Hôm nay,  

Vấn Đề Vi Phạm Quyền Tự Do Dân Chủ Của Nhân Dân

10/01/200600:00:00(Xem: 4950)
Giới thiệu VNN: Lê Mai Anh là Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng bộ Hội Luật Gia Việt Nam của CSVN, tác giả của bài viết sau đây, trình bầy về việc khiếu nại và tố cáo các vi phạm quyền tự do dân chủ của nhân dân do các đầu lãnh CSVN mắc phải. Bài này được đọc trong Đại hội Đảng bộ khối nội chính TW Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI, có đưa ra một vài nhận định về "công trạng" của đảng CSVN, nhưng đồng thời tố cáo rất nhiều trường hợp cụ thể đã xẩy ra trong quá khứ. Đây cũng là những vấn đề mà báo chí CSVN không bao giờ dám loan tải.

***

Với tư cách đại biểu là một luật gia, đã 41 năm sinh hoạt trong Đảng, gần 30 năm làm công tác pháp luật, gần đây đã là Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Thăng Long tôi xin phát biểu: Về vấn đề khiếu nại tố cáo trong tình thế Cách mạng Việt Nam, tình thế Đảng ta hiện nay như sau:

1. Khiếu nại tố cáo: Là trình bày, giãi bầy, nói lên lòng mong muốn, bức xúc lời đề nghị, kiến nghị, lên án, để khẩn cầu để được giải đáp, giải cứu, giải quyết.

2. Về hình thức khiếu nại tố cáo rất phong phú, đơn giản nhất là viết đơn, trình bày miệng với cơ quan hữu trách, có thể là thư, thư ngỏ, các bài, tin, đài phát thanh, truyền hình, qua điện thoại, đường dây nóng, tin phóng sự trên internet, các lời bài phát biểu trong các hội thảo, các trang nhật ký, hồi ký, ký sự, các tiêu đề trong các cuộc mít tinh, biểu tình, bãi công, bãi thị, kết luận thanh tra, điều tra, kiểm tra, cáo trạng, bản án... đều là khiếu nại và tố cáo. Đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan hữu trách phải quan tâm giải quyết, giải cứu hoặc giải đáp.

3. Khiếu nại tố cáo luôn luôn là vấn đề quan thiết của đời sống xã hội loài người. Từ khi xã hội hình thành các cộng đồng, sau đó hình thành giai cấp, các đảng phái, giáo hội và nhà nước thì khiếu nại tố cáo đã trở thành một trong những nội dung của nguyên tắc xử sự tập trung Dân chủ của toàn xã hội.

Những người lãnh đạo các cộng đồng, các tổ chức đảng phái, các tổ chức giáo hội, nhà nước đều phải xây dựng quy chế, xây dựng quy định điều lệ, luật pháp, hoặc các mệnh lệnh chỉ thị... bắt buộc các thành viên phải tuân theo.

Khi Đảng Cộng sản lãnh đạo nhân dân giành chính quyền, Nhà nước thì Đảng đã trở thành Đảng cầm quyền, độc tôn trong việc lãnh đạo toàn dân theo định hướng xã hội chủ nghĩa cũng lấy nguyên tắc "tập trung dân chủ" là nguyên tắc lãnh đạo cơ bản của Đảng và Nhà nước. Từ đó khiếu nại tố cáo là một trong những nội dung cơ bản của nguyên tắc tập trung dân chủ cơ bản này.

4. Ngày nay khiếu nại tố cáo đã trở thành một trong những nội dung cơ bản, chủ yếu của Quyền con người - nhân quyền. Hay nói cách khác chính là khiếu nại và tố cáo là một nội dung cơ bản của quyền dân chủ, của vấn đề dân chủ cơ sở.

5. Cách mạng Việt Nam và Đảng chúng ta lúc này đang ở trong tình thế rất đặc biệt, vấn đề khiếu nại tố cáo đã là vấn đề rất nổi cộm, bức xúc không thể không lưu tâm giải quyết một cách mạnh mẽ, triệt để, toàn diện trong Đảng và trong toàn xã hội vì:

5.1. Do vấn đề lòng tin, niềm tin bị xúc phạm, bị giao động, bị suy giảm tột cùng, thậm chí có đồng chí đã mất niềm tin (tất nhiên niềm tin không thể có ở những đảng viên cơ hội, suy thoái, tham nhũng, cửa quyền...).

Điều này trở nên rất nghiêm trọng vì nó đang xẩy ra trong lòng chính những người dân lương thiện, những người Cộng sản chân chính, họ chính là lực lượng nòng cốt của Đảng ta. Họ chính là những người lão thành cách mạng, cựu chiến binh. Trước kia họ đã từng rất say sưa tha thiết lập nhiều chiến công đấu tranh cho lý tưởng của Đảng, nên họ càng thấy bị xúc phạm nghiêm trọng, và bị ở trong tình thế bất lực. Từ đó suy giảm và mất lòng tin.

5.2. Vấn đề vi phạm quyền dân chủ trong Đảng và quyền tự do dân chủ trong nhân dân. Đảng ta lúc này đang là Đảng cầm quyền. Chúng ta đang thực hiện trong toàn xã hội, ở các lĩnh vực là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Đảng lãnh đạo toàn diện, trực tiếp và tuyệt đối vì thế cán bộ chủ chốt ở các cấp cơ sở tới TW chiếm tới 80% - 90% là đảng viên.

Trong cách mạng dân tộc dân chủ, nhân dân ta được sự lãnh đạo của Đảng đã giành được nhiều kỳ tích vì thế mọi thành công, thắng lợi tốt đẹp đều do Đảng, vậy thì tình thế Cách mạng lúc này vấn đề suy giảm lòng tin, mất dân chủ như ở trên, rồi những quốc nạn và tệ nạn xã hội cũng phải do trình độ lãnh đạo của Đảng.

Hiện nay rất nhiều đảng viên giữ cương vị quản lý bị khiếu nại tố cáo. Không ít những đảng viên chân chính lão thành đã gửi đơn thư, văn bản khiếu nại tố cáo lên các cấp lãnh đạo của Đảng Nhà nước thậm chí gửi cả ban chấp hành TW, Ban Bí thư, Bộ chính trị, Quốc hội và Chính phủ để giãi bầy ý tưởng, tấm lòng và yêu cầu, kiến nghị, giải quyết các bức xúc cơ bản của Đảng và Nhà nước. Nhưng do vấn đề khiếu nại tố cáo trong Đảng chưa được giải quyết đến nơi đến chốn, giải quyết không công minh, triệt để thậm chí có việc còn bị bới móc ngược lại, bị đàn áp dưới dạng, kiểu mức khác nhau. Trong Đảng còn xử lý với nhau như vậy, thì đối với vấn đề khiếu nại tố cáo của dân chúng sẽ sao đây!"!"!"

5.3. Chúng ta phải động não, suy nghĩ và hành động như thế nào đây trước những sự kiện ở Thái Bình, Tây Nguyên, ở các cuộc biểu tình ngồi của dân chúng hiện nay tại các cơ quan công quyền mỗi khi có những sự kiện chính trị lớn.

5.4. Cho nên vấn đề cấp thiết hàng đầu trong việc khôi phục lòng tin là khơi dậy những niềm tin trong Đảng và nhân dân. Chúng ta cần thực hiện nghiêm chỉnh hiến pháp, và mở rộng, tôn trọng nền tự do dân chủ, phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa các đồng chí trong Đảng với nhau và trong Đảng với quần chúng, trên cơ sở giải quyết nghiêm minh công bằng triệt để những tố cáo, khiếu nại của đảng viên và quần chúng. Bởi vì niềm tin và lòng tin chính là sức mạnh vô biên, là lực lượng vô cùng to lớn của Cách mạng và nền an ninh của tổ quốc Việt Nam.

Chính vấn đề lòng tin, niềm tin và thực hiện dân chủ là biện pháp tối ưu, hiệu quả trong việc bảo vệ Đảng và thực hiện lý tưởng giải phóng con người của Đảng.

5.5. Tóm lại vấn đề khiếu nại tố cáo là một nội dung lớn rất cơ bản đảm bảo nền dân chủ và quyền con người (nhân quyền) của nhân dân, mà lực lượng nòng cốt trong nhân dân hiện nay vẫn là các cán bộ theo Đảng và 2,5 triệu đảng viên.

6. Chúng ta đang xây dựng Nhà nước pháp quyền và tiến hành cải cách tư pháp, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản pháp luật, hướng dẫn nhân dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo này:

Điều 74 hiến pháp Việt Nam đã ghi:

"Công dân có quyền khiếu nại tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những công việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào.

Việc khiếu nại tố cáo phải được cơ quan Nhà nước xem xét và giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định. Mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và của công dân phải được kịp thời xử lý nghiêm minh. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất và phục hồi danh dự.

Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc dùng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác...".

Bộ luật hình sự cũng có quy định về tội xâm phạm quyền khiếu nại tố cáo nhằm bảo vệ quyền lợi của công dân khiếu nại tố cáo.

Điều 132 BLHS đã ghi:

1- Người có một trong các hành vi sau đây thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

a- Lợi dụng chức vụ quyền hạn cản trở việc khiếu nại tố cáo, việc xét và giải quyết các khiếu nại tố cáo hoặc xử lý người bị khiếu nại tố cáo.

b- Có trách nhiệm mà cố ý không chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo gây thiệt hại cho người khiếu nại.

2- Người nào trả thù người khiếu nại, tố cáo thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

3- Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm".

Nhà nước Việt Nam đã ban hành luật khiếu nại tố cáo.

Luật có hiệu lực thi hành 10/01/1999. Trước yêu cầu của cuộc đổi mới đất nước ngày 15/6/2004 Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật khiếu nại tố cáo.

Kỳ họp tháng 10/2005 lần này, luật khiếu nại tố cáo lại được Quốc hội bàn và thông qua bổ sung một số điều mới của luật khiếu nại và tố cáo.

Đồng thời với hiến pháp, luật khiếu nại, tố cáo, trong cương lĩnh điều lệ Đảng, điều lệ và quy chế điều lệ của các tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế, kể cả điều lệnh của quân đội nhân dân. Các cơ quan pháp luật ở TW, văn phòng chính phủ. Ban chấp hành TW cũng đã ban hành một số văn bản hướng dẫn giải quyết các khiếu nại, các tranh chấp, hướng dẫn thi hành luật khiếu nại tố cáo, kiểm tra việc lãnh đạo thực hiện giải quyết khiếu nại tố cáo.

Về việc khiếu nại tố cáo hiện nay, tôi có một số nhận xét sau đây:

A. Về người đi khiếu nại, tố cáo gồm các tầng lớp nhân dân, kể cả các cán bộ công nhân viên chức, bộ đội, thanh niên xung phong, thương binh, các bà mẹ con em liệt sỹ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cán bộ lão thành, các đảng viên.

B. Nội dung khiếu tố rất đa dạng: bị trù dập, uất ức, bị xử lý oan sai, bị vu cáo, áp đặt thô bạo cửa quyền, bị lừa đảo chiếm đọat tài sản, đánh chửi nhau, tranh chấp thừa kế, lấn chiếm, chia tài sản sau ly dị, cha con đánh nhau, giết người... nhiều việc lặt vặt khác như mở nhạc hát Karaoke khuya, to quá; con khóc không dỗ, mất trộm. Nếu như ở nước ngoài chỉ cần gọi cảnh sát là xong nhưng ở ta phải có đơn từ trình báo khiếu tố. Và nhiều vụ khiếu tố phức tạp đã đến với Trung tâm thời gian gần đây là các vụ tranh chấp đất đai, lấn chiếm đất đai, chiếm đoạt đất đai của dân, chiếm đoạt Công ty và tài sản của người đầu tư trong nước và ngoài nước, xây dựng không phép, vấn đề bồi thường bồi hoàn, tái định cư không nghiêm túc có tính chiếm đoạt lừa dối, thanh toán nợ nần do vay và mượn nhưng không sòng phẳng, lừa đảo nhau; bị kết án oai sai... điển hình là các vụ:

Bà mẹ anh hùng Lê Thị Vinh, người làng Đà Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội, năm nay trên 100 tuổi, nhờ có cháu là con trai duy nhất của Liệt sỹ đi lao động ở Liên Xô về nên bà mua được mảnh đất của xã. Bà vẫn còn giữ được hóa đơn mua đất do UBND xã bán từ lâu. Trên mảnh đất ấy từ năm 1993 Bà đã làm nhà ở, trồng cây hoa mầu.

Năm gần đây, Bà cho xây dựng thêm một nhà nhỏ để sản xuất. UBND xã gần đây đã bán đất cho nhiều người, trong đó có cả cán bộ huyện, Công an huyện, bán cả đất chợ, đất chùa và bán đất lấn sang đất nhà bà. Để bán đủ với Hợp đồng bán cho người mua, UBND xã đã cho người đến phá dỡ phần nhà của Bà, chặt cây cối, vườn cây tanh bành và đã lôi bà về nhốt ở Trạm y tế xã, cách ly với Bà với việc đấu tranh giữ đất từ sáng đến trưa, không cho Bà tiếp xúc với ai.

Bà đã làm đơn kiện, khiếu nại và tố cáo sự việc lên các cấp Đảng, chính quyền, cơ quan pháp luật của huyện, Thành phố, Trung ương nhiều năm nay, UBND xã đã thay đổi Chủ tịch mới, Bí thư Đảng ủy xã cũng không được tín nhiệm bầu lại nữa nhưng cấp xã vẫn không chịu nhận lỗi đã vi phạm pháp luật, vi phạm chính sách đối xử với Bà mẹ anh hùng, cũng như không chịu xác định trả lại đất bà đã mua, bồi thường tài sản và trả lại danh dự cho Bà.Huyện, Thành phố vẫn làm ngơ không giải quyết khiếu tố cho bà. Điều đáng tiếc nữa là sự việc xảy ra trong một xã được phong là lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng, ở ngay Thủ đô anh hùng, Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thủ đô vì hòa bình của thế giới.

Thí dụ khác như trường hợp của anh Nguyễn Xuân Hiền, quê ở Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội, là thương binh - Cựu chiến binh. Hai anh trai là liệt sỹ. Ngày 17/2/1992 Anh đã mua 250m2 đất của ông Đào Tôn Tựu, tọa lạc tại thôn Đông Phương, xã Đông Ngạc, Từ Liêm.

Từ khi mua đất đến nay không xảy ra tranh chấp. Huyện Từ Liêm đã rất cửa quyền thu hồi đất của Anh để làm dự án Trường mầm non. Huyện không ra quyết định thu hồi và cũng không ra thông báo cho Anh, vì thế không có kế hoạch đền bù và tái định cư cho Anh (Mặc dù trước đó đã khẳng định đất của anh không có trong quy hoạch nào cả và vận động anh dời bốn ngôi mộ trong đó có một mộ liệt sỹ đi nơi khác, hứa sẽ đền bù nhưng lờ đi, tự động phá cây cối và tường bao quanh khu vực đất của Anh, đây không phải là đất và nhà tình nghĩa gì cả. Đất này trước kia là do ông Đào Tôn Tạo tự khai hoang từ năm 1972, bán cho anh). Bản thân ông Tựu, được bản án của TAND tỉnh Quảng Nam xét xử trả lại cho ông 3 mảnh đất. Nhưng đã 4 năm nay Ông khiếu tố triền miên. Vì không có tiền nên bản án vẫn không được thi hành theo Pháp luật.

Thí dụ khác là trường hợp xảy ra tại Trung tâm nghiên cứu Công nghệ khoáng sản và kim loại Bộ công nghiệp. Sự việc hết sức nghiêm trọng, một cán bộ khoa học trẻ là quản đốc phân xưởng con của giám đốc Trung tâm, cùng với Bố đã:

- Bán toàn bộ trụ sở làm việc của Trung tâm (do Nhà nước cấp) tại E3 Bách Khoa, Hà Nội với trị giá hàng chục tỷ đồng.

- Bán toàn bộ vật tư, thiết bị, xe máy giá nhiều trăm triệu đồng (là vốn tự có).

- Bán và cho thuê, cho lấn chiếm gần một vạn mét vuông đất và nhà xưởng của Trung tâm (là vốn tự có), trị giá nhiều chục tỷ đồng.

Tất cả số tiền trên thu được đều không nộp vào công quỹ mà chỉ có hai bố con sử dụng vào mục đích riêng.

Khi cán bộ, công nhân viên đấu tranh thì, cán bộ khoa học trẻ đó lại được đề bạt ngay lên quyền giám đốc thay bố một cách bất hợp pháp (không có ý kiến của tổ chức Đảng, công đoàn và giám đốc cũ). Tuy nhiên, trước sự phản kháng của tập thể, giám đốc mới tham nhũng không dám đến cơ quan và định chạy ra nước ngoài. Để gỡ thế bí Bộ Công nghiệp bất ngờ sáp nhập Trung tâm vào Viện nghiên cứu mỏ luyện kim, loại toàn bộ số cán bộ công nhân viên đấu tranh ra khỏi danh sách bàn giao sang Viện nghiên cứu Mỏ và Luyện kim. Trước tình hình đó, cán bộ công nhân viên trung tâm đã nhờ Trung tâm TVPL Thăng Long tư vấn, qua nghiên cứu thì thấy:

Đây là vụ tham nhũng nghiêm trọng có tổ chức. Kẻ tham nhũng đã tạo được đường dây từ Trung tâm lên Bộ Công nghiệp. Chúng bán, chiếm đọat làm thất thoát nhiều chục tỷ đồng của Nhà nước và tập thể. Cán bộ công nhân viên càng đấu tranh thì càng bị lấn áp và cô lập. Qua 5 năm, bị 13 lần thanh, kiểm tra của 8 đoàn, kể cả Thanh tra Nhà nước vào cuộc, nhưng đều phải chùn tay, không kết luận. Tổng bí thư và Thủ tướng chỉ đạo giải quyết cũng không có hiệu quả.

Cuối cùng cán bộ công nhân viên của Trung tâm dưới sự lãnh đạo của các đảng viên cộng sản phải tự bầu lấy ban lãnh đạo, tổ chức đấu tranh, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, đến nay đã thu được hàng ngàn m2 đất trị giá hàng chục tỷ đồng và hiện đang tiếp tục đấu tranh thu hồi nốt hàng nhiều chục tỷ đồng tài sản đang nằm trong tay kẻ tham nhũng và điều quan trọng là không được xóa bỏ một Tổ chức hợp pháp của những người chân chính.

Thêm một ví dụ nữa rất nghiêm trọng đã xảy ra tại Trung tâm Khoa học Công nghệ Quân sự (TTKHCNQS), Bộ quốc phòng (BQP). Đây là điển hình của việc vi phạm luật đất đai, quyền con người của một đơn vị quân đội và sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương.

Sự việc xảy ra tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy Hà Nội. Đây là lô đất do Viện Kỹ thuật Quân sự (VKTQS) - tiền thân của TTKHCNQS ngày nay quản lý. Từ những năm 1970, lãnh đạo cũ của VKTQS đã mượn của địa phương làm nhà xe, trạm xá và nhà ở cho các gia đình quân nhân trong đơn vị. Các hộ gia đình này đều có quyết định giao nhà kèm theo khuôn viên từ trước ngày 15/10/1993 của VKTQS.

Nhưng lãnh đạo mới của TTKHCNQS đã dùng quyết định của Thứ trưởng Bộ quốc phòng chia lại khuôn viên của các gia đình theo hướng đảo sang vị trí xấu hơn, thu hẹp diện tích lại (mặc dù diện tích khuôn viên của các gia đình này còn dưới mức quy định của Thành phố), để lấy quỹ đất ra bán, biếu, chia cho những người khác (đa phần là đã được chia nhà bây giờ trả nhà lấy đất để có lợi hơn; hoặc lấy thêm đất cho "đủ" tiêu chuẩn).

Đồng thời thu tiền cơ sở hạ tầng rất nặng quá sức chịu đựng của bà con (không công khai, võ đoán). Trước tình hình đó, bà con không chấp hành, thì Thanh tra Bộ Quốc phòng kết hợp với TTKHCNQS ra văn bản vu cáo cho các gia đình này lấn chiếm đất đai, kỷ luật đảng, hạ lương, không cho lên lương với những người còn đang công tác tại đơn vị. Và tổ chức lực lượng đe doạ, cưỡng chế phá bỏ các công trình mà những gia đình này đã xây dựng từ trước những năm 1990, gây mất trật tự trị an tại khu vực trong nhiều năm nay.

Khi sự việc xảy ra, bà con đề nghị Trung tâm TVPL Thăng Long để giải quyết thì thấy:

1. Địa phương (phường, quận) coi đây là đất của quân đội nên không quản lý, qua điều tra thì thấy Cơ quan quân đội chưa phải chủ quản của mảnh đất này vì chưa được cấp có thẩm quyền giao đất (Theo các quy định của Nhà nước về đất đai, tại thời điểm 1994 - khi được phép hợp thức mảnh đất này làm đất ở thì phải do Thủ tướng Chính phủ ra quyết định - Vì tới trên 15.000m2). Trên thực tế chính quyền địa phương đã buông lỏng quản lý đất đai.

2. Bà con đều được cấp có thẩm quyền phân nhà, đất từ trước 15/10/1993 và đúng quy hoạch của Thành phố phê duyệt 1994, sử dụng không quá diện tích quy định do vậy kuôn viên bà con ở là hợp pháp.

3. Năm 1994 khi Thành phố đồng ý cho đơn vị làm thủ tục hợp thức thành đất ở cho cán bộ chiến sỹ của VKTQS, không có mục nào cho phép bán, biếu. Mà trên thực tế đã dùng tới gần 40% quỹ đất để làm việc đó. Đây là vi phạm rất nghiêm trọng.

4. Tiền hạ tầng cơ sở thu quá cao, sử dụng sai mục đích, như sử dụng vào công việc không liên quan đến cơ sở hạ tầng của khu vực này và nộp vào quỹ đơn vị và biếu, thực chất là hối lộ.

5. Sau năm 1996, khi có Nghị định 42/CP của Chính phủ, cấm các cơ quan, đơn vị chia đất cho cá nhân làm nhà ở thì VKTQS và TTKHKTCNQS vẫn ngang nhiên ra quyết định chia đất một cách tràn lan. Thậm chí ra cả những quuyết định chia đất cho người này vào khuôn viên của các gia đình khác đang sinh sống ổn định hợp pháp từ trước 15/10/1993. Gây ra sự tranh chấp, mất đoàn kết trong cộng đồng dân cư, mất an ninh xã hội. Điều đáng nói là khi sự việc vỡ lở, thì lãnh đạo các cơ quan có liên quan như TTKHKTCNQS, thanh tra Bộ Quốc phòng, Cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, Văn phòng Bộ Quốc phòng đều tìm cách lẩn tránh đối thoại với bà con, mặc dù Uỷ ban an ninh Quốc phòng của Quốc hội và Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội. Phòng tiếp dân Trung ương Đảng đã có công văn yêu cầu các cấp lãnh đạo của Bộ Quốc phòng phải tiếp xúc trực tiếp với bà con.

Qua sự việc này thấy việc làm sai trái ở đây là cả một đường dây từ TTKHKTCNQS đến BQP. Họ thống nhất hành vi là lấy bằng được của dân. Khi bị phản ứng bằng các thủ pháp pháp luật thì họ cố tình im lặng, lảng tránh và vẫn tiếp tục đe dọa dùng vũ lục của quân đội để lấy đất.

Một thí dụ khác là hai vụ đầu tư ở trong nước và ngoài nước ở Việt Nam đã bị dùng quyền lực để chiếm đoạt sai trái pháp luật, đã đơn từ khiếu nại và tố cáo hàng chục năm không được nghiêm túc giải quyết, từ đó gây nhiều hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho việc đầu tư.

1. Vụ án Công ty Cổ phần Pacific Airlines

Những người chức quyền đã lợi dụng chức quyền để chiếm đoạt toàn bộ vốn pháp định của Công ty (do một số cá nhân và một số tập thể là cổ đông đóng góp) chiếm đọat cả điều lệ Công ty, chiếm con dấu của Công ty, chiếm đọat cả tên Công ty và cả Hội đồng quản trị của Công ty, thậm chí còn dùng lực lượng Cong an để vây hãm bắt bớ trái pháp luật. Đây là Công ty cổ phần đầu tiên của nước Việt Nam đã hoạt động đúng điều lệ bị cướp đoạt. Rồi sau đó họ đã làm công ty này thất thoát nhiều nghìn tỷ đồng (nhiều tỷ đôla, một số báo đã đăng tải tin này).

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị và một số ủy viên Hội đồng quản trị vẫn tiếp tục khiếu nại tố cáo quyết liệt vụ việc này, vẫn đang chờ đợi Đảng, Nhà nước ta giải quyết.

2. Vụ án Phương Vi Ca Ren - Ngô Chi Đan, Vụ Trịnh Vinh Bình.

Trịnh Vinh Bình là người Hà Lan, có gốc là người Việt Nam, đã đầu tư vào Việt Nam 2,5 triệu đô la và 96 kg vàng đã bị áp đặt vu cáo nhiều tội danh khủng khiếp 1 cách vô căn cứ, trái pháp luật (không văn bản và bằng văn bản).

Tung dư luận cho Bình là hoạt động gián điệp, phản động, tạo cớ để cô lập, phân hóa, rồi bịa cớ để bắt giam kéo dài tới 18 tháng vì tội trốn thuế không đúng thẩm quyền, không có chứng cứ. Sau khi bức ép hối lộ không được, bị dư luận, công luận trong nước và quốc tế phản đối buộc phải tha Trịnh Vinh Bình. Dẫu trả thù và cướp trắng để tạo dựng, để áp đặt, sai trái 2 tội danh khác là cố ý vi phạm luật đất đai và hối lộ, không có cơ sở khoa học pháp lý và không có chứng cứ đặc trưng cho 2 tội danh đó, anh Bình xin Giám đốc thẩm, tái thẩm không được giải quyết, anh kiên trì khiếu nại và tố cáo, quốc tế can thiệp, tất cả đều vô hiệu.

Tên Phương soăn Vicaren đã bị kết án tù 27 năm về những vụ việc khác. Ngô Chí Đan, Trưởng Phòng an ninh, bị kỷ luật Đảng và đuổi ra khỏi ngành Công an vì những vụ việc khác, đây là 2 người chủ yếu đầu tiên tạo dựng và chỉ đạo vụ án Trịnh Vĩnh Bình.

Tất nhiên có nhiều vị cấp cao ở Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ở Bộ Công an và Trung ương đỡ đầu che chắn tiếp tay cho Phương, đặc biệt là Đan.

Tòa án phúc thẩm, theo công an kết án Bình 12 năm tù. Mất tiền của lại bị tù đầy oan trái, không chấp nhận được anh Bình đã tự trốn thoát, vẫn tiếp tục khiếu nại tố cáo. Tới nay không có hy vọng, anh buộc phải đưa ra toà án Quốc tế xem xét vụ việc bằng pháp luật Quốc tế.

Một thí dụ khác là Đồng chí Võ Ất nguyên là bí thư Đảng ủy Trường Đại học Tổng hợp và sư phạm, bị bắt giam 7 năm. Ra tù không có tội danh nào ở Luật Hình nước CHXHCN Việt Nam, không một lần được ra Tòa xét xử, Anh gửi các cấp Đảng, Nhà nước, Quốc hội nhưng vẫn vô vọng. Anh đã viết lá đơn khiếu tố cuối cùng trước khi buộc phải đưa ra Tòa án Quốc tế về nhân quyền. Việc của một đảng viên cộng sản, là công dân Việt Nam, mà phải nhờ cậy pháp luật Quốc tế giải quyết. Hậu quả thật khôn lường.

Hội nghị tổng kết thực hiện chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư và pháp luật, khiếu nại, tố cáo

Các ngành Thanh tra, Kiểm sát, Tòa án, tư pháp và tài nguyên môi trường, Công an vv.. đã có báo cáo nghiêm chỉnh, có số liệu và tỉ lệ đơn khiếu tố, vạch các nguyên nhân và đề xuất các giải pháp, đều nói rõ tình trạng tố cáo, khiếu nại, hiện nay đặc biệt khiếu nại tố cáo vượt cấp nhiều lên. Thậm chí ở Bộ CA có nhiều đơn tố cáo nặc danh.

Hội nghị này chỉ nói đến khiếu nại tố cáo toàn xã hội chưa hề đi vào khiếu nại tố cáo ở trong Đảng, đây là mảng khiếu nại tố cáo không rầm rộ nhưng rất đáng phải quan tâm.

Có những đồng chí lão thành cách mạng trên 80 đến 96 tuổi là xứ ủy, khu ủy của Đảng trước kia, thậm chí có đồng chí là ủy viên TW Đảng, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Bộ chính trị của Đảng. Là Tổng biên tập báo Đảng, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ như các đồng chí:

- Đông Văn Cống, Hai Sô, Năm Thi

- Đ/c Nguyễn Đức Tâm, Hoàng Tùng, Võ Văn Kiệt, Đoàn Duy Thành.

Có đồng chí đã từng cả đời oanh liệt lãnh đạo toàn thể quân đội và nhân dân kiên cường chống giặc ngoại xâm (Pháp, Nhật, Mỹ và bành trướng). Nay vẫn tiếp tục kiên cường là điển hình sáng chói, khiếu nại, tố cáo chống giặc nội xâm bảo vệ công lý, lẽ phải, bảo vệ Đảng. Đó là đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh. Đảng và Nhà nước đã rất kính trọng và lắng nghe ý kiến của các cụ lão thành (có cụ thuộc bậc khai quốc công thần), đã nghiên cứu và có kế hoạch tiếp thu, giải quyết nhưng chưa triệt để, có việc còn chưa kiên quyết, thậm chí có ý che chắn nên các cụ vẫn chưa hài lòng, tiếp tục khiếu tố.

Giải pháp vấn đề khiếu nại và tố cáo

Xưa nay mọi vấn đề lớn lao nghiêm trọng cũng đều có nguyên nhân rất trực tiếp và rất cơ bản là do con người và cơ chế, tổ chức, đào tạo, sử dụng những con người ấy. Đó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.

Con người ở đây là toàn bộ cán bộ do Đảng, Nhà nước tuyển dụng, giáo dục, đào tạo và sử dụng đề bạt họ ở các vị trí trong xã hội, trong đó đảng viên Đảng Cộng sản chiếm 80-90%. Con người ở đây còn chính là quần chúng nhân dân, trong đó 1/36 là đảng viên (2,5/80 triệu dân).

Đảng ta là đảng cầm quyền, độc tôn lãnh đạo cuộc cách mạng, lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội ở tất cả các lĩnh vực và đời sống. Đảng lãnh đạo bằng cả một hệ thống đường lối chính sách (Nghị quyết, chỉ thị v.v...) được thể chế hóa bằng pháp luật bằng các loại điều lệ, quy định của các tổ chức xã hội, các ngành...

Nhưng do trình độ tư tưởng, trình độ đạo đức, tác phong, kể cả trình độ nghiệp vụ, quản lý hạn chế cộng với sự suy thoái, sa sút phẩm chất nên họd dã thực hiện sai lệch hoặc cố ý làm sai lệch đường lối chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước vì thế họ đã tạo nên nhiều bức xúc, oan trái vi phạm tới quyền con người từ đó tạo nhiều việc khiếu nại tố cáo, và tình trạng biểu tình mít tinh, đơn từ vượt cấp ngày càng nhiều thậm chí có cả tình trạng tự thiêu.

Giải pháp trước hết và rất cơ bản là Đảng phải được củng cố, chỉnh đốn và thực sự đổi mới tư duy chính trị, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; Cụ thể là:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, cấp ủy Đảng đặc biệt là Ban chấp hành Trung ương Đảng, trước hết là Ban Bí thư Bộ chính trị phải là Lãnh tụ tập thể đầy khí phách Cộng sản và rất công minh. Đồng chí Tổng Bí thư phải là lãnh tụ số một của tập thể này. Đảng cần tăng cường biện pháp lãnh đạo của Đảng là tổ chức và phương thức kiểm tra của Đảng ở các cấp kể cả đối với Ban chấp hành và với từng đảng viên, đặc biệt là đảng viên được giữ chức quyền trong cấp ủy Đảng, các cơ quan đoàn thể, cơ quan chính quyền, nhất là ở các cơ quan Tư pháp (Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Hải quan, Thanh tra...). Cần thiết phải mạnh mẽ thanh lọc những phần tử thoái hóa biến chất ra khỏi các chức danh này.

2. Không thể giải quyết vấn đề khiếu nại, tố cáo tốt nếu không tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, củng cố, chỉnh đốn Đảng và bảo vệ Đảng:

a/ Đảng phải mở đợt tổng phản công vào dinh luỹ của bọn giặc nội xâm - đó là chủ nghĩa cá nhân thời đổi mới, cơ chế thị trường, hòa nhập với thế giới này:

- Chủ nghĩa cá nhân siêu sao

- Chủ nghĩa cá nhân đê hèn tàn bạo

- Chủ nghĩa cá nhân đại trà - Ma kê nô

Chủ nghĩa cá nhân siêu cao: - Là số người có chức quyền nhưng rất cơ hội ham danh vị, giữ ghế, giữ thế cố ý vô trách nhiệm không giải quyết đùn đẩy né tránh để giữ bè, giữ cánh, với danh nghĩa gìn giữ "Ê kíp" họ rất cục bộ địa phương bằng mọi cách giữ lá phiếu và uqyền lực. Họ cố ý hay vô tình che chắn, tiếp tay cho các phần tử thoái hóa biến chất, thậm chí kẻ phạm tội.

- Họ không giải quyết các khiếu nại tố cáo dù chính họ có quyền và trách nhiệm giải quyết. Họ chỉ hứa hẹn, động viên thông cảm nhưng chẳng có hiệu quả nhiều. Họ tỏ vẻ đạo đức giả. Chính họ đã làm tắt các niềm tin hy vọng làm suy giảm lòng tin của đồng bào, đồng chí.

Chủ nghĩa cá nhân đê hèn tàn bạo: Là lợi dụng quyền chức, bằng mọi thủ đoạn để tham nhũng. Họ sống rất cửa quyền và sa đoạ, họ rất tham quyền lực danh vọng để tham nhũng ngày một nhiều hơn. Họ sẵn sàng tàn bạo đàn áp với đồng bào, đồng chí để cản trở việc tham nhũng của họ. Họ hiên ngang , trắng trợn và thách đố bằng tiền và quyền lực để thực hiện mục đích đê hèn bằng bất cứ giá nào, xung quanh họ là một lũ xu nịnh, bất tài hoặc tàn bạo Thậm chí họ cấu kết với nhau thành đường dây thế lực đen từ trên xuống dưới, ngang dọc họ còn sử dụng lực lượng xã hội đen để trấn áp đối phương, để đạt được tham vọng tàn bạo của họ, hành vi của họ mang rất nhiều tính chất Mafia.

Chủ nghĩa cá nhân siêu cao và chủ nghĩa cá nhân đê hèn ở trên đều là những kẻ tham nhũng, về vật chất và tinh thần mà thôi, chính họ là nòng cốt của lực lượng giặc nội xâm.

Chủ nghĩa cá nhân đại trà - Makênô: Đó là toàn thể nhân dân, những người lương thiện mà ở họ lòng tin và niềm tin đã bị xúc phạm, bị suy giảm thậm chí không còn lòng tin - tức là mất niềm tin. Xưa kia chính họ tích cực, hăm hở đấu tranh cho chân lý, lẽ phải chống bọn tham nhũng, cửa quyền. Thì nay họ chán nản, thậm chí có người tuyệt vọng cảm thấy bất lực nên họ đã có thái độ thờ ơ (Mặc kệ nó) - Makênô. Vì họ thấy số đông người có chức, quyền, gọi là uy quyền, trách nhiệm, nhưng đã nguội lạnh quyền uy và trách nhiệm đó. Họ đã tìm cách né tránh, đùn đẩy và hứa hẹn tỏ vẻ ân cần và cảm thông nhưng rồi bằng nhiều lý do để không hành động, không quan tâm, cốt sao giữ ghế, giữ thế, giữ danh vị. Vì thế hiện tượng Makênô ngày càng rộng khắp. Cũng vì thế bọn tham nhũng và bọn người theo chủ nghĩa cá nhân siêu cao càng có lý do, tồn tại, phát triển hoành hành, để rồi mâu thuẫn ngày càng gay gắt, khốc liệt, sẽ tới lúc không còn là mâu thuẫn nội bộ nhân dân nữa.

3. Để góp phần đại hội X của Đảng toàn quốc thành công cần phải tạo niềm tin sức mạnh mới, mở rộng tự do dân chủ trong Đảng tiếp tục giải quyết những khiếu nại tố cáo trong Đảng một cách bình đẳng, toàn diện, nghiêm túc, triệt để và có thông báo công khai cho Đảng viên. Đặc biệt là về vụ T4, T2 và T6.

Đồng thời tiếp tục giải quyết những vụ trước đây đã giải quyết sai hoặc chưa được giải quyết như: vụ Ngô Chí Đan và Phương Vi Ca Ren ở Bà Rịa - Vũng Tàu (trong đó có vụ Trịnh Vĩnh Bình), vụ dầu khí, vụ Năm Cam, Lã Thị Kim Oanh, vụ Sơn Thủy, vụ Trung tâm nghiên cứu công nghệ khoáng sản và kim loại, vụ Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quân sự - Bộ Quốc phòng, đặc biệt là vụ Công ty Cổ phần PaciFic- Airlines và vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Vinh, vụ gia đình liệt sỹ của thương binh Nguyễn Xuân Hiền và rất nhiều vụ việc khác.

4. Tăng cường chất lượng và quyền lực cho Uỷ ban Kiểm tra Đảng.

- Đặc biệt Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm nên để Đại hội Đảng các cấp bầu vì Kiểm tra Đảng là của toàn Đảng chứ không phải của riêng cấp ủy.

- Uỷ ban kiểm tra hay cấp ủy đều là tổ chức của Đảng để Đảng lãnh đạo có hiệu quả, toàn Đảng và toàn xã hội kiểm tra cả từng ủy viên chấp hành các cấp để giúp Đảng, giúp cấp ủy chỉ đạo các hoạt động của Đảng.Công tác kiểm tra của Đảng cần tăng cường kiểm tra ở các cơ quan Tư pháp, Thanh tra, Kiểm sát, Tòa án và cơ quan chính quyền các cấp.

Công tác kiểm tra Đảng cần phải độc lập về công việc và hoạt động, nhưng đều phải chấp hành nghiêm túc các Nghị quyết của các cấp Bộ Đảng và tuân theo Điều lệ Đảng.

5. Tổ chức học tập có hiệu quả, chất lượng cao về học thuyết MácLênin, đạo đức Hồ Chí Minh học tập về Pháp luật Việt Nam và Pháp luật Quốc tế.

Trên cơ sở đó Đảng và Nhà nước ta mới thực sự có lực lượng, điều kiện đến mở rộng phát huy cao độ quyền tự do dân chủ của công dân tuân theo các quy luật và pháp luật. Nếu ngược lại chính quy luật khách quan và pháp luật tự nó sẽ xử lý và nghiền nát mọi hình thức biểu hiện đi ngược hoặc chống lại quy luật và pháp luật. Đảng Cộng sản chân chính lãnh đạo thông qua Nhà nước pháp quyền. Từ đó quyền tự do dân chủ của Nhân dân trong đó có khiếu nại tố cáo mới được tôn trọng và thành hiện thực.

Kính chúc Đại hội lần thứ X Đảng bộ khối Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rực rỡ, nhân đây năm mới kính chúc các đại biểu của Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc.

Ngày 6-12-2005

Đại biểu Đại hội, Luật gia

Lê Mai Anh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng bộ Hội Luật Gia Việt Nam.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.