Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ht Quảng Độ: Ngày 7-6, Sẽ Rước Ht Huyền Quang Về

22/05/200100:00:00(Xem: 3720)
SAIGON (VB) - Hòa Thượng Quảng Độ vừa phổ biến lời mời gọi chư Tăng quốc nội cùng đi với Ngài ra đón Hòa Thượng Huyền Quang về Sài Gòn, và chỉ thị rõ trong mọi trường hợp bị ngăn cản hãy ngồi xuống niệm Phật, giữ hạnh bất bạo động. Đồng thời, Ngài kêu gọi tất cả các chùa trong và ngoài nước tổ chức Lễ Cầu An cho phái đoàn do Ngài lãnh đạo đi thỉnh HT Huyền Quang vào ngày 7-6. Bản tin từ Phòng Thông Tin PG Quốc Tế loan như sau.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 21.5.2001

Hòa thượng Thích Quảng Độ thông báo cho Nhà cầm quyền Hà Nội ngày 7.6.2001 lên đường ra Quảng Ngãi rước Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang về lại Saigon, và ra Thông tư kêu gọi các cấp GHPGVNTN trong và ngoài nước tổ chức lễ Cầu an.

Ngày 20.5.2001, nhân danh Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Hòa thượng Thích Quảng Độ viết bức thư thứ hai gửi các ông Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Trần Đức Lương, Chủ tịch CHXHCNVN, và Phan Văn Khải, Thủ tướng CHXHCNVN. Nội dung bức thư này nhắc lại yêu cầu trả tự do cho Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, như đã trình bày trong bức thư gửi hôm 29.3.2001. Nếu không, Hoà thượng sẽ cùng với chư Tăng lên đường ra Quảng ngãi rước Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang về lại Saigon.

Ngày lên đường được thông báo cho Nhà cầm quyền Hà Nội là ngày 7.6.2001. Hòa thượng tố cáo "Những hành xử của cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi suốt 19 năm qua đối với Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang hoàn toàn phản chống các điều Hiến pháp quy định và bảo hộ. Nếu không nói là qua tay Công an, Nhà nuớc đang cố tình giết chết một Cao Tăng Phật giáo, một Cụ già hiền lương đau yếu, mà các Công ước quốc tế sẽ ghép vào "tội phạm chống nhân loại". Vì điều 71 trên Hiến pháp ghi rõ : "Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật. Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân".

Hòa thượng đặt Đảng và Nhà nuớc trước trách nhiệm bảo vệ an toàn cho chuyến đi : "Mọi sự an nguy của chúng tôi trong cuộc hành trình này thuộc trách nhiệm của Đảng và Nhà nuớc. Do đó, tôi xin quý Ngài hãy xuống lệnh cho các cơ quan công quyền tạo mọi điều kiện dễ dãi và thuận tiện cho chuyến đi ra Quảng Ngãi của chúng tôi, hầu chứng tỏ cho thế giới biết rằng đang bắt đầu có sự thay đổi trong vấn đề tự do đi lại, tự do cứu cấp người lâm bệnh".

Thông tư gửi các cấp Giáo hội trong và ngoài nuớc về chuyến đi rước Đạo lão Hòa thượng Thích Huyền Quang về Saigon

Thông tư đề ngày 21.5.2001, giải thích về chuyến đi ra Quảng ngãi và yêu cầu các chùa viện, cơ sở, cầu nguyện, cầu an để hỗ trợ chuyến đi. Mở đầu Thông tư là hai hình ảnh trái ngược trong cách cư xử của người Việt và người Cộng sản đối với kẻ già yếu, bệnh tật : "Thấy người họan nạn thì thương, Thấy người tàn tật lại càng trông nom, Thấy người già yếu ốm mòn, Thuốc thang cứu giúp cháo cơm đỡ đần... Thiếu nhi nuớc ta ngày trước cắp sách đến trường đã được giáo dục lòng nhân như thế. Đấy đã là cung cách từ nhiều nghìn năm người Việt cư xử với người Việt. Nhưng ngày nay, dưới chế độ Cộng sản, người ta đã đối xử ra sao với người hoạn nạn " người già " người ốm đau " Tôi muốn nói đến vị Cao tăng của Giáo hội chúng ta : Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất". Hòa thượng tiên liệu những khó khăn nguy biến :

"Dù tin tưởng vào sự bảo vệ của công luận quốc tế và của nhân dân yêu chuộng công lý trong thế giới, dù lòng mong mỏi chủ quan vào sự thay đổi chính sách tôn giáo sau Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi vẫn dự tri những trở lực, nguy biến, tù đày và ngay cả sinh mệnh của chúng tôi có thể bị lâm lụy.

"Tuy nhiên, sinh mệnh của Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang không ngày càng lâm lụy đó sao" Sinh mệnh của toàn dân không bị uy hiếp đó sao" Cho nên, chúng tôi quyết chí lên đường, mặc bao nguy khốn. Có phải vào tù, thì càng ở giữa lòng dân. Có phải chết, thì chết cùng hạnh nguyện từ, bi, hỷ, xả, độ người. Chứ không chết vì căm thù hay tranh chấp với bạo lực. Người Tăng sĩ không lựa sóng theo chiều, không ngồi nhìn thành bại, không chịu cứu nguy đồng đạo, mặc lương dân thống khổ, mặc hàng Giáo phẩm Cao tăng bị ngục tù vây hãm Pháp âm".

Do đó, Hòa thượng Thích Quảng Độ cần đến sự hộ trì, hộ lực của chư Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nuớc, bằng cách "tất cả các chùa viện, cơ sở các cấp Giáo hội, trong và ngoài nuớc, chí thành tổ chức liên tục lễ Cầu an cho Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, cho đến khi nào Đại lão Hòa thượng về đến Saigon".

Trong nuớc, thì "Nếu đủ thiện duyên, xin các cấp Tỉnh hội hãy cùng về Quảng Ngãi trong ngày 7.6.2001 tháp tùng với chúng tôi. Tuyệt đối giữ lòng thanh tịnh và bất bạo động trên đường đi. Nếu bị ngăn cản, thì ngồi xuống an nhiên niệm Phật hoặc nhập từ bi quán, không chống trả bất cứ khiêu khích hay bạo hành nào".

Ngoài nuớc, thì nếu có tổ chức biểu tình phải giữ đúng tinh thần Phật giáo : "Các cấp Giáo hội tại hải ngọai, nếu có dự trù biểu dương tại các thủ đô hay trước các cơ quan quốc tế, thì cũng xin nhất tâm tổ chức trong tinh thần bất bạo động của Phật giáo. Chú trọng vào phong thái thanh tịnh, tỏa chiếu từ Bát chánh đạo để tạo cảm thông đến người qua đường cũng như các cơ quan mình muốn đạo đạt".

Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, xin đăng tải dưới đây toàn văn Thông tư gửi các cấp Giáo hội trong và ngoài nuớc và Thư gửi lãnh đạo Đảng và Nhà nuớc :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN HÓA ĐẠO

Thanh Minh Thiền viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Phật lịch 2544
Số : 08/VHĐ/VT

THÔNG TƯ
gửi các cấp Giáo hội trong và ngoài nước về chuyến đi Quảng ngãi rước Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang về Saigon

Kính thưa chư Liệt vị Tôn đức Tăng, Ni lãnh đạo
Các cấp GHPGVNTN trong và ngoài nuớc,

Thưa toàn thể Nam, Nữ Cư sĩ Phật tử,
Thấy người họan nạn thì thương, Thấy người tàn tật lại càng trông nom, Thấy người già yếu ốm mòn, Thuốc thang cứu giúp cháo cơm đỡ đần... Thiếu nhi nuớc ta ngày trước cắp sách đến trường đã được giáo dục lòng nhân như thế. Đấy đã là cung cách từ nhiều nghìn năm người Việt cư xử với người Việt. Nhưng ngày nay, dưới chế độ Cộng sản, người ta đã đối xử ra sao với người hoạn nạn " người già " người ốm đau " Tôi muốn nói đến vị Cao tăng của Giáo hội chúng ta : Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Bị bắt năm 1982 tại Saigon, bị cưỡng bức lưu đày về Quảng Ngãi 19 năm ròng rã. Không biết vì tội gì, và chưa bao giờ xét xử. Thế mà Hiến pháp cứ ra rả : "Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo" (điều 70), "Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật. Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân " (điều 71) !

Những hành xử của cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi suốt 19 năm qua đối với Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang hoàn toàn phản chống các điều Hiến pháp quy định và bảo hộ. Nếu không nói là qua tay Công an, Nhà nuớc XHCN đang cố tình giết chết một Cao Tăng Phật giáo, một Cụ già hiền lương đau yếu, mà các Công ước quốc tế sẽ ghép vào "tội phạm chống nhân loại". Trách nhiệm này, Đảng và Nhà nuớc CHXHCNVN phải mang lấy trước lịch sử, trước lương tri của hàng chục triệu tín đồ Phật giáo và truớc công luận thế giới.

Vì lý do ấy, mà ngày 29.3.2001 tôi đã viết thư gửi các ông Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải và Nông Đức Mạnh, yêu sách trả tự do cho Đại lão Hòa thượng trở về Saigon. Vì không được hồi đáp, vì nhân sự trong guồng máy lãnh đạo thay đổi sau Đại hội IX, nên ngày 20.5 vừa qua, tôi viết bức thư thứ hai gửi ông Nông Đức Mạnh, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trần Đức Lương, Chủ tịch CHXHCNVN, và ông Phan Văn Khải, Thủ tướng CHXHCNVN, lập lại hai yêu sách trong thư trước : Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang được tự do về lại Saigon. Nếu không, thượng tuần tháng 6 dương lịch tôi sẽ cùng với chư Tăng ra Quảng Ngãi ruớc Đại lão Hòa thượng về Saigon để Y sĩ và Phật tử có thể chăm sóc thuốc men.

Trong bức thư thứ hai này, tôi ấn định rõ ngày phái đoàn lên đường ra Quảng Ngãi là ngày 7 tháng 6 năm duơng lịch 2001. Tôi cũng nhấn mạnh rằng : "Mọi sự an nguy của chúng tôi trong cuộc hành trình này thuộc trách nhiệm của Đảng và Nhà nuớc. Do đó, tôi xin quý Ngài hãy xuống lệnh cho các cơ quan công quyền tạo mọi điều kiện dễ dãi và thuận tiện cho chuyến đi ra Quảng Ngãi của chúng tôi, hầu chứng tỏ cho thế giới biết rằng đang bắt đầu có sự thay đổi trong vấn đề tự do đi lại, tự do cứu cấp người lâm bệnh".

Thưa quý Liệt vị,
Dù tin tưởng vào sự bảo vệ của công luận quốc tế và của nhân dân yêu chuộng công lý trong thế giới, dù lòng mong mỏi chủ quan vào sự thay đổi chính sách tôn giáo sau Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi vẫn dự tri những trở lực, nguy biến, tù đày và ngay cả sinh mệnh của chúng tôi có thể bị lâm lụy.

Tuy nhiên, sinh mệnh của Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang không ngày càng lâm lụy đó sao " Sinh mệnh của toàn dân không bị uy hiếp đó sao " Cho nên, chúng tôi quyết chí lên đường, mặc bao nguy khốn. Có phải vào tù, thì càng ở giữa lòng dân. Có phải chết, thì chết cùng hạnh nguyện từ, bi, hỷ, xả, độ người. Chứ không chết vì căm thù hay tranh chấp với bạo lực. Người Tăng sĩ không lựa sóng theo chiều, không ngồi nhìn thành bại, không chịu cứu nguy đồng đạo, mặc lương dân thống khổ, mặc hàng Giáo phẩm Cao tăng bị ngục tù vây hãm Pháp âm.

Nay chúng tôi cần sự hộ trì, hộ lực của quý Liệt vị, trong cũng như ngoài nuớc, để hành trình của chúng tôi ra Quảng Ngãi được viên thành.

Xin tất cả các chùa viện, cơ sở các cấp Giáo hội, trong và ngoài nuớc, chí thành tổ chức liên tục lễ Cầu an cho Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, cho đến khi nào Đại lão Hòa thượng về đến Saigon. Nếu đủ thiện duyên, xin các cấp Tỉnh hội hãy cùng về Quảng Ngãi trong ngày 7.6.2001 tháp tùng với chúng tôi. Tuyệt đối giữ lòng thanh tịnh và bất bạo động trên đường đi. Nếu bị ngăn cản, thì ngồi xuống an nhiên niệm Phật hoặc nhập từ bi quán, không chống trả bất cứ khiêu khích hay bạo hành nào. Việc chúng ta làm hợp lý, hợp tình, không trái chống với luật pháp. Bởi cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đọc cho Đại lão Hòa thượng về Quyết định chấm dứt quản chế Hòa thượng kể từ ngày 27.11.1997. Chiếu theo Nghị định 51/CP của Nhà nuớc, thì bất cứ ai mãn hạn tù, mãn hạn quản chế đều toàn quyền trở về nơi hộ khẩu thường trú của mình. Kẻ bất hợp pháp trong việc tiếp tục giam giữ Đại lão Hòa thượng, không chịu thực thi Nghị định 51/CP của Nhà nuớc, chính là cơ quan Công an Quảng Ngãi.

Các cấp Giáo hội tại hải ngọai, nếu có dự trù biểu dương tại các thủ đô hay trước các cơ quan quốc tế, thì cũng xin nhất tâm tổ chức trong tinh thần bất bạo động của Phật giáo. Chú trọng vào phong thái thanh tịnh, tỏa chiếu từ Bát chánh đạo để tạo cảm thông đến người qua đường cũng như các cơ quan mình muốn đạo đạt.

Xin Đức Phật hộ trì cho tất cả chúng ta.
Phật lịch 2545
Thanh Minh Thiền viện - Saigon, ngày 21.5.2001
Viện trưởng Viện Hóa Đạo
(Ấn ký)
Sa môn THÍCH QUẢNG ĐỘ

*
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN HÓA ĐẠO

Thanh Minh Thiền viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Phật lịch 2544
Số : 07/VHĐ/VT

Đồng kính gửi :
Ông Nông Đức Mạnh, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam
Ông Trần Đức Lương, Chủ tịch CHXHCNVN
Ông Phan Văn Khải, Thủ tướng CHXHCNVN

Thưa quý Ngài,
Trước đây, tôi đã có văn thư đề ngày 29.3.2001, gửi bảo đảm có hồi báo qua bưu điện, xin quý Ngài lưu ý khẩn trương đến sức khoẻ sa sút trầm trọng cũng như tình trạng giam cầm bất hợp pháp Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Nhưng từ ấy đến nay, quý Ngài chưa hồi đáp hoặc xử lý theo yêu cầu tôi đề ra qua văn thư dẫn thượng. Có thể quý Ngài quá bận rộn trong việc bầu cử và tổ chức Đại hội IX chăng. Do đó, tôi xin trình bày lại sự việc để quý Ngài lưu tâm giải quyết.

Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, thế danh Lê Đình Nhàn, 83 tuổi, bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt đi quản thúc, từ năm 1982 cho đến nay, tại một ngôi chùa hoang phế ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Tổng cộng 19 năm ròng rã, không biết can tội gì, cũng chưa một lần xét xử. Ngoài tuổi cao, sức yếu, hiện nay Hòa thượng lâm nhiều trọng bệnh. Bên mình không có người chăm sóc đỡ đần khi khuya tối, ngoại trừ một người nấu ăn sáng đến chiều đi. Trong 19 năm ấy, Hòa thượng thường trực bị công an sách nhiễu, bắt đi "làm việc" mấy trăm lần. Khiến Hòa thượng phải tự thán: "Tôi hiện sống không nhà, chết không mồ, đi không đường, và tù không tội !".

Ngày 27 tháng 11 năm 1997, nhân viên Công an tỉnh Quảng Ngãi đến đọc Quyết định của Nhà nước thông báo rằng Hòa thượng đã hết hạn quản chế. Thế nhưng, tháng 12 năm ấy, nhân viên Công an trở lại làm việc, buộc Hòa thượng lập hộ khẩu và thẻ Chứng minh nhân dân tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Hòa thượng Thích Huyền Quang bác bỏ, bảo rằng: Bắt tôi tại Saigon, nay hết hạn quản chế phải cấp Giấy Phóng thích để tôi tự do về nơi hộ khẩu thường trú là chùa Ấn Quang. Nhưng cơ quan công quyền Quảng Ngãi vẫn không chịu trả tự do cho Hòa thượng.

Chiếu theo "Nghị định của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu" mang số 51/CP ban hành ngày 10.5.1997 thì tiết "h" ghi rõ : "Những người đã là nhân khẩu ở thành phố đi tù, đi thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại các trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, hết hạn trở về, không thuộïc diện cấm cư trú ở thành phố". Như vậy là cơ quan công quyền Quảng Ngãi đã không thi hành Nghị định của Nhà nuớc ban hành.

Hiện nay, tình trạng sức khỏe của Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang quá sa sút. Toàn thể Giáo hội chúng tôi cùng Phật giáo đồ trong và ngoài nuớc vô cùng lo lắng. Nên trong văn thư viết ngày 29.3.2001, cũng như bức thư hôm nay, tôi yêu cầu quý Ngài khẩn cấp giải quyết. Xin quý Ngài ra một minh thư xuống lệnh cho cơ quan các cấp tỉnh Quảng Ngãi không được ngăn cản Hòa thượng Thích Huyền Quang trở về nơi hộ khẩu thường trú ở thành phố Hồ Chí Minh như trước năm 1982, chiếu theo Nghị định 51/CP.

Điều 71 trong Hiến pháp ghi rõ : "Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật. Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân."

Những hành xử của cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi suốt 19 năm qua đối với Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang hoàn toàn phản chống các điều Hiến pháp quy định và bảo hộ. Nếu không nói là qua tay Công an, Nhà nuớc đang cố tình giết chết một Cao Tăng Phật giáo, một Cụ già hiền lương đau yếu, mà các Công ước quốc tế sẽ ghép vào "tội phạm chống nhân loại". Trách nhiệm này, Đảng và Nhà nuớc CHXHCNVN phải mang lấy trước lịch sử, trước lương tri của hàng chục triệu tín đồ Phật giáo và truớc công luận thế giới.

Nếu không được quý Ngài lưu tâm giải quyết, bằng cách ra lệnh cho cơ quan công quyền tỉnh Quảng Ngãi trả tự do cho Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, thì ngày 7 tháng 6 dương lịch 2001, tôi sẽ cùng với chư Tăng ra Quảng Ngãi rước Đại lão Hòa thượng trở về Saigon. Vì tình trạng sức khoẻ của Đại lão Hòa thượng đang cần được Y sĩ và Phật tử chăm sóc thường trực.

Mọi sự an nguy của chúng tôi trong cuộc hành trình này thuộc trách nhiệm của Đảng và Nhà nuớc. Do đó, tôi xin quý Ngài hãy xuống lệnh cho các cơ quan công quyền tạo mọi điều kiện dễ dãi và thuận tiện cho chuyến đi ra Quảng Ngãi của chúng tôi, hầu chứng tỏ cho thế giới biết rằng đang bắt đầu có sự thay đổi trong vấn đề tự do đi lại, tự do cứu cấp người lâm bệnh. Tôi hết lòng trông mong.

Trân trọng kính chào quý Ngài.
Phật lịch 2545
Thanh Minh Thiền viện - Saigon, ngày 20.5.2001
Viện trưởng Viện Hóa Đạo
(Ấn ký)
Sa môn THÍCH QUẢNG ĐỘ

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,
Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân "vượt lên trên thù hận đảng phái", ca ngợi thành tựu dưới thời ông, chúc chính quyền mới may mắn trong thông điệp tạm biệt
Hôm thứ Hai (18/01/2021), một ủy ban độc lập về chuẩn bị và ứng phó đại dịch, do cựu thủ tướng New Zealand Helen Clark và cựu tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf dẫn đầu, đã công bố đánh giá về sự khởi đầu khủng hoảng ở Trung Quốc