Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tài Liệu Việt Ngữ Khai Thuế Giúp Tiết Kiệm Cả Ngàn Đô

24/07/200000:00:00(Xem: 11886)
Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển (Boat People S.O.S.) và một số hội đoàn bạn đang hợp tác với Sở Thuế Liên Bang (Internal Revenue Services hoặc IRS) để phân phát tài liệu bằng Việt Ngữ liên quan trực tiếp đến quyền lợi về thuế vụ của đa số người Việt.

Một chương trình thuế vụ có thể giúp ích được cho nhiều gia đình người Việt có thu nhập thấp là chương trình Earned Income Credit (EIC). Chương trình này hoàn trả tiền thuế có thể lên đến hàng ngàn Mỹ kim cho những người hội đủ tiêu chuẩn, kể cả những người không đóng thuế vì thu nhập thấp. Nhiều người Việt đã không biết về chương trình này và do đó đã không tận khai thác cơ hội này.

Bài viết về chương trình EIC này được soạn thảo dựa trên tài liệu Chỉ Dẫn Khai Thuế của IRS (Instructions for Form 1040 và 1040A) và một số sách hướng dẫn khai thuế khác. Bài viết ngắn gọn và cô đọng này không nhằm thay thế các văn bản chính thức của IRS. Để tiện cho việc tra khảo cũng như điền các mẫu đơn về thuế, các từ ngữ thuế phần lớn sẽ được giữ ở nguyên bản và được chú thích bằng tiếng Việt khi thích hợp.

Những ai cần giúp đỡ về vấn đề làm đơn lấy khoản tiền EIC có thể liên lạc với các địa điểm sau đây:

Trung Tâm Dịch Vụ S.O.S, Orange County
9550 Bolsa Ave., Suite 211
Westminster, CA 92683
Tel: 714-775-2214
(Mỗi thứ Bẩy từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa sẽ có chuyên viên hướng dẫn)

Trung Tâm Dịch Vụ S.O.S., Houston
12320 Suite A1 Bellaire Blvd., Houston, TX 77072. Tel: 281-530-6888
Văn Phòng Hiệp Lực, 11304 Beechnut, Houston, TX 77072. Tel: 281-495-8936
Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, 2800 Juniper Street, # 3, Fairfax, VA 22031-4411 . Tel: 703-205-3916 (Mỗi thứ Bẩy từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa sẽ có chuyên viên hướng dẫn)


A. GIỚI THIỆU VỀ EARNED INCOME CREDIT (EIC)

1. Earned Income Credit là khoản giảm thuế (credit) dành cho những người đi làm có lợi tức (earned income). Đối tượng của EIC là những người đi làm có lợi tức thấp.

2. EIC được dùng để giảm bớt gánh nặng của thuế An Sinh Xã Hội và Y Tế (Social Security and Medicare taxes), hai loại thuế này (tổng cộng 6.75%) được tính từ đồng thu nhập đầu tiên. EIC còn được dùng như là một phương tiện trợ lực và khuyến khích những người đang hưởng các phúc lợi xã hội đi làm. EIC không những sẽ giảm thuế (tax credit) mà còn có thể tăng thu nhập sau khi tính thuế (after-tax earning) cho một số người đóng thuế (qualified taxpayer). EIC là khoản giảm thuế được hoàn lại (refundable credit) và được trả cho người đóng thuế ngay cả khi khoản EIC này vượt quá khoản thuế phải đóng (taxpayer’s tax liability). Điều này có nghĩa, trong một số trường hợp, người đóng thuế không những chỉ đuợc giảm thuế mà còn được lấy thêm thuế về (negative income tax).

3. Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua Đạo Luật Revenue Reconciliation Act of 1993 với những điều khoản giúp cho việc tính toán EIC dễ dàng hơn và cung cấp khoản EIC rộng rãi hơn. Mỗi năm IRS phát hành bảng tính EIC (EIC Table) và bảng trợ giúp tính toán (worksheet) trong tài liệu hướng dẫn cho mẫu 1040 và mẫu 1040A để giúp xác định khoản EIC cho năm thuế tương ứng.

4. Khoản EIC được xác định bằng cách nhân số lợi tức do đi làm (earned income) với một tỷ lệ phần trăm (appropriate credit percentage) thích hợp. Thực tế trên bảng EIC worksheet, khoản lợi tức do đi làm (earned income) được tính toán phức tạp hơn ở dạng MAGI (Modified Adjusted Gross Income). Theo đó tổng lợi tức được điều chỉnh hai lần. Lần đầu tổng lợi tức (total income) được điều chỉnh (adjusted) bởi các khoản khấu trừ thuế (tax deduction) để đi đến AGI (Adjusted Gross Income). Lần sau AGI được điều chỉnh (modified) bởi các khoản thêm và bớt của các khoản lợi tức khác qui định riêng cho EIC. Phần này hơi phức tạp và do đó nên nhờ người có kinh nghiệm giúp đỡ.

5. Cho năm thuế 1999, khoản EIC tối đa cho người độc thân là $347, cho người có 1 con là $2,312, và cho người có 2 con trở lên là $3,816.

6. Để tránh sự thiếu xót, đình trệ và lạm dụng khai EIC, IRS nhấn mạnh việc điền đầy đủ các dữ kiện trên Schedule EIC. Người khai thuế có thể mất quyền lợi này tối đa tới 10 năm nếu cố tình khai man EIC. Tuy nhiên, nếu người khai thuế bỏ xót không khai hay khai sai EIC trong những năm trước, họ có quyền khai điều chỉnh để lấy lại cho đến 2 năm về trước.

B. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG EIC

1. Đối tượng được hưởng EIC
a. Người khai thuế có thể là người độc thân (single) tuổi từ 25 cho tới 64 và không phải là người phụ thuộc (dependent) hay là con đạt tiêu chuẩn (xin xem định nghĩa ở phần sau) đã được một người khai thuế khác liệt kê trong đơn khai thuế của họ (not claimed as qualifying child of another taxpayer’s return). Phải cư trú ít nhất 6 tháng ở Mỹ.
b. Chủ gia đình có con đạt tiêu chuẩn (Head of Household with qualifying children). Người có gia đình khai riêng (married filing separately) có thể kể như là chủ gia đình để được hưởng khoản EIC này nếu người vợ hoặc chồng không sống chung với nhau 6 tháng cuối năm.
c. Gia đình khai chung có con đạt tiêu chuẩn (married filing jointly with qualifying children): người khai thuế phải khai chung để được hưởng EIC, trừ trường hợp được nêu lên ở điểm b nói trên.

2. Lợi tức Đi làm (Earned Income) và Mức lợi tức không đạt tiêu chuẩn (Disqualified Income)
Lợi tức đi làm ở đây là lợi tức (income) hay thu nhập (net earnings) do đi làm kiếm được như tiền công, tiền lương, tiền thưởng thêm (wages, salary, tips, commission, jury duty pay, union strike benefit, certain disability pension, tax-free meal and lodging, rental value of personage, US military basic quarter, and subsistence allowances, combat pay, voluntary deferred salary) ghi trong mẫu W-2 hay mẫu SE. Khoản tối đa lợi tức đi làm để được hướng EIC cho người độc thân là $10,200, cho người có 1 con là $26,850 và cho người có 2 con trở lên là $30,580.
Điều lưu ý thêm là khoản lợi tức không do đi làm (Disqualified Unearned Income) như tiền lời ngân hàng, tiền lời chia cổ phần, tiền tác quyền (interest, dividend, royalty, net rent, net capital gain..) không được vượt quá $2,350.

3. Tiêu chuẩn của người con đạt tiêu chuẩn (qualifying children)
Từ ngữ Con Đạt Tiêu Chuẩn (qualifying children) được dùng rất cụ thể cho EIC, và rất khác biệt với Người Lệ Thuộc (dependent) trong ngôn ngữ thuế vụ. Ở đây, Con Đạt Tiêu Chuẩn (qualifying children) gồm có:
a. Phải có số An Sinh Xã Hội (Social Security number)
b. Có thể là con (son, daughter), con nuôi (adopted child), con đỡ đầu (eligible foster child), con riêng của người phối ngẫu (step child), cháu nội hay ngoại (descendant of the taxpayer’s son or daughter)
c. Phải ở tại nơi cư trú chính của người khai thuế (taxpayer’s principal place of abode) ít nhất 6 tháng trong năm. Thời gian vắng mặt tạm thời do bịnh hoạn hay đi học (temporary absences due to illness, education) được miễn trừ (disregarded). Đối với con đỡ đầu (foster child) thời gian qui định là 12 tháng.
d. Nếu lập gia đình (married) thì phải là dependent trên form 1040 hay 1040A của người khai EIC
e. Dưới 19 tuổi (24 tuổi nếu là học sinh toàn phần) tính vào lúc cuối năm thuế. Tiêu chuẩn về tuổi này sẽ được miễn tính nếu bị tàn tật vĩnh viễn và hoàn toàn bất kỳ tình trạng tàn tật xẩy ra lúc nào trong năm
f. Nếu là qualifying child của nhiều người khác nhau, phải nằm trong đơn thuế có MAGI cao nhất

C. MẪU KHAI THUẾ CẦN CHÚ Ý KHI KHAI EIC

Người khai thuế sẽ phải dùng Form 1040 hay Form 1040A, và Schedule EIC để khai EIC.
Khi khai thuế, người khai thuế cần các số liệu từ các mẫu và tài liệu thuế khác nhau (Như Form W-2, Form 1099-INT, Form1099-DIV, Form1040, Form 1040A, Schedule C, EIC Table, EIC Worksheet).
Người khai thuế có thể xác định hoặc nhờ IRS tính toán EIC bằng cách tham khảo Instructions for Form 1040A hàng 37a và 37b hay Form 1040 hàng 59a và 59b.

D. KHOẢN EIC CÓ THỂ ĐƯỢC ỨNG TRƯỚC (ADVANCE EIC PAYMENT)

EIC được xem là một khoản thuế lợi tức âm (negative income tax), hay một khoản đã chi về thuế cần được bồi hoàn lại (refundable tax credit). Người đi làm đóng thuế đạt yêu cầu để hưởng EIC không cần phải đợi tới cuối năm để hưởng được lợi ích này. Họ có quyền chọn để nhận EIC ứng trước (advance payment of the earned income credit) qua các chi phiếu chi lương (paycheck) trong năm bằng cách khai nộp Form W-5 (certificate of eligibility) cho chủ nhân của họ ngay từ đầu năm.

IRS có nhiệm vụ phải thông báo cho những người khai thuế có con đạt yêu cầu (qualifying children) về sự chọn lựa này (option) nếu họ đã có những khoản tiền thuế được trả lại (tax refunds) trong những năm trước bao gồm khoản EIC.

E. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. IRS Instructions for Form 1040, 1040A
2. J.K. Lasser’s Your Income Tax 2000
3. West’s Federal Taxation
4. Website: www.irs.ustreas.gov
5. Website: www.taxcut.com
6. Website: www.quicken.com

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.