Liên Tục Hù Dọa, Bao Vây Chùa Ghpgvntn

03/01/200600:00:00(Xem: 4680)
- Khánh Hòa: Nửa Đêm Đột Kích Chùa, Xét Hộ Khẩu, Họp Dân Đấu Tố...

Trong khi GHPGVNTN thành lập Ban Đại diện GHPGVNTN thứ 10 tại tỉnh Bạc Liêu, công an liên tục truy bức nhiều Tăng Ni, trong đó có công an Khánh Hòa họp dân trong xã để đấu tố Sư cô Thích Nữ Thông Mẫn, Viện Chủ Chùa Địch Quang, nửa đêm đột kích chùa để kiểm tra hộ khẩu quý sư cô; hù doạ TT Thiện Minh ở Bạc Liêu, ly gián, noí xấu quý Thầy GHPGVNTN; công an An Giang quy chụp TT Chơn Tâm chạy theo đế quốc, phong tỏa Chùa Tây Huê ở Nuí Sam... -- đó là nội dung bản tin từ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế hôm 2-1-2006 như sau.

LÀM TẠI PARIS NGÀY 2.1.2006

Trước các cuộc sách nhiễu và hăm dọa các Ban Đại diện tại các tỉnh Khánh Hòa, An Giang, Bạc Liêu, Quảng Nam - Đà Nẵng, chư Tăng Ni, Phật tử trả lời: "Các ông không cho chúng tôi đến chùa, thì chúng tôi về nhà thờ Phật kính Tăng. Là Phật tử, chúng tôi không biết chuyện Thầy tố trò, đệ tử tố Tăng Ni!"

Viện Hóa Đạo trong nước vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến bản Quyết định mang số 10/VHĐ/QĐ/VT do Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), ký ngày 21.12.2005 chuẩn y thành phần nhân sự Ban Đại diện GHPGVNTN tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2005-2007.

Đây là Ban Đại diện Giáo hội thứ mười ra đời trong khoảng thời gian trên năm tháng vừa qua: Ban Đại diện GHPGVNTN Quảng Nam - Đà Nẵng (8.7.2005); Ban Đại diện GHPGVNTN Thừa thiên - Huế (18.7.2005); Ban Đại diện tỉnh Bình Định (9.8., 005); Ban Đại diện tỉnh Khánh Hòa (27.8.2005); Ban Đại diện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (19.9.2005); Ban Đại diện tỉnh Đồng Nai (20.10.2005); Ban Đại diện Miền Quảng Đức (Saigon - Gia Định - 5.11.2005); Ban Đại diện Miền Khánh Anh (Hậu Giang - 5.11.2005); Ban Đại diện tỉnh An Giang (5.11.2005); (xin xem chi tiết qua các bản Thông cáo báo chí trên Trang nhà: http://www.queme.net); và nay là Ban Đại diện tỉnh Bạc Liêu.

Đồng bào Phật tử trong và ngoài nước vô cùng phấn khởi trước tin tức phục hồi trong thực tế các sinh hoạt tôn giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại các tỉnh cơ sở kể từ Đại hội Bất thường của Giáo hội tổ chức ở Tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định, ngày 1.10.2003, mặc dù nhà cầm quyền cộng sản còn liên tục đàn áp, bắt bớ, quản chế hàng giáo phẩm cao cấp và sách nhiễu, hăm dọa các Ban Đại diện mới ra đời. Tuy nhiên, cho đến nay, các Ban Đại diện vẫn đứng vững không úy phục các áp lực.

Nguyên văn bản Quyết định công nhận Ban Đại diện GHPGVNTN tỉnh Bạc Liêu được viết như sau:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN HÓA ĐẠO

Phật lịch 2549

Số: 10/VHĐ/QĐ/VT

VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO

- Chiếu Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) được tu chỉnh tại Đại hội Khoáng đại kỳ V ngày 12.12.1973.

- Chiếu Giáo chỉ số 04 ngày 17.7.2003 Đại hội Bất thường tại Tu viện Nguyên Thiều tỉnh Bình Định về việc cung thỉnh, bổ sung và kiện toàn nhân sự Hội đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN.

- Chiếu Tờ trình ngày 06.12.2005 của Thượng tọa Chánh Đại diện Miền Khánh Anh, đệ trình danh sách Ban Đại diện lâm thời GHPGVNTN tỉnh Bạc Liêu.

- Chiếu nhu cầu Phật sự trong việc phục hồi sinh hoạt GHPGVNTN tại địa phương.

QUYẾT ĐịNH

Điều 1: Nay chuẩn y thành phần nhân sự Ban Đại diện Lâm thời GHPGVNTN tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2005-2007 như sau:

Chánh Đại diện: Thượng tọa Thích Giác Huệ

Phó Đại diện: Thượng tọa Thích Thiện Lộc

Chánh thư ký: Thượng tọa Thích Thiện Lộc (kiêm)

Phó thư ký: Đạo hữu pháp danh Diệu Từ

Đặc ủy Tăng sự: Thượng tọa Thích Giác Huệ (kiêm)

Đặc ủy Giáo dục: Đạo hữu pháp danh Phúc Trường

Đặc ủy Từ thiện Xã hội: Đạo hữu pháp danh Giới Ngọc

Đặc ủy Cư sĩ: Đạo hữu pháp danh Chân Thành

Thủ quỹ: Đạo hữu pháp danh Diệu Từ (kiêm)

Điều 2: Để Phật sự Giáo hội được viên mãn, trong thời gian nhiệm kỳ, Ban Đại diện lâm thời có bổn phận cung thỉnh bổ sung Ban Cố vấn cùng các Đặc ủy - đúng theo Hiến chương đã qui định.

Điều 3: Các Quyết định trước đây khác với Quyết định này đều hủy bỏ.

Điều 4: Quý Hòa thượng và Thượng tọa Phó Viện trưởng, Tổng thư ký, Tổng vụ trưởng và Vụ trưởng các Tổng vụ chiếu nhiệm thi hành quyết định này.

Thanh Minh Thiền viện - Ngày 21 tháng 12 năm 2005

Viện trưởng Viện Hóa Đạo

(ấn ký)

Sa môn Thích Quảng Độ

Nơi nhận:

- Chư Tôn giáo phẩm Hội đồng Lưỡng Viện

- VP.2 VHĐ và Quý GHPGVNTN Hải ngoại

- Ban Đại diện các Miền, Tỉnh, Thành phố, Quận (Huyện) trong nước

"để kính tường và liên lạc hỗ trợ Phật sự"

- BĐD GHPGVNTN tỉnh Bạc Liêu "để chiếu hành"

- Quý UBND tỉnh Bạc Liêu "để trình việc"

- Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế tại Paris "để phổ biến"

- VP. VHĐ. Lưu

***

NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN SÁCH NHIỄU VÀ HĂM DỌA CÁC BAN ĐẠI DIỆN TỈNH KHÁNH HÒA, AN GIANG, BẠC LIÊU, VÀ QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

Kể từ khi 10 Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) được thiết lập tại các tỉnh miền Trung và miền Nam, thì đồng lọat các Ủy ban Nhân dân các tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, Công an... phản ứng bằng văn thư tố cáo tính cách "bất hợp pháp" của GHPGVNTN, tiếp đấy là triệu tập các thành viên Ban Đại diện đi "làm việc", khủng bố tinh thần, hăm dọa chư vị Tăng Ni phải giải tán Ban Đại diện và không được liên hệ với GHPGVNTN. Trước đây, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đã loan tải các tin tức khủng bố xẩy ra tại các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Thừa Thiên - Huế, An Giang.

Nay chúng tôi vừa nhận thêm tin tức mới về các cuộc sách nhiễu tại các tỉnh Khánh Hòa, An Giang, Bạc Liêu, Quảng Nam - Đà Nẵng:

- Thượng tọa Thích Tâm Trí, Chánh Ban Đại diện tỉnh Khánh Hòa vừa gửi trình Hòa thượng Thích Quảng Độ bản Tường thuật về tình trạng nhà cầm quyền và Ban Tôn giáo tỉnh chống phá và đàn áp Ban Đại diện GHPGVNTN. Sau đợt tấn công thứ nhất của Phòng An ninh điều tra đặc trách Phật giáo (A38) tỉnh Khánh Hòa thất bại vào cuối tháng 9.2005 trước sức phản kháng quyết liệt của toàn Ban Đại diện. Nay nhà cầm quyền chuyển sang thủ thuật "dùng Sư đánh Sư", ngày 5.12.2005, công an áp lực Hòa thượng Thích Thiện Bình, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Nhà nước ra Thông báo "bác bỏ quyết định sai trái của Viện Hóa Đạo" thành lập Ban Đại diện tỉnh Khánh Hòa; áp lực Thượng tọa Thích Ngộ Tánh, Chánh Đại diện Giáo hội Phật giáo Nhà nước huyện Ninh Hòa, đến thuyết phục Sư Cô Thích Nữ Thông Mẫn, Trú trì chùa Địch Quang, xã Ninh Hòa, đồng thời là Thủ qũy Ban Đại diện GHPGVNTN, phải rút tên khỏi GHPGVNTN. Nhưng Sư Cô đáp lại rằng: "Trước hồn thiêng của Dân tộc và Đạo pháp, trước Lịch đại Tổ sư, chư Thánh Tử đạo, trước Giác linh Ân sư giáo dưỡng và sự truyền thừa lý tưởng cao cả của Ni trưởng Bổn sư Thích Nữ Hạnh Viên chúng con, dù có nguy hiểm đến tánh mạng, con cũng không thể nào phản bội lại lý tưởng và lập trường theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất được".

23 giờ đêm 8.12.2005, lực lượng công an xã Ninh Hòa đột nhập chùa Địch Quang, nơi Sư Cô Thích Nữ Thông Mẫn trú trì, kiểm tra hộ khẩu đồng thời hăm dọa các điệu Ni đang tuổi vị thành niên.

Ngày hôm sau, 9.12.2005, ông Bùi Hữu Thành, Trưởng ban Tôn giáo Khánh Hòa ra lệnh xã Ninh Hòa triệu tập Hội nghị cấp xã bao gồm các giới và đồng bào Phật tử. Nhà cầm quyền xã triệu tập 100 người, ai chịu đến thì được chính quyền trả cho 30.000 đồng. Nội dung Hội nghị là để ông Thành tuyên truyền, vu khống, chụp mũ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và đấu tố Sư cô Thích Nữ Thông Mẫn. Ban Tôn giáo và Công an áp lực Phật tử và Ban Hộ tự chùa Địch Quang tẩy chay Sư cô nếu Sư cô không chịu rút tên ra khỏi Ban Đại diện GHPGVNTN. Nhưng Ban Hộ tự đã khẳng khái tuyên bố: "Các ông không cho chúng tôi đến chùa, thì chúng tôi về nhà thờ Phật kính Tăng. Từ xưa đến nay, là Phật tử, chúng tôi không biết chuyện Thầy tố trò, đệ tử tố Ni Sư !". Trước đó công an đã đến từng gia đình thuộc Ban Hộ tự hăm dọa nếu không theo chỉ thị Nhà nước tố Sư Cô Thông Mẫn thì từ công ăn việc làm cho đến con cái học hành sẽ bị ảnh hưởng.

Kết thúc bản Tường thuật, Thượng tọa Thích Tâm Trí viết:

"Kính bạch Hòa thượng Viện trưởng và chư Tôn đức Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo, chúng con, toàn Ban Đại diện GHPGVNTN tỉnh Khánh Hòa, cùng toàn thể Tăng Ni, đồng bào Phật tử trong tỉnh nói chung, và Ni chúng, Phật tử chùa Địch Quang huyện Ninh Hòa nói riêng, nguyện quyết giữ vững đạo tâm, lập trường của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và hết lòng bảo vệ Đạo pháp, Dân tộc".

- Tại tỉnh Bạc Liêu, ngày 21.12.2005, một phái đoàn gồm 6 người đến gặp Thượng tọa Thích Thiện Minh tại nhà gọi là "thăm viếng", nhưng mục tiêu cốt ly gián nội bộ Tăng đoàn và khuyên Thượng tọa gia nhập Giáo hội Phật giáo Nhà nước. Phái đoàn gồm: ông Chấn từ Bộ Công an ở Hà Nội, ông Nguyễn Hiền Lương, Phó chủ tịch Mặt trận tỉnh Bạc Liêu, ông Danh Thánh Hiền, Phó Trưởng ban Tôn giáo và Dân tộc tỉnh, ông Nhẫn, Phó Trưởng ban Dân vận tỉnh, 1 công an tỉnh và 1 công an thị xã. Cuộc tiếp xúc kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Nội dung xoay quanh việc phê phán hàng giáo phẩm lãnh đạo GHPGVNTN mà mục tiêu là "đâm bị thóc chọc bị gạo" nhằm ly gián nội bộ. Thượng tọa Thiện Minh đã thẳng thắn nói rằng: "Trước tới nay, người ta đã bịa đặt rất nhiều tin tức về lãnh đạo Giáo hội chúng tôi nhằm phân hóa nội bộ. Nhưng thưa các ông, chúng tôi rất quen với những thủ đoạn hạ cấp này. Thủ thuật này còn chưa qua mắt được chúng tôi, thì thử hỏi làm sao qua mắt được chư tôn túc trong Hội đồng Lưỡng viện ở trong và ngoài nước"!"

Câu chuyện lại xoay quanh hai đề tài khác, là khuyên Thượng tọa Thích Thiện Minh đăng ký hộ khẩu để hợp thức hóa thủ tục địa phương, và khuyên Thượng tọa nên xin vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tức Giáo hội Nhà nước) để dễ dàng đi đứng các chùa trong tỉnh nhà. Thượng tọa trả lời: "Từ khi được trả tự do, tôi về trình diện chính quyền địa phương nhưng chẳng ai ký nhận tôi có trình diện. Mỗi khi di chuyển đi đâu, tôi đều có xin phép hợp pháp, nhưng chẳng ai ký giấy cho đi. Trong giấy ra trại ghi rõ là: thường trú tại chùa Vĩnh Bình, còn tạm trú tại nhà em tôi, Huỳnh Hữu Nhiều. Vậy cho nên, tôi chờ đến khi nào Nhà nước trả lại chùa Vĩnh Bình, lúc ấy tôi sẽ đăng ký hộ khẩu chính thức". Còn việc gia nhập tổ chức Phật giáo Nhà nước, Thượng tọa khẳng định: "Chỉ có một tổ chức Phật giáo Việt Nam duy nhất có truyền thống lịch sử 2000 năm và do chư Tăng Ni, Phật tử thành lập, gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Tôi chỉ theo Giáo hội thuần túy dân tộc và thuần túy tôn giáo, nhưng không theo các tổ chức tôn giáo làm tay sai cho chính trị. Ngay trong Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tức Giáo hội Nhà nước) cũng ghi rõ ở điều 4:"Mục đích là điều hòa hợp nhất", chứ không phải thống nhất, và điều 6: "Các thành phần Giáo hội Phật giáo Việt Nam tự nguyện tham gia", chứ không bắt buộc ai cũng phải vào đó".

Trước thái độ khẳng khái của Thượng tọa Thích Thiện Minh, ông Chấn, Bộ Công an ở Hà Nội, đành khuyên "Yêu cầu đừng âm mưu lật đổ chính quyền, đừng làm chính trị". Thượng tọa liền đáp: "Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không chủ trương làm chính trị, cũng không chủ trương lật đổ ai cả. Nếu Nhà nước thật sự ủng hộ chúng tôi có tự do tôn giáo để tu hành, chẳng lẽ chúng tôi lại chống chính quyền sao" Nếu quý vị thương chúng tôi, chẳng lẽ chúng tôi ghét quý vị sao""

- Ngày 20.12.2005, Thượng tọa Thích Chơn Tâm, Chánh Đại diện GHPGVNTN tỉnh An Giang kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục Viện Hóa Đạo, được mời đến "làm việc" tại Ủy ban Nhân dân phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. Hiện diện phía chính quyền có 8 người: ông Hảo, Chủ tịch UBND phường Núi Sam, ông Mai Văn Tòng, Chủ tỉnh Mặt trận Tổ quốc phường, ông Hiển, Trưởng khóm Vĩnh Tây I, bà Nguyễn Kim Tha, Chủ tịch Hội Phụ nữ, ông Chủ tịch Hội Nông dân UBND phường Núi Sam, ông Ủy viên Văn phòng phường Núi Sam, ông Cao Văn Hầu, đoàn viên Đoàn Thanh niên phường Núi Sam, và Sư cô Thích Nữ Huệ Liên, Ủy viên Ban Trị sự Hiệp hội Phật giáo Việt Nam.

Mở đầu buổi họp, ông Chủ tịch Mặt trận tuyên bố lý do là yêu cầu ông Đinh Ngọc Diệp (tức Thượng tọa Thích Chơn Tâm) trình bày tiếp việc tham gia Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

Thượng tọa Chơn Tâm đã phản kháng ngay: "UBND phường yêu cầu tôi trình bày việc tôi tham gia GHPGVNTN. Đây là việc tôn giáo, như vậy, trước hết Phường phải công nhận tư cách tôn giáo của tôi và phải gọi bằng tên pháp danh của tôi là Thích Chơn Tâm. Còn thế danh Diệp của tôi chỉ là tên công dân, công dân không có tư cách trình bày việc tham gia GHPGVNTN. Việc tôi phản đối thứ hai, là sự có mặt của Sư cô Thích Nữ Huệ Liên, với tư cách Ủy viên Ban Trị sự Hiệp hội Phật giáo Việt Nam chẳng dính gì đến buổi nói chuyện hôm nay. Sư cô có thể tham dự như quan sát viên nhưng không được quyền chất vấn.

Dù không bằng lòng với 2 ý kiến Thượng tọa nêu ra, UBND Phường cũng bắt đầu cuộc họp với sự lên án Thượng tọa Thích Chơn Tâm tham gia GHPGVNTN là vi phạm pháp luật vì tổ chức này không được chính quyền thừa nhận. Ngoài ra còn nặng lời tố cáo Thượng tọa "chạy theo đế quốc", "tu mà còn ham chức quyền, danh lợi", v.v... Thượng tọa Thích Chơn Tâm chất vấn UBND hãy trưng dẫn văn bản hướng dẫn cụ thể kết tội tham gia GHPGVNTN là vi phạm điều khoản nào trong Hiến pháp" Nhưng UBND không trả lời và chỉ nói "Chúng tôi chỉ khuyến cáo ông không nên tham gia GHPGVNTN là tổ chức bất hợp pháp, nếu ông tiếp tục hoạt động cho GHPGVNTN thì Phường sẽ có biện pháp xử lý".

Thượng tọa Thích Chơn Tâm đã viết Bản Tường trình lần 3 gửi Viện Hóa Đạo, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam yêu cầu can thiệp. Qua Bản Tường trình lần 3 này, Thượng tọa tố cáo 5 điểm:

1. Cực lực lên án chính quyền Phường Núi Sam tước đoạt quyền tự do tôn giáo qua việc không thừa nhận cương vị tu sĩ thuộc GHPGVNTN;

2. Cực lực lên án chính quyền Phường Núi Sam vi phạm Hiến pháp CHXHCNVN khi cướp đoạt quyền tu sĩ mà không thông qua quyết định của tòa án có hiệu lực thi hành;

3. Vì chính quyền Phường Núi Sam không công nhận tôi là tu sĩ của một tôn giáo theo pháp luật hiện hành, thì từ nay, tôi cũng từ chối vai trò chính quyền của chính quyền Phường Núi Sam;

4. Tố cáo trước công luận và Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam việc chính quyền Phường Núi Sam đe dọa sinh hoạt tôn giáo của thành viên GHPGVNTN; và

5. Tố cáo trước LHQ, các Cơ quan quốc tế Nhân quyền, Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam việc Công an đóng chốt suốt cả ngày lẫn đêm trước và sau Chùa Tây Huê, nơi tôi cư trú; suốt hơn một tháng nay, sinh hoạt của chùa tôi bị cấm đoán, không một tín đồ nào dám đến chùa.

- Ngày 12.12.2005, hồi đáp hai bức thư của ông Trần Văn Hào, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân Dân Đà Nẵng và ông Đào Duy Phổ, Trưởng ban Tôn giáo Quảng Nam tố cáo Hòa thượng Thích Quảng Độ "vi phạm pháp luật" khi ký Quyết Định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Đại diện GHPGVNTN Quảng Nam - Đà Nẵng, Thượng tọa Thích Thanh Quang, Chánh Đại diện, đã trình bày tính cách hợp pháp, hợp hiến và truyền thừa lịch sử của GHPGVNTN. Thượng tọa cũng yêu sách rằng, nếu nhà cầm quyền Quảng Nam - Đà Nẵng không trưng dẫn văn kiện nào cho thấy Nhà nước CHXHCNVN giải thể GHPGVNTN, thì các luận điểm đưa ra trong 2 văn thư dẫn thượng đều vô giá trị.

(Toàn văn lưu ở: www.queme.net.)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.