Hôm nay,  

Việt Nam: 30 Năm Ta Đã Thấy Gì?

04/02/200500:00:00(Xem: 5738)
Ai Âm Mưu Gây Bạo Loạn Lật Đổ Đảng CSVN"
Hoa Thịnh Đốn.- Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị cả nước đã tròn 30 năm. Nhưng 30 năm cũng đã tròng vào cổ đảng này vết đen nhục nhã qua cuộc bỏ nước ra đi tìm tự do của trên 2 triệu người Việt Nam.
Trong lịch sử dân tộc chưa có thời kỳ nào, kể cả giai đoạn trên ngàn năm bị Tầu và Pháp đô hộ, người Việt Nam đã cam tâm bỏ mồ mả tổ tiên và nơi chôn nhau cắt rốn chạy ra nước ngoài. Vậy mà khi người Cộng sản, tuy cùng giống nòi, mang danh nghĩa “giải phóng” từ Bắc vào Nam thì người dân miền Nam bỏ chạy.
Người Cộng sản không dám nói đến sự kiện này, cũng như họ tránh đề cập đến biến cố bi thảm của những nạn nhân trên đường vượt biển tìm tự do sau năm 1975. Họ từng coi người Việt ra đi là hạng rác rưởi, cặn bã của xã hội “Mỹ-Ngụy” rồi bây giờ lại mơn trớn, mời gọi gửi tiền về giúp thân nhân, đầu tư và khuyến khích hồi cư.
Họ cũng không dám giải thích cho thế hệ sinh sau năm 1975 biết nguyên nhân tại sao lại có nhiều người Việt Nam sống ở nước ngoài. Danh từ “Việt kiều” mà Hà Nội sử dụng để chỉ người Việt sống ở ngoại quốc có chủ ý xoá đi lằn ranh giữa đảng CSVN và những người không cùng lập trường chính trị với họ.
Chủ trương đánh lận con đen, xuyên tạc lịch sử của người Cộng sản còn được chứng minh trong tiến trình của cuộc chiến trong Nam. Bộ Chính trị của đảng này chỉ lấy thời điểm Quân đội Mỹ đổ bộ lên bờ biển Đà Nẵng năm 1965 làm khởi điểm cho cuộc chiến “đánh quân Mỹ xâm lược miền Nam”. Họ giấu nhẹm đi trách nhiệm chủ mưu gây chiến đánh phá và chống lại nhân dân miền Nam từ 1954 của Đảng CSVN.
Tài liệu lịch sử của họ, tuy đã nửa Thế kỷ, vẫn còn tươi nét chữ của chủ trương xâm lược này. Họ ghi lại : “Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 9-1954 ra quyết nghị về Tình hình mới, nhiệm vụ mới và chính sách mới của Đảng....Nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta chưa phải đã hoàn thành... Cuộc đấu tranh đó còn đang tiếp tục nhưng phương thức đấu tranh cần phải thay đổi. Chúng ta cần hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc trong hình thức đấu tranh mới....Nhiệm vụ chung của Đảng ta là đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh thực hiện Hiệp định đình chiến để củng cố hoà bình, ra sức hoàn thành cải cách ruộng đất, phục hồi và nâng cao sản xuất, tăng cường xây dựng quân đội nhân dân để củng cố miền Bắc, giữ vững và đẩy mạnh cuộc đấu tranh chính trị của nhân dân miền Nam nhằm củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập dân chủ trong toàn quốc.”
“Ở miền Nam: nhiệm vụ của Đảng... là lãnh đạo nhân dân miền Nam đấu tranh thực hiện Hiệp định đình chiến, củng cố hoà bình, thực hiện tự do dân chủ, cải thiện dân sinh, thực hiện thống nhất và tranh thủ độc lập. Đồng thời... đấu tranh chống những hành động khủng bố, đàn áp, phá cơ sở của ta". Phương thức đấu tranh của ta lúc này là khéo công tác, khéo che giấu lực lượng và tranh thủ hoạt động hợp pháp và nửa hợp pháp, kết hợp công tác hợp pháp và không hợp pháp. Nghị quyết của Bộ Chính trị có tác dụng chỉ đạo kịp thời cuộc đấu tranh của nhân dân ta trên cả hai miền đất nước...” (Tài liệu Trung ương)
“.....Tháng 1-1959, Hội nghị lần thứ mười lăm (mở rộng) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp ở Hà Nội, do Hồ Chí Minh chủ trì. Tham dự Hội nghị còn có đại biểu của Xứ uỷ Nam Bộ, Liên khu uỷ Khu V và Ban Cán sự Đảng các tỉnh cực Nam Trung Bộ. Căn cứ vào sự phân tích tình hình xã hội trên cả hai miền đất nước và những mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam cần giải quyết, Hội nghị nhận định cách mạng Việt Nam lúc này phải thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Hai nhiệm vụ chiến lược đó khác nhau về tính chất, nhưng quan hệ hữu cơ với nhau, song song tiến hành, ảnh hưởng sâu sắc lẫn nhau, trợ lực mạnh mẽ cho nhau, nhằm phương hướng chung là giữ vững hoà bình, thực hiện thống nhất nước nhà, tạo điều kiện thuận lợi để đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. “
“Hội nghị lần thứ mười lăm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng là một cột mốc mới quan trọng và có ý nghĩa to lớn trong sự phát triển về đường lối cách mạng ở miền Nam, đáp ứng nhu cầu bức thiết của quần chúng cách mạng, góp phần tạo nên bước chuyển biến nhảy vọt của cách mạng ở miền Nam năm 1959 -1960.”
“Sau khi Nghị quyết T.Ư 15 (khóa III) ra đời, hoạt động đấu tranh quân sự của các lực lượng vũ trang ở miền nam diễn ra sôi động. Qua các bức mật điện của Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, Xứ ủy Nam Bộ, các đảng bộ khu, tỉnh và các đảng bộ cơ sở kịp thời nắm bắt tinh thần của Nghị quyết T.Ư 15 với nội dung cốt lõi được cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng lĩnh hội là "Đảng đã cho đánh rồi!". Nội dung "cốt yếu" ấy như một luồng sinh khí mới, thổi bùng ngọn lửa đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng và lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam.” (Tài liệu Trung ương Đảng)
Vậy hậu quả nhân mạng và tài sản không lường được của người dân từ 1954 đến biến cố 30-4-1975 và sau đó, áp đặt chủ nghĩa Cộng sản ngoại lai trên cả nước đã và đang đem lại lợi ích gì cho dân tộc"
TỪ ĐỔI MỚI ĐẾN KIÊN ĐỊNH
Trước hết hãy hỏi những người cầm quyền ở Việt Nam:
- Sau 20 năm được gọi là “Đổi mới” trong số 75 năm có mặt trên đất nước,đảng CSVN đã làm gì mà dân ta vẫn còn đói nghèo, lạc hậu" Sự cách biệt giàu nghèo giữa thành phần lãnh đạo và người dân mỗi ngày mỗi giãn ra. Mức thu nhập mỗi đầu người có cơ hội và may mắn ở thành thị khoảng từ 4 đến 6 ngàn Mỹ kim so với đại đa số của 82,5 triệu người chỉ kiếm được từ 70 đến 100 Mỹ kim thì công bằng của xã hội này trách nhiệm về ai "
- Tại sao lại có hiện tượng chỉ có con nhà giàu, con cán bộ mới có cơ hội ra nước ngoài theo học bằng khoản tiền phí tổn 20 ngàn Mỹ kim mỗi năm. Tiền đâu ra nhiều thế đối với lương công chức của một đảng viên, cán bộ" Nhiều Đại biểu Quốc hội đã đòi Nhà nước điều tra, nhưng càng yêu cầu lời kêu càng rơi vào sa mạc.
Ấy thế mà trong Diễn văn kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng (3/2/1930 – 3/2/2005) ở Hà Nội ngày 2-2 (2005), Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đảng vẫn còn can đảm nói to : “Chúng ta tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh luôn giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, trung thành vô hạn với giai cấp và dân tộc, kiên định, vững vàng trước mọi thách thức hiểm nghèo, sáng suốt lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta tiến lên.” (Thông tấn xã Việt Nam, 2-2-2005)
Đảng này muốn dân tiến đi đâu nữa trong khi họ đang phải sống trong gọng kìm của lập trường bảo thủ, lỗi thời dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin là thứ đã bị nhân dân Nga, nơi sinh ra chủ nghĩa này, nhổ bọt"
Bằng chứng là mỗi khi nghe đảng hô “tiến lên” thì không những nhân dân mà cả số đông cán bộ, đảng viên đều lùi lại rẽ ra đi riêng kiếm sống bằng mọi hình thức và mọi phương tiện như đang diễn ra ở Việt Nam. Nhiều mánh lới bịa đặt ra các thủ tục hành chính để “hành dân” đã được cán bộ áp dụng có hiệu quả khắp mọi lĩnh vực. Đảng và Nhà nước đều biết cả. Ngay Nông Đức Mạnh và Phan Văn Khải cũng đã lên tiếng than phiền và chỉ thị phải chấm dứt gây phiền toái cho dân, nhưng cán bộ, đảng viên vẫn giả câm giả điếc làm ăn vô kỷ luật khắp mặt trong guồng máy Đảng và Nhà nước.
Thực tế là như thế mà Nông Đức Mạnh vẫn ngủ mơ để tự ca diễn thành tích xây dựng xã hội chủ nghĩa trên cả nước sau 30 năm chiếm miền Nam bằng cách nhắc lại lời nói cách đây 45 năm của Hồ Chí Minh cho rằng “với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng Đảng ta thật là vĩ đại”!
Nhưng rồi chỉ ít phút sau của diễn văn, Mạnh lại theo gương các Tổng Bí thư trước đây nhìn nhận : “ Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, cũng có lúc Đảng mắc phải những sai lầm, khuyết điểm. Có những việc nhân dân đòi hỏi Đảng phải làm nhiều hơn, tốt hơn. Nhưng sự lớn lao của Đảng ta không chỉ thể hiện ở những cống hiến có tính lịch sử trong suốt 75 năm qua mà còn ở chỗ Đảng ta dám nhìn thẳng vào sự thật, trân trọng, lắng nghe sự phê bình, góp ý của nhân dân, kiên quyết sửa chữa các sai lầm, khuyết điểm để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên.”
SAI LẦM – SỬA CHỮA
“Những sai lầm, khuyết điểm này” là gì " Bỏ qua những vụ vặt vĩnh, trong quá trình lịch sử việc đầu tiên đảng CSVN đã nhìn nhận họ “sai lầm” trong chủ trương cải cách ruộng đất. Trong chiến dich thanh toán những người được gọi là “Cường hào, Phú nông, Điạ chủ ác bá” từ 1953 đến cuối 1957, đảng CSVN đã giết hại hàng chục ngàn người dân vô tội, trong số này có không biết bao nhiêu người đã đóng góp tài sản cho “Cách mạng” và được Hồ Chí Minh tri ân.

Thứ hai, trong cuộc được gọi là “Tổng công kích” tết Mậu Thân năm 1968, kết thúc tháng 2/1968, quân lính Cộng sản đã xử tử trên 2500 người dân, công chức và đàng viên các đảng phái Quốc gia ở Huế rồi đem vùi trong các mồ tập thể. Khoảng 6,000 người khác bị bắt đi biệt tích cho đến ngày nay. Ngoài ra còn có 120 ngàn người ở Huế mất nơi cư trú.
Tổng kết thiệt hại nhân mạng của hai bên trong vụ Mậu Thân cho thấy quân Cộng sản bị thiệt mạng lối 45 ngàn quân, trên 7,000 lính bị bắt làm tù binh trong khi Hoa Kỳ và quân đồng minh Việt Nam Cộng hòa bị mất 4,300 người, khoảng 16 ngàn quân bị thương và lối 1,000 lính bị mất tích.
Thứ ba, sau khi chiếm Sài Gòn ngày 30-4-1975, đảng CSVN dưới quyền Lê Duẩn, Tổng Bí thư, đã áp dụng chính sách san bằng xã hội trù phú miền Nam xuống ngang hàng với xã hội bần cùng của miến Bắc để tiến lên Xã hội Chủ nghĩa. Họ đã tiêu diệt nền kinh tế tư bản trong Nam để trùm lên cả nước chủ trương kinh tế tập trung, tập quyền và chỉ huy theo mẫu mực của Liên xô và Trung Cộng. Hậu quả của chủ trương này đã làm cho Việt Nam lâm vào nghèo túng, thiếu ăn, kiệt quệ có nguy cơ làm cho đảng CSVN sụp đổ.
Vì vậy tại Đại hội đảng lần thứ VI, Nguyễn Văn Linh đã được cử thay thế Trường Chinh Đặng Xuân Khu giữ chức Tổng Bí thư Đảng năm 1986. Chủ trương “Đổi mới” mở cửa giao thương với nước ngoài để cứu vãn tình hình bắt đầu từ đây.
Thứ tư, là việc bắt hàng trăm ngàn quân cán chính và các đảng viên các đảng phái chính trị và trí thức, chuyên viên miền Nam đi tập trung lao động khổ sai lâu năm trong các trại được gọi là “Cải tạo”, khiến đảng Cộng sản mất cơ hội sử dụng những người này trong việc tái thiết đất nước. Song song với chính sách thiển cận này, họ còn đuổi thân nhân của những gia đình quân-cán-chính miền Nam đi đầy đọa ở những vùng được gọi là kinh tế mới, nhưng đất đai cằn cỗi, thiếu nước nên đã khiến cho nhiều người thiệt mạng vì bệnh tật và thiếu ăn.
Sự hận thù giữa người miền Nam với đảng CSVN, có từ cuộc chiến đã bùng lên từ sai lầm của Hà Nội và tồn tại mãi cho đến ngày nay, 30 năm sau.
Vậy Mạnh nói đảng CSVN đã biết nhận ra những sai lầm này và đã biết lắng nghe và làm theo những yêu cầu của nhân dân là làm như thế nào " Cả nước ta thán tệ nạn tham nhũng và đòi đảng phải diệt để cứu dân, cứu nước nhưng đảng không làm được. Đã có vô số Nghị định, Quyết nghị, Pháp lệnh có nội dung chống tham nhũng và trừng phạt cán bộ, đảng viên vi phạm, nhưng những biện pháp đưa ra chỉ có giá trị trên giấy. Có thi hành kỷ luật ở cấp này thì cấp kia lại tìm cách bênh che, kéo dài điều tra để quên luôn.
Như thông lệ, Mạnh vẫn lập lại cam kết đã nói đi nói lại nhiều lần trong dịp kỷ niệm Đảng 75 năm tuổi : “Đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống quan liêu, lãng phí, tham nhũng với thái độ kiên quyết, bằng các giải pháp đồng bộ : chính trị, tư tưởng, hành chính, kinh tế, pháp luật, cơ chế, chính sách. Cán bộ các cấp của Đảng, Nhà nước, nhất là cán bộ chủ chốt, phải là những đồng chí gương mẫu trong việc giữ gìn phẩm chất và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.”
Trong suốt 4 năm qua, kể từ ngày được bầu vào chức Tổng Bí thư (21-4-2001), không biết bao nhiêu lần Mạnh đã nói như thế. Các Đại biểu Quốc hội và người dân cũng đã gào thét lớn hơn đòi đảng phải dẹp tham nhũng để cứu nguy. Nhưng tại phiên họp Nội các đầu năm 2005 ngày 28-1, Chính phủ lại không muốn có bước đột phá dứt điểm mà lại chủ trương đi từ từ.
Phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng, Nguyễn Kinh Quốc cho biết về chương trình phòng và chống tham nhũng của Chính phủ năm 2005: “Sẽ tập trung vào 3 nội dung chính là rà soát hệ thống pháp luật về quản lý kinh tế-tài chính, quản lý tài sản công, các quy định về đầu tư xây dựng, đấu thầu, xây dựng văn hóa lãnh đạo và quản lý, thực hiện dân chủ trong quan hệ với dân và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.”
“Theo ông Quốc, Chính phủ xác định giải pháp đột phá, lâu dài, cơ bản là minh bạch hoá tài sản công chức. Tuy nhiên, cũng cần có lộ trình trong hoàn cảnh điều kiện của ta chưa kiểm soát được tài sản như thông qua tài khoản.” (VietNamNet, 28-1-2005)
Riêng về gợi ý của Phan Văn Khải, Thủ tướng, tại kỳ họp Quốc hội có nên thành lập một cơ quan riêng để chống tham nhũng không, Nguyễn Kinh Quốc cho biết: ” Đa số ý kiến cho rằng chưa cần thành lập cơ quan này để không xáo trộn về tổ chức, trong khi ta đã có đầy đủ cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; vấn đề là phối hợp giữa các cơ quan này như thế nào" “
Quốc tiết lộ: “Về phía Chính phủ, Thủ tướng đã giao cho Thanh tra Chính phủ chủ trì phối hợp với các Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ theo dõi xử lý các vụ việc tham nhũng. Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng được giao trực tiếp chỉ đạo chống tham nhũng của Chính phủ.”
Đây cũng toàn là chuyện “nghe rồi nói mãi” của nhà nước CSVN. Dưới thời Lê Khả Phiêu (Tổng Bí thư khoá VIII), Bộ Chính trị cũng đã có Nghị quyết buộc cán bộ cấp lãnh đạo phải kê khai tài sản, nhưng có người khai người không. Chuyện buồn cười là sau khi khai rồi lại giao cho Cơ quan Quản lý cán bộ của đượng sự cất vào tủ, không ai dòm ngó tới. Tất nhiên nhân dân không bao giờ được mon men đến chiếc tủ này nên chuyện khai tài sản đã thành khôi hài không còn chọc cười được ai.
Thế rồi những chuyện “diễn biến hoà bình”, “các thế lực thù địch” và “suy thoái đạo đức” của cán bộ, đảng viên tưởng đã xưa như trái đất cũng được Mạnh nói lại với đảng viên và cả nước. Sự nhắc lại này chỉ có một nghĩa : Đảng đã mất tín nhiệm trong nhân dân.
Mạnh nói : “ “ Tuy nhiên, nhìn tổng thể, đất nước vẫn còn trong tình trạng kém phát triển. Sự tụt hậu về kinh tế càng gay gắt khi hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam còn thấp. Những hiện tượng phân cực xã hội và phân hóa giàu nghèo, suy giảm về đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng và sự thoái hóa, biến chất của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn, đang là những nỗi bức xúc trong xã hội. Các thế lực thù địch đang tăng cường chống phá cách mạng Việt Nam bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, âm mưu gây bạo loạn, lật đổ cùng nhiều thủ đoạn nham hiểm. Trong khi đó, tình hình thế giới lại đang diễn biến phức tạp, nhiều thảm hoạ do thiên tai, dịch bệnh khó dự báo trước.”
Vì vậy, để tăng cường tính mẫn cán và kiên quyết trung thành với đảng, Mạnh chỉ thị toàn đảng phải :”Hết lòng chăm lo đời sống của nhân dân, liên hệ mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân. Đảng cầm quyền, nhân dân làm chủ là quan điểm rất quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Toàn Đảng phải đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phải tăng cường giáo dục chính trị, giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao dân chủ và kỷ luật trong sinh hoạt đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, giáo dục, rèn luyện về đạo đức, lối sống, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng. Mọi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chính sách của Đảng, kiên định các quan điểm có tính nguyên tắc: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu lý tưởng của Đảng ta, dân tộc ta; Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, của cách mạng; Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam.”
Đọan văn này cũng không làm mới hơn bộ mặt cho đảng CSVN vì trong 30 năm qua, đảng CSVN đã trải qua 4 nhiệm kỳ Tổng Bí thư, mà công cuộc Xây dựng, chỉnh đốn Đảng có đem lại kết quả nào đâu.
Kinh tế thì chỉ thành công nửa vời không gíup cho toàn dân khỏi đói, khỏi rách. Xã hội băng hoại, đạo lý suy đồi từ trên ghế nhà trường, trong mỗi gia đình nên mới có tình trạng trẻ em gái 15 tuổi từ miền quê rủ nhau lên thành phố đóng phim đồi trụy thuê cho các con buôn, hay đã có vô số sinh viên, học sinh nam và nữ rao “bán thân thể” công khai trên một số mạng điện tử và điện thoại di động!
Về an toàn lưu thông thì Nhà nước đã hoàn toàn bất lực để cho cả nước mỗi năm chết từ 11 ngàn đến 13 ngàn người trong các vụ tai nạn. Lực lượng cảnh sát lưu thông và hình sự đã mất hiệu lực trước các đồng tiền hối lộ trên khắp các nẻo đường đất nước đến độ biến thành thói quen không có cách gì cải thiện được.
Như vậy thì lời kết trong bài diễn văn của Nông Đức Mạnh bảo rằng: “ Với niềm tự hào và niềm tin sâu sắc vào Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, vững bước tiến lên...” có giá trị gì không với thực tế của 30 năm sau 1975 "
Phạm Trần (2-05)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.