Hôm nay,  

Hạ Viện Cali Chấp Thuận Nghị Quyết Tự Do Tôn Giáo Vn

19/08/200400:00:00(Xem: 4831)
CALIFORNIA - Ngày 17 tháng 8 năm 2004, Hạ Viện Quốc Hội California thông qua Nghị Quyết 58 liên quan đến tự do tôn giáo tại Việt Nam với 76 phiếu chấp thuận trên không.
Nghị Quyết AJR 58 do Dân Biểu Lou Correa (Dân Chủ - Santa Ana) đệ trình đã được nhiều dân biểu ủng hộ song song với những nổ lực của Nghị Quyết HR 427 tại cấp liên bang. Dân Biểu Lou Correa đã vận động từ 43 dân biểu cùng đồng ý trở thành đồng tác giả lên đến 72 dân biểu tiểu bang khắp California đồng bảo trợ nghị quyết 58 thuộc cả hai đảng trong đó có Chủ Tịch Hạ Viện Quốc Hội Fabian Nunez và các dân biểu như Dân Biểu Negrete McLeod vùng Pomona, Dân Biểu Cindy Montanez vùng Los Angeles, Dân Biểu Manny Diaz vùng San Jose, Dân Biểu Darrell Steinberg vùng Sacramento, Dân Biểu Ken Maddox vùng Costa Mesa, Dân Biểu Todd Spitzer vùng Orange, và Dân Biểu Juan Vargas vùng San Diego.
Theo lời phát biểu của Dân Biểu Lou Correa với các dân biểu đồng nghiệp trước khi biểu quyết chấp thuận Nghị Quyết 58, "Ngày hôm nay, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp nhân quyền. Tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam cần sự quan tâm của chúng ta. Tôi vinh dự đại diện cho mot cộng đồng người Việt tỵ nạn lớn nhất ngoài nước Việt Nam. Là những vị dân cử đại diện trên 400,000 người Mỹ gốc Việt định cư tại California --- chúng ta phải lên tiếng đòi tự do và nhân quyền cho Việt Nam. Đó là bổn phận của tất cả chúng ta."
Trước sự kiện nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục chận xét, bắt bớ, và quản chế nhiều vị lãnh đạo tôn giáo cũng như các nhà đấu tranh cho dân chủ như Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn, Lê Chí Quang, v.v. Dân Biểu Lou Correa luôn luôn tích cực lên tiếng phản đối nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cũng như kêu gọi sự tham gia của các dân biểu đồng viện tại Quốc Hội California. Dân Biểu Lou Correa đã cùng tham gia với cộng đồng người Việt trong các sinh hoạt Ngày Quốc Tế Nhân Quyền và đã từng đích thân thuyệt thực 24 tiếng đòi tự do tôn giáo cho Việt Nam tại Little Sàigòn.
Sau đây là nội dung của Nghị Quyết AJR 58 được thông qua vào ngày 17 tháng 8 năm trong nhà Hạ Viện Quốc Hội California:
Nghị Quyết Hạ Viện Số 58
Do Dân Biểu Correa Đệ Trình (Đồng tác giả: Dân Biểu Benoit, Berg, Bermudez, Calderon, Canciamilla, Chavez, Cohn, Corbett, Daucher, Diaz, Dutra, Dutton, Dymally, Firebaugh, Hancock, Jermone Horton, Shirley Horton, Keene, Kehoe, Koretz, Laird, Leno, Levine, Lieber, Liu, Longville, Lowenthal, Mađox, Maldonado, Matthews, Montanez, Mountjoy, Mullin, Negrete McLeod, Nunez, Parra, Plescia, Reyes, Ridley-Thomas, Salinas, Vargas, Wolk, Wyland, Aghazarian, Bates, Bogh, Campbell, Cogdill, Cox, Frommer, Garcia, Goldberg, Harman, Haynes, Houston, Jackson, Leslie, Maze, McCarthy, Nakanishi, Oropeza, Pavley, Richman, Runner, Samuelian, Simitian, Spitzer, Steinberg, Strickland, Wesson, và Yee.
Ngày 15 tháng 1 năm 2004
Nghị Quyết số 58 - Liên quan đến tự do tôn giáo tại Việt Nam.
SƠ LƯỢC CỦA LẬP PHÁP
Nghị quyết bày tỏ rằng Quốc Hội California ủng hộ quyền của hàng giáo phẩm lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được tự lựa chọn lãnh đạo và nhu cầu cho tự to tôn giáo và những nhân quyền liên quan cho dân Việt Nam.
Ban tài chánh: không.
XÉT RẰNG, Phật Giáo có truyền thống 2,000 năm tại Việt Nam và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất kế thừa truyền thống này; và
XÉT RẰNG, năm 1981 chính phủ Việt Nam tuyên bố bất hợp pháp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, là tôn giáo lớn nhất, tịch thu các chùa viện, khủng bố hàng giáo phẩm không chịu tham gia tổ chức Phật Giáo do nhà nước đỡ đầu; và
XÉT RẰNG, chính phủ Việt Nam thường xuyên bắt cầm tù hàng giáo phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hoặc ngược đãi họ dưới nhiều hình thức; Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, 85 tuổi, Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt NamThống Nhất, bị giam giữ 21 năm trong một ngôi chùa nơi đồng hiu quạnh ở miền Trung Việt Nam; và
XÉT RẰNG, chính phủ Việt Nam bắt giữ Hoà Thượng Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hoá Đạo, và người phụ tá ngài, Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ, qua nhiều cách giam cầm từ năm 1977; và
XÉT RẰNG, nhiều giaó phẩm của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất gồm các chư vị Thích Thiện Hạnh, Thích Viên Định, Thích Thanh Huyền, Thích Nguyên Lý, Thích Chí Mậu, Thích Chí Thắng, Thích Không Tánh, Thích Phước An, Thích Thái Hòa, Thích Phước Viên, Thích Hải Tạng, Thích Nguyên Vương, Thích Đồng Thọ, và Thích Thanh Quang đã bị giam cầm, sách nhiễu, và bị theo dõi chặt chẽ; và
XÉT RẰNG, một số thành viên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất phải lánh nạn sang Cam Bốt để tránh những cuộc đàn áp và sách nhiễu; và

XÉT RẰNG, Thích Trí Lực bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt cóc tại Cam Bốt sau khi vị này được Cao Ủy Tị Nạnn Liên Hiệp Quốc công nhân quy chế tị nạn, bị dẫn độ về Việt Nam và giam cầm bí mật trong vòng một năm, và nay sắp đưa ra xét xử với tội phạm mơ hồ "trốn đi nước ngoài hoặc trốn lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân" là điều có thể bị án tù chung thân; và
XÉT RẰNG, Việt Nam đã ký các công ước quốc tế và các hiệp ước cấm cưỡng bức hồi hương những người tị nạn được Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc công nhận; và
XÉT RẰNG, Việt Nam đã ký các công ước quốc tế và các hiệp ước bảo vệ các quyền được có đức tin, tín ngưỡng và thực hành các đức tin ấy; và
XÉT RẰNG, hiến pháp Việt Nam bảo vệ quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng; và
XÉT RẰNG, trong hình thức phô bày bao dung tôn giáo tháng 4 năm 2003, chính phủ Việt Nam đã để cho Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Đức Tăng Thống Đệ Tứ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, ra Hà Nội chữa bệnh; và
XÉT RẰNG, vào thời điểm đó, Thủ Tướng Việt Nam, Pham Văn Khải, đã tiếp Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang và trấn an rằng trường hợp giam cầm Hòa Thượng và Hoà Thượng Thích Quảng Độ là những sai lầm ở cấp địa phương và hy vọng Hòa Thượng sẽ hỷ xả cho chính phủ về những sai lầm trong quá khứ; và
XÉT RẰNG, tháng 6 năm 2003, chính phủ chấm dứt lệnh quản chế Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất; và
XÉT RẰNG, tháng 9 và tháng 10 năm 2003, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất họp tại tụ viện Nguyên Thiều ở Bình Định để thảo bàn Phật Sự, chọn lựa nhân sự bổ sung sau hàng chục năm thiếu vắng, và cũng để thử xem lời hứa của Thủ Tướng Phan Văn Khải mở ra kỷ nguyên mới cho sự thông cảm và tôn trọng lẫn nhau giá trị đến đâu; và
XÉT RẰNG, nhà cầm quyền Việt Nam thực hiện việc phá vỡ những cuộc hội họp nói trên bằng cách ngăn chận chư Tăng đến từ các tỉnh khác và hăm dọa những ai muốn phó hội; và
XÉT RẰNG, ngày 8 tháng 10 năm 2003, nhà cầm quyền Việt Nam khởi động cuộc tranh chấp đối đầu sau đại hội (nói trên), khi công an ngăn hận xe của hàng giáo phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, sau đó giam giữ 11 hành khách trong xe; và
XÉT RẰNG, những vị Hòa Thượng Thích Quang và Thích Quảng Độ bị dẫn độ về chùa riêng của họ mà thực tế để cách ly và giam giữ tại các nơi này; bốn vị Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ, Thích Thanh Huyền, Thích Nguyên Lý và thị giả của Đức Tăng Thống, Đại Đức Thích ĐỒng Thọ, tức khắc nhậïn Quyết Định của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh quản chế hành chính 24 tháng, còn ba vị khác, Hoà Thượng Thích Thiện Hạnh, Thượng Tọa Thích Thái Hòa, Đại Đức Thích Nguyên Vương, thì các nhà cầm quyền địa phương ra lệnh bằng miệng quản chế 24 tháng; và
XÉT RẰNG, để phản đối việc này Hòa Thương Thích Thiện Hạnh bắt đầu tuyệt thực ngày 19 tháng 10 năm 2003; và
XÉT RẰNG, theo các phúc trình của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Ủy Hội Hoa Kỳ Bảo Vệ Tự Do Tôn Giáo Trên Thế Giới, Liên Hiệp Aâu Châu, thì Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sử dụng quản chế tại gia và cầm tù dài hạn để trừng phạt những cá nhân thực hành tín ngưỡng của họ, bằng chứng là việc cầm tù Cha Nguyễn Văn Lý, ba người cháu của linh mục, tín hữu Tin Lành Miền Núi, và Phật Giáo Hòa Hảo; và
XÉT RẰNG, vì xúc phạm tự do tôn giáo một cách có hệ thống, quá mức và tiếp diễn, nên Ủy Hội Hoa Kỳ Bảo Vệ Tự Do Tôn Giáo Trên Thế Giơi đã đề nghị Tổng Thống Hoa Kỳ chỉ định Việt Nam "quốc gia cần đặc biệt quan tâm" theo những dự phòng của Đạo Luật Bảo Vệ Tự Do Giáo Trên Thế Giới năm 1998; vì the,á nay
Quyết nghị rằng Hạ Viện của Tiểu Bang California, với sự tán thành của Thượng Viện, ủng hộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được quyền tự chọn hàng giáo phẩm lãnh đạo; khuyên cáo chính phủ Việt Nam tôn trọng quyền của các tổ chức tôn giáo độc lập được hội họp, thờ phượng, hoạt động, và thực hành niềm tin tôn giáo của họ phù hợp theo bản Hiến Pháp của Việt Nam cũng như các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết, và trả lại tự do cho toàn thể công dân Việt Nam bị cầm tù hay quản chế vì đã thực hành tín ngưỡng hay vì phát biểu công khai ủng hộ tự do tôn giáo, đặc biệt trong trường hợp của Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Hoà Thượng Thích Quảng Độ; và khuyên cáo Quốc Hội Hoa Kỳ và Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam theo dõi chặt chẽ các trường hợp bị đối xử tồi tệ vì lý do tôn giáo và thực hành các tín ngưỡng, và thường xuyên tham viếng hành giáo phẩm bị giam cầm, đặc biệt với những vị cần chăm sóc thuốc men, và phúc trình cho Quốc Hội những biện pháp đặc thù đề bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo tại Việt Nam; vàhơn nữa
Quyết nghị rằng, Chánh Văn Phòng của Hạ Viện chuyển bản sao của nghị quyết này đến Tổng Thống và Phó Tổng Thống Hoa Kỳ, Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ, Chủ Tịch Thượng Viện Hoa Kỳ, và các Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ từ tiểu bang California.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.