Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Về Visa Nhập Cảnh Hoa Kỳ Và Bảo Trợ Tài Chánh 2005

23/04/200500:00:00(Xem: 4879)
Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Mọi đóng góp ý kiến xin liên lạc 1-800-411-0495
Sau đây là một số thông tin mới liên quan đến các đương đơn người Việt Nam muốn xin chiếu khán (visa) nhập cảnh Hoa Kỳ trong những trường hợp đặc biệt:
1- Người tỵ nạn Việt Nam tại Phi Luật Tân hợp lệ định cư tại Hoa Kỳ:
Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn phổ biến thông báo, ngày 5 tháng 4 năm 2005, có nội dung như sau:
Tổng quát, những người có nguyên quán ở Việt Nam, hiện đang sinh sống tại Phi Luật Tân, đến tạm dung nước này với quy chế tỵ nạn và chưa từng hồi hương về Việt Nam vào thời điểm của chương trình cưỡng bách hồi hương, đều có thể hợp lệ để xin cứu xét định cư tại Hoa Kỳ .
Nếu những người tỵ nạn chưa hề được Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Phi Luật Tân liên lạc, và tin rằng mình hợp lệ cho chương trình này, nên trình bày trường hợp của họ bằng cách viết thư cho văn phòng của Chương Trình Định Cư Người Việt Nam tại Phi Luật Tân (viết tắt là VRPP) ở thủ đô Manila để xin cứu xét về trường hợp của họ, qua địa chỉ:
VRPP / IOM
P .O . Box 1314
Makati Central Post Office
1253 Makati City
Philippines
Phone: +63-2-848-1260
Qua thông báo này cho chúng ta thấy những người tỵ nạn Việt Nam ở Phi Luật Tân hợp lệ để xin định cư tại Hoa Kỳ . Chỉ có một điều ngoại lệ duy nhất liên quan đến những người tỵ nạn Việt Nam hiện đang có chồng/hoặc vợ là người Phi Luật Tân . Những người vợ/ hoặc chồng của người tỵ nạn sẽ phải được bảo lãnh chính thức khi người phối ngẫu Việt Nam của họ đến Hoa Kỳ .
2- Việc giới hạn cấp Thẻ Xanh Thường trú nhân cho người diện PIP:
Trong tháng 12 vừa qua, Văn phòng Robert Mullins International đã loan báo về sự thay đổi về luật di trú liên quan đến diện PIP (tức diện định cư tại Hoa Kỳ vì lợi ích cộng đồng) . Trong tháng 4-2005, cơ quan di trú đã chính thức công bố về việc thay đổi này . Nói tóm lại, sự thay đổi luật lệ này đã gỡ bỏ sự giới hạn thời gian cho người diện PIP muốn nộp đơn xin Thẻ Xanh, và cũng gỡ bỏ giới hạn số đơn mà trước đây cơ quan di trú áp dụng . Những người diện PIP có thể nộp đơn bất cứ lúc nào và tất cả đơn từ của họ sẽ được cơ quan di trú liên hệ duyệt xét .
Những người diện PIP đã nộp đơn sau khi số đơn giới hạn - 5 .000 đơn- chấm dứt sẽ không cần phải nộp đơn lại . Cơ quan di trú vẫn tiếp tục duyệt xét đơn của họ trong tương lai gần .
Chúng tôi xin lưu ý qúy vị về lợi ích của diện PIP nộp đơn xin Thẻ Xanh theo luật mới là họ có thể nộp đơn nhập tịch Hoa Kỳ ngay sau khi nhận được Thẻ Xanh chính thức . Nếu qúy vị nào đã nộp đơn xin Thẻ Xanh theo luật cũ, sẽ phải chờ 5 năm mới hợp lệ nộp đơn xin nhập tịch Hoa Kỳ .
3- Chiếu khán dành cho những bệnh nhân HIV:
Những người bị bệnh liệt kháng - HIV - không hẳn bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ . Hiện đang có thủ tục xin miễn trừ trong hường hợp mắc phải chứng bệnh nguy hiểm của thời đại này . Dĩ nhiên đơn của họ sẽ cần thêm thời gian để được duyệt xét nhưng có hiệu quả . Các đương đơn ở trong trường hợp này phải chứng minh:
- Có những nguy hiểm tối thiểu đối với sức khỏe công cộng mà họ gây ra khi nhập cảnh Hoa Kỳ .
- Có những khả năng truyền nhiễm tối thiểu mà họ gây ra khi nhập cảnh Hoa Kỳ, và
- Không gây tốn kém cho bất cứ cơ quan nào của chính phủ Hoa Kỳ mà không có sự chấp thuận của cơ quan này .
Các đương đơn có bệnh liệt kháng cũng sẽ đưa ra kế hoạch trị bệnh đã dự tính tại Hoa Kỳ, và họ hiểu rất rõ về sự nguy hiểm của căn bệnh liệt kháng và sự truyền nhiễm của nó .
Bảo Trợ Tài Chánh Năm 2005: Bao Nhiêu Mới Đủ"
Nhân ngày khai thuế cá nhân vừa kết hạn từ 15 tháng 4 năm 2005 vừa qua, Văn phòng Robert Mullins International xin lưu ý qúy vị về những quy định mới về mức lợi tức tối thiểu cho năm 2005 đã chính thức được áp dụng . Những con số trên bảng quy định mới này cho thấy con số đã tăng từ 400 đến 500 Mỹ kim so với năm ngoái.

Những hồ sơ bảo lãnh theo diện hôn thê/hôn phu đòi hỏi người bảo trợ phải điền mẫu đơn Bảo Trợ Tài Chánh I-134. Mức lợi tức của diện bảo lãnh này thấp hơn những hồ sơ bảo lãnh theo diện xin chiếu khán di dân . Chẳng hạn như: người bảo lãnh diện hôn thê/hôn phu phải chứng minh có mức lợi tức 12,830 Mỹ kim cho chính họ và người được bảo lãnh . Nhưng nếu là hồ sơ bảo lãnh diện vợ/chồng, mức quy định tối thiểu về lợc tức cho hai người sẽ nhiều hơn 25%, tức 16,026 Mỹ kim . Xin lưu ý rằng những chỉ tiêu mới này sẽ áp dụng cho những người bảo lãnh đang sinh sống ở 48 tiểu bang trên đất Mỹ . Mức lợi tức tối thiểu quy định cho những người sống ở tiểu bang Hawaii và Alaska sẽ cao hơn một chút .
Khi một nhân viên lãnh sự xem xét vấn đề tài chánh của một hồ sơ, họ sẽ để ý trước hết vào mức lợi tức hiện tại của người bảo lãnh, và quá trình làm việc của người bảo lãnh cũng quan trọng không kém .
Khi người hôn thê/ hay hôn phu chưa kết hôn chính thức đến Hoa Kỳ, theo luật tiểu bang, người bảo lãnh sẽ không hề bị ràng buộc cam kết phải giúp đỡ nếu hai người chưa kết hôn chính thức . Vì thế, những người đứng vai trò phụ bảo trợ tài chánh, trong những hồ sơ diện hôn thê/hôn phu, cũng không thể bị bắt buộc trợ giúp nếu cuộc hôn nhân chưa xảy ra, hoặc không xảy ra . Đó là lý do tạo sao có những hồ sơ diện hôn thê/hôn phu khó được chấp thuận nếu phải nhờ đến người phụ bảo trợ tài chánh .
Những người bảo lãnh diện chiếu khán di dân cần điền đơn Bảo Trợ Tài Chánh I-864, kèm theo ba năm thuế và giấy xác nhận việc làm . Tổng số lợi tức của gia đình người bảo lãnh phải hội đủ
mức quy định được áp dụng cho người bảo lãnh, các thành viên trong gia đình của người bảo lãnh, cộng thêm tất cả số người được bảo lãnh ở Việt Nam . Và nếu cần, những thân nhân gần gũi, không sống chung trong nhà, có thể giúp làm người phụ bảo trợ tài chánh và điền mẫu đơn I-864 . Trong nhiều trường hợp, bạn bè, bà con xa, hay các nhóm tôn giáo sẽ không thích hợp làm người phụ bảo trợ tài chánh .
Đơn I-864 không đòi hỏi người bảo lãnh có trách nhiệm về các phí tổn y tế và pháp lý đối với những người được bảo lãnh . Người bảo lãnh chỉ bị đòi hỏi phải hoàn lại số tiền trợ cấp xã hội mà những người được bảo lãnh nếu họ đã sử dụng của chính phủ . Điều này sẽ áp dụng khi người được bảo lãnh đến Mỹ và sẽ kéo dài 10 năm, hoặc cho đến khi họ trở thành công dân Hoa Kỳ .
Hỏi Đáp Di Trú:
Hỏi: Tôi sắp tốt nghiệp Đại học vào cuối học kỳ này và tôi sẽ có một công việc với mức lương hội đủ điều kiện quy định . Ba năm trước, tôi chỉ có mức lợi tức nhỏ từ những việc làm bán thời gian. Làm sao tôi có thể hội đủ những yêu cầu điền đơn I-864"
- Đáp: Đơn I-864 đòi hỏi những chứng từ cho thấy quá trình làm việc của bạn trong ba năm qua . Nó không đòi hỏi bạn phải có đủ lợi tức trong ba năm qua . Nếu việc làm mới của bạn có mức lương hội đủ điều kiện, và nếu công ty của bạn có tín nhiệm, vấn đề tài chánh trong hồ sơ của bạn không có gì trở ngại .
- Hỏi: Tôi là người mất năng lực lâu dài . Tôi không thể làm việc được nữa . Tôi có cơ hội để bảo lãnh vợ tôi không"
- Đáp: Trước tiên, bạn cần có một người đồng bảo trợ đáng tin cậy . Thêm vào đó, nếu vợ của bạn có thể làm việc khi chị ấy đến Hoa Kỳ thì hồ sơ của bạn có thể được chấp thuận .
- Hỏi: Lợi tức của tôi còn thiếu 1,500 Mỹ kim theo đòi hỏi về mức lợi tức tối thiểu . Bản hướng dẫn trên đơn I-864 nói rằng nếu số tiền trong ngân hàng của tôi có gấp 5 lần số tiền thiếu hụt thì tôi có thể hội đủ điều kiện về tài chánh . Tôi đã có 20,000 Mỹ kim trong ngân hàng, tôi nghĩ hồ sơ của tôi sẽ được chấp thuận .
- Đáp: Đừng quá dựa vào chương mục ngân hàng, hay bất động sản đang có, ngoại trừ ngân khoản hay tài sản này Rất Lớn . Nhân viên lãnh sự sẽ đánh giá quá trình làm việc của bạn và mức lợi tức trong tương lai của bạn . Để hồ sơ được chấp thuận, nhân viên lãnh sự cần tin tưởng một cách hợp lý rằng mức lợi tức trong tương lai của bạn hội đủ các đòi hỏi về mức lợi tức tối thiểu .
Quý độc giả quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7PM và sáng Chủ Nhật từ 11:00AM, trên các làn sóng 1110AM, 1430AM, 1500AM, và 106 .3FM . Hoặc quý vị liên lạc với một trong những văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888, Oakland-San Francisco: (510) 533-8228, Sacramento (916) 393-3388 hay qua Email: info@rmiodp .com .

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.