Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Chủ Nghĩa Lăng Nhăng

12/11/200400:00:00(Xem: 4523)
Quân đội CSVN có còn một khối"
Hoa Thịnh Đốn.- Quân đội Cộng sản Việt Nam đang được giáo dục lại về chủ nghĩa Mác-Lênin và điều được gọi là Tư tưởng Hồ Chí Minh trong khi Nhà nước vẫn chưa biết làm cách nào để ngăn chận và giải quyết tệ nạn tham nhũng.
Hai vấn đề này được coi là nan giải của đảng Cộng sản Việt Nam vào giai đọan này.
Truớc hết hãy bàn về cuộc khủng hoảng tinh thần của quân đội. Kể từ khi đảng bỏ chủ trương và đường lối lãnh đạo đất nước theo lối triệt để phi dân chủ và kinh tế bao cấp thì đời sống người dân khá hơn và đất nước phát triển hơn trước năm 1986. Nhưng hậu quả của nền kinh tế thị trường ăn xổi ở thì và không có nền móng vững chắc đã tạo cho phần đông cán bộ thiếu giáo dục chuyên môn và quen lối chỉ huy, độc tài, hủ lậu có cơ hội làm giầu bất chính.
Trong khi đó thì số quân lính giải ngũ sau chiến tranh vì ít học, phần nhiều là dân quê mùa chất phác chỉ quen làm nông, thất nghiệp và không có ruộng để cày. Càng về những năm sau này, số người con cháu họ sinh sau thời chiến càng gia tăng nhưng cũng không khá gì hơn và tiếp tục chịu chung số phận như cha anh họ, những cựu chiến binh có tiền hưu không đủ nuôi thân. Số trẻ em sinh ra từ thế hệ thứ hai và thứ ba sau năm 1975 tiếp tục đi theo con đường thiếu ánh sáng này.
Trong khi đó thì số cán bộ con ông cháu cha chưa hề bao giờ cầm súng chiến đấu thì lại có cơ hội học đến nơi đến chốn, được cho việc làm và có cơ hội làm giàu chính đáng hay bất chính.
Sự xa cách giàu nghèo trong xã hội Việt Nam đã đẩy số cựu chiến binh và con cháu họ vào chỗ hẩm hiu nhất trong xã hội. Có những sỹ quan cấp Tá thời chiến mà bây giờ vốn liếng chỉ có một bán bán nước trà và kẹo lạc hay một chỗ vá lốp xe trên một xó xỉnh nào đó.
Do đó mà sự bất mãn lan tràn và hiện nay nghiêm trọng đến chỗ mất hết tin tưởng vào đảng và nhà nước. Lý tưởng vàng son đi chiến đấu để giành lại công bằng, xây dựng hạnh phú và đem lại cơm no áo ấm cho gia đình đã tiêu tán từ lâu rồi.
Câu nói Không gì qúy hơn độc lập tự do của Hồ Chí Minh đã thúc giục họ tòng quân cứu nước ngày trước bây giờ chỉ còn là những não nề và thất vọng. Vì vậy mà các cựu chiến binh va gia đình họ đã bất mãn với đảng và với nhà nước. Họ không còn tin vào những lời hứa mà không làm của đảng. Họ không còn lắng nghe để chiêm nghiệm về những lời rao giảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ coi đó là những thứ xa xỉ phẩm thuộc về giới có chức có quyền. Họ là lớp người đã bị đẩy ra ngoài lề xã hội và đang tàn tạ trước sự giàu sang ngày một thăng tiến của giới lãnh đạo.
Nhưng quan trọng hơn là hiện nay sự bất mãn này, sự mất tin tưởng vào Đảng đã lan rộng trong hàng ngũ quân đội làm lung lay tinh thần những người có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Nhưng Đảng và Quân đội lại không nghĩ như thế. Họ coi sự lơ là học tập để giữ vững lập trường chỉ là do những bất cập nhất thời và của một thiểu số đơn vị.
Nhưng công tác tăng cường giáo dục chính trị trong quân đội đã được thực hiện từ mấy năm qua và càng ngày càng thường xuyên.
Những người có trách nhiệm bảo đảm tư tưởng cho binh sỹ nghĩ rằng, nếu có người cựu chiến binh và người lính nào bất mãn, mất tin tưởng vào đảng, vào nhà nước hay không còn muốn nghe tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là do số cán bộ của địa phương hay đơn vị chưa làm đúng hoặc làm sai chỉ thị từ trên. Tuyệt nhiên Trung ương chẳng có gì sai cả.
Nhưng nhìn quanh, người ta mới phát giác ra tình trạng bất mãn và muốn xa Bác, xa Đảng không còn khoanh vòng ở một số nhỏ đơn vị mà đã ăn sâu và lan rộng.
Rồi Quân đội cũng phải tìm người để đổ tội gây ra tình trạng này và người đó là Các thế lực thù địch. Cũng như Đảng, Quân đội không biết kẻ thù này mặt mũi ra sao và từ đâu ra, nhưng họ đã nắm đầu ngay những người trong nước, trong số có vô số cựu chiến binh Sỹ quan cao cấp và cựu Đảng viên lãnh đạo, lên tiếng phê bình, chỉ trích đường lối lãnhb đạo của đảng và quân đội. Họ cáo buộc những người này thuộc về hay tiếp tay cho Các thế lực thù địch.
Trong khi đó thì từ trên xuống dưới và từ trong đảng sang quân đội, ở cấp độ lãnh đạo nào họ cũng cả quyết đường lối của Đảng ta là đúng đắn ! nên những ai nghĩ khác là thuộc về thế lực thù địch.
Điệp khúc này đã được Nguyễn Cao Khải viết trong Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự: Đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận đường lối lãnh đạo của Đảng. (Tài liệu Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương).
Một trong những luận điệu phổ biến của các thế lực thù địch là luôn tách rời đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng với hoàn cảnh lịch sử, nhu cầu và những vấn đề mà thực tiễn cách mạng đang đòi hỏi họ thường lấy ý muốn chủ quan thay thế cho hiện thực khách quan.
Vì vậy, Khải viết tiếp, Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối là yêu cầu không thể thiếu để đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch hiện nay. Chủ nghĩa Mác-Lê-nin là học thuyết cách mạng, khoa học chỉ ra cho giai cấp vô sản và quần chúng nhân dân lao động con đường đấu tranh để tự giải phóng mình. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê-nin vào điều kiện cụ thể của cách mạng nước ta. Nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã giải đáp kịp thời và chính xác hàng loạt vấn đề chiến lược, sách lược đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Do đó, giáo dục đường lối của Đảng phải làm rõ cơ sở lý luận Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các quan điểm, đường lối đó.
Như vậy là Quân đội đang lo binh sỹ mất định hướng tư tưởng, bỏ Mác, bỏ Lênin và Hồ Chí Minh nên phải tăng cường công tác giáo dục để giữ vững lực lượng rường cột bảo vệ đảng. Khải tố cáo những người trong hàng ngũ thế lực thù địch đã dùng chiêu bài thư góp ý, kiến nghị với Đảng để phát tán tài liệu mang nội dung xấu, muốn lái đường lối của Đảng sang một hướng khác nhằm xoá bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng....

Khải viết tiếp : Một trong những thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch là luôn tìm mọi cách hạ thấp, làm sai lệch nhận thức đối với những thành tựu của cách mạng. Họ đưa ra những nhận định, so sánh, đánh giá thấp các thành tựu của cách mạng, nhằm hạ thấp công lao to lớn của Đảng, của cách mạng, đòi hỏi xem xét lại lịch sử và đường lối của Đảng.
DẠY GÌ - DẠY AI "
Nhưng có lên án các Thế lực thù địch xuyên tạc hay bóp méo sự thật đến đâu chăng nữa thì mục tiêu cuối cùng của những cán bộ Tư tưởng Đảng và Quân đội cũng tập trung vào việc làm sao bảo vệ được điều được gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ lo khi quân, dân và cán bộ không còn coi thần tượng Hồ Chí Minh ra gì nữa thì đảng tan và nhà nước vỡ nên dù viết quanh co, lý luận lòng vòng đến đâu cũng đi đến kết luận phải kiên định dựa vào và làm theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Bởi vì hiện nay trong cán bộ, bộ đội và nhân dân đang có tình trạng lấy chủ nghĩa Tiền và chủ trương Tham nhũng thay thế cho lời dạy và những bài học không nuôi sống ai của Hồ.
Vì vậy mà Lê Văn Quang, Giáo sự-Tiến sỹ đã cố gắng tô son điểm phấn cho hào quang Hồ Chí Minh trong một bài viết trong Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự: Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, là danh nhân văn hoá thế giới, là nhà cách mạng lỗi lạc trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, Đảng ta và quân đội ta. Tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong của Người là một hình mẫu về trí tuệ, về đạo đức, về nhân văn, không chỉ cho quá khứ, mà còn cho hiện tại và tương lai. Dân tộc ta tự hào sinh ra Người và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta.
Ngót 75 năm tư tưởng của Người đã soi sáng cho Đảng ta, cho cách mạng Việt Nam giành những thắng lợi vĩ đại trong các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước, cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội; giành những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Vì những thứ hoa hèo hoa sói này mà Quang đã yêu cầu Học viện Chính trị Q uân sự phải Nâng cao chất lượng nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn quân và trong quá trình giáo dục - đào tạo của Học viện, cần triển khai đồng bộ các giải pháp về chương trình, nội dung; về đội ngũ báo cáo viên, giảng viên; về phương pháp giảng dạy, học tập. Song để thực hiện tốt các vấn đề cụ thể đó, trước hết phải nắm vững và thực hiện những yêu cầu có tính nguyên tắc.
Chẳng hạn như việc: Xác định tư tưởng Hồ Chí Minh cùng chủ nghĩa Mác-Lê-nin là nền tảng tư tưởng của Đảng về việc lập luận có cơ sở khoa học và thực tiễn về khái niệm, nội hàm tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta là một bước trưởng thành của Đảng Cộng sản về mặt lý luận và khả năng tổng kết thực tiễn trước yêu cầu bức thiết hiện nay.
Cũng trong Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự, Phó Giáo sự, Tiến sỹ Lê Minh Vụ, khi bàn đến nhiệm vụ của cán bộ chính trị trong Quân đội, đã báo động mạnh hơn về nguy cơ phi chính trị hoá quân đội. Vụ viết : Cần coi trọng nâng cao khả năng đấu tranh chống lại các âm mưu thù địch và làm tốt công tác dân vận trong đào tạo cán bộ chính trị. Sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước rất phức tạp. Chủ nghĩa đế quốc cấu kết với các thế lực phản động trong nước đang ráo riết đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hoà bình" với nhiều thủ đoạn trắng trợn, thâm độc, mưu mô "phi chính trị hoá" quân đội, từng bước làm suy yếu, đi đến thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, bốn nguy cơ mà Đảng ta từng chỉ ra cho đến nay vẫn tồn tại và diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố thách thức nghiêm trọng đến sự mất còn của Đảng, của chế độ. (Chú thích : Bốn nguy cơ là : Tiếp tục tụt hậu về kinh tế; Sa sút đạo đức cách mạng trong cán bộ; Quan liêu, Tham nhũng; và Mất định hướng tư tưởng.)
Đối với quân đội nhân dân, Vụ viết tiếp, Trong khi đặt nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, chủ động đối phó thắng lợi với mọi tình huống phức tạp có thể xảy ra, xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, quân đội còn phải tiến hành tốt công tác vận động nhân dân, tham gia xây dựng cơ sở chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, tích cực giúp dân phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng…Tình hình và nhiệm vụ trên đang đặt ra cho đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ chính trị quân đội nói riêng phải được đào tạo, bồi dưỡng một cách toàn diện, cơ bản, hệ thống, chuyên sâu, bảo đảm nâng cao chất lượng cả về trình độ lý luận, trình độ học vấn, bản lĩnh chính trị, năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Một số bài viết trên đây đã phản ảnh những điều lo lắng và đề nghị Đảng và Quân đội phải làm sao giữ cho quân lính khỏi hoang mang trong tình hình bây giờ. Nhưng liệu những Cán bộ Chính trị Quân đội có còn đủ tỉnh táo và tinh thần hoàn tất nhiệm vụ hay những lời tuyên truyền trống xuông của họ cũng đã bị binh lính bỏ ngoài tai "
Liệu Quân đội CSVN có còn một khối hay cơ cấu này cũng đang im lìm vỡ ra làm nhiều mảnh trong tình trạng hoang tưởng , mất định hướng của thứ Chủ nghĩa Lăng nhăng Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh " -/-
Phạm Trần (11-04)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.