Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Về Những Hồ Sơ Bảo Lãnh I-130 Đang Chờ Cứu Xét

31/07/200400:00:00(Xem: 6530)
Lịch trình đáo hạn chiếu khán di dân tháng 8-2004
Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Mọi đóng góp ý kiến xin liên lạc 1-800-411-0495.
Theo tin tức chính thức từ cơ quan di trú Hoa Kỳ, cơ quan này đang duyệt xét đơn Bảo Lãnh Thân Nhân (mẫu đơn I-130), khi số lượng chiếu khán (visa) sẵn sàng. Nộp đơn và đơn được chấp thuận mới chỉ là bước đầu tiên trong tiến trình bảo lãnh thân nhân sang Hoa Kỳ. Những người được bảo lãnh hợp lệ trong gia đình phải đợi cho đến khi số lượng chiếu khán sẵn sàng trước khi họ có thể nộp đơn xin chiếu khán hay điều chỉnh diện cư trú thành thường trú nhân. Cơ quan di trú Hoa Kỳ tập trung giải quyết ngay những hồ sơ nào đã đáo hạn thời gian có thể xin chiếu khán. Sự xét duyệt này sẽ không thể trì hoãn đói với những gia đình có thể nộp đơn xin chiếu khán, hoặc xin điều chỉnh diện cư trú. Để biết rõ hơn về ngày đáo hạn cấp phát chiếu khán, xin vào xem địa chỉ mạng lưới: www.state.gov/travel.
Nếu bạn đã nộp hồ sơ bảo lãnh I-130 và hồ sơ này đang được duyệt xét bởi cơ quan di trú, xin ghi nhớ rằng cơ quan này sẽ xét đơn của bạn dựa trên số lượng chiếu khán đang có. Điều này có nghĩa là thời gian cứu xét đơn bảo lãnh được ghi trên biên nhận của cơ quan di trú sẽ không còn chính xác nữa.
Nếu bạn là công dân Hoa Kỳ, hoặc là Thường trú nhân, và dự tính nộp đơn bảo lãnh cho thân nhân hợp lệ, thì bạn nên nộp đơn bảo lãnh càng sớm càng tốt, để hồ sơ bảo lãnh được xếp theo thứ tự, dù rằng hồ sơ này chưa biết có được chấp thuận hay không. Sau khi nộp đơn, cơ quan di trú liên hệ sẽ gửi đến bạn một biên nhận cho biết thời gian hồ sơ chính thức được thiết lập để chờ chiếu khán. Thời gian này được gọi là "Ngày ưu tiên". Cơ quan di trú sẽ xét đơn bảo lãnh của qúy vị trước khi chiếu khán có thể cấp phát (hoặc trong vòng 6 tháng nếu chiếu khán sẵn sàng được cấp phát theo hồ sơ bảo lãnh đã nộp).
Để biết thêm về vấn đề này, xin mời vào trang nhà của cơ quan di trú Hoa Kỳ: www.uscis.gov, hoặc gọi điện thoại số 1-800-375-5283.
Có hai loại đơn bảo lãnh di dân: Đơn Bảo Lãnh Thân Nhân Trực Hệ, và Đơn Bảo Lãnh Theo Thứ Tự Ưu Tiên.
Đơn Bảo Lãnh Thân Nhân Trực Hệ (gọi tắt là IR) được nộp bởi một công dân Hoa Kỳ để bảo lãnh cho cha mẹ, vợ chồng, hay con cái dưới 21 tuổi. Chiếu khán nhập cảnh dành cho loại bảo lãnh này luôn luôn có sẵn. Ngay sau khi cơ quan di trú chấp thuận đơn bảo lãnh, và Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC) hoàn tất thủ tục đơn xin chiếu khán, hồ sơ hoàn tất sẽ được gửi đến Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở ngoại quốc. Không có sự giới hạn về số lượng chiếu khán và không có thời gian chờ đợi theo thứ tự ưu tiên đối với những đơn bảo lãnh diện trực hệ như đã kể trên. Công dân Hoa Kỳ cũng có thể nộp đơn bảo lãnh theo diện hôn thê, hôn phu (fiancée), và cũng giống như đơn bảo lãnh diện trực hệ, sẽ không giới hạn chiếu khán và không có thời gian chờ đợi theo thứ tự ưu tiên.
Những đơn bảo lãnh dựa theo tiêu chuẩn ưu tiên sẽ bị giới hạn về số lượng chiếu khán và phải chờ đợi cho đến ngày đáo hạn cấp chiếu khán được loan báo và sẵn sàng có ngày được phỏng vấn. Diện này bao gồm những đơn bảo lãnh được nộp bởi các Thường trú nhân (những người đang có Thẻ Xanh), hoặc các công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con cái đã lập gia đình, hoặc anh chị em.
Sau khi đơn bảo lãnh diện theo thứ tự ưu tiên được nộp cho cơ quan di trú Hoa Kỳ, thời gian sẽ phải chờ đợi, được áp dụng cho toàn thế giới, từ 3 năm đến 15 năm, tùy theo loại bảo lãnh. Chính vì thế, cơ quan di trú sẽ giải quyết đơn bảo lãnh ưu tiên cho những diện trực hệ vì họ luôn luôn hợp lệ để được giải quyết hồ sơ cấp chiếu khán ưu tiên. Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, sự chờ đợi để được cấp chiếu khán sẽ lâu hơn đối với những người được bảo lãnh đang cư ngụ tại Ấn Độ, Mễ Tây Cơ và Phi Luật Tân.
Những người bảo lãnh diện chờ đợi thứ tự ưu tiên không nên lo âu nếu hồ sơ của họ chưa được cơ quan di trú chấp thuận trong vòng một hay hai năm. Biên nhận của cơ quan di trú chỉ là giấy xác nhận cơ quan di trú đã nhận hồ sơ bảo lãnh của bạn, và cơ quan này sẽ xét duyệt khi số lượng chiếu khán sẵn sàng.
Nói tóm lại: Sự thông báo của cơ quan di trú ở trên có nghĩa là việc giải quyết hồ sơ sẽ được giải quyết nhanh chóng hơn đối với diện Bảo Lãnh Trực Hệ (khoảng 6 tháng hay ít hơn), và giải quyết chậm hơn đối với diện bảo lãnh theo thứ tự ưu tiên. Tuy nhiên, diện bảo lãnh theo thứ tự ưu tiên sẽ không bị trì hoãn ngay khi ngày cấp phát chiếu khán đáo hạn. Trên thực tế, việc giải quyết đơn bảo lãnh theo diện thứ tự ưu tiên sẽ ổn định và được giải quyết tốt hơn.
Lịch trình đáo hạn chiếu khán di dân tháng 8-2004
A- IR-1, IR-2, IR-5 (Vợ, con vị thành niên, cha- mẹ của công dân Hoa Ky, luôn luôn hiệu lực ụ)
B- Ưu tiên F1-1: Xét đến 22-10-2000
C- Ưu tiên F2-A: Xét đến 15-04-2000
D- Ưu tiên F2-B: Xét đến 01-07-1995
E- Ưu tiên F3: Xét đến 15-10-1997
F- Ưu tiên F4: Xét đến 15-08-1992
G- Tu Sĩ-SR: Luôn luôn hiệu lực
Hỏi Đáp Di Trú:
- Hỏi: Tôi đã nộp đơn bảo lãnh diện trực hệ cho cha của tôi. Trên biên nhận của cơ quan di trú nói rằng tôi phải đợi thời gian cứu xét hồ hơ là 600 ngày. Chương trình cứu xét mới của cơ quan di trú sẽ ảnh hưởng đến đơn bảo lãnh của cha tôi ra sao"
- Đáp: Nếu mọi việc xuôi chiều theo chương trình mới của cơ quan di trú, bạn có thể quên đi thời gian phỏng đoán 600 ngày, và bạn có thể kỳ vọng đơn bảo lãnh của thân phụ có thể được giải quyết trong vòng 6 tháng.
- Hỏi: Tôi vừa nộp đơn bảo lãnh diện trực hệ cho vợ của tôi, và tôi dự tính sẽ nộp đơn diện K-3 ngay khi nhận được Biên Nhận từ cơ quan di trú. Vậy hồ sơ K-3 có giúp cho việc cứu xét hồ sơ được nhanh chóng không"
- Đáp: Nếu cơ quan di trú thành công trong việc giải quyết hồ sơ diện trực hệ trong vòng 6 tháng, cho thấy đơn xin diện K-3 không giúp ích thêm điều gì cả. Trên thực tế, nên quên đi diện K-3 và chờ đợi diện bảo lãnh trực hệ được chấp thuận. Trong cách này, vợ của bạn có thể nhận được Thẻ Xanh nhanh hơn sau khi chị ấy đến Hoa Kỳ.
- Hỏi: Tôi đã nộp đơn bảo lãnh cho người con trai đã có gia đình của tôi đã 3 năm rồi, và tôi vẫn chờ đợi cơ quan di trú chấp thuận đơn bảo lãnh này. Tôi có nên liên lạc với họ về hồ sơ này không"
- Đáp: Cơ quan di trú chưa cứu xét đơn bảo lãnh con trai của ông vì thời gian chờ đợi cho diện con có gia đình thường là trên 5 năm. Nếu ông đã có Biên Nhận từ cơ quan di trú, xin ông không nên lo lắng về việc bảo lãnh này.
Quý độc giả quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7PM và sáng Chủ Nhật từ 11:00AM, trên các làn sóng 1110AM, 1430AM, 1500AM, và 106.3FM. Hoặc quý vị liên lạc với một trong những văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888, Oakland-San Francisco: (510) 533-8228, Sacramento (916) 393-3388 hay qua Email: info@rmiodp.com.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.