Hôm nay,  

Việt Nam: Cúm Gà Và Bệnh Tâm Thần Lãnh Đạo

11/11/200500:00:00(Xem: 5555)
- Đỗ Mười báo nguy thời kỳ riệu rã của đảng CSVN

Hoa Thịnh Đốn.- Càng kề ngày Đại hội đảng kỳ X, dự trù tháng 4-2006, đảng Cộng sản Việt Nam càng có nhiều chỉ dấu khó mà đứng vững hai chân trước làn sóng cán bộ, đảng viên dao động về tương lai đất nước và con đường “cách mạng” của Hồ Chí Minh.

Người báo tin không lành này, không ai khác hơn là Đỗ Mười, Cựu Tổng Bí thư khóa VII, đại biểu cho khuynh hướng bảo thủ, giáo điều và kiêu căng nhất trong quyết tâm duy trì Chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam.

Nhưng báo động của Mười lại đưa ra đúng vào thời kỳ Việt Nam phải huy động mọi tiềm năng ngăn chận nạn dịch Cúm Gia Cầm đang lan nhanh từ Bắc vào Nam. Ít nhất 15 trong số 64 Tỉnh, Thành phố ở Việt Nam đang có dịch. Cơ quan Y tế Liên Hiệp Quốc đã cảnh cáo nạn Cúm gây nhiễm và lan rộng mau chóng này do các loài chim mang theo, nếu không ngăn chặn đồng bộ và tòan cầu thì sẽ có nguy cơ giết hại từ 18 triệu đến 20 triệu người.

Ở Việt Nam, số tử vong có thể từ 2 đến 3 triệu.

Sự trùng hợp “họa vô đơn chí” giữa Cúm Gia Cầm và lời cảnh giác vỡ đảng của Đỗ Mười đã xuất hiện trên báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng ngày 4-11 (05).

Mười viết với nhiều đắng cay : “Nhìn thẳng vào sự thật, từ ngày Liên Xô tan vỡ, chế độ xã hội chủ nghĩa ở đó sụp đổ, có một bộ phận trong Ðảng và trong xã hội ta đã dao động, thiếu kiên định cách mạng, thậm chí phủ nhận con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn và dày công vun đắp trên 70 năm qua.”

“Cũng phải thừa nhận rằng trong mỗi thời kỳ cách mạng trước đều lác đác có cán bộ, đảng viên dao động, thậm chí có cả sự phản bội, đầu hàng, song bao giờ họ cũng bị lịch sử gạt lại phía sau, lịch sử vĩ đại của Đảng và dân tộc vẫn luôn luôn tiến lên phía trước.

“Tuy nhiên, ngày nay tình hình nghiêm trọng hơn, không thể xem thường, những người dao động, phai nhạt lý tưởng cách mạng không phải là ít, với nhiều dạng biểu hiện khác nhau: có người ngượng ngùng khi nói "chủ nghĩa xã hội" hoặc khi nói "định hướng xã hội chủ nghĩa; có người nói một đằng làm một nẻo, nói hướng này, nhưng làm hướng khác, miệng nói chủ nghĩa xã hội nhưng giải pháp thì lại xa dần mục tiêu xã hội chủ nghĩa; thậm chí có người biện hộ, ca ngợi một chiều chủ nghĩa tư bản, trong khi phản bác, bôi nhọ và gieo rắc nghi ngờ về chủ nghĩa xã hội...”

“ Nguyên nhân dẫn đến sự dao động này có nhiều và rất phức tạp. Một phần vì nhận thức quá nông cạn về thời đại, nhận thức quá sơ sài về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, chủ nghĩa xã hội, nhận thức mơ hồ về sự kiện Liên Xô tan vỡ và chủ nghĩa xã hội thế giới tạm thời thoái trào. Trong khi đó, do sự tác động phức tạp của "kinh tế thị trường" của "toàn cầu hóa", diễn biến tình hình thế giới lại quá nhanh, một số vấn đề lý luận chưa được làm sáng tỏ, đã ảnh hưởng đến nhận thức và niềm tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Phần khác, có sự tác động vô cùng xảo quyệt, thâm độc, quyết liệt của các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội, trong đó có sự tác động về tư tưởng, lý luận gắn liền với sức mạnh của đồng đô-la.”

Mười khuyên mọi người: “Cần bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt nhìn nhận đúng đắn đối với chủ nghĩa xã hội hiện thực đã từng tồn tại ở Liên Xô với cả thành công và vấp váp của nó cũng như đối với sự đổ vỡ của Liên Xô trong chốc lát, thì mới góp phần củng cố lý tưởng xã hội chủ nghĩa của chúng ta.”

Ý NGHĨA GÌ "

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày nghỉ hưu (1992), Đỗ Mười mới có nhận xét về nguy cơ sụp đổ của chủ nghĩa Xã hội mà Mười đã góp công duy trì và bảo vệ ở Việt Nam.

Nhưng nội dung bài viết của Mười không không có khả năng thuyết phục tại sao Chủ nghĩa Cộng sản cần tồn tại ở Việt Nam. Mười chỉ biết đổ tội cho tình trạng hoang mang, mất tin tưởng vào đảng hiện nay của cán bộ, đảng viên là do họ thiếu nhận thức về Xã hội chủ nghĩa và không kiềm chế được những cám dỗ của “đồng đô-la” trong nền kinh tế thị trường, và vì đảng chưa có hành động kịp thời chống lại âm mưu chống đảng CSVN của “các thế lực thù địch”.

Sau Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Võ Văn Kiệt thì Mười là kẻ sau cùng trong mắt xích Lãnh đạo trước Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư khoá IX, đã nói đến tình trạng chao đảo của đảng viên và nguy cơ tồn tại của đảng CSVN.

Mười kêu gọi đảng viên cần kiên định trung thành với đường lối, chủ trương của đảng: “ Trung ương (khóa VI) tháng 3-1989 về "kiểm điểm hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VI..." ghi rõ đổi mới phải quán triệt những nguyên tắc cơ bản, trong đó có nguyên tắc được nêu lên hàng đầu là giữ vững mục tiêu, lý tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trải qua 5 năm đầu tiên thực hiện đường lối đổi mới, tháng 6-1991 Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã "khẳng định con đường chúng ta đang đi là đúng….kịp thời vạch ra "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội"….."Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội". Cương lĩnh đã nhấn mạnh "Đó là bài học xuyên suốt quá trình cách mạng nước ta... Toàn Đảng, toàn dân tiếp tục nắm vững ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau".

Nhưng đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân không thiển cận như những cái đầu lãnh đạo mắc bệnh tâm thần kiểu Đỗ Mười và đội ngũ cán bộ trong Hội đồng Lý luận Trung ương và Ban Tử tường – Văn hóa Trung ương.

Sau 20 năm “đổi mới”, lãnh đạo đảng chỉ biết bám lấy giáo điều, kinh điển Cộng sản chủ nghĩa lạc hậu để co ro trong ốc xoáy và không dám ngẩng mặt nhìn ra ngoài đề thay đổi chính sách theo nhu cầu của thời đại. Họ khoe đã thành công kinh tế theo “định hướng xã hội chủ nghĩa”, nhưng cái “định hướng” này đang đưa 82 triệu dân đi đâu trong khẩu hiệu mơ hồ được gọi là “ Quá độ lên Xã hội chủ nghĩa ”"

Bằng chứng nhãn tiền là đảng càng hô hào “quá độ” thì cán bộ, đảng viên càng lùi lại hay đứng nguyên không nhúc nhích để dò đường thoát ra khỏi đói nghèo và lạc hậu. Chính họ đã nhìn ra cái “Chủ nghĩa Xã hội” mà đảng hoa huê là một thứ gì rất mơ hồ, không ai hình dung được. Nhưng qua hành động, người ta chỉ thấy đảng lúng túng không biện minh được sự khác nhau giữa “Chủ nghĩa Xã hội” và “Chủ nghĩa Cộng sản”.

Đảng cũng không giải thích được tại sao những mục tiêu đề ra từ 20 năm qua vẫn chưa thực hiện được, như là: “Xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: do nhân dân lao động làm chủ; có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu; có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân; các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới".

Đỗ Mười đã giải thích cái lý do “tại sao” ấy rất cối chầy: “ Đấy là chủ nghĩa xã hội khi đã được xây dựng xong, từ nay đến đó nước ta còn phải trải qua nhiều năm của thời kỳ quá độ. Trong thời kỳ quá độ có mặt được hình thành và phát triển sớm, nhanh, có mặt được hình thành và phát triển dần dà từng bước một, làm cho bộ mặt của chủ nghĩa xã hội bộc lộ dần dần cho đến khi đầy đủ, tất cả đều không phải là tự phát, mà là quá trình tự giác, là quá trình xây dựng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Khi nói định hướng xã hội chủ nghĩa có nghĩa là đất nước, xã hội hình thành và phát triển dần dần các mặt của chủ nghĩa xã hội cho đến khi chủ nghĩa xã hội được hình thành đầy đủ. Còn cách hiểu định hướng xã hội chủ nghĩa với dụng ý gác lại chủ nghĩa xã hội, coi chủ nghĩa xã hội là tương lai xa tắp, là cách hiểu rất sai lầm, hoàn toàn trái với đường lối, quan điểm của Đảng ta.”

Ô hay, sau 30 năm kết thúc chiến tranh và 20 năm “đổi mới” đi theo Kinh tế Thị trường của Chú nghĩa Tư bản để phát triển có thể đạt 7.5 % năm 2005 chưa đủ cho người dân có “đủ cơm ăn, áo mặc” như giấc mơ của Hồ Chí Minh hay sao mà phải “quá độ” thêm nhiều năm nữa "

Đảng Cộng sản đã phí phạm máu, xương của người dân trong 50 năm chiến tranh chưa thấu hay sao mà còn bắt nhân dân hy sinh thêm nữa cho đầy túi tham cán bộ"

Những mỹ từ “cơm no, áo ấm, hạnh phúc, bình đẳng” do đảng nêu ra chỉ để dành cho những kẻ có chức, có quyền. Nhân dân là lớp người nô bộc bị trị chẳng có quyền hành gì, ngoại trừ quyền làm chủ bộ quần áo che thân.

Nhân dân không được quyền quyết định lấy vận mệnh đất nước, không được tự do bầu người vào Chính phủ và không được làm trái lệnh Đảng thì cái Nhà nước này của ai"

Thế mà, Đỗ Mười vẫn không biết ngượng để viết tiếp: “Nhân dân lao động làm chủ trước hết và chủ yếu bằng Nhà nước, thông qua Nhà nước. Mô hình Nhà nước mà chúng ta xây dựng là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, một Nhà nước mà mọi quyền lực thuộc về nhân dân.

Đảng lãnh đạo Nhà nước cũng nhằm một mục đích duy nhất là tổ chức nhân dân làm chủ, đảm bảo Nhà nước hoạt động vì lợi ích của nhân dân. Ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp của các cơ quan quyền lực Nhà nước của nước ta không phải là đối lập mà là sự phân công, phối hợp, thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vì quyền lực và lợi ích của nhân dân.

Nhân dân thông qua đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, thông qua Mặt trận Tổ quốc để giám sát tất cả các cơ quan Nhà nước, các viên chức và tất cả đảng viên của Đảng, trước hết trên lĩnh vực thực thi chính sách, pháp luật và đạo đức, lối sống. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội - như Điều 4 của Hiến pháp quy định. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ là mô hình chính trị, được xây dựng và hoàn thiện dần ở nước ta, tuy rằng về hình thức và cơ chế cụ thể còn phải tìm tòi nhiều hơn nữa, còn phải thử nghiệm và tổng kết để làm sáng tỏ nhiều hơn nữa.”

Đọan này lòi đuôi ra một điều: Tuy nói là dân “làm chủ” nhưng đảng lại “lãnh đạo” lực lượng làm chủ này thông qua các tổ chức trong đảng và nhà nước thì chủ thuộc về ai"

Có điều lạ là trong suốt bài viết, Đỗ Mười không dám nói đến tình trạng Tham nhũng, Quan liêu hiện nay trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Khi còn tại chức, Mười từng gọi tệ nạn tham nhũng là “Quốc nạn”.

Mười chỉ viết khơi khơi: “Những tiêu cực xã hội rất bức xúc hiện nay là hoàn toàn trái với bản chất nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải ra sức ngăn chặn, đẩy lùi, làm cho các nhân tố tích cực được phát triển mạnh mẽ và chiến thắng.”

Thế rồi, như sự rạn nứt, chệnh hướng trong đảng đã tới bờ vực thẳm, Mười nói với các cấp: “Vấn đề bao trùm và cốt tử quyết định thắng lợi là xây dựng Đảng thật tốt, thật đúng đắn. Chúng ta bảo đảm không bao giờ chệch hướng trong xây dựng Đảng. Chúng ta xây dựng Đảng cho xứng đáng là Đảng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Đảng của Hồ Chí Minh. Chúng ta trung thành và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.”

“Chúng ta giữ vững và áp dụng sáng tạo nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng như Cương lĩnh và Điều lệ Đảng đã ghi. Chúng ta giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, bảo đảm số lượng và chất lượng đảng viên xứng đáng là đội ngũ chiến sĩ tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, nâng cao sức chiến đấu, đẩy lùi mọi tiêu cực và suy thoái trong Đảng. Đảng ta chiến đấu vì lợi ích của nhân dân và của dân tộc Việt Nam, góp phần tích cực vào hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Đảng ta luôn luôn xác định đường lối, chủ trương đúng đắn trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.”

“Chúng ta tin rằng, Đảng ta tiếp tục xây dựng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh nhất định lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt Nam.”

Tại sao Mười lại khẩn trương như thế trong lúc các cấp đảng địa phương đã hoặc đang chuẩn bị tổ chức Đại hội đề cử người vào Ban Chấp hành Trung ương đảng khoá X"

Có gì bức xúc không" Có ai đòi “xét lại” chủ trương kiên định với Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tường Hồ Chí Minh không mà Đỗ Mười phải ra tay “cứu Chúa”.

Hay là khuynh hướng bảo thủ trong đảng do Mười lãnh đạo cũng đang lung lay"

Phạm Trần (11-05)
**
NÓI LẠI CHO RÕ: Trong bài trước, khi viết về lời tuyên bố “thiếu kính trọng” Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của Ông Miachel Marine, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, tôi có viết ông đã tham chiến tại Việt Nam năm 1969. Sau khi phối kiểm lại với Bộ Ngoại Giao Mỹ, tôi thấy chi tiết này không đúng. Xin nói lại cùng Bạn đọc. (Phạm Trần)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.