Hôm nay,  

Việt Nam: Tối Đen Hơn Mực

22/07/200500:00:00(Xem: 5312)
Đảng CSVN Tiếp Tục Đi Mò ốc Dưới Biển Sâu
Hoa Thịnh Đốn.- Hội nghị Trung ương lần thứ 12 của đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc sau 10 ngày họp (4-13/7/05) đã tạo ra nhiều thắc mắc về tương lai mất – còn của đảng này hơn là tin tưởng vào sự ổn định lâu dài.
Hoài nghi này phát xuất từ chỉ thị của Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư về việc lựa chọn nhân sự cho Ban Chấp hành Trung ương khóa X dự trù diễn ra vào khỏang tháng 4/2006.
Mạnh nói: “Để có Ban Chấp hành Trung ương mạnh, công tác nhân sự Đại hội X phải nhằm mục tiêu chung là lựa chọn, giới thiệu, bầu vào Ban Chấp hành Trung ương những đồng chí thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu và lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.
Mục tiêu duy nhất của chỉ thị này là mặc cho yêu cầu của nhiều tầng lớp nhân dân trong và ngoài Việt Nam và nhu cầu tồn tại của đất nước, đảng CSVN nhất định không đổi mới về Chính trị và tiếp tục bảo vệ độc quyền cai trị cho đảng.
Nhưng căn cứ vào tình hình đất nước sau 20 năm được gọi là “Đổi mới”, từ trong lẫn ngoài đảng, ai cũng thấy ngày nào đảng CSVN còn bám lấy thứ Chủ nghĩa mạt vận Mác-Lênin để cai trị một mình, ngày ấy đất nước còn tụt hậu, nhân dân còn nghèo khổ, các tệ nạn xã hội, tham nhũng, quan liêu trong cán bộ, đảng viên còn dàn trải và tồn tại. Các vụ tham nhũng, lãng phí của công, đục khoét ngân sách quốc gia bị phát giác trong mấy năm qua cho thấy rất nhiều cán bộ,đảng viên nếu không là thủ phạm thì cũng là kẻ đỡ đầu, ăn chia đang phá hoại các nỗ lực xây dựng tổ quốc.
Vì vậy rất nhiều đảng viên đã tập trung thắc mắc của họ vào các vấn đề lớn :
Thứ nhất, tại sao đảng vẫn chọn Chủ nghĩa thối trào Mác-Lênin làm nền tảng xây dựng đất nước trong khi Nga sô, quê hương của nó đã rũ sạch không thương tiếc từ năm 1992 để dân chủ hóa chế độ, sau 70 năm độc quyền cai trị " Họ cũng nêu ra bằng chứng hai nước Cộng sản Bắc Hàn và Cuba, đồng minh ruột thịt còn lại của Việt Nam, đang lâm vào tình trạng nghèo khổ và chậm tiến như thế nào"
Trung Hoa ư" Đời sống người dân ở đây tuy đã vượt xa hơn hơn thời Mao Trạch Đông , nhưng sự cách biệt giàu – nghèo giữa thành thị và dân quê lại mỗi ngày một giãn ra. Cũng giống như ở Việt Nam, hàng trăm ngàn nông dân mỗi ngày đã bỏ ruộng ra thành phố tìm việc làm. Họ nhập chung với số người thất nghiệp nằm la liệt trong các khu ổ chuột đã gây xáo trộn không nhỏ trong sinh hoạt xã hội của Trung Quốc. Giới trẻ của nước này cũng giống như Thanh niên Việt Nam không còn lưu luyến đến các vấn đề chính trị, nhất là chủ nghĩa Cộng sản và Tư tưởng Mao Trạch Đông. Ở Bắc Kinh, tên của Bill Gate –Chủ tịch công ty Microsoft – được nhắc đến nhiều hơn tên của Chủ tịch Nhà nước Trung Hoa.
Trong khi ấy ở Việt Nam, từ khi Đại hội đảng VI năm 1986 ra đời chủ trương “Đổi mới”, những người cầm đầu ngành Tư tưởng của đảng CSVN rêu rao Việt Nam đã đi tiên phong trong số 4 nước CS còn sót trên địa cầu dám vượt qua Tư bản Chủ nghĩa để “qúa độ” lên Xã hội Chủ nghĩa. Theo họ, ở đó (XHCN) sẽ không còn tình trạng “người bóc lột người” và không còn đa số nhân dân lao động phải lệ thuộc vào thiểu số giầu có như trong Chủ nghĩa Tư bản. Nhưng trong thực tế, đảng CSVN đã bắt chước đàn anh Trung Quốc để cai trị độc tài theo phương châm “Mở cửa Kinh tế theo Tư bản”, nhưng lại “Đóng cửa Chính trị theo Cộng sản.”
Hậu quả nhãn tiền của chính sách nửa vời này là không có kế hoạch nào đạt được 100 phần 100 tiêu chuẩn. Thói quen lệ thuộc vào bao cấp (Nhà nước bù lấp thất thu, làm hỏng), trung ương tập quyền, bảo hoàng hơn vua, nhà nước lãnh đạo, chủ quản kiểu Cộng sản vẫn được coi là kim chỉ nam hành động của cán bộ thành ra guồng máy điều hành vẫn nặng nề, trì trệ lê thê làm tê liệt tính tự phát để phát triển. Số tiền nợ các ngân hàng Nhà nước (Công thương và Ngoại thương) của các Doanh nghiệp Nhà nước (Quốc doanh), trong thời kỳ cao điểm đã lên đến khỏang 20 ngàn tỷ đồng! Trong số này, Nhà nước đã đòi lại được bao nhiêu qua các giải pháp phát mại tài sản, khai thác, cho thuê, khoanh nợ, giãn nợ là những việc Nhà nước không cho dân biết nên không ai dám thắc mắc.
Riêng số tiền cán bộ lãng phí của các chương trình Xây dựng Cơ bản thì ít nhiều đã được nói đến khoảng 30 ngàn tỷ bạc, nhưng làm sao để thu hồi khỏan tiền tham nhũng này thì cũng còn là chuyện đi “mò kim đáy biển”!
Thứ hai, đảng viên cũng băn khoăn tại sao Nhà nước lại chủ trương “Kinh tế thị trường nhiều thành phần” mà lại “theo định hướng Xã hội chủ nghĩa ” trong khi các Nhà lý luận hàng đầu của đảng cho biết việc bỏ qua Tư Bản để “quá độ” lên Xã hội Chủ nghĩa vẫn còn “trong giai đoạn tìm tòi” thì làm gì đã có khuôn mẫu và mục tiêu nào để “định hướng” "
Vì thế mà đã có nhiều chính sách, chủ trương “trống đánh xuôi,kèn thổi ngược” hay dẫm chân lên nhau ra đời tạo cơ hội cho thiểu số cán bộ,đảng viên có chức có quyền và những người may mắn làm giàu. Đại đa số nhân dân còn lại vẫn sống trong hẩm hiu, đi xuống trong xã hội.
Trên lý thuyết, lợi tức đồng niên cao nhất hiện nay của người dân Việt Nam vào khoảng 480 Mỹ kim hay bằng 1/3 của người dân Thái Lan, 1/4 của dân Nam Hàn. Số thu nhập của dân ở vùng cao, vùng sâu và các hải đảo, nếu may mắn, cũng chỉ được từ 70 đến 100 Mỹ kim một năm khiến cho hố sâu ngăn cách giàu – nghèo giữa thành thị và nông thôn mỗi ngày một roãng ra nghiêm trọng.
Vậy căn cứ vào đâu, với khả năng kinh tế phần lớn chỉ dựa vào làm thuê cho các công ty nước ngoài, Nông Đức Mạnh và đảng CSVN đã quả quyết kế họach Ngũ niên (2006 – 2010) của nhiệm kỳ X có thể “Đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.”"

Thứ ba, tại sao Đảng và Nhà nước đã có nhiều Pháp lệnh, Nghị định, Chỉ thị nói về “Phòng, Chống Tham Nhũng”mà tệ nạn này càng ngày càng lan rộng, ăn sâu trong guồng máy cai trị từ dưới lên trên giăng mắc như mạng nhện " Và tại sao lại chưa có vụ cán bộ tham nhũng nào bị cơ quan đảng hay người lãnh đạo trực tiếp phát giác " Từ trước đến nay chỉ thấy nhân dân và báo chí phanh phui ra các vụ tham nhũng,lãng phí. Vậy nếu cán bộ đảng không bao che cho nhau, không che mắt nhân dân thì ai là thủ phạm để tham nhũng, quan liêu tồn tại"
TỪ MẤT TINH THẦN ĐẾN BÊ BỐI
Vì vậy mà tình trạng dao động tinh thần, nghi ngờ khả năng lãnh đạo của đảng càng ngày càng gia tăng trong số trên 2 triệu đảng viên. Và lần đầu tiên, vấn đề này đã được thảo luận công khai tại kỳ họp 12 của Trung ương đảng.
Mạnh cho nói : “Hội nghị Trung ương lần thứ 12 đặc biệt quan tâm đến tình hình tư tưởng và công tác tư tưởng hiện nay, đề ra một số giải pháp thiết thực nhằm đấu tranh kiên quyết chống các âm mưu và thủ đoạn "diễn biến hoà bình", kích động bạo loạn, lật đổ, những luận điệu tuyên truyền bịa đặt, xuyên tạc và vu khống của các thế lực thù địch, lên án mạnh mẽ những hoạt động chia rẽ, bè phái, cơ hội chính trị, những biểu hiện động dao, cá nhân chủ nghĩa, thiếu ý thức tổ chức, kỷ luật trong hành động, phát ngôn và trong việc giữ gìn bí mật quốc gia.”
Những thứ mà Mạnh gọi là “tuyên truyền bịa đặt” hay thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch chẳng qua là những thứ “Nội thù” đang hoạt động chống đảng ngay trong lòng chế độ. Còn “những hoạt dộng chia rẽ, bè phái, cơ hội chính trị” hay “cá nhân chủ nghĩa” hoặc không giữ cả bí mật quốc gia thì những ai có điều kiện chủ động hơn cán bộ, đảng viên"
Nhân dân thì có quyền lợi gì mà phải “chia rẽ” hay “bè phái”"
Vì vậy mà Nông Đức Mạnh mới kêu gọi toàn đảng: ”Nâng cao hơn nữa sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong bộ máy lãnh đạo và quản lý nói chung, củng cố môi trường chính trị - xã hội ổn định, tạo nên không khí phấn khởi, đoàn kết và đồng thuận trong toàn xã hội để tiến tới Đại hội lần thứ X của Đảng.”
Nhưng liệu đảng Cộng sản có còn đoàn kết được nữa không "
Căn cứ vào bài viết của Nguyễn Đức Bình, Giáo sư, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong Tạp chí Cộng sản số 86/05 thì tình trạng đảng viên nghi ngờ về chủ nghĩa Cộng sản và chính sách của đảng hiện nay đã đến mức nhức nhối.
Bình viết: “Hỏi rằng số không giữ vững chủ nghĩa hiện nay trong Đảng có không" Bao nhiêu" Số phai nhạt lý tưởng, sa sút niềm tin, hoài nghi, dao động về con đường xã hội chủ nghĩa là bao nhiêu" Trong số đó có cán bộ trung, cao cấp hay không" Có cả cán bộ tư tưởng, lý luận hay không" Tỷ lệ bao nhiêu" Phải chăng không ít đồng chí miệng nói chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lê-nin, nhưng thật ra trong bụng họ không tin" Có đồng chí xem ra có sự mặc cảm, ngại ngùng khi nói chủ nghĩa Mác - Lê-nin, chủ nghĩa xã hội, dường như họ sợ mang tiếng bảo thủ, giáo điều, không đổi mới! Thì ra với họ, đổi mới có nghĩa phải bỏ chủ nghĩa xã hội, bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin hay sao"”
Rồi Nhà lý luận này nhắc lại lời cảnh giác ngày xưa của Hồ Chí Minh : “ Người khẳng định dứt khốt: "Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lê-nin".
Bình báo động với đảng :”Trong tình hình hiện nay càng phải khẳng định niềm tin đó. Nếu chúng ta để mất niềm tin sẽ mất tất cả.”
Nhưng cán bộ, đảng viên bây giờ hành động và sống ra sao "
Bình viết tiếp: “ Bác Hồ nói: "Đảng không phải là tổ chức để làm quan phát tài" mà để làm cách mạng. Có phải ai cũng làm đúng lời Bác" Rất tiếc là nhiều cán bộ hiện nay chưa phải đã toàn tâm, toàn ý vì lợi ích chung, vì sự nghiệp cách mạng, mà vì để thăng quan, tiến chức, để phát tài, phát lộc. Thậm chí đang có tình trạng "chạy chức, chạy quyền", "mua quan bán tước". Đó là hiện tượng cực kỳ xấu, là phi văn hóa, phản văn hóa.”
Như thế thì cái đảng mà Hồ Chí Minh từng tự hào”thật vĩ đại” ngày nay có còn đủ tư cách để lãnh đạo nhân dân không " Bởi vì, Nguyễn Đức Bình còn viết : “
“Cũng có một số (cán bộ) coi đồng tiền trên hết, "tiền là tiên là phật", bất chấp nhân cách, phẩm giá con người. Có sự tiến công từ mặt trái của kinh tế thị trường, nhưng đây chủ yếu là sự tha hóa tư cách người cách mạng.”
“Ngày nay một bộ phận không nhỏ trong Đảng đã trượt ngã vào vũng bùn chủ nghĩa cá nhân, không thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trở thành những phần tử quan liêu, xa dân, ức hiếp quần chúng, tham nhũng, hối lộ, làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng.”
“... Nghị quyết đề ra cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ, phải hoàn thành trong 2 năm, nay đã quá 4 năm mà vẫn chưa đạt yêu cầu. Phải nói đây là một khuyết điểm nghiêm trọng, không gì biện bạch được.”
Không phải đến bây giờ, trước thời gian có Đại hội đảng toàn quốc, mà tình trạng hoảng loạn của cán bộ,đảng viên mới xẩy ra. Chuyện này đã có từ thời Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu (Khóa VII và Khố VIII). Chỉ có khác chăng là trước đây đảng muốn giấu, không dám nhìn nhận có sự xuống cấp, mất tin tưởng vào đảng của các đảng viên và nhân dân. Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ như ban ngày có cố giấu cũng không được nên phải nói hết ra trong kỳ họp của Trung ương 12 vừa rồi.
Vì vậy mục đích của Báo cáo Chính trị khi nói đến chệch hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên chẳng qua chỉ nhằm san chia trách nhiệm về việc mọi đảng viên phải đoàn kết bảo vệ đảng, nếu không đảng sẽ tan. Mà khi đã không còn thì đảng viên cũng mất chỗ kiếm ăn.
Câu chuyện chỉ giản dị có vậy. -/-

Phạm Trần (7/05)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.