 là ngày chia đôi đất nước Việt Nam, mở đầu cho cuộc di cư tìm tự do của hơn 1 triệu người Việt từ Miền Bắc vào Miền Nam.

- Ngày 14 tháng 11: Đây là ngày vào năm 1978, Liên Hiệp Quốc chính thức tuyên bố vấn đề thuyền nhân VN là mối quan tâm hàng đầu của Cao Ủy Tỵ Nạn.

Trong phiếu tham gia và góp ý kiến, các cộng đồng, tổ chức có thể đề nghị thêm những ngày khác và nếu những ngày đề nghị này có ý nghĩa dính líu đến đến sự kiện người Việt Nam ra đi tìm tự do, thì sẽ được thêm vào trong danh sách các ngày tiêu biểu được đưa ra để đồng bào chọn lựa.

Thứ tư, chỉ định một số nhân sự vào nhóm liên lạc : chúng ta kỳ vọng sẽ có đông đảo cộng đồng, đoàn thể tham gia vào cuộc vận động trưng cầu ý kiến. Để liên lạc và phối hợp, chúng ta cần một vài nhân sự ở mỗi lục địa phụ trách việc liên lạc giữa các tổ chức, đoàn thể tham gia, thu thập các phiếu trưng cầu ý kiến và tổng hợp kết quả sau đó. Nhóm liên lạc này sẽ chấm dứt vai trò sau khi cuộc trưng cầu ý kiến chấm dứt.

Bước hai, từ 14 tháng 11 năm 005 đến 30/04/2006.

Đây là bước chính của cuộc trưng cầu ý kiến. Trước hết chúng ta cần đồng ý với nhau về giá trị của cuộc trưng cầu và các cách thức.

- Vì đây không phải là một cuộc trưng cầu mà kết quả của nó sẽ đưa đến những thay đổi quan trọng, do đó không đặt nặng việc kiểm soát người bầu phiếu.

- Nhu cầu của chúng ta là làm sao có sự tham gia càng đông càng tốt của người Việt ở khắp thế giới. Do đó, thời gian trưng cầu sẽ kéo dài trong nhiều tháng, cho đến ngày 30/4/2006, để mọi nơi đều có thể làm. Chúng ta cũng sẽ khuyến khích mọi hình thức trưng cầu có thể thực hiện được, như tổ chức trong các buổi hội chợ Tết, trong các sinh hoạt đoàn thể, cộng đồng, vote trên Internet, gởi qua bưu điện, fax,...

- Chúng ta cố gắng mời gọi mọi đoàn thể, cộng đồng, qua mọi hình thức để tiến hành trưng cầu và nhóm liên lạc chỉ có nhiệm vụ tổng hợp kết quả.

Những việc làm trong bước này gồm có:

Thứ nhất, tung lời kêu gọi trưng cầu ý kiến và giải thích trên báo chí, truyền thông : lời kêu gọi sẽ được tung ra vào ngày 14 tháng 11 năm 2005, với danh sách sơ khởi của các tôn giáo, cộng đồng, đoàn thể, truyền thông đồng ý tham gia. Sau đó trong suốt một tuần lễ, các đoàn thể đồng ý tham gia sẽ cố gắng lên các cơ quan truyền thông để giải thích, kêu gọi nhằm tạo tối đa sự chú ý của dư luận. Danh sách các đoàn thể tham gia sẽ được thường xuyên cập nhật, để cho thấy đây là một việc làm chung của cả cộng đồng hải ngoại.

Thứ hai, vận động các cơ quan truyền thông giúp quảng bá cuộc trưng cầu ý kiến: sự hỗ trợ của các cơ quan truyền thông trong suốt thời gian trưng cầu ý kiến rất quan trọng. Do đó, cần sự tiếp tay của các đoàn thể trong việc vận động các cơ quan truyền thông quảng bá thường xuyên. Chúng ta sẽ thực hiện một số clip audio để nhờ truyền thông phát.

Thứ ba, thực hiện Web Site để quảng bá và vote qua internet: cần thực hiện 1 Web Site để một mặt quảng bá cuộc trưng cầu và mặt khác để mọi người có thể vào đó vote sự chọn lựa của mình.

Thứ tư, tổ chức các cuộc trưng cầu ý kiến trong ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10/12/2005: những cuộc trưng cầu ý kiến quy mô đầu tiên nên khởi sự vào ngày có ý nghĩa này. Ở khắp nơi, chúng ta kêu gọi các cộng đồng, đoàn thể, tổ chức thực hiện các cuộc trưng cầu ý kiến đồng bào, với kích thước và hình thức khác nhau, tùy theo điều kiện ở mỗi nơi, mỗi đoàn thể.

Thứ năm, liên tục kêu gọi thực hiện các hình thức trưng cầu ý kiến kéo dài cho đến cuối tháng 4/2006: trong vòng hơn 4 tháng, các đoàn thể trong Ban Vận Động sẽ liên tục kêu gọi và tổ chức các hình thức trưng cầu ý kiến. Đặc biệt nhân dịp Tết Nguyên Đán, chúng ta nên vận động các cộng đồng, đoàn thể tổ chức trưng cầu trong Hội Chợ Tết, các sinh hoạt mừng xuân,...

Bước bốn, ngày 30/4/2006.

Vào ngày 30/4/2006, nhóm liên lạc sẽ tổng hợp, công bố kết quả của cuộc trưng cầu ý kiến và chấm dứt nhiệm vụ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.