Tài Liệu Việt Ngữ Khai Thuế Giúp Tiết Kiệm Cả Ngàn Đô

24/07/200000:00:00(Xem: 13605)
Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển (Boat People S.O.S.) và một số hội đoàn bạn đang hợp tác với Sở Thuế Liên Bang (Internal Revenue Services hoặc IRS) để phân phát tài liệu bằng Việt Ngữ liên quan trực tiếp đến quyền lợi về thuế vụ của đa số người Việt.

Một chương trình thuế vụ có thể giúp ích được cho nhiều gia đình người Việt có thu nhập thấp là chương trình Earned Income Credit (EIC). Chương trình này hoàn trả tiền thuế có thể lên đến hàng ngàn Mỹ kim cho những người hội đủ tiêu chuẩn, kể cả những người không đóng thuế vì thu nhập thấp. Nhiều người Việt đã không biết về chương trình này và do đó đã không tận khai thác cơ hội này.

Bài viết về chương trình EIC này được soạn thảo dựa trên tài liệu Chỉ Dẫn Khai Thuế của IRS (Instructions for Form 1040 và 1040A) và một số sách hướng dẫn khai thuế khác. Bài viết ngắn gọn và cô đọng này không nhằm thay thế các văn bản chính thức của IRS. Để tiện cho việc tra khảo cũng như điền các mẫu đơn về thuế, các từ ngữ thuế phần lớn sẽ được giữ ở nguyên bản và được chú thích bằng tiếng Việt khi thích hợp.

Những ai cần giúp đỡ về vấn đề làm đơn lấy khoản tiền EIC có thể liên lạc với các địa điểm sau đây:

Trung Tâm Dịch Vụ S.O.S, Orange County
9550 Bolsa Ave., Suite 211
Westminster, CA 92683
Tel: 714-775-2214
(Mỗi thứ Bẩy từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa sẽ có chuyên viên hướng dẫn)

Trung Tâm Dịch Vụ S.O.S., Houston
12320 Suite A1 Bellaire Blvd., Houston, TX 77072. Tel: 281-530-6888
Văn Phòng Hiệp Lực, 11304 Beechnut, Houston, TX 77072. Tel: 281-495-8936
Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, 2800 Juniper Street, # 3, Fairfax, VA 22031-4411 . Tel: 703-205-3916 (Mỗi thứ Bẩy từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa sẽ có chuyên viên hướng dẫn)


A. GIỚI THIỆU VỀ EARNED INCOME CREDIT (EIC)

1. Earned Income Credit là khoản giảm thuế (credit) dành cho những người đi làm có lợi tức (earned income). Đối tượng của EIC là những người đi làm có lợi tức thấp.

2. EIC được dùng để giảm bớt gánh nặng của thuế An Sinh Xã Hội và Y Tế (Social Security and Medicare taxes), hai loại thuế này (tổng cộng 6.75%) được tính từ đồng thu nhập đầu tiên. EIC còn được dùng như là một phương tiện trợ lực và khuyến khích những người đang hưởng các phúc lợi xã hội đi làm. EIC không những sẽ giảm thuế (tax credit) mà còn có thể tăng thu nhập sau khi tính thuế (after-tax earning) cho một số người đóng thuế (qualified taxpayer). EIC là khoản giảm thuế được hoàn lại (refundable credit) và được trả cho người đóng thuế ngay cả khi khoản EIC này vượt quá khoản thuế phải đóng (taxpayer’s tax liability). Điều này có nghĩa, trong một số trường hợp, người đóng thuế không những chỉ đuợc giảm thuế mà còn được lấy thêm thuế về (negative income tax).

3. Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua Đạo Luật Revenue Reconciliation Act of 1993 với những điều khoản giúp cho việc tính toán EIC dễ dàng hơn và cung cấp khoản EIC rộng rãi hơn. Mỗi năm IRS phát hành bảng tính EIC (EIC Table) và bảng trợ giúp tính toán (worksheet) trong tài liệu hướng dẫn cho mẫu 1040 và mẫu 1040A để giúp xác định khoản EIC cho năm thuế tương ứng.

4. Khoản EIC được xác định bằng cách nhân số lợi tức do đi làm (earned income) với một tỷ lệ phần trăm (appropriate credit percentage) thích hợp. Thực tế trên bảng EIC worksheet, khoản lợi tức do đi làm (earned income) được tính toán phức tạp hơn ở dạng MAGI (Modified Adjusted Gross Income). Theo đó tổng lợi tức được điều chỉnh hai lần. Lần đầu tổng lợi tức (total income) được điều chỉnh (adjusted) bởi các khoản khấu trừ thuế (tax deduction) để đi đến AGI (Adjusted Gross Income). Lần sau AGI được điều chỉnh (modified) bởi các khoản thêm và bớt của các khoản lợi tức khác qui định riêng cho EIC. Phần này hơi phức tạp và do đó nên nhờ người có kinh nghiệm giúp đỡ.

5. Cho năm thuế 1999, khoản EIC tối đa cho người độc thân là $347, cho người có 1 con là $2,312, và cho người có 2 con trở lên là $3,816.

6. Để tránh sự thiếu xót, đình trệ và lạm dụng khai EIC, IRS nhấn mạnh việc điền đầy đủ các dữ kiện trên Schedule EIC. Người khai thuế có thể mất quyền lợi này tối đa tới 10 năm nếu cố tình khai man EIC. Tuy nhiên, nếu người khai thuế bỏ xót không khai hay khai sai EIC trong những năm trước, họ có quyền khai điều chỉnh để lấy lại cho đến 2 năm về trước.

B. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG EIC

1. Đối tượng được hưởng EIC


a. Người khai thuế có thể là người độc thân (single) tuổi từ 25 cho tới 64 và không phải là người phụ thuộc (dependent) hay là con đạt tiêu chuẩn (xin xem định nghĩa ở phần sau) đã được một người khai thuế khác liệt kê trong đơn khai thuế của họ (not claimed as qualifying child of another taxpayer’s return). Phải cư trú ít nhất 6 tháng ở Mỹ.
b. Chủ gia đình có con đạt tiêu chuẩn (Head of Household with qualifying children). Người có gia đình khai riêng (married filing separately) có thể kể như là chủ gia đình để được hưởng khoản EIC này nếu người vợ hoặc chồng không sống chung với nhau 6 tháng cuối năm.
c. Gia đình khai chung có con đạt tiêu chuẩn (married filing jointly with qualifying children): người khai thuế phải khai chung để được hưởng EIC, trừ trường hợp được nêu lên ở điểm b nói trên.

2. Lợi tức Đi làm (Earned Income) và Mức lợi tức không đạt tiêu chuẩn (Disqualified Income)
Lợi tức đi làm ở đây là lợi tức (income) hay thu nhập (net earnings) do đi làm kiếm được như tiền công, tiền lương, tiền thưởng thêm (wages, salary, tips, commission, jury duty pay, union strike benefit, certain disability pension, tax-free meal and lodging, rental value of personage, US military basic quarter, and subsistence allowances, combat pay, voluntary deferred salary) ghi trong mẫu W-2 hay mẫu SE. Khoản tối đa lợi tức đi làm để được hướng EIC cho người độc thân là $10,200, cho người có 1 con là $26,850 và cho người có 2 con trở lên là $30,580.
Điều lưu ý thêm là khoản lợi tức không do đi làm (Disqualified Unearned Income) như tiền lời ngân hàng, tiền lời chia cổ phần, tiền tác quyền (interest, dividend, royalty, net rent, net capital gain..) không được vượt quá $2,350.

3. Tiêu chuẩn của người con đạt tiêu chuẩn (qualifying children)
Từ ngữ Con Đạt Tiêu Chuẩn (qualifying children) được dùng rất cụ thể cho EIC, và rất khác biệt với Người Lệ Thuộc (dependent) trong ngôn ngữ thuế vụ. Ở đây, Con Đạt Tiêu Chuẩn (qualifying children) gồm có:
a. Phải có số An Sinh Xã Hội (Social Security number)
b. Có thể là con (son, daughter), con nuôi (adopted child), con đỡ đầu (eligible foster child), con riêng của người phối ngẫu (step child), cháu nội hay ngoại (descendant of the taxpayer’s son or daughter)
c. Phải ở tại nơi cư trú chính của người khai thuế (taxpayer’s principal place of abode) ít nhất 6 tháng trong năm. Thời gian vắng mặt tạm thời do bịnh hoạn hay đi học (temporary absences due to illness, education) được miễn trừ (disregarded). Đối với con đỡ đầu (foster child) thời gian qui định là 12 tháng.
d. Nếu lập gia đình (married) thì phải là dependent trên form 1040 hay 1040A của người khai EIC
e. Dưới 19 tuổi (24 tuổi nếu là học sinh toàn phần) tính vào lúc cuối năm thuế. Tiêu chuẩn về tuổi này sẽ được miễn tính nếu bị tàn tật vĩnh viễn và hoàn toàn bất kỳ tình trạng tàn tật xẩy ra lúc nào trong năm
f. Nếu là qualifying child của nhiều người khác nhau, phải nằm trong đơn thuế có MAGI cao nhất

C. MẪU KHAI THUẾ CẦN CHÚ Ý KHI KHAI EIC

Người khai thuế sẽ phải dùng Form 1040 hay Form 1040A, và Schedule EIC để khai EIC.
Khi khai thuế, người khai thuế cần các số liệu từ các mẫu và tài liệu thuế khác nhau (Như Form W-2, Form 1099-INT, Form1099-DIV, Form1040, Form 1040A, Schedule C, EIC Table, EIC Worksheet).
Người khai thuế có thể xác định hoặc nhờ IRS tính toán EIC bằng cách tham khảo Instructions for Form 1040A hàng 37a và 37b hay Form 1040 hàng 59a và 59b.

D. KHOẢN EIC CÓ THỂ ĐƯỢC ỨNG TRƯỚC (ADVANCE EIC PAYMENT)

EIC được xem là một khoản thuế lợi tức âm (negative income tax), hay một khoản đã chi về thuế cần được bồi hoàn lại (refundable tax credit). Người đi làm đóng thuế đạt yêu cầu để hưởng EIC không cần phải đợi tới cuối năm để hưởng được lợi ích này. Họ có quyền chọn để nhận EIC ứng trước (advance payment of the earned income credit) qua các chi phiếu chi lương (paycheck) trong năm bằng cách khai nộp Form W-5 (certificate of eligibility) cho chủ nhân của họ ngay từ đầu năm.

IRS có nhiệm vụ phải thông báo cho những người khai thuế có con đạt yêu cầu (qualifying children) về sự chọn lựa này (option) nếu họ đã có những khoản tiền thuế được trả lại (tax refunds) trong những năm trước bao gồm khoản EIC.

E. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. IRS Instructions for Form 1040, 1040A
2. J.K. Lasser’s Your Income Tax 2000
3. West’s Federal Taxation
4. Website: www.irs.ustreas.gov
5. Website: www.taxcut.com
6. Website: www.quicken.com

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.